Views
5 years ago

Læs hele historien og meget mere i IndenRigs - Rigshospitalet

Læs hele historien og meget mere i IndenRigs - Rigshospitalet

4

4 IndenRigs nr. 14/11 18/11 Nyt fra forskningen Mayo Award – fra Rochester til Riget Professor, overlæge, dr. med. Ulla Feldt-Rasmussen, Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominalcentret har d. 2. november 2011 modtaget den prestigefyldte pris ‘Haines lecturer award’. Forelæsningen betragtes som årets akademiske højdepunkt på Mayo klinikken i Rochester, USA – hvortil prismodtageren var inviteret Professor, overlæge, dr. med. Ulla Feldt-Rasmussen Mayo klinikken i USA er for mange medicinske specialers vedkommende rangeret som verdens bedste, og medicinsk endokrinologi adskiller sig ikke på dette punkt. – At blive inviteret og præsenteret som international ekspert på det grundlag kan kun opfattes meget ærefuldt, siger professor, overlæge, dr. med. Ulla Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet. I forbindelse med prisoverrækkelsen var der arrangeret et 3-dages besøgsprogram, som bl.a. involverede konferencer med sygehistorier, dedikerede samtaler med specialkolleger samt to forelæsninger, en forskningsorienteret specifi kt for den kliniske og eksperimentelle thyroidea (skjoldbruskkirtel) gruppe og en mere generel (den egentlige prisforelæsning) beregnet for hele den endokrinologiske gruppe. – ’Haines lecturer’ besøget betragtes som årets akademiske højdepunkt, som kun få får lov at opleve. Som prismodtager oplever man en utrolig gæstfrihed og ærefuld modtagelse, fortæller Ulla Feldt-Rasmussen og fortsætter: – Besøget omfattede en historisk rundvisning på klinikken, som er helt særegen – ikke blot efter vores begreber –, men i alle internationale sammenhænge. Verdens første gruppepraksis Mayo Klinikken blev gradvist udviklet fra en lægepraksis opbygget af en pioner, Dr. William W. Mayo, som udvandrede fra Manchester, UK og nedsatte sig i Rochester, Minnesota i 1863. Hans entusiasme for lægegerningen blev et familieforetagende, og hans to sønner sluttede sig til hans praksis i slutningen af 1800-tallet. Fra starten blev innovation deres standard, og de udvidede deres praksis ved at invitere andre kolleger at tilslutte sig verdens første private gruppepraksis. Det blev i begyndelsen betragtet som ukonventionelt i medicinsk praksis, men senere har deres forbilledlige teamwork vist sig frugtbar. Excellence i patientbehandling Patienter fandt hurtigt ud af fordelene ved at søge samlet viden i samme praksis. Klinikken Fonden ”En god start i livet” – Årets Pris 2011 Jordemoder, Ph.d. studerende Anne-Mette Schroll (tv) og professor, overlæge Ann Tabor Jordemoder, Ph.d. studerende Anne-Mette Schroll og professor, overlæge Ann Tabor har den 21. november 2011 modtaget Årets Pris 2011 for deres forskning og arbejde med at gøre opmærksom på betydningen af vold og overgreb for graviditet og fødsel. Prisen blev overrakt af minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag. Et af Anne-Mette Schrolls studier viser, at ca. 35 % af førstegangsfødende kvinder har været udsat for vold eller overgreb på et tidspunkt i deres liv. Disse kvinder har ofte fl ere gener i graviditeten og større risiko for for tidlig fødsel eller mere vanskelige fødsler, som kræver indgreb. udviklede således et ry for excellence i individuel patientbehandling, og klinikken er gennem årene besøgt af læger og studenter fra hele verden med det formål at lære speciali serede teknikker og behandlingsprincipper, men også klinikkens generelle patientbehandling. Mayo klinikken fi nansieres af Mayo foundation, grundlagt af brødrene Mayo, og arbejder stadig efter de oprindeligt nedskrevne empatiske metoder for patientbehandling, hvor delt ansvar, lægestyring og konsensus er hovedkernen i alle beslutninger. 55.000 ansatte – og danske PH lamper Mayo foundation har i dag 55.000 ansatte (læger, sygeplejersker, studenter og andet personale) i Rochester (35.000), Arizona og Florida. Byen Rochester er ensbetydende med Mayo, som får mange donationer fra taknemmelige patienter. En del af disse anvendes på udsmykning i form af originale kunstværker og design. – Der er bl.a. i en af hovedfoyererne 8 kogler (loftslamper) og en lang række bordlamper af vores kendte landsmand PH (Poul Henningsen). En oplysning som jeg kunne videregive til klinikkens historiker, af dansk oprindelse to generationer tilbage, men uden denne viden, siger Ulla Feldt-Rasmussen. UFR/LW I undersøgelsen skelnes der mellem tre niveauer af vold og overgreb. 16 % af de adspurgte førstegangsfødende kvinder tilkendegiver at have været udsat for milde, fysiske overgreb. 10 % for grov fysisk vold og yderligere 9 % for seksuelle overgreb. Resultaterne stammer fra en spørgeskemaundersøgelse initieret af jordemoder og forskningsleder Hanne Kjærgaard fra Center for Føtalmedicin og Graviditet på Rigshospitalet. Undersøgelsen er udsendt til 2.638 første - gangsfødende på fødeafdelinger landet over. Høj forekomst overrasker Den høje forekomst af vold og overgreb overrasker både Anne-Mette Schroll og professor,

Højteknologifondens PasteurPris 2011 Professor, overlæge, dr.med. Andreas Kjær, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET i Diagnostisk Center har d. 9. november modtaget Højteknologifondens PasteurPris 2011 på 75.000 danske kroner samt en statuette Ved hjælp af en række nyudviklede sporstoffer til PET-skanning kan man – uden at udtage vævsprøver – bestemme, hvad der sker i kræftcellerne på molekylært niveau, når de behandles med nye typer af kræftmedicin. Skræddersyet kræftbehandling På den måde kan man efter få timer forudse, om medicinen vil virke. Teknikken kan anvendes til hurtigt at teste nye lægemidler og til at skræddersy kræftbehandlingen til den enkelte patient. Resultatet fører til hurtigere og billigere udvikling af nye kræftlægemidler og kan derfor komme både kræftpatienter og dansk lægemiddeludvikling til gode. En tværvidenskabelig succes Projektets succes er skabt i et tværfagligt Professor, overlæge, dr. med. Andreas Kjær overlæge Ann Tabor, som er vejleder på Anne-Mette Schrolls Ph.d. projekt. – Som sundhedspersonale skal vi blive bedre til at identifi cere, hvilke kvinder, der har været udsat for forskellige former for overgreb og dernæst hjælpe dem gennem graviditet og fødsel, siger Ann Tabor og fortsætter: – Årets pris 2011 fra fonden ”En god start i livet” vil kunne hjælpe os til at formidle den viden, vi har fået fra projektet og til at etablere en hjemmeside til kommunikation med de kvinder, der har oplevet overgreb og til at støtte det nationale netværk for jordemødre og læger, vi har igangsat. Senere års samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og TopoTarget A/S. Lederen af projektet, professor, overlæge, dr. med. Andreas Kjær, blev derfor hædret den 9. november med PasteurPris 2011 ved Højteknologifondens årlige Netværksdag i overværelse af 250 mennesker i København. Prismodtageren modtog 75.000 danske kroner skattefrit, hvoraf 25.000 kroner er en hæderspris til projektlederen, og de yderligere 50.000 kroner er en rammebevilling, der skal anvendes til videreudvikling af projektlederens kompetencer i innovationsledelelse – med prisen fulgte desuden en fl ot statuette udført af kunstneren Pernille Priergaard Worsøe. LW Om PasteurPrisen Prisen er opkaldt efter den franske kemiker og mikrobiolog Louis Pasteur (1822-1895), som ud over sine videnskabelige landvindinger inden for mikrobiologien var kendt for sin særlige evne for at omsætte grundvidenskabelige erkendelser til teknologier af stor samfunds mæssig værdi og betydning, fx vacciner. Denne særlige evne for at omsætte højteknologisk viden til samfundsmæssig værdi hyldes med PasteurPrisen. forskning har vist, at vold mod kvinder er underrapporteret, og at det er vigtigt, at sundhedspersonalet får kendskab til den høje forekomst og de alvorlige konsekvenser, som vold og overgreb kan have for kvinden og barnets sundhed. JSM/LW Fonden ”En god start i livet” er en almennyttig fond, hvis formål er støtte aktiviteter, som styrker familiens egne ressourcer i forbindelse med graviditet, fødsel og barnets første leveår. IndenRigs nr. 18/11 5 Stem på Årets Danske Forskningsresultat 2011 – en kollega fra Riget er nomineret Overlæge, ph.d. Annette Bang Oturai – Med et slag har vi nu fået vished om, at multipel sclerose primært er en immunologisk sygdom. Det tyder altså på, at de første trin i den komplekse sygdom er, at patienternes eget immunforsvar angriber de fedtskeder, der ligger omkring hjernens og rygmarvens nerver. Og omvendt, at multipel sclerose ikke er en sygdom, der starter med spontan degeneration af nerveceller, siger overlæge, ph.d. Annette Bang Oturai, Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet På www.videnskab.dk kan du læse, at universiteter og læsere har indstillet ca. 40 forskere eller forskergrupper til den ærefulde pris Årets Danske Forskningsresultat 2011. Herefter har Videnskab.dk med hjælp fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kogt listen ned til 10 nominerede, som alle har leveret forskningsresultater på højeste niveau. Sclerose-gennembrud En af de 10 nominerede er overlæge Annette Bang Oturai, Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet og kolleger med artikeloverskriften ”Sclerose-gennembrud af danske forskere”, bragt d. 11. august 2011 på videnskab.dk. Du kan læse alle 10 nominerede artikler på www.videnskab.dk. www.videnskab.dk/stem Nu er det så, at www.videnskab.dk overlader det til læserne at afgøre, hvem af de 10, der fortjener prisen for Årets Danske Forskningsresultat 2011. Afstemningen kører frem til og med søndag d. 27. november. Du kan stemme på www.videnskab.dk/stem. Der er prisoverrækkelse d. 1. december kl. 14-16 hos Videnskabernes Selskab i København. LW

Drejebog - Sæt ord på visionerne - Rigshospitalet
Læs hele historien her - NTI CADcenter
Læs hele interviewet med Søren - Professionshøjskolen UCC
Læs hele artiklen - Gabels.dk
Læs hele kompetenceprofilen - JA
… og Adecco er med hele vejen
Læs hele artiklen som pdf
Læs hele Byggeriet på nettet - Dansk Byggeri
Læs hele bladet i pdf-format. - Radikale Hovedstaden
Læs hele Byggeriet nr 5 September som pdf - Dansk Byggeri
Man kan læse mere om Ganløse Mølles historie og udviklingen op til ...
læs mere - Center for Ungdomsforskning
Læs hele historien om NASSAU Doors erfaringer med BI
Læs hele artiklen som pdf her - Westergaard CSM
Læs hele interviewet med Pernille - Professionshøjskolen UCC
10 Gode Historier - BAR - service og tjenesteydelser.
Læs hele tillægget "Højskoleliv" her - Askov Højskole
Læs hele historien og meget mere i IndenRigs nr ... - Rigshospitalet
Læs mere i IndenRigs nr. 6, 26. marts 2012 - Rigshospitalet
Læs hele artiklen og meget mere i IndenRigs nr. 5 ... - Rigshospitalet
Find hele artiklen i IndenRigs nr. 1, 16. januar 2012 - Rigshospitalet