Godhedens pris

lomborg.com

Godhedens pris

8 Bjørn Lomborg & Ulrik Larsen

onal Academy of Sciences (1996) 9 , en rapport fra World Cancer Research Fundation

(1997) 10 og en rapport fra Canadian Cancer Society (1997) 11 . I følge MSA

skulle disse studier altså også være refererede i The True State of the Planet, men

vi har ikke kunne finde disse referencer. Måske fordi The True State of the Planet

er fra 1995, altså 1 og 2 år før de nævnte rapporter blev offentliggjort.

• En del får simpelthen galt fat i de grundlæggende tal.

Knud Vilby har et festfyrværkeri af fejl i sit fattigdomsafsnit. En af de mere graverende

lyder: ”Ser man på Verdensbankens tal for 1985 og dagens Verdensbankstal

viser det sig, at fattigdommen … er vokset … i hele Østasien fra 280 til 450

millioner.” 12 Udsagnet kræver, at man bruger et lavt estimat fra 1985 først, og et

langt højere estimat fra 1993 – og vel at mærke et estimat, som kommer fra en

tidsserie, der er konstant eller svagt aftagende, jf. Figur 1. Knud Vilbys udsagn er

simpelthen forkert.

• En del af argumentationen i Fremtidens Pris er så god, at den ikke behøver referencer.

Hans Nielsen finder, at ”en fortsat udvikling og udbredelse af det økologiske

landbrug vil kunne hindre overskudsproduktion, bevare beskæftigelsen i landbruget

og øge fødevarepriserne på verdensmarkedet til gavn for de mange fattige bønder i

den tredje verden” 13 –og fordi påstanden er så indlysende og god, finder Hans

Nielsen det ikke påkrævet med referencer.

Men mens det givetvis vil øge beskæftigelsen (fordi så mange flere skal være beskæftiget

med at arbejde, blot for at skaffe de livsnødvendige kalorier), så vil det

være en katastrofe for de fattige lande. Selv Lester Brown fra Worldwatch Institute

skriver: ”En fordobling af kornprisen ville forarme flere mennesker på kortere

tid end nogen anden begivenhed i historien” 14

• En del af argumentationen i Fremtidens Pris er så indlysende, at den ikke behøver

referencer.

Christian Ege skriver, at ”Lomborgs argumentation halter på den måde, at kødprodukter

vil stige mindst ligeså meget som frugt og grønt, hvis pesticiderne afskaffes.

Dyrene lever som bekendt af vegetabilsk foder, og da der er et stort energitab

ved opfodringen, vil en prisstigning som følge af pesticidfri dyrkning alt andet

lige slå hårdere igennem på kødpriserne end på vegetabilske fødevarer.” 15

Dette er så indlysende for Christian Ege, at han ikke behøver referencer. Regeringens

Bichel-udvalg derimod finder, at ved overgang til pesticidfri dyrkning vil

okse-, svine- og fjerkrækød ikke stige i pris (faktisk vil svine- og fjerkrækød falde

med 1%), hvorimod prisen på frilandsgrønsager vil stige med 30-100%. 16 Det er

måske i forbifarten værd at bemærke, at Christian Ege sad med i netop det Bichelunderudvalg,

der producerede disse tal.

• Måske er de bedste argumenter stadig skjulte for offentligheden.

Kåre Fog skriverom debatten, at ” ”Få af de bragte indlæg har dog en sådan karakter,

at man føler, at Lomborg virkelig får en fuldtræffer. … Min konklusion er,

at de indlæg, der blev bragt, mest har været for bløde og generelle. Altså indlæg af

typen: Jeg har en anden holdning end Lomborg. Præcise og saglige indlæg, der tilbageviser

konkrete tal og lignende, er derimod i ret ringe omfang blevet antaget.

Når det er sket, har det været indlæg, som virkede ’ufarlige’.” 17

More magazines by this user
Similar magazines