årsskrift 2005.indd - Efterskolen blandt efterskoler Nordjylland|Idræt

xn..hrbyefterskole.qqb.dk

årsskrift 2005.indd - Efterskolen blandt efterskoler Nordjylland|Idræt

Denmark

“There is something rotten in the state

of Denmark!”- Hamlets pædagogik

Af Søren Eckhardt, cand. pæd. i religion – konsulent hos Mercuri Urval og

tidligere lærer på Hørby Ungdomsskole

I skuespillet Hamlet har vi med et ungt menneske at

gøre, som i sin identitetsskabelse befi nder sig i en

position mellem to ”verdener”. En personifi ceret via

Prins Hamlets far – virkelig verdenen – og en personifi

ceret via hans farbror Claudius – den tilsyneladende

verden.

Prins Hamlet har ikke tidligere kunnet se eller været moden

til at se sin placering mellem disse to verdener. Denne

”oplysning” sker i og med at spøgelset – der på forbløffende

vis ligner hans far - viser sig på Kronborg. Prins

Hamlets problem er herefter at få fortalt omgivelserne sin

nye viden om, at han godt er klar over, at hans fars død

er en forbrydelse – et mord - begået af sammensværgelsen

mellem hans egen mor og farbror Claudius. Han

må formidle sin viden på virkeligverdens præmisser og

værdi, da han ellers blot bliver beskyldt for at fremsætte

sine anklager for egen vindings skyld. Det er jo netop

den herskende logik i den tilsyneladende verden, og den

samfundet forstår. Han er ved at blive sindssyg af dette

24

dilemma, men får så besøg af teatergruppen som skal

fremføre Gonzago-forestillingen med ham som instruktør.

Aftenstemning på efterårsemneuge

More magazines by this user
Similar magazines