Februar 2011. - Vinderslev Sogn

vinderslevsogn.dk

Februar 2011. - Vinderslev Sogn

“Så bliver da tro, håb og

kærlighed, disse tre...” KIrKeBLAD

(1. Kor. 13,13) 28. årgang • DECEMBER 2010 - FEBRUAR 2011 • Nr. 1

I, som tunge stier træde,

stands og hør:

Her er dør

til den sande glæde;

og i huset inden døre

trøstes ved

slig en fred,

ingen sorg tør røre.

DS 114,v.3. Paul Gerhardt 1653.

C.J.Brandt 1878.

H I n G e - V I n D e r S L e V

Syng med, Kristi venner

(Adeste Fideles)

1. Syng med, Kristi venner,

syng med frydetoner,

kom med, lad os sammen gå til Betlehem!

Alle, som kender

Herren, vor forsoner:

Kom, lad os Kongen ære

om kap med Himlens hære,

vor lovsang til ham bære,

vor Herre og Gud!

2. Til ham, som er livet,

lys af lys, giv ære!

Den evige Gud af Gud blev menneskesøn!

Ham, som var givet

alle ting at bære.

Kom, lad os Livet ære

om kap med Himlens hære,

vor lovsang til ham bære,

vor Herre og Gud!

3. Guds engel forkyndte

først for markens hyrder:

en frelser er født og lagt i krybben

som tegn!

Hyrderne skyndte

sig fra nattens byrder:

Kom, lad os barnet ære

om kap med Himlens hære,

vor lovsang til ham bære,

vor Herre og Gud!

4. Gud satte en stjerne

til at lede vise

fra Østen til universets Herre og Gud.

De ville gerne

kongesønnen prise:

Kom, lad os Herren ære

om kap med Himlens hære,

vor lovsang til ham bære,

vor Herre og Gud!

5. Så syng, Kristi venner,

syng, I englehære,

for barnet i krybben,

som er konge og Gud!

Al verdens ender

Herrens lovsang lære!

Kom, lad os Kongen ære

om kap med Himlens hære,

vor lovsang til ham bære,

vor Herre og Gud!

Efter inspiration fra

O, come all ye faithful

Peter Aage Bak 1998.

Med disse linjer ønskes

alle kirkebladets læsere

en stille advent, en god

jul og et velsignet nytår

fra os i præstegården.

Inge og Frede Møller


Messeklæder

Tilbed Herren i helligt skrud

”Præsten er under gudstjenesten iført forordnede

præsteklæder, og er under altertjenesten normalt

iført messeklæder.” Sådan er præstens påklædning

forordnet i ritualbogen for folkekirkens

gudstjeneste.

Hvorfor nu en sådan påklædning? Den holdes

ikke i hævd for at tilfredsstille pyntesyge præster!

Den er heller ikke forordnet, fordi Guds ord kun

kan forkyndes i en sådan klædedragt. Præstens

gudstjenestepåklædning er derimod forordnet

for at markere, at vi er til fest. ”Kirkens bryllupsklæder”

kaldte Grundtvig messeklæderne. Messehagelen

(kappen i kirkeårets farver) oven på

den hvide kjortel er kirkens festdragt.

Den sorte kjole er præstens private embedsdragt,

passet til efter hans højde og drøjde. Den

hvide kjortel og messehagelen er derimod sognekirkens

ejendom. når præsten altså iklædes kirkens

gudstjenestedragt, symboliserer det, at nu

optræder han ikke som privatmand i eget ærinde,

men i kirkens tjeneste. I Jesu Kristi tjeneste! –

Jesu tids klædedragt var netop kjortel og kappe.

Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at

blive ældre og snart gammel. - Bevar mig fra den

skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må

udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.

Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle

andres affærer, men gør mig eftertænksom, men

ikke trist - hjælpsom, men ikke nævenyttig.

Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom,

kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt

ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde

nogle få venner til det sidste.

Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker

af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at

komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om

mine bekymringer og smerter, de blive flere og

- 2 -

Kirkens præsteklæder er altså med til at samle os

om Jesus og hans tid. Ligesom ordet i gudstjenesten

er det.

Selvfølgelig er en gudstjeneste ikke afhængig af

de rette messeklæder! Men når vi nu ved, at de

har været i brug i det meste af kirkens historie,

netop med det formål at samle det sete og hørte

i gudstjenesten om Jesus selv, så giver dét en god

begrundelse for at fortsætte denne tradition. – Vi

kan da godt holde ”skrabe” fester derhjemme i

familien; men vi vil hellere gøre dem så righoldige

som muligt. Vi vælger vore bedste klæder. – På

samme måde skal vi have det med gudstjenesten:

ikke så skrabet som muligt, men så rig og meningsfuld

som muligt! ”Tilbed Herren i helligt

skrud!” (Sl.29,2 gl.overs.).

Det bedste, vi formår – af klæder, lys, farver,

musik, sang og ord – må vi møde med, når vi

træder frem for vor Himmelske Konge! Det har

præget Guds folk lige fra det gamle Israels gudstjeneste.

Det må også præge os. Fordi det alt sammen

er med til at give Gud den ære, som tilkommer

ham!

(Fra Thomas Kristensen:

Lørdagsglimt – af søndagsglæden).

Hold mig nogenlunde omgængelig

Skrevet på bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke i året 1610

flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser,

som årene går.

Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse,

men om større ydmyghed, når mine erindringer

synes at være i modstrid med andres. Lær mig den

sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til.

Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer

ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem

er meget svære at holde ud - men et surt og tvært

gammelt menneske er et af djævelens mesterværker.

Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg

ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker,

jeg ikke har ventet det hos.

Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige

det til dem.


Epistelen

Ja, det siges, at der engang var en konfirmand,

som troede, at en epistel var en kvinde, der var

gift med en apostel! Det er det nu ikke… epistlen

er en af de tekster, som bliver læst ved gudstjenesten,

og for mange vil det nok være sådan,

at det er den tekst, som er sværest at forstå. Jeg

har før haft tilladelse til at prædike over 2.tekstrækkes

epistel. nu har menighedsrådene og biskop

Karsten nissen givet mig lov til at prædike

over 1.tekstrækkes epistel, og det begynder jeg

på 1.søndag i Advent. Der er dog ingen grund

til at blive forskrækket, for jeg vil hver søndag

trække en linje til den evangelietekst, som hører

søndagen til. Desuden skulle det jo gerne være

sådan, at en prædiken gør teksten lidt lettere at

forstå! Det håber jeg også bliver tilfældet her, og

jeg er taknemmelig for reaktioner, enten de nu er

positive eller negative!

Frede Møller

Musikgudstjenester

Der er planlagt julekoncerter i begge kirker.

Søndag d.5.december kl.19

i Vinderslev Kirke

hvor vi får besøg af familien Pulz, far, mor +

tre børn (14,12 og 10) der synger og spiller

trompet, orgel, basun og horn, bl.a. værker,

de selv har komponeret.

Søndag d.12.december kl.19.30

i Hinge Kirke

hvor vi får besøg af Anne Lise Quorning og

Jesper Brun Jensen fra Lyngå. De giver os

først en afdeling i kirken og senere en lidt

mere verdslig del i konfirmandhuset!

- 3-

Spørgsmålkassen

Hvad betyder det,

når profeten Esajas taler

om vilddruer i stedet for

vindruer? Jeg har ladet mig

fortælle, at vilddruer f.eks.

bruges, når man fremstiller

den vin, der hedder riesling.

Svar:

Spørgsmålet er gået videre til en

specialist, som svarer følgende:

???

"Vilddruer" er druer fra vilde vinranker,

vitis vinifera sylvestris, til forskel fra druer

fra dyrkede eller forædlede vinranker,

vitis vinifera. Den dyrkede udgave

har tvekønnede blomster, mens den vilde

udgave har mandlige og kvindelige

blomster på forskellige planter (www.

en.wikipedia.com).

Det hebraiske ord i Es 5,2.4 er be)ush.

Det forekommer kun i vingårdslignelsen.

Det kommer af en rod, der betyder

noget med "stinke, være sur". Ordet bliver

ofte oversat ved "vilddrue"; men det

er nok en lidt misvisende oversættelse,

da "vilddruer" netop ikke er totalt værdiløse,

men kan indgå i udviklingen af bestemte

vinsorter. Hebrew and Aramaic

Lexicon of the Old Testament gengiver

ved sour, unripe berries

Carsten Vang, Århus.


En homoseksuel præsts udtalelse

”For mit eget vedkommende blev valget af et

liv uden en seksuel relation noget, der voksede

frem gennem flere års søgen, bøn og overvejelse.

I tolvårsalderen begyndte jeg at ane homoseksuelle

følelser, men først da jeg var sytten, kunne

jeg sætte ordet homoseksuel på mig selv. I løbet

af disse og de følgende år prøvede jeg at forstå,

hvad det kunne komme til at indebære for mig

og mit liv, som menneske og kristen. Bibelen,

som udtryk for Guds vilje med os mennesker, var

udgangspunktet i min søgen efter en holdning.

efterhånden voksede den overbevisning frem, at

Gud har bestemt seksualiteten som noget, der

hører til i ægteskabet mellem mand og kvinde.

At tage seksualiteten ud af den sammenhæng

ville være at gøre vold på Guds gode plan. Hvis

målsætningen for mit liv er at ære Gud i alt, hvad

jeg gør, bliver en naturlig følge af dette at afstå fra

de udtryk for seksualitet, som ikke rummes indenfor

ægteskabets ramme. På samme måde som

vi alle er nødt til at afstå fra forskellige forhold

i livet for efter bedste formåen at leve til Guds

ære. Det indebærer ikke, at Gud ikke ønsker det

bedste også for mig, selvom det ikke i første omgang

kommer til udtryk på det seksuelle område.

Gud har helt klart en plan og en opgave for hver

og en af os og vil udøse sin nåde og velsignelse

over alle, som vil følge hans vilje. Derfor har det

at vælge at leve i cølibat aldrig været en urimelig

byrde, men mere en praktisk konsekvens af ikke

at kunne indgå ægteskab.

når jeg kigger i bakspejlet kan jeg til og med

takke Gud for alt det, jeg har fået lov til at være

med til takket være min homoseksualitet. Det

handler bl.a. om møder og samtaler med mennesker,

som jeg aldrig ville have fået anledning til,

hvis jeg havde været gift. Min homoseksualitet

kan jeg derfor se som en gave, selvom den har

indebåret, at jeg har afstået fra et liv i tosomhed.

Jeg er vitterlig gået glip af det, der hører ægteskabet

til, men jeg har på den anden side haft tilgang

til noget, som den gifte går glip af. Ingen kan få

- 4-

alt, men jeg har fået fuldt tilstrækkeligt, og det

takker jeg Gud for.” (erik Johansson)

en af hovedpointerne i det, erik Johansson

skriver i fortsættelsen, er, at kirken ved sin blankocheck

til homofilt samliv svigter de mange

kristne homoseksuelle, som ønsker at leve efter

Guds anvisninger i Bibelen for det sande liv. Kirkens

modernister taler døre op og stolper ned

om, at man udelukker de homofile, hvis man siger

nej til homofilt samliv og velsignelsen af det.

erik Johanssons pointe er, at man faktisk udelukker

de mange kristne homofile, der ønsker at

leve efter Bibelens ord. Der ligger nemlig i den

grænseløse accept af homofilt samliv en nedvurdering

af de homofile, der vælger at kæmpe for

at leve et liv i Jesu efterfølgelse, også der hvor det

har konsekvenser for ens seksualliv.

erik Johansson har oplevet den nedvurdering

meget konkret. Der råder simpelthen total tavshed

om denne holdning i alle former for udredninger

om denne sag fra den officielle kirkes side.

Det samme kan vist roligt siges om forholdene

i vor hjemlige andedam.

erik Johansson er selv med i en gruppe, som

kalder sig ”Medvandrarna”. Så vidt jeg kan se en

gruppe af bl.a. kristne med homoseksuelle følelser,

som støtter hinanden i dette at leve efter Jesu

og apostlenes ord. I Danmark har vi noget tilsvarende.

Under den kristne diakonale organisation

Agape findes en gruppe, som kaldes Basis. Den

fungerer som støttegruppe og hjælp for mennesker,

for hvem seksualiteten er blevet problemfyldt,

deriblandt mennesker som kæmper med

homoseksuelle følelser. Man kan finde Basis på

Agapes hjemmeside: www.foreningenagape.dk.

Sognepræst Henrik Højlund, Løsning.


Glæd dig!

Igen i år kan vi synge gospel sammen og igen

sammen med Hanne Dalsgaard og Kr. enevoldsen.

Det bliver

LØRDAG D. 5. MARTS fra kl 10 til 16

i konfirmandhuset i Hinge og i Hinge Kirke.

Kl 16 bliver der gospelkoncert med deltagerne på

dagen og Hanne Dalsgaard og Kr. enevoldsen.

Her håber vi, mange vil deltage og ved af erfaring,

at det bliver en kæmpe oplevelse!

Pris for hele herligheden incl. rundstykker og

frokost/ kaffe kr 60,00.

Tilmelding til Hanne Bitsch inden 1. marts på

tlf. 86886190 eller fam.bitsch@post.tele.dk

Kommende indsamlinger

21/11 Kirkelig forening for

Indre Mission i Danmark

1/1 Det danske Bibelselskab.

30/1 Danmarks folkekirkelige søndagsskoler.

20/2 KLF – Kirke og medier.

13/3 Folkekirkens nødhjælp

IKON-dag i Vinderslev

Lørdag den 5. februar 2011 kl. 9.30 – 16.00 IKON-dag i Sognehuset ved Vinderslev kirke

Helle noer,Vejle, arbejder med Ikoner i mange udførelser. Hun vil lære os noget om moderne

Ikoner. Dagen er ikke en undervisningsdag, men en Workshop, hvor deltagerne selv får lov til at

udfolde de kreative sider.

Det er ikke nødvendigt med forudgående kendskab til ikoner. Kom med lysten til at udøve

kreativitet. Alle kan være med.

Pris for dagen er 50 kr, som indeholder kursusafgift, frokost og kaffe.

Medbring gerne ideer. Tag gerne materialer med til dagen. Det kan være skrot og skrammel af

metal, gerne gammelt, rustent og irret. Plader i aluminium, kobber, zink, messing (tyndt, så det

kan klippes med en pladesaks). Gamle fade i messing og kobber. Smykkedele, kæder, kagedåser,

konservesdåser, metaltråd (kobber, aluminium) og div. småting

Medbring også gerne lidt værktøj, f.eks. hårtørrer, pladesaks, fladtang og lille limpistol + lim.

Kom til en spændende og udfordrende dag. Max. 25 deltagere.

Tilmelding til: Finn najbjerg, Krokusvej 15, Vinderslev. Tlf. 86.88.97.77 mail: finn.najbjerg@indremission.dk

- 5 -

Kirkekaffe

Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med

gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten.

I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset

efter gudstjenesten kl.9, og her er

der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev

betyder et K i gudstjenestelisten, at der

er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter

gudstjenesten.

Gudstjenester på ”Malmhøj”

Tor.d.4.november kl.15: Frede Møller

Tor.d.2.december kl.15: Karen Marie ravn.

Juleaften d.24.dec.kl.10.30: Frede Møller

Tor.d.6.januar kl.15: Frede Møller

Tor.d.3.februar kl.15: Frede Møller.

Tor.d.3.marts kl.15: Karen Marie ravn.

Disse nadvergudstjenester på “Malmhøj” er også for

andre ældre, som kunne have lyst til at være med!

Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved

henvendelse til Lissi og Børge Stenholt,

tlf 86 88 82 58


Hinge sogn

Nyt fra menighedsrådet (oktober 2010)

Nyt fra menighedsrådene:

Der har været møde med orgelfirmaet Marcussen

og Søn 9. september. repræsentanten fra firmaet

var dog en kvinde – Claudia Zachariassen.

Orgelkonsulenten Jens Chr. Hansen gennemgik

tilbuddet grundigt. Herefter ønskede menighedsrådet

at få flere forslag til facaden ud mod

kirkerummet. Der er senere kommet 8 forslag,

som blev reduceret til 3, og der er nu valgt et ud,

som er med buer, så det passer til stilen i kirken.

Der er forskellige instanser, som skal høres, inden

der kan skrives endelig kontrakt.

Den tidligere forpagterbolig fungerer nu som

klubhus, men der er forskellige formaliteter, som

skal være i orden, før kommunen vil godkende

dette. Der arbejdes på sagen.

Der blev på mødet d. 4. oktober orienteret om

blandt andet et kursus i januar, som afholdes af

Kirkeligt Medieakademi til dygtiggørelse af me-

- 6-

nighedsrådsmedlemmer i forhold til fx kirkeblad

og kontakt til pressen. Blandt andet vil Clement

Kjærsgaard og Anders Laugesen ruske op i os.

Fra 7. til 10. oktober tog 26 fra Hinge-Vinderslev

og omegn af sted på en meget indholdsrig

tur til London. Vi oplevede næsten alt fra sightseeing

med bus og båd til London eye, gudstjenester,

aftensang i Sct. Pauls Cathedral og den interessante

og engagerede kirke St. Martin-in-The

-Fields, som ved at drive café og forretning tjener

penge til at hjælpe hjemløse og flygtninge. nogle

så også et par pubber indefra. Vi oplevede endda

at overvære musicalen Les Miserables og spise

både på kinesisk og på indisk! Vores hjælpsomme

guide var David Hughes fra nørskovlund.

For de sanginteresserede vil der efter nytår

blive arrangeret en gospel workshop, som vi har

haft et par år med stor succes. Alle er velkomne!

MauSing SøndagSSkole

Ref. Hanne Bitsch

Søndag d. 12. september kl. 10.00 i Mausing Missionshus

Søndag d. 26. september kl. 10.15 Vi deltager i Høstgudstjenesten i Vinderslev Kirke

Søndag d. 10. oktober kl. 10.00 i Mausing Missionshus

Søndag d. 21. november kl.10.00 Juleafslutning for hele familien

i Mausing Missionshus

Søndag d. 5. december kl. 19.00 Vi deltager i Julekoncerten

v/ fam. Pultz i Vinderslev Kirke

Tirsdag d. 7. december kl. 17.00 Vi deltager i Pastagudstjenesten i Vinderslev kirke

Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre

bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup

Vi glæder os til at se dig!

Hilsen lederne: Karin Pedersen,86 86 74 59 , Lilli ravn,6 86 76 76.

Se mere på: www.vinderslevsogn.dk under Mausing Søndagsskole


Mødekalender for Hinge Sogn

November

Ons.d.17.kl.19: Hverdagsgudstjeneste Hinge

kirke med kaffe bagefter.

Man.d.22.kl.19.30: Menighedsrådsmøde hos

Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6.

Fre.d.26.kl.19.30: Adventsfest konfirmandhuset

v. Frits Madsen; Levring.

December

Man.d.6.kl.19: Julefrokost Vinderslev Sognehus

for menighedsrådsmedlemmer, ansatte + ægtefæller.

Fre.d.10.kl.18: KFUK/K-julefrokost Mokken.

Januar

Ons.d.5.kl.19.30: Drop-ind i MOKKen,

Tingskrivervej 28 A.

Man.d.10.-ons.d.12. Bedeuge.

Tir.d.25.kl.17: Småbørnsgudstjeneste Hinge

kirke.

Man.d.31.kl.19.30: ethioperkreds hos else og

Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6.

Februar

Ons.d.2. kl.19.30: Drop-ind i MOKKen

Man.d.7.-fre.d.11. Missionsuge Vinderslev kirke

og missionshus. Se program!

Tor.d.24. Kredsstævne Kjellerup menighedshus.

Man.d.28.kl.19.30: ethioperkreds hos Birgit og

Poul erik Mogensen, Lindevej 24, Kjellerup

Marts

Ons.d.2.kl.19.30: Drop-ind i MOKKen.

Ons.d.9.kl.19.30: Distriktets forårsaften i

Houlkær kirke, Odshøjvej 7a, Viborg. Pastor

Laila Hansen: ”Folkekirken har mange ansigter

– erfaringer fra en præstevikar.”

Lør.d.12. Børnelederkursusdag i Århus med bl.a.

foredrag af John Halse: ”Anerkendelse, inklusion

og selvværd – modeord eller virkelighed?”

Ons.d.15.kl.19.30: Generalforsamling i KFUM

& KFUK i Hinge.

- 2 7--

Tir.d.29.kl.17: Småbørnsgudstjeneste Hinge

Kirke med den skøre Tante Andante fra Lemvig,

der vil synge, spille og fortælle.

Meddelelse vedr. KFUM OG KFUK for børn

og unge :

”Drop ind i MOKKEN”

Som noget nyt, er der ”Drop ind i MOKKen”

for voksne den første onsdag i mdr. kl. 19.30.

Her kan alle komme, - sommetider er der planlagt

at man f.eks. spiller eller noget andet, og hver

gang er der helt sikkert kaffe, kage og hygge. Alle

er velkomne, uanset om man er medlem eller ej.

Kom endelig og giv dig selv og de andre en god

aften.

Kærlig hilsen KFUM og KFUK i Hinge

Småbørnsgudstjenester

Fra 2011 vil KFUM og KFUK i samarbejde med

menighedsrådet lave nogle gudstjenester som er

specielt henvendt til småbørnsfamilierne i sognet

og selvfølgelig også andre.

Der vil være en meget kort gudstjeneste, fyldt

med børnesange, fortællinger og meget mere -

helt på de smås præmisser. Senere er der mad og

aktiviteter i MOKKen. Det hele vil foregå på en

hverdagsaften fra kl. 17 - 18.30.

Der er i foråret afsat to datoer, nemlig tirsdag

den 25. jan og tirsdag den 29. marts.

Vi skal nok fortælle mere om arrangementerne,

når tiden nærmer sig.

Nytårsdag

Som sædvanlig lytter vi nytårsdag til navnene

på dem, vi har mistet i vore sogne, eller som

udefra er blevet begravet på vore kirkegårde.

De pårørende får en skriftlig indbydelse.

FM


KFUM og KFUK i Hinge er mange ting

Men vi har fokus på 3 ting:

KLUB-tilbud for skolebørn.

• Hver onsdag mødes vi i ”MOKKen”,

vort hus på Tingskrivervej 28 a, Hinge, fra kl. 19.00 – 20.30

• Her er der plads til aktiviteter af alle mulige slags: kreativitet, go-cart-fræs, mekanik-værkstedet,

hvor gamle cykler og havetraktorer forvandles til …. Ja, gæt engang! Tømmerflåde sejlads, bål,

hygge, snak, grin og meget mere. Hvis du selv har nogle ideer til hvad der kan være sjovt at lave,

så fortæl os dem og mon ikke vi kan finde ud af det? Og så har vi nogle fantastiske lokaler, hvor

der er altid plads til flere. • Kontakt: Birgit Laursen, 8688 3459

Bibelstudiegrupper.

• Har du lyst til at diskutere og studere kristendom og Bibelen, så er vi en masse der mødes i

mindre grupper ca. en gang i mdr. og prøver at forholde os til hvad kristendommen kan sige os

i vort liv i 2010. Og der er altid plads til flere. • Kontakt: Bjarne Jacobsen, 8688 6331

Voksenarrangementer.

• Her er alle mulige slags arrangementer, hvor voksne mødes og nyder at være sammen. nogle

gange er der aktuelle emner på programmet. Andre gange der det mere sociale arrangementer,

hvor vi bare nyder samværet og opleve noget sammen. Programmet er for det meste med i aktivitetsbladet.

• Kontakt: Dorte Hougaard Madsen, 8688 6364

Se mere om KFUM og KFUK på www.kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Hinge er en del af KFUM og KFUK i Danmark

Som igen er en del af det internationale YMCA og YWCA, som er verdens største ungdomsorganisation

Mødekalender for Vinderslev sogn

November

Tir.d.16.kl.19.00: Menighedsrådsmøde hos

Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård.

Tor.d.11.kl.19.30: ethiopermøde Vinderslev

Mh. v. Anne Katrine Thunbo Pedersen.

Ons.d.17.kl.14.30: eftermiddagsmøde Vinderslev

Mh v. miss Finn najbjerg, Vinderslev

Tor.d.18.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos

Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13. Jak 1

Kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos

Lisbeth og Laurids Christensen, Anemonevej 6.

2 Pet 3.

- 8 3 -

Tir.d.23.kl.19.30: Sogneaften i Vinderslev Sognehus

v. Tove og Hans Thomsen, Bording: Jeppe

Aakjær, høstens sange og mere fra den jyske hede.

Fre.d.26.kl.19.30: Adventsfest Mausing Mh. v.

Torsten nielsen, engesvang.

Tir.d.30.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos

Tove og Johs.Lauritsen, Haugevej 38. 1 Joh 1.

December

Tor.d. 2.kl.19.30: Soldatervennefest i Vinderslev

Missionshus v/generalsekretær Per Møller

Henriksen, Fredericia


Man.d.6.kl.19: Julefrokost Vinderslev Sognehus

for menighedsrådsmedlemmer, ansatte + ægtefæller.

Tor.d. 9. kl. 19.30: Samtalemøde hos elly &

Jens Stenholt, Mausingvej 39. Jak 2.

Tir.d.14.kl. 14.30: Adventsmøde hos Hanna og

Karl Bjerre, Liljevej 11, v/sognepræst Frede Møller,

Hinge.

Tor.d. 16. kl. 19.30: Pyntning af juletræ i Mausing

Mh

kl.19.30: Juletræs-pyntning i Vinderslev

Missionhus

Man. d. 27.kl. 19.30: Julefest i Mausing Mh v.

David Bruun Christensen, Hedensted

Tir.d.28. kl.19.00 (bemærk tidspunkt): Julefest

i Vinderslev Missionshus v. Alice og Knud

Friis, Vinderslev

Januar

Man.d.10.kl.19.30: Bedemøde Vinderslev

Mh.kl.19.30/Mausing.

Kl.19.30: Bedemøde Brokhus hos Lissy

og Børge Stenholt, Liljevej 41.

Tir.d.11.kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh/

Mausing.

Ons.d.12. kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh

kl.19.30: Bedemøde Brokhus hos

Agnethe Jensen, Tulipanvej 9.

Ons.d.13.kl.19.30: Fælles bedemøde Mausing

Mh.

Tir.d.18.kl.19.30: Generalforsamlng Vinderslev

Mh og Mausing Mh.

Tir.d.25.kl.19.30: Samtalemøde Mausing Mh.

Tor.d.27.kl.14.30: eftermiddagsmøde Vinderslev

Mh. v. diakon Chr.Schmidt, Kjellerup.

Februar

Tir.d.1.kl.19.30: Sangaften Vinderslev Mh. v.

missionær Finn najbjerg.

Lør.d.5.kl.9,30: Ikondag Vinderslev Sognehus

v. Helle noer.

- 9 -

Missionsuge Vinderslev kirke og missionshus

7.-11.februar

Man.d. 7. feb. kl. 19.30: Missionær Søren

Grysbæk, Horsens.

Tir.d.8.kl.19.30: Missionær Hans Jørgen

Hedegaard, rønde.

Ons.d.9.kl.19.30: Missionær Simon Overgaard,

Lemvig.

Tor.d.10.kl.19.30: Gudstjeneste i kirken v.

pastor Daniel Søgaard Lind, Århus.

Fre.d.11.kl.19.30: Missionær niels Jacob

nielsen, Kjellerup.

Tir.d.15.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos

Tor.d.17.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos

Helga og Sv.Aa.Sørensen, Vinkelvej 10, Kjellerup.

1.Joh 2

Fre.d.18.kl.14.30: eftermiddagsmøde Vinderslev

Mh. v. børnekonsulent Jens Kristian Plougmann,

Videbæk.

Tor.d.24. kl. 14.00:Kredsstævne Kjellerup menighedshus

v. Henning Hollesen, Aulum.

Kl. 19.30: Sognepræst Lindvig Osmundsen,

Bording

Marts

Tir.d.8.kl.19.30: Samtalemøde Mausing

Ons.d.9.kl.19.30: Sogneaften Vinderslev Sognehus

v. Maria Møller Knudsen, Århus: Kristen

og psykisk syg.

Møderække i Mausing Missionshus:

Mandag d. 21. marts kl. 19,30: Møde v.

miss. Bjarne Lindgren Christensen, ringkøbing

Tirsdag d. 22. marts kl. 19,30: Møde v.

miss. Bjarne - - - - - - - -

Torsdag d. 24. marts kl. 19,30: møde v. Per

Dyrholm, Skarrild

Fredag d. 25. marts kl. 19,30: Sang & familieaften

v. Tobias Hansen, Frederiksdal


Embedet passes

13.-14. november, 17.-23.januar

og 28. februar - 5. marts

af Knud Ove Mandrup,

Grønbæk. Tlf. 86 87 01 05

Bånd fra gudstjenesterne

Der optages kassettebånd fra gudstjenesten i Vinderslev kirke.

Båndet kan lånes, hvis du af den ene eller anden grund ikke kan deltage i gudstjenesten.

Henvendelse om at være med i ordningen skal ske til:

else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5, Vinderslev, tlf. 86888354

Klub 73

Klub 73 er en juniorklub for ALLe børn der går i 2. klasse og derover.

Klubben arbejder ud fra folkekirken, og er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige

Søndagsskoler.

Vort mål med KLUB 73 er, at børnene må trives, og have det rart med hinanden, og

vi vil gennem andagter/bibeltimer fortælle dem biblens budskab.

Pris for at være med i KLUB 73 fra september – maj

er KUN 150,00 kr. pr. barn

Hvis I gerne vil prøve at være med, er I meget velkommen til det, det er gratis,

eller vil I gerne høre noget mere om hvem vi er, så kontakt en af klubbens leder.

Se vores program på: www.vinderslevsogn.dk under klub73.

Henning Frølund tlf. 86 88 83 52

Alise Hansen tlf. 86 86 74 76

Karin Pedersen tlf. 86 86 74 59

- 10 2 -

Kommende sogneblade:

Uge 8, 22, 36 og 48. Husk, at programmet

fremover skal dække tre-fire måneder!

Stof til næste blad: Senest 16.januar

2011. Stof, som afleveres senere, kan ikke

forventes bragt.

Brug helst e-mail: frede.hinge@mail.tele.dk


DØBTE:

Hinge kirke

29/8 Lasse Støvring Bak, Nørskovlundvej

12/9 Mikkel Grøndal Østergaard,

Vinderslevholmvej

9/11 Svala Sloth Rasmussen,

Gl.Dalsgårdsvej.

6/11 Lotte Lilballe Dahl-Hardt,

Kjellerupvej.

Vinderslev kirke

8/8 Mathias Hedegaard Mathiasen,

Vinderslevholmvej.

12/9 Marie Benedicte Skaaning Møller,

Mausingvej (Valgm)

Anne Christine Skaaning Møller,

Mausingvej (Valgm).

17/10 Sarah Dvinge Søgaard, Hvam.

Laura Rodal Sloth, Silkeborgvej.

VIEDE:

Hinge kirke

12/9 Tina Grøndal Østergaard og

Bo Østergaard, Vinderslevholmvej

(kirkelig velsignelse).

9/10 Helga Madsen og Kim Sloth

Rasmussen, Gl.Dalsgårdsvej.

Vinderslev kirke

28/8 Grethe Ramsgaard Jensen og

Tony Mølvig Henriksen, Silkeborg.

DØDE/BEgrAVEDE:

Hinge

20/8 Børge Bak, Tingskrivervej, Hinge. 79 år.

31/8 Niels Peter Nyrup, Taskebjergvej,

Nørskovlund, 66 år (bisættelse).

Vinderslev

10/7 Dagmar Holk, Fuglemosevej.

77 år (bisat Hørup).

16/7 Ida Bitsch, Malmhøj. 85 år

(bisat Sinding)

30/7 Karna Marie Wollin Hjortshøj, Malmhøj.

79 år (bisat Hvinngdal, Foldy kirkegård)

14/10 Maren Nørskov, Mausingvej. 91 år.

(Valgm).

21/10 Michael Bach, Hønholtvej. 50 år

(bisat Hørup kirke og kirkegård).

- 11 -

Kirkelig vejviser

Sognepræst

Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge.

Tlf. 86 88 60 05

E-mail: frede.hinge@mail.tele.dk

HIngE Sogn

Hjemmeside: www.hingesogn.dk

Kirkesanger

Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68,

8643 Ans By. Tlf. 86 88 61 98

organist

Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup.

Tlf.86 88 02 29

graver

Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By.

Tlf. 86 88 60 76.

Menighedsrådsformand

Svend Erik Laursen,

Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup.

Tlf. 86 88 34 59.

Kasserer

Jytta Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By.

Tlf. 86 88 61 98.

Kirkeværge

Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6,

Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 63 43.

VInDErSlEV Sogn

Sognehuset, tlf. 86 88 81 91

E-mail: vinderslevkirke@mail.dk

Hjemmeside: www.vinderslevsogn.dk

Kirkesanger

Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup.

Tlf. 86 88 97 77

Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard.

organist

Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup.

Tlf.86 88 02 29

graver

Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring.

Tlf. 86 88 81 91 Mobil: 29 40 81 91

Menighedsrådsformand

Johannes Lauritsen, Haugevej 38,

8620 Kjellerup. Tlf. 86 88 84 45

Kasserer

Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22,

Tlf. 86 88 82 49.

Kirkeværge

Knud Kristensen, Pederstrupvej 32,


G U D S T J E N E S T E R

Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Tekst

14.november

24 s e trin

21.november

Sidste s.i kirkeåret

28.november

1.s.i Advent

5.december

2.s.i Advent

12.december

3.s.i Advent

19.december

4.s.i Advent

24.december

Juleaften

25.december

Kristi Fødsels Dag

26.december

Sct.Stefans Dag

1.januar 2011

Nytårsdag

2.januar

Hellig Tre Kongers Dag

9.januar

1.s.e. H 3 K

16.januar

2.s.e. H 3 K

23.januar

3.s.e. H 3 K

30.januar

4.s.e. H 3 K

6.februar

5.s.e. H 3 K

13.februar

Sidste s.e. H 3 K

20.februar

Septuagesima

27.februar

Seksagesima

6.marts

Fastelavn

9.00 Aage nielsen, Viborg 10.15 Aage nielsen, Viborg Joh 5,17-29

10.15 (0) 9.00 (K) (0)

9.00 (K) 10.15

10.15 (skr) 19 Julekoncert med familien Pulz.

19.30 Julekoncert (K) 10.15

10.15 9.00 (K)

14.30 16.00

9.00 nadver 10.15

10.15 9.00

14.00 nadver (0) 10.15 (skr) (0)

10.15 9.00

9.00 (K) 10.15

10.15 9.00 (K)

9.00

Hartvig Wagner, Gullestrup

10.15 9.00

9.00 (K) 10.15

10.15 (skr) 9.00

10.15 Hartvig Wagner

Matt 11,25-30

431-49-303/ 638-564-732

Rom 13,11-14

83- 85-84/ 619-74-80

Rom 15,4-7

268-75-274/ 270-74-82

1 Kor 4,1-5

78-87-508/ 86-74-383

Fil 4,4-7

76-88-91/ 90-74-101

94-103-119/ 104-120

Hebr 1,1-5

99-117- 98/ 113- 116- 121

Ap.G 6,8-14;7,54-60

122-574-174/ 128- 116-129

Gal 3,23-29

114-425-135/ 179- 116- 712

Tit 3,4-7

749-138- 111/ 357-116-136

Rom 12,1-5

110- 424- 140/ 139-116-358

Rom 12,6-16 a

319-766,v3-4- 144/ 377-

116-105

Rom 13,8-10

356-414-150/ 608-116-365

Kol 3,12-17

404-500-41/ 155-116- 696

2 Pet 1,16-18

422- 687,v7- 693 /161-116-

9.00 10.15

1 Kor 9,24-27

753- 606,v 4-488/ 547-116-

170

10.15 9.00 (K) 1 Kor 1,18-25

336-391-152 /606-116-67

10.15 14 Familiegudstjeneste 1 Pet 3,18-22

O = Offergang. Skr. = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Numre til højre i listen viser de salmer,

vi skal synge ved højmessen den pågældende søndag. Ved morgengudstjenesten udgår en af salmerne fra prædikenen.

601

Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup, 8662 3321

More magazines by this user
Similar magazines