Martin Dahl Pedersen - FEMR

femr.dk

Martin Dahl Pedersen - FEMR

BOGBRANCHENS JURIDISKE REJSE

(FEMR 19. APRIL 2012)


”DE GODE GAMLE DAGE” I BOGBRANCHEN

3 spillere:

Forfattere

Forlag

Boghandlere

Trykte bøger

Samhandelsregler (første fra midten af 1800-tallet)

Fast bogladepris

Standardkontrakter

Royalty af fast bogladepris


DEN FASTE BOGLADEPRIS - KONKURRENCERET

Før monopolloven lovligt at fastsætte bindende mindstepriser

I strid med ”redelig forretningsskik” at handle i strid med

leverandørs prisreglement

Monopolloven 1955: Forbud mod at fastsætte bindende

mindstepriser

Dispensation fra Monopoltilsynet til bogbranchens

fastprissystem af ”kulturelle grunde”

I 1984 ophævede Monopolrådet dispensationen for

udenlandske bøger

I 1989 begrænsede Monopolrådet fastprisperioden til

udgivelsesåret plus det efterfølgende kalenderår


DEN FASTE BOGLADEPRIS - KONKURRENCERET

Konkurrenceloven 1990: Opretholdelse af forbud mod bindende

videresalgspriser

Konkurrencerådet videreførte dispensation til bogbranchens

fastprissystem

Konkurrenceloven 1998: Stadig forbud mod bindende

videresalgspriser

Overgangsregel for Konkurrencerådets dispensation til

fastprissystemet for bøger. Godkendelse skulle forblive i

kraft, indtil Konkurrencerådet måtte træffe afgørelse om

tilbagekaldelse

Tilbagekaldelse kunne kun ske, hvis de ”vægtige grunde”,

som i sin tid gjorde, at der kunne gives dispensation, ikke

længere var til stede


SAMHANDELSREGLERNE

Medlemmer af Forlæggerforeningen og Boghandlerforeningen

Fast bogladepris ikke kun en ret men en pligt for forlaget

Almindelige leveringsbetingelser (leveringssted, returret, betaling)

Regler for antagelse af boghandlere (fx betingelser om dansk

indfødsret og bopæl i Danmark, områdebegrænsning, gennemgået

lærlingeuddannelse indenfor samhandelsberettiget boghandel)

Leveringspligt fra forlag til boghandlere

Forhandlingspligt af forlagenes bøger

Gensidig eksklusivitet – eneret for både forlag og boghandlere

Brancheorganer, der håndhævede og pådømte overtrædelser

(Bogbranchens Fællesråd og Bogbranchenævnet)


FORLAGSAFTALER

Aftale indgået i 1947 mellem Det Nordiske Forlæggerråd og Det

Nordiske Forfatterråd (omfattende de nordiske landes forfatter- og

forlæggerforeninger) om en fælles nordisk normalkontrakt for

skønlitteratur (obligatorisk for medlemmer)

Betydning for udformning af afsnit om forlagsaftaler i

ophavsretsloven 1961.

Aftale om normalkontrakt for skønlitteratur 1987 mellem

Forlæggerforeningen og Dansk Forfatterforening (obligatorisk for

medlemmer)

Minimumsroyalty til forfatteren på 15% af den faste

bogladepris

Kun trykte bøger


FORLAGSAFTALER

Modelkontrakt for faglitteratur 1990 mellem Forlæggerforeningen

og Dansk Forfatterforening (ikke-obligatorisk)

Minimumsroyalty til forfatteren på 15% af den faste

bogladepris

Option på ”andre udnyttelsesformer”

Modelkontrakt for videnskabelig litteratur 1998 mellem

Forlæggerforeningen og UBVA (ikke-obligatorisk)

Ingen royaltysats

Option på ”andre udnyttelsesformer”, herunder ”digitale offline

og on-line udgivelser og indlæggelse i databaser”


LIBERALISERING AF SAMHANDELSREGLERNE

OG FASTPRISSYSTEMET 2001

Den faste bogladepris ændret fra en pligt til en ret for forlagene

Ophævelse af eksklusivitet

Videreforhandling gennem andre end boghandlere – forlag

opnå skriftlig forhåndsaccept af, at reglerne om den faste

bogladepris og udsendelsesdatoen overholdes. Ved

overtrædelse indstilling af leverance og lukning for yderligere

leverancer i gentagelsestilfælde.

Liberalisering af antagelsesregler (ej dansk indfødsret og bopæl i

Danmark, ej områdebegrænsning, også faglig indsigt ved

væsentlig praktisk erfaring med salg af bøger)

Mulighed for at indbringe Bogbranchenævnets kendelser for de

almindelige domstole


FORLAGSAFTALERNE EFTER

LIBERALISERINGEN

Forhandlinger mellem Forlæggerforeningen og Dansk

Forfatterforening om revideret modelkontrakt for skønlitteratur i

2000

Forhandlinger brød sammen. Forlæggerforeningen opsagde

herefter aftalen om normalkontrakten med Dansk Forfatterforening

– pr. 1. januar 2002 alene vejledende

Pr. 1. januar 2003 heller ikke længere vejledende

Forlæggerforeningen anbefalede i stedet ny modelkontrakt

Minimumsroyalty på 15% af udsalgsprisen (fast eller

vejlende pris)

Digitale rettigheder


FORLAGSAFTALERNE EFTER

LIBERALISERINGEN

I de følgende år opsigelse af obligatoriske aftaler (lydbøger,

antologier)

Anbefalet modelaftale for e-bøger fra Forlæggerforeningen

Aftaler mellem enkeltforlag og foreninger, fx aftale mellem

Gyldendal og Danske Skønlitterære Forfattere

Modelaftale for videnskabelige og populærvidenskabelige værker

anbefalet af Forlæggerforeningen, Dansk Forfatterforening og

UBVA pr. 1. januar 2010

Erstatter aftalen fra 1998


FASTPRISSYSTEMET UNDER PRES

Konkurrencerådet ønskede at afskære muligheden for at

håndhæve faste videresalgspriser ”i forbindelse med udgivelse i

andet format, udgave, udstyr/indbinding” - afvist af

Konkurrenceankenævnet i oktober 2000

Konkurrencerådet ønskede at afskære muligheden for at

håndhæve faste videresalgspriser ved reimport af danske bøger til

Danmark – afvist af Konkurrenceankenævnet i august 2004

Konkurrencerådet ønskede at afskære muligheden for at

håndhæve faste videresalgspriser fra det tidspunkt, hvor en

indholdsmæssigt tilsvarende bogklubudgave markedsføres til en

lavere pris end den faste pris – afvist af Konkurrenceankenævnet i

januar 2005


FASTPRISSYSTEMET UNDER PRES

I juni 2005 udsender Boghandlerforeningen pressemeddelelse om,

at foreningen ønsker helt frie priser på det danske bogmarked

Efter dialog med Konkurrencestyrelsen ændrer bogbranchen pr. 1.

januar 2006 fastprisreglerne sådan, at fastprisperioden forkortes

for bøger, der også udgives i bogklub, til udgivelsesåret plus 6

måneder


FASTPRISSYSTEMET UNDER PRES

Aftale med Konkurrencestyrelsen – ændring af fastprisreglerne pr.

1. juli 2006 (med virkning til 31. december 2010):

Forkortelse fastprisperiode til udgivelsesår plus 5 måneder

Ej fast pris for nye udgivelser af værker, der tidligere har

været udgivet i Danmark (hardback, bogklubudgave,

paperback m.v.)

Højst fast pris på 10% af forlagets nye udgivelser

Boghandlerne fri adgang til at yde kvantumsrabatter

Fast pris ophører fra det tidspunkt, hvor der udsendes

bogklubudgave


SAMHANDELSREGLERNE UNDER PRES

Tilsagn fra Bogbranchens Fællesråd med virkning fra 1. juli 2008

indtil den 31. december 2010:

Bestemmelse om, at boghandleren har krav på rimelige

rabatter og leveringsvilkår, indskrænkes til kun at gælde for

bøger med fast pris

Bestemmelse om rabat på mindre end 25% ikke rimelig

udgår

Fast returprocent på minimum 10% kun for bøger med fast

pris

Cirkapris ændres til vejledende pris

Bestemmelse om, at prisen efter fastprisperioden er en

cirkapris ophæves


FRA 1. JANUAR 2011 – MODERNE TIDER

Fastprisdispensation udløbet – frie priser

Ingen samhandelsregler

Ingen obligatoriske standardkontrakter

Hård konkurrence

Vækst i de digitale udgivelser

Forskellige honorarmodeller forlag/forfatter (royalty af vejledende

pris, afregning efter nettopris, 50/50 (efter break even) m.v.)

Forfatteres direkte salg

Netsalg af bøger

Andre distributører end boghandlere (supermarkeder)


KONTAKT

Martin Dahl Pedersen, Partner

Tel.: +45 38 77 43 88

Mobil: +45 24 86 00 17

E-mail: mdp@kromannreumert.com

16

More magazines by this user
Similar magazines