nye rammer for rosporten i københavns havn - Amager Ro- og ...

arok.dk

nye rammer for rosporten i københavns havn - Amager Ro- og ...

Ønsket er at udvide med det dobbelte antal

faciliteter således at flere københavnere får

glæde af vandet. Særligt ønsker klubben

i fremtiden at udvide den eksisterende

børne- og ungdomsafdeling, så den bliver

et attraktivt tilbud til de mange nye beboere

i Ørestaden og på Islands Brygge.

KLUBBENS FACILITETER

Amager Ro og Kajakklub har et langt og

traditionelt tilhørsforhold til Islands Brygge.

Klubben har altid skabt liv og aktivitet i

området, og har fungeret som et af de meget

få samlingspunkt for socialt samvær på tværs

af generationerne i lokalsamfundet. Dette

ønsker klubben yderligere at synliggøre ved

at skabe fysiske rammer, hvor nye og gamle

bryggebeboer om sommeren kan samles om

vandsportsaktiviteter og om vinteren mødes

til træning, fitness eller vinterbadning. Kun

således kan vi fortsætte vores store arbejde

for lokalområdet, hvor bebyggelsesprocenten

de kommende år mere end mangedobles på

grund af byudviklingen.

KAJAK, INRIGGER OG SCULLER

Klubbens kerneaktiviteter er roning i kajak,

inrigger og sculler. Disse aktiviteter er

pladskrævende både indendørs i form at

bådhaller, værksted og depoter og udendørs i

form af slæbesteder og pontonanlæg. Derfor

vil de fleste kvadratmeter og udenoms arealer i

det nye klubhus rette sig mod disse faciliteter.

KAJAKHOTEL

Amager Ro- og Kajakklub vil der ud over

skabe et kajakhotel, hvor private personer

kan leje en plads til deres private kajak. Der

er tale om hylde-lagerplads, hvor private får

en nøgle og kan komme og efter ønske tage

deres kajak og nyde en tur på vandet. Tanken

er, at de mange københavnere, der ønsker at

nyde Københavns Havns på egen hånd, har

mulighed for at få deres egen kajak opbevaret.

Samtidig bliver der etableret adgang til toilet

og omklædningsfaciliteter.

PICNICPLATFORME

I havnen vil klubben anlægge platforme med

bænke og fortøjningsmuligheder for robåde,

kanoer og kajakker. Platformene kan bruges

til at indtage den medbragte picnic, eller bare

nyde havnen, vejret og stedet som helhed.

4

More magazines by this user
Similar magazines