NØRLEM KIRKE - Danmarks Kirker - Nationalmuseet

danmarkskirker.natmus.dk

NØRLEM KIRKE - Danmarks Kirker - Nationalmuseet

626 SKODBORG HERRED

Fig. 38-39. Malerier på orgelpulpitur, udfort af W. Ellermann 1774 (s. 626). 38. Elieser og Rebekka ved brønden.

39. Dronningen af Saba besøger kong Salomon. HW fot. 1999.- Emporengemälde, ausgeführt von W. Ellermann 1774.

Elieser und Rebekka am Brunnen. Die Königin von Saba zu Besuch bei König Salomon.

at Sara skal føde ham en søn. Han knæler foran

tre engle, mens Sara står i baggrunden i husets

dør. 3) Jakobs Drøm. Han sover halvt siddende

til højre, mens himmelstigen rejser sig med tre

engle til venstre. 4) (Fig. 38), Eliezer og Rebekka

ved brønden. 5) (Fig. 41), Faraos datter finder

Mosesbarnet i Nilen. 6) Abraham forstøder Ha-

gar, der står uden for husets mur med sin græ-

dende søn ved hånden. 7) Isaks Ofring. Den vel-

voksne Isak sidder bundet på alteret, mens en

bagved svævende engel tilbageholder Abrahams

hævede krumsværd. 8) Jakobs kamp med englen.

9) (Fig. 39), dronningen af Saba besøger kong Sa-

lomon. 1862 nævnes pulpituret som 'prydet med

bibelske malerier'. Tillige bemærkes, at mens det

af Jens Stiernhielm skænkede orgel derpå var

blevet forsømt og sluttelig solgt, så bar pulpituret

stadig giverens indskrift med opfordring til efter-

tiden om at bevare orglet i den stand, hvori det

fandtes. 1876 fik pulpituret en ny og mindre stejl

trappe, og 1907 blev træværket overmalet med

grønt og blåt, mens siraternes forgyldning blev

bibeholdt. 4 Istandsættelsen 1938 har givet pulpi-

turet sit nuværende udseende.

†Pulpitur. 1679 skulle en snedker bl.a. reparere

trappen op til 'loftet', og 1682 brugtes 13 'deller'

til at forbedre pulpituret. 9

Orgel (fig. 40), 1989, med 10 stemmer, to ma-

nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen

& Sønner, Terkelsbøl, bag facaden fra †orgel nr.

2. Disposition: Hovedværk: Gedakt 8', Principal

4', Blokfløjte 2', Mixtur II-III. Svelleværk: Rør-

fløjte 8', Fugara 8', Koppelfløjte 4' Principal 2'

Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Subbas 16'. Den

enkle facade fra 1937 prydes af storvinger fra

†orgel nr. 1 (1773). De gennembrudte vinger,

97x38 cm, har form af et netværk med kanten-

de rocailler og rocaillefelt i midten og skyldes

More magazines by this user
Similar magazines