Læs mere her - Boligkontoret Aarhus

bk.aarhus.dk

Læs mere her - Boligkontoret Aarhus

BESØG I VANDTÅRNSOMRÅDET

Boligkontoret Århus | Brendstrupgårdsvej 7 | 8200 Aarhus N | 87 39 39 39 | www.bk-aarhus.dk | post@bk-aarhus.dk


Renovering af Nydamsparken

Baggrund og status

Efter et længere tilløb med bl.a. beboerinvolvering og forhandlinger mellem Landsbyggefonden,

Aarhus Kommune og Boligkontoret Århus er der nu udsigt til, at Nydamsparken får

en tiltrængt renovering med fokus på energioptimeringer.

De samlede renoveringsudgifter er vurderet til ca. 140 mio. kr., og i bedste fald kan den

fysiske renovering starte op i 2014.

Projektet

Med renovering vil bebyggelsen få:

• Nye velisolerede murede facader og gavle

• Nye vinduer og døre

• Nyt tag

• Ombyggede boliger

• Tilgængelige boliger med elevator mv.

• Nyt ventilationsanlæg

• Nyt kvarterhus

I forbindelse med den fysiske renovering skal der desuden udarbejdes en helhedsplan for

området.

Helhedsplan og perspektiver

Opgraderingen og moderniseringen af Nydamsparkens boliger, bygninger, uderum og fællesfaciliteter

vil ændre afdelingens image til et spændende boligbyggeri, der appellerer til

et bredt udsnit af befolkningen og dermed påvirker beboersammensætningen. Flere resursestærke

lejere vil vælge afdelingen til og skabe en større social balance.

Den fysiske renovering vil således være en oplagt løftestang for en social udvikling. For at

forstærke den effekt anbefaler Boligkontoret Århus en målrettet boligsocial helhedsplan

med involveringen af beboerne og andre interessenter. Se ideerne på næste side.

Nydamsparken i tal

• 246 boliger

• Opført 1958-59

• Flytteprocent: 11-19 % over de sidste 7 år (over gns. for familieboliger)


Helhedsplan for Vandtårnsområdet

Der er værdifulde perspektiver i en samlet social helhedsplan for alle boligafdelinger i

Vandtårnsområdet. Det drejer sig om i alt otte almene boligafdelinger fordelt på AlmenBo

(1), AAB (2) og Boligkontoret Århus (5).

Vi har allerede en velfungerende helhedsplan i Kalmargade, og det er oplagt at brede planen

og erfaringerne herfra ud til en tværgående indsats for hele bydelen omkring Vandtårnet.

Perspektiverne

Målet er, at de forebyggende, støttende og udviklende indsatser giver bydelen et løft og

skaber et socialt bæredygtigt område med en mere varieret beboersammensætning. Et forbedret

image vil trække nye beboer-grupper til, og eksisterende beboere vil få et stærkere

tilhørsforhold til kvarteret.

Baggrunden

Når man kigger samlet på Vandtårnsområdet, så springer følgende i øjnene :

• 40 % voksne uden for arbejdsmarkedet - mod ca. 18 % i hele kommunen

• 13 % børn med sociale foranstaltninger – mod ca. 3 % i hele kommunen

• 30 % ikke-vestlige indvandrere og efterkommere – mod 10 % i hele kommunen

Tallene er ikke nødvendigvis et problem i sig selv. Men de peger på, at det er et relativt sårbart

boligområde, som med den rigtige indsats kan vendes til en indbydende bydel, som er

et aktiv både for beboere og omgivelser.

Indsatser

På baggrund af Det Boligsociale Fællessekretariats samlede vurdering af afdelingerne i

området, vil vi i samarbejde mellem boligorganisationerne, Aarhus Kommune og frivillige

kunne udvikle bydelen med sociale og forebyggende indsatser, der

• øger beskæftigelsen hos den relative stor andel af er voksne uden for arbejdsmarkedet

med beskæftigelsesprojekter som fx hjælp til jobsøgning, ansøgning og jobsamtale.

• hjælper og inddrager udsatte børn og unge med diverse fritidstilbud som fx lektiehjælp,

klubber mv.

• involverer de etniske grupperinger gennem netværk, demokrati og tværkulturelle

tilbud

De positive forandringer i området vil i et større perspektiv styrke den bymæssige sammenhængskraft

og integrationen langs hele aksen fra havnen til Skejby og ”det nye Lisbjerg” –

og som Randersvej og den nye letbane binder sammen trafikalt.


Boligkontoret Århus

Boligkontoret Århus er en moderne almen boligorganisation med 5.600 boliger i Aarhus og

omegn.

Vi lægger stor vægt på, at man som beboer føler sig hjemme i såvel afdelingens lokalmiljø

og fællesskab som i sin private bolig.

100 imødekommende og løsningsorienterede medarbejdere hjælper med at skabe disse

optimale rammer om hvert enkelt hjem – lige fra konkrete fysiske forhold til rådgivning og

dialog om den enkeltes muligheder for at bo og indrette sig som man ønsker.

Vi arbejder derfor fokuseret med:

• Din fremtidssikrede bolig

• Nytænkning af beboerdemokratiet

• Byens bedste service

Beboeren skal billedligt talt føle, at hun har sig egen butler, der lytter indlevende til individuelle

ønsker og behov og hjælpsomt agerer på det med et smil.

3 blev ti én

Boligkontoret Århus er et resultat af en sammenlægning mellem tre boligorganisationer,

nemlig VesterBo, Højbo og Bo83. Det skete 1. januar 2012.

Forud for fusionen havde de tre organisationer siden 1. januar 2008 fællesadministration.

• VesterBo blev etableret i 1946 under navnet ”Arbejdernes huslejer- og boligforening,

Århus”.

• Højbo hed oprindeligt ”Andelsboligforeningen det Sociale Boligbyggeri for Århus og

Omegn” - en videreførelse af ”Selskabet det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn”

stiftet i 1942.

• Bo83 blev dannet i 1983, som en videreførelse af Jyas Bygge- og Boligselskab s.m.b.a

stiftet i 1947.

Boligkontoret Århus i tal

• 5600 boliger – med størst koncentration i Aarhus Nord.

• 72 afdelinger

• 100 medarbejdere

• Ejendomsvurdering: 5,1 mia.

More magazines by this user
Similar magazines