Godhedens pris

lomborg.com

Godhedens pris

6 Bjørn Lomborg & Ulrik Larsen

Godhedens Pris

Det Økologiske Råd og Mellemfolkeligt Samvirke udsendte 17. maj 1999 bogen Fremtidens

Pris: Talmagi i miljøpolitikken. På bagsiden kunne man læse, at

”Siden bogen ’Grænser for vækst’ udkom i 1972 har der med jævne mellemrum været debat

om det globale miljøs tilstand. I 1998 blev denne debat for alvor genoptaget med Bjørn

Lomborgs bog Verdens sande tilstand og en række kronikker i Politiken. På basis af en stor

mængde overvejende statistiske kilder nåede Lomborg frem til, at der stort set ikke er problemer

med det globale miljø og uligheden i Verden.

Fremtidens pris - Talmagi i miljøpolitikken tager hansken op. En række fagfolk især fra

danske forskningsinstitutioner analyserer en række af de mest aktuelle miljøtemaer og kommenterer

mediedebatten omkring Verdens sande tilstand. Hvor står vi i dag? Er der nok ressourcer

og har det globale miljø fået det bedre?”

Bogen, der bestod af en lang række indlæg, skulle altså være et svar til Lomborg. I

slutafsnittet fortalte en af redaktørerne, Kåre Fog, hvad konklusionen på gennemlæsningen

af Lomborg var blevet:

”Hovedparten af, hvad Lomborg og hans medarbejdere har skrevet om miljøet er gennemsyret

af fordrejninger, selektiv udvælgelse af netop det kildemateriale, der støtter hans synspunkter,

bevidst misvisende citater, forsøg på at skjule andre synspunkter, og forsøg på at

pådutte modstanderne slette motiver eller meninger, de ikke har.” 1

Denne hårde men kontante anmeldelse kunne man så have håbet, var baseret på en lang og

grundig gennemgang af de forskellige områder i Verdens Sande Tilstand, hvor man omhyggeligt

viste, at her tog Lomborg fejl, og her havde han overset en væsentlig reference, og

her var der en grundlæggende misforståelse. Men desværre er dette ikke tilfældet. Som det

vil blive klart under de enkelte afsnit, der følger nedenfor, har Fremtidens Pris rettet nogle

få og spredte fejl, uden væsentlig betydning.

Både Knud Vilby og Kåre Fog gør opmærksomme på en fejl i Lomborgs tekst: ”’Antallet

af fattige i den tredje verden er faldet svagt fra 31,5% til 30% på de 5 år, tallet er blevet

opgjort’. Som statistiker burde Lomborg ikke have brugt en formulering, hvor et antal udtrykkes

i procent.” 2 Begge forfattere har naturligvis ret i at pointere, at der skulle have stået

andel og ikke antal. Som det også fremgår, er det alligevel stadig muligt at forstå sætningen.

I biodiversitetdelen af Verdens Sande Tilstand viser det sig, at Lomborg i en tabel over

registrerede og uddøde arter har oversat ’hvirvelløse dyr’ til ’bløddyr.’ Igen er det godt, at

få rettet en sådan fejloversættelse, men det var velsagtens en information, der kunne være

blevet ordet i næste oplag med en kort e-mail.

Alt i alt er der tale om, at Fremtidens Pris får rettet nogle få og spredte fejl, men den

specifikke kritik er ganske ubetydelig. Derfor er det forbløffende, at Fremtidens Pris er blevet

så lang en bog. Men dette skyldes ikke mindst, at mange af forfatterne gerne har villet

finde fejl og mangler i Verdens Sande Tilstand, om så data skal strækkes og troværdigheden

bøjes.

Nedenfor vil vi bringe blot et kort uddrag af de mange forsøg på at finde fejl, for bare at

give læseren en første fornemmelse for tonen og substansen i Fremtidens Pris.

• Ofte synes der at være en slående mangel på vilje til at læse, hvad der står i Verdens

Sande Tilstand.

Kåre Fog kritiserer Lomborg for at bruge de dokumenterede udrydelser af arter.

Lomborg bruger nemlig tallene ”som om de angiver sandheden om, hvor mange

More magazines by this user
Similar magazines