Læs meget mere i vores folder om arv og testamente, som du kan se ...

kfum.kfuk.dk

Læs meget mere i vores folder om arv og testamente, som du kan se ...

Dit livs gave til

KFUM og KFUK

Værd at vide om arv og testamente


Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske

med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved

at oprette et testamente sikrer man sig, at ens efterladte værdier bliver

fordelt sådan, som man selv ønsker. Opretter man ikke et testamente,

vil værdierne blive fordelt efter arvelovens regler, som fastsætter, at

den nærmeste familie arver. Har man ingen arvinger og ikke skrevet

testamente, tilfalder alle de efterladte værdier staten.

Opretter man et testamente, kan man derimod selv bestemme,

hvordan arven skal fordeles. Det kan fx være, at man både ønsker at

testamentere til sin familie og til en eller

flere organisationer. Man kan frit

testamentere de tre fjerdedele af

arven, der ikke skal tilfalde ens

tvangsarvinger, dvs. ægtefælle

og livsarvinger (den lige linje

nedad: børn – børnebørn –

oldebørn). Har man ingen

tvangsarvinger, kan man

frit disponere over

alle sine værdier

og ejendele.

Stø t UDen De t KOSter

Har du kun fjerne slægtninge,

vil du kunne give et stort beløb

til KFUM og KFUK, uden det går

ud over det beløb, du ønsker

at betænke en slægtning med.

Det skyldes, at afgiften til

staten reduceres betragteligt.

Kontakt evt. KFUM og KFUKs

administrationschef for at høre

nærmere om denne mulighed.

KFUM og KFUK i Danmark er ligesom en række andre

organisationer i Danmark fritaget for at betale afgift til staten ved

modtagelse af arv. Det betyder, at det arvebeløb, man betænker KFUM

og KFUK i Danmark med, vil gå ubeskåret til organisationens arbejde.

KFUM og KFUK arbejder for, at børn og unge skal vide, de kan tro på

Gud – og at Gud tror på dem. Det er en ambitiøs vision, som organisationens

mange frivillige med imponerede engagement har arbejdet for i mere end

hundrede år, og som vi fortsat vil lægge alle vores kræfter i. Når KFUM

og KFUK arver, bliver pengene brugt med omhu til at finansiere og styrke

arbejdet med at forkynde evangeliet for nye generationer. Pengene

er nødvendige til mangfoldige aktiviteter for børn og unge, til nutidige

former for forkyndelse og til uddannelse af ledere.

2 3


Der er præcise krav til udformning af testamenter, som

man skal overholde for at sikre testamentets gyldighed. Det er ikke nok

blot at fortælle de kommende arvinger, hvordan man ønsker arven fordelt.

Og det er heller ikke tilstrækkeligt bare at skrive det ned på et papir.

For at testamentet kan træde i kraft, skal det være udarbejdet i

overensstemmelse med arveloven. Blandt andet derfor er det en god

ide at benytte en advokat, når testamentet udarbejdes. KFUM og KFUK

tilbyder gratis advokatbistand i den forbindelse.

Advokaten sørger for, at testamentet overholder de lovmæssige krav

og sikrer samtidig, at det opfylder ens specifikke ønsker og behov.

Advokaten sørger desuden for, at ønskerne bliver formuleret på en måde,

så der ikke er tvivl om, hvordan arven skal fordeles.

Vær også opmærksom på, at alle navne skal være skrevet tydeligt og

korrekt, fx »KFUM og KFUK i Danmark«.

ViDSte DU, at undersøgelser

viser, at folk der skriver

testamente lever 8 år længere

end folk der ikke skriver

testamente?

testamentet underskrives hos en notar, efter det

er udarbejdet hos advokaten i to eksemplarer. Det ene eksemplar skal

være skrevet på Justitsministeriets genpartspapir (advokaten har

dette). De to eksemplarer medbringes hos en notar på et dommerkontor

og underskrives først dér. Testamentet vil nu være registreret i

Centralregistret for Testamenter, som skifteretten altid laver en

forespørgsel hos, når et dødsfald bliver anmeldt. Der er således garanti

for, at det bliver fundet og kommer i anvendelse.

Husk at medbringe legitimation i form af pas, kørekort eller anden

offentlig billedlegitimation samt 300 kr. hos notaren.

Et testamente kan alternativt vedkendes af to vidner, som ikke selv må

være arvinger eller i familie med arvinger (vidnetestamente). Vi anbefaler

imidlertid ikke denne model, da der ikke er garanti for at testamentet

findes, når det ikke har været forbi en notar og blevet registreret i

Centralregistret for Testamenter.

4 5


6

ViDSte DU, at 15 procent af

alle danskere skænker en del af

deres arv til velgørende formål.

ønsker man at ændre i et eksisterende

testamente, fx for at betænke KFUM og KFUK med en andel,

skal man henvende sig til en advokat. Det behøver ikke være den

samme advokat, som man tidligere har benyttet ved udarbejdelsen

af testamentet. Advokaten kan, med udgangspunkt i det tidligere

testamente, lave de tilføjelser eller ændringer, som man ønsker.

Samtidig kan advokaten ogse testamentet efter i sømmene.

Det ændrede testamente skal registreres hos en notar på samme måde

som ved oprettelse af et nyt testamente (beskrevet på forrige side).

I praksis tilbagekaldes det eksisterende testamente og det nye gøres

gældende.

Der kan være flere fordele ved at få sit testamente til juridisk »eftersyn«.

Det er nemlig ikke usædvanligt, at testamenter er »forældede«, hvis

der fx er sket ændringer i ens familiesituation, er sket ændringer i ens

økonomi eller er lavet lovændringer (som fx den ny arvelov i januar 2008).

Jeg testamenterer til KFUM og KFUK

Helge Larsen, esbjerg

KFUM og KFUK har betydet så uendeligt meget for Edel og mig i næsten

hele vores liv, at det var en kær opgave for os at føje KFUM og KFUK ind i

testamentet på et tidligt tidspunkt efter de

nære personer, vi var tilknyttet – og følte

etsærligt ansvar for.

Jeg er næsten sikker på, at mange,

som vil tage sig tid til at se tilbage,

vil opleve, hvor meget af det

allervigtigste, vi har fået givet her i

livet, vi skylder Gud tak for – også i

handling!

Måtte den arv, vi fik, også bære den

frugt, at den nye slægt får budskabet at

høre – og omsorgen at mærke – at mange

testamenter i tide må få KFUM

og KFUK prentet ned

med en god andel!

7


8

ønSK er DU at Opre t te e t teSta Mente?

Overvejer du at oprette et testamente, og ønsker du at betænke en

del af din arv til KFUM og KFUK, er du velkommen til at gøre brug af

KFUM og KFUKs tilbud om gratis advokatbistand. Kontakt venligst

administrationschef Gorm Skat Petersen på tlf. 36 14 15 45, gsp@

kfum-kfuk.dk eller skriv til KFUM og KFUK i Danmark, Valby Langgade

19, 2500 Valby.

Huskeliste inden du taler med advokaten

Inden du snakker med advokaten, kan det være godt på forhånd at skrive

ned, hvordan du gerne vil fordele din formue og ejendom. Her kan du fx

tænke i andele/procenter. Når du skal til det første møde med advokaten,

kan det være en god idé at medbringe:

Í Et eventuelt allerede eksisterende testamente

Í Oplysninger om familieforhold, fx adoptivbørn eller børn uden for

ægteskab

Í Oplysninger om din økonomi

Í Vielsesattest

Í Navn, adresse og cpr-nummer på familie og venner, som du gerne vil

betænke

Í Skifterestsattest, hvis du sidder i uskiftet bo

Í Skøde på ejendom, hvis ejendom indgår i dit bo

Í Særlige ønsker om vedligeholdelse af gravsted

Í Særlige ønsker i forhold til eventuelle husdyr

Í Navn og adresse på organisationer, du ønsker at betænke

Í Navn og adresse på en eventuel bobestyrer

Foto Jakob Lyngs, Flemming Staal m.fl. Î Se mere om KFUM og KFUK på www.kfum-kfuk.dk

More magazines by this user
Similar magazines