Wing Span - Naxos Music Library

naxosmusiclibrary.com

Wing Span - Naxos Music Library

Wing Span

Contemporary Danish accordion Music &

Classical Works

2-CD set

CD1:

Premier recordings:

Abrahamsen, Holmboe,

Aguirre, H. Ørvad,

Christensen & Højsgaard

CD2:

Transcriptions:

Bach, Franck & Prokofiev

adam Ørvad – classical accordion


WING SPAN

Med denne dobbelt-CD ønsker jeg at give et indtryk af mit instruments udtryksmæssige og stilistiske

formåen, en form for encyklopædisk projekt med “musik på accordeon over 4 århundreder”. Stort

at gabe over - men forhåbentlig også værd at fordybe sig i, både for lytter og udøver. God fornøjelse!

Dansk accordeonmusik har, lige siden Danmark i slutningen af 50’erne blev arnested for accordeonets

udvikling henimod at blive et respekteret koncertinstrument, haft en vis særstatus i instrumentets

repertoire. Denne skole, grundlagt af accordeonisten Mogens Ellegaard (1935-95), har

udmøntet sig i en lang række essentielle værker, der har fået plads i det internationale accordeonrepertoire.

Det er derfor en fornøjelse at kunne præsentere 6 værker i denne tradition, indspillet her for

første gang: De tre er af lidt ældre dato - før min tid så at sige: Holmboe, Abrahamsen og Højsgaard.

De tre nyere er skrevet til mig; Christensen Aguirre og Ørvad. Tanken er at skabe et mangefacetteret

musikalsk billede.

At transskribere er for de fleste accordeonister en del af at spille accordeon. På grund af instrumentets

unge alder kommer man ikke uden om det, medmindre man dedikerer sig til udelukkende at

spille “ny musik”.

For mig er det at transskribere en lidenskab. Jeg søger at “genfortolke” værket, således at transskriptionen

ikke bliver en reproduktion af udførelsen på originalinstrumentet, men et forsøg på at

tolke komponistens musikalske forestillinger. Når jeg til tider føler, at jeg kan komme sider af værket

nærmere, end originalinstrumentet tillader, giver det hele mening.

Jeg har til dette projekt valgt værker af Bach, Franck og Prokofiev. Tre komponister, der hver

især repræsenterer noget af det ypperste inderfor deres stilperiode. Fem værker, som er essentielt

repertoire for det instrument, de er skrevet for: cembalo, orgel og klaver.

Accordeonet både ligner og adskiller sig fra disse 3 ældre instrumenter, som det via sin flerstemmighed

er beslægtet med. Dets klangverden minder på mange måder om barokkens, hvor orgelets og

cembaloets rødder befinder sig, og det er også som disse et flermanuals-instrument med forskellige

registerklangfarver. Men accordeonet har, som klaveret, frie dynamiske muligheder.

Instrumentets klangverden skaber associationer til en lang række forskellige instrumentationer: til

strygere, træblæsere, orgel, ja endda orkester. Alt dette stiller instrumentet i en unik position i forhold

til fortolkningen af både ny og gammel musik.


CD 1 - danske accordeonværker

Vagn Holmboe: Sonate nr. 2 “Burlesco”, op 179a (1989)

Holmboes to accordeonsonater indtager en central plads i instrumentets repertoire. I den på én

gang sprælske og meget lyriske Nr. 2 “Burlesco” oplever vi Holmboes vane med skyde små intermezzi

ind imellem de 3 hovedsatser, så de her indrammer den langsomme midtersats. Holmboes musik er

melodisk-polyfon i et meget personligt, nuanceret formsprog, ofte betegnet som metamorfosisk. Dette

kommer også til udtryk i denne sonate.

Vagn Holmboe (1909-96) anses for at være den mest fremtrædende danske komponist i generationen

efter Carl Nielsen og har med sin undervisning og især med sine mange værker fra over 60 års

komponistgerning haft stor indflydelse på dansk og nordisk musik. Han studerede i København samt

i Berlin og i Rumænien, hvis folkemusik desuden blev en stærk inspiration. Vagn Holmboe underviste

som professor i komposition ved konservatoriet i København, men trak sig i 1965 tilbage for helt at

hellige sig sit virke som komponist. Vigtige inspirationskilder for Holmboe var for det første folkemusikken,

med dens livsnære tendens til at gå til musikkens kerne. Desuden den klassiske polyfoni,

samt Haydns skarpsindige motivteknik, og dennes logiske og dynamiske formtænkning. Af musikken

fra det 20. århundrede er Holmboe især påvirket af Carl Nielsen og Sibelius samt af Stravinsky og

Bartók. Holmboe har skrevet i langt de fleste af musikkens genrer; i skandinavisk musik indtager hans

14 symfonier og de 21 strygekvartetter en smuk og central position.

Mogens Christensen: Couronne (2005)

Couronne (fransk: “krans”, “krone”) er skrevet til uropførelse ved min debutkoncert fra Musikkonservatoriet

i København 2005. Værket gør brug af instrumentets sarteste, svageste klangfarver, der

bevæger sig i mange lag mellem hinanden og tager farve fra hinanden. Til værket har komponisten

knyttet følgende digt:

STENEN

i et himmelstykke

en sang

stenen med navn

som en ild

et stjerneskud

altid parat

til jordens inderste

ønske

fra Lene Henningsen: “Siden som en stjerne”


Mogens Christensen (f.1955): er uddannet hos bl.a. Per Nørgård, Poul Ruders, Hans Abrahamsen

og Ib Nørholm. Internationalt gennembrud fik han, da hans værk Vinterlys i 1994 blev højt placeret

ved UNESCO International Rostrum for Composers og dermed radioudsendt over det meste af verden.

Herefter fulgte opførelser i Europa, i USA og i Sydamerika. Indfaldsvinklen til Mogens Christensens

musik er ofte litterær. I de tidligere værker var lyrikken ofte igangsætter, mens inspirationskilden

i de senere instrumentale kompositioner kan være legender og andre eventyragtige forlæg. Mogens

Christensen har i mange år arbejdet intenst med formidling af musik for børn og unge og har siden

2005 været ansat som Danmarks første professor i musikformidling ved Vestjysk Musikkonservatorium

i Esbjerg. Hans over 70 værker, som indtil nu har set dagens lys, repræsenterer næsten alle

genrer i et bredt stil- og udtryksspektrum.

Louis Aguirre: Yemayá (2008)

“Skabt for at prise havets og moderskabets orisha i den afro-cubanske religion - det inspirerende

univers i Louis Aguirres musik - er Yemayá et værk af barbarisk og ekstrem kraft. Den uophørlige artikulation

af næsten ufattelige lyde og lydblokke af frenetisk intensitet afslører hans stærke dramatiske

sprog og hans fast strukturelle form. Kompakt og “over-ekspressiv”, kaster Yemayá os ind i en brutal

og transcendent emotionel oplevelse.

Værket blev bestilt af Ny Musik i Frederikshavn til Adam Ørvad med støtte fra Statens Kunstfond.”

Iván César Morales Flores

Louis Aguirre (f. 1965) er født i Cuba og uddannet i Havana i komposition, violin og direktion. Fra

1995-2002 var han dirigent og kunstnerisk leder af Camagüey Symphony Orchestra såvel som gæstedirigent

for the National Symphony Orchestra of Havana og the Symphony Orchestra of Santiago

de Cuba. Fra 2002-2004 var han indskrevet ved Amsterdam Konservatorium, hvor han studerede

“Contemporary Music Through Non-Western Techniques” under vejledning af komponisten Rafael

Reina. Siden 2004 bor Louis Aguirre i Danmark, hvor han har afsluttet studier ved Det Jyske Musikkonservatorium

med solistklassedebut med højeste udmærkelse. Hans værker, som er kendetegnet

ved deres originalitet, høje kompleksitet og kolossale kraft og energi, er blevet opført ved utallige

festivaler i Europa, USA og Sydamerika. Han har givet masterclasses og foredrag om afro-cubansk

musik og religion, ny cubansk musik samt om sin egen musik og kompositionsteknikker. Han har vundet

adskillige priser som komponist, heriblandt Statens Kunstfond, DK; Spanish Author Foundation;

the 19th IBLA World Competition, USA; 2011 Martirano Award, University of Illinois etc. Hans værkliste

indeholder operaer, orkester- og kammermusik, soloværker, kor- og vokalmusik.

Hans Abrahamsen: Canzone (1977-78)

Canzone er skrevet i 1977-78 til den finske accordionist Matti Rantanen. Titlen henviser til

15-1600-tallets italienske orgel- og cembalocanzona, oprindeligt udviklet fra polyfon sang. Arkaise-


ende og polyfone træk er da også let at bemærke i stykket, men samtidig en tilknytning til en dansk

lyrisk tone. Her kan man forestille sig accordeonet som en mellemting mellem et kammerorgel og et

vokalensemble. Canzone har et søsterværk, Air, fra 2006.

Hans Abrahamsen (f. 1952) blev meget hurtigt anerkendt som komponist. Han skrev i 70’erne og

80’erne en række betydningsfulde værker, hvoraf en del blev “moderne klassikere”. I Hans Abrahamsens

tidlige værker finder man kompositionsteknikker og udtryksmåder, som kendes fra den såkaldte

“ny enkelhed”, velkendt hos bl.a. Pelle Gudmundsen-Holmgreen, som var H.A’s lærer i en periode.

H.A. har tillige studeret komposition hos Per Nørgård og György Ligeti. Blandt hans større værker kan

nævnes to strygekvartetter, blæserkvintetten Walden (1978) og hans internationale gennembrudsværk,

Nacht und Trompeten, for orkester (1981). Efter en længere kompositionspause, delvis udfyldt

med arrangementer af andre komponisters musik, indledte Abrahamsen en ny frugtbar fase med sin

Klaverkoncert (1999-2000). Senere værker udnytter modernismens erfaringer i et poetisk tonesprog.

Hanne Ørvad: Vingefang (1997)

“Mit formål var at fremhæve og understrege accordeonets mangefarvede klange og omfang. Første

sats er en musikalsk vandring som gennem brede buegange og slanke søjlerækker, der - via tunge

clusters og en skarpt dissonerende passage - leder til:

Den rolige andensats, som er en parafrase over et værk, jeg komponerede tidligere for kor, inspireret

af et digt af Pär Lagerkvist, “Det är vackrast när det skymmer”. Satsen kræver den mest perfekte

beherskelse af den akkordiske brug af instrumentet.

Den tredje sats “Flyvende Sommer” søger at skabe et levende udtryk for musikalske bevægelser i

luften og i bølgerne: et frit flow i en fri tonalitet.

Titlen “Vingefang” alluderer til accordeonets form og bevægelse, samt til instrumentets mange

klangmuligheder og dets store spændvidde og potentiale.

Værket blev uropført af Adam Ørvad ved en koncert i 1999.”

Hanne Ørvad

Det är vackrast när det skymmer. Allt är ömhet, alt är smekt av händer.

All den kärlek himlen rymmer Herren själv utplånar fjärran stränder.

ligger samlad i ett dunkelt ljus Allt är nära, allt är långt ifrån.

över jorden, Allt är givet

över markans hus. människan som lån.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,

inom kort skall allting tagas från mig.

Träden, molnen, marken där jag går.

Jag skall vandra -

ensam, utan spår. Pär Lagerkvist


Hanne Ørvad (f. 1945) er uddannet i sang ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har

været mangeårigt medlem af DR Radiokammerkoret. Hun begyndte at komponere i 1989 og er som

komponist autodidakt. “Vinterorgel”, det første korværk, blev uropført af Danmarks Radiokammerkor i

1993. Sangen og lyrikken har været klangbund for de fleste af hendes kompositioner i form af en lang

række korværker samt værker for en besætning af vokal med instrumenter af mange arter. Men hun

har også skrevet værker for soloinstrument, kammermusik og et enkelt stykke for orkester. Komponisten

har selv skrevet teksten til flere af sine korværker, bl.a. “Vega”, der blev skrevet på bestilling fra

Nederlands Kamerkoor og uropført i Holland i 1996. Hanne Ørvads musik er blevet opført i Europa,

USA, Australien og Kina, og i 1995 modtog hun Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium for

komponister, bl.a. begrundet med, at “hendes musik udspringer af en intuition og spontaneitet, som

hun formulerer med stor fantasi og udtryksmæssig sikkerhed.”

Erik Højsgaard: Épreuve (1993/96)

Udtrykket “Épreuve d’artiste” kan i billedkunsten dække over kunstnerens forsøg, det første aftryk,

en kladde o.lign.

Med udgangspunkt i dette var accordeonstykket så at sige komponistens første forsøg udi kunsten

at skrive for accordeon, et første aftryk, udfra hvilket det var muligt at rette fejl, korrigere etc -

ganske, som det også skete med stykket, der er blevet “renttegnet” af flere omgange.

En vis “søgende” karakter går også igen i selve musikken - ikke mindst i det lille motiv, der indleder

værket, og som binder dets tre afsnit sammen. Det andet afsnit har karakter af en scherzo, mens

det sidste afsnit kunne minde lidt om en variationssats.

Erik Højsgaard (f. 1954) studerede komposition hos Per Nørgård på Det Jyske Musikkonservatorium

og hørelære på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han nu er professor i hørelære. Han

fik sit komponistgennembrud allerede som tyveårig med strygekvartetten Solprismer. Hans produktion

omfatter bl.a. to symfonier, en cellokoncert og en klaverkoncert samt operaen Don Juan kommt aus

dem Krieg (1992), hvis musik tager udgangspunkt i Alban Bergs ekspressionisme. Han har desuden

komponeret kammermusik samt værker for soloinstrumenter. Hans musik er lyrisk, atmosfærisk og

tilgængelig, mens han samtidig tager kompositionens tekniske elementer alvorligt. Hans værker er

blevet opført over det meste af verden, og han har været repræsenteret på en lang række internationale

festivaler.


CD 2 - klassiske værker, transskriptioner

Johann Sebastian Bach: Kromatisk Fantasi og Fuga, BWV 903 og Fransk Ouverture, BWV 831

Kromatisk Fantasi og Fuga er - i lige så høj grad som “Das Wohltemperierte Klavier” - et monument

over overgangen til den ligesvævende temperatur. Denne gør det ikke bare muligt at skrive

musik i alle 12 dur- og 12 moltonerater, men tillige at modulere frit rundt og at sammensmelte tonearterne,

da alle trin kan hæves og sænkes. Det “kromatiske” kommer til udtryk på forskellig måde i

fantasi og fuga: Fantasien er kompositorisk fascinerende fremadskuende, både ekspressivt og harmonisk,

med lange kromatiske harmoniske forløb - hvor kromatikken i fugaen er indeholdt i selve temaet.

Værkets dimensioner er i tråd med de store præludium & fuga-sæt for orgel, men er - i og med at det

er skrevet for cembalo - klangligt slankere...og derfor meget tiltrækkende at spille på accordeon.

Fransk Ouverture udgør, sammen med den mere berømte Italiensk Koncert, 2. del af Bachs “Klavierübing”.

Begge værker er forsøg på med solo cembalo at imitere tidens to fremherskende orkestergenrer:

den italienske koncert og den franske ouverture. Dette gør disse værker meget fristende at

spille på accordeon - da man her kan gå meget direkte til sagen i ønsket om at gå ind på komponistens

klanglige forestillinger. Værket følger den traditionelle franske ouverture: Først en introduktion

i majestætisk, punkteret rytme, omkransende en hurtig fugeret del i 6/8, og dernæst en række galante,

meget melodiske dansesatser. Værket er iøvrigt ét af de første, hvor komponisten tydeligt med “forte”

og “piano” markerer spil på hhv. 1. og 2. manual - ikke mindst udnyttet i slutsatsen “Echo”.

César Franck: Præludium, Fuga og Variation, op. 18 og Pastorale op. 19

Jeg har været optaget af César Francks orgelmusik i masser af år. Dels fordi den er af en kvalitet,

som ikke matches af ret meget anden musik skrevet for orgel, dels fordi noget af den kan synes at

være tænkt for et langt mere fleksibelt og dynamisk instrument - som accordeonet.

Begge værker er fra Francks “Six Pieces” fra 1862. Franck eksperimenterede hele sit liv med

fornyelse af traditionelle former og teknikker. Disse to værker er begge i en interessant A-B-A sammensmeltning

af reprise- og variationsform: Præludium og Fuga er jo kendt siden Bachs tid, men

Franck afrunder i Præludium, Fuga og Variation værket med en variationssats bygget over præludiet,

hvor melodistemme og bas er uændret, mens akkompagnementet nu består af et perpetuum mobile

af brudte akkorder og løb.

Pastorale ender også med en variation eller syntese på første dels vekslen mellem det smukke

“komplementærmelodiske” 2-stemmige tema og en koralmelodi. Midterdelen er en fri og meget original

allegrettosats, som tildels er bygget over et inciterende akkordisk staccatomotiv, og tildels et intervallisk

ekspanderende tema - med indlagt fugato samt andre kompositoriske raffinementer.


Sergej Prokofiev: Toccata, op. 11

Prokofievs berømte Toccata er skrevet i 1912 - et tidspunkt, hvor russisk billedkunst og musik

spillede en vigtig rolle i tilblivelsen af modernismen - ja, avantgarden. Værkets titel viser tilbage til

barokken, mens indholdet i visse henseender bærer et ganske radikalt præg: Det musikalske materiale

består primært af nærmest mekaniske treklangsfigurer, kromatiske og trinvise bevægelser samt

oktavfigurer - sat sammen næsten systematisk som i en etude. Resultatet er et fantastisk kraftfuldt

stykke musik med et fabelagtigt motorisk drive. Stykket danner på denne cd-udgivelse et bindeled

mellem de nutidige og de klassiske værker.

Adam Ørvad

Adam Ørvads musikalske engagement strækker sig over en lang række forskellige musikformer

og genrer. Karakteristisk er søgen efter nye veje - og afsøgen af grænserne for instrumentets og egen

formåen.

På repertoiret er både et udvalg af hjørnestenene i accordeonlitteraturen, nye værker tilblevet i

samarbejde med en lang række komponister - samt utallige innovative arrangementer og transskriptioner

for accordeon og for mange forskellige kammerbesætninger. Derudover kan nævnes musikteater

og opera - og så er Adam Ørvad også en kapacitet indenfor folkemusik fra bl.a. Balkan og

Mellemøsten.

Adam Ørvad er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos James Crabb og Geir

Draugsvoll. Han tog i 2002 diplomeksamen med maksimumkarakter, og i 2005 debuterede han med

mange anmelderroser fra solistklassen med et af de mest omfattende programmer, der nogensinde er

spillet på instrumentet.

Adam Ørvad er en aktiv solist og kammermusiker, optræder internationalt i utallige sammenhænge

og er tilknyttet en lang række forskellige danske og internationale ensembler - herunder Ensemble

Modern, Frankfurt og musikFabrik | Ensemble für Neue Musik, Köln. Han har optrådt ved

internationale musikfestivaler som: Festival de Radio France et Montpellier - Le SALON de la musique

à la Vilette, Paris - Internationale Ferienkurse für neue Musik, Darmstadt - MusikTriennale, Köln

- Huddersfield Contemporary Music Festival - Ars Musica, Bruxelles - Musica, Strasbourg - Holland

Festival - Easter Festival of Contemporary Chamber Music, Sofia - International Festival of Chamber

Music, Plovdiv - Festival de de la Música Contemporánea de la Habana, Cuba - Suså Festival, DK - og

mange andre.


WING SPAN

With this double-CD I want to give an impression of my instrument’s expressive and stylistic ability,

a kind of encyclopaedic project with “music on the accordion over 4 centuries.” Huge to cope - but

hopefully worth delving into, both for listener and performer. Enjoy!

Danish accordion music has, ever since Denmark in the late 50s was a hotbed in the accordion’s

development into a respected concert instrument, had a special status in the instrument’s

repertoire. This school, founded by the Danish accordionist Mogens Ellegaard (1935-95), has resulted

in a wide range of essential works, which have a place in the international accordion repertoire.

It is therefore a pleasure to present 6 works in this tradition, recorded here for the first time: Three

of them are a bit older - before my time so to speak: Holmboe, Abrahamsen and Højsgaard. The three

newer were written for me; Christensen Aguirre and Ørvad. The idea is to create a multifaceted musical

picture.

Transcription is for most accordionists a part of playing the accordion. Because of the instrument’s

young age, one cannot avoid it, unless you dedicate yourself to playing exclusively “new music”.

For me, transcription is a passion. I try to “reinterpret” the work, so that the transcription does not

become a reproduction of the performance on the original instrument, but an attempt to interpret the

composer’s musical imagination. When I sometimes feel that I can get closer to some aspects of the

work than the original instrument allows, it all makes sense.

For this project, I have chosen works by Back, Franck and Prokofiev. Three composers, each of

which represent some of the most outstanding of their style period. Five works, which are essential

repertoire for the instruments they were written for: harpsichord, organ and piano.

The Accordion both resembles and differs from these three older instruments, to which it is

related to via its polyphony. Its sound world in many ways resembles the Baroque, where the organ

and harpsichord have their roots, and like them it is also a multi-manual instrument with different stop

timbres. But the accordion has, like the piano, free dynamic possibilities.

The instrument’s sound world evokes associations with a wide variety of instrumentations: strings,

woodwinds, organ, and even orchestra. All this puts the instrument in a unique position in relation to

the interpretation of both new and old music.


CD 1 - Contemporary Danish Accordion Music

Vagn Holmboe: Sonata No. 2 “Burlesco”, op 179a (1989)

Holmboe’s two accordion sonatas occupy a central position in the repertoire of the instrument. In

the simultaneously frisky and very lyrical No. 2 “Burlesco”, we experience Holmboe’s habit of putting

small intermezzi between the 3 main movements, so they frame the slow middle movement. Holmboe’s

music is melodic-polyphonic in a very personal, nuanced idiom, often described as metamorphosic.

This is also reflected in this sonata.

Vagn Holmboe (1909-96) is considered to be the most prominent Danish composer in the generation

after Carl Nielsen and has, with his teaching and especially his many works from over 60 years

of composing, had great influence on Danish and Nordic music. He studied in Copenhagen, Berlin

and Romania, whose folk music was also a strong inspiration. Vagn Holmboe taught as professor of

composition at the conservatory in Copenhagen, but withdrew in 1965 to completely devote himself to

his work as a composer. Important sources of inspiration for Holmboe was first the folk music, with its

down-to-earth tendency to go to the core of the music. Moreover, the classic polyphony, and Haydn’s

shrewd motif technique and his logical and dynamic sense of form. From the music of the 20th century,

Holmboe is especially influenced by Carl Nielsen, Sibelius, Stravinsky and Bartók. Holmboe wrote

in most musical genres; in Scandinavian music his 14 symphonies and 21 string quartets occupy a

beautiful and central position.

Mogens Christensen: Couronne (2005)

Couronne (French: “ring”, “crown”) is written for first performance at my debut concert at the Music

Conservatory in Copenhagen 2005. The work makes use of the instrument’s most delicate, vulnerable

timbres, moving in many layers between each other, taking color from each other. To the piece the

composer attached the following poem:

THE STONE

in a piece of heaven

a song

the stone with name

as a fire

a shooting star

always ready

for the deepest desire

of the earth

from Lene Henningsen: “Siden som en stjerne”


Mogens Christensen (f.1955) was educated by, among others, Per Nørgård, Poul Ruders, Hans

Abrahamsen and Ib Nørholm. He got his international breakthrough, when his work ”Winter Light” in

1994 was highly ranked by the UNESCO International Rostrum of Composers and afterwards radio

broadcast in a great part of the world. This was followed by performances in Europe, USA and South

America. The approach in Mogens Christensen’s music is often literary. In earlier works, poetry was often

an initiator, while the source of inspiration in recent instrumental compositions can be legends and

fairytale-like models. Mogens Christensen has for many years been working intensively with providing

music for children and adolescents and has since 2005 been employed as Denmark’s first professor

of music dissemination in West Jutland Academy of Music in Esbjerg. His more than 70 works, which

have until now seen the light of day, represent nearly every genre in a broad spectrum of style and

expression.

Louis Aguirre: Yemayá (2008)

“Conceived to worship the Orisha of the sea and motherhood in the Afro-Cuban religion - the

inspiring universe of Louis Aguirre’s music - Yemayá is a work of barbaric and extreme force. The

ceaseless articulation of almost imperceptible sounds and sound blocks of frenetic intensity reveal his

strong dramatic language and his solid structural form. Dense and “over-expressive”, Yemayá throws

us into a brutal and transcendent emotional experience.

The piece was commissioned by Ny Musik i Frederikshavn for Adam Ørvad with funds provided

by the Danish Statens Kunstfond.”

Iván César Morales Flores

Louis Aguirre (b. 1965) was born in Cuba and educated in Havana in composition, violin and conducting.

From 1995-2002 he was conductor and artistic director of Camagüey Symphony Orchestra as

well as guest conductor of the National Symphony Orchestra of Havana and the Symphony Orchestra

of Santiago de Cuba. From 2002-2004 he enrolled at the Amsterdam Conservatory, where he studied

“Contemporary Music through Non-Western Techniques” under the guidance of composer Rafael

Reina. Since 2004 Louis Aguirre lives in Denmark, where he has completed studies at the Royal

Music Conservatory with soloist class debut with highest honors. His works, which are characterized

by originality, high complexity and tremendous force and energy, have been performed at numerous

festivals in Europe, USA and South America. He has given masterclasses and lectures on Afro-Cuban

music and religion, new Cuban music and on his own music and composition techniques. He has won

numerous awards as a composer, including Statens Kunstfond, Denmark; Spanish Author Foundation;

the 19th IBLA World Competition, USA; 2011 Martirano Award, University of Illinois, etc. His list

of works includes operas, orchestra and chamber music, solo works, choral and vocal music.


Hans Abrahamsen: Canzone (1977-78)

Canzone was written in 1977-78 for the Finnish accordionist Matti Rantanen. The title refers to the

15-1600’s Italian organ and cembalo canzona, originally developed from polyphonic singing. Archaisms

and polyphonic features are indeed easy to note in the piece, but simultaneous with a link to a

Danish lyrical character. Here you can imagine the accordion as a cross between a chamber organ

and a vocal ensemble. Canzone has a companion work, Air, from 2006.

Hans Abrahamsen (b. 1952) was very quickly recognized as a composer. In the 70s and 80s he

wrote a number of important works, some of which became “modern classics”. In Hans Abrahamsen’s

early works are found compositional techniques and forms of expression that are known from

the so-called “new simplicity”, well known in the music of Pelle Gudmundsen-Holmgreen, who was

Abrahamsens teacher for a while. Hans Abrahamsen has also studied composition with Per Nørgård

and György Ligeti. His major works include two string quartets, the wind quintet Walden (1978) and

his international breakthrough, Nacht und Trompeten, for orchestra (1981). After a long break from

composing, partially filled with arrangements of other composers’ music, Abrahamsen launched a new

fertile phase with his Piano Concerto (1999-2000). Later works exploit the experiences of modernism

in a poetic idiom.

Hanne Ørvad: Wing Span (1997)

“My purpose was to emphasize the multi-colored timbres and the range of the accordion. The first

movement is a musical wander, as if through wide arcades and delicate colonnades, leading via thick

clusters and a sharply dissonant passage to:

The calm second movement, a paraphrase of a piece I composed earlier for choir, inspired by a

poem written by Pär Lagerkvist, “Det är vackrast när det skymmer” (“Most beautiful is the twilight”).

The piece demands the utmost mastery of the chordal use of the instrument.

The third movement “Flyvende Summer” (“Gossamer”) seeks to create a living expression of

musical motions in the air and in the waves: free flow in free tonality.

The title “Vingefang” (“Wing Span”) alludes to the shape and motion of the accordion bellows and

the great potential of the instrument.

The piece was first performed by Adam Ørvad at a concert in 1999.”

Hanne Ørvad, October 2000.

Most beautiful is the twilight. All is tenderness, all is cuddled by hands.

All the love heaven holds The Lord himself sweeps distant shores.

are gathered in a dim light All is close, all is far away.

above the earth, all is given

over house and land. man on loan.


All is mine, and all will be taken from me;

soon all will be taken from me.

The trees, the clouds, the ground where I go.

I will walk -

alone, without a trace.

Pär Lagerkvist

Hanne Ørvad (b. 1945) graduated in singing at the Royal Danish Academy of Music and has

been a longstanding member of Danish Radio Chamber Choir. She began composing in 1989 and is

self-taught as a composer. “Winter Organ”, her first choral work, was premiered by the Danish Radio

Chamber Choir in 1993. The song and the lyrics have been the soundboard for most of her compositions

in the form of numerous choral works and works for vocals with instruments of many kinds.

But she has also written works for solo instruments, chamber music and a piece for orchestra. The

composer has written the lyrics for several of her choral works, including “Vega”, which was written

on commission from Nederlands Kamerkoor and premiered in Holland in 1996. The music of Hanne

Ørvad has been performed in Europe, USA, Australia and China, and in 1995 she received the Danish

National Arts Foundation three-year scholarship for composers, on the ground that “her music stems

from an intuition and spontaneity, which she articulates with great imagination and skill of expression.”

Erik Højsgaard: Épreuve (1993/96)

The term “Épreuve d’artiste” can in visual arts refer to the artist’s attempt, the first image, a draft,

etc.

Based on this, the accordion piece was, so to speak, the composer’s first attempt in the art of

writing for the accordion, a first imprint, out of which it was possible to correct errors, make changes

etc. - just as it happened with the piece, of which several “fair copies” have been made.

A certain “seeking” nature is also reflected in the music itself - not least in the little motif which

opens the work, and which binds its three sections together. The second section has the character of

a scherzo, while the last section could recall a bit of the variation part.

Erik Højsgaard (b. 1954) studied composition with Per Nørgård at the Jutland Conservatory of

Music and solfege at the Royal Danish Academy of Music, where he is now a professor of solfege. He

got his breakthrough as a composer already at twenty with the string quartet Sun Prisms. His output

includes two symphonies, a cello concerto, a piano concerto and the opera Don Juan Kommt aus dem

Krieg (1992), the music of which is based on Alban Berg’s expressionism. He has also composed

chamber music and works for solo instruments. His music is lyrical, atmospheric and accessible, while

also taking the technical elements of composition seriously. His works have been performed all over

the world, and he has been represented at numerous international festivals.


CD 2 - Classical Works, Transcriptions

Johann Sebastian Bach: Chromatic Fantasy and Fugue, BWV 903 and French Overture, BWV 831

Chromatic Fantasy and Fugue is - as much as “The Well-Tempered Piano” - a monument to the

transition to the equal temperament. This not only makes it possible to write music in all 12 major and

12 minor keys, but also to modulate freely and to fuse the keys, because all steps can be raised and

lowered. The “chromatic” finds expression differently in fantasy and fugue: The fantasy is fascinatingly

far-sighted, both expressively and harmonically, with long chromatic harmonic sequences - where the

chromatic element in the fugue is contained in the theme. The work’s dimensions are in line with the

major Prelude & Fugue set for organ, but is - in that it is written for harpsichord - acoustically slimmer...

and therefore very attractive to play on the accordion.

The French Overture form, along with the more famous Italian Concerto, 2nd part of Bach’s

“Klavierübung”. Both works are attempts on solo harpsichord to imitate the two important orchestral

genres of the time: the Italian concerto and French overture. This makes the works very tempting

to play on the accordion - as one can go very straight to the point in the desire to go into the composer’s

acoustic imagination. The work follows the traditional French overture: First, an introduction

in majestic dotted rhythms, encircling a quick fugue in 6/8, and then a series of gallant, very melodic

dance movements. The work is incidentally one of the first in which the composer clearly with “forte”

and “piano” indicates playing on first and second manual - not least exploited in the final movement of

“Echo”.

Cesar Franck: Prelude, Fugue and Variation, op. 18 and Pastorale op. 19

I have for many years been fascinated by César Franck’s organ music. Partly because it is of a

quality not matched by much other music written for the organ, partly because some of it could seem

to be meant for a much more flexible and dynamic instrument – like the accordion.

Both works are from Franck’s “Six Pieces” from 1862. Franck experimented throughout his life

with renewing traditional forms and techniques. These two works are both in an interesting A-B-A

merger of reprise and variation form: Prelude and Fugue is known since Bach’s time, but Franck

rounds in Prelude, Fugue and Variation the work with a variation part built over the prelude, where the

melody and bass parts are unchanged, while the accompaniment now consists of a perpetuum mobile

of broken chords and runs.

Pastorale also ends with a variation or synthesis of the alternation between the beautiful “complementary

melodic” 2-voice theme and a chorale melody in the first part. The center section is a free

and very original allegretto part, which is partly built over a rousing chordic staccato motif, and partly

an intervallic expanding theme - with inlaid Fugato and other compositional refinements.


Sergei Prokofiev: Toccata, Op. 11


Prokofiev’s famous Toccata was written in 1912 - a time when Russian art and music played an

important role in the creation of Modernism - even Avant-garde. The work’s title refers back to the

Baroque period, while the content in some respects bears a quite radical character: The musical material

consists primarily of almost mechanical triad shapes, chromatic and stepwise movements and

octave figures - put together almost systematically like in an etude. The result is an amazingly powerful

piece of music with a fabulous motoric drive. The piece forms on this CD release a link between the

contemporary and classical works.

Adam Ørvad

Adam Ørvad’s musical commitment spans a wide variety of musical forms and genres. Characteristic

is the search for new ways - and exploring the limits of the instrument and his own abilities.

In the repertoire there is both a selection of the cornerstones of the accordion literature, new

works come into being in collaboration with a long list of composers - as well as countless innovative

arrangements and transcriptions for accordion and a variety of chamber ensembles. Additionally, musical

theatre and opera can be mentioned - and finally Adam Ørvad is also an authority in folk music

from the Balkans and the Middle East.

Adam Ørvad was educated at the Royal Danish Academy of Music by James Crabb and Geir

Draugsvoll. In 2002 he graduated with top marks, and in 2005 he made his debut from the soloist

class with much critical acclaim with one of the most comprehensive programs ever played on the

instrument.

Adam Ørvad is an active soloist and chamber musician, appearing internationally in numerous

contexts, and is associated with a variety of Danish and international ensembles - including Ensemble

Modern, Frankfurt and musicFabrik | Ensemble für Neue Musik, Cologne. He has performed at international

festivals such as Festival de Radio France et Montpellier - Le Salon de la musique à la Vilette,

Paris - International Ferienkurse für neue Musik, Darmstadt - MusikTriennale, Cologne - Huddersfield

Contemporary Music Festival - Ars Musica, Brussels - Musica, Strasbourg - Holland Festival - Easter

Festival of Contemporary Chamber Music, Sofia - International Festival of Chamber Music, Plovdiv -

Festival de la Música Contemporánea de la Habana, Cuba - Suså Festival, DK - and many others.


DaCOCD 718


With kind support from Danish Composers’ Society’s Production Pool/KODA’s Fund for

Social and Cultural Purposes

and

Dansk Solist Forbund

Thanks a lot to:

- Asminderød Kirke for their hospitality! - Finn Kaufmanas for collaboration and patience!


WING SPAN Adam Ørvad – classical accordion DACOCD 718

Recording and editing: Finn Kaufmanas, 3D lyd

Mastering: Jørgen Vad, Vad Lyd

Instrument: Jupiter, reeds by A. I. Gavrilin, Moscow 2004

Instrument preparing: Viktor Melnyk

Recorded at Asminderød Church dec. 2009 - sept. 2011

Cover art and layout: Anne Cirkola/Dicentia

Cover photos: Tobias Lynge Herler

Cover background (European Starlings coming in roost, Gloustershire, Britain): Rex Features

DACOCD 718

DDD

WING SPAN

CD1: Contemporary Danish Accordion Music

premier recordings:

Vagn Holmboe (1909-1996):

Sonata no. 2 “Burlésco”

op. 179a (1989) (Edition Wilhelm Hansen) ...... (10:45)

[ 1 ] I, Allegro giocóso .............................. 1:49

[ 2 ] II, Intermezzo I .................................. 1:04

[ 3 ] III, Andante e quiéto ......................... 4:10

[ 4 ] IV, Intermezzo II ................................ 1:01

[ 5 ] V, Allegro moderato, ma risoluto ...... 2:41

Mogens Christensen (f. 1955):

[ 6 ] Couronne (2005) (manus) ....................... 9:54

Louis Aguirre (f. 1965):

[ 7 ] Yemayá (2008) (manus) ........................ 15:55

Hans Abrahamsen (f. 1952):

[ 8 ] Canzone (1977-78) (Edition Wilhelm Hansen) .... 6:49

Hanne Ørvad (f. 1945):

Vingefang (Wing Span) (1997) ....... (11:44)

(Edition Samfundet)

[ 9 ] 1. Adagio e animato ......................... 4:58

[ 10 ] 2. Largo espressivo

(Det är vackrast när det skymmer) ... 3:32

[ 11 ] 3. Allegro volante .............................. 3:14

Erik Højsgaard (f. 1954):

[ 12 ] Épreuve (1993/96) (Edition Samfundet) .......... 9:23

TT 65:00

Danacord

Nørregade 22

DK-1165 Copenhagen

DENMARK © Danacord 2012

Adam Ørvad

classical accordion

CD2: Classical Works

transcribed by Adam Ørvad:

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Chromatic Fantasy & Fugue,

BWV 903........................................ (11:35)

[ 1 ] Fantasy ............................................. 6:28

[ 2 ] Fugue ............................................... 5:07

César Franck (1822-1890):

[ 3 ] Prélude, Fugue et Variation, op. 18 .. 9:46

Sergei Prokofiev (1891-1953):

[ 4 ] Toccata, op. 11 ................................ 5:05

César Franck:

[ 5 ] Pastorale, op. 19 .............................. 9:10

Johann Sebastian Bach:

French Ouverture, BWV 831 .......... (27:09)

[ 6 ] Ouverture .......................................... 7:56

[ 7 ] Courante ........................................... 2:10

[ 8 ] Gavotte I+II ....................................... 3:03

[ 9 ] Passepied I+II .................................. 2:32

[ 10 ] Sarabande ........................................ 3:32

[ 11 ] Bourrée I+II ....................................... 2:44

[ 12 ] Gigue ................................................ 2:10

[ 13 ] Echo ................................................. 3:02

TT 63:07

5 709499 718001

WING SPAN Adam Ørvad – classical accordion DACOCD 718

More magazines by this user
Similar magazines