v. Ib Andersen, Alex Andersen Ølund - Danske Prydplanter

danskeprydplanter.dk

v. Ib Andersen, Alex Andersen Ølund - Danske Prydplanter

Danske Prydplanters generalforsamling


Kompromisets kunst

• Mindre mængde pr. levering

– Gns. antal leveringer pr. eksport tur: 11

– Mange leveringer med kun 1 og 2 container

– Behov for omlæsninger

• Mange kulturer på samme container

– Optimale forhold er forskellige for planterne

Standard køres der 13-15 grader


Terminaler og distribution


Transportprotokollat

• måling af temperatur

•måling af fugtighed

•Logge data og videregive til kunden


Link it all


tur


Sensorer på døre


Temperatur og fugtigheds setup

• Temperatur – setup i systemet 14 grader +- 4

grader

– Advarsel hvis temperatur kommer under 10

grader og over 18 grader.

• Fugtighed – setup i systemet 50 +- 30

– Advarsel hvis luftfugtigheden kommer over 80.

– Kommer luftfugtigheden over 80 startes blæser

automatisk.


Temperatur/fugtighed


Advarselspanel


Display til chaufføren


Hvad skal vi bruge dataene til:

• Bedre opfølgning på chaufførerne med tal

fakta

• Finde ud af hvorfor nogle chauffører er bedre

end andre og lære fra disse (små ERFA

grupper) – videregive og dele denne viden

med hele firmaet og branchen.

• Undervisningsmateriale overfor chaufførene


Aflæsningsforhold


Aflæsningsprocedurer


Gardiner trækkes for når dørene åbnes


1 container af gangen på liften


Trækkes ind i butik


Bil opbygning

• Trailer med kølemaskiner (43 cc)

– Kunden bestemmer temperatur ved full-load

• Forvogn – kærre med oliefyr (25 cc forvogn, 24 cc kærre),

mest til hjemmemarked.

• Forvogn – kærre med kølemaskiner

– 25 cc forvogn og 24 cc kærre

– kunden kan bestemme temperatur hvis der fyldes en af

enhederne.

• Bestemte destination, så som auktioner i Holland, kan

kunden bestemme om deres varer skal køres på 7 grader

eller 14 grader.

• Speciel opbygning på distributions ture med mange

butiksleveringer.


Forvogn med to kølemaskiner og

skillerum på langs gennem billen


Bruges hovedsageligt til snit


Fugtige planter ved læsning

•For meget fugt kan give skimmel.

• Svært at få fugtigheden ned i kassen

• Kan have afsmittende effekter på

andre varer som er fugtfølsomme

•Kræver at chaufføren tænker sig om når

han læsser bilen.


Emballering


Spørgsmål?

• Hvordan skaber vi sammen den bedste

transportkvalitet

– Pakning

– Emballering

– Læsse –og aflæsningsforhold

More magazines by this user
Similar magazines