Alfred Pedersen & Søn

amr.dk

Alfred Pedersen & Søn

Alfred Pedersen & Søn

Produktionschef Poul Erik Lund


Gartneriet Alfred Pedersen og Søn

• 130.000 m2 under glas i Danmark

• 80.000 m2 under glas i Sverige

• 220 ansatte i højsæsonen

• Produktion 10.000 tons tomater og peberfrugter

• Eget kraft-varmeværk med salg af strøm og

overskudsvarme til gartneriet


Udviklingen i gartnerierne

• Større og færre gartnerier

• Meget specialiserede produktioner

• Øget risiko for ensidet gentaget arbejde

• Håndtering af mange enheder

• Høje krav til effektiviteten


Arbejdsmiljø mål i produktionen

• Ubekvemme arbejdsstillinger under hoftehøjde, skal

fjernes

1. Plantning

2. Alt arbejde med planterne de første 2 mdr.

3. Plukning af de første 7-10 klaser

4. Udlægning/rydning af dyrkningsplader

5. Rydning generelt


Mål for arbejdsmiljøet ved

plukning og pakning

• Få fjernet alle løft i plukke og pakke processen

• Løft og vrid ved læs og aflæsning af paller

• Fjerne belastningen ved kørsel med fyldte paller i

væksthusene

• Fjerne dårlig arbejdsstilling ved plukning


Konkrete investeringer

• Hængende render

• Selvkørende vogne til plukning

• Automatiseret aflæsning af plukkevogne

• Båndbaner til kvalitets og vægt kontrol

• Robotter til håndtering af kasser ved pakning

• Automatisering af palletering


Miljø og arbejdsmiljøvurdering

• A Brug

• C1 Hjælpestoffer

• C2 Energi

• C3 Udledninger

• C4 Affald

• C5 Risiko/driftsforstyrrelser

• B Arbejdsmiljø

• E1 Fysiske forhold

• E2 Ergonomiske forhold

• E3 Psykiske forhold

• E4 Kemiske forhold

• E5 Biologiske forhold

• E6 Ulykkesrisiko

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0

C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 E6

Traditionel plukkevogn Lagerrobotsystem med intelligent plukkevogn


Opnåede resultater

Uddrag fra arbejdsmiljøvurderingen

• Sygdomsfravær : 1,53 % i 2007

• Formålet med at udvikle lagerrobotsystemet var at forbedre arbejdsmiljøet og øge

gartneriets produktionseffektivitet og konkurrenceevne.

• Lagerrobotsystemet og de intelligente selvkørende plukkevogne har elimineret de

ergonomiske arbejdsmiljøpåvirkninger.

• Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med tomatvognssystemet.

• Som en sidegevinst er effektiviteten steget efter indførelsen af

tomatvognssystemet. Grunden er, at plukkerne nu primært kan koncentrere sig

om at plukke tomater.


Afslutning

• En kæde af investeringer der tilsammen har løst

problemerne

1. Produktion

2. Plukning

3. Pakning

• Arbejdsmiljø, effektivisering og produktion kan sagtens

gå hånd i hånd.

More magazines by this user
Similar magazines