Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

hjortshoejkirke.dk

Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke

Julen handler om at se - side 4

livsmodsgrupper - side 7

tre aftener om kærlighed og parforhold - side 11

KirKebladet

HjortsHøj sogn

www.hjortshoejkirke.dk

4 · 11

december

januar

februar

1


Kirkens legestue

Hver tirsdag fra klokken 10

– 12 samles børn fra alderen

0 – 5 år sammen med

deres mødre, bedstemødre

eller barnepiger. Det er

superhyggeligt at synge, lytte,

bevæge sig, lege og spise

sammen. Du er også velkommen!

Der er afslutning og kravlegudstjeneste

d. 13. december

klokken 10 og vi starter

op igen d. 10. januar samme

tid og sted.

2

Minikonfirmander

så har vi haft besøg af 3. klasserne

fra Virup skole – vi har haft minikonfirmander

i Hjortshøj Kirke.

Hver mandag har vi i en periode fra

august til november haft besøg af

nogle skønne, livlige og tænksomme

børn. Det har været fantastisk

at tænke over livet og troen sammen

i kirkerummet. Dejligt at synge

sange, der giver mening. Sjovt

at skabe ting som har haft med

dagens emne at gøre. Spændende

at blive kendt med kirketårnet, orglet

og kirkegården. Det har ganske

enkelt været en rigtigt god oplevelse!

Tak for tiden sammen med jer.


Kolofon

advent

Så er det advent igen. Endnu et år nær-

mer sig sin afslutning. Og tiden omkring

jul, omkranset af advent og nytår, handler

om fortid, nu og fremtid. Advent er

forventning og forberedelse. Det er lys,

længsel, hjemmebag, julekalendere og

hygge. Julen er fest og nærvær i nuet,

forhåbentlig med familie og de kære. Og

nytår er fejring af tiden, der skal komme

men også med vemodig erindring

om tiden der gik, og det faktum at tiden

går og går ... indtil vi ikke længere går

med den.

I den tid er det (også) godt at komme

i kirken. Der står ting fast, samtidig

med at de fornyes og tales ind i ethvert

nyt år og menneskeliv. Der kan vi sætte

os og lytte, væres stille, bede, håbe

eller græde. Vi kan gøre det for os selv

eller sammen. Men midt i det hele står

lyset. De mange levende lys, men også

Verdens lys, som vi kalder Guds søn. Et

lys der skal skinne for enhver der sidder

i mørke.

Må vi se det lys, i adventstiden og

hver dag. Og må vi lade det lys skinne

på os, i os og gennem os. så også vi bliver

lys for andre.

Hav en hyggelig adventstid, en glædelig

jul og et velsignet nytår.

Morten Skovsted

Layout: Grachic Care.

Tryk: Øko-Tryk.

indhold

Særlig omtale af børne- og ungdomsgrupper 2

julen handler om at se ... 4

det der med tro ... 6

Livsmod og sorggrupper 7

Torsdagscafé 8

Vinterens aktiviteter 10

Orientering fra menighedsrådet 14

Praktiske oplysninger 15

Kalender 16

3


Julen handler om at se

For et par år siden fik jeg en del at tænke over, da et af

vores børn mindede mig om, hvor blind jeg af og til er.

Siden da har jeg tænkt en del over, at julen handler om

at se.

Det handler om at se alle de gode gaver, vi får. Både juleaften,

men ikke mindst resten af året: Kys, tid, opmærksomhed,

samvær, helbred, varme, udfordringer, skænderier,

opgaver, fred, velstand og alt det andet. Alt for

ofte glemmer vi at se det og takke for det.

Mange steder fra bliver vi tudet ørene fulde med budskabet

om, at vi er vores egen lykkes smed. Når vi har

hørt det tilpas mange gange, så ender vi med at tro på

det. Så går vi i gang med vores eget ego-projekt: At skabe

vores eget liv. Og når vi har arbejdet længe nok på

det projekt, så tror vi til sidst, at vi faktisk kun har os

selv at takke for alt det gode, vi har i livet. Tanken er

meget menneskelig, men det gør den ikke mere rigtig.

Lad os derfor huske, altid at se vores liv som en gave.

At se os omkring og se alt det gode, vi får givet. Det er

DET, vi lever af: Alt det vi får af andre, og ikke alt det

vi selv skaber og præsterer, uanset hvor imponerende

det ellers er.

4

Men julen handler ikke kun om se vores egen lykke,

men også om at have øje for andres ulykke. Det var

det, jeg blev mindet om den gang for et par år siden:

At vi er alt for gode til at lukke øjnene for andres elendighed.

En aften, da maden lige var sat på bordet, og vi skulle

til at spise, blev måltidet afbrudt, da en af vores drenge

ikke længere kunne holde gråden tilbage, og pludselig

sad der hulkende og utrøstelig. Vi spurgte forbløffet

til, hvad der var sket og han pegede på dagens avis, der

lå opslået på køkkenbordet. Vi måtte kigge efter en del

gange blandt dagens mange nyheder, før vi fik øje på,

hvad der havde udløst drengens tårer: I det ene hjørne

var der en annonce fra Frelsens Hær. På et dystert

billede sad en hjemløs mand på en mørk gade og sov

foroverbøjet med en rød nissehue på hovedet. Teksten

lød: ”For nogen er julen bare for meget. Især for dem,

der har for lidt”

Det billede lå lige midt i vores køkken. Man kunne faktisk

slet ikke være i køkkenet uden at se det. Og det er

egentlig skræmmende, at hverken Iben eller jeg havde

lagt mærke til det. Vores øjne, vores hjerne, vores under-


... StockXpert©Piotr

bevidsthed havde set det, men det var slet ikke trængt

igennem til den del af virkeligheden, der betød noget

lige nu og her en tirsdag aften kl. 18.08. Tænk at man

kan have en fattig, hjemløs, ensom, frysende mand liggende

lige midt på køkkenbordet, en halv meter fra sit

måltid og sit fællesskab... UDEN AT SE HAM!

Vores søn så ham. Drengen blev berørt. Han havde

mistet appetitten af medlidenhed i ordets egentlige

betydning. Barnet havde mødt verden i dens grusomme

ubarmhjertighed, sådan som børn gør et antal gange,

indtil de bliver hærdede nok af det til at kunne kalde

sig voksne.

Også denne aften lærte jeg noget af vores søn (og det

siger Jesus som bekendt at vi skal): At vi ikke skal blive

alt for gode til at lukke øjnene for andres lidelse. At

vi ikke må være ligeglade. At vi ikke må blive for kyniske.

At vi skal huske at se.

Vi holdt en tale for vore børn ved aftensbordet: Der er

nogle mennesker, der har det svært. Det er vigtigt, at

man ikke af den grund mister glæden ved alt det, man

selv har. Men at man så meget desto mere også gør

hvad man selv kan for faktisk at gøre en forskel. Vi prø-

vede (og prøver stadig) at finde balancen mellem på

denne ene side at udstyre børnene med så meget ”filter”,

at de ikke skal tage al verdens lidelser på deres

skuldre og gå til af medlidenhed. Og på den anden side

at bevare netop det barnlige klarsyn der gør, at vi som

mennesker rent faktisk ser og lader os mærke af al den

smerte, sorg og ulykkelighed, der også er derude i verden.

Vi fortalte og forklarede det bedste, vi kunne. Men

måske var det os voksne, der lærte mest. For inden

vores søn kunne drømme om at spise aftensmad, var

der indbetalt et ikke helt lille beløb af hans tilgodehavende

lommepenge til Frelsens Hær.

Julen handler om at se. Må vi alle i denne dejlige

advents- og juletid holde øjnene åbne. Så vi husker at

se, alt det gode vi har. Og så vi husker at se, at der er

andre, der har det mindre godt. Og lad os gøre noget

ved det.

Hvad du vil gøre sådan helt personligt ... ja det er op til

dig.

Hav en velsignet jul og et glædeligt nytår.

Morten Skovsted

5

Ciuchta


Det der med tro ...

Her på det sidste har jeg gået og

tænkt meget over tro.

Og så var det jo lidt morsomt, at jeg

en søndag for nylig skulle prædike

over netop dette fænomen: tro.

Evangelielæsningen var fra Markusevangeliet

(2,2-12), nemlig fortæl-

lingen om de fire mænd, som vil

bringe deres syge ven hen til Jesus,

for at Jesus skulle helbrede ham.

Den stakkels mand er lam, og kan

ikke selv komme til Jesus. Så er det

godt, at man har gode venner, som

vil hjælpe en. Men der er så mange

mennesker samlet hos Jesus indeni

og omkring det hus i Kapernaum,

som han befinder sig i – så de kravler

op på taget, laver et kæmpe hul

i taget, slæber deres syge ven med

hans båre derop, og sænker ham

ned foran Jesus. En imponerende

bestræbelse, må man sige.

Evangeliet fortsætter ”...Da Jesus

så deres tro....” Jesus ser deres tro.

En interessant sætning, for

hvordan kan man SE tro? Tro er jo

egentlig en usynlig størrelse, som

så mange andre ting, der foregår i

vores indre.

Vi kan ikke se kærligheden, men

vi ved, at den er der. Vi kan ikke se

vores tro, men den er der.

De to usynlige størrelser, kærlighed

og tro, kommer et sted fra. Vi

mennesker har ikke opfundet det.

Begge dele er skænket os fra Gud.

6

Gud elskede os først, derfor er vi i

stand til at elske hinanden. Troen

kan også kun komme et sted fra,

nemlig fra Gud. Gud skænker os troen,

et ”redskab”, hvor mødet kan

finde sted, mødet mellem Gud og

os.

Vi kan se kærlighed, såvel som tro

i de handlinger, der udspringer deraf.

At folk foretager sig de mest

besynderlige ting i kraft af deres

tro – det ser vi flere steder i verden:

Som når en flok mennesker slæber

en fin udsmykket Jomfru Maria

statue ud af byens kirke. Hun står

på en stor tung bærestol, og med

møje og besvær fører de hende

gennem byen i den årlige procession,

måske ned til vandet, for at

hun skal velsigne byen og velsigne

fiskerne eller hvor de nu fører hende

hen. Og hele byen følger med –

der er glæde og en herlig stemning.

Andre steder i verden, synger og

danser man i kirken og viser sin tro

og glæde på den måde. Troen gør

dem glade. Andre drager til helligdomme

og kirker, hvor der siges at

ske mirakler, nogle rejser langt for

at komme til hellige steder, andre

går i kloster hele livet, andre hjælper

fattige eller udsatte mennesker,

fordi de ser Jesu ansigt i hvert eneste

menneske – især i de ansig-

ter ingen andre gider se på. Andre

beder en bøn til Gud. Alt sammen og

meget andet er udtryk for tro. Tro i

handling.

Jeg har gennem tiderne spurgt

samtlige mine konfirmandhold den

første gang vi mødes i konfirmandstuen,

om de tror på Gud? De svarer

tilbage anonymt på et ark papir

med svarmuligheder JA – NEJ –

VED IKKE. Der er altid en eller to i en

klasse, som sætter kryds ved NEJ.

Langt de fleste svarer JA. Nogle

sætter kryds under VED IKKE, men

tilføjer ofte noget a la: ”Jeg ved ikke,

om jeg tror på Gud, men det tror

jeg, at jeg gør, men altså ikke som

en gammel mand med langt hvidt

skæg, der sidder oppe i himlen.”

I Markusevangeliet tror de fire

mænd på, at Jesus kan helbrede

deres syge ven – den tro, den tillid

de har til Jesus, og som kommer til

udtryk ved noget så drastisk, som

at rive et tag af huset for at komme

frem til ham – den tro og den tillid

ser Jesus. Og Jesus svarer dem

ved at helbrede deres ven – han

skuffer ikke deres tro. Den usynlige

tro bliver meget synlig i kraft af de

handlinger, som vi mennesker gør.

Og mon ikke at mødet mellem Gud

og os finder sted på en eller anden

måde gennem hele livet? Det tror

jeg i hvert fald på.

Majbritt Fabeck


Livsmod og sorggrupper

Sammen om tabet

Det kan være forbundet med stor

sorg og smerte at miste én af sine

kære. Nu får alle voksne i Aarhus

Kommune et tilbud om gratis deltagelse

i en sorg- og livsmodsgruppe

med ligestillede.

Det er Folkekirkesamvirket i Århus,

som - med økonomisk støtte fra

Trygfonden - står bag initiativet.

Folkekirkesamvirket arbejder bl.a.

med at kvalificere frivillige til at

varetage sociale og sjælesørgeriske

opgaver.

- Vi er nu så langt, at 12 grupper

under frivillig ledelse - fordelt over

hele Aarhus kommune - er i gang

eller snart starter, oplyser Flem-

Hjælp til selvhjælp

- Sorg er kærlighed, der er blevet

hjemløs - og målet er da heller ikke

at komme sorgen til livs, men at

frem til at kunne leve med den, forklarer

Folkekirkesamvirkets sekretariatsleder.

- samvær og samtale i sorg- og livsmodsgruppen

er præget af åbenhed,

respekt og omsorg, samt -

naturligvis – tavshedspligt. Der er

ikke tale om terapeutisk behandling,

men om ”hjælp til selvhjælp”,

fastslår han. Grupperne ledes af er-

farne frivillige, der har kvalificeret

sig til opgaven. Folkekirkesamvirket

sørger for løbende supervision

af de frivillige ledere.

ming Lindeløf Rasmussen,

der er sekre-

tariatsleder hos Folkekirkesamvirke.

Han fortæller om

baggrunden for initiativet:

- Vi ved, det kan væ-

re svært at finde

mennesker i éns om-

gangskreds, som i

længden kan rumme og forstå den

smerte, som sorgen over at have

mistet én af sine nærmeste, indebærer.

Mange kæmper derfor med

sorgen alene ‐ og meget længe. Det

kan være en stor hjælp at mødes

med andre, der er i en tilsvarende

Folkekirkesamvirket understreger,

at sorg- og livsmodsgrupperne

er åbne for alle - uanset kulturbaggrund

og personlig tro. Grupperne

mødes 2-3 timer, typisk hver anden

uge, sen eftermiddag, i en lokal sog-

negård. Det er uforpligtende

at deltage

første gang.

- Med det relativ store

antal grupper, vi

nu har fået igangsat,

skulle der væ-

re mulighed for, at

vi altid kan henvise

til en gruppe, der

imødekommer den

‐ Har du mistet én af dine kære?

Sorg‐ og

livsmodsgrupper for efterladte

‐ et gratis tilbud om samvær og samtale med ligestillede.

www.folkekirkesamvirket.dk

TLF: 24 815 817

situation. I en sorg- og livsmodsgruppe

er der mulighed for at

bearbejdet tabet og smerten, og

dermed komme videre i det liv, der

fortsat skal leves - trods alt.

enkeltes behov, slutter Flemming

Lindeløf Rasmussen. Ønsker man

at vide mere, kan man rette henvendelse

via hjemmesiden folkekirkesamvirket.dk

- eller til sin lokale

sognepræst.

Sorg- og livsmodsgrupper for efterladte

Grupperne ledes af erfarne frivillige, der har kvalificeret sig til opgaven.

Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om ”hjælp til selvhjælp”.

Man mødes 2-3 timer hver anden uge, typisk sen eftermiddag.

- et gratis tilbud om samvær med ligestillede.

NU OGSÅ I DIT SOGN!

Tilbuddet er gratis og åbent for alle, der har mistet én af sine nære.

Hent flere oplysninger

på tlf. 24 815 817 - eller på:

www.folkekirkesamvirket.dk

7


8

torsdag d. 15. december

’tips til juledekorationer’ ved Lykke

Hansen, indehaver af Lykke Dekoration og

Blomster i Lindå.

’Julefortællinger’ ved Morten

Skovsted, sognepræst

i Hjortshøj Kirke.

torsdag den 19.

januar 2012:

at vokse op i et hjem med

musik’. Hanne Holt nielsen,

violinist i Aarhus Symfoniorkester

siden 1979, bosiddende

hinsides Hesselballe, vil fortælle

om et liv og en opvækst med

musik og sang - der vil blive rig lejlighed til at synge

nogle af vore bedste danske sange, ligesom Hanne vil

spille lidt på sin violin sammen med kirkens organist.


Torsdag d. 2. februar

Titanic – myternes skib v/ Morten Skovsted

Da Titanic begav sig ud på sin jomfrurejse fra Europa til New York d. 10.

april 1912, var det verdens største og mest luksuriøse skib. Og så kaldte

man skibet usynkeligt.Da Titanic få dage senere stødte på et isbjerg og

endte på havets bund med mere end 1500 omkomne til følge, blev skibet

symbol på det menneskelige hovmod. Det indvarslede sammen med 1. verdenskrig en helt

ny tid, hvor tiltroen til fremtiden og menneskets formåen led et alvorligt knæk.

Det er næste 100 år siden, at Titanic forsvandt i det iskolde dyb, men skibet fascinerer stadig:

Det lever videre som et katastrofens ikon og som et myternes skib. Velkommen til et

par spændende timer i selskab med det berømte skib og historiens vingesus.

Torsdag d. 23.februar

Zanzibar

Hvordan skaber man mere samarbejde, mere fred, mere tolerance

på en smuk ø, der umiddelbart tiltrækker alle med sin skønhed

men som også har en ganske brutal historie? 98 % af befolkningen

er muslimer – en stor majoritet i forhold til de få kristne, der findes.

Dorthe, vores sognemedhjælper, fortæller om hendes og familiens

mange år på Zanzibar, hvor de var udsendt til dialogarbejde til den

lutherske kirke.

9


Vinterens aktiviteter

babysalmesang i Hjortshøj Kirke

Som et nyt tiltag bliver der nu babysalmesang i kirken. Det er kirkesangeren

og organisten der står for forløbet. Vi begynder med

første hold i februar-april.

Vi begynder tirsdag den 21. februar 2012 kl. 10.00 hvor vi

mødes i kirken. Vi beregner ca. 45. minutter pr. gang. Herefter

er der mulighed for en kop kaffe. Det eneste du skal huske er en

dyne til dit barn og gerne et tæppe.

Det er 10 gange pr. hold. Børnenes aldersgruppe skal være

mellem 2-10 måneder (før barnet begynder at kravle for meget

rundt).

Næste hold begynder i september-november, hvis der er ønske

om det.

Det er gratis at deltage.

Vi glæder os til at se dig.

Læs også gerne på hjemmesiden om aktiviteten.

10

10

Katrine Broch Møller og Anne Corydon Kragh.

ikke kun en hånd men hele armen

Vil du hjælpe os en time eller to som

indsamler. Alle kan hjælpe: Konfirmander

og unge, børn og voksne

sammen. Tag støvlerne på og mød

på indsamlingsstedet i Den Gamle

Skole søndag den 4. marts kl. 10 og

få en rute og en frisk

tur rundt i Hjortshøj.

Har du løbeskoene på kan du få en

rute udenfor byen. I fællesskab vil

vi forsøge at indsamle 20.000 kr. til

kampen mod sult.

Facts om Sogneindsamlingen

Søndag 4. marts 2012 sender fle-

re end 1.300 sogne tusindvis af

frivillige indsamlere på gaden ved

den årlige Sogneindsamling. Pengene

fra indsamlingen går til Folkekirkens

Nødhjælps internationale

arbejde blandt verdens fattigste.

Folkekirkens Nødhjælp rykker ud

ved katastrofer, forebygger sult og

skaber fødevaresikkerhed sammen

med vores partnere i ACT – Action

by Churches Together.

Fisken i Folkekirkens Nødhjælps logo

symboliserer mad til verden.

Bekæmpelse af sult har været en

kernesag for Folkekirkens Nødhjælp

siden 1922.


I kirken mødes vi ved mange af menneskelivets store

begivenheder, og i kirken prædikes der om næstekærlighed.

Når der er vielse, handler det om begge dele:

en kæmpestor og afgørende begivenhed i ens liv, som

gerne skulle vare hele livet og være præget af kærlighed

og mening.

Kærligheden fylder på bryllupsdagen, men den skulle

også gerne være der i resten af det lange parforhold,

i medgang og modgang. Vi ved alle, at det ikke altid er

lige let. Nogle gange går det galt, men selv når man holder

sammen, og selv om man synes, at man har et rigtig

godt parforhold ... så rummer samlivet udfordringer

og kampe. I stort og småt. På godt og ondt.

Til alle jer derude, der lever sammen eller har gjort

det, som er gift eller overvejer at blive det, tilbyder vi

denne vinter tre aftener i sognegården om parforholdets

og kærlighedens karakter, velsignelser og udfordringer.

Man kunne kalde det et ”servicetjek af parforholdet”

men det er tænkt som inspiration til enhver, der

lever tæt på og med andre mennesker. Vi vil rigtigt gerne

se mange par, men alle er velkomne.

Forløbet består af tre aftener:

den første gang, den 24. januar kl. 19.30, er det undertegnede,

sognepræst Morten Skovsted, der introducerer

emnet. Gennem 15 år som præst har jeg viet hundredvis

af unge og gamle, som har valgt at sige JA! til

hinanden. Mange af disse er stadig sammen, andre er

ikke.

Jeg vil tage udgangspunkt i næstekærlighedsbudet,

som vi skal forsøge at praktisere det i hverdagen. Jeg

vil komme omkring vielsen og det, der foregår ved den

lejlighed. Men mest af alt vil jeg gerne have en stille og

rolig (og alt andet end højtravende) diskussion med de

tilstedeværende om, hvad det er for noget med den der

kærlighed i et parforhold.

de næste to gange, den 21. februar og den 20 marts,

begge gange kl. 19.30, er det parterapeut og psykoterapeut

Steen Kruse, der står for aftenen. Steen har

mange års erfaring med samtaler med par, blandt

andet ved såkaldte PREP-kurser, som giver redskaber

til god kommunikation og nye perspektiver på samlivet.

Om de to aftener siger Steen:

Den 21. februar vil jeg lave en kort analyse af det at

leve i parforhold nu i forhold til vore forældre eller bedsteforældres

generation, hvorefter jeg fortæller om forelskelse,

forskellighed, konflikter og nogle ideer til at

arbejde med sine konflikter eller kende dem.

Den 20. marts vil jeg indlede med en stump film, hvor

et par fortæller om, hvordan de har levet sammen i 30

år. Ud fra det klip siger jeg noget om det, der skal puttes

ind i forholdet for at det bliver levedygtigt og stærkt.

Det er noget om venskab, kendskab, intimitet og seksualitet

og det at ville kæmpe for sit forhold.

Alle aftener finder sted i sognegården. Der er gratis

adgang og der vil også blive budt på en kop kaffe

undervejs.

Morten Skovsted

11


Vinterens aktiviteter

Spaghettigudstjenester

25. januar og 22. februar, begge dage kl. 17, er

der igen spaghettigudstjeneste i Hjortshøj kirke. Vi

begynder med en kort gudstjeneste i kirken, mest

for børn, og fortsætter i sognegården hvor der er fælles

spisning. Spisningen koster 20 kr. for voksne og

10 kr. for børn.

Familiefastelavn

Fastelavnssøndag d. 16. februar er der atter familiegudstjeneste

kl. 14 i samarbejde med FDF. Vi håber

at mange vil møde op udklædte, både børn og voksne,

og at lige så mange vil gå med i FDF hytten efter

gudstjenesten for at slå katten af tønden.

12

Julekoncert

Hjortshøj Pige og drengekor indbyder til julekoncert

med smukke stemmer

lørdag den 17. december kl. 15.00 i Hjortshøj

Kirke

I år præsenterer koret det rytmiske juleoratorium

Gabriel og Maria komponeret af John Højbye. I 7

sange til jul for kor og band fortælles historien om

Marias besøg af englen Gabriel, hyrdernes overraskelse,

Herodes´ raseri og verdens glæde over

Jesu fødsel. Et band bestående af dygtige elever

fra Egaa Gymnasium akkompagnerer.

Desuden byder eftermiddagen på et genhør med

sidste års opførelse af sidste års julesuite Lad det

klinge sødt i sky af Michael Bojesen, tidligere chefdirigent

for DR PigeKoret.

Kyndelmisse

Kyndelmisse koncert den 1. februar kl. 19.30 i Hjortshøj

Kirke med vocal line

Sneflokke kommer vrimlende,

henover diger trimlende,

det knyger ud af himlene...

Sådan kunne Jeppe Aakjær digte om vinter og sne i

1916.

For når himlen åbner sig og lader sneen falde ned

over jorden, så bliver det hvidt og koldt. Du husker

måske også, hvordan sangen slutter: Og nu kom Kjørmes-Knud!

Hvem er han? Ja, det er i virkeligheden det

folkelige udtryk for kyndelmisse, som er en gammel

lysmesse. Kyndelmisse falder altid 2. februar. Det er

40 dage efter Jesu fødsel og det er den dag der markerer,

at halvdelen af vinteren er gået. Vi vil den 1. februar2012

fejre Kyndelmisse eller Kjørmes Knud om du

vil. Vi har været så heldige at få Vocal Line til at fejre

den sammen med os. Koret har flere gange gæstet

hjembyen Hjortshøj hvor korets dirigent bor. Der plejer

at være en fyldt Hjortshøj kirke,- så kom I god tid!

Vocal Line er et moderne a capella kor med 30 sangere,

dirigeret af Jens Johansen. I januar 2011 kunne

koret fejre 20 års jubilæum.

Vocal Line har opnået stor anerkendelse I hele Europa

og store dele af den øvrige verden, og kan desuden

bryste sig af at have vundet en række store internationale

priser. I kraft af dette indtager koret en fornem

position som forbillede for kor verden over.


de ni læsninger

De ni læsninger er en engelsk tradition, hvor Bibelske

læsninger veksler med salmesang og musikindslag.

Dermed markerer man adventstiden og dens forventning.

Og man ser frem mod julen ved at sætte julens

budskab ind i en større sammenhæng af forventning,

håb, forløsning og glæde. Også i Hjortshøj er de

ni læsninger blevet en fast tradition. Hjortshøj Lokalcenters

kor medvirker under

Kirsten Bergs kyndige ledelse.

Alle er velkomne i Hjortshøj kirke

mandag d. 5. december kl.

14, også når vi efter gudstjenesten går over i sognegården

og får glögg og æbleskiver.

børnejulegudstjenester

Hvert år op under jul afholder vi en række forskellige

gudstjenester for børn i alle aldre. tirsdag d. 13.

december kl. 10 er der kravlegudstjeneste for de

mindste. Dagen efter, d. 14. december er der gudstjeneste

for byens børnehaver, og endelig kommer

0.-6. klasse forbi i to hold (0. -2. klasse kl. 9.30 og

4.-6. klasse kl. 10.15), torsdag d. 15. december.

Derudover er børnene naturligvis som altid velkomne

til gudstjenesterne i adventstiden, juleaften og i

juledagene.

Fredslyset fra bethlehem

den tredje søndag i advent, d. 11. december, kommer

Fredslyset til Hjortshøj kirke i

forbindelse med gudstjenesten kl.

11. Lyset er blevet tændt i Fødselskirken

i Bethlehem og derfra spredt

ud i hele verden. Lyset vil som symbol

være centrum i gudstjenesten, hvor vi fejrer, at

lyset kom til verden og be’r om, at det må spredes og

give fred og glæde, hvor det kommer frem. Der bliver

også mulighed for at tænde lys og tage med hjem, så

man i julen kan have lys fra Bethlehem stående derhjemme.

Syng julen ind

23. december. kl. 19.30

Julen er traditionernes tid. Derfor åbner vi igen kirken

med en times julesang og musik. Med andre ord, ”Vi

synger julen ind”. Menigheden bliver aktivt deltagende

ved at synge med på de dejlige julesalmer, nye

som gamle. Der bliver også tid til at meditere i kirkens

rum over julens budskab og lytte til orgelet.

Som noget nyt i år, får du muligheden for at skrive

til min e-mail adresse om, hvilken salme du kunne

ønske dig blive sunget som fællessalme. Måske bliver

der mange forskellige forslag. Jeg kan naturligvis

ikke imødekomme alle ønsker, men hold dig endelig

ikke tilbage med dit forslag. Tidsfristen er 1. december.

Min mail adresse er: organist@hjortshoejkirke.dk

Anne Corydon Kragh

Julehjælp

Som det har været tilfældet de foregående år, kan

man i år søge om menighedsjulehjælp, hvis man af

en eller anden grund er økonomisk i knibe her op

til jul. Midlerne til julehjælpen indsamles i kirken i

december måned. Man kan sende sin ansøgning til

sognepræst Morten Skovsted, Skødstrupvej 2, 8530

Hjortshøj eller med mail til morten@skovsted.dk med

kort begrundelse. Ansøgningen skal være modtaget

senest søndag d. 11. december, og gavekort til SPAR

købmand, Schjeldahl vil blive uddelt inden jul.

Julens gudstjenester

De mange gudstjenester i advents- og juletiden fremgår

af kalenderen på bagsiden af Kirkebladet. Men da

vi nu ved, at juleaften har særlig bevågenhed, kan vi

lige gøre særligt opmærksom på, at der juleaften er

gudstjeneste kl. 10.30 på Lokalcenteret, mens det i

kirken foregår kl. 13, 14.30 og 16. Det svinger fra år

til år, hvilke gudstjenester, der er de bedst besøgte,

så det bedste råd vi kan give, hvis man gerne vil sidde

ned er: Kom i god tid ‐

13


Orientering fra Menighedsrådet

14

Hjortshøj kirke skal lukkes

Den 2. januar bliver kirken lukket for kirkelige handlinger.

Dog kun i 2 måneder.

Kirken skal kalkes indvendigt fra gulv til loft og

det betyder stillads og afdækning overalt. Knæfaldet

og alterskranke skal repareres eller fornys og vi

skal have forbedret lyset i kirken.

Vi håber at vi kan genindvi kirken i marts 2012

med en festgudstjeneste.

Medens kirken er lukket holdes gudstjenesterne

i sognesalen. Vi har en aftale om at dåb, bryllupper,

begravelser og bisættelser kan foregå fra Egå Kirke.

Udsat

tak til Majbritt Fabeck for en stor og engageret

indsats for børn, konfirmander og menighed i Hjortshøj

i vikarperioden. Vi ønsker Majbritt held og lykke

med vikararbejdet ved Skanderborg kirke.

tak til ruben Fønsbo for indsats i menighedsrådet

og for layout af mange flotte kirkeblade. Held

og lykke med at finde præstejob. Vi håber du får en

præstegård med gode træer til en stor hængekøje.

tak til Heidi Jensen for din tid i menighedsrådet.

Vi ønsker dig held og lykke med de vigtige opgaver

du har.

begravelseskaffe. Kontakt Hanna Rasmussen

8622 0284 eller kordegnekontoret 8633 7966

valg 2011

Hvert år i november skal menighedsrådet vælge

hvem der skal have de mest spændende opgaver.

Vinderne for blev for 2012:

Formand, Peder Kjærgaard. næstformand, Ole Prydtz.

Kontaktperson, Hanna rasmussen. Kasserer,

Dorthe Hansen. Kirkeværge, Ib Elmer.

driftsudvalget består af: Peder Kjærgaard, Hanna

Rasmussen og Morten Skovsted.

valg 2012

Næste år i september og oktober er nyvalg til

menighedsrådet og vi begynder derfor at søge efter

kandidater som med interesse og energi vil være

med i næste valgperiode. Arbejdet består i at være

med til at præge og planlægge sognets aktiviteter,

lidt økonomi, nogle administrative opgaver da vi

har personale som skal have gode forhold og drift

af kirkens bygninger.

Skolegården er blevet renoveret med ny belægning

så den nu er blevet venlig og tilgængelig for

alle aldersgrupper. Folk i barnevogne, med rulleskøjter

og rollatorer får muligheder for leg og bevægelse

sammen med alle andre.


Nyt fra FDF i Hjortshøj

Juleafslutning

Onsdag den 7. december holder FDF

juleafslutning. Aftenen starter kl.

17.00 ved kredshuset, hvor der er

julehygge og aftensmad. Kl. 18.30

er der fælles optog til Kirken, hvor

der kl. 19.00 er julegudstjeneste.

Her er alle velkomne, både FDFere

og familie, men også andre interesserede.

landsbyens lys

DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd,

står bag en ny film om værdien af

ungdomsforeningerne.

Filmen illustrerer værdien af det

samfundsengagerende børne- og

ungdomsforeninger.

Unge, forældre og foreningsledere

fra FDF (Frivilligt Drenge- og Pige-

Forbund) medvirker i filmen. De

fortæller, hvordan foreningslivet

skaber venskaber og sammen-

hold.

Praktiske oplysninger

Kirkelige handlinger:

Ved fødsler, dåb, navngivelse, vielse,

begravelse og ind- og udmeldelse af

Folkekirken:

Kontakt kordegnekontoret

på tlf. 86 22 79 66

Hjortshøj-Egå-Skæring

kordegnekontor:

Anette Ingvartsen, Egå Mosevej 7,

8250 Egå,

tlf. 86 22 79 66, fax 86 22 44 19,

mand. - fre. kl. 9 - 13,

torsdag desuden kl. 15 - 17.

egaa.sogn@km.dk

Præster:

Morten Skovsted, Skødstrupvej 2,

8530 Hjortshøj,

tlf. 86 22 02 30, mobil: 28 30 41 11

Fri fredag.

Filmen sætter fokus på, hvordan de

samfundsengagerende børne- og

ungdomsforeninger skaber sammenhængskraft

i lokalsamfundene.

Den er et portræt af en landsby,

hvor ungdomsforeningerne skaber

liv og fællesskab i et lokalsamfund.

Se filmen på kredsens hjemmeside

www.FDF.dk/Hjortshoej under ’Nyheder’.

Sommerlejr 2012

Den 7.-13. juli skal hele kredsen på

sommerlejr med Asterix & Obelix,

samt alle de andre gæve gallere,

der forsvarer sig bravt mod de skøre

romere.

På lejren tager vi tilbage til romertiden,

hvor Kejser Cæsar herskede

over hele Europa. Dog var der en

lille landsby, som Cæsar ikke kunne

indtage. Landsbyen er fyldt med

sjove og gæve gallere. Lejren bliver

fyldt med masser af sjove aktiviteter.

Man får nok også lov til at banke

morten@skovsted.dk

Lise Juhl Nielsen, ljn@km.dk

Mette Born Djurhuus,

mette@born-djurhuus.dk

Menighedsrådsformand:

Peder Kjærgaard, tlf. 86 22 96 68

formand@hjortshoejkirke.dk

Næstformand, menighedsrådet:

Ole Prydtz, tlf. 24 85 12 84

naestformand@hjortshoejkirke.dk

Organist:

Organist Anne Kragh, tlf. 41885579

organist@hjortshoejkirke.dk

Organist Lars Fløe. Tlf.: 41855774

organist@egaakirke.dk

Kirketjener:

Else Elmer, tlf. 25 47 02 13

kirketjener@hjortshoejkirke.dk

en romer, hvis man spørger pænt.

Der skal også stiftes bekendtskab

med den trylledrik landsbyens druide,

Miraculix, laver. Sommerlejren

er for alle FDFere i kredsen, så hvis

du vil med på sommerlejr, så er du

velkommen til at møde op til FDF

når vi starter igen efter juleferien.

tiderne for

aldersklasserne er her:

Puslinge og tumlinge (0.-2. klasse):

Mandag fra 16.30-18.00

Pilte (3.-4. klasse):

Tirsdag fra 18.00-20.00

væbnere, seniorvæbnere

og seniorer (5. klasse og ældre):

Onsdag fra 18.00-20.00

Læs mere om kredsen, se program-

mer og aktiviteter på www.

FDF.dk/Hjortshoej eller kontakt

kredsleder Morten Springborg,

springborg@fdf.dk, Tlf.: 27216253

Sognemedhjælper:

Dorthe Davidsen Langås. Træffes efter

aftale i Den gl. Skole, tlf. 86 22 83 66

sognemedhjaelper@hjortshoejkirke.dk

Kirkesanger:

Kirkesanger Katrine Brock Møller

sanger@hjortshoejkirke.dk

Kirkesanger Sanne Kolmann.

Tlf: 86392211 Mobil: 51927899

sk@dansound.dk

Graver:

Finn Matzen, Virupvej 11,

8530 Hjortshøj.

Tlf. på kirkegården: 40 35 69 56

graver@hjortshoejkirke.dk

Gravermedhjælper: Torben Nielsen

Kirkens hjemmeside:

www.hjortshoejkirke.dk

15


16

Kalender

deceMber

Søndag d. 4. Kl. 09:30 Gudstjeneste ved Mette Born Djurhuus

Mandag d. 5. Kl. 14:00 De ni læsninger ved Morten Skovsted

Søndag d. 11. Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Tirsdag d. 13. Kl. 10:00 Julekravlegudstjeneste ved Morten Skovsted

Onsdag d. 14. Kl. 10:00 Julegudstjeneste for børnehaverne ved Morten Skovsted

Onsdag d. 14. KL.19:00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Torsdag d. 15. Kl. 09:30 Julegudstjeneste for 0. - 3. klasse fra skolen

Torsdag d. 15. Kl. 10:15 Julegudstjeneste for 4. - 6. klasse fra skolen

Torsdag d. 15. Kl. 14:30 Torsdagscafe med Lykke Hansen og Morten Skovsted

Søndag d. 18. Kl. 09:30 Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen

Fredag d. 23. Kl. 19:30 Syng julen ind

Lørdag d. 24. Kl. 13:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Lørdag d. 24. Kl. 14:30 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Lørdag d. 24. Kl. 16:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Søndag d. 25. Kl. 09:30 Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen

Mandag d. 26. Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

JanUar

Søndag d. 1. Kl. 15:00 Gudstjeneste ved Mette Born Djurhuus

Søndag d. 8. Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Onsdag d. 11. KL.19:00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Torsdag d. 12. Kl. 14:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted Hjortshøj Lokalcenter

Søndag d. 15. Kl. 09:30 Gudstjeneste ved Lise Juhl Nielsen

Torsdag d. 19. Kl. 14:30 Torsdagscafe ved Hanne Holt Nielsen

Søndag d. 22. Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Tirsdag d. 24. Kl. 19.30 Sogneaften: ”Næstekærligheden i parforholdet” ved Morten Skovsted

Onsdag d. 25. Kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste ved Morten Skovsted

Søndag d. 29. Kl. 09:30 Kyndelmisse gudstjeneste ved Mette Born Djurhuus

FebrUar

Onsdag d. 1. Kl. 19.30 Kyndelmissekoncert i Hjortshøj kirke med Vocal Line

Torsdag d. 2. Kl. 14:30 Torsdagscafe ved Morten Skovsted: ”Titanic”

Søndag d. 5. Kl. 09:30 Gudstjeneste ved Mette Born Djurhuus

Onsdag d. 8. KL.19:00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Torsdag d. 9. Kl. 14:00 Gudstjeneste ved Vibeke Boye Liisberg Hjortshøj Lokalcenter

Søndag d. 12. Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

Søndag d. 19. Kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste. FDF medvirker

Tirsdag d. 21. Kl. 19:30 Sogneaften: ”Servicetjek på dit parforhold” ved Steen Kruse

Onsdag d. 22. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste ved Morten Skovsted

Torsdag d. 23. Kl. 14:30 Torsdagscafe ved Dorthe Davidsen Langås: ”Zanzibar”

Søndag d. 26. Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Morten Skovsted

MartS

Søndag d. 4. Kl. 11:00 Lise Juhl Nielsen (indsamling til Folkekirkens Nødhjælp)

lanGtidSPlanen

d. 28. maj Kl. 11:00 Fællesgudstjeneste med efterfølgende pinsefrokost

d. 7. - 8. august Sommerhøjskole. Overskrift: ”Glæden i din hverdag”

More magazines by this user
Similar magazines