Det iscenesatte nærvær. En værksanalyse af Venus ... - Cantabile 2

cantabile2.dk

Det iscenesatte nærvær. En værksanalyse af Venus ... - Cantabile 2

TOP 45 Anne Nymark Heilesen

Afleveret 11.06.2013 Christine Juhl Sørensen

2.1. Cantabile 2’s kunstneriske manifest

”Human specific performance er en form, der har fokus på menneskets universelle sensitivitet som

følelsesmæssig eksistens, og performancen relaterer til tilskueren som individ og ikke som masse.”

(Cantabile2, Manifest). Således indledes Cantabile 2’s kunstneriske manifest, der udlægger teatrets

opfattelse af deres forholdsvis nye udøvende genre human specific performance. Som det fremgår

af citatet, er det således de personlige møder, der er i spil i human specific performancer, hvilket

gør, at et ekstremt fokus på tilskueren og dennes interaktion med performeren bliver en central del

af konceptet. Tilskueren inddrages fysisk og mentalt i performancen og er med til at forme den gen-

nem personlige valg (Cantabile2, Manifest).

Ifølge manifestet er hjørnestenen i human specific konceptet sandfærdighed. Derfor bestræber

Cantabile 2 sig på ikke at anvende nogen form for prætenderende objekter, og ligeledes hævder

gruppen at have forladt ét af de mest essentielle elementer i en traditionel iscenesættelse, nemlig

rollekonceptet. På denne måde er intentionen i en human specific performance, at der på ingen må-

de er tale om en forstillelse, hvorved performerne ikke påtager sig nogen karakter. I stedet udlægger

de intime aspekter af deres personlige liv og udfører handlinger med tilskueren, der foregår her og

nu (Cantabile2, Manifest).

Som et sidste led i manifestet nævner de, at ”Human specific performance opererer med kom-

binationen af den universelle verden og den personlige verden.” (Cantabile2, Manifest). Human

specific performancer tager således universelle menneskelige tematikker op, som i en kombination

med det enkelte individ kan betegnes som menneskespecifikt. Tilskueren får sin egen personlige

historie læst ind i generelle menneskelige følelsesmæssige skabeloner, og som Cantabile 2 afslut-

tende vis skriver: ”[…] opdager man, forestillingen handler om én selv.” (Cantabile2, Manifest).

3. Human specific performance i en teaterhistorisk kontekst

3.1. Introduktion til performancegenren

Det er teatrets vision at skabe et sanseligt og fysisk scenesprog i opposition til det fremherskende

tekstteater med en lineær dramaturgi.” (Haff 2008, 11). Med dette citat af Siri Facchini Haff, per-

former ved Cantabile 2, indskriver teatret sig i det postdramatiske teaters paradigme, formuleret af

Hans-Thies Lehmann i værket ”Postdramatiche Theater” (1999, eng 2006).

Lehmann sætter i værket ord på de kunstneriske strømninger indenfor teatret efter 1945. Helt

centralt står performance som en genre, der udspringer i brydningstiden efter 2. verdenskrig, hvor

Side 6 af 40

More magazines by this user
Similar magazines