Se vores Kvalitetsbrochure - Scandic Food

scandic.food.dk

Se vores Kvalitetsbrochure - Scandic Food

Scandic Food

- har fokus på fødevarekvaliteten


Hovedkontor i Vejle

Scandic Food A/S leverer kvalitet

- fra jord til bord

Det er Scandic Food’s vision at opretholde og udbygge vores

marked. Dette skal fortrinsvis gøres gennem høj effektivitet i

produktion, distribution og ved innovativ produktudvikling.

Det er Scandic Food’s målsætning at fremstille og markedsføre

sunde og velsmagende produkter af ensartet kvalitet

beregnet til human ernæring, og som er sikre at anvende for

forbrugerne, lever op til deres forventninger og overholder

gældende lovgivning.

Det er endvidere Scandic Food’s mål for kvaliteten, at vore

kunder opfatter os som leverandør af sikre fødevarer, der i

videst mulig omfang dækker kundernes behov og derved

sikrer en høj grad af kundetilfredshed.

Scandic Food A/S fører en aktiv Corporate Social Responsibility-politik som er udformet på basis af de

Forenede Nationers ”Global Compact Initiative” som opstiller krav om ansvarlighed indenfor 10 hovedområder:

Menneskerettigheder

Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og

sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,

støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,

støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og

eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,

tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og

tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption

Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Scandic Food’s moderselskab - Good Food Group - har opstillet krav til samtlige datterselskaber i form af

en såkaldt ”Code of Conduct” som skal overholdes af såvel datterselskaberne som disses leverandører og

underleverandører. Vurderingen af leverandører og underleverandører er opbygget efter de risikoprincipper

som anvendes af forskellige NGO-organisationer i deres certificeringsprogrammer.

Scandic Food A/S og moderselskabet Good Food Group A/S skal årligt afgive en redegørelse

for virksomhedens arbejde og fremskridt indenfor CSR-området i henhold til

Årsregnskabsloven.


Scandic Food har fabrikker i Danmark (billedet), Norge, Sverige,

Polen og Indien.

Gennem Scandic Food’s fabrikker i Polen dækker vi råvarerne

fra “jord til bord” for en række nordeuropæiske frugter, bær

og grønsager gennem kontrakdyrkning, forbehandling, visuel,

manuel, fysisk og laser-sortering, indfrysning samt færdigforarbejdning

på egne fabrikker.

Scandic Food A/S:

Fabrikken i Tårs

udvælger alle råvareleverandører nøje under hensyntagen til optimale driftsformer og skånsomme høstmetoder

udvælger de bedste kvaliteter og sorter under hensyntagen til behov og ønsker

stiller krav til råvarebehandlingen – eks. lasersortering og metaldetektering

indgangskontrollerer på stikprøvebasis alle råvarer, hvor kvaliteten kontrolleres i henhold til egne og

leverandørers specifikationer

laver proceskontroller og kontroller af HACCP-områder under alle produktioner

foretager færdigvarekontrol på egne laboratorier, mens lejlighedsvise og specielle

typer analyser udføres på uafhængige, certificerede laboratorier

udfører løbende analyser igennem produkternes holdbarhedstid – og ved udlø-

bet af denne for at sikre at kvaliteten er tilfredsstillende igennem hele produktets

levetid

opbevarer referenceprøver af de produktioner der sendes ud på markedet

har fuld sporbarhed fra leverancer ud til kunder og tilbage igennem hele proces

sen til de forskellige råvare og ingrediensleverandører

anvender recepter, der er afprøvede igennem generationer – såvel som nyudviklede recepter

overvåger konstant markedet for nye råvarer, ingredienser, produkter og leverandører

Scandic Food A/S er godkendt som fødevareproducent af de danske myndigheder med egenkontrolprogrammer

for alle virksomhedens fabrikker og lagre.

Scandic Food er endvidere godkendt og certificeret af eksterne kontrolorganer i henhold til forskellige fødevaresikkerhedsstandarder

ligesom en række indenlandske og udenlandske kunder kører specielle kontrolsystemer,

som Scandic Food også er godkendt efter.

Disse omfatter bl.a.:

Dansk økologicertificering – det danske Ø-mærke

Svensk økologicertificering – KRAV-mærket

Norsk økologicertificering – DEBIO-mærket

Amerikansk økologicerticering – NOP

HALAL certificering på store dele af sortimentet

Kosher-certificering på enkelt produkterne

Australsk WQA-certificering

BRC certificering

IFS certificering

Scandic Food’s primære emballager og procesudstyr lever op til de danske og EU’s krav omkring

migration fra emballagen og procesudstyret til vore produkter.

Scandic Food fører en opdateret database med oplysninger om alle emballager og deres migrationsforhold.

Alle emballager risikovurderes – også med hensyn til migration – inden de godkendes til anvendelse.


Scandic Food’s sortiment omfatter en lang række produkter som sælges under forskellige varemærker.

Sortimentet omfatter: marmelade, syltetøj, gelé, frugtgrød, juice, saft, desserter, topping, honning, sirup, glukose,

glasur, ketchup, sennep, mayonnaise, remoulade, saucer, dressinger, konservesspecialiteter, nødder,

tørrede frugter, pasta, olier m.v.

Produkterne sælges under forskellige varemærker i henhold til kvalitet og profilering – sortimentet dækker

forbrugernes krav til forskellige kvaliteter og priser.

Varemærkerne omfatter bl.a. følgende mærker:

I 2005 overtager Scandic Food A/S varemærket Svansø som videreføres og udvikles.

Svansø er i dag markedsleder inden for fødevarer fra Middelhavslandene.

Til Svansø produkterne vælger vi kun udsøgte råvarer og sikrer på den måde den

høje kvalitet og den gode smag i alle vores produkter. Vi har et bredt sortiment og

udvikler det konstant med nye og spændende varianter.

Skælskør Frugtplantage er etableret i 1898 af apoteker Heilman i Skælskør, og har

lige fra begyndelsen fremstillet 1. klasses frugtprodukter.

Siden 1960 har Skælskør Frugtplantage været udnævnt til Kongelig Hofleverandør.

Produkterne fra Skælskør Frugtplantage er fremstillet af nøje udvalgte råvarer, der

behandles med omhu, så den gode frugtsmag bevares.

JAN Import er etableret i 1980 i Kolding, men har siden 1982 været placeret i Hadsten.

JAN Import har siden starten oparbejdet stor viden og erfaring inden for produktområderne

nødder og kerner (med og uden skal), tørret frugt, bælgfrugter, sukker, pasta

m.m.

Fleksibilitet, leveringssikkerhed samt evnen til altid at få nye produktideer og identificere

markedstrends gør JAN Import til en professionel samarbejds- og sparringspartner.

1. maj 1951 startede Inga Christensen med bagning af småkager

hjemme i gasovnen.

Hendes mand Peter cyklede rundt og solgte de hjemmebagte småkager

til de nærmeste købmænd, og inden for få år havde de 5 salgsvogne

og ca. 400 kunder.

Siden er virksomheden vokset til en af de største privatejede virksomheder

inden for fødevarebranchen i Danmark.

I dag ledes Scandic Food A/S af 3. generation.

Scandic Food A/S • Store Grundet Allé • DK-7100 Vejle • Tlf. +45 75 71 18 00

Fax +45 75 71 18 34 • E-mail: foodservice@scandic-food.dk • www.scandic-food.dk

More magazines by this user
Similar magazines