Leif Werngreen, Nykøbing F. - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

Leif Werngreen, Nykøbing F. - KlubCMS - DBU

Blåt hvidt

&FORÅR 2006

Pigerne her

stiller gerne op til

fotografering.

33


2 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

INDHOLD

Så ruller bolden igen............................3

Generalforsamling med livlig debat...4

Nekrologer ...........................................7

Morten hører græsset gra ...................8

Enighed gør stærk ...............................8

Vennernes generalforsamling.............9

Oktoberfest ..........................................9

Lej et telt ............................................10

Det nye Ungdomsråd.........................11

Fodboldskole ......................................12

Afdelingerne:

Mikrodrenge .........................................14

Miniputdrenge ......................................16

Lilleputdrenge.......................................19

Herresenior ...........................................21

Seniorudvalget ......................................22

Mikro- og Miniputpiger........................24

Lilleputpiger .........................................26

Piger......................................................28

Fælles pigejunior med Tingsted BK.....29

Kvindesenior.........................................31

Redaktør/ansvarshavende:

Peter Skeel

Østergågade 9

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.05.98

Mobil 20.46.98.87

Email: redaktionen@b1901.dk

Produktion:

LF Bogtrykkeri a·s

Kongensgade 16

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 06 24 . Fax 54 82 13 49

lfb@lf-bogtrykkeri.dk

Ledelsen i B.1901

Formand

Valther Andersen

Pandebjergvej 158

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.13.38.50

Mobil 21.70.47.90

Email:

0000vaa@danskmetal.dk

Næstformand

Karsten Mikkelsen

Bøgevej 1

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.36.36

Mobil 40.14.70.85

Email: aion@mail.dk

Kasserer

Henrik Rømer

Fuglehaven 15, Sundby

4800 Nykøbing F.

Tlf. 32.54.92.95

Mobil 51.34.57.70

Email: her@revisionsyd.dk

Bestyrelsesmedlem

Jan Per Christensen

Ryesgade 2 A

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.95.89

Mobil 20.21.95.89

Email:

Snedkergaarden@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

John Hansen

Cypernvej 48

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.22.94 - 54.84.60.28

Mobil 26.44.56.84

Email: Joh@nyk-f-kom.dk

Bestyrelsesmedlem

René Rasmussen

Pandebjergvej 4

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.82.76.60

Mobil 41.16.41.08

Email: rener@seatainers.dk

Bestyrelsesmedlem

Alex Jørgensen

Grønsundsvej 25

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.07.12

Mobil 41.38.36.20

Email: alex@zmail.dk

aj@kuszon.dk

Bestyrelsesmedlem

Claus Lenvig

Nr. Boulevard 65A, 1.th

4800 Nykøbing F.

Mobil 50.95.13.65

Email: lenvig4@familie.tele.dk

Klubvært

Morten hansen

Ved Kohaven 3

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.19.01

Email: morten@b1901.dk

Materialeforvalter

Mogens Bringe Larsen

Folemarken 79

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.85.80.89

Arb. 54.85.36.55

Vennernes bestyrelse

Formand: Jesper Kawa

Tlf. 40.61.62.86

Kasserer: Gitte Larsen

Sekretær: Jørgen Møller Krogh

Ebbe Hansen

Benny Brædder

Formand Forældreforeningen

Formand: Pia Bringe Hansen

Tlf. 22.29.15.57

René Olsen

Mette Falk Andersen

Kirsten Jensen

Lars Løhr

B.1901’s kontor

B.1901’s klubhus

Ved Kohaven 3

4800 Nykøbing F.

Kontortid: Mandag, tirsdag

og torsdag kl. 14,30-17,00

b1901@b1901.dk

Ansvarlig hjemmeside

Alex Jørgensen

Grønsundsvej 25

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54.86.07.12

Mobil 41.38.36.20

webmaster@b1901.dk

Kunstofbanen@b1901.dk


Så ruller bolden igen…

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Så skulle vi efterhånden være klar til at sparke bolden i gang til sæsonen 2006 efter noget større gener

fra Kong Vinter end de sidste sæsoner. Banerne bliver heldigvis grønnere og grønnere for hver

dag, og for alle vore hold bliver det spændende udfordringer, der venter.

Det har været positivt at følge udviklingen især i ungdomsafdelingen, hvor det begynder at ligne den

“gamle” B. 1901-talentfabrik efter nogle lidt magre år og et par årgange med alt for få aktive.

Det hjælper imidlertid ikke at ærgre sig over ting, der ikke kan ændres, og derfor skal jeg opfordre

alle ettere til at bakke op omkring klubbens aktiviteter både på og uden for banen, så vi sammen kan

fortsætte den fremgang, der beviseligt er i ungdomsafdelingen både hos piger og drenge.

Seniorerne har haft svært ved at komme helt til tops i LF-Serien, men vi gør et nyt forsøg, og

træner Thomas Bundgaard og co. arbejder ihærdigt for at kunne præge den sjove ende af tabellen.

De øvrige seniorhold plejer at gøre det rimeligt, og vi er også glade for de LF-mesterskaber, som

spilles hjem hos “de voksne”.

Ungdommen har vist vejen, og nu er det op til seniorerne at følge trop.

På generalforsamlingen drøftedes fremtidsmulighederne på det sportslige plan, og bestyrelsen vil

som lovet afholde medlemsorienteringsmøder, hvor alle kan komme til orde.

Velkommen til endnu en sæson i den stribede trøje og god (med)vind på og uden for banen til alle klubbens

medlemmer.

Valther Andersen

Formand

Jernbanegade 9-11 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 12 30

3


4 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Generalforsamling med livlig debat

Formand Valther Andersens beretning var

naturligvis i centrum, da et halvt hundrede

mennesker var mødt op til årets generalforsamling

den 22. februar. Under kyndig ledelse

af eks-formand Karsten Kragh blev vi ført

gennem aftenen, som i øvrigt kulminerede

med Mortens dejlige natmad.

Generalforsamlingen indledtes med at mindes

de medlemmer, som er gået bort i årets

løb, og uddeling af 50 og 25 års klubnåle.

Formanden kom i sin beretning, som kan

læses i sin helhed på klubbens hjemmeside,

www.b1901.dk, blandt andet ind på to emner,

der har optaget sindene i afvigte år.

ARKITEKTFIRMAET

FRIIS ANDERSEN A/S

FRISEGADE 1

DK-4800 NYKØBING F.

TELEFON 54 85 04 39

E-mail: friis-a@friis-a.dk

Spillerfiskeri

Spillerfiskeri var naturligvis et varmt emne

på generalforsamlingen. Formand Valther

Andersen understregede, at der eksisterer en

flere år gammel aftale klubberne imellem omkring

spillernes klubskifte. Den senere tids

debat skyldes en erkendt misforståelse, som

ikke desto mindre er blevet holdt i live i en

sådan grad, at de 15 klubber har opsagt samarbejdet

med B.1901, indtil de har fået en offentlig

undskyldning.

”Det kan vi naturligvis ikke, da vi ikke har

gjort det, nogen beskylder os for,” understregede

formanden, som i øvrigt oplyste, at emnet

Formanden aflægger beretning. Bent Jørgensen forsvarer LFA-samarbejdet.

Bogtryk

Offsettryk

Digitaltryk

LF Bogtrykkeri a·s

Telefon 54 85 06 24

www.lf-bogtrykkeri.dk

Lay-out

Logodesign

Sats

Webdesign

Scanning

Filmudkørsel


vil blive taget op på et møde klubberne imellem

i begyndelsen af marts. (Læs mere side 8).

Cirkulære 10

Formanden berettede om forhandlingerne

med DBU om en dispensation fra Cirkulære

10, så Alliancens moderklubber kan være ligestillede

i samarbejdet. En dispensation er

udelukket, og DBU har ikke været til at tale

mere med om dette punkt. Det lægger op til en

gennemgribende intern debat om, hvordan

klubben skal gribe fremtiden an. Da dirigent

Karsten Kragh efter formandens fyldige beretning

gav los for debatten, var det da også

denne sag, der optog sindene.

John Rasmussen lagde ud med at konstatere,

at B.1901 og B.1921 ikke er ligeværdige partnere.

”Enten nedlægger vi begge moderklubber,

eller vi melder os ud af NFA,” konstaterede

John kategorisk .

Finn Pedersen fulgte håndfast op: ”Det skal

gå ekstremt stærkt. Det var to ligeværdige

partnere, der indgik NFA-samarbejdet. Nu

kan vi lige så godt se i øjnene, at NFAfremover

er lig med B.1921,” sagde Finn.

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Alle former for turistkørsel

i ind- og udland

B U S S E R

APS

Telefon:

5485 4740

Postboks 79 · DK-4800 Nykøbing F.

Telefax 5485 02 29 · www.de-gronne-busser.dk

E-mail: info@de-gronne-busser.dk

Kontor/garageanlæg:

Håndværkervænget 22 · 4873 Væggerløse

5

Alliance-formand Bent Jørgensen var - ikke

overraskende – ikke enig: ”Jeg føler mig nærmest

provokeret herop [på talerstolen],” indledte

Alliance-chefen. ӯkonomisk er det ligegyldigt,

om man er medlem det ene eller det

andet sted. Man deler tilskuddet. I byen hører

man ofte folk sige: ‘Slå dog de to klubber sammen’.

Jeg tror, vi skal gøre det. Ja, på elite-niveau

er vi NØDT til det. Hvis vi ikke havde

etableret Alliancen, havde begge klubber i dag

Finn Petersen på talerstolen.


6 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

spillet i LF-serien. Min mening er, at det er på

at tide at få sammensmeltet de to klubber.”

Finn Pedersen: ”Vi er ikke mere ligeværdige

partnere i LFA. Hvis jeg i 1993 havde vidst,

hvad jeg ved i dag, havde jeg stemt nej til det

her. Jeg ønsker LFA alt held fremover, men

jeg ER altså etter! Og det KAN ikke være rigtigt,

at to 1901-spillere i Alliance-truppen tvinges

til at spille for B.1921 i en lavere række,

hvis de ikke er udtaget til søndagens LFAkamp.”

Formand Valther Andersen: ”Jeg er enig i meget

af det, der er sagt, men vi er nødt til at have

en gennemgribende debat, før vi beslutter noget

afgørende. Jeg ved ikke, om vi vil stå stærkere

ved at stå alene.”

Regnskab

Kasserer Michael Bringe fremlagde et tilfredsstillende

regnskab, som blev godkendt

uden kommentarer. Det blev i øvrigt besluttet,

at kontingent-satserne fastholdes uændret.

Da der ikke var fremkommet nogen forslag,

gik man direkte over til valg til bestyrelsen.

Her var alle bortset fra kassereren, Michael

Bringe, indstillet på genvalg. Som nyt bestyrelsesmedlem

valgtes den tdl. 1901-målmand

Henrik Rømer, og Michael blev takket for sin

kasserer-indsats.

Formanden sluttede med at takke for debatten.

”Generalforsamlingen har i aften pålagt

bestyrelsen at sørge for en gennemgribende

debat af klubbens fremtid – det vil ske,” understregede

han.

John Rasmussen på talerstolen. Kasserer Michael Bringe aflægger beretning.


Leif Werngreen, Nykøbing F.

Sidst i februar fik vi den triste meddelelse, at

Leif Werngreen var afgået ved døden. Leif

blev 70 år, og meget tidligt stod det klart for

enhver, at han var et boldtalent ud over det

normale. Alle spil med bold mestrede Leif, der

nåede på ynglingelandsholdet og var en frygtet

angriber på førsteholdet. Desværre satte

sukkersygen noget af en stopper for hans yndlingssport,

men efter den aktive karriere blev

Leif træner i B.1901. Han var en meget respekteret

og dygtig træner, der søgte og fik

topresultater med sine hold. Når kræfterne

var til det, var Leif på plads til hjemmekampene

og ved en hel del ungdomskampe. Der var

En fighter er væk

I de mest sårbare dage – dagene op til jul – afgik

Dres ved døden, og et meget aktivt liv blev

brat afsluttet.

Der var adskillige virkelig store højdepunkter i

den lille fighters liv – som f. eks. da Dres som

træner for DBUs damelandshold var med til at

erobre verdensmesterskabet i Mexico i 1971 – et

dansk resultat, som endnu ikke er overgået.

Senere markerede Dres sig på lokalt plan på B

1901s 1. divisionshold som en fortræffelig fighter

sluttende som træner på lokalt plan.

Tabet af Lis efter mangeårigt ægteskab var

smerteligt, og hans kærlighed til hans nærmeste

var gavmild.

Vi har mistet en sand ven.

Æret være Dres! f. B.1901 Tage

Gør som andre…

Ta’ til Bowling i Nykøbing F.

Masser af lækre baner, 8” pool-billard,

Airhockey, spillemaskiner og

ikke mindst en god bar og en lækker

café i en hyggelig atmosfære!

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

format over Leif, når han tog ordet om fodbold,

og han var en træner af den rigtige støbning

med humor, men også en “strenghed”, som

spillerne satte pris på. Efter fodbolden slog

Leif sig bl.a. på golfsporten, men sygdommen

fik desværre overtaget, og det sidste par

måneder forværredes sygdommen. Vore tanker

går til Poula og de tre børn, hvoraf sønnen

Ole har videreført Leifs store interesse for fodbolden

som en dygtig aktiv spiller og som

træner og leder. Æret været Leifs minde.

For B.1901

John Hansen, bestyrelsesmedlem

Ved redaktionens afslutning har vi erfarert, at

også Peter Abraham og John Holm er afgået

ved døden. Mindeord i næste nummer.

• Vi laver kun det vi er gode til

• Vi borer, skærer og sliber i glas

•Glas til biler

• Glas til huse

kort sagt

– alt i glarmesterarbejde...

OBS - GRATIS opmåling og tilbud

Englandsvej 3 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 10 85 · Fax 54 85 54 85

www.danmarkssydligsteglarmester.dk

NYKØBING F. - KYSTVEJ 1 - 54 86 19 19

MARIELYST - STRANDPARK 1 - 54 13 19 19

7


8 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Enighed gør stærk

Striden mellem B1901 og de 15 klubber fra Falster

og Østlolland, som før jul kritiserede det

gamle flagskib for ”hæmningsløs medlemshvervning”,

er bilagt. B1901 har erkendt, at

der har været tale om nogle misforståelser.

”Vi er klar til at se fremad, og vi vil naturligvis

indskærpe vore ledere og trænere, at det etiske

regelsæt skal respekteres”, siger B1901s formand

Valther Andersen.

”Sagen har lært os, at man så hurtigt som muligt

bør optage telefonisk eller personlig kontakt,

når noget er i gære. Hvis vi var blevet indkaldt til

mødet de 15 klubber imellem den 12. december

sidste år, så havde vi fundet en løsning allerede

Morten hører græsset gro

Er der nogen, som glæder sig til den tilstundende

forår, så er det Morten, kantinebestyrer i

B1901s klubhus ude i Kohaven siden den 1. september.

Efter en vinter om ikke i dvale rundt

omkring hans domicil, så i hvert fald på lavt

blus, er han helt klar til den tilstundende nye

sæson. ”Selvfølgelig er det løgn, men jeg vil nu

alligevel hævde, at jeg næsten kan høre græsset

gro. Så utålmodig er jeg efter at komme i gang

med min første hele sæson,” siger Morten. I øjeblikket

sørger han for Alliance-spillernes fortæring

efter ugens fem træningspas , og ellers er

der fuld gang i det planlægningsmæssige. Som

det kan ses på bagsiden af dette blad, fortsætter

og udbygger Morten sit initiativ med dagens ret

(35 kr. for voksne og 25 kr. for børn), når fodbold-

Jan Nielsen

filialdirektør

Rådgivning med kvalitet...

Vi har tid til personlig rådgivning og gør os umage for at fremstå som

en kompetent samarbejdspartner.

Vores kunderådgivning er præget af indlevelse og høj kvalitet.

Fejøgade Toldbodgade 1 - 4800 25 · Nykøbing F F.

Tlf.: Tlf. 54 85 55 555 44 44

på det tidspunkt,” siger B1901-formanden.

Som et resultat af ”forsoningsmødet” hedder

det bl. a. i en fælles pressemeddelelse:

”Det har været vigtigt for parterne at pointere, at

B1901s engagement har været for stort i bestræbelserne

på at hverve nye medlemmer.

B1901 har til gengæld klart meldt ud, at man

ikke accepterer, at enkeltmedlemmer egenhændigt

overskrider de aftalte etiske regler. Ingen

ønsker at hænge personer ud, men det har

overrasket B1901s bestyrelse, at enkelte i klubben

tilsyneladende på egen hånd gentagne gange

har overskredet reglerne“.

pigerne og -drengene bliver hentet fra træning af

deres forældre (her skal maden bestilles telefonisk).

Samtidig har han komponeret et såkaldt totalarrangement

for klubmedlemmer, der har noget

at fejre. Her tilbyder han fest–middag i klubhuset

bestående af: velkomstdrink, forret, hovedret,

dessert, vin ad libitum, kaffe og ”avec”,

fri bar og natmad – alt sammen for 448 kr. pro

persona. Et andet nyt initiativ er smørrebrød ud

af huset til populære priser (fra 14 kr. pr. stk.).

”Det bli´r herligt at komme i gang. Jeg kan

næsten ikke vente”, tilstår Morten, der i øvrigt

ikke lå på den lade side i forbindelse med afviklingen

af marts måneds to generalforsamlinger.

SPAREKASSEN


BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Vennernes generalforsamling 2006

B.1901´s Venners generalforsamling blev afholdt

i klubhuset fredag d. 24.02.2006 med ca.

25-30 deltagere. Generalforsamlingen blev

med kyndig hånd ledet af dirigenten Jan Per

Christensen. Nyvalgt i bestyrelsen blev Michael

Bringe (Kasserer), da Gitte Larsen stoppede

efter 4 års tro tjeneste. Stor tak for indsatsen

til Gitte Larsen!

Regnskabet udviste et overskud på ca. 28.000

kr. – hvoraf man havde ydet 75.000 kr. i tilskud

til B.1901 i 2005. Vennerne har en kontantbeholdning

på 105.000 kr. på bankbogen

og har store planer om, at forøge formuen væsentligt

i 2006. Dette gøres via følgende arrangementer:

• Salg af drømmeskrab i perioden april – maj.

• Ølsmagning d. 6. maj kl. 18.30 i Klubhuset

v/Timmy Rasmussen fra Marius Mortensen

eftf.

• Udlejning af telt.

Det bliver festlige, forrygende og fuldtonende

Dorthe Kollo, som bliver det musikalske højdepunkt,

når B1901s Venner den 20. oktober

gentager oktoberløvfalds-successen i Hallen –

endnu engang med stort tysk tyroler-orkester

som garnering.

Men vennerne har også andre ting på 2006programmet:

den 6. maj arrangeres ølsmag-

Ren bil i byens bedste

vaskeanlæg...

På gensyn

Svend og Ørni - i begge ender af byen!

Vesterskovvej/Gåbensevej Nykøbing F.

9

• Deltagelse i årets Grøn Koncert i Valby – 1

dag i juli måned.

• Oktoberfest i Nykøbing F. Hallen fredag d.

20. Oktober 2006 kl. 18.00

Hvis nogen har lyst til at deltage/hjælpe ved at

af ovenstående arrangementer, så kan man

kontakte Jesper Kawa på tlf.nr.: 40 61 62 86.

Efter generalforsamlingen blev der serveret

gule ærter m/flæsk eller flæskesteg m/brun

sovs og pandekager med is til dessert.

Efter spisningen blev der sædvanen tro afholdt

den årlige rafleturnering og vinderen

blev Steen Topp efter mange hårde kampe.

Stort tillykke til Steen!

Resten af aftenen gik med snak, hygge og billardspil.

B.1901´s Venner håber at endnu flere

har lyst til at deltage næste år.

”En gang etter altid etter”

Oktoberfest 2006: Dorthe gi´r den oktober-gas

ning i klubhuset i Marius Mortensen Eftf.-regi,

og allerede i perioden 15. april til 1. juni er der

gang i drømmeskrabet.

Vennerne stiller op med 24 hjælpere til Grøn

Koncert i Valby i juli, og på service-siden går

vennerne ligeledes i gang med teltudlejning i

sommerhalvåret – med Vennernes bestyrelse

som opsættere og nedtagere.


10 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Lej B. 1901´s Venners telt

B. 1901´s Venner udlejer gerne vores store hvide

partytelt med plads op til 90 personer. Vi

har borde og stole, som kan lejes sammen med

teltet.

Teltet kan opdeles i tre sektioner, alt efter hvor

meget plads man ønsker:

3 x 9 Meter, 6 x 9 Meter eller 9 x 9 Meter.

Pris og betingelser:

2.500 kr. for medlemmer af B. 1901.

3.000 kr. for andre.

Vi har stole og borde til ca. 100 personer, som

kan lejes for 500 kr.

Ovenstående pris er incl. levering, opsætning

og nedtagning af teltet efter arrangementet.

Afregning sker inden opsætning.

Booking af teltet skal ske i god tid, da teltet er

meget udlejet i sommerhalvåret.

Formand Jesper Kawa, tlf.nr. 40 61 62 86.

Venlig hilsen

B. 1901´s Venner

Langgade 5 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 80 85


Ungdomsrådet

B.1901 har, i tråd med DBU´s Ungdomsgruppe

og i samarbejde med lokalunionernes Ungdomsgrupper,

valgt at sætte fokus på de unges

vilkår i klubberne - og ikke mindst deres mulighed

for at præge udviklingen i ungdomsafdelingen.

En af mulighederne for at give de

unge mere indflydelse er at oprette et Ungdomsråd

bestående af de unge selv samt en

ungdomsansvarlig leder fra klubben.

Vi har været så heldige, at Pia Jensen, tidligere

pigetræner i B.1901, har sagt ja til at påtage

sig opgaven som tovholder i dette projekt. ”Rådets

funktion vil blive at gøre B.1901 til spillernes

klub, forbedre klubben i det små og

komme med nye tiltag. Som formand for dette

råd glæder jeg mig meget til at komme i gang,”

siger Pia. Tak til Pia og held og lykke med projektet.

Samtidig skal der lyde en stor tak til

Ole Nielsen fra LFBU/DBU’s ungdomsgruppe,

som har været en stor hjælp i opstartsfasen.

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

11

KONTAKTPERSON: PIA JENSEN

TELEFON: 22 14 52 22

Rådet består, foruden Pia Jensen, af 4 drenge

og 4 piger i alderen 11 - 20 år. Disse kommer

fra lilleputpige/drenge og op til Damesenior/

herre – en fra hver afdeling. Gruppens arbejde

kan følges på hjemmesiden under ”Holdsider”

– ”Ungdomsråd”.

Rådets første møde bliver afholdt tirsdag d. 14

marts kl. 19.01 i B.1901´s klubhus.

Medlemmer af Ungdomsrådet:

Lilleputpige: Katrine Thoregård

Pige: Laura West.

Pigejunior: Michelle Kolath Pedersen

Dame(ung)senior: Linda Hemmingsen

Lilleput drenge: Frederik Wieland

Drenge: (Ikke fundet)

Junior: Bobby Faid

Herre(ung)senior: (Ikke fundet)

G. Christensen

v/ Henrik Rønnebro

Grønttorvet 5 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 03 39


12 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Fodboldskole i B.1901

Det er sjovt, det er lærerigt og du får masser af

mulighed for at spille fodbold med vennerne!

En fodboldskoleuge er en uge i fodboldens og

legens tegn. DBUs Fodboldskole er for alle

fodboldglade piger og drenge årgang 1992-

1998 – uanset fodboldfærdigheder.

DBUs Fodboldskole afholdes i sommerferien

(uge 26-32) og har i år temaet ’småspil’. Et tema

der i høj grad knytter sig til DBUs nye koncept

inden for dansk børne-og ungdomsfodbold,

hvor udgangspunktet er, at al træning skal

være med bold, der spilles på mindre baner og

med flere boldberøringer. Dette giver deltagerne

god mulighed for at lære alle tekniske færdigheder

i spilrelaterede situationer. Læs mere

om årets tema på www.dbu.dk.

Spillerne inddeles efter alder i grupper med

maksimum 16 piger/drenge i hver, og så vidt

muligt forsøges det også at lave rene pigegrupper.

Der vil således blive rig lejlighed til at

sparke, drible og heade til bolden under kyndig

vejledning af vores dygtige fodboldskoletrænere.

DBU lægger vægt på, at trænerne har en basal

fodboldmæssig baggrund, og er i gang med

DBUs træneruddannelse.

Dit lokale vagt- og alarmfirma

Autoriseret af Rigspolitiet

KONTAKT: HANS HENRIK KRØLL

TELEFON: 54 44 66 00

EMAIL: hahekr@ofir.dk

Deltagerne bor hjemme,

og må i samarbejde

med deres forældre

selv sørge for transporten

til og fra fodboldskolen

hver dag. Frokost

skal medbringes,

men der vil blive uddelt

gratis frugt dagligt.

Deltag på DBUs Fodboldskole

og få blandt andet…

• En uge med spændende og lærerig fodboldundervisning

med hensyntagen til alder

og niveau

• Muligheden for at møde nye venner

• En flot T-shirt med DBUs Fodboldskole-logo

• Et diplom for deltagelse på DBUs Fodboldskole

2006

• En erindringsgave

• Gratis gruppefoto

• En overraskelse

Få et fodboldskolemagasin hos din træner

AION Vagt- & Hundepatrulje

• Salg og installation af tyveri-alarmer til private og erhverv

• Alarmpatrulje • Byggepladsvagt

• Civil- og butikskontrol • Hundevagt

• Servicevagt • Tilsyn- og ronderende vagt

• Montering af sol- og sikkerhedsfilm til butikker og kontorer

BØGEVEJ 1 · 4800 NYKØBING F. · TLF. 54 86 36 36 DØGNVAGT 40 14 70 85 FAX 54 86 36 38 · MAIL: AION@MAIL.DK


BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

13


14 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Mikrodrenge

Vi har i Micro-afdelingen haft et supergodt efterår/vinter.

Vi har haft nogle glade og entusiastiske

drenge til træning. Desværre har vi

måttet sige farvel til Rasmus i årgang 1998,

som er flyttet til Roskilde – vi ønsker Rasmus

held og lykke.

Årgang 1998 er løbet ind i nogle nederlag i forbindelse

med turneringerne hen over vinteren,

men de kæmper flot. De mangler en fast

målmand, så I må gerne spørge kammerater

og naboer, om de ikke har lyst til at komme ud

til os og have det sjovt, samtidig med at de får

spillet noget godt fodbold.

Vi har deltaget i LFBU´s turnering, og årgang

1999 har klaret sig rigtig flot.

Suveræne LF-Mestre indendørs 2005/06

Ved kun at sætte 2 points til i HELE turneringen

(sidste kamp spillede man 2-2) vandt

B1901s årgang 99-micro suverænt den samle-

Byens bedste elektriker!

Ring 5485 0100

✔ For private og erhverv

✔ Ny- og ombygning

✔ Tele- og data

✔ Alarm og overvågning

Miljø og energi rigtige installationer -

store som små -

tal med fagmanden!

AFDELINGSLEDER: HEIDI RASMUSSEN

TELEFON: 54 82 76 60

EMAIL: hr@eastlog.dk

de LFBU-turnering i indendørs 2005/2006.

B1901-2 spilede i samme række og sluttede på

et meget flot 4. plads samlet, hvilket beviser

en meget stor bredde og lovende spil for de

kommende år.

Ud over at være helt suveræne markerede

holdene sig også særdeles positivt ved at spille

flot fodbold og have et meget stærkt kammeratskab

samt et særdeles kompetent trænerteam

i form af cheftrænerne: Claus Knüppel

og Ole Werngreen samt assistenttræner

Thomas Hansen.

Drengene spiller fodbold, fordi de kan lide det,

og det smitter helt tydeligt af på den store opbakning,

forældrene viser til hvert stævne.

Flot gået drenge og tillykke !!

El-hjælp

aften

weekend

Installationsfirmaet

A. Melgaard

Herningvej 16 · Nykøbing F · Tlf. 5485 0100


Vi var kede af det, da vi måtte sige farvel til

Morten Dam Petersen, da udendørssæsonen

sluttede. Nu har Morten (heldigvis for os) fået

læreplads her i byen, så han har lovet at komme

tilbage og træne sammen med os igen –

velkommen tilbage Morten.

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

LF-MESTER Indendørs 2005/2006:

Bagerst fra venstre: Emil Knüppel, Mads Jonigk, Niklas Rasmussen, Mads Werngreen

Forreste række: Sebastian Gaardhøje, Magnus Kromann og Janus Knudsen.

Hos os finder du den rigtige

løsning til gulve og gardiner!

15

Vi vil gerne sige tak til alle jer forældre, som

bakker op omkring træning, stævner m.m. –

det nyder vi rigtig godt af, og det er en uvurderlig

støtte.

Hilsen Micro-afdelingen.

Nykø k binng F

Bo Erik Rasmussen

Energivej 5 · Tlf 54 85 8 31 45


16 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Miniputdrenge

MINIPUTAFDELINGEN VANDT

2 LF-MESTERSKABER I INDENDØRS.

I miniput havde vi tilmeldt fire hold til

LFBU’s indendørstunering. Det lykkedes to af

holdene at kvalificere til den bedste række og

slutspillet om LF-mesterskabet. Her var holdet,

vi kaldte FC-BAYERN-MÜNCHEN, helt

suveræne, idet de kun satte 4 point til i 12

kampe. De nærmeste konkurrenter blev slået

så stort som 7-1 (Frem Sakskøbing) og 5-2

(NB).

Men også BARCELONA, som på nær en enkelt

spiller udelukkende bestod af 1997’ere,

klarede sig flot og sluttede som nummer 4. Efter

en skidt start kom de igen og slog bl.a.

Frem Sakskøbing to gange og spillede uafgjort

med NB som blev nummer 2.

Skovalléen

4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 93 93

Telefax 54 82 21 99

www.hotel-falster.dk

e-mail: info@hotel-falster.dk

AFDELINGSLEDER: RENÉ SØRENSEN

TELEFON: 54 85 43 57

EMAIL: hamoghende@mail.tele.dk

LF-MESTRE 2006 – forrest fra venstre:

Kasper T., Rune S., Mads R., Magnus S. og

Andreas S. Bagerst fra venstre: Trænere Martin

S. og Søren R.

Danske MasterCard

Frihed til at handle nu

– og betale senere

Ring på telefon 33 44 41 00 efter et

ansøgningsskema til

Danske MasterCard.

Så er du tæt på et dansk,

internationalt kreditkort.


LF-Mesterskab indendørs 2005/2006 til

Miniput i Række 3

B1901s Miniputter har igen vundet et mesterskab,

denne gang i LFBUs indendørsturnering.

Vores trænere havde fået den ide, at alle fire

hold, som var tilmeldt, skulle have et navn i

stedet for et nummer, ganske vist kun til internt

brug, så alle vidste, hvor de skulle spille.

Vores navn blev Chelsea, og det er jo et navn,

som kan være svært at leve op til – vores ”store”

navnebror har jo en imponerende statistik.

Men drengene kastede sig ud i kampen, og jeg

tror såmænd ikke, at de tænkte så meget over

navnet, når først bolden rullede! Vi skulle

igennem 12 kampe i turneringen for at komme

til slutspillet, og der er ikke så meget at sige

til de første 12 kampe. Drengene spillede

som en drøm i alle kampe; det var svært at

være utilfreds, når der blev vist sammenspil

og flot fodbold hele tiden.

Vi sluttede ubesejret og på en 1. plads, som

med det spil, de præsterede, egentlig aldrig

var i fare.

Slutspillet skulle spilles 5/2-2006 i Tingstedhallen,

og som vi vidste, ville det blive meget

vanskeligt. Her mødes nemlig de tre nr. 1 og

de tre nr. 2 i en slutturnering, hvor der spilles alle

mod alle. Holdene var: B1901 – Rødby –

TGB – SB – Kappel – Væggerløse.

Vi skulle åbne ballet med første kamp mod

Væggerløse, og drengene viste, hvad de kunne.

Patrick åbnede med to flotte mål, og så

kørte spillet. Vi vandt 4-0.

Statsautoriserede revisorer:

Ole Olsen

Peter Müller

Lars Strange Hansen

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

17

Næste kamp mod SB blev en gyser med rigtig

meget tempo. Jeg synes, vi kommer godt i

gang, og Martin i målet er på sin plads. Vi

kommer foran 1-0, men midt i kampen får SB

udlignet, og ganske kort tid efter får de endnu

et mål, så vi er bagud 2-1. Kampen er rigtig intens

på dette tidspunkt, da vi med 1 minut

igen får et frispark i venstre side, to meter fra

feltet. Michael, vores frisparksspecialist, sendes

på banen for at tage det, og han sender

perfekt bolden over muren i det lange hjørne, og

så står der 2-2.

I de sidste sekunder af kampen spiller Nikolaj

bolden tilbage til Martin, som ser, at Mikkel er

fri og i løb, og efter en aflevering, der snyder

SB, kan Mikkel med otte sekunder igen score til

3-2, som også blev kampens resultat.

Mod TGB går alt galt. Vi havde lige haft en

hård kamp mod SB, og det kunne ses. Vi gjorde

dog heller ikke meget rigtigt. Opskriften mod

TGB lød: ”De er større end jer, men langsommere,

så spil bolden rundt og løb fra dem, gå

ikke i infight.” Det blev en brydekamp om bolden,

som TGB vandt.

Vi har dog nok fået point for en underholdende

kamp, for Nikolaj skød sin sko af, og Martin

slog en kolbøtte, da han trådte i sin skosnørre.

Kampen endte 7-3 til TGB – av, av.

Nu var gode råd dyre, for vi var sat lidt ud af

spillet om Guldet; det sad TGB nu på, og drengene

var en smule nede over det nederlag.

Mens Søren Rasch og Helge Gaarde gik i gang

med den store regnemaskine, var jeg ved at få

kampgejsten op igen. Meldingen fra Søren og

Helge lyder, at TGB bare skal tabe eller spille

Slotsgade 11 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 5484 0500

Telefax 5484 0505

revisionsyd@revisionsyd.dk

www.revisionsyd.dk


18 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

uafgjort mod Væggerløse i næste kamp. Søren

tilbyder Væggerløses træner sodavand, hvis

de vinder – det var en god idé!

Væggerløse fik nok lidt flere til at heppe under

deres kamp mod TGB, vil jeg tro, og minsandten

om ikke Væggerløse spiller 2-2 mod TGB,

hvilket betyder, at TGB er ude af guldkampen,

og Søren sparede sodavand. (Han er nu

lidt heldig.)

Vores to næste kampe skal vindes. Den næste

er mod Rødby, som med en sejr over os bliver

LF-mester, så alle er opsatte på at vinde.

Kampen spilles i det højeste tempo, vi endnu

har spillet, og Rødby presser os hele tiden,

men vi er hele tiden foran, 1-0 og 2-0, og drengene

har rigtig godt fat i sammenspillet. En

enkelt fejl hos os giver Rødby et mål 2-1.

Trætheden melder sig, og nogen vil gerne skiftes

ud – frivilligt!!!

Vi vinder kampen fortjent 3-1

I sidste kamp mod Kappel var der vel ikke

tvivl om udfaldet, for med den vilje, de fem

drenge fra B1901 havde vist ved at komme så

stærkt igen, var det vist utopi at tro, de ville

Brug b lden ...

Tlf. 54 888 111 • www.ceus.dk

Kursus og udvikling

Videregående uddannelser

Så er det ingen kunst

at gøre det selv..!

Nygade 14 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 14 85 · Telefax 54 82 21 77

slippe triumfen i de sidste minutter. Vi vandt

kampen 3-1.

Nr. 1 B1901

Nr. 2 Rødby

Nr. 3 TGB

Nr. 4 SB

Nr. 5 Væggerløse

Nr. 6 Kappel

Der var gys, drama og god underholdning i

Tingsted-hallen, og det stod disse fem unge

Miniputter

Årg. 96 for: Mikkel Schwanner, Nikolaj

Schwanner, Patrick Vylov, Michael Gaard og

Martin Ottosen (mål).

Stort Tillykke med LF-Mesterskabet indendørs

2005-2006

Holdleder

Jes Ottosen

Erhvervsgymnasier

Erhvervsuddannelser


Lilleputdrenge

Indendørssæsonen er nu ved at være overstået,

og vi ser med spænding frem mod

træningsopstarten udendørs. Vi startede indendørstræningen

i oktober måned 2005 i Nykøbing

F. Hallen og har gennem hele perioden

været ca. 25-30 spillere til træning hver gang,

hvilket er helt fantastisk. En halv times løb i

sne og slud med efterfølgende træning i hallen

i en time, har ikke holdt drengene væk. Det er

flot drenge, hvis I forsætter stilen til

udendørstræningen, ser det lovende ud. Husk

det er til træning man bliver bedre!

Murermester

Niels Jensen

Stubberupvej 32A · 4800

Nykøbing F.

Tlf. 54 43 00 70, bil 21 22 70 77

VIGGO

JENSENS

FRAGTMANDSFORRETNING ApS

DAG TIL DAG

54 85 00 72

Rute 522

6 daglige afg. fra og til København

DØR TIL DØR

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

19

AFDELINGSLEDER: JAN PEDERSEN

TELEFON: 54 86 16 01

EMAIL: jan.pedersen@ideudvikling.dk

Vi havde tilmeldt 6 hold i LFBU’s indendørsturnering.

Eftersom vi har mange 1.

års lilleputter (årg.95) i afdelingen, er det gået

som forventet. Alle hold har fået god modstand,

og hold 4 præsterede at komme i slutspillet,

hvor modstanden dog blev for stor.

Men generelt en fin præstation af alle seks

hold.

Til sidst skal der lyde en stor tak til forældrene

for den store opbakning igennem hele vinteren,

ikke mindst til forældremødet. Vi håber

naturligvis, at I fortsat vil bakke op i det omfang,

det er muligt.

Mange B1901-hilsener

Trænerteamet.

Referat fra forældremøde den 6/2, hvor

60 personer trodsede snedriverne.

Jan P. bød velkommen og fortalte lidt om diverse

skriverier i avisen omkring ”fiskeri” af spillere.

B1901s bestyrelse har sendt brev om sagen til

Folketidende, men det er desværre ikke blevet

trykt. De forældre, der har haft læserbreve i

avisen, vil få tilsendt breve fra bestyrelsen.

I år forventer trænerstaben, at der bliver to

11-mands hold. Martin og Michael træner

hold 1, og Hans og Lasse træner hold 2.

Carsten hjælper, når han kan. Jan Pedersen

TRÆLAST · BYGNINGSMATERIA-

LER · PEJSE- OG BRÆNDOVNE

A/S C. Aarslew-Jensen

Gåbensevej 44 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 85 31 11 · Fax 54 82 20 23


20 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

er igen i år afd. leder. Trænerstaben håber, at

der igen i år er opbakning fra forældre som

holdledere. Hvis man er interesseret sker henvendelse

til trænerne.

Fodboldskolen er i år flyttet fra uge 30 til 31.

Jan fortalte lidt om den nye struktur. Bl.a. vil

lilleputter i år spille 11-mands og til næste år vil

det være årgangsopdelt. Endelig beslutning

omkring den nye struktur skulle falde på

plads i uge 6.

Der er oprettet et ungdomsråd i klubben, og

for vores afdeling er Frederik Wielandt repræsentant.

Man mødes 3 til 4 gange om året,

og det er så meningen, at spillernes ønsker og

forslag til forbedringer i klubben skal gå gennem

Frederik.

Der arbejdes på en Tysklandstur, hvor man vil

besøge en venskabsklub, men der er lange

svartider over Østersøen. Nærmere følger.

Erik Hansen fortalte kort om drengenes tur til

Holland i uge 42. Drengene skal til en by, der

hedder Heino, som ligger nær ved Zwolle. Afgangsdag

e ændret til lørdag d.14. oktober

med hjemkomst d.18. oktober. Indtil nu er der

tjent 15.000 kr. ved stor indsat fra forældre og

spillere, som har pakket diverse ting og sager

på en fabrik på Ankersvej i Nykøbing. Vi

håber på flere opgaver inden oktober. Desuden

er der søgt tilskud hos DBU. Vil man vide

mere om arrangøren og turen kan man se på

hjemmesiden www.afslutningsture.dk.

Martin Dinger informerede om udendørstræning.

Drengene vil i år blive delt i trup 1 og

trup 2. Trup 1 træner mandag, tirsdag og torsdag,

alle dage kl. 16.30 - 18.00. Trup 2 træner

tirsdag og torsdag i samme tidsrum. I år vil

Nykøbing F.

BILPLEJE CENTER

v/ Karsten Mikkelsen

træningen blive mere struktureret, så der er

mere fokus på den enkelte spiller. Dette er nyt,

så det er spændende, hvordan det vil spænde af.

Der henstilles til at sende afbud, især til kampe,

i så god tid som muligt. Og trænerstaben

ønsker selvfølgelig, at den gode forældreopbakning

forsætter i den nye sæson.

Der blev spurgt, om der afvikles talentturnering

i år, men det er ikke planlagt.

Referent Dorthe Madsen

• Polering/Lakforsegling

• Rustbeskyttelse

• Salg af dæk og fælge

• Biltilbehør

BØGEVEJ 1 · 4800 NYKØBING F. · TELEFON 54 86 36 37


Herresenior

Sæsonstart 2006

Så ruller bolden atter efter en velfortjent pause.

Truppen er blevet udvidet med et par nye

unge spillere og et par lidt ældre og rutinerede

spillere – det vil sige en rigtig god blanding.

Sidst men ikke mindst har vi fået ny holdleder,

som også er en gammel kending. Ole

”Skrald” har sagt ja til holdledertjansen i

2006. Velkommen til jer alle.

Træningen påbegyndtes 24.01.06, og vi har jo

været i den heldige situation at kunne træne

hver tirsdag og torsdag på kunststofbanen, så

lad os håbe, det kan give et lille forspring, når

turneringen starter.

Mandag ”spinnes” der i Multisport med Bennie

(serie 1-træner) som instruktør.

Vi er startet roligt op, så benene og kroppen

igen kan vænne sig til det fysiske element i

fodbold. Der har været lidt småskader og sygdom,

hvilket er helt naturligt i forbindelse

med en opstart og årstiden.

Tiden er nu inde til for ”alvor” at komme i omdrejninger.

Træningen vil blive intensiveret og

mere fysisk, så vi fra slutningen af februar og

-Vi kan hjælpe dig

med alle former for tryksager!

Tværgade 14 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 88 02 34 - Fax 54 88 02 35

mail@ugeavisen-nyk.dk

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Reklame

opgaver

Logo’er

Brochurer

Klubblade

Visitkort

Brevpapir

Kopier

sort/hvid eller farve

Laminering

og meget mere

21

SPORTSCHEF: PER MIKKELSEN

TELEFON: 54 43 09 00

MOBIL: 26 80 60 06

starten af marts har den nødvendige grundform.

Herefter vil den mere taktiske del sætte

sit præg på træningen – samtidig med at vi

holder grundformen ved lige.

Vi har spillet 2 træningskampe og har stadig

vores første sejr til gode. To forskellige kampe

mod to meget forskellige hold. En taktisk/teknisk

kamp mod NFAYnglinge og en noget mere

fysisk betonet kamp mod Vordingborg. Begge

kampe kan vi lære noget af og bruge i fremtiden.

Ellers er der planlagt yderligere 3

træningskampe og en intern kamp, inden det

går løs på hjemmebane i Kohaven mod Øster

Ulslev søndag den 02.04.06 kl. 11.00.

Det lader til, at sæsonen for LF-serien kan blive

meget jævnbyrdig, så det gælder om at

være klar. når første fløjt lyder. Og det lover

jeg holdet nok skal være, så vi forhåbentlig

kan være med til at præge rækken med positiv

og underholdende fodbold.

Med sportslig hilsen

Thomas Bundgaard

A/S P. HATTEN & CO, ENERGIVEJ 8, 4800 NYKØBING FALSTER - 54 85 27 00 – MANDAG-TORSDAG 07.00-16.00 FREDAG 07.00-14.30


22 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Seniorudvalget

Vinteren har omsider overgivet sig til forårets

lune strømninger. Mange fodboldspillere har

trænet siden sidst i januar måned for at være

klar til start straks i april måned. Andre venter

lidt til temperaturen omdannes til +grader; de

ældste spillere venter til meget tæt på sæsonstart.

Der har været trænet flittigt på kunstgræsbanen

i vinter. Tænk på, hvilken kæmpe fordel

det er at have den bane, hvilket man specielt

på Vestlolland godt kunne have brugt i januar-februar-marts

måned. Vi kan håbe, vores

spillere er ”nogle skridt” foran de klubber, der

ikke har haft denne mulighed.

Også i denne vinter har der været spinning i

Multisport Center med Bennie som instruktør.

Som nyt tiltag har Bennie tilbudt styrketræning

for interesserede.

I seniorudvalget ser vi frem til sæson 2006

med ro i sindet, da alt er på plads med trænere

og ledere til alle hold, undtaget er dog serie 3,

Er du mellem

18 og 28 år …

men en løsning er måske på plads i skrivende

stund.

Oversigt over trænere/holdledere:

LF-serie: Thomas Bundgaard/Ole Hansen

Serie 1: Bennie Andersen/Claus Lenvig

Serie 2: Ricky Midtgård/holdleder går på

skift mellem spillere

Serie 3: Jseper Kawa

Old Boys: Jan Bengtson,

Geert Petersen, Benny Jensen

Veteran 1: Lars Godtwald,

Jørgen Frank Hansen

Veteran 2: Erik Øgård

Seniorudvalget består i 2006 af: Per Mikkelsen

som formand og Claus Lenvig som udvalgsmedlem.

Vi vil ønske alle i B. 1901 en god sæson 2006

… behøver du kun et dankort med Visa for at få en lang række fordele.

Med Fordelsprogrammet er der penge at spare.

Læs mere, og tilmeld dig på www.nordea.dk, eller kom ind til os.

Slotsgade 1-3 · 4800 Nykøbing F. · Telefon 54 85 30 99

Seniorudvalget i

B. 1901


BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

KONDI, DET ER NOGET VI DRIKKER

FAXE·CERES·THOR · ALBANI · MARIBO

LOLLAND-FALSTER DEPOT VED PREBEN KISZKA · TELEFON 54 70 01 47

23


24 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Mikro- og Miniputpiger

Nyt fra mikro- og miniputpigerne

Nu er vi omsider kommet på græs igen, og det,

tror jeg, er noget, vi alle har set frem til på mikro-/miniputholdet.

Vi har ellers haft en rigtig

god indendørssæson, hvor vi har deltaget i et

par meget succesfulde stævner. 26. november

deltog vi i klubbens eget stævne, Diddl-cup, i

Nykøbing F. Hallen (omtalt i Blåt&hvidt december

2005).

Nytåret var knap nok fejret, inden fodbold var

på programmet igen. Allerede første weekend i

det nye år deltog vi i B.1938s lagkagestævne i

Idestrup. Desværre var der ikke nok miniputpiger

til et hold, så det var kun mikropigerne,

der var med. Endnu en gang gjorde de det su-

Nogle argumenter for Totalkonto

vejer tungere end andre

Totalkontoen samler din økonomi på ét stykke papir.

Hver måned kan du se, hvor mange penge du har til rådighed.

Hvor mange du har reserveret til faste udgifter. Hvor mange du

har sparet op. Og hvor mange du har lånt.

På Totalkontoen modregnes opsparing og lån, så du typisk sparer

2-4.000 kr. om året i rente. Kom ind og lad os regne ud, hvor

meget du kan spare på kontoen, der er så fornuftig, at den må

være jysk.

Jernbanegade 19 · DK-4800 Nykøbing F. · Tlf. 54 84 17 00

Nykøbing F. Boligselskab

- dit lokale boligselskab

Slotsgade 20

Nykøbing F.

Tlf. 54 84 19 70 · Fax 54 84 19 80

AFDELINGSLEDER: ARNE JENSEN

TELEFON: 54 82 10 52

EMAIL: arne@puskas.dk

perflot: en sejr, en uafgjort og et enkelt nederlag.

Det resulterede i en meget flot 3. plads. Derudover

scorede de en masse rigtig flotte mål,

som fortjent blev belønnet med dejlige scoringspræmier.

Herefter var det endelig blevet

lagkagetid, og udvalget af lækre lagkager var så

kæmpestort, at det næsten ikke var til at beslutte

sig. Og man skal bestemt ikke lade holdet

bestemme, for så får man 7 forskellige forslag:

”Den med glasur!”, ”Nej, den med flødeskum!”

”Nej det skal altså være den dér!” og sådan

kan det fortsætte i en evighed. Dog endte det

med en god kage, som vi alle kunne nyde efter

en rigtig sjov dag med mange gode oplevelser.

Desværre blev det ikke til flere stævner indendørs,

da vi havde lidt problemer med at

stille hold. Mange af pigerne stoppede til indendørssæsonen,

så vi har ikke været så mange.

Vi trænede hver onsdag en time nede i Nykøbing

F. Hallen, hvor en fast lille gruppe

mødte trofast op hver eneste gang med humøret

i top. Det er rigtig flot og en fornøjelse!

Vi er 5-6 stykker, og det er måske også rigeligt

at holde styr på, da de altid har enden fuld af

krudt. Træningen forløber rigtig godt, og pigerne

ser ud til at hygge sig sammen.

ODIN

HOLM

Ventilation

VVS · Kloak · Blik

Søvej 35 · 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 06 66


RØDBY-PUTTGARDEN

GEDSER-ROSTOCK

TLF. 33 15 15 15

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

v/ Martin Koch

Nygade 6 · 4800 Nykøbing F. · Tlf/fax 54 82 22 44

25

Udendørstræningen startede onsdag d. 5.

april, og herefter vil vi træne hver onsdag kl.

17-18. Vi håber meget på, at de, der stoppede i

efteråret, vender tilbage igen i foråret til endnu

en sæson, som forhåbentlig bliver lige så god

som den foregående.

Tammie Rasmussen


26 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Lilleputpiger

Træning. Der trænes rigtig flittigt om onsdagen

i Nykøbing F. Hallen. Vi træner onsdag kl.

16 -17.15. Det er vores mening at træne indendørs,

indtil vejret tillader, at vi starter

udendørs. Udendørs vil der blive trænet mandag

og onsdag kl. 16.30 -18.00 sammen med

pigespillerne.

Turnering. I år vil turneringskampene blive

afviklet som 7-mandsfodbold i stævneform.

Det betyder, at vi ved hvert stævne skal spille

flere kampe, men til gengæld vil der ikke være

stævne hver weekend. Det er et led i ”den nye

vej”, som DBU vil indføre i de kommende

sæsoner. Vi bliver tilmeldt i række 1.

Th. Østergaards Eftf. A/S

Grønsundsvej 115 - 4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 29 44 - Fax 54 82 03 02

SPECIALVÆRKSTED FOR

FIAT - OPEL - SAAB - CITROËN

Reservedele til alle bilmærker.

Reservedele:

åbent lørdage 9–12

AFDELINGSLEDER: SUSANNE ANDERSEN

TELEFON: 54 86 11 58

EMAIL: sa@dadelnet.dk

Træner. Martin Klausen er vores nye træner.

Martin er født i Nykøbing, men opvokset i

København, hvor han har spillet på elitehold

som ungdomsspiller i Hvidovre, og sin seniorkarriere

har han spillet på bl.a. KB´s andethold.

Vi er glade for at have Martin som

træner, ikke mindst fordi han er interesseret i

at skabe sig en karriere som træner og derfor er

gået i gang med en træneruddannelse.

Leder. Susanne Andersen, som er mor til Marianne,

er i år hold- og afdelingsleder for holdet.

Susanne siger, at hun ingen forstand har på

fodbold, men hun mener- det er vigtigt for pigerne

at få et godt kammeratligt sammenhold

og få styrket troen på sig selv. Begge ting er

SLOTSGADE 13 · 4800 NYKØBING F. · TEL 70 21 75 55 · FAX 70 21 75 51 · MOBIL 40 91 06 73

4800@DANA-AKASSE.DK


vigtige for et godt fodboldhold, men skulle også

gerne kunne bruges af pigerne- når turneringens

kampe er slut.

Spillere. Vores indendørshold har bestået af

7 spillere, som har været utrolig flittige til

træning. Alle har været der næsten hver gang.

Det har været sjovt for os trænere- at alle møder

op. Når vi går udendørs, skulle vi gerne blive

nogle flere, så vi mindst er 10 spillere, som er

ideelt for et 7-mandshold.

www.nikefootball.com

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Allan C. Hansen ApS

Vendersgade 22 · 4800 Nykøbing F.

54 85 23 11

27

Angående udendørssæson vil vi gerne have, at

I kontakter en af os pr. telefon, så vi kan få et

overblik over, hvem vi kan råde over i den

kommende sæson.

Med venlig hilsen Træner/ledere

Martin Klausen, Niels Hornstrup,

Susanne Andersen.


28 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Piger

Så er indendørssæsonen forbi, og vi er atter på

græs. Igen i år blev LFBU’s indefodboldturnering

en succes for vore piger. Hold 1 og 2 havde spillet sig

i den bedste række, og det lykkedes hold 1 at gå

gennem turneringen med maksimumpoint og en

målscore på 65 – 4! Hold 2 fik en flot andenplads,

da man i den afgørende kamp slog Væggerløse. Vi

har også haft hold 3 med i pige 2, hvor de har haft

det svært, da de stort set kun mødte de andre

klubbers førstehold. De har dog kæmpet flot, og

de fleste kampe har været tætte, så de har ikke

fået bøllebank. Der har været flot fremmøde til

træning, hvor pigerne er meget engagerede.

Træningen er startet udendørs med løbetræning

hver mandag fra kl. 16.30, hvor Jørgen Kock

(Maria’s far) danner fortrop, og træning på kunststofbanen

hver onsdag kl. 17.30 til 19.00. Når vi

kan træne på de almindelige baner, trænes hver

mandag og onsdag fra kl. 16.30 til 18.00.

Nykøbing Falster

Herningvej 24

4800 Nykøbing F.

Telf. 54 82 21 00

AFDELINGSLEDER: ALEX JØRGENSEN

TELEFON: 54 86 07 12

EMAIL: alex@zmail.dk

Vi skal i B 1901 afholde en træningsturnering i

den sidste weekend i marts med deltagelse af B

73-Slagelse, Greve og Damsø, hvor der bliver mulighed

både for 11-piges fodbold og 7-piges.

Endvidere er der aftalt 11-piges træningskamp

imod NB, B 1921 og Svend-Gønge, og vi arbejder i

øjeblikket på en træningskamp for 7-pigeholdet.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke turneringsstart,

men 11-piges, som spiller i SBU’s Pige

1 skal møde Svend-Gønge, B 73-Slagelse, Ringsted,

Herlufsholm. 7-pigeholdet spiller i foråret i

Pige 2 her på LF skal møde B 1990, Eskildstrup,

NAB, NFB, SB, TGB og ØUB.

Sluttelig skal vi sige velkommen til Mads Winther,

som er ny medtræner. Han skal primært tage

sig af hold 2.

Alle pigerne ønskes en god sæson.

B 1901-hilsen fra Alex, Mads, Gitte og Kirsten

TEILMANN

SPORT

GOLF

FRITIDSBEKLÆDNING

Jernbanegade 6

Nygade 7

4800 Nykøbing F.

Tlf. 54 85 08 65


BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

Fælles Pigejuniorhold med Tingsted Bk.

B1901 og Tingsted Bk. har for udendørssæsonen

2006 indgået en aftale om fælleshold for

pigejunior.

Baggrund. Begge klubber havde sidste år et

hold, der spillede 11-piges kampe på Sjælland,

så derfor vil de fleste af pigerne naturligvis

fortsætte med det. Da klubberne hver især ikke

kan stille sit eget 11-pigejuniorhold i år,

blev der allerede i efteråret indgået aftale om at

lave et fælleshold.

Begge klubber prioriterer pigefodbolden højt, og

er derfor interesseret i, at kunne tilbyde et 11-pi-

v/ MICHAEL PEDERSEN

AARHUSVEJ 6C · 4800 NYKØBING F. · TLF. 54 85 03 86 · MOBIL 24 21 12 30 · FAX 54 85 03 97

Thea

Kaffe · The · Delikatesser

Brugskunst

Håndlavede smykker

fra eget værksted

POUL E. BOESEN

v/ SØREN BOESEN · GULD-OG SØLVSMED

· POUL E · BOESEN ·

Marius Mortensens Eftf. A/S

Vinhandlerne Martin Iversen og Jes Jonigk

Frisegade 2 · 4800 Nykøbing F.

www.mariusmortensen.dk

HAANDARBEJDE

ST. KIRKESTRÆDE 3 · NYKØBING F.

TELEFON 54 85 06 78

29

gejuniorhold, så pigerne fastholdes i klubberne.

Fællesholdet søgte og blev optaget i SBU´s pigejunior

1 række på baggrund af resultaterne

i sidste sæson. Der venter pigerne store udfordringer,

men der er også mange talentfulde piger

på holdet, så forventningerne er til stede.

Udover at kunne tilbyde et 11-piges hold vil vi

også fortsat kunne tilbyde et 7-piges hold, der

udelukkende spiller på Lolland-Falster, så

spillerne/forældrene ikke skal køre så langt efter

kampene.

Klubberne har aftalt, at 2006 er et prøveår, men

det er klubbernes hensigt, at fortsætte samar-


30 BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

bejdet – også gerne som seniorhold om nogle år.

Aftalen. Aftalen mellem klubberne lægger

vægt på, at pigerne fortsat har deres ugentlige

gang i klubberne, så der trænes en gang

ugentligt i B1901 og en gang ugentligt i Tingsted.

Derudover skal klubberne vælge hjemmebane

samt spilledragter for et halvt år ad

gangen, så i foråret spilles kampene i Tingsted

og i grøn/grøn spilledragt, mens efteråret bliver

spillet i B1901 i vores blå/hvide spilledragt.

Træningsstart. Pigerne startede udendørssæsonen

onsdag d. 11. januar på kunststofbanen.

De har siden været samlet hver onsdag

og fra uge 8 af til to træningsaftener ugentligt.

Den tidlige start skyldes to forhold – dels at pigerne

skal lære hinanden at kende, og dels at

formen skal bygges op over lang tid inden

TH. RASMUSSEN

LANGGADE 6-8

4800 NYKØBING F.

54 85 18 55

Maler du

selv din

bolig?

HEINE THOREGAARDS

Kystvej 2 · Nykøbing F. · Tlf. 54 85 01 37

(lige overfor SuperBowling)

KØRESKOLE

BIL MED STOR/LILLE TRAILER · BUS · TRAKTOR

LASTBIL M/U PÅHÆNG · ERHVERVSKORT

TAG DIT MOTORCYKELKØREKORT PÅ EN HARLEY DAVIDSON

Telefon 54 82 10 21, 40 45 04 19

www.thoregaard.dk

sæsonstart primo april.

Udover træningspas er der aftalt adskillige

træningskampe med såvel kvindeseniorhold,

unionshold som et pigejunior-Elite Øst-hold.

Ligeledes samles pigerne til træningsweekend

d. 10.-12. marts med 2 indbyggede

træningskampe samt hygge og overnatning i

Tingsted hallen.

Trænersituationen. Begge klubber ansætter

hver sin hovedtræner, og derudover tilknyttes

en assistenttræner, således den samlede

trænerstab består af tre trænere.

I skrivende stund mangler der fortsat en hovedtræner

fra B1901, så hvis du er interesseret,

så henvend dig til Sportschef Torben Larsen

5443 0048 / 4059 2491.

Med ønsket om en god sæson – samt held og

lykke til alle på og omkring holdet.

Torben Larsen, Træner


Kvindesenior

Ny træner

Tiden er nu kommet, hvor vi igen skal på

græs, for mit eget vedkommende bliver det

lidt anderledes end de tidligere år, da jeg skal

træne dame LF-serien i denne sæson. Jeg har

brugt vinterpausen på at få en masse ”gamle”

etter-spillere til at spille fodbold igen, så vores

hold i år besættes af en masse nye/gamle spillere.

Den første tid skal bruges til at blive rystet

godt sammen på det sociale plan og vi har

aftalt fællesspisning i klubhuset den første

tirsdag i hver måned. Det skulle gerne munde

ud i et godt sammentømret hold til sæsonstarten,

som kan hente en masse point hjem til

klubben.

Vintertræningen er gået godt med 10-12 spillere

til træning hver gang, og der skal spilles 5-

GARDIN-NYT

ved LEIF JENSEN

- RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

- VI KOMMER OVERALT!

TVÆRGADE 8 · 4800

NYKØBING F.

TLF. 54 85 12 06

BLÅT OG HVIDT · FORÅR 2006

BEGRAVELSES - FORRETNING

ved Erik Fugl

Parkvej 56 · 4800 Nykøbing F.

Telefon 54 86 16 12

31

CHEFTRÆNER: HELLE NIELSEN

TELEFON: 54 82 00 65

EMAIL: bringe@ofir.dk

6 træningskampe, inden det går løs i turneringen.

Vi håber fortsat på tilgang af flere spillere, og alle

der har lyst til at spille bold er hjertelig velkommen.

Man kan kontakte mig på tlf.nr. 54

82 00 65 hvis man har lyst til at deltage.

Med sportslig hilsen

Helle Nielsen

Træner


Sidste nyt…

Morten tilbyder:

Efter træningen serveres Dagens Ret

voksne.......................................................35,- kr.

børn ..........................................................25,- kr.

NB: bestilles telefonisk dagen inden

Totalarrangement for klubbens medlemmer

Festmiddag i klubhuset:

Velkomstdrink, forret, hovedret,

dessert, vin ad libitum,

kaffe og ”avec”,

fri bar og natmad...............448,- kr. pr. person.

Smørrebrød (også ud af huset)..............14,- kr.

B.1901’s dygtige Pige 1-hold

More magazines by this user
Similar magazines