Ændringer i PHD-systemet 2007 - Københavns Universitet

ku.dk

Ændringer i PHD-systemet 2007 - Københavns Universitet

Kære Fønix-bruger

I forbindelse med den nyligt overståede revision af PhD-systemet i Fønix blev en række

skærmbilleder ændret og funktioner samlet i to centrale billeder. Fra disse to centrale billeder

er der adgang til funktionerne via faner.

I det følgende gennemgås ændringerne kort.

Det centrale indskrivningsbillede bliver fremover PHD_FRM100.

Øverst i skærmbilledet er indføjet et nyt felt: Personnummer til undersøgelse. I dette felt kan

man indtaste cpr.nr. og derefter trykke på knappen Undersøg. Fønix undersøger herefter, om

den studerende er kendt i MAT som studerende eller ansat ved Københavns Universitet. Hvis

personnummeret er kendt i matrikelsystemet, kan man gå direkte ind og trykke på knappen

Opret og gem person i Ph.D. Oplysninger fra MAT overføres herefter til PhD-systemet med

status Under uadarbejdelse.

Hvis der er tale om et nyt studieforløb efter et tidligere afsluttet/afbrudt forløb, stiller man sig i

feltet Studieforløb og trykker på PIL NED-tasten eller på knappen med det grønne kryds i

værktøjslinjen øverst i billedet. Man får nu mulighed for at oprette et nyt studieforløb.

Ved indskrivning indtastes startdato. Forventet slutdato oprettes automatisk som den

indtastede startdato plus 3 år. Man kan selv ændre i slutdatoen ved at taste ny dato i feltet.

Hvis der er tale om 15, stk. 2 studerende skal man huske at sætte flueben i boksen og sætte

Forventet slutdato lig Startdato.

Feltet institut udfyldes fra værdilisten, der kan kaldes med F10. Her knytter man den

studerende til hovedvejleders institut. Listen henter oplysninger fra ØSS.

Når registreringen på den studerende er fuldstændigt færdig i alle faner, trykker man på

knappen Aktivér Ph.D-registrering, hvorefter den studerende vil få status aktiv studerende.

Undervejs kan man gemme med F9, også selv om man ikke er klar til at aktivere den

studerendes indskrivning.

Den viste blok er fast ved opslag i PHD_FRM100.

Fanen Kontaktoplysninger giver adgang til oplysninger om adresse og KU-email fra

Matrikelsystemet samt adgang til at registrere sekundær adresse.

Ved at trykke på knappen Registrér sekundær adresse eller Vis MAT-adresser får man adgang

til at registrere anden adresse end folkeregisteradressen for bestandigt eller for en periode. I

disse skærmbilleder, som er stort set identiske, kan man også registrere telefonnummer samt

privat e-mail adresse.


Fanen Uddannelse bruges i stedet for PHD_FRM1. Hvis den studerende indskrives som 4+4

studerende vælges den relevante uddannelse fra værdilisten i feltet Anden Uddannelse og dato

for bestået bacheloruddannelse sættes i feltet Afslut. Dato.

Fanen Studie bruges i stedet for PHD_FRM36, Studiet – indskrivning. Bemærk at Startdato og

Forventet Slutdato, som tidligere blev oprettet i PHD_FRM36, registreres allerede ved

oprettelse af PhD-studerende i PHD_FRM100.

Felterne Bekendtgørelse, Ph.Dskole/Program og Projektformulering er alle

krævede/obligatoriske felter, dvs. de skal udfyldes, før man kan gemme.


Fanen Arb.sted giver adgang til samme funktioner som PHD_FRM22.

Felterne Startdato og Slutdato er krævede/obligatoriske felter, som skal udfyldes, før man kan

gemme.

Fanen Vejleder bruges i stedet for den sædvanlige oprettelse af vejleder i PHD_FRM36.

Vejleders personnr. fremsøges og der trykkes på knappen Tilknyt.

Ny vejleder oprettes ved tryk på knappen Opret Ny Vejleder. Når vejlederen er oprettet,

fremsøger man personnr. i feltet Vejleders personnr. og trykker på knappen Tilknyt.

Når vejleder er tilknyttet og gemt vil man kunne se vedkommende i blokken Tilknyttede

vejledere.

Den lille boks yderst til højre bruges til at angive antal eksterne vejledere tilknyttet danske

uddannelsesinstitutioner og nedenunder udenlandske institutioner.

Fanen Finansiering bruges i stedet for PHD_FRM4.


Feltet Finanstype er et krævet/obligatorisk felt. Der kan indsættes 1 af flg. værdier:

Feltet Undertype er ikke obligatorisk. Værdilisten dannes og vedligeholdes på fakultetet med

PHD_FRM73, Finansieringsundertyper pr. fakultet.

Fanen Finans og Strategi er nyt.

Feltet CFA Fag er et krævet/obligatorisk felt, som skal udfyldes før man kan gemme. Feltet

Fag/retning er ikke obligatorisk. Værdilisten dannes og vedligeholdes på fakultetet med

PHD_FRM108.

Når man har tilføjet CFA Fag, Strategier eller procentandele eller ændret i nogle af disse, skal

man trykke på knappen Redigér fag/retning, før man går videre. Skærmbilledet bliver så

opdateret med de nye oplysninger.


Fanen Brevflet giver mulighed for udskrivning af breve oprettet i PHD_FRM102. Hvert fakultet

har mulighed for at lave egne standardbrevskabeloner efter behov. Der er en særskilt

vejledning til oprettelse af wordskabeloner og brevfletning.

Fanen Studieafgift bruges til at oprette oplysninger vedr. Bevillingsgiver til brug for

opkrævning af studieafgift.

Fanen Mangelliste viser hvilke krævede felter der mangler at blive udfyldt. Trykker man på

knappen Aktivér trods mangler bliver indskrivningen aktiveret.


Skærmbilledet PHD_FRM101 samler de centrale funktioner vedr. studiets afslutning og evt.

afbrydelser.

Den viste blok er fast ved opslag i PHD_FRM101. Der er direkte adgang til PHD_FRM100 med

knappen Gå til indskrivning.

Fanen Orlov bruges i stedet for PHD_FRM16, Orlovsregistrering.

For at generere ny forventet slutdato trykker man på knappen Genopfrisk stud. afslutning, når

orlovsregistreringen er fuldført. Fønix beregner derefter selv ny slutdato og indsætter i feltet

Forventet slutdato.

Fanen Halvårsrapport bruges i stedet for PHD_FRM42.


Fanen Miljøskift bruges i stedet for PHD_FRM37.

Fanen Afslutning bruges i stedet for PHD_FRM40.

Når man er færdig med at inddatere årsager til studiets afbrydelse, afhandlingstitel mv.

trykker man på knappen Genopfrisk person og studie, hvorefter den studerende får den

korrekte studiestatus.

More magazines by this user
Similar magazines