Uge 52 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 52 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 52 DECEMBER 2012

Kolding Kolding Kolding Kolding Senior Senior Senior Senior ønsker ønsker ønsker ønsker alle alle alle alle læsere læsere læsere læsere en en en en glædelig glædelig glædelig glædelig jul. jul. jul. jul.

Billedet Billedet Billedet Billedet er er er er fra fra fra fra Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade Jernbanegade i i i i Kolding. Kolding.

Kolding. Kolding.

En En lille lille lille julespøg

julespøg

Kolding Kolding Senior Senior Senior har har bedt bedt nogle

nogle

byrådsmedlemmerbyrådsmedlemmer om om at at forfor-

tælle, tælle, hvad hvad de de gerne gerne ville ville give give

give

kommunens kommunens ældre ældre i i julegave,

julegave,

hvishvis der der var var rigeligt rigeligt med med penpen-

ge. ge.

Side 8-9


KOLDING SENIOR 2

Jule-surmuleri

Hyggelige ser de ud, de små træboder på Akseltorv, men

koldingenserne nøjes med at kikke, og de køber ikke. Det har

gjort citychefen fornærmet, og hun varsler, at der ikke bliver

noget lignende marked næste år.

Nu troede vi, at det var citychefens primære opgave at fremme

handelen i midtbyen, ikke at skose borgerne, fordi de ikke

handler ved det omrejsende menageri, som tilbyder belgisk

chokolade, hollandsk ost og italiensk is og oliven. Sælgerne

falbyder ivrigt deres eksotiske varer på et for os uforståeligt

sprog.

Borgerne i Kolding lægger i år lidt flere penge i midtbyens

forretninger, og det er godt. De ville sikkert også gerne handle

i boder på Akseltorv, hvis det var danske julevarer, der

blev udbudt.

Så forsøg igen næste år. Lad spejdere sælge æbleskiver, ældreklubber

tilbyde juledekorationer, gartnere sælge julestjerner.

Lav i det hele taget Akseltorv om til et dansk julemarked,

så skal det nok gå.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

Nu Nu kan kan de de ældre ældre få få få sig sig en en spise spise-ven spise ven

Maden smager altid af mere, når man

spiser sammen, og når vi spiser sammen

med andre, spiser vi ofte lidt mere.

Kolding Kommune starter derfor i

samarbejde med Ældre Sagen en spiseven-ordning

for hjemmeboende ældre

der får madservice i Kolding Kommune.

Formålet er at styrke den sociale kontakt

og få småt spisende til at spise lidt mere.

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen

håber de frivillige spisevenner fra

Ældre Sagen vil skabe gode og trygge

rammer omkring måltidet.

- Vi ved fra Odense Kommune, at spisevenner

skaber glæde og trivsel i hverdagen

samtidig med at småt spisende

borgere ofte får spist mere når de spiser

sammen med andre, siger Seniorudvalgsformand

Søren Rasmussen.

- Derfor er vi i Seniorudvalget glade

for at have fundet penge til ordningen og

håber rigtig mange madservicekunder

vil gøre brug af den nye mulighed.

Det er Ældre Sagen i Kolding Kommune,

der finder de frivillige spisevenner.

Formanden for Ældre Sagen i Kolding,

Niels Madsen, har været med til at foreslå

ordningen indført i Kolding Kommu-

ne, og han finder det naturligt, at Ældre

Sagen er med til at løfte opgaven.

- Vi har allerede god erfaring med almindelige

besøgsvenner. Dette er jo

samme princip, hvor man så samtidig

spiser et måltid sammen. Lige som med

vejret er maden altid et godt samtaleemne

og en god måde at starte en snak på,

siger Niels Madsen.

Spiseven-ordningen fungerer ved, at

der puttes en ekstra portion mad i den

kasse som madservicekunden får. Ældre

Sagen finder en spiseven der ”passer”

godt til borgeren. Sammen finder borgeren

og spisevennen ud af hvilken ugedag,

de vil spise sammen og aftaler andre

praktiske forhold. Spisevennen kan

bestille de retter han eller hun ønsker ud

fra en ekstra menuplan, der kommer

med i kassen.

Det er Seniorudvalget, der har afsat

110.000 kroner om året til spisevennernes

ugentlige måltid hos de madservicekunder,

der gerne vil have en spiseven.

Ordningen starter i januar 2013.

Spiseven-ordningen er frivillig og gratis,

og man kan selvfølgelig stoppe med

den igen, hvis det viste sig ikke at være

noget for dig.

Hvis man gerne vil have en frivillig spiseven, eller

hvis man selv kunne tænke dig at være spiseven, kan

man få mere information og tilmelde sig ordningen hos

Ældre Sagen i Kolding. Ring til Margit Thomsen tlf. 22

71 57 34 eller Flemming Hansen tlf. 20 42 65 28.


KOLDING SENIOR 4

Klassisk Klassisk lytteklub lytteklub om om formiddagen

formiddagen

Kolding Biblioteks klassiske

lytteklub flytter fra sen eftermiddag

til midt på formiddagen.

Efter opfordring fra deltagerne

skifter lytteklubben nu

mødetidspunkt, så det fremover

bliver tirsdag formiddag

kl. 10, man mødes, lytter til

og snakker om den klassiske

musik over en kop kaffe.

Vinterprogrammet byder 8.

januar på Rachmaninovs 3.

klaverkoncert. 5. februar skal

der lyttes til den helt nye indspilning

af Carl Nielsens

Espansiva-symfoni, og 5.

marts varmes der op til påske

med Johann Sebastian Bachs

Johannespassion.

Lytteklubben arrangeres i

samarbejde med P2 og bibzoom.dk,

og i Kolding er det

musikbibliotekar René Boye

Pedersen, der fortæller om

værkerne og lægger op til en

god musiksnak efter lytningen.

P.s. Også den tilsvarende

klassiske lytteklub på Lun-

derskov Bibliotek holder tidsmæssigt

flyttedag. Her bliver

det 10. januar, 7. februar og 7.

marts kl. 19, man kan stifte bekendtskab

med de 3 store musikværker.

Mød Jørgen de Mylius

Da Jørgen de Mylius blev ansat

og mødte ind første dag i TVbyen,

blev han mødt med følgende

salut af souschefen: -

Din pissemyre. Du tror, du er

noget, men din tid her bliver

ikke lang!

Nu på vej mod 50-års jubilæet

hos DR, ved vi, at souschefen

ikke fik ret. Mylius har siden

starten i Danmarks Radio lavet

tusindvis af tv- og radioudsendelser

Han var den første, der spillede

popmusik i radioen og var

den, der lancerede Beatles til

de danske lyttere. Sideløbende

har han også skrevet bøger og

artikler om musik, men han er

også ophav til en del pophits!

Denne legende i dansk musikliv

kan man opleve torsdag aften

den 17. januar på Kolding

Bibliotek, hvor han fortæller

sin musikhistorie, der bl.a. også

er gode fortællinger om mødet

med de store musikstjerner

på pophimmelen.

Billetter til foredraget koster

50 kr. og kan købes via koldingbib.dk

eller på Koldingbibliotekerne.

DRILLER COMPUTEREN

Eller kunne du tænke dig en ny. Så ring til

Krølle 40533169 - www.krølles-edb.dk

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 5

Kursus Kursus i i brug brug af

af

sociale sociale medier medier

medier

Hvad er sociale medier, og hvad

kan de bruges til? Foreninger og

frivillige i Kolding får nu muligheden

for at lære, hvordan sociale

medier kan bruges til at gøre opmærksom

på sig selv og kommunikere

med borgere, besøgende og

kunder via sociale medier.

Mange går efterhånden rundt

med en smartphone, og det har en

betydning for kommunikationen

med brugerne i foreninger. Med

QR-koder kan foreninger på plakater

og andet trykt materiale eksempelvis

indsætte direkte links

til hjemmesider og Facebooksider.

Laver foreningerne selv QRkoder

er det omkostningsfrit,

mens det hurtigt kan løbe op i store

udgifter, når der bruges professionel

assistance. Med kurset er

det håbet, at foreningerne får et

overblik over, hvad der er muligt,

hvor kræfterne er bedst brugt

samt værktøjer til at komme i

gang med blandt andet QR-koder.

Formidlingschef Kirsten Lund

fra Koldingbibliotekerne leder kurset,

som afvikles på Kolding Bibliotek

16. januar.

Kurset i brug af sociale medier er

et i en række af tre gratis arrange-

menter fra efteråret 2012 og frem

til foråret 2013. Ud over brug af

sociale medier tilbydes der kurser i

organisering og rekruttering, samt

økonomi og fundraising.

Kurset i organisering og rekruttering

fandt sted i november 2012,

men kurset i økonomi og fundraising

finder sted onsdag 6. marts kl.

16.30-19.


KOLDING SENIOR 6

Flytning af Kvindehuset

LÆSERBREVE

Kvindehuset i Blæsbjerggade

blev oprettet i 1983 og har til huse

i et gammelt byhus fra 1890’erne.

Der er 5 mindre værelser med

plads til 5 kvinder og deres børn,

samt et fælles opholdsrum, køkken,

bad, gårdhave og vaskekælder.

Huset er nedslidt og har været

angrebet af skimmelsvamp i kælderen.

Jeg fik i foråret nys om de kummerlige

forhold via min byrådskollega

Tanya Buchreitz Jensen (V),

og i hendes egenskab af bestyrelsesmedlem

i Kvindehuset fik jeg

en invitation til at se huset og tale

med andre fra bestyrelsen og nogle

af personalet. De kvindelige byrådsmedlemmer

havde været på

besigtigelse, men vi mænd har normalt

ikke adgang.

Det førte til flere politiske sonderinger,

og der blev skabt et flertal

for at stille første og anden sal på Basagerhus

i Nr. Bjert til rådighed for Kvindehuset

I forbindelse med budgetforliget fik

Dansk Folkeparti, efter forslag fra undertegnede,

afsat 300.000 kr. som hjælp til

etablering af Kvindehuset på Basagerhus.

Plejecentret bliver ledigt næste år, når beboerne

flytter til det nye plejecenter på

Bertram Knudsens Vej. Den nye placering

vil betyde, at antallet af pladser i Kvindehuset

kan udvides fra 5 til 7 kvinder med

deres børn.

For mig er det vigtigt, at vi har ordentlige

forhold til disse kvinder og deres børn.

De er i en særdeles vanskelig situation.

Derfor skal vi fra byrådets side påskønne

den store indsats der gøres fra Kvindehusets

side og bakke op – også økonomisk.

Det glæder mig, at fem af byrådets partier

ville bakke op om det økonomiske skulderklap

til Kvindehuset, og at kun socialdemokraterne

var imod.

Bjarne Juel Møller (DF)

Næstformand i Socialudvalget

Bjerggade 13

6000 Kolding


KOLDING SENIOR 7

Det er godt med gratis parkering

Socialdemokraterne er imod

gratis parkering. Det har jeg

svært ved at forstå.

Der er ingen tvivl om, at gratis

parkering gavner julehandelen i

Kolding midtby. Tidsbegrænsningen

på tre timer gør også, at

der jævnlig er udskiftning, og

når man taler med de forretningsdrivende,

melder de om

flere kunder i butikkerne. Det

var hele formålet og godt for

det.

Jeg håber ikke, at socialdemokraternes

modstand mod gratis

parkering også får dem til at foreslå

betalings parkering i Vamdrup

og Lunderskov. Det vil jeg

og Dansk Folkeparti i hvert fald

modarbejde.

LÆSERBREVE

Der er ingen tvivl om, at det er

en stor fordel for de to bysamfund,

at der er gratis parkering.

Skulle man gøre noget yderligere

for at styrke handelen i Kolding,

er der ingen tvivl om, at

gratis parkering året rundt vil

hjælpe rigtig meget.

Min holdning er, at der skal

være gratis parkering i Kolding,

Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld.

Det vil jeg arbejde for.

Carsten Pedersen

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti

Storegade 35 C.

6640 Lunderskov


KOLDING SENIOR 8

Sådan Sådan Sådan Sådan ville ville ville ville politikere politikere politikere politikere gerne gerne gerne gerne kunne kunne kunne kunne glæde glæde glæde glæde de de de de ældre ældre ældre ældre til til til til jul jul jul jul

Hvis økonomi ikke var et

problem, hvad ville du

så give de ældre i Kolding

Kommune i julegave?

Det spørgsmål har

Kolding Senior stillet

nogle af politikerne i byrådet,

og i de kommende

uger bringer vi deres

svar. Her er svaret fra

Hanne Dam (A), medlem

af seniorudvalget:

Hvis jeg kunne give vores

seniorer her i kommunen

en julegave, vil

det første, jeg giver, være

en IPAD computer til

alle!

Jeg ved godt, at over

halvdelen sikkert vil ryste

på hovedet, for hvad

skal jeg da med sådan

Hanne Dam (A)

én, men dem ønsker jeg

også en rigtig stor portion

mod.

En Ipad er noget af det

nemmeste, jeg har arbejdet/leget

med.

Jeg vil ønske, at alle

prøvede at have friheden

til at udforske mulighe-

derne så som: Kontakt

med børn og børnebørnene

– både skriftligt og

som en tlf., hvor vi ser

hindanden, når vi taler

(Skype) – kontakt til andre

i samme situation,

løse masser af kryds og

tværs, banko, rejser, bøger,

spil musik, bestille

det du ønsker dig og få

det leveret til døren! Fri-

stende!

Skrive breve uden at skulle hente

frimærke og forbi postkassen!-

Bestille julegaver til børnebørn derhjemme

fra – selv om der er isslag!

Checke bustider, betale regninger og

udbetaling af pension fra sofaen.


KOLDING SENIOR 9

Tryk på en firkant, og der

åbner sig en ny verden,

hvor mange ting kan ske.

Det er kun fantasien, der

begrænser, så mit ønske

følges af et kært menneske,

der fortæller dig, hvordan

den skal bruges, f.eks et

ungt barnebarn, en søster,

et barn, en ven – evt. besøgsven

– eller en anden

ældre, som også synes, at

det er sjovt.

Men nu vi er ved ønskerne,

så tager jeg munden fuld

og skænker en støvsuger,

der selv kører til ALLE.

Endnu en opfindelse, hvor

jeg tænker: Livet er for kort

til at støvsuge – i samme

tråd som vaske- opvaskemaskine,

tørretumbler, bilvask

og kaffemaskine.

Jeg skal være ærlig – specielt

her i juletiden – og fortælle,

at jeg har fået en sådan

i julegave – ”på mandag

først” – og det er en

drøm!

Så rigtig glædelig jul til al-

le, og jeg håber, I kan bruge

juledagene til at prøve noget

nyt og spændende.

Hanne Dam

Se Se den den den gamle gamle gamle Koldinggade Koldinggade Koldinggade på på biblioteket

biblioteket

Hvordan så Blæsbjerggade ud i 1860? Det kan man få en idé

om, når Kolding Miniby i januar viser nogle huse fra Blæsbjerggade

Kolding Bibliotek.

Husene er bygget i størrelsesforholdet 1:10 med anvendelse

af de samme materialer som de oprindelige huse.

Udstillingen kan ses fra den 5. til den 31. januar. Der er åben

adgang til udstillingen i hele Bibliotekets åbningstid.


KOLDING SENIOR 10

Topmoderne Topmoderne brandbil brandbil brandbil til til Kolding Kolding Brandvæsen

Brandvæsen

Kolding Byråd tiltrådte i marts en ny plan for dimensioneringen

af kommunens brandvæsen. Planen tager udgangspunkt

i kommunens risici og beskriver, hvordan

brandvæsnet fremover skal løse sine opgaver. Som led i

udmøntningen af planen har Kolding Brandvæsen nu

fået leveret et nyt brandkøretøj.

Brandbilen er en såkaldt tanksprøjte, der medfører ekstra

meget vand til en selvstændig slukningsindsats. Ud

over slukningsvand og brandmateriel er der også plads

til ti brandmænd på køretøjet. Tanksprøjten indsættes

fra kommunens brandstation i Stepping.

Brandkaptajn i Stepping Frivillige Brandværn, Niels

Henrik Hansen glæder sig: "Det er første gang i Stepping

Frivillige Brandværns over 75-årige historie, at vi

får et fabriksnyt brandkøretøj. Brandmændene har

svært ved at få armene ned."

Indkøb af tanksprøjten er led i en

løbende modernisering af brandvæsnets

vognpark. Kolding Brandvæsen

investerer i yderligere to fa-

briksnye brandbiler i 2013 - nemlig

en tankvogn til stationen i Lunderskov

og en tankvogn til Tyrstrup

Friv. Brandværn.


KOLDING SENIOR 11

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en række

lokalhistoriske DVD’er, som

kan lånes på biblioteket eller købes

Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

Kolding Miniby

Spilletid 33 min.

OK Klubben

Torsdag den 10. januar kl.

14:

Formandens nytårstale

Vi begynder traditionen tro

det nye år med formandens

nytårstale og OK-Klubbens

Sangkor under ledelse af

Gurli Hemme og ved flyglet

Ulla Kasch og Kaj Østergaard.

OK-Klubbens leder og skoleleder

for OK-Skolen vil gennemgå

forårets program.

Benyt dig af muligheden og

tag en bekendt med!

Der serveres gratis kaffe og

kage.

Et arrangement i samarbejde

med OK-Skolen.


KOLDING SENIOR 12

Få Få en en gratis

gratis

rubrik rubrik- rubrik

annonce

annonce

Kolding Senior tilbyder nu gratis

rubrik-annnoncer. Tilbuddet

gælder frem til 1. januar.

Her kan du sælge, købe, efterlyse

eller tilbyde gratis ting til

afhentning.

Din annonce må højst fylde 35

ord og bliver stående, indtil du

aflyser den.

Din annonce kan underskives

med tlf.nr. eller e-mail adresse,

som du ønsker det.

Men når du bestiller på

75502555@mail.dk , bedes du

oplyse dit navn og adresse til

redaktionen.

Vi optager ikke annoncer for

arrangementer/møder, handel

med husdyr

SÆLGES

Single grammofonplader fra

60´erne. Ca. 100 stk. sælges

samlet eller enkeltvis.

Giv et bud på 30722717 eller

an19@stofanet.dk

Barnestol, sammenklappelig.

God til at hænge på spisestol. Kr.

150,- God julegaveide´. Ring på

26 24 55 25 .

Pladespiller mrkt. JVC. Den er

fra 80’erne, men kun lidt brugt.

Pris 200 kr. Tlf. 75502555

Cykeltrailer. Tip-top i orden ,

men med falmet betræk.

”rummer ” med lethed 2 børnehavebørn.

Kan afhentes for kr.

175,- .Ring først på 26 24 55 25.

Lokalhistorie. Hvis lokalhistorie

er noget for dig, så er Trap Danmark

en god kilde. Her er 1928udgaven

Ringkøbig+Ribe Amt,

644 sider, indb. med guldtryk.

Pris 50 kr.

Tlf. 75502555

RUBRIKANNONCER

Discolys, roterende til

børn,

nyt, kr.

60,-

SOLGT SOLGT

SOLGT SOLGT

Skindomslag, sort til Mayland

A5 planner. Brugt. Kr. 100,- ( nypris

ca. 500,-)

30722717 eller

an19@stofanet.dk

Kolding Miniby. Køb den nye

DVD, der skildrer Kolding Miniby

og dens historie. Kan købes i minibyen

på Lykkegårdvej 50, Kolding,

eller hos PR Centret på

75502555@mail.dk.

Prisen er 80 kr.

Carlsberg godsvogn, til modeljernbanen

, skala HO, helt ny i

æske, aldrig brugt, fra Liliput

Meistermodell. Pris 150 kr.

75502555@mail.dk

Tennisketchere, nye, god kvalitet

Kr. 150,- (Nypris 300,-)

30722717 eller

an19@stofanet.dk

Værktøjssamler. Jeg har en

Black & Decker boremaskine

fra den slags værktøjs barndom.

Den er med metalhus.

Hvis nogen er interesseret,

kan de få den hos mig.

Tlf. 75 50 25 55

EFTERLYSES

Slibning af kæder. Er der mon

i Kolding eller nærmeste omegn

et firma eller en privat, som tilbyder

at slibe kæder til motorsave

op. Så hører jeg gerne fra dem.

lgh@post8.tele.dk

ØVRIGE

Gnaversirenen skræmmer med

garanti husmår, mus, rotter og

flagermus væk.

RK-Retail, Strårup Markvej Bjert

www.rk-retail.dk


KOLDING SENIOR 13

Herbert von

Hörensagen

…har hørt. at en del mener,

at tv ikke er fordummende.

Men der er jo også en del,

der ikke har set udsendelserne

”Amalies Verden”

på TV3.

Bliv Bliv gratis gratis abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Dagens smil

Skadesanmeldelser til forsikringsselskaber

kan være en sand guldgrube,

hvis man leder efter uheldige

formuleringer. Her er nogle

klassikere og nogle helt nye:

Jeg fortalte godt nok politiet,

at jeg bestemt ikke var kommet

noget til, men da jeg senere

tog hatten af, fandt jeg ud

af, at jeg havde hjernerystelse.

Den anden vogn ramte min

uden at give tegn på, hvad

den havde i sinde.

Jeg kastede et blik på min svigermor,

som sad på bagsædet,

og kørte direkte ud over skråningen.

Jeg tudede i hornet, med det

virkede ikke, idet det var stjålet.

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke

27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDS-

PARKEN

Sankt Hedvigs Vej

5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-

4

Christiansfeld

73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines