26.07.2013 Views

AuktionsLiv nummer 9 - Bruun Rasmussen

AuktionsLiv nummer 9 - Bruun Rasmussen

AuktionsLiv nummer 9 - Bruun Rasmussen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

trends i kunsten

kunst som investeringsobjekt

edvard munch

verdens dyreste grafiker

poul anker bech

en kunstners univers

vilhelm georg hammershøi baselitz

aktuel de på stille louisiana stuer

de georg stille baselitz stuer

aktuel interieurmalerier

på louisiana

johan rohde

kunstens enhed

alberts atelier

besøg hos maleren

albert bertelsen

anne linnet

musik og kunst

nr.9

forår

2006


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Forsideillustration: Edvard Munch: “Madonna”. Se artikel side 12.

© Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / Copy-Dan Billedkunst 20060060-01

udgiver

Bruun rasmussen kunstauktioner

Bredgade 33 Tel 33 43 69 11

1260 køBenhavn k

bredgade@bruun-rasmussen.dk

redaktion

seBasTian hauge lerche chefredaktør (ansv.)

s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 39

malene dyBBøl

m.dybbol@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 97

peTer Beck

p.beck@bruun-rasmussen.dk Tel 25 70 69 52

Layout og grafik

lene kliBo

l.klibo@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 15

annoncer

helena vesTergaard marketingchef

h.vestergaard@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 26

anja Bering

a.bering@bruun-rasmussen.dk Tel 33 43 69 14

foto

BenT lange & henrik wichmann (Bruun rasmussen kunstauktioner)

lennarT søgård-høyer (unlTd)

jens peTer engedal og Brian poulsen

tryk

from & co

oplag

auktionsliv trykkes i et oplag på 26.000 eksemplarer og distribueres

til kunder og andre interesserede. magasinet kan afhentes i alle Bruun

rasmussens afdelinger så længe lager haves. udkommer hvert år i marts

og oktober. issn: 1602-3358

kontakt

københavn – Bredgade

Bredgade 33 . 1260 køBenhavn k

Tel 33 43 69 11 . fax 33 43 69 66

bredgade@bruun-rasmussen.dk

københavn – Havnen

amerika plads 11 . 2100 køBenhavn ø

Tel 70 27 60 80 . fax 70 27 60 90

havnen@bruun-rasmussen.dk

vejle – Pedersholm

pedersholms allé 42 . 7100 vejle

Tel 79 43 69 11 . fax 79 43 69 10

vejle@bruun-rasmussen.dk

århus – indleveringskontor

frederiks allé 116 . 8000 århus c

Tel 70 20 69 11 . fax 70 20 69 12

aarhus@bruun-rasmussen.dk

Sydsverige – anders antik

ringvägen 48 . 26141 landskrona

Tel 0418 599 90 . fax 0418 299 90

info@andersantik.se . www. andersantik.se

Bruun rasmussen estates

Bredgade 33 . 1260 køBenhavn k

Tel 33 43 69 11 . fax 70 11 71 77

estates@bruun-rasmussen.dk

Web og online-auktioner

www.bruun-rasmussen.dk

support tel 7023 6911

support@bruun-rasmussen.dk


i n D H o L D

AuktionsLederen

– Jesper Bruun Rasmussen side 3

Trends i kunsten

– kunst som investeringsobjekt side 4

Hammerslag

– fra de seneste auktioner side 10

Edvard Munch

– verdens dyreste grafiker side 12

Hammerslag

– fra de seneste auktioner side 18

Poul Anker Bech

– en kunstners univers side 20

Den russiske bølge

– kunstfalsknerier fra Rusland side 28

Hammerslag

– fra de seneste auktioner side 30

Anne Linnet

– musik og kunst side 32

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Georg Baselitz

– aktuel på Louisiana side 36

Alberts Atelier

– kunstneren Albert Bertelsen side 40

Hammerslag

– fra de seneste auktioner side 45

Jørgen Frank Jakobsen

– portræt af en rådgiver side 46

Johan Rohde

– kunstens enhed side 48

Katalogbestilling

– få dit auktionskatalog leveret side 53

Hammerslag

– fra de seneste auktioner side 55

De stille stuer

– interieurmaleriet som genre side 56

Under hammeren

– fra de kommende auktioner side 60

auKtionsLiv


gå på Auktion hos BRuun RAsmussen - ALtid en opLeveLse!

www.bruun-rasmussen.dk


Bruun rasmussen KunstauKtioner

A U K T i o n s L E D E R E n

KUnsT-

FoRFALsKninGER

Ægte eller uægte? Det er et spørgsmål, som for tiden stilles mange steder i kunstkredse. Det

skyldes ikke mindst offentliggørelsen af én af de senere års mest opsigtsvækkende sager om

kunstsvindel i millionklassen. Affæren involverer bl.a. flere danske landskabsmalerier, som

er solgt på auktion i Danmark og videresendt til Rusland, hvor de har fået deres oprindelige

signatur fjernet. Herefter er malerierne blevet forsynet med falske signaturer for berømte og

særdeles kostbare russiske malere og solgt under denne falske varebetegnelse (læs herom s. 29).

Sagen er nu under optrevling i Moskva efter hjælp fra Interpol og flere auktionshuse.

Det er heldigvis sjældent, at vi herhjemme oplever organiseret kunstsvindel i dén målestok.

Ægte eller uægte? er også et spørgsmål, der er centrum for den fremragende udstilling om

Rembrandt, som i øjeblikket vises på Statens Museum for Kunst. Museet er i den heldige

situation at kunne præsentere to værker af den hollandske mester, som først nu er blevet

erklæret “ægte” igen af forskerne. Her er der imidlertid ikke tale om, at kunstværkerne bevidst

er blevet forfalskede, men blot at de tidligere har været tilskrevet andre malere.

Kunstforfalskninger er en alvorlig sag, ikke blot fordi en række samlere og museer føres bag

lyset, men også fordi de originale værker ofte ødelægges i forfalskningsprocessen. Derved går

meget god kunst tabt, som vi ellers kunne glæde os over.

Udstillingen på Statens Museum for Kunst formår ikke blot at fortælle historien om

Rembrandts geniale kunst, men viser os også de værdier, der ligger hos de

kunstnere, som omgav ham. Vi kan glæde os over, at disse kunstneres

værker ikke er blevet ødelagt af svindel og håbe, at en større fokus på

kunstforfalskninger i fremtiden kan minimere denne risiko.

Jesper Bruun Rasmussen

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

TREnDs

– oM DEn GoDE invEsTERinG

Af Trisse Gejl

peter Christmas-møller er i dag

direktør for vurdering og salg hos

Bruun Rasmussen, og har siden

1994 desuden været daglig leder

af den moderne afdeling, der

formidler både møbler, kunst og

kunsthåndværk.

vi mødes denne formiddag på

hans kontor, hvor malerier og

andet kunst læner sig op ad

vægge og borde, til en samtale

om tidens kunstneriske trends og

den gode investering.

peter Christmas-møller er vok-

set op i huset, som han selv udtrykker

det. da han blev ansat i

1990 var han kun 27 år gammel

og havde tidligere, med uddan-

nelsesmæssig baggrund i handels-

højskolen, arbejdet som systemkonsulent

og med økonomistyring.

han vidste intet særligt om hver-

ken kunst eller auktionsvirksomhed,

men han arbejdede sig rundt

i de forskellige afdelinger igennem

huset, især drevet af sin interesse

for moderne kunst.

Global nedtur

op mod hans ansættelse i 1990

havde der været et boom i priserne

på kunst på hele verdensmarkedet.

”det kan sammenlignes lidt

auKtionsLiv

med boligmarkedet i dag, der bare

stiger og stiger. på samme måde

steg både klassisk og moderne

kunst og design tilsvarende, indtil

markedet resignerede og visse

steder kollapsede”, fortæller Christmas-møller.

”det gik ud over auk-

tionshuse i mange lande, men især

sverige var hårdt ramt, og flere

auktionshuse kom i store vanskeligheder,

måske fordi priserne især

i sverige havde foretaget en himmelflugt.”

nedturen ramte også danmark,

herunder også Bruun Rasmussen,

som oplevede omsætningstilbagegang

og måtte rationalisere.

”midt i 1990’erne ramte vi bunden,

og derfra kunne vi begynde at

se fremad. Folk var begyndt at ind-

Arne Jacobsens “Ægget” er en

populær, moderne klassiker som

har været en god investering

de senere år.

se, at de ikke kunne få det samme

for deres kunst som tidligere.

noget, der før lå i 100.000 kr.,

vurderedes nu væsentligt lavere”,

fortæller peter Christmas-møller.

peter Christmas-møller overtog

ledelsen af moderne afdeling,

og Bruun Rasmussen begyndte

at satse mere og mere målrettet

på moderne kunst og design og

konkurrerede mere direkte med

kunsthandlerne og auktionshuse,

der indtil da havde siddet tungt

på dét marked.

Dansk design hitter

Både før og efter den globale nedtur,

har trends indenfor moderne

kunst og kunsthåndværk ændret


Bruun rasmussen KunstauKtioner

i KUnsTEn

sig efter mekanismer, der kan være

svære at gennemskue. da den gode

investering principielt styres af

disse markedsmekanismer, er mar-

kedsudviklingen noget, man

bruger en del tid på at analysere

hos Bruun Rasmussen. hvad efterspørges

på næste auktion, og

hvilken retning vil udviklingen tage

på et eller to års sigt?

”de seneste fire-fem år har givet

dansk design et internationalt

gennembrud. her tænkes på desig-

nere som kaare klint, Arne Jacob-

sen, poul kjærholm, poul henningsen,

hans J. Wegner m.fl.”, fortæller

peter Christmas-møller.

”det hænger bl.a. sammen med,

at dansk kunsthåndværk og møbel-

arkitektur i årevis har været undervurderet

på det internationale

marked. og dansk design er virkelig

særegent og ofte meget skulpturelt.

det er ikke vanskeligt at se,

hvad der er dansk design. og der

skete virkelig noget i dansk arkitektur

og formgivning i perioden

1930 til 1970. vi havde nogle

utrolig dygtige designere, og der

var hård konkurrence mellem dem;

de pressede hinanden. samtidig

havde vi mange producenter i den

absolutte topklasse. dengang var

der måske 40 snedkerværksteder

alene i københavn, og i dag er

der jo blot nogle få tilbage.”

fortsættes næste side

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Peter Christmas-Møller i færd med at vurdere

et maleri af Edvard Weie.

selvom dansk møbeldesign sætter

nye prisstandarder, er niveauet

dog stadig relativt behersket, målt

på det internationale marked. her

har værker fra store navne som

Le Corbusier, mies van de Rohe,

marcel Breuer og george nelsson

i mange år opnået store hammerslag.

auKtionsLiv

scimitarstolens himmelflugt

som et eksempel på prisudvikling-

en inden for dansk design, henter

peter Christmas-møller et auktionskatalog

fra 1994 ned fra hylderne

på sit kontor. kataloget dækker

moderne kunst dét efterår, og de

moderne møbler fylder blot 13

sider i kataloget. her finder man

Axel Salto: Gulvvase af stentøj,

modelleret med fugle og grenværk i

relief, dekoreret med sung glasur. H. 32.

Hammerslag: 110.000 kr.

seks scimitarstole, også kaldet

krumsabelstolen på grund af fodens

særlige facon, tegnet af Jørgen

kastholm og preben Fabricius.

stolene blev samlet vurderet til

ca. 8.000 kr. men gik til 14.000

kr. altså lidt mere end 2.000 kr.

pr. stol.

på den moderne auktion elleve

år efter, nemlig i 2005, var der så

mange designermøbler udbudt,

at de havde fået et selvstændigt

katalog. her var seks tilsvarende

scimitarstole sat til salg, smukt

afbildet i farver på forsiden.

denne gang blev de i alt solgt

for 450.000 kr., hvilket svarer til

75.000 kr. pr. stol. "og det er jo

ikke, fordi inflationen har været

hidsig i det forløbne ti-år", som

peter Christmas-møller bemærker!

dansk design har i dag nået en

prisklasse, der gør, at meget i høj

grad går til udlandet. det et blevet

svært for de hjemlige købere

at følge med.

også dansk keramik fra 1930’erne

til 50’erne, som f.eks. Axel

saltos organiske vaser, er tilsvarende

eksploderet på markedet de

sidste fem-seks år.

Olafur Eliasson: Komposition. Diptikon. Olie på lærred. 80 x 221 cm. Udført i 1993.

Hammerslag: 900.000 kr.


Den gode investering

spørger man peter Christmasmøller

om, hvad der er en god

investering i dag, er svaret ikke

entydigt:

”Først og fremmest vil jeg anbefale

at have flere æg i kurven”,

siger han. ”har man mange penge

at købe for, ville jeg f.eks. pege på

gode arbejder af Wilhelm Freddie

fra 1930-40’erne. også værker af

olafur eliasson synes lukrative.

han fik sit internationale gennem-

Wilhelm Freddie: Kubistisk blomsteropstilling.

91 x 65 cm. Udført i 1929.

Hammerslag: 30.000 kr.

brud for sin meget roste lysinstallation

"Weather project" på tate

modern i London i foråret 2004.

problemet med ham er bare, at

hans installations- og skulpturkunst

sjældent optræder på markedet.

det, der er i omløb nu, er typisk

hans oliemalerier fra 1993-94.

i efteråret 2004 havde vi et stort

oliemaleri af eliasson til salg. vi

kunne da godt fornemme i løbet

fortsættes næste side

Bruun rasmussen KunstauKtioner

En særdeles god investering

Ideen til den såkaldte "Scimitar stol" opstod hos arkitekten Jørgen

Kastholm for over 40 år siden. Det var, mens han arbejdede i Libanon

i starten af tresserne, at han fik den første løse idé til at lave en stol

af stål med form som en tyrkisk krumsabel.

Jørgen Kastholm, som bl.a. arbejdede sammen med Arne Jacobsen,

omsatte en række af sine ideer til konkrete møbler sammen med

møbelarkitekt Preben Fabricius. Sammen tegnede de "Scimitar

Chair"og præsenterede den for offentligheden i 1963 ved møbelmessen

i köln.

Stolen udbydes kun sjældent på auktion, men har til gengæld vist sig

at være en god investering:

1994-auktion hos Bruun Rasmussen:

Hammerslag: 2.300 kr. pr. stol.

2005-auktion hos Bruun Rasmussen:

Hammerslag: 75.000 kr. pr. stol.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

af eftersynet, at der var interesse

for billedet, men selve auktionen

bød på en stor overraskelse. Jeg

var selv auktionarius den aften. vi

havde vurderet billedet til mellem

100 og 125.000 kr., hvilket i forvejen

var en høj pris for en så ny

kunstner. det eneste erfarings-

grundlag vi havde, var et enkelt

hammerslag på 65.000 kr. pågældende

salg fandt sted et halvt

år tidligere, og var for et lille

oliebillede af kunstneren. olafur

eliassons landskabs-fabulation gik

denne aften til 900.000 kr.!”

en anden, nyere kunstner som

tal R, nævner Christmas-møller

også gerne: ”han er uhyre efterspurgt

netop nu. vi ved selv-

følgelig ikke, om den store interesse

varer ved, men meget peger

på at den gør, navnligt da efterspørgslen

på, hans kunst rækker

Poul Henningsen: PH flygel. Formgivet 1931.

Udført hos Andreas Christensen.

Hammerslag: 260.000 kr.

auKtionsLiv

Poul Anker Bech:

“Über allen Gipfeln” (1992).

Olie på lærred. 70 x 62 cm.

Hammerslag: 44.000 kr.

langt ud over landets grænser.

der er faktisk kommet mange

gode navne frem i de seneste par

år. der har været et stort vacuum,

siden kirkeby og trampedach brød

igennem. Af navne fra 90'erne er

det vel bare michael kvium, som

har kunnet trække hammerslag

over 100.000 kr.”

Den markedsmæssige

kvalitetsevaluering

når en kunstner præsenterer nye

værker på et galleri, prissættes de

næsten altid efter størrelse. de

har endnu ikke været underlagt

en egentlig markedsmæssig vurdering.

”det er jo først, når billederne

kommer i omløb, at der sker en

reel markedsbaseret vurdering af

dem”, fortæller peter Christmasmøller.

”vi oplever jo ofte senere

at vurdere de samme billeder in-

ternt forskelligt. der sker en markedsmæssig

kvalitetsevaluering,

kan man godt sige. vi kigger efter

billedmæssige elementer, malerisk

kvalitet – og på, om det her værk

er kommercielt eller ej. det kan

jo godt være af høj kvalitet uden

at trække en høj vurdering. og

omvendt. så det er en dobbeltsituation,

vi sidder i, når vi skal

prissætte et værk. mine kolleger

og jeg vurderer efter erfaring, og

sællert-fornemmelsen svigter

sjældent. men vi kan godt opleve

at have undervurderet den akkumulerede

efterspørgsel, siden et

lignende værk sidst blev udbudt.

det er ph-flyglerne et godt

eksempel på. vi har i løbet af min

tid haft måske 15-20 af dem under

hammeren. de var pludselig for

nogle år siden ikke så nemme at

sælge, så efterhånden undlod folk

at indlevere dem. som følge deraf

kan markedet akkumulere en

efterspørgsel, og i det skjulte kan

prispotentialet derved stige. vi

mente sidst at have taget højde

for dette fænomen, idet vi havde

prissat et flygel til 150.000 kr. mod

en mere sædvanlig pris på 100.000,

som var det normale prisleje sidst

et sådant instrument optrådte i


markedet. Alligevel endte hammerslaget

helt oppe på 260.000 kr.”

Tilbage til det figurative

”i den knap så dyre ende har vi en

maler som poul Anker Bech. For

ti år siden var det lidt svært at

sælge ham. For et godt maleri på

80 x 60 cm. kunne man måske få

5-6.000 kr. For to-tre år siden var

der tendenser til prisgennembrud,

og her i efteråret solgte vi et lille,

fint billede for 44.000 kr., som var

vurderet til under det halve.

en af grundene til, at en maler

Tal R: “UT (Dansepige)” (1997). Olie på lærred.

66 x 56 cm. Hammerslag: 95.000 kr.

som Bech stiger sådan i pris, kan

være, at vi bevæger os over mod

den figurative skildring igen. i 20-

30 år har man arbejdet meget non-

figurativt, det abstrakte har været

afprøvet i snart sagt alle afskygninger.

i dag er der en tendens til,

at man vender tilbage til den gen-

nemskuelige håndværksmæssige

kvalitet. det er ofte den, der begejstrer.

men moden er flygtig og

svær at gennemskue. det er så

svært at se, hvad der er typisk, og

kan blive klassisk fra vores egen

samtid. det er jo ingen kunst i dag

at se, at Just Andersens lamper og

vaser er et hit. men for 6-8 år siden

var de usælgelige og kunne let

erhverves for nogle få hundredelapper

hos marskandiseren eller på

et loppemarked. ingen kan heller

forestille sig, at hentehår bliver in

igen, men hvorfor ikke?”, smiler

peter Christmas-møller.

Fremtidens kunst

ser man lidt ind i fremtiden, er en

pejlepil mod det 21. århundredes

kunst, ifølge peter Christmas-møller,

teknologiens landvindinger:

”der er et kunstnerisk spor, der

til stadighed vil udforske teknologiens

fremskridt. Jeg tror, vi vil

se nano-teknologien afspejlet i

kunsten. og en ting som "superledere",

hvor man er i stand til

at akkumulere ekstreme energimængder

på et meget lille areal

uden nævneværdigt energitab.

der vil være nogle pionerer, der

bevæger sig ud af dette udforskende

spor. investeringsmæssigt

ville jeg bestemt holde øje med

bølgebryderne.”

Datidens kunst

en ting er at prøve at se fremad.

peter Christmas-møller lægger

vægt på, at det også er vigtigt at

vende kikkerten bagud:

”der findes ufatteligt meget

rigtig god kunst, der relativt er

meget billig. navne som edvard

Weie, Franciska Clausen, ernst

Zeuthen, Wilhelm Freddie m.fl. er

efter min mening undervurderede,

i særdeleshed sammenlignet med

samtidige internationale kunstne-

Bruun rasmussen KunstauKtioner

re. også formidable landskabs-

fortolkere som niels Larsen-stevns,

oluf høst og Jens søndergaard er

meget prisrimelige.

hvis man ønsker at placere penge

i kunst, er det en god idé at rådføre

sig med auktionshusenes sag-

kyndige på området. og det er

tillige en god idé at prøve at fore-

stille sig, hvad der er overset i dag:

”Jeg mener, danmark er et sla-

raffenland at gå på kunstopdagelse

i. det er der flere årsager til.

vi har, og har haft, talrige gode

kunstnere herhjemme, som ikke

har oplevet en prismæssig stigning

der står mål med værkernes høje

kvalitet. For den opmærksomme

auktionsgænger er der stadig mange

gode køb at gøre i det lidt billigere

prissegment.”

auKtionsLiv


0

Bruun rasmussen KunstauKtioner

empire bibliotekslampe af forgyldt

bronze fremstillet ca. 1820. det er

usikkert, om lampens oprindelse er

Rusland eller Frankrig, men sikkert

er det, at bronzestøbning og forgyldning

er af fantastisk kvalitet.

skærmen er af bisquit, og når lyset

tændes afsløres et pikant sceneri af

et orientalsk par.

hammerslag 52.000

auKtionsLiv

uhyre sjælden russisk art

nouveau vase af mangelaget

krystal i gult med lysegrønt

overfang og løvetand. vasen er

én af bare 13 russkij moderne

vaser med blomster og planter

fra den russsiske fauna, som

kunstneren k.n. krasovskij fremstillede

i 1900 på det kejserlige

glasbrug i st. petersborg.

hammerslag 54.000

"Byoby" er det japanske ord

for skærm og betyder beskyttelse

for vinden. skærmen

havde mange centrale funktioner

i både den kinesiske

og den japanske kultur, hvor

den blev brugt til inddeling

af rum f.eks. i forbindelse

med begravelser eller i helt

anderledes muntre situationer, så som picnic. dekorationerne afspejler

sociale og kulturelle idealer i tiden. denne fine japanske skærm

fra edo-perioden er dekoreret med et kort over Lyoto med optog.

hammerslag 26.000

efter en række militære nederlag og gentagne konfrontationer med Rigsrådet,

valgte den temperamentsfulde kong erik af pommern som den eneste danske

regent at abdicere i utide. denne unikke ørtug fra ca. 1448 er slået på

gotland, hvortil erik trak sig tilbage for i realiteten at ernære sig som sørøver.

hammerslag 50.000

henrik ibsen er en efterspurgt forfatter blandt samlere, ikke

mindst fordi han i dag er den dramatiker, som næst efter

shakespeare har haft størst betydning i teatrets historie. hans

første bog Catilina (1850) er uhyre sjælden, da størstedelen af

oplaget blev brugt som madpakkepapir.

hammerslag 75.000

denne vidunderlige Komposition i blaat af egill Jacobsen

fik et forrygende hammerslag, der gjorde det til kunstnerens

hidtil dyreste værk solgt på auktion. Billedet er fra

1948 – det samme år Cobra bevægelsen blev grundlagt

– og er et fremragende eksempel på Cobra kunstens

spontant-abstrakte udtryk. det er samtidigt

et brydningsbillede for Jacobsen. elementer

af masken er at finde blandt trekantsfor-

merne og halvcirklerne, men den er endnu

ikke blevet det altdominerende tema.

hammerslag 820.000

et sjældent og fint sæt jagtgeværer

er dette par sidelåsbøsser fra James

Purdy & Son med ejector og i en

fin læder guncase.

hammerslag 245.000

H A M M


Bruun rasmussen KunstauKtioner

spændende effekter under hammeren

hos Bruun Rasmussen

E R s L A G

Ét af 1600-tallets største kartografiske frembringelser er denne jordglobus

med en diameter på hele 68 cm. udført af den berømte

hollandske kortskaber Blaue i Amsterdam 1645-48.

globusen havde gennemgået en større restaurering, og

det endelige hammerslag kom derfor bag på de fleste.

hammerslag 2,3 mio.

ingen har som p. s. krøyer kunnet gengive

den stemningsfulde skumringstime på skagen

strand, også kaldet "L´heure bleu" eller "den

blå time", hvor himmel og hav synes at flyde

sammen i de samme blå nuancer. netop dette

tidspunkt på døgnet inspirerede krøyer til et af

sine mest kendte malerier, hvor Anna Ancher og

hustruen marie går arm i arm i strandkanten.

her er det måneskinnet, der bryder de blå

nuancer og giver en fantastisk lysvirkning.

hammerslag 820.000

dette er en topvin fra 2. cru slottet

Léoville Las Cases i Bordeaux i original

trækasse med 12 stk. i den meget efterspurgte

årgang 1982. generelt er de meget

eftertragtede vine i de bedste årgange

steget markant, og denne vin er ingen

undtagelse. topvinene fra Bordeaux er det

seneste år i gennemsnit steget med over

20%.

hammerslag 2.400 pr. fl.

hans J. Wegner tegnede delfin-stolen i 1950. stolen er et smukt

eksempel på Wegners vidunderlige føling for træet og dets

muligheder. den er kun udført i ganske få eksemplarer,

og er således en udsøgt perle inden for dansk møbelkunst.

delfin-stolen blev vist på snedkerlaugets udstilling i

1950 i kunstindustrimuseets lokaler, og det er også

her, den på ny kan beundres.

kunstindustrimuseet bød nemlig

højest, da hammeren faldt.

hammerslag 270.000

den moderne bølge har medbragt en fornyet

interesse for danske smykkekunstnere

såsom nanna ditzel, henning koppel, ole

Bent pedersen, Bent exner, karen strand

m.fl. denne interessante halskæde af

sterlingsølv og opalboulder er designet

og udført af guldsmeden thor selzer

omkring 1980.

hammerslag 13.000

denne fantastiske rhinoceros vinkop af udskåret næsehorn er

kinesisk og fra 1600- eller 1700-tallet. ordet rhinoceros er dannet af

de græske ord "Rhino" der betyder næse og "Ceros" som betyder

horn. traditionen for næsehornsskæringer stammer helt tilbage fra

songperioden i år 960. næsehorn har ifølge kinesiske anekdoter en

virkning som spænder fra det magiske til det medicinske, og denne

næsehornskop skulle fremhæve duften af vinen guanwai liquor.

hammerslag 105.000

auKtionsLiv


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

EDvARD

- vERDEns DYREsTE GRAFiKER

norske Edvard Munch er

verdens dyreste grafiker.

Alligevel står samlere verden

over i kø, når hans

grafiske værker dukker op.

Af mag. art. Jan silseth

i foråret 2005 blev der hos Bruun

Rasmussen indleveret en radering

af edvard munch, som engang

var blevet revet halvt igennem.

ville den trods skaden stadig være

mulig at sælge på auktion? Raderingen

var kyndigt, men synligt

repareret af en konservator for

længe siden, og vurderingen blev,

lidt forsigtigt på grund af skaden,

sat til 25.000 kr. det var et eftertragtet

og tidligt grafisk værk fra

1895, forestillende et af munchs

såkaldte ”livsfrisemotiver”, med et

symbiotisk kyssende par i et vin-

due. det var raderingen Kys, der

rangerer højt på enhver munchsamlers

ønskeliste. hammeren faldt

derfor også først ved 100.000 kr.,

hvorefter aftenens auktionarius

Frederik Brunn Rasmussen, lod

nogle ord falde i salen om, at det

bare var om at indlevere mere

munchgrafik, dersom nogen

blandt publikum skulle have det i

deres gemmer. det skete der efterfølgende

nu ikke så meget ved,

auKtionsLiv

og forklaringen er enkel: de er

desværre sjældent forekommende.

Få tryk i privateje

til munch findes der et samlerpublikum

verden rundt, som bare

Edvard Munch: ”Kys” (1895). Radering og akvatinte. Hammerslag: 100.000 kr.

venter på, at der dukker tryk op.

men de fleste må vente længe og

forgæves. mængden af munchgrafik

til salg de sidste 10 år verden

rundt ligger gennemsnitligt

på under 100 værker om året.

det er få til en stor samlerskare,


Bruun rasmussen KunstauKtioner

MUnCH

der uanset anstrengelser og evt.

økonomisk frirum aldrig vil kunne

skabe en komplet samling.

edvard munch skabte ca. 750 grafiske

arbejder, og han anslog selv,

at han havde udført ca. 30.000

tryk. Alene munch museet i oslo

råder over ca. 18.000 tryk, mens

der befinder sig ca. 3.000 tryk

registreret i offentlige samlinger

verden over. der skulle derefter

skønsmæssigt, ud fra de af munch

opgivne tal, være ca. 10.000 tilbage.

Førstekonservator på munch

museet, gerd Woll mener, at ”af

dem [de 10.000] er der nok en god

del i andre museer. to verdenskrige

har nok også givet svind, så

måske et sted mellem 3-5.000 kan

være på private hænder”.

munchs grafik blev første gang

katalogiseret af vennen og samleren,

gustav schiefler i henholdsvis

1907 og 1926. det har hidtil

væres schieflers katalogisering og

nummerering, der har været henvist

til, i både kunstbøger og auktionskataloger.

schieflers katalog-

er var kun sparsomt illustreret, men

havde ganske udførlige beskrivelser

af motivet. schieflers katalog

er nu afløst af gerd Wolls Edvard

Munch The Complete Graphic Works.

hos Woll er samtlige grafiske blade

fortsættes næste side

Edvard Munchs litografi "Madonna" eller ”Elskende kvinde” (1895). I november 2005 blev der med et

Madonna-tryk sat verdensrekord for et grafisk blad overhovedet. Hammerslaget lød på 5 mio. kroner.

Munchs grafik findes i flere farvevarianter, monokrome såvel som flerfarvede, og her gælder tommelfingerreglen,

at flere farver koster flere penge.

gengivet, også en del tilstandstryk,

blade som foreligger i mere end

én foreløbig tilstand. desuden er

en del hånd- og trykkolorerede

varianter taget med.

i det omfang, det har været

muligt at opklare, fremgår det også

af værket i hvor stort et oplag,

det enkelte blad er trykt, og hvor

mange eksemplarer, munch museet

ligger inde med. det viser sig i

mange tilfælde at være meget

store dele af oplaget.

indtil 2002 var det muligt at få

auKtionsLiv


Teknik

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Munch benyttede sig af alle de forskellige grafiske teknikker, litografi,

træsnit, radering, akvatinte og i enkelte tilfælde kombinationer

af disse teknikker. Fra omkring 1900 udførte han en stor del af sine

litografier ved at tegne motivet med litografisk stift på specielt, litografisk

overføringspapir, som trykkeren siden overførte til trykstenen.

Det havde to fordele: Han undgik den besværlige og tunge håndtering

af de litografiske sten, og han kunne i sine motiver undlade at tænke

”spejlvendt”, da motivet spejlvendes ved overføringen til den litografiske

sten, og dermed “retvendes” det igen ved trykning. Derved

fremstår det endelige tryk, som det oprindeligt blev tegnet på papiret.

Til gengæld har litografier fra overføringspapir ikke den intenst mættede

sværtning, som kan opnås ved at arbejde direkte på stenen.

Men også denne teknik udnyttes kreativt til at skabe farvemætningsnuacer

i en hel del litografier, hvor det overførte billede efterbearbejdes

direkte på stenen. En del af Munchs farvetræsnit er fremstillet

ved, at han med en løvsav har savet trykpladerne op i indtil flere

stykker og derefter indfarvet de enkelte puslespilklodser hver for sig.

Derfor findes hans træsnit i så mange varianter. Hvert tryk kan på en

måde betragtes som unikt – idet næppe to er ens.

Tilstande

Det er vanskeligt at afgøre, om et tryk fra en printplade, en litografisk

sten eller træblok optræder i sin endelige tilstand. En plade eller en

sten kan gå gennem mange arbejdsgange, før det ”endelige” resultat

foreligger. De fleste af Munchs senere tryk findes kun i en enkelt

tilstand – især dem, som er overført fra papir. Men en del af hans

tidlige grafiske arbejder forligger i flere tilstandstryk, eftersom pladen

eller stenen er blevet efterbearbejdet indtil flere gange. Der kan være

tale om prøvetryk, eller at kunstneren har villet ”forbedre” ved at

fjerne eller tilføje noget til motivet. Termen ”tilstandstryk” anvendes

ofte som udtryk for tilsigtede ændringer fra kunstnerens hånd, men

det kan undertiden være vanskeligt at afgøre, om trykvarianter

er tilsigtede eller utilsigtede. De kan også opstå af andre grunde.

Trykpladerne kan være sværtet forskelligt eller være skadede på en

måde, der får trykket til at fremstå som en variant. Ved farvevarianter

af eksempelvis litografiet ”Det syge Barn” eller træsnittet ”Melankoli”

er der ikke tale om tilstandstryk, idet hvert enkelt tryk må betragtes

som et fuldgyldigt kunstnerisk udtryk.

auKtionsLiv

et værk af edvard munch registret

på munch museet i oslo og mod

betaling få en kopi af attesten,

men stadsadvokaturen i oslo har

nedlagt forbud mod denne praksis

formentlig som en følge af, at

attesterne ikke altid fulgte de tryk,

de oprindeligt var udstedt til. men

man kan stadig indlevere muncharbejder

til undersøgelse og regi-

strering samt få en mundtlig udtalelse

om ægthed mv. munch

museet udtaler sig imidlertid ikke

om handelsværdi – det er auktionshusenes

opgave.

"Munch skabte ca. 0

grafiske arbejder, og han

anslog selv, at han havde

udført ca. 0.000 tryk"

svinagtig skødesløs

i januar 1944 eksploderede et tysk

ammunitionslager i oslo, og edvard

munch, som boede i selvvalgt isolation

på sit landsted ekely i byens

udkant, satte sig på sin veranda

for at beskue den spektakulære

hændelse. han pådrog sig en

lungebetændelse og sov stille ind

nogle dage senere. det havde

været et langt liv i en stadig

varieret men gentaget oprydning

blandt de indre dæmoner. den

indre oprydning var slut – og

værket og katalogiseringen af det,

der var tilbage, kunne begynde.

det var en begyndelse i kaos. som

testamentarisk gave til oslo by

efterlod han ca. 1.100 malerier,

3.000 tegninger og ca. 18.000

grafiske blade. de få, som havde

fortsættes næste side


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Edvard Munchs radering "Tiltrækning 1" (1895).

Solgt hos Bruun Rasmussen i 2004 for 290.000 kr.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

oplag og signatur

Normalt er Munchs grafik ikke nummereret. Der forekommer dog

enkelte tryk med nummerering, men det vil som regel være en påtegning

fra trykkerens side. Munch gemte sine trykplader og sten

og kunne senere finde på at genoptrykke nye oplag fra dem. Det er i

realiteten kun få af hans tryk, man kender de reelle oplagstal på.

Kun enkelte blade er trykt i oplag over 100 mens størstedelen er trykt

i oplag under 50.

Madonna-litografiet, også kaldet "Elskende kvinde” skønnes at være

trykt i ca. 150 eksemplarer – inklusive alle farvevarianterne.

Munch signerede ikke alle sine tryk. Da signerede tryk betales højere,

dukker der af og til falsksignerede billeder op på markedet. Han signerede

dem enten E Munch eller Edv. Munch. Sjældnere Edvard Munch.

Signaturerne er uegale i den forstand, at der er store variationer i

hældning, bogstavhøjde, “sjuskethed” mv.

Almindeligt forekommende på markedet er denne vignet oprindeligt tegnet til vennen Emanuel

Goldsteins digtsamling "Alruner" fra 1892. Den blev i 1916 trykt som en fotogravure efter originaltegningen

og tilføjet en falsk pladekant samt en trykt signatur. Den er set solgt som radering, selvom det er en

reproduktion, hvad der imidlertid ikke diskvalificerer billedet som interessant i andre henseender.

adgang til at besøge munch på

ekely, kunne samstemmende beret-

te om, hvordan han forholdt sig

til sine ”børn”, som han kaldte

sine værker. de grafiske blade,

der ikke lå strøet ud over gulvet

i stuen og atelieret (som i praksis

var hele huset) lå hengemt på 1.

sal, hvor kun munch selv, hans

hunde, mus og andre skadedyr

havde adgang. og mange af

hans oliemalerier blev i uden-

auKtionsLiv

dørsatelieret udsat for vejr, vind

og vand – ”hestekuren” som han

kaldte det. han havde det ikke

godt med ”blanke billeder”. Af

fjenderne blev han beskyldt for

at male som et svin og af vennerne

for at behandle sine værker

svinagtigt skødesløst.

efter at have slået sig ned på

ekely i oslos udkant i 1916, hvor

han boede i en slags selvvalgt isolation

til sin død i 1944, havde

han ikke påtrængende økonomisk

behov for at sælge sine billeder

– han var blevet velhavende nok

til holde på dem. det gjaldt også

grafikken. mange blade er lavet i

små oplag og har formentlig aldrig

været beregnet til hverken

salg eller udstilling. priserne på

munchs grafik er høje og var det

allerede i hans samtid. Rolf stener-

sen nævner i sin bog Edvard

Munch Nærbilde av et geni, at

munch solgte et flerfarvet litografisk

tryk af Syg Pige i 1911 for

1.200 kr. – en årsløn for en arbejder

på det tidspunkt. til sammenligning

indbragte et tryk af Syg

Pige sidste år 1,6 mio. kr.

verdens dyreste grafiker

i dag er munch verdens dyreste

grafiker, hvis man tager et bredt

gennemsnit af opnåede priser på

hans tryk. Begyndende med de

dyreste falder priserne fra 5 mio.

kr. for Madonna over 4,1 mio. kr.

for et håndkoloreret eksemplar af

litografiet Aske ned til 3–4.000

kr. for de billigste raderinger, der

oftest er taget ud af enten Curt

glasers bog Munch (1917) eller fra

herman strucks Die Kunst des Radie-

rens (1908). tyverierne af munch

museets eksemplarer af Skrig og

Madonna i 2004 og den opmærksomhed,

det fik i verdenspressen,

har været en medvirkende årsag

til, at priserne gennemgående er

steget.

Munchs motiver

de mest eftertragtede værker er

de billeder, som relaterer til de

såkaldte ”livsfrisemotiver” fra


1890'erne med den velkendte og

også tidstypiske motivkreds: kærligheden,

angsten og døden. der

er mange følelser på spil i munchs

billeder, men til sentimentalt

føleri bliver det aldrig. Lidt misforstået

er det imidlertid også,

når han bliver karakteriseret som

udelukkende at være en dyster

mørkemand, der ikke kunne finde

ud af det dér med livet. der kan

både være stor, selvironisk humor

og øm overbærenhed over for så-

vel menneskelige glæder som

dårskab i al almindelighed især i

billederne efter, han faldt lidt til

ro på ekely i 1916.

under en frivillig indlæggelse

og behandling for nervesam-

Fakta om Munch

Edvard Munch (1863-1944) er

den eneste globalt kendte skandinaviske

kunstner. Maleriet

"Skrik" fra 1893 er verdens

oftest reproducerede billede

– også før Munch Museets

version blev stjålet i 2004.

Munch bar rundt på traumatiske

barndomsoplevelser

”sygdom, vanvid og død var de

sorte engle, der vogtede over

min vugge”, skrev han, og i

maleriet udtrykker han de

neuroser, som forfulgte ham.

Visse emner – jalousi, sygdom

og den spirende seksualitet -

dukker op igen og igen, og han

malede psykologiske tistande

med en helt uhørt overbevisningskraft

og intensitet.

Vurdering af

Munchs grafik

Edvard Munchs grafik er sjælden

og dyr, så det betaler sig

at få en sagkyndigs vurdering,

hvis man er den lykkelige ejer.

Få en uforpligtende vurdering

på telefon 3343 6911 eller via

www.bruun-rasmussen.dk

under "vurdering".

menbrud hos dr. Jacobsen i kø-

benhavn i 1908-09 skabte han

en del grafiske arbejder, der blev

trykt i danmark. med mappen

Alfa og Omega (1909) skabte han

i denne periode i både tekst og

billeder en grotesk syndefaldshistorie

skildret med både stor

humor og troldsplint i øjet. serien

er sort og besk som nybagt asfalt

og er en slags tegneserie for voksne

længe før, det blev moderne. hyppige

ture i Zoologisk have blev

også til en række litografier af

dyrestudier, skarpt set og mesterligt

tegnet. de handler, som man

måske kunne vente af munch, ikke

så meget om dyret i mennesket

– det er snarere omvendt: om

mennesket i dyret.

ofte anses, med nogen ret,

moderne grafik som en slags

Bruun rasmussen KunstauKtioner

” Tigeren ” fra Alfa og omega. Litografi 1908-9.

Tigeren er ikke ved at æde Omega. Munchs tekst til billedet er:

"Tigeren nærmede sit grusomme, vilde Hoved til Omegas yndige lille. Omega skræmmedes ikke;

hun lod sin lille Haand hvile i Tigerens Gab og kjælede for dens Tænder".

multipliceret og reduceret ”fattigmandsudgave”

af motiver, der kan

ses for fuldt udtræk i kunstnernes

malerier, en slags ”i-stedet-forbilleder”.

det gælder ikke munch,

hans grafiske arbejder taler deres

eget, selvstændige, hviskende og

intime sprog – selvom de kan

være nok så påtrængende i deres

motiv. de skal ikke ses som modificerede

udgaver af malerierne

– de kan selv! og her er vi måske

ved kernen i munchs motivverden:

han har sanset, fortolket og fortalt

historien om at være menneske

på godt og ondt på tværs af

tider og sæder og det på en

måde, så vi umiddelbart kan genkende

såvel ensomheden, angsten

og skammen – og det modsatte:

kærligheden, hengivelsen og øm-

heden.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

senempire klapbord af mahogni med skuffe

i sargen. pladen er båret af en guldmalet

søjle udskåret i form af delfiner, der

hviler på en firpasfod. senempiren

er den sene fase af klassicismen,

hvor man begynder at forlade

den stringente empire til for-

del for mere fantasifulde

dekorationer. den smukt

udskårne søjle på dette

bord er et flot eksempel herpå.

hammerslag 9.000

auKtionsLiv

H A M M

1967 er ikke blandt de absolut bedste årgange for portvin, men

disse seks flasker vintage port fra Cockburn's kan med stor

sandsynlighed stadig serveres som et lækkert, modent glas.

hammerslag 300 pr. fl.

et typisk stykke af landskabsmaleren

georg emil Libert er

dette parti fra nærø Fjord i

norge. værket er malet for

over hundrede år siden, i 1887,

men er man forelsket i de

norske fjelde, kan maleriet her

sagtens bringe én tilbage dertil

den dag i dag.

hammerslag 4.000

Folkeliv i københavn ved vinter-

tid. sign. John C, 1938. ”Barbermaleren”

John Christensen blev

hurtigt kendt, da han omkring

1930 begyndte at optræde i

dansk kunstliv. hans livsglade

naivisme var indbegrebet af

ånden på det folkelige nørrebro

og blev af kritikken modtaget

som et festligt indslag i 1930ernes

sociale tendens.

hammerslag 16.000

engelsk skibskronometer af

messing med kardansk ophæng

i kasse af mahogni. skive

mærket parkinson & Frodsham,

Change Alley London. Funktionsdygtige

og velholdte skibs-

kronometre er altid meget efterspurgte

på auktion, og dette

fine eksemplar var ingen

undtagelse.

hammerslag 19.500


Bruun rasmussen KunstauKtioner

spændende effekter under hammeren

hos Bruun Rasmussen

E R s L A G

de russiske avantgarde kunstnere

fra 1920'erne er i høj kurs blandt

samlere. i 1923 udkom digteren

mayakovskys lille bog "dlya golosa"

("for stemmen"), som var illustreret

af den indflydelsesrige kunstner

el Lissitzky. mange forfalskninger

af denne kunstners bøger er i

omløb, så man skal have øjnene

åbne. her er det den ægte vare.

hammerslag 24.000

den autodidakte multikunstner Leif sylvester

er kendt for sine farverige malerier som dette

"en rødhud og hans hvide bror" fra 1987.

hammerslag 16.500

et par imponerende franske kandelabre i empireform

af forgyldt og patineret bronze. stammerne

er udsmykket i form af bevingede kvinder.

inspirationen fra den klassiske oldtid blev

genoplivet i empiren og effekter i denne stil

blev fortsat fabrikeret gennem det 19. årh., som

dette par, der antageligt kommer fra Frankrig.

hammerslag 29.000

det er svært ikke at blivet

betaget af de fantastiske

art deco ringe, som stråler

i alverdens farver med store,

kulørte ædelstene. dette eksemplar,

prydet med en smaragdslebet citrin og en

krans af talrige brillanter er fra 1930'erne.

hammerslag 8.000

den evige klassiker, ph-lampen, er stadig i høj

kurs. denne fem-armede jubilæums bombar-

dementskrone med stel af forkromet stål,

forsynet med 2/1 skærme af hvidt

opalglas er ikke sjælden, men den

er original, og så er den stadig

super hot, selv om vi skriver 2006.

hammerslag 18.500

auKtionsLiv


20

Bruun rasmussen KunstauKtioner

soM FLUER

sAMTALE

oUL

MED MALEREn

AnK

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

MELLEM HiMMEL oG JoRD

En fjoget høne med hovedet

på skrå, en buttet silo

og en ensom campingvogn.

Poul Anker Bechs univers

er sammensat af pudsige

elementer, og interessen for

hans kunst er større end

aldrig før.

Af Trisse Gejl

der hæver sig en mild lyseblå

morgenhimmel over vendsyssel.

en let dis hænger ved markerne.

Jeg passerer to cylinderformede

siloer og et transformatortårn i

røde mursten med en klassisk

grøn jerndør med et højspændingslyn

stanset ind i metallet.

Jeg spekulerer på, om skyerne

er gode i dag. Østpå er de tunge

og vattede med solskin på toppen.

vestpå er de mere som løse

penselstrøg. det er som at trille

ind i et maleri af poul Anker Bech.

Jeg holder ind til siden for at

tjekke kortet nærmere. en enlig

bil på landevejen med en trailer

bagpå sætter farten ned, da den

passerer mig, og en mand læner

sig helt frem over rattet med skepsis

og undren malet i ansigtet.

ganske langsomt triller han forbi

og drejer nakken af led, før han

modvilligt sætter farten lidt op og

forsvinder over bakketoppen.

der mangler næsten ikke noget.

og dog. en høne med hovedet på

skrå. en støvsuger. en vaskemaskine.

eller en blød læderlænestol.

Det absurde i det trygge

For hvad er et typisk poul Anker

Bech billede? det er nok netop

det realistiske, gerne med roman-

tiske undertoner, men usandsynliggjort

af et eller flere fremmedelementer.

det er absurditet malet

ind i genkendelsens tryghed: en

grønthøster, en silo, eller en campingvogn

og et lille menneske

- svævende på en græskant i det

tomme hvidblå rum (som Hængende

have, 1996). en gammel kone

på stranden foran en nedsunket

bunker – hun er opslugt af sin

bærbare pc på skødet - i stedet

for strikketøjet. ved siden af står

en rød græsslåmaskine (Strandmail,

2005).

eller det kan være en gul myrestol

dansende på et enkelt ben til

stor undren for en høne (En gåde

for høns 2001).

de seneste fem-seks år er poul

Anker Bechs billeder boomet, de

er fordoblet i auktionspris, og det

er især de yngre generationer, der

står på spring for at købe hans

malerier. han bryder sig ikke særligt

om, at hans billeder bliver så

dyre og er godt tilfreds med, at

han indtil nu primært købes af

helt almindelige mennesker, der

fascineres af hans univers, og ikke

med henblik på videresalg. derfor

sætter han heller ikke priserne

dramatisk op.

i 30 år har han boet og malet

her i Bastholm i den gamle landsbyskole.

solen er brudt igennem

disen og skinner ind gennem de

mange små våde ruder. på væggene

i stuen hænger et par større

og mindre billeder af hans egne.

Bl.a. et af en indhyllet kone, der

på stranden undrende møder en

havetraktor. og et af en spisestuestol,

der trykker sig op ad en

mørk mur, væk fra solskinnet. det

hedder Bagsidetrods.

nuet har aldrig

interesseret mig særligt

Det er lige før folk derude kan leve

bedre af at sælge dine billeder,

end du selv kan. Hvorfor tror du,

de yngre genrationer er blevet så

begejstrede for dine billeder?

fortsættes næste side

ER BECH

auKtionsLiv 2


22

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Et andet af Poul Anker Bechs karakteristiske motiver er campingvognen, som på maleriet her med den enkle

titel “Camping”. Hammerslag: 40.000 kr.

Endnu en campingvogn toner frem i værket “Sommerskak”. Hammerslag: 36.000 kr.

”det er mærkeligt, jeg forstår

det slet ikke”, siger poul Anker

Bech. ”normalt vil det jo være sådan,

at gårsdagens kunst, hvortil

mine værker jo sådan set hører, er

ulidelig. Jeg kan huske, hvordan

jeg selv som ung fik kvalme af

Cobramalerne. men måske er det

noget med det absurde, det vanvittige.

Jeg selv forstår ikke de

unges humor, det er skæbnens

ironi, hvis de forstår min. Jeg

synes, der er så meget humor i

dag, der handler om afføring og

kropsvæsker. Jeg forstår ikke,

hvorfor det er så morsomt. Jeg

synes ikke, det er interessant, at

man kan have afføring eller reproducere

sig selv, det kan dyrene

da også. noget af det, der adskiller

os fra dyrene, er, at vi er i stand

til at abstrahere, at tænke os væk

fra nuet. nuet har aldrig interesseret

mig særligt. Forskudt tid er

interessant – forventning eller

erindring.

men jeg har faktisk en teori om

det her”, siger poul Anker Bech,

og læner sig frem i sofaen. hvor-

dan var virkeligheden i 1800-tallet?

verden var så fuld af stank

og materie, hygiejnen var forfærdelig,

seksuallivet forbundet

med modbydeligheder – derfor

malede man, som man gjorde.

man malede kærligheden og skønheden

i rene, fine malerier, klinisk

renset for stanken – det var ikke

virkeligheden, man malede, det

var en drøm. i dag er det anderledes.

i dag er skidtet nede i

kloakkerne, virkeligheden er blevet

så steril og klinisk, at nu savner vi

svineriet, det er næsten et urbehov,

vi skal altså ikke fjerne os fra

lorten i dag, men tilbage til den.

Jeg er så åbenbart lidt udenfor

tidens trend. Jeg føler mig lidt

som atavist, en der er født i den

forkerte tid – på samme måde

som karen Blixen beskrev dennis

Finch hatton.”

oUL AnK

auKtionsLiv


som nuet ikke interesserer poul

Anker Bech særligt, interesserer

hans motiver ham heller ikke som

sådan. det er det, de dokumenterer,

han finder interessant: sporene

efter levet liv.

”det er jo det samme med

pyramiderne, ikke, det er jo ikke

disse toppe, men fortællingerne

bag dem, der interesserer os. så

rejste nogen en gravhøj, så byggede

nogen en kirke, så et transformatortårn.

Alt sammen pusserløjerlige

spor efter menneskeligt

liv, om 100.000 år er det væk alt

sammen. mine værker er også blot

spor, dokumentation for at der er

udfoldet en bestemt aktivitet.

Det rørende ved

transformatortårne

Du har sagt, at byerne er ukristeligt

grimme med deres skilte og

parcelhuskvarterer, men også siloer

og de moderne landbrugs grimme

bliktage. Det er jo det, du maler, og

når det optræder i dine malerier, er

det ikke grimt, så er det smukt.

”ha ha, det er ikke meningen,

det skal være smukt, jeg maler

hvad jeg ser, noget er smukt,

og noget er grimt. men det er

alt sammen rørende. se de her

transformatortårne f.eks. de har

trofast tjent os, uden vi nogensinde

har vist dem ømhed. der er

ingen, der har plantet små haver

rundt om dem, de står der bare,

de er ikke engang i brug længere,

el-ledningerne er kommet ned

i jorden nu, og man kan nøjes

med en lille grøn kasse. de har nu

lovet at lade det der stå, så længe

jeg bor her”, griner han og peger

ud på det røde transformatortårn

i vejsvinget udenfor.

”kunne de ikke bare lade et

enkelt stå og forfalde. det vil

være dejligt at tænke på, at om

hundrede år er der måske bare en

Bruun rasmussen KunstauKtioner

I vejsvinget ved Bastholm står den gamle transformatorstation, som indgår i flere af Poul Anker Bechs værker.

"Personer ved transformatorstation og campingvogn".

Hammerslag: 15.000 kr.

“Transformator, septembereftermiddag”.

Hammerslag: 28.000 kr.

firkantet bunke mursten tilbage

hvori der vokser brændenælder...

hvorfor ikke lade elmetræerne

gå ud og nordisk Fjers bygning

i københavn blive stående med

vinden pibende ind af de tomme

ruder?

For mange år siden var det

asbest, man gik amok over, man

flåede kalit lofter ned, og der stod

en sky af asbest over hele danmark.

siden fandt man ud af, at

det var bedre blot at male dem over.

fortsættes næste side

ER BECH

auKtionsLiv 2


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

men vi føler, vi skal styre det hele.

sådan er det jo, efter vi har af-

livet gud. så skal vi selv tage ansvar

for alting, det er en frygtelig

tung byrde for os små mennesker

at bære.

tingene må ikke forfalde, det

er os, der skal passe det hele. hvis

elmetræerne er syge, skal de fældes.

hvis noget ikke skal bruges mere,

skal det rives ned. og angsten for

forfald og forgængelighed ligger

der hele tiden, for vi er her på et

uendeligt skrøbeligt grundlag – et

split sekund.”

Menneskets

lillebitte platform

”har du været i syditalien?”

spørger han og peger op på et

lille oliemaleri på en af stuens

vægge. ”man kører på de her

smalle bjergveje, og hvor det end

er muligt, har mennesker fundet

en lillebitte platform og klasket

de her huse op ad bjergvæggen;

man har på fornemmelsen, at hvis

bjergene rystede et øjeblik, ville

det hele falde ned, der er en rørende

ydmyghed over det, synes jeg.

i byerne lever man ikke med

ydmygheden på samme måde.

når man tænker på meteoren,

der på et tidspunkt kommer og

smadrer det hele, er det komisk,

at vi tror, vi kan vaccinere os ud

af fugleinfluenza. menneskene er

som fluer, guderne morer sig med

at pille vingerne af, mens de spil-

ler terninger om årtusinder, sagde

shakespeare. det er et af mine

yndlingscitater.

der sker en skræmmende hurtig

nedbrydning af strukturer i

dag med eu og globaliseringen.

det er ikke kun den religiøse

struktur, der er forsvundet.

mennesket har aldrig levet så

meget i strukturløshed, som det

gør nu. nu skal strukturen skabes

i det enkelte individ, det er et

ubærligt ansvar. og udviklingen

går meget stærkt. For fem år

siden var jeg ikke i tvivl om, at

det var fornuftigt, at børn skulle

lære den lille tabel udenad, i dag

er jeg alvorligt i tvivl.”

Er du et religiøst menneske?

”nej. Jeg er vel darwinist, men

har alligevel lidt svært ved at se,

hvordan det skulle have ladet sig

gøre. der er jo nogle teologer, der

går og leger med tanken om intel-

ligent design. det kan jeg godt

forstå. det har taget utrolig lang

tid og krævet mange eksperimenter

for en øgle at udvikle sig til

en fugl. i mange år må nogen

have gået rundt med både hår

og fjer...”

Kokkens værksted

når poul Anker Bech maler, be-

tragter han sig selv som en eksperimenterende

alkymist eller en

kok, fortæller han og tager et

stykke oksekødpølse, en skive steg

og en ring rød peber over på sin

tallerken.

”se, de her tre ingredienser har

intet som helst med hinanden at

gøre. Jeg spiser lidt af det ene og

lidt af det andet. Jeg kører det jo

ikke igennem en blender. Jeg går

fra smagsoplevelse til smagsop-

levelse. sådan maler jeg også. men

vi er ikke opdraget til at se på

billeder på den måde. vi er opdraget

til at læse dem litterært.

hvis der står en mand og en høne,

så synes vi, at manden må mene

noget om hønen. der skal pludselig

være en forbindelse imellem

tingene. hvorfor kan vi ikke opleve

et maleri på samme måde

som en menu?”

Der er noget meget tryghedsskabende

og samtidig noget foruroligende

i stort set alle dine billeder. Lad os

snakke lidt om dine motiver.

”Ja... altså måske er billederne i

virkeligheden torturinstrumenter,

for jeg lokker beskueren ind af

genkendelsens tryghed, og så står

man der, og der er noget galt,

og man kan ikke rigtig komme

ud igen. der skal egentlig ikke

ret meget afvigelse fra normalen

til, før vi bliver utrygge". "i sommer

sad der en mand i en bil deroppe”,

siger han og peger ud af

den gamle skolestues små ruder,

”han sad der bare en hel dag,

tilsyneladende helt uden mål og

fortsættes næste side

oUL AnK

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Gennem 30 år har Poul Anker Bech malet og regeret i sit atelier i den gamle landsbyskole i Bastholm.

ER BECH

auKtionsLiv 2


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

med, det var ekstremt uhyggeskabende.

det kunne vi ikke lide.”

Hvad er det for noget med den

støvsuger, der optræder på mange

billeder?

”støvsugeren har jo en form... og

en slange, der kan kravle hen over

jorden. og der hvor slangen sidder

fast, er der et stort glugøje,

der kan kigge på beskueren. men

samtidig er det en hjemmevant

dims fra intimsfæren. hjemlig

og varm. det er det samme med

fjernsynet. og vaskemaskinen.

Læg mærke til, at de alle har det

her hjemlige over sig, men samtidig

et kyklopøje ud på beskueren.

Fjernsynet har endda en buet

skærm, der går lidt udad ligesom

en hornhinde.”

Men tit maler du fjernsynet bagfra,

som på det her billede, hvor det står

i skammekrog (Uden titel, 1991).

”Jamen et fjernsyn kan også være

blufærdigt.”

Hvad med hunden og koen og

især hønen?

”hønen er så god til at skildre

fjoget undren. den måde den kan

lægge hovedet på skrå”, siger Bech

og demonstrerer med en let hønebevægelse.

”den er jo et portræt

af beskueren. sådan er vi, det lille

menneske, vi forstår i virkelighed-

en ikke noget som helst. dyrene

er gode til at skildre verdens absurditet.”

Dunke og runde gasbeholdere. Har

du en forkærlighed for den buttede

form?

”Ja, det kan du også se i politimandens

hjelm og flyvemaskinens

snude. men jeg kan især godt lide

beholdere. indpakning fascinerer

mig, også sorte plasticsække og

papkasser. de er potentialer af

muligheder, de kan være tikkende

bomber, der kan eksplodere, eller

bare hjælpemidler til menneskene.

eller som plasticsækken spor af

levet liv.”

Du lader også historiske afdøde

personer, som Churchill, dukke op

som spøgelser i dine billeder. Hvor

kommer de fra?

”det er jo igen en ingrediens i

menuen: tid. når man går en tur

ved havet, er det jo ikke kun havet,

man ser. man ser alle mulige indre

billeder af det, man går og tænker

på. så har man måske lige læst

noget om Churchill. kan man male

på samme frie måde, tænker jeg

så. kan man indoperere forskydningen

i tid i maleriet på samme

lette måde, som man tænker? det

må jeg prøve.”

Dine titler er ofte poetiske selvopfundne

ord. Du har kaldt et af

dine seneste billeder, der for nylig

har været udstillet, "Himmelsæk".

Hvorfor det?

”den titel er jeg glad for. det er

jo en fyldt sort plasticsæk lænet

op ad en flagstang. sækken

strækker sig som en katedral mod

himlen, gør sig til, men samtidig

er den jo netop bare... en sæk.

Jeg har også lige døbt en akvarel

af en sort sæk, der står bag et

hjørne: Luresæk.

En sælgers overlevelse

Hvad med billedet "Atlantis. Survival

of a salesman", er det sandt, at

det forestiller kunstsamleren Niels

Rokkedal, der kæntrede i din sø?

”Ja! vil du se min sø?”

et lille stykke fra huset, omgivet

af træer, er poul Anker Bechs sø.

han fremviser et stort græsbevokset,

vandløst hul i jorden på højst

10 meter i diameter og halvanden

meter dybt. han gravede det, da

børnene var små og skulle bruge

et vandhul til at sejle med små

skibe i. Jorden, han gravede op,

dannede en høj, hvorpå han byggede

et lille lysthus med udsigt ud

over søen. en bådebro på fire-fem

planker er der også.

”dengang var der vand i. det

var efter en rigtig dejlig påskefrokost,

så skulle vi ud at sejle i

min hjemmebyggede båd af træ”,

oUL AnK

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

"Atlantis. Survival of a salesman" forestiller kunstsamleren Niels Rokkedal, der hævdede, at han på bunden af søen havde set alt det ragelse, Bech brugte som

motiver i sine malerier. Billedet var et oliemaleri, der målte 2 x 3,60 meter. Det var skævt og malet på en måde, så man var klar over, at det var et undervandsbillede.

Desværre brændte maleriet sammen med mange andre, da Bechs atelier nedbrændte i 1993.

fortæller Bech og udtrykker sit savn

til Rokkedal, der for nyligt afgik

ved døden. ”vi var jo i godt humør,

så vi stod op i båden med hævet

glas, og så stødte vi fra - og gik

til bunds. niels i sit fine nålestribede

iBm-tøj, han var et hoved

lavere end jeg, så han var i langt

større fare”, griner Bech med

piben mellem tænderne. ”men så

kom han op med glasset hævet

over hovedet og alger over det

hele og var vist lidt rystet.”

niels Rokkedal hævdede bagefter,

at dér på bunden af søen

havde han set alt det ragelse,

Bech brugte som motiver i maleri-

erne. en flyvemaskine, en transformatorstation

og meget andet.

Bech malede Atlantis. Survival of

a salesman og udstillede det på

Charlottenborg året efter. det var

et oliemaleri, der målte 2 x 3,60

meter og forestillede Rokkedal

gående på bunden af søen med

cigar i munden og sælgertaske

omgivet af Bechs kendte motiver.

Billedet var skævt og malet på

en måde, så man var klar over,

at det var et undervandsbillede.

det blev understreget af en spand

under højre hjørne, hvor vandet

kunne løbe ud! desværre brændte

maleriet sammen med mange

andre nogle måneder senere, da

Bechs atelier nedbrændte i 1993.

Få billeder ville han meget gerne

have haft i dag, men, siger han,

som alt andet skal hans billeder jo

også gå til.

her ved "søen" og udsigten ud

over markerne kan man høre motorvejen,

efter de har bygget den færdig

helt til hjørring. en konstant

susen i det ikke helt så fjerne.

“men det kan jeg godt lide”,

siger poul Anker Bech, “for det

er jo nuet, man kan høre derude.

her, derimod, er evigheden.”

ER BECH

auKtionsLiv 2


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

DEn RUssisKE

BøLGE

Ivan-Constantinowitsch Aivasovskis maleri “Efter Stormen” (1895), som blev fundet i en

kælder under et vurderingsbesøg, endte med et hammerslag på 3,3 mio. kr. Karakteristisk

for Aivasovskis maleri er det diffuse sollys, som han har tilfælles med sit store forbillede,

den engelske maler William Turner (1775-1851).

Et maleri af russeren

Aivasovski blev for nyligt

fundet i en kælder af én

af Bruun Rasmussens

vurderingssagkyndige.

Maleriet endte på auktion

med et hammerslag på

, millioner kr.

Af Peter Beck

krøyer, ilsted, Fischer og Brendekilde

er nogle af de velkendte navne,

der ofte optræder i Bruun Rasmussens

auktionskataloger. men på

de seneste auktioner er en række

nye navne dukket op: dubowski,

sukov og samokhvalov. de eksotisk

klingende navne er knap

så velkendte, men værd at bide

mærke i, for de vidner om ét af

de områder, der for tiden har stor

bevågenhed på det internationale

kunstmarked: det russiske.

auKtionsLiv

En god investering

Jubilæumsauktionen i december

2005 bød på en hel afdeling med

russiske værker, og allerede da

hammeren var faldet efter de

første ti numre, stod det klart,

at efterspørgslen på russisk kunst

ikke havde været overvurderet.

da auktionen var omme, havde

det samlede salg rundet de 10

millioner og afsløret adskillige

højdespringere med resultater på

op til fem gange vurderingen.

Auktionens hovednummer var

et værk ivan-Constantinowitsch

Aivasovski (1817-1900), der regnes

blandt Ruslands største malere

i det 19. århundrede og som er

repræsenteret på adskillige museer.

maleriet “efter stormen” (1895)

var blevet fundet i en kælder af

én af Bruun Rasmussens vurderingssagkyndige

i forbindelse med

et almindeligt vurderingsbesøg.

det stod straks klart, at det var

et særdeles kostbart maleri, som

kælderen gemte, og vurderingen

blev sat til 1,5 - 2 mio. kr.

Allerede ved eftersynet forud for

auktionen var der en overvælden-

Sovjetunionens prioritering af kropslig udfoldelse

er velkendt og maleriet “Sovjetisk idræt” (1937) af

Alexander Nokoláevish Samokhvalov (1894-1971)

er et glimrende eksempel på et af de idealbilleder,

som de russiske kunstnere blev opfordret til at lave.

Interessen var stor, og hammerslaget på 340.000 kr

var langt over det dobbelte af vurderingen.


de interesse for maleriet, og på

selve auktionsdagen blev det en

lang og nervepirrende kamp mellem

byderne. efterfølgende havde

auktionshuset fornøjelsen af at

ringe til den nu tidligere ejer med

beskeden om, at maleriet fra kælderen

var blevet solgt for 3,3 mio.

kr. også køberen var glad, da

han anså sit køb som værende en

god investering.

Interessen for russisk kunst er for tiden

meget stor, hvilket ikke mindst skyldes

det stigende antal af nyrige, russiske

samlere, som har fået økonomisk

mulighed for at købe russisk kunst og

antikviteter tilbage til landet.

Få en uforpligtende vurdering

på telefon 3343 6911 eller via

www.bruun-rasmussen.dk under

"vurdering".

Janus la Cours maleri “Bondegård ved en landevej i udkanten af skoven”

(1883) blev i 2003 solgt for 14.000 kroner...

Bruun rasmussen KunstauKtioner

RUssisKE

KUnsTFALsKnERiER

den eksplosive prisudvikling på

russisk kunst er desværre ikke

uden bagside. i efteråret blev to

russiske galleriejere fængslet for

svindel og omfattende handel

med falske værker. skandalen

begyndte at rulle, da et værk af

den berømte landskabsmaler ivan

shiskin (1832-1898), vurderet

til 700.000 pund, i foråret 2004

blev trukket tilbage fra en auktion

hos sotheby.

værket viste sig at være et

maleri, der ti år tidligere var blevet

solgt i et svensk auktionshus

med den korrekte angivelse, at

værket var udført af den hollandske

maler marinus koekkoek

(1873-1944). maleriet blev solgt

for omkring 400.000 svenske

kr. og gik til Rusland, hvor det

sidenhen undergik en forvandling.

den oprindelige signatur

forsvandt, detaljer blev ændret,

og kunstneren shiskins navn blev

tilføjet. derefter dukkede “det

nye” maleri så op hos sotheby,

hvor falskneriet blev opdaget.

Affæren blev naturligvis bemærket

i den internationale

kunstverden, og sidenhen er det

kommet frem, at over 100 værker

af europæiske kunstnere gennem

de sidste tre år har undergået

samme skæbne og er blevet solgt

under russiske kunstnernavne.

heriblandt værker af den danske

maler Janus la Cour (1837-

1909), som er blevet forvandlet

til værker af Alexander kiselev

(1838-1911), hvis kunst koster

langt større summer end Janus

la Cour.

med hjælp fra auktionshusene

arbejder interpol nu intenst med

sagen, som foreløbigt har ført

til arrestationen af de to russiske

galleriejere, der øjensynligt har

tjent enorme summer på deres

svindelnummer.

....og sidste år dukkede det så op som et værk med titlen “Sommerdag” af

den russiske landskabsmaler Alexander Kiselev. Prisen var nu steget til 1,5

millioner kr. Bemærk, hvor elegant maleriet er blevet forfalsket.

auKtionsLiv

2


0

Bruun rasmussen KunstauKtioner

i 1516 udkom en lille tynd

bog på latin ved navn "utopia".

Bogen var skrevet af den

engelske statsmand og humanist,

thomas more, og fik

umådelig betydning for senere

tiders skildringer af politiske

statsformer. værket introducerede

for første gang begrebet

"utopi", men hammerslaget var

virkeligt nok.

hammerslag 1,3 mio.

den svenske maler Johan Frederik

krouthén har med maleriet af søskendeparret

niels og ulla ramt helt i plet.

han gengiver en solfyldt og varm

sommerdag med et par søde børn

siddende på en bænk med en lille hvid

kat, og bag dem blomstrer latyrus og

tallerkensmækkere. et maleri der giver

associationer til Astrid Lindgrens herlige

historier om "emil fra Lønneberg".

hammerslag 750.000

auKtionsLiv

i 1930 trådte karl gustav hansen ind i sin fars blomstrende sølvsmedefirma i horsens, og i årene fremover

producerede han mange, smukke arbejder med sit sikre, gedigne design og sin karakteristiske

formgivning, som tydeligt fremgår af disse kandelabre. udlandet har for alvor fået øjnene op for hans

design og byder høje priser for hansens værker, der i dag er udstillet på museer som f.eks. Bröhan

Museum i Berlin og Metropolitan Museum of Modern Art i new York.

hammerslag 32.000

H A M M

Adelsmand peter Christoffer Qvistgaard, som

senere faldt i kampen mod englænderne i 1807,

bestilte dette smukke 1700-tals sølvbestik hos

tidens fremmeste sølvsmede, og hans sirlige

monogram pryder da også alle delene.

hammerslag 200.000

det er ikke et krav for alle vinkøberne, at

vinen skal være drikkemoden på købstidspunktet.

denne special cuvée kaldet

Da Capo i dobbeltmagnum (300 cl) fra

domaine pegau i Chateauneuf-du-pape

årgang 2000 har opnået bedømmelsen 100

point af den anerkendte vinanmelder Robert

parker. endvidere er flaskens format uhyre

sjældent og denne kombination gør en vin

af denne type til et oplagt investeringsobjekt.

hammerslag 8.000

prydopsatse som denne, fremstillet

af den franske bronzestøber og

skulptør pierre-philippe thomire

(1751-1843), har i generationer

prydet flere royale middagstafler,

og lignende indgår i et utal af

betydelige samlinger verden over.

opsatsen her kommer fra en dansk

herregård, som fik den fra den

svenske del af Bernadotte familien.

hammerslag 240.000

denne danske marinepallask fra

ca. 1720, der er rigt dekoreret med

forgyldt fæste og tidstypisk privat

klinge. interessant er initialerne

"JR" på tombøjlens plade, som formentlig

står for den norske søofficer

Johan Rasch (1672–1732), der var

nevø til selveste tordenskjold.

hammerslag 130.000


Bruun rasmussen KunstauKtioner

spændende effekter under hammeren

hos Bruun Rasmussen

E R s L A G

dette danske rokoko chatol fra omkring

midten af 1700-tallet er antageligt udført af

hofsnedker Christian preisler (1713-1775). han

var én af den tids dygtigste og mest anerkendte

møbelsnedkere og leverede arbejde af samme

høje kvalitet som den mere berømte mathias

ortmann. til forskel for ortmann, hvis møbler

var beslægtet med tysk rokoko, var preislers

arbejder mere påvirket af den franske rokoko.

hammerslag 220.000

inspirationen til delft fajance kom fra det kinesiske porcelæn, der

blev sendt til europa bl.a. gennem Dutch East India Compagny.

i starten var det for det meste blåt og hvidt fajance, som blev

produceret, idet man ville imitere det såkaldte blue & white fra

kina. denne hollandske delft plakette er fra 1700-tallet og

gengiver en havn fyldt med skibe og søfolk på arbejde.

hammerslag 20.000

Lad det være sagt med det samme: et par

terriner fra rokokoperioden er sjældne. og er

de som disse af udsøgt kvalitet i sølvarbejdet,

udført af veldokumenterede mestre, har de

tydelige stempler og sidst, men ikke mindst, har

de en prominent proveniens, så er der tale om

enestående eksemplarer! terrinerne kan spores

tilbage til fyrstebiskop af eutin, Friedrich August

(1711-1785) og Adolf-Friedrich (1710-1771),

der i 1751 blev konge af sverige. de har ikke

tidligere været kendt af offentligheden, da de

indtil for nyligt har været i familien holsteingottorps

eje på herregården güldenstein.

hammerslag 1,1 mio.

kejser Justinian var den første

regent, der lod afbilde Jesus på

en mønt. denne smukke og kunstnerisk

udtryksfulde guldmønt,

der er præget i konstantinopel

omkring 692-695 efter kristi

fødsel, er således et af de tidligste

opnåelige "portrætter" af kristus,

her gengivet med højre hånd

løftet til velsignelse.

hammerslag 40.000

Flere købere kappedes om at erhverve

dette fine, gamle persiske tæppe fra byen

täbriz, der var signeret haydar Zadeh.

Zadeh var ud af en højt anerkendt tæppeknytte-mester

slægt, hvis arbejder hørte

til blandt de absolut bedste i området i

perioden omkring 1930.

hammerslag 90.000

Russiske smykker fra før revolutionen

i 1917 er i høj kurs

internationalt såvel som herhjemme.

denne spinel- og

brillantbroche af guld og sølv

fra ca. 1900, er antagelig

inspireret af Fabergés trekantede

fotorammer fra

slutningen af 1800-tallet.

hammerslag 25.000

auKtionsLiv


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

AnnE Lin

– MUsiK oG KUnsT

En samtale med Anne

Linnet om musik, det

feminine maleri og livets

uforudsigeligheder.

Af Trisse Gejl

det er en forfrossen formiddag

på Frederiksberg Allé, og der er

endnu ikke mange mennesker på

Café promenaden. men der er

varmt og højt til loftet indenfor.

ofte kommer her teatergængere,

da stedet ligger tæt på flere teatre.

nu sidder her blot en ældre

herre og spiser sin daglige platte.

Anne Linnet hilser på ham og

sætter sig med en café latte. det

har hun drukket længe før det

blev populært i danmark, for hun

har boet nogle år i Rom midt i

90’erne. en kæreste fik arbejde

dernede, og så må man jo følge

sin kærlighed, smiler hun.

når Anne Linnet taler, møder man

et intenst og afsøgende blåt blik

– måske ser hun på mennesker på

samme måde som på de motiver,

hun forsøger at fornemme og sanse,

før hun omsætter dem i musik,

lyrik eller billedkunst. det behøver

ikke ligne et træ eller et menneske,

siger hun, det, der er vigtigt, er at

mærke besjælingen.

auKtionsLiv

Hvad betyder æstetik i dit liv?

”det hele. det er en måde at

leve på. en indgang til livet. det

er jo et gammelt ord, æstetik, der

betyder sansning. Jeg betragter mig

selv som æstetiker, også i begrebs-

par med etikeren. som æstetiker

kommer man af og til i karambolage

med den gældende etik. det

er ikke nødvendigvis fordi, man

vil provokere, men æstetikken

eller kunsten bliver så vigtig,

at den ikke kan tage hensyn til

tidens etik. det har mange kunstnere

gennem tiderne oplevet.”

det har Anne Linnet også. F.eks.

da hun skabte bandet Marquis de

Sade og udgav den første plade i

1983. den kredsede både i musik

og tekst om Linnets fascination

Et af malerierne fra Anne Linnets udstilling "Kvindebilleder",

som åbner den 18. marts i Rundetårn.


nET

af sadomasochisme, og den vakte

furore og forargelse, bl.a. i kvindepolitiske

miljøer, der ellers havde

set Linnet som en frontfigur.

Kvindebilleder

vi kender især Anne Linnet som

komponist, sangskriver og sanger i

banebrydende bands som Shit og

Chanel (1974), Anne Linnet Band

(1981) og Marquis de Sade (1983).

vi kender hende også som fortolker

af tove ditlevsens digte på

klassikerne Kvindesind fra 1977

og Barndommens Gade fra 1986.

At hun også har skrevet orgelstykker,

en opera om thorvaldsen,

en digtsamling og et par børne-

bøger er måske knap så kendt.

og at hun maler vil helt sikkert

komme bag på de fleste, for hendes

første udstilling af oliemalerier

åbner den 18. marts i Rundetårn

under titlen Kvindebilleder. samme

dag, tilfældigvis, som hun giver

koncert i pumpehuset i københavn

med sange fra sin seneste

plade Her hos mig.

Hvordan kan det være, du begyndte

at male?

”det ved jeg ikke. det greb om

sig. der var en periode for nogle

år siden, hvor jeg var forhindret i

"Det er jo en god ting at

opdage: At hjem ikke er et

sted, men derimod de mennesker,

man er sammen med

og holder af.”

at turnere. Jeg skrev nye sange,

men begyndte også at udforske

det visuelle. det startede som af-

slapning, men snart blev det ligesom

musikken, jeg slappede ikke

af længere, det blev en nødvendighed.

men jeg ser ikke mig selv

som maler, jeg ser mig selv som

komponist og sanger. det er min

verden. Alligevel synes jeg, der er

noget energi i de billeder, nogen

måske kunne have glæde af at se.

Jeg havde egentlig ikke lyst til

at kontakte et galleri og blive en

del af en forretningstankegang

på det felt. da min veninde, fotografen

tine harden, udstillede i

Rundetårn, gik det op for mig,

hvor smukt et lokale, det er.

det strækker sig ud over trini-

Bruun rasmussen KunstauKtioner

tatiskirken. Jeg kontaktede dem,

og sådan kom det i stand, og det

er jeg glad for, for det er neutral

grund”, fortæller Anne Linnet og

erkender, at det er med sommerfugle

i maven, hun åbner udstillingen,

hvis tematik er kvinde-

kroppen som form.

Franciska Clausen og Tal R

emnet bringer os umærkeligt

videre til en tegning af Franciska

Clausen, der forestiller en kvinde

siddende på en stol. Billedet har

hun købt på auktion hos Bruun

Rasmussen for flere år siden.

”det billede af Franciska Clausen

skiller jeg mig aldrig af med. hun

har en sans for form ud over det

fortsættes næste side

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

sædvanlige. også meget mere

end hendes mandlige kolleger

på den tid. det er noget med at

fange det feminine. der er mange

mænd, der maler for bombastisk

og tungt for mig. men matisse

f.eks. har et meget feminint univers.

og monet. på samme auktion

købte jeg et billede af sigurd

swane. det var især farvevalget,

der tiltalte mig, og igen noget

feminint.”

Af yngre kunstnere er Linnet

fascineret af kehnet nielsen, der

ifølge hende maler meget maskulint,

og af tal R – en 38-årig frem-

adstormende kunstner. i livsstilsmagasinet

Cover mødtes de to for

nylig i et dobbeltinterview efter

tal R's ønske. ikke fordi, han er

fan, som han siger, men fordi Anne

Linnets musik bare har været til-

stede i alle vitale situationer,

siden han var helt ung.

"nogle ting i livet er ikke til

diskussion, og for mig er det

sådan med dig. det er min helt

egen kærlighedserklæring til Anne

Linnet", sagde tal R i interviewet.

Anne Linnet er klar over, at hun

for en hel generation opvokset i

danmark repræsenterer rødder.

tal R er født i israel, men vokset

op i danmark. navnet tal betyder

"dug" på hebraisk og R er blot en

forkortelse af hans efternavn:

Rosenzweig. ved mødet med

Anne Linnet præsenterede han

hende for et maleri, han havde

lavet over et fotografi af Shit og

Chanel, Linnets første band.

maleriet viste bandet i en eventyrskov

med svampe og underlige

ukrudtsarter. Billedet hedder

"sisters of kobojnik".

auKtionsLiv

Mor og kunstner

Spændvidden i dit kunstneriske udtryk

er temmelig stor, du har også

skrevet en digtsamling og en række

børnebøger?

”som mor er man jo dels i sit eget

univers, men også i børnenes, der-

for var det naturligt, at de bøger

kom på det tidspunkt. det er en

historie fra det virkelige liv. det

var dengang, vi boede i Rom, hvor

jeg skrev operaen om thorvaldsens

liv, hvilket i øvrigt var ideelt,

for han boede jo 40 år af sit liv i

Rom. vi fandt en hund, vi tog til

os, og den handler bøgerne om.”

dengang havde Anne Linnet

tre børn. helt uventet adopterede

hun to til, og det var årsagen til

at hun satte al turnévirksomhed

på standby i nogle år.

”det var ikke noget, jeg havde

planlagt, men jeg kendte en, der

havde et feriebarn fra Rumænien,

og det mente jeg, at jeg også kunne

rumme. Jeg fik en dreng op i

sommerferien, der ikke havde haft

det ret nemt, og pludselig kunne

jeg ikke sende ham hjem igen”,

siger Anne Linnet med et lille grin.

”så gik adoptionsprocessen i gang,

den slags tager lang tid. det viste

sig så, at han havde en storesøster

på et andet børnehjem, så hende

adopterede jeg også.”

i dag er børnene 12 og 16 år

og med Linnets ord fuldstændig

akklimatiserede og for længst så

store, at Anne Linnet har genoptaget

sit turnéliv. Børnene har

deres eget liv med skolegang og

den yngste danser ballet.

Anne Linnet er optaget af "kvindebilleder" og skiller sig aldrig af med denne tegning af

Franciska Clausen. Tegningen, som er udført på Archipenkos atelier i Berlin 1923,

købte Linnet for flere år siden på auktion hos Bruun Rasmussen.


de er netop alle tre vendt hjem

fra det sommerhus i skagen,

Linnet har haft i 17 år, og hvor

hun har det bedst med at male. i

skagen er lyset, også om vinteren,

kraftigt midt på dagen, på en

måde det aldrig er i københavn.

i københavn bor familien midler-

tidigt i en lejlighed på Frederiksberg,

mens de venter på, at den

nye lejlighed på holmen er færdigistandsat.

”det er et andet forhold, man har

til sit hjem, når det er midlertidigt,

men på en måde er det en god

ting for mine børn. min yngste

tog hjem til barnepigen før mig

for at begynde i skole. han ringede

til skagen om aftenen og sagde:

"Jeg har hjemve, kommer du ikke

snart hjem?" det er jo en god

ting at opdage: At hjem ikke er et

sted, men derimod de mennesker,

man er sammen med og holder af.”

En stille reformation

i den seneste tid har Anne Linnet

turneret rundt i landets kirker med

et lille orkester på tre musikere.

”Flere af mine sange bliver

brugt i kirken, både til begravelser

og andre ceremonier, så der opstod

et behov for, at jeg kom ud og

sang dem selv i kirkekoncerter.

Jeg er faktisk langsomt ved at

reformere kirken”, smiler hun, ”vi

har 2.000 kirker i danmark, og vi

har allerede været i 250 af dem.”

kirkekoncerterne fortsætter,

iblandet turné med den nye musik.

hvordan oliemalerierne bliver modtaget,

vil udstillingen i Rundetårn

vise.

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Fakta om Anne Linnet

Anne Linnet (f. 1953) er uddannet klassisk komponist fra Musikkonservatoriet.

Hun har skrevet orgelstykker, operaer og tre

musicals. Spændvidden i hendes musikalske produktion er stor,

men det er især indenfor populærmusikken, hun har været en

fornyer. Hun har igennem 30 år været med til at præge den

danske rock og popmusiks udvikling sammen med bl.a. Lis

Sørensen og Sanne Salomonsen. Med bandet "Shit og Chanel"

repræsenterede hun fortroppen i kvindernes indtog på den

professionelle rytmiske musikscene i Danmark i 1970’erne. Siden

dannede hun "Anne Linnet Band" og senere "Marquis de Sade" i

1983. Op igennem firserne og halvfemserne udgav hun flere soloplader

og har samlet solgt i op mod 400.000 eksemplarer.

Hendes seneste plade, "Her hos mig", fra oktober 2005 rundede

guld lige før jul, hvilket svarer til 20.000 solgte plader.

De seneste år har hun turneret en del i landets kirker og er i øjeblikket

på turné med sin seneste plade. 18. marts åbner hun for

første gang en maleriudstilling af egne oliemalerier i Rundetårn.

I 1998 modtog Anne Linnet den livsvarige ydelse fra Statens

Kunstfond. Beløbet er forholdsvis ubetydeligt og reguleres af

indtægten, men anerkendelsen er stor.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

TYsKLAnDs sToRE MALER GEoRG BAsELiTz

inGEn MALETvAnG

Louisiana har endnu engang

sat fokus på tysk verdenskunst.

sidste år gjaldt det

Gerhard Richter og nu

præsenteres vi for Baselitz.

Af Helle Crenzien

georg Baselitz hører til den lille

gruppe af kunstnere, som i 60’erne

og 70’erne arbejder sig frem

mod et nyt tysk maleri, et ståsted

i en maletradition, der oven på

krigens ensretning var efterladt

uden sammenhængende identitet.

kunstnere som Baselitz, penck,

immendorf, Lüpertz og kiefer konfronterede

sig med det vanskelige

spørgsmål: ”hvad betyder det at

være tysk kunstner efter nationalsocialismen

og holocaust?” de var

i det hele taget i allerforreste række,

når det gjaldt diskussionerne

om relationen mellem kunst, samfund

og historie. Resultatet blev

en ny figurativ kunst i kølvandet

på den abstrakte ekspressionisme.

man skal helt frem til slutningen

af 70’erne, før denne gruppes

værker – i al deres forskellighed

– blev hentet ind og defineret ved

deres fælles karakter af den officielle

kunstverden. men overnight

blev al opmærksomhed vendt mod

det nye tyske maleri, da Rudi Fuchs

ved Dokumenta 7 i kassel i 1982

proklamerede, at nu var det tyske

maleri vendt tilbage.

ud over sammenfaldet i de kunst-

auKtionsLiv

"Hun hviler sig", 1997. Privateje, courtesy Galerie Michael Werner, Berlin/ New York.

© Georg Baselitz

neriske intentioner kan man tale

om et generationsfællesskab – de

nævnte kunstnere er nemlig alle

født lige før, under eller umiddelbart

efter 2. verdenskrig. Flere af

dem er født i det tidligere Østtyskland

og har tilbragt deres barndom

eller ungdom dér, inden de

af forskellige årsager er kommet

til vesttyskland. mange af disse

kunstnere – heriblandt Baselitz

– befinder sig i deres karrieres

begyndelse, et ”horisontløst” sted

– et sted, der er præget af den

desperation, som gik rystende gennem

tysk politik og kultur efter

krigsnederlaget, og som i 1961

blev manifest med Berlin-muren.


Bruun rasmussen KunstauKtioner

– KUn MALETRAnG

identitetskrise

hans georg kern er født i 1938

og opvokset i den mindre by

deutschbaselitz i sachsen. i 1961

ændrer han – påvirket af renæssancekunstneres

nomenklatoriske

stil – sit navn efter sin fødeby.

Baselitz søger ind på kunstakademiet

i Østberlin og bliver optaget

som 19-årig. han studerer et par

måneder, men har vanskeligt ved

at indordne sig under akademiets

mere socialrealistiske linie. efter

en uheldig opførsel og forkert

politisk observans bliver han bortvist

fra akademiet med udsigt til

et års "forbedringsarbejde" på

fabrik, hvorefter han kan søge ind

på akademiet igen. Baselitz vælg-

er at forlade Østberlin og starter

kort efter på akademiet i vestberlin.

det er ikke helt på frivillig

basis, at Baselitz kommer til vestberlin,

det er mere en konsekvens

af, at han vælger at følge sit kunstneriske

credo.

med ankomsten til vestberlin,

befinder Baselitz sig således i et

land med en identitetskrise og er

selv i en identitetskrise. vestberlin

er på det tidspunkt stærkt præget

af, at usA under krigen er kommet

europa nærmere og havde

befæstet sin økonomiske kontrol

over europa. en amerikanisering,

som nogle kunstnere gled med i

slipstrømmen ad og andre tog af-

stand til. Baselitz kan ikke anven-

de det, som alt det amerikanske

kan tilbyde ham. i bund og grund

føler han sig som en østtysk borger,

der mere eller mindre ufrivilligt

har forladt sit land og nu søger at

forholde sig til den tradition og

den kultur, han kommer fra, og

sammensmelte den med det Berlin

han møder, til én identitet.

”Dengang var jeg meget

ung og ganske isoleret og

havde ingen penge og kun

få venner. Jeg havde heller

ingen indflydelse. og så

malede jeg disse billeder,

ikke i håb om at jeg kunne

opnå indflydelse gennem

dem, men i håb om at komme

ud af min isolation”

(Baselitz)

gerhard Richter og georg Baselitz

vokser ironisk nok begge op i

Østtyskland endda i relativ kort

afstand fra hinanden. Begge emigrerer

til vesten, men hvor Richter

assimileres, bærer Baselitz stolt

sine ”øst-landsby-rødder” med sig.

i de tidlige værker udtrykker Baselitz

en ophobet, aggressiv ekspressivitet

– den som ikke kunne ud-

leves på akademiet i Østberlin: af-

huggede ben, stumper af fødder,

fragmenter af menneskekroppen

såvel som amorfe former og seksu-

elle attributter. Baselitz bryder sam-

fundsmæssige tabuer ved at gøre

"Canalettos Hund I", 2005. Privateje,

courtesy Galerie Thaddeus Ropac, Salzburg.

© Georg Baselitz

pubertetsagtige fantasier og aggres-

siv obskønitet til temaer. Formerne

er klumpede og farveskalaen

grumset – helt modsat den amerikanske

pop-kunsts klare, optimistiske

farveskala.

ofte tiltrukket af outsiderne i

kunstens akademiske verden – eller

”det skæve” finder Baselitz stor

inspiration i soutines maleriske

beskrivelser af ophængte slagtede

kvægkroppe og i géricaults mørke

studier af fødder og hænder. Base-

litz’ malerier af fødder – eller fodfragmenter

– er malet omtrent

samtidigt med ”Rayskis hoved” og

besidder den råhed, som karakteriserer

hans tidligste malerier, hvor

figurationen transformeres til male-

riske glimt af forvredet legemlighed.

”den nye type” – eller ”helte”

er titlen på en række af malerier,

som Baselitz udførte 1965-66.

fortsættes næste side

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Baselitz i sit atelier, Derneburg, 2005.

det er malerier af unge mænd.

muskler blandet med visionsløse

blik. Forrevet tøj, ødelagte landskaber

– manierede skikkelser ofte

provokerende med lemmet blottet.

er det hjemløse, der ovenpå

krigens ødelæggelser visionsløst

vandrer videre ind i fremtiden?

Baselitz udstyrer sine helte med

attributter, der er retningsgivende

for de associationer, malerierne

bringer. F.eks er flere af ”heltene”

stigmatiserede, de bærer et brændende

hus i hånden eller et flag.

henvisningerne er tilstede, og det

er vanskeligt ikke at se på værkerne

som kunstneriske spejlinger af

tiden, historien og kunstnerens

egne konflikter.

Maleriets muligheder

Baselitz’ søgen og nærmest arkæo-

logiske interesse i maleriets mulig-

heder leder ham til i 1969 konsekvent

at vende motivet 180 grader.

han gør det for at bryde med

den traditionelle måde at se et

maleri på. han fravrister beskuer-

auKtionsLiv

en muligheden for en fortabelse

i det motiviske og tvinger til en

fokusering på det væsentlige: maleriets

muligheder.

i en konstant udforskning af

maleriet, farven og balancen er

figurationen væsentlig for Baselitz.

det er med udgangspunkt i den,

at det er muligt for ham at undersøge

muligheder og virkemidler.

i udstillingen på Louisiana er der

flere eksempler på ”fingermaleri”.

"Fingermaleri-Interieur (Atelier)", 1973.

© Georg Baselitz

At pålægge farven med fingrene

er et nyt undersøgelsesfelt, som

Baselitz giver sig hen til i begyndelsen

af 70’erne. motiverne er velkendte

– huse, træer, mennesker

(selvportrætter og portrætter af

kunstnerens hustru elke), interiører

og opstillinger, men den effekt,

som den fysiske farvepålæggelse

bibringer, er markant. i interiører-

ne bliver det næsten til en impressionistisk

leg med lyset, og i værk-

er, hvor bevægelsen indgår, som

f.eks. ”Ørn” understreger fingermaleriet

en dynamik og bevægelse.

Baselitz vender tilbage til noget

fundamentalt: til tegningens be-

gyndelse. i takt med hans stigende

interesse for det enkle i det primitive

udtryk i afrikansk skulptur til-

tager hans interesse også for essensen

i tegningen og maleriet og

det universelle sprog som f.eks. for-

historiske hulemalerier er bærere af.

malerierne fra slutningen af

70’erne og ind i 80’erne hører til

Baselitz’ mest ekspressive. selve

maleriets format er nu gigantisk

store lærreder, som han ofte læg-


ger på gulvet, når han maler for

at undgå centralperspektivet og

andre hævdvundne hierarkiske og

akademiske virkemidler. malerierne

fra denne periode udtrykker noget

meget fysisk og aggressivt. processen

– den mentale og fysiske

– synes at flyde helt sammen med

formen. i ”kaffekande” (1978), som

er et værk med målene 330 x 250

cm, omsluttes et flammende rødt

felt af sort. penselstrøgene er

heftige, der er bevægelse i værk-

et – farverne og formerne både

spiller sammen og kæmper.

Provokerende kunst

Baselitz kan ikke frigøre sig fra at

provokere. igennem hele hans 46

årige produktion har han formået

at få billeder beslaglagt, fordi de

var anstødelige, og han har rystet

kunstverdenen ved at vende sine

motiver 180 grader. Baselitz har

aldrig taget særlige hensyn til den

kontekst, hans kunst befandt sig

i – og med voldsomhed har han

slynget sine maleriske statements

lige i ansigtet på publikum.

”At acceptere sin egen

historie giver frihed. Jeg

kunne gøre, hvad jeg

tidligere havde forbudt

mig selv” (Baselitz)

i begyndelsen af 90’erne sker

der en markant ændring i alle ni-

veauer af hans kunst. motiverne

bliver læsbare og dele af motiver-

ne endda retvendte. Farveholdningen

bliver gradvist lysere og til

tider pastelagtig. der er en lethed

i værkerne. den kamp, der udspil-

ledes tidligere er måske udspillet?

Baselitz er en Heimat-maler. de

ting, som han associerer til omkring

begrebet Heimat, ligger længere

væk og dybere nede end hans flytning

til vest, længere tilbage end

da de allierede tropper besatte og

rystede det tyske rige i 1945.

med Berlin-murens fald, det nye

åbne tyskland, hans børnebørns

komme, den konstante tilbage-

venden til hjemstavnens kendte

stier og træer, er et bevis og et

billede på, at livet er én stor cyklisk

bevægelse. grebet har for Baselitz

ikke været at vælge fra og for-

Bruun rasmussen KunstauKtioner

"Portræt med logerende", 1997.

© Georg Baselitz

enkle, men at provokere sig frem

til et balancepunkt, der kunne

rumme mere. det hele.

på den måde kan også hans

nyeste værker aflæses; de tager

afsæt i kunsthistorien, fortiden

eller familien og lægger mere til.

de lægger det til, som Baselitz

giver.

Helle Crenzien er leder af udstillingen:

"Georg Baselitz, Maleri og tegning",

som vises på Louisiana i perioden

10.2.-5.6. 2006.

Louisiana Museum for Moderne Kunst

Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk

www.louisiana.dk

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Alberts

0

auKtionsLiv

i år runder maleren Albert

Bertelsen år, men intet

tyder på, at han forlader sit

atelier af den grund.

Tværtimod synes han at gå

ind i en ny og udfordrende

fase af sit kunstneriske

virke.

Af Peter Beck

vinteren har trukket et hvidt spor

henover vejle, og nede på motorvejen

er trafikken så godt som

gået i stå. der skal gode argumenter

til for at bevæge sig udenfor

på denne råkolde morgen midt i

januar, men da jeg ankommer til

huset på gl. Landevej i mølholm,

er der allerede skovlet sne: ikke

nok med at hele fortovet og indkørslen

er ryddet - indenfor står

bagerbrødet og kaffen allerede på

bordet. Jo, den 84-årige Albert

Bertelsen spilder ikke tiden og

lader sig ikke gå på af sin efterhånden

fremskredne alder. snart

er vi i fuld gang med at snakke

Albert Bertelsen: “Antikvitetshandleren” (1967).

Olie på lærred. 180 x 70 cm.

Maleriet er vurderet til 75.000 kr. og udbydes

på auktion hos Bruun Rasmussen i Vejle i maj.


Bruun rasmussen KunstauKtioner

atelier

om Bertelsens værker og de talrige

oplevelser igennem mere end

50 år som aktiv billedkunstner.

Rift om Bertelsen

Jeg har fået tildelt den gode stol

i det fine atelier blandt dugfriske

værker, der står klar til den årlige

kunstmesse i herning, Art Forum.

mens kaffen bliver skænket, nyder

jeg synet af de mange lærreder,

der nok giver genklang af en genkendelig

verden, men som i de

senere år har bevæget sig ind i et

mere udpræget abstrakt univers

end tidligere. Albert Bertelsen bemærker

min nysgerrighed:

“Jeg har været inde i en god

periode. siden den 1. oktober

har jeg malet 26 billeder. nogle

gange har jeg været så optaget,

at jeg pludselig har opdaget, at

klokken er blevet ét om natten.”

og der er rift om kunstneren, som

indbyggerne i vejle stolt bryster

sig af at dele kommune med. på

bordet ligger vejle Amts Folkeblad

med anmeldelse af den forgangne

weekends åbning af kunstnerens

udstilling i vejle kunstforening.

og som det har været tilfældet i

flere årtier, har kunstnerens udstilling

også denne gang været

et enormt tilløbsstykke: på mindre

end en time var de 13 værker

solgt; ja interessen for ét af værker-

ne var sågar så stor, at der måtte

trækkes lod blandt 10 håbefulde

købere.

“Lige fra starten har folk været

utroligt positive overfor det, jeg

har lavet, og interessen er vedholdende.

Jeg er lige ved at gå

gennem gulvet: sådanne drømme

havde jeg slet ikke, da jeg

startede, og mine forældre ville

nok også se vantro til, hvis de

vidste, hvad det har udviklet sig

til. det vigtigste er, at folk interesserer

sig for det, man laver. det

er da dejligt at have økonomisk

succes, men når alt kommer til

alt, skal vi jo ikke have noget med

herfra.”

I atelieret står store bøtter med pigmentfarver, som

med sikker hånd blandes op i den store træbakke,

der tjener som palet.

Begyndelsen

Albert Bertelsen kom i lære som

maler og ernærede sig som hånd-

værker i 25 år på vejle skiltefabrik.

Weekenderne blev brugt til

eksperimenter foran staffeliet, og

gradvist slog tanken om et virke

som udøvende kunstner rod.

Bertelsen tog springet, ikke mindst

tilskyndet af sin kone Ruth, der

aldrig tvivlede på sin mands evner,

fortsættes næste side

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Alberts

2

auKtionsLiv

Sine håndværksmæssige færdigheder

og materialekendskab udviklede Albert

Bertelsen gennem sit 25-årige virke

som maler på Vejle Skiltefabrik.

“Jeg har aldrig malet et figurbillede,

uden at det er baseret på oplevelser

fra min barndom”, beretter Albert

Bertelsen, der nu kan gense tre af sine

tidlige værker, der udbydes på Bruun

Rasmussens klassiske auktion i Vejle i

starten af maj.


Bruun rasmussen KunstauKtioner

atelier

og som årene igennem var ham

en fast støtte. det var også sammen

med sin hustru, at han på

rejser i udlandet hentede inspiration

til mange af sine motiver.

i 1970’erne gik turen flere gange

til norge, hvis natur begge var

dybt betagede af. den dag i dag

hører det norske og sidenhen det

færøske billedunivers til blandt

kunstnerens mest eftertragtede,

og værkerne fra denne tid opnår

høje auktionspriser.

da det hele for alvor begyndte i

1954, var det imidlertid et helt

andet sted, at Albert Bertelsen

fandt stof til sine værker:

“de tidlige billeder er alle

malet ud fra erindringen. Jeg har

haft en fantastisk barndom. min

far var brødkusk, og jeg var ofte

med på landturene. det var dengang,

hvor man virkelig kunne

se forskel på folk fra byen og

bøndergårdene. den dag i dag

kan jeg med næsten fotografisk

tydelighed huske de forskellige

personer, og hvordan det hele så

ud. Jeg kan huske hvilket tøj, der

hang i min forældres klædeskab,

og tonerne i en af mine mors lilla

kjoler står stadig lyslevende for

mig. min bror, der har rundet de

90, ryster ofte på hovedet over

alt det, jeg kan huske. havde jeg

haft talentet, var jeg måske blevet

forfatter.”

Mod nye kompositioner

i de efterfølgende år bevægede

Albert Bertelsen sig videre og ud

af erindringen for at afsøge andre

kunstneriske felter. efter i mange

år at have været medlem af kunstnergruppen

pRo og “i stalden”

hos galerie moderne i silkeborg,

er Bertelsen i dag helt sin egen.

nok samarbejder han med galleri

sct. gertrud, men planlægningen

af sit arbejde og sin udstillingsvirksomhed

foretrækker han selv

at diktere:

“det er fint med et vist pres,

men da jeg trods alt er oppe i

fortsættes næste side

Albert Bertelsen: “De grønne handsker” (1958).

Olie på lærred. 175 x 80 cm.

Maleriet er vurderet til 75.000 kr. og udbydes

på auktion hos Bruun Rasmussen i Vejle i maj.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Alberts

årene, gælder det om ikke at

stramme buen for hårdt. det til

trods for at jeg, efter at have fået

ny hofte, føler mig 30 år yngre.”

selv om Albert Bertelsen på papir-

et har sat tempoet ned, vidner de

mange nye billeder ikke om en

mand, der for længst kunne være

gået på pension: kompositionerne,

der står i atelieret, afslører,

at maleren i huset er i fuld gang

med kompositoriske undersøgelser

auKtionsLiv

af linjeføring og lys: “der er ingen

regler, det er processen og selve

slutresultatet, det kommer an på.”

Albert Bertelsen fortsætter sin

kunstneriske rejse, der ifølge vennen

Johannes møllehave foreløbig

har strakt sig over 7 perioder: Fra

erindringsbilleder af barndommens

figurer til psykologiske portrætter

af mennesker på gaden i

paris og videre til de norske og

færøske fjelde. Fra gengivelsen af

det poetiske farvespil i en gammel

mur til de ukendte lærreder,

der netop nu bliver til i Albert

Bertelsens atelier:

“Jeg har altid været bange

for gentagelsen. norgesperioden

varede 6-7 år, og så kunne jeg

ikke vride mere ud af den. det

er vigtigt hele tiden at søge mod

nye grænser. kunst skal være svært.

Jeg plejer at sige, at den dag det

bliver for let, vil jeg have en budcentral!”

Albert Bertelsen: “Vinterbryllup” (1961).

Olie på lærred. 90 x 185 cm.

Maleriet er vurderet til 100 - 125.000 kr. og udbydes

på auktion hos Bruun Rasmussen i Vejle i maj.


spændende effekter under hammeren

hos Bruun Rasmussen

Bruun rasmussen KunstauKtioner

HAMMERsLAG

Châteu kirwan er et utroligt populært slot

i nordeuropa. i årgang 1986 blev der lavet

meget holdbare vine i Bordeaux, og

køberen af denne kasse har

helt sikkert mange gode

oplevelser i vente.

hammerslag 270 pr. fl.

Russisk fiskebestik af sølv til 12 personer, skaft med fin ornamentik,

knivblad med laurbær. mester Bratbia hempel, skt.

petersborg 1899-1908. vægt 1150 gr.

hammerslag 9.000

søren kierkegaards hovedværk

"enten-eller" udkom under

pseudonymet victor eremita i

1843 og udbydes forholdsvist

ofte på bogauktionerne. 1.

udgaver af kierkegaard kan

som regel købes for få tusind

kroner, mens breve fra vores

berømte filosof let kan koste

over 50.000 kr.

hammerslag 10.500

Lysekrone fra det 19. årh. af

guldbronzeret bronze prydet med

farvede glasblomster, tre lysarme

med skærme af matteret glas og

øverst en svævende engel.

hammerslag 13.500

At der stadig er efterspørgsel

på dansk oldtid blev

bekræftet da en fin

basalt huløkse fra

den danske broncealder

kom under

hammeren. Øksen er af en

usædvanlig fin kvalitet og form.

hammerslag 7.000

kanalpartiet fra venedig her er betegnet C.

Carlo. venedig er altid et efterspurgt motiv,

også selvom kunstneren er ubekendt – men

måske køberen vidste hvem Carlo var?

hammerslag 11.000

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

RåDGivER FoR

TRE GEnERATionER

statsautoriseret revisor

Jørgen Frank Jakobsen,

er økonomisk kaptajn og

bestyrelsesformand for

Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Af Trisse Gejl

men hvem er han egentlig, denne

mand, om hvem Berlingske tidendes

nyhedsmagasin i 2003 skrev:

”hvis Jørgen Frank Jakobsen havde

arbejdet i en næsten hvilken som

helst anden branche, ville han være

kendt som en rockstjerne. nu er

han tilfældigvis revisor og derfor

stort set ukendt i offentligheden.”

Jørgen Frank Jakobsen har

kendt alle tre generationer af

familien Bruun Rasmussen. Først

Arne, siden Jesper og nu Frederik

og Alexa. i år er det præcis 40 år

siden, han lærte Arne Bruun Rasmussen

at kende, da han blev ansat

som revisor for auktionshuset. i mod-

sætning til så mange andre store

virksomhedskunder han gennem

tiden selv har opdyrket, var Bruun

Rasmussen allerede kunde i grothen

og perregaard, da Jørgen Frank

Jakobsen blev ansat. det var i 1963.

siden blev han indehaver af firmaet,

i dag grant thornton. sidste

år gik han på pension fra revisionsfirmaet

og beklæder i dag en række

bestyrelsesposter.

auKtionsLiv

Grand old man

han kaldes grand old man indenfor

revision, og har haft mange af

de helt store erhvervskunder i

danmark som A.p. møller og

danske Bank. han har været

med i alle de store bankfusioner

i både danmark, grønland og

på Færøerne samt fusionen i A.p.

møller gruppen. desuden har han

gennem sit arbejde i revisorkommissionen

i 10 år været med til at

præge dansk lovgivning.

sidste år blev han slået til Ridder

af dannebrog. der nåede dog

at opstå en hvis undren, da brevet

ved en fejl aldrig nåede frem, og

man i stedet måtte ringe til ham

og spørge ham, om han da ikke

ville være ridder.

den tre mand høje bestyrelse i

Bruun Rasmussen afspejler en måde

at drive moderne familievirksomhed

på, nemlig ved at man ikke

kun sætter familiemedlemmer i

bestyrelsen, men også forsøger

at professionalisere den. Jørgen

Frank Jakobsen er den økonomiske

kaptajn, advokat Jens Zilstorff

den juridiske, ”og Jesper kan jo

resten”, smiler Jørgen Frank Jakobsen

og tilføjer ”derudover er

der i firmaet både en dygtig daglig

ledelse og mange kompetente,

loyale medarbejdere.”

Fælles kunstinteresse

vi sidder i en lys vinterstue, hvor

orkideer i forskellige farver blomstrer

om kap i vindueskarmen. Jør-

gen Frank Jakobsen har boet i

huset her nord for københavn i

14 år sammen med sin kone inge

Jakobsen.

”som ven af familien i

tre generationer betyder

det noget for mig at være

med til at beskytte navnet

og det, det står for".

på væggene hænger et udvalg

af moderne kunst, som er det,

Jørgen Frank Jakobsen især

interesserer sig for. men også en

stilren grøn stenskulptur fra Afrika,

der på ingen måde skaber associationer

til klassisk afrikansk kunst,

har fundet sin plads i stuen. det

gør derimod sofabordet, vi sidder

ved. det består af et fladt stykke

træ med mere klassiske afrikanske

udskæringer i, og over det svæver

en glasplade.

”vi fandt det i Zimbabwe, det

er lavet af en gammel dør fra en

lokal hytte”, fortæller Jørgen Frank

Jakobsen. han og hans kone har

rejst meget. de er netop kommet

hjem fra en kunsttur til Berlin for

bl.a. at se en stor picasso udstil-

fortsættes næste side


Jørgen Frank Jakobsen i selskab med endnu

en grand old man: Jesper Bruun Rasmussen.

ling. interessen for kunst stammer

ikke blot fra hans gang i auktionshuset

gennem 40 år, men kommer

især fra hans kone. ”da børnene

blev store, uddannede min kone

sig til mag. art i kunsthistorie”,

fortæller han, ”og så rejste vi hele

europa rundt og så på kunst.”

inge Jakobsen endte med selv

at blive udøvende billedkunstner,

og i den lyse grøntonede spisestue

hænger et stort abstrakt

maleri, hun har malet i grønne og

blå farver.

Et navn og et brand

hos Bruun Rasmussen betragter

Jørgen Frank Jakobsen sig selv

som et slags sikkerhedsnet.

”som ven af familien i tre generationer

betyder det noget for

mig at være med til at beskytte

navnet og det, det står for. det

er da lidt skægt, jeg kan huske,

da Arne købte sin Bentley i 1963.

han stoppede og dyttede inde

ved vandkunsten, hvor vi havde

kontor dengang, og min daværende

chef måtte hen til vinduet og

se vidunderet. Jesper har bilen

endnu. dengang sad Jesper ved

Arnes side. i dag er det Frederik,

der sidder ved Jespers side.”

i bestyrelsen taler de en del om,

hvad folk mon vil interessere sig

for fremover. vil det være antikke

møbler eller moderne billedkunst?

de nye auktionsformer som

online-auktioner er også et samtalemne.

”selvfølgelig skal vi

fokusere på kvalitetsfulde onlineauktioner,

det er meget rationelt,

for det er omkostningstungt at

afholde klassiske auktioner. der

er mange tunge genstande, der

skal transporteres og flyttes rundt

og passes på hver gang, og sikkerheden

skal være i orden. men alligevel

vil vi gøre rigtig meget for,

at den tradition ikke forsvinder.

det, der sker under en klassisk

auktion, er unikt. Både ved eftersynet

op til og ved selve auktionen

møder folk fra ind- og udland

hinanden, det er en helt speciel

kultur.”

på spørgsmålet om, hvorvidt

Bruun rasmussen KunstauKtioner

han selv køber på auktionerne,

smiler han: ”min interesse er stor,

men mine bud er i flere tilfælde

overgået af andre. derfor er det

ikke blevet til så meget, som jeg

kunne have ønsket mig. men det

tæppe der”, siger han og peger

ind i stuen, ”det er købt på auktion

hos Bruun Rasmussen.”

Jørgen Frank Jakobsen fik sin

revisoreksamen som 31-årig

i 1969.

I 2004 blev han slået til

Ridder af Dannebrog.

Privat er han gift med Inge

Jakobsen, som er udøvende

billedkunstner. Sammen har

de to børn og fem børnebørn.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

JoHAn RoHDE

- KUnsTEns

En af de mest toneangivende

personer i dansk

kulturliv omkring år 00

var kunsthåndværkeren

Johan Rohde. i dag er hans

betydning kun kendt af

en mindre kreds, men det

vil en ny udstilling på

Fyns Kunstmuseum og

storstrøms Kunstmuseum

gøre noget ved.

Udstillingens to tilrettelæggere

fortæller her om

Rohdes værk og virke.

Af Gertrud Hvidberg-Hansen

og Gertrud oelsner

i år kan vi fejre 150-året for Johan

Rohdes fødsel, men selv om Rohde

var en af de væsentligste skikkelser

inden for dansk kunst, kunsthåndværk

og kunstkritik omkring

forrige århundredeskifte, er hverken

bredden eller sammenhængen

i hans omfattende produktion af

både malerier, møbler, sølv og

boghåndværk velkendt af særligt

mange danskere.

Den frie Udstilling

Johan Rohde (1856-1935) var

egentlig uddannet læge, men

ønskede i en moden alder at gå

auKtionsLiv

kunstens vej. efter nogle års privatundervisning

lykkedes det ham

at komme på kunstakademiet i

1881-82. der var i disse år blandt

de unge kunstnere stor utilfredshed

med kunstakademiets undervisning

og med de censurerede

udstillinger, der fandt sted på

Charlottenborg. de unge kunstnere

mente, at den etablerede

kunst var stagneret og ude af trit

med de moderne strømninger,

som gjorde sig gældende i udlandet.

derfor søgte flere af de

unge i stedet at blive optaget på

kunstnernes Frie studieskoler,

hvor p.s. krøyer og Lauritz tuxen

underviste med inspiration fra den

moderne franske kunst. på denne

skole var Rohde at finde i årene

1883-87, og det var her, hans

maleriske talent blev udviklet.

senere blev Rohde lærer på

skolen, hvor han underviste en

”Tre malere. Poul S. Christiansen spiller violin for Niels Larsen Stevns og Edvard Weie”,

malet af Johan Rohde i 1911. Tilhører Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer .


EnHED

række af de kunstnere, der senere

kom til at repræsentere den

tidlige modernisme. det gælder

bl.a. oluf høst, olaf Rude, William

scharff og edvard Weie.

"i lykkedes

det Rohde og Philipsen

at få etableret en

udstilling med vincent

van Goghs og Paul

Gauguins værker"

den stadigt stigende utilfredshed

med udstillingerne på Charlottenborg,

hvor unge og moderne

orienterede kunstnere ikke fik

tilladelse til at udstille, førte til

oprettelsen af den frie udstilling i

1891. det var Johan Rohde, der,

sammen med bl.a. vilhelm ham-

mershøi, th. philipsen, J.F. Willumsen

samt kunstnerparret Agnes og

harald slott-møller, tog initiativ

til stiftelsen af denne sammen-

slutning, og det var i høj grad

Rohde, som i mange år var drivkraften

bag den fries aktiviteter.

i 1893 lykkedes det Rohde og

philipsen at få etableret en udstilling

med vincent van goghs

og paul gauguins værker. det

var flere år før, at disse malere

for alvor havde vundet

international anerkendelse,

og for de unge

danske kunstnere fik

udstillingen en umådelig

stor betydning.

Rejser i Europa

de danske kunstnere fra slutningen

af det 19. århundrede fik

gennem rejser, udstillinger og

tidsskrifter et ganske glimrende

indtryk af de nyeste strømninger

fra især fransk og tysk kunst.

Johan Rohde var blandt de

kunstnere, hvis hele kunstneriske

virke blev stærkt påvirket af

de internationale strømninger.

eksempelvis skal hans indsats i

oprettelsen af den frie udstilling

ses i sammenhæng med lignende

tiltag i europæisk kunst, hvor

mange kunstnere dannede frie og

uafhængige sammenslutninger

i opposition til de traditionsrige

kunstakademier.

i 1887 rejste Rohde til paris,

der i disse år var det vigtigste

kunstcentrum, men det var især

hans senere rejser, som fik afgørende

indflydelse på hans eget

virke. kort efter oprettelsen af

den frie udstilling, tog Rohde

på en længere rejse til holland,

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Johan Rohde: ”Selvportræt”.

Den Hirschsprungske Samling.

Belgien, paris, London og norditalien.

udbyttet af denne rejse

var overvældende. mødet med

den ældre europæiske kunst blev

forstærket af den oplevelse at stå

over for et helt nyt udtryk i sam-

tidskunsten, hvor navnlig de fran-

ske symbolister som paul gauguin,

maurice denis, vincent van gogh

og Felix valloton blev Rohdes ledestjerner

i hans senere arbejde.

Johan Rohdes tætte forbindelse

med 1890’ernes symbolisme ses

mest markant i hans sjælfulde og

tyste landskabsmalerier, hvor kanal-

er og floder, både og broer, bygninger

og vegetation gengives i

skumringstimens belysninger. det

er sansede landskaber, der kan for-

tolkes som personlige stemningsbilleder

indskrevet i ornamentale

linjeforløb samt i forenklede og

dekorative former. motiverne fandt

han i holland, van goghs hjemland,

men hjemvendt fra udlandet

genfandt han de samme motiviske

fortsættes næste side

auKtionsLiv


0

Bruun rasmussen KunstauKtioner

"Optrukne skibe, Fanø" (1925).

Solgt på auktion hos Bruun Rasmussen.

”En sildig aften ved havnemolen i Hoorn” (1893).

Tilhører Den Hirschsprungske Samling.

kvaliteter i de flade landskaber

ved Ribe, Fanø og karup, og ved

kanaler og havne, bl.a. på Christianshavn

og i hjembyen Randers,

der velsagtens mindede ham om

venedigs eller Amsterdams kanaler.

Kunsthåndværk

og møbelkunst

mens den moderne kunst bevægede

sig nye steder hen, fastholdt

auKtionsLiv

Johan Rohde sit formsprog i årene

efter århundredeskiftet. selv om

Rohdes malerier ikke længere var

i trit med den moderne kunst,

var de en vigtig forudsætning for

hans arbejde med kunsthåndværket,

et aspekt, der ofte overses,

fordi fornyelsen i hans kunst efter

år 1900 ligger i arbejdet med

formgivning af bl.a. møbler og

sølv. Rohdes indsats for dansk

kunsthåndværk er imponerende.

"Parti fra den romerske campagne".

Solgt på auktion hos Bruun Rasmussen.

”Christianshavns kanal” (1895).

Solgt på auktion hos Bruun Rasmussen.

på kunstindustrimuseet i københavn

findes i hundredvis af tegninger

med løse skitser til alt fra

nøglegreb, monogrammer, dekorative

mønstre, urtepotter, lamper

og gardinstænger til hele interiører

og endog springvand og gravmæler.

det samme gælder skitser

til sølvarbejder, herunder smykker,

skrivesæt, bestik og ure, samt

udsmykninger af bogbind. dertil

kommer alle de gennemarbejdede


tegninger til de samme genstande,

ofte udført med blyant og vandfarve,

som i sig selv er hele kunstværker.

Johan Rohde begyndte at

tegne møbler i 1897 og fik en

stigende succes hermed, særlig

efter verdensudstillingen i paris i

1900, hvor enkelte af hans

møbler var repræsenteret. Rohdes

møbelkunst er et interessant udtryk

for mødet med en række

antikke, klassiske og japanske

stiltræk, hvilket afspejler sig i udformningen

af detaljer, brugen af

eksotiske træsorter og det eksklusive,

perfektionerede håndværk,

herunder de dekorative intarsiaarbejder.

sideløbende med møblerne

arbejdede Rohde med sølv,

og i 1906 indledte han

et samarbejde med georg

Jensen, som fik stor be-

tydning for hans senere

position, da det internatio-

nalt set netop er denne del

af Rohdes virke, der har haft

mest bevågenhed. i sit arbejde

med sølv var Rohde på mange

måder på forkant med tidens strøm-

ninger. særligt er der i en række

af hans sølvarbejder en enkelhed

og respekt for materialets muligheder,

der peger frem mod den

funktionalisme, der først årtier

senere skulle blive moderne. Flere

genstande som er kendetegnede

ved et tidløst design, er stadig i

produktion hos georg Jensen.

Kunstens enhed

Johan Rohdes værk og virke rummer

en mængde referencer til

dansk og international kunst og

fortsættes næste side

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Dameskrivebord af citrontræ på otte tilspidsede ben, front med intarsia af ibenholt.

Udført omkring 1900 hos Brdr. Larsen.

Solgt på auktion i oktober 2005 for 100.000 kr.

Johan Rohde benyttede sig ofte af enkle,

arkitektoniske former og udsmykninger i

såvel maleri som møbelhåndværk.

Johan Rohde tegnede denne skønvirkesofa af cuba mahogny, rigt udskåret med volutter,

profileringer og ornamentik. Udført omkring 1900 hos Brdr. H.P. Larsen.

Tilhører i dag Kunstindustrimuseet. Solgt på auktion hos Bruun Rasmussen for 180.000 kr.

auKtionsLiv


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Kaffeservice af hammerslået sterlingsølv med snoede spirale hanke, delvist med indlæg af ibenholt

samt lille skål af hammerslået sterlingsølv, på rundt fodstykke. Alt produceret hos Georg Jensen

1933-1944. Solgt på auktion i november 2005 for i alt 25.000 kr

To mælkekander af hammerslået sterlingsølv med indlæg af ibenholt. Den mindste kande blev

produceret hos Georg Jensen fra 1925 til 1932, hvorimod den store først kom til efter 1945.

Begge kander solgtes på auktion i november 2005 for i alt 20.000 kr.

Gertrud Hvidberg-Hansen er

museumsinspektør ved Odense Bys

Museer og har i samarbejde med

museumsinspektør Gertrud Oelsner,

Storstrøms Kunstmuseum, tilrettelagt

udstillingen om Johan Rohde,

hvortil de sammen har udgivet en

publikation om Rohde og hans værk.

auKtionsLiv

Udstillingen ”ARS UNA” (Kunstens

Enhed) vises på Fyns Kunstmuseum

fra den 18. marts til den 5. juni og på

Storstrøms Kunstmuseum fra den

23. juni – 24. september 2006.

Se også www. museum.odense.dk og

www.storstroems-kunstmuseum.dk

kunsthåndværk, udsprunget af

rejser i ind- og udland. uanset

materiale og genstandstype synes

Rohdes værker at ville rense

formsproget. selv om Rohde ikke

direkte stræbte efter et rendyrket

Gesamtkunstwerk, hvor alle kunstarter

spiller sammen i én skøn

forening, så er hans værker et

tydeligt vidnesbyrd om at ville

indfri et kunstnerisk ideal, som vi

bedst kender under navne som

symbolisme og skønvirke.

"i sine udsøgte sølvarbejder

var Rohde

på mange måder på

forkant med tidens

strømninger"

de malede motiver rummer

både spor af den menneskeskabte

verden: broer, huse, antikke ruiner

og skibe - og af naturen med

dens organiske og dekorative

former. den buede bro i landskaberne

gentages som de buede,

spændte linjer i Rohdes møbler.

skildringen af huse i malerierne

antager kubiske former, ikke ulig

skufferne i Rohdes kommoder.

søjlemotiver og volutter i maleriet

går igen som et klassisk element

i hans møbelkunst og i sølvarbejderne.

de mangeartede impulser

skyder sig ind i hinanden med det

resultat, at det symbolistiske, det

dekorative, det strømmende, det

klassiske, det stoflige, det formmæssige

og det æteriske udtryk

tilsammen udgør kernen i Rohdes

meget personlige formsprog - et

formsprog, der havde kunstens

enhed som ideal.


Bruun rasmussen KunstauKtioner

AUKTions KATALoGER

kataloger til Bruun Rasmussens førstkommende

klassiske auktioner kan bestilles her.

udfyld blot kuponen til højre, så vil katalogerne

blive fremsendt sammen med et girokort ca. én

uge før eftersynets start.

de nævnte priser er i danske kroner og inkl. forsendelse

i danmark. ved forsendelse til udlandet

vil portoen – og dermed prisen – være forhøjet.

det er også muligt at abonnere på Bruun

Rasmussens auktionskataloger. ved at tegne

abonnement på den eller de kategorier som

har interesse, ydes en betydelig rabat i forhold

til løssalg på såvel kataloger som forsendelse,

uanset hvor i verden katalogerne ønskes leveret.

Abonnementsformular kan bestilles alle

hverdage fra kl. 9-17 på telefon 3343 6911,

på fax 3343 6966 eller på mail

bredgade@bruun-rasmussen.dk

Bredgade, københavn
moderne kunst 4. - 7. april 200,-

moderne design 4. - 7. april 175,-

internationale malerier 30. maj - 9. juni 225,-

internationale antikviteter 30. maj - 9. juni 250,-

våben 30. maj 75,-

mønter 30. maj 75,-

udsøgte vine 31. maj 75,-

pedersholm, vejle


kunst og design 1. - 4. maj 150,-

katalogerne sendes til:

navn

evt. firma

Adresse

postnr.

By.

telefon

mail

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

auKtionsLiv

BRUUn RAsMUssEn KUnsTAUKTionER

kAtALogABonnement

BRedgAde 33

dk-1260 kØBenhAvn k

poRto

kAtALogeR - ALtid en opLeveLse!


spændende effekter under hammeren

hos Bruun Rasmussen

Bruun rasmussen KunstauKtioner

HAMMERsLAG

smukke bogbind udført af

bogbindere som sandgren,

henrik park og Anker kyster

er stadig eftertragtede.

Bogbindet om hannovers

værk om eckersberg er udført

i kalveskind af Anker kyster

efter design af th. Bindesbøll.

hammerslag 6.000

det er ikke altid nødvendigt

at betale store summer for

at prøve at smage en moden

pomerol vin. disse 12 Château

la pointe 1983 befandt sig

i den originale trækasse

og havde generelt en høj

væskestand, to faktorer som

indikerer, at vinen har været

opbevaret korrekt.

hammerslag 165. pr. fl.

den kendte, norske maler Jacob Bratlands dame i hvid

sommerkjole der plukker vilde blomster henleder tankerne

på de danske skagensmalere. Jacob Bratlands stemningsfulde

maleri blev da også erhvervet af en norsk køber, og

kom således tilbage til oprindelseslandet.

hammerslag 40.000

et par veludførte empire armstole af

mahogni med indlægninger af lyst træ

i form af figurer, blomster og bladværk

fra det 19. århundredes begyndelse.

skal man sælge antikviteter,

er det altid langt mere attraktivt

hvis man kan mønste et par

– det øger salgsprisen til mere

end det dobbelte af prisen

på et enkelt eksemplar.

hammerslag 13.500

danmarks første kronemønt, Christian iv´s Corona

danica fra 1618, bærer kongens valgsprog R.F.p.

(Regnat Firmat pietas = "fromhed styrker rigerne").

Forkortelsen blev i folkemunde dog hurtigt omformuleret

til "Riget Fattes penge".

hammerslag 4.400

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

DE sTiLLE

Gennem de sidste år har der

været en markant stigende

efterspørgsel på interiørmalerier.

særligt har priserne

været høje for de interiør-

malere, som var påvirket af

de symbolistiske strømninger

omkring forrige århundredeskifte.

Af Bettina sinnet

de dyreste malerier, der hos Bruun

Rasmussen nogensinde er solgt af

kunstnere som Carl holsøe, peter

ilsted, vilhelm hammershøi og

Christian Clausen minder forbavsende

meget om hinanden. de

forestiller alle interiører fra borgerskabets

boliger: en lys stue med

en enkel indretning, en rygvendt

kvinde eller pige. og en ubestemmelig

stilhed.

efter store udstillinger i udlandet,

hvor bl.a. vilhelm hammershøi

er blevet stærkt eksponeret, har især

franskmænd, englændere og amerikanere

fået øjnene op for danske

interiørmalerier, og det har betydet

en kolossal prisstigning. det er i

særlig grad “de stille stuer”, som

topper i pris, og der synes således

at foregå noget særligt i disse

stuer, noget, som er mere eftertragtet

end det, der ellers typisk er

indeholdt i et interiørmaleri.

auKtionsLiv

interiørmaleriet som genre

de menneskeforladte stuer, som

ofte ses i især vilhelm hammershøis

malerier, var nærmest utænkelige

i malerkunsten før slutningen af

1800-tallet. i guldalderkunsten,

fungerede interiøret ofte blot

som baggrund for et portræt

eller familieportræt. de danske

guldaldermalere Wilhelm Bendz

og Wilhelm marstrand kan fremhæves

blandt nogle af de kunstnere,

som i 1800-tallets første

halvdel fokuserede på det stille

hjemmeliv med situationer og motiver

fra dagligdagen. et klassisk

eksempel herpå er Wilhelm Bendz’

maleri Det Waagepetersenske

Familiebillede fra 1830.

interiørmaleriet blev, sammen

med portræt- og landskabsmaleriet,

på mange måder borgerskabets

kunst i europa i 1800-tallet. her

kunne de bl.a. genkende deres

egne dyder som arbejdsomhed

og familiehygge og få bekræftet

deres borgerlige livsform.

De stille stuers dobbelthed

interiørmaleriet skildrer ting og

detaljer, som man kan vælge at

opfatte som “banale”, idet vi

sjældent lægger mærke til vinduerne,

dørene, væggene eller

gulvene, selvom vi dagligt åbner,

berører eller betræder dem. dermed

lærer værkerne os ofte at se

ting, vi ellers aldrig ville have lagt

mærke til eller givet os tid til at

stoppe op og bemærke.

vilhelm hammershøis ofte

mennesketommme interiørmalerier

tvinger beskueren til at se på

rummet og dets arkitektur i sig

selv. når vi betragter hammershøis

og ilsteds interiørmalerier kan vi

ikke undgå at iagttage detaljer

såsom døre og dørhåndtag, vinduer

og vinduessprosser, sidstnævnte

måske oven i købet kun

som en skygge på væggen. men vi

tvinges også ind i et lukket univers,

som stiller langt flere spørgsmål,

end det giver svar.

Bag “de stille stuers” tilsyneladende

ro lurer en dobbelthed,

som på én gang rummer hjemlig

hygge og et strejf af mystik og

utryghed. Lige bag det næsten

banale i et maleri af en dagligstue

kan beskueren vælge at se

det anormale og uforudsigelige.

der kan være noget næsten spøgelsesagtigt

over de tomme stuer

eller de ensomme, rygvendte

kvinder i stuerne: hvorfor er de

alene, og hvorfor vender de ikke

ansigtet til bekueren? og hvem

er beskueren egentlig selv? Bliver

personen i stuen også iagttaget af

fortsættes næste side


sTUER

Bruun rasmussen KunstauKtioner

I Wilhelm Bendz’ maleri "Det Waagepetersenske Familiebillede" (1830), fungerer den næsten overlæssede stue med dens mange prydgenstande og fine møbler

primært som illustration af den portrætterede hofvinhandlers succes som forretningsmand og for at vise familiens gode borgerlige smag, velstand og respekt for

familielivet. Således illustrerer det overfyldte skrivebord hofvinhandlerens arbejdsomhed og portrætterne over skrivebordet hans respekt for forældrene.

Et maleri som dette er i ligeså høj grad et familieportæt som et interiørmaleri og er et typisk eksempel på interiørmaleriet i den danske guldalder.

Solgt hos Bruun Rasmussen for 2,6 mio. kr. Maleriet er i dag ejet af Statens Museum for Kunst.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

DE sTiLLE sTUER

en anden beskuer? er hjemmet et

beskyttet rum for personen, eller

er hun snarere fanget i et klaustrofobisk

fængsel?

den østrigske psykoanalytiker

sigmund Freud (1856-1939) an-

vendte begrebet “das unheimliche”

om denne dobbelthed. det tyske

ord betyder egentlig “det uhyggelige”,

men i ordet ligger også

betydningen “det u-hjemlige”,

dvs. det fremmede, som vi ikke er

fortrolige med, og som netop ikke

er hjemligt, men alligevel ligger

og lurer bag det, vi umiddelbart

synes at kende. ved at se de

“u-hjemlige” elementer i særligt

hammershøis og ilsteds interiørmalerier,

er det vanskeligt kun

at opleve malerierne som nogle

tilfældige skildringer af borgerlige

hjem, hvor alt ånder fred.

auKtionsLiv

De nøgne Vægge længes. Tungsinds-tavse

de strækker deres graa og stille Flader,

saa Rummet hviler i en evig Pavse

mens Gulvet i et Havbund-Skær sig bader.

Dæmrende Toner i Panelets Fyldning

hensmelter i en sval æterisk Blidhed.

En enkelt Listes glitrende Forgyldning

gaar som et Solstrejf gennem Rummets Hvidhed.

En Sofas hestehaarsbetrukne Sæde

indbyder til Besøg ... en Stol, der venter

paa Gæsten, som usynlig er til Stede ...

Klaverets hvide, hvilende Tangenter.

symbolistiske strømninger

den amerikanske kunsthistoriker

Robert Rosenblum, som har beskæftiget

sig indgående med de

nordiske interiørmalere, har peget

på, at hammershøis malerier ofte

skildrer en slags “dukkehusverden,

hvor alt er på sin rette plads”, og

hvor man ved at kigge ind fristes

til at trække sig tilbage fra verdens

vrimmel og vende blikket

indad mod sin egen indre stue.

netop tanken om at vende

blikket indad og se nogle andre

sider af den synlige verden var

fremherskende i de symbolistiske

strømninger i de sidste årtier af

det forrige århundrede. symbolismen

udsprang i 1880’ernes

Frankrig som en kritisk reaktion

mod den naturalistiske kunst,

der først og fremmest skildrede

De blege Vægges blide Harmonier

af Graat og Hvidt og lillasarte Toner,

et Nyn i Moll af Hjemklangs-Melodier,

et Requiem, der dulmer og forsoner.

En Drømmeverden, hvor det Svundne kalder

og Sjælen giver Svar i Ekkoklange,

en Lys-Musik med dybe Intervaller,

hvor Skyggespillet skifter mange Gange.

Hver stille Stue blev en Tempelcelle,

hvor Sjælen tier som en Eneboer,

mens rene Hymner frem af Lysets vælde

og Stilheds Urskov af det Dunkle gror.

Den danske digter Sophus Michaëlis (1865-1932) var, som mange andre af de symbolistiske digtere, stærkt inspireret af

Vilhelm Hammershøis malerier. Ovenstående er et uddrag af et digt, som Michaëlis tilegnede Hammershøi.

den synlige verden, men ikke i

tilstrækkelig grad interesserede sig

for det sjæleliv, der lå bag denne

verden, og som ifølge symbolisterne

var mere “sand”.

hvis vi fortolker hammershøis

næsten mennesketomme interiører

i relation til de symbolistiske

strømninger, som prægede kunsten

i 1890’erne, venter hans stuer

kun på at blive taget i brug af det

vandrende blik, og på at vi som

beskuere selv fylder rummene med

liv og stemning og præger interiøret

med vores eget følelsesliv.

Bruun Rasmussen sætter fokus

på de danske interiørmalere

som Vilhelm Hammershøi,

Peter Ilsted, Carl Holsøe,

Wilhelm Marstrand, Wilhelm

Bendz, m.fl. på den inter-

nationale auktion over ældre

malerier i maj måned.

For indlevering eller øvrige

oplysninger kan De ringe på

3343 6911, eller sende en

e-mail på adressen:

b.sinnet@bruun-rasmussen.dk


Vilhelm Hammershøis (1864-1916) “Interiør

med kunstnerens hustru set fra ryggen” fra 1901

indeholder alle de karakteristiske elementer, man

forventer og ønsker sig af et Hammershøi-maleri.

Hammerslag 3,5 millioner kr.

Christian Clausen (1862-1911) hører normalt ikke til

blandt de dyreste danske kunstnere, men hans maleri

“En Stue i Solskin” fra 1895 opnåede et hammerslag på

480.000 kr., bl.a. fordi motivet med den rygvendte kvinde

ved det soloplyste vinduesparti besidder mange af de

samme kvaliteter som Hammershøis, Ilsteds og Holsøes

bedste interiørbilleder.

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Vilhelm Hammershøis ven og svoger Peter Ilsted

(1861-1933) er i auktionssammenhænge mest kendt for sine

mezzotinter, men når hans oliemalerier engang i mellem

dukker op på auktion, opnår de gerne høje priser. “Aftensol”

fra 1901 blev for nyligt solgt for 620.000 kr.

Carl Holsøe (1863-1935) gik på P. S. Krøyers

malerskole, hvor han mødte Vilhelm Hammershøi,

og en gensidig påvirkning mellem de to malere,

hvis motiver ligger hinanden nær, har utvivlsomt

fundet sted. “Interiør med kunstnerens hustru

siddende ved et vindue i en solfyldt stue” blev

solgt for 540.000 kr.

auKtionsLiv


0

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Michael Ancher

Den 13. juli 1874 om eftermiddagen ankommer en

ung mand til Skagen. Han er træt efter den lange

rejse og spørger efter gæstgivergården. Et stykke tid

efter er han endelig hos Købmand Brøndums familie,

der har indrettet sig i havehuset efter, at den gamle

kro er brændt ned. Den unge mand hedder Michael

Ancher.

Mødet med Brøndums Bod og skagboerne skulle som

bekendt blive skelsættende for Michael Anchers kunstneriske

løbebane. Privat blev mødet med Brøndumfamilien

også skæbnesvangert: Den unge datter Anna

og maleren fattede straks sympati for hinanden, og

i 1878 forlovede de sig. Brøndums Bod blev således

omdrejningspunkt i Anchers tilværelse, og maleren

yndede da også at skildre livet her, som det udfoldede

sig i den lille, men stemningsfulde skænkestue.

Maleriet her er malet i 1916 og måler 95 x 61 cm.

Auktion: Kunst og design

Vejle 1.–4. maj.

Vurdering: 175.000-200.000 kr.

auKtionsLiv

UnDER

Corneille – Hollandsk Cobra

Den hollandske kunstner Corneille var en af grundlæggerne af kunstnersammenslutningen

Cobra. Hans landskaber er skabt med frigjorte

fantasifarver, og sædvanligvis med kvinder og fugle. Dem har han

afstået fra denne gang, hvor den grønne græsgang og den røde sol har

været ham billedstof nok. ”Vert paturage et soleil rose” er fra 1963.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Vurdering: 300.000 kr.

Zar Nikolaj II's yacht

Russiske effekter, gerne med tilknytning eller proveniens

fra zartiden, er efterspurgte og opnår høje hammerslag.

Nu udbydes en stor skibsmodel af træ (længde 2,1 m) af

Zar Nikolaj II's verdensberømte yacht "Standart".

"Standart" blev bygget på B & W's skibsværft i

København 1893-1896, formodentlig på foranledning af

Zar Nikolaj II's mor, kejserinde Dagmar af Rusland, der

var født prinsesse af Danmark og datter af kong Christian

9. Der har indtil nu kun været kendskab til to oprindelige

modeller af skibet, og de blev begge udført i forbindelse

med byggeriet på værftet. Den ene befinder sig på

B & W Museum i København, den anden er sporløst

forsvundet fra selve yachten, antagelig under Den

russiske Revolution i 1917. Nærværende, hidtil ukendte

skibsmodel er udført på B & W sidst i 1890’erne

af en ansat, som var med til at bygge yachten.

Kejserfamilien holdt meget af "Standart", der ofte blev

benyttet på sommertogter i Europa. Yachten blev

overtaget af Petrograds revolutionskomité i 1917,

og blev formodentlig sænket i Den finske Bugt

under sovjetiske missiløvelser i 1961.

Auktion: Internationale malerier og antikviteter

Bredgade 30. maj - 9. juni.

Vurdering: 40.000-50.000 kr.


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Et udvalg fra de kommende auktioner

hos Bruun Rasmussen

HAMMEREn

Klasssiker af Grethe Jalk

1950’erne og 60’erne var en tid præget af fremtidstro og højkonjunktur. Her

arbejdede en generation af danske møbelarkitekter i et spændingsfelt mellem

det traditionelle håndværk og en moderne formgivning. Resultatet blev nogle

af de mest interessante danske snedkermøbler nogensinde. Møblerne, hvor

kostbare materialer og fint håndværk er forenet med en enkel moderne stil,

fremstår i dag som tidløse. Set i bakspejlet er de dog netop typiske for en kort

periode i dansk kunsthåndværk.

Grethe Jalk skabte sin skrivepult og drejestol til Snedkerlaugets Udstilling

i 1961. Skrivepulten af palisander med skriveplade af sort skind og

drejestolen af palisander med sort siddehynde er udført hos

snedkermester J. H. Johansens eftf. ved Henning Jensen.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Danmarks dyreste vin på auktion!

Chateau Lafleur 1947, Pomerol, magnum, er en de af mest

eftertragtede vine på verdensmarkedet i dag. Den blandes af

lige dele Merlot og Cabernet Franc, og druerne høstes udelukkende

fra vinstokke, der gennemsnitligt er mere end 30 år

gamle. Produktionen er meget begrænset, den ligger årligt på

ca. 12.000 flasker, hvilket naturligvis har en stor indflydelse på

prisen, især når der er tale om en vin fra én af de absolut bedste

årgange i det 20. århundrede. Legendariske Robert Parker og

Michael Broadbent giver vinen topkarakterer – Robert Parker

er faktisk så begejstret, at han hævder, at den til dato er den

eneste vin, der nogensinde har givet ham tårer i øjnene!

Vinen her vil uden tvivl være en helt unik oplevelse at smage.

Flasken er i meget flot stand; etiketten er intakt, farven

vurderes mørk og klar, og væskestanden er høj, hvilket er

exceptionelt for en vin i den alder. Kapslen er pæn uden

væsentlige hak og ridser, og proppen ser sund og intakt ud.

Eksperter vurderer, at der er under 50 flasker tilbage af denne

vin i dette format på verdensplan.

Auktion: Udsøgte vine

Bredgade 31. maj.

Vurdering: 150.000 kr.

Vurdering: 55.000 – 65.000 kr.

auKtionsLiv


2

Bruun rasmussen KunstauKtioner

Sjælden Martinus Rørbye

Det er ikke så ofte, at oliemalerier af den danske guldaldermaler

Martinus Rørbye kommer til salg på auktion.

Nu udbydes imidlertid dette fine og dekorative billede fra

1844, der summer af sol og sommerstemning. Maleriet er

antagelig det, der i 1905 blev udstillet i Kunstforeningen

under titlen "Indgangsdøren til den gamle Præstegaard

i Hellested", og som i 1845 dannede forlæg for maleriet

"Orientalere ved et Parti Skak uden for et tyrkisk Kaffehus

og Barberstue". Sidstnævnte ejes i dag af Statens

Museum for Kunst, og i dette har Rørbye blandet sit hjemlige

og velkendte miljø med inspiration fra sine rejser.

Auktion: Internationale malerier og antikviteter

Bredgade 30. maj - 9. juni.

Klassisk Eckersberg

"Moses findes af Faraos Datter" er titlen på dette

stemningsfulde maleri af C.W. Eckersberg (1783-1853),

der hidrører fra Otto Benzons samling, hvis forfædre selv

er portrætterede i et andet værk af kunstneren. Eckersberg rejste i

1813 til Rom og flyttede ind i Casa Buti, der var tilholdssted for flere

af de danske kunstnere, bl.a. Bertel Thorvaldsen (1770-1844).

Thorvaldsen var en stor inspirator for datidens kunstnere, og det

klassisk opbyggede, religiøse motiv ligger da også i forlængelse af

dennes skole. Det blev tre produktive år for Eckersberg i og udenfor

Rom, hvor han intensiverede sine studier af naturen og raffinerede

sin mesterlige teknik. "Farao's datter finder Moses” har ikke tidligere

været udbudt I handel. Maleriet er ikke signeret, men er anført i Emil

Hannovers udførlige fortegnelse over Eckersbergs værker.

Auktion: Internationale malerier og antikviteter

Bredgade 30. maj - 9. juni.

Vurdering: 125.000-150.000 kr.

auKtionsLiv

UnDER

Sonja Ferlov Mancoba – Kvinde & Mand

Sonja Ferlov Mancoba tilhørte kredsen af Cobra kunstnere.

Hendes skulpturer blev skabt i årene mellem 1935 og 1984,

men på trods af et langt virke er hendes produktion dog

yderst beskeden. Ferlovs arbejdsform var langsommelig, og

for hende var processen vigtigere end selve resultatet. De to

figurer ”Kvinde” og ”Mand” er begge fra 1958 – et ti-år, hvor

Ferlov kun udførte enkelte mindre skulpturer af brændt ler.

Statuetterne her, hvor kvinden og manden

er fortolket som fugleagtige væsener,

ligger ikke fjernt fra Cobra-

universets næbfigurer.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Vurdering: Henholdsvis

40.000 og 50.000 kr.


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Et udvalg fra de kommende auktioner

hos Bruun Rasmussen

HAMMEREn

Delfinen springer igen

Den lange ”Delfin” klapstol, tegnet af Hans J. Wegner i 1950, kommer

nu under hammeren. Den korte udgave af samme stol var et af tilløbsstykkerne

på efterårets moderne auktion (se s. 11). Den lange Delfin

er derimod ikke set før i auktionssalen. Den er et af de mest sjældne

Wegner møbler, og at det er denne udgave, der er det egentlige

ophav til tilnavnet ”delfinen” ses klart. Den er det første udtryk for

den grundform, Wegner bearbejder i hans senere hvilestole.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Vurdering: 250.000 – 300.000 kr.

Ejler Bille – Cobra kunst

Denne fine lyriske komposition fra

Ejler Billes hånd er at finde blandt

et skønt udbud af Cobra kunst på

forårets moderne auktion i Bredgade.

Den er fra det historiske år 1951

– det sidste intense leveår for Cobra

bevægelsen. Ejler Billes komposition

er skabt i Mønge, hvor han tilbragte

sine somre i starten af halvtredserne.

Den har sommerens varme og fylde

- en dejlig stoflighed med sarte farveformer

i samspil over fladen.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Vurdering: 200– 250.000 kr.

Enestående gobelin

Efter en periode i skyggen af andre mere moderne kunstformer

oplevede gobelinkunsten en rennaisance i starten af det 20.

århundrede. Én af hovedpersonerne i denne udvikling var maleren

og væveren Dagmar Olrik. Under sine studierejser til bl.a. Italien

var hun blevet oplært i en kunstform, som efterhånden var gået

helt tabt herhjemme. Tilbage i Danmark begyndte Olrik at tage

elever på sin vævestue, og langsomt blomstrede den gamle

kunstform op igen. Flere af tidens store malere begyndte at øjne

nye muligheder – en af dem var Johannes Wilhjelm, som har

lavet udkastet til gobelinen “Foraar” i 1909, som er udført af

Dagmar Olrik. Gobelinen er Wilhjelms eneste kendte

eksempel i denne kunstform, og efter for-

skellige ejere rundt omkring i Europa er

den nu kommet tilbage til Danmark.

"Foraar". Gobelin vævet efter karton af Johannes

Wilhjelm. Sign. J Wilhjelm poc. D. Olrik. 1909.

217 x 181 cm.

Auktion: Kunst og design

Vejle 1.–4. maj.

Vurdering 60 - 80.000 kr.

auKtionsLiv


Bruun rasmussen KunstauKtioner

Et udvalg fra de kommende auktioner

hos Bruun Rasmussen

UnDER

HAMMEREn

Mouton Rothschild ”R.C.” 1945 magnum

Chateau Mouton Rothschild 1945 er en legende i flaskeform.

Vinen høster altid enorm ros i vinanmeldelser – f.eks.

sprang vinskribenten Michael Broadbent sin egen femstjernede

skala og tildelte den seks stjerner.

Bogstaverne “R. C.”, der er trykt på etiketten, står for

Reserve du Chateau, altså en vin fra slottets egne reserver.

Slottet tappede og gemte, hvad der svarer til 2000 normalflasker

i årgang 1945, som var beregnet til slottets eget

forbrug. Det er den generelle opfattelse, at flasker, der

har stemplet “R. C.”, er af højere kvalitet end den normale

cuvée. Årgang 1945 opfattes generelt som det forgangne

århundredes bedste årgang i Médoc, og desuden var det

en årgang med en usædvanlig lille produktion. Flaskens

etiket er yderligere prydet af et ”V"-tegn og teksten

“1945 – Année de la Victoire” til minde om de

allierede styrkers sejr i 2. Verdenskrig.

På denne magnumflaske Mouton Rothschild

1945 “R.C.” fremstår både etiket, kapsel, prop og

væskestand i en kvalitet langt over, hvad man

kan forvente af en over 60 år gammel flaske,

og der er formodentlig kun ganske

få eksemplarer tilbage i dag.

auKtionsLiv

Auktion: Udsøgte vine

Bredgade 31. maj.

Vurdering: 100.000 kr.

Tidligt arbejde af Skotte-Olsen

Maleren Wiliam

Skotte-Olsen

(1945-2005) blev

allerede som ung

spået en stor karriere.

Desværre var

han psykisk ustabil,

hvilket gjorde det

vanskeligt for ham

at fastholde den

lovende kurs.

Livet igennem var

maleriet imidlertid

en vigtig del af Skotte-Olsens tilværelse, som gjorde kunstneren

til en navnkundig og elsket skikkelse på Christiania,

hvor han boede. I de senere år er interessen for den ekspressive

maler bestemt ikke blevet mindre, og især hans tidlige

arbejder er eftertragtede blandt samlere.

Wiliam Skotte-Olsen: Landskab med talrige figurer.

Gouache og vandfarve på papir. Lysmål 29 x 41 cm.

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Vurdering: 20.000-25.000 kr.

Tal R

Forårets moderne auktion i Bredgade byder også på nutidskunst

og et par af tidens hotte navne. Tal R er repræsenteret

med flere spændende værker, bl.a. dette vidunderlige billede

med titlen ”Den kinesiske kjole (Hende igen)”. Et flot koloristisk

værk fra 1997 på et stort lærred (240 x 200 cm).

Auktion: Moderne kunst og design

Bredgade 4.–7. april.

Vurdering: 250.000 kr.


kommende auktioner

forår 2006

internationaLe auktioner: moderne kunsT og design eftersyn: 30. marts - 3. april

auktion: 4. - 7. april

inTernaTionale malerier eftersyn: 24. - 29. maj

og anTikviTeTer auktion: 30. maj - 9. juni

våBen eftersyn: 24. - 29. maj

auktion: 30. maj

mønTer eftersyn: 24. - 29. maj

auktion: 30. maj

vin eftersyn: 30. - 31. maj

auktion: 31. maj

online aukTioner havnen afholder online-auktioner hver uge.

der afholdes tillige online-specialauktioner

over bøger, mønter, vin og våben hver måned.

du kan følge med i disse på www.bruun-rasmussen.dk

internationaLe auktioner: kunsT og design eftersyn: 26. - 30. april

auktion: 1. - 4. maj

onLine auktioner:

online aukTioner vejle afholder online-auktioner hver uge.

der afholdes tillige online-specialauktioner

over bøger, mønter, vin og våben hver måned.

du kan følge med i disse på www.bruun-rasmussen.dk


kommende auktioner

forår 2006

internationaLe auktioner: moderne kunsT og design eftersyn: 30. marts - 3. april

auktion: 4. - 7. april

inTernaTionale malerier eftersyn: 24. - 29. maj

og anTikviTeTer auktion: 30. maj - 9. juni

våBen eftersyn: 24. - 29. maj

auktion: 30. maj

mønTer eftersyn: 24. - 29. maj

auktion: 30. maj

vin eftersyn: 30. - 31. maj

auktion: 31. maj

online aukTioner havnen afholder online-auktioner hver uge.

der afholdes tillige online-specialauktioner

over bøger, mønter, vin og våben hver måned.

du kan følge med i disse på www.bruun-rasmussen.dk

internationaLe auktioner: kunsT og design eftersyn: 26. - 30. april

auktion: 1. - 4. maj

onLine auktioner:

online aukTioner vejle afholder online-auktioner hver uge.

der afholdes tillige online-specialauktioner

over bøger, mønter, vin og våben hver måned.

du kan følge med i disse på www.bruun-rasmussen.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!