Download Drager og Dæmoner Kandra - Verden Hinsides

verden.hinsides.dk

Download Drager og Dæmoner Kandra - Verden Hinsides

mod nord, kommer man til elverfolkets mørke,

dybe skove, og det er ikke mange, der har vovet at

fælde et træ der.

Otte kilometer sydvest for Kandra - d6r hvor

IVæråen og Gedeåen løber sammen - findes et

område med ler. Leret er af en fortrinlig kvalitet

og den fragtes til Kandra for atblive fon'andlet til

keramik. Simplere lerbmges til tegl på stedet og

brændes i ovnene d6r-både mursten og tagsten.

Berendia udgør den nordlige del af Tolan-halvøen.

Den sydlige del, øen Pelonos og de nordlige

kyster af Koalint-bugten udgør landet Feliciens

landområder. Sydvest for Kandra - i den frodige

Opa-dal - ligger Entika, hovedstaden i Berendia,

godt beskyttet mod havets stome afhøje bjergkæder

og afrandet af den vældige Opa-flod. Bjergkæden

syd for Opa-dalen, Erbulas, der udgør grænsen

til Felicien, er hgj, bred og yderst sværtfremkommelig.

Feliceme er et aggressivt folk. De er dygtige

søfarere og de holder sig heller ikke for gode til piratvirksomhed.

Folk fra Berendia prøver derfor så

vidt muligt at lade være med at sejle rundt om

Tolan-halvøens sydlige spids, men fragter det

meste af landets gods pr. karavane tværg over

halvøens nordlige del - mellem havnebyerne

Artema og Lindaros. Artema ligger på den nordvestlige

kyst, Lindaros på den sydøstlige, og

Kandra ligger stort set midt mellem de to byer.

Da så mange handelsfolk passerer gennem

Kandra og da der bor så mange købmænd i byen,

har man en liberal holdning til andre racer og

arter, ogman tolererer de allerfleste - dog under

forudsætning af at de følger byens love. Man har

også indset, at behandler man ikke-me''neskelige

arter og racer godt, frtemmer det handelsudbyttet

med disse. Specielt er man interesseret i handelen

med dværge og elverfolk. Med dværgene fordi de

er de eneste, som kan smede sværd og mstninger

af mithril, metallemes metal, og med elverfolkene

fordi de kan tilvejebringe de sjæIdneste urter,

de bedste buer og pile samt de mest udsøgte

kunstværker.

Erbulas-bjergene er ikke videre indbydende, da

der bor ganske mange sortfolk på de kanter. Der

findes ganske vist mange forter og befæstninger,

hvoraf et fåtal holdes af feliceme og nogle flere af

Berendia, men de aller fleste er forladte. Felicerne,

som mest er et søfarende folk, har aldrig

magtet at trænge ind i Berendia over bjergene -

trods flere forsøg - og i de sidste 200 år har der

været våbenhvile langs d6n grænse.

RENHOLDNING

Det, der er særligt ved Kandras renholdning, er

det kloaksystem, som varetager byens flydende

affald. Det omfatter kun husene i selve byen oger

altså ikke voldsomt stort (altså ikke på nogen

måde så stort som de tilsvarende systemeri f.eks.

Paris eller Wien). Der er ingen gange eller kanaler,

som etmenneske kanbevæge sigrundti, men

bare et netværk af tegkvr med en halv meter i diameter,

som ligger 30-60 cm under gadeniveau. I

følge byens love er det forbudt af proppe faste

genstande ned i kloakkerne, og hver åbning er da

også forsynet med et netværk for at forhindre

noget sådant. Manglen på fast affald i kloaksystemet

gør også, at mængden af rotter kan holdes

nede på et acceptabelt niveau.

Fast affald og latriner hentes af skraldemænd

og køres til noget, der kan minde om en losseplads

for at blive komposteret. Husholdningen med de

mange naturproduktar gør, at der ikke bliver så

meget affald, og da ting som plastik og papir ikke

More magazines by this user
Similar magazines