Hvad er psykose? - OPUS

opuskbh.dk

Hvad er psykose? - OPUS

Hvad er psykose?


Hvad er psykose? Diagnose og forløb


Hvad er skizofreni •En kompleks hjernesygdom med meget forskelligartede symptomer. • At tro, at skizofreni er en sygdom, er det samme som at mene, at cancer er en sygdom • Direkte og indirekte omkostninger overstiger 2 procent af bruttonationalproduktet • Årsagsforhold: Som for de fleste andre sygdomme, er der tale om samspil mellem genetisk disposition og miljøfaktorer.


•Arv Psykoser - årsagsforhold – Enæggede tvillinger : 50 % – Begge forældre: 50 % – En forældre eller en søskend: knap 10% • Arv – mutationer • Miljø – Virus under graviditeten – Ernæring under graviditeten – Giftpåvirkning- hash, amfetamin, kokain og feber – Ekstrem stress


Symptomerne Kan bl.a. inddeles i: • Positive (psykotiske) symptomer • Negative symptomer • Tanke og adfærdsforstyrrelser • Forstyrrelser i informationsbearbejdning/kognition


Hvad er psykose? F20 Skizofreni F21 Skizotypi F23 Korterevarende psykose F22 Længerevarende psykose F25 Skizoaffektiv psykose


Hallucinationer •Hørelse •Syn •Lugt • Smag • Følesans Vrangforestillinger • Forfølgelse • Selvhenførende • Tankelæsning • Somatiske • Religiøse • Storhed • Jalousi • Seksuelle • Skyld • Paranormale • Dysmorfofobe


• Træghed Negative symptomer • Affektaffladning • Initiativløshed • Passivitet • Sprogfattigdom • Kontaktforringelse • Manglende fremdrift • Tom eller formålsløs adfærd • Indsynken i sig selv • Social tilbagetrækning


Hvad er skizofreni? Førsterangssymptomer • Tankepåvirkningsoplevelser: o Tankepåføring o Tankehørlighed • Tredjepersons hørelseshallucinationer: o Kommenterende stemmer o Diskuterende stemmer • Styringsoplevelser •


I Førsterangssymptom eller Hvad er skizofreni? “bizarre” vrangforestillinger eller II Mindst to af følgende: • Vedvarende hallucinationer med vrangforestillinger uden affektivt indhold • Sproglige tankeforstyrrelser • Kataton adfærd • Negative symptomer


Emil Kraepelin inddelte psykoser i Manio Depressiv Psykose (affektive lidelser) og Dementia Praecox (skizofreni) Skizofreni og psykose Kronisk progredierende forløb 1856-1926


Prognosen ved psykose efter 5 år


Prognosen ved psykose efter 5 år


Prognosen ved psykose efter 5 år


Prognosen ved psykose efter 5 år


Prognose efter 5 år


Prognose efter 5 år


Prædiktorer for kronisk forløb ved psykose Fem år efter • mænd • patienter med skizofreni • psykotiske og negative symptomer var fra start • lille socialt netværk fra start, • dårligt socialt funktionsniveau fra start • socialt dysfungerende før sygdomsudbrud • lang varighed af ubehandlet psykose • misbrug • dårligt forløb efter to år.


Tertiær Modvirke at komplikationer til sygdom opstår Sekundær Identificere sygdom i tidlig fase og intervenere Primær Forhindre at sygdom opstår


Funktionsniveau Faser i udviklingen af psykose Primær forebyggelse Præmorbid fase Prodromal fase Behandling Ubehandlet psykose Tertiær forebyggelse Sekundær forebyggelse Psykose Remission Tilbagefal d, måske kronisk fase


The Danish OPUS Trial: Et multicenter randomiseret klinisk forsøg med intensiv behandling i to år Debuterende psykose Et, to og fem års opfølgning


• Navnet OPUS er taget fra musikkens verden • Det betyder værk • Vi ville tydeliggøre nødvendigheden af at forskellige instrumenter skulle spille sammen • Vi ville bygge et instrument der kunne spille mange melodier og tonearter


Varighed af ubehandlet psykose OPUS: Varighed af Ubehandlet Psykose 44 uger NIP: Mere end 50% havde Varighed af Ubehandlet Psykose > 6 mdr TIPS: VUP kan bringes ned på 5 uger!


En længe ventet gæst • En længe ventet gæst, som man er glad for at få besøg af og prøver at lokke til at blive længe. • En samarbejdspartner, hvis indsigt og indstilling er en afgørende faktor for forløbets udfald. • En person med selvstændige præferencer, som behandling i videst muligt omfang skal tilpasses.


Behandlingselementer i OPUS • Assertive community treatment • Familieinddragelse • Social færdighedstræning


Assertive Community Treatment •Tilknytning til tværfagligt behandlingsteam •Ofte hjemmebesøg, hvis patienten ønskede det •Fleksibel og individuelt tilpasset behandlingsplan, koordinering mellem instanser. •Engagere patientens netværk i bred forstand (familie, naboer, andre) •Tilvejebringe de nødvendige tilbud, direkte i teamet eller eksternt •Personale: patient ratio 1:10


Hvordan besvarer man et ubehageligt officielt brev


Hvad gør man når naboerne klager over gammelt skrammel på trappeafsatsen


Familie behandling •Underviser familien og patienten om psykisk sygdom. •Undervisningsdag for pårørende. •Møder med den enkelte familie – med eller uden patienten. •McFarlanes model for psychoeducational multi-family groups. Møder hver anden uge i 1½ år. Problem løsning.


Holdningen til de pårørende: •De nærmeste samarbejdspartnere •En uvurderlig hjælp, •De som har det stærkeste engagement i patienten. •En ressource, hvis lige ikke findes.


275 patienter allokeret til OPUS team behandling og behandlet i to år. 547 patients inkluderet og randomiseret Alle patienter blev tilbudt standard behandling i yderligere tre år 301 interviewet efter fem år (56%) 272 patienter allokeret til standard behandling


Ambulante kontakter og familie intervention OPUS Standard Ambulante kontakter i 2 år 77 27 Familiegrupper i 2 år 46 % 2 %


Drop-out Drop out Ingen ambulant behandlingskontakt Procent 35 30 25 20 15 10 5 0 1 år 2 år OPUS Standard Petersen et al, BMJ 2005


60 50 40 30 20 10 Tilfredshed med behandlingen 0 Ville du anbefale denne behandling til andre? OPUS team Standard helt bestemt det tror jeg det tror jeg ikke helt bestemt ikke Petersen et al, BMJ 2005


3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Psykotisk dimension Gennemsnitlige værdier P=0.02 OPUS Standard P=0.02 P= 0.31 Baseline 1 år 2 år 5 år Bertelsen et al, Arch Gen Psych 2008)


2,5 2 1,5 1 0,5 0 Negativ dimension Gennemsnitlige værdier OPUS Standard P


30 25 20 15 10 5 0 Misbrug Misbrug som bidiagnose (%) OPUS team Standard P = 0.03 P=0.04 P=0.49 Baseline 1 år 2 år 5 år Bertelsen et al, Arch Gen Psych 2008)


70 60 50 40 30 20 10 0 Forbrug af sengedage 0-2 år og 2-5 år First two years Next three years OPUS Standard Bertelsen et al, Arch Gen Psych 2008)


Percent 12 10 8 6 4 2 0 Indskrevet i personaleunderstøttet boform (bocenter eller bofællesskab) Supported housing 2y Supported housing 5y OPUS Standard


Økonomiske konomiske konsekvenser af OPUS behandlingen OPUS er billigere og bedre I gennemsnit spares 39 sengedage (20%) og 50 dage i bocenter per patient i den fem årige periode I gennemsnit spares 39 sengedage (20%) for patienter i OPUS behandling i løbet af fem år Sparet beløb for behandling på hospital i et år: 7 millioner DKK for 100 patienter Hertil kommer 50 sparede dage i beskyttet bolig per patient i den fem årige periode OPUS er bedre og langt billigere


PEPP-extension PEPP extension 300 patienter behandlet i PEPP i to år 150 patienter fortsætter i PEPP i yderligere tre år 150 patienter overgår til standardbehandling Malla & Nordentoft, Montreal Canada, Starter 2009


Den nødvendige undersøgelse OPUS II 400 patienter behandlet i OPUS i to år randomiseres 200 patienter fortsætter i OPUS i yderligere tre år 200 patienter overgår til behandling i distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam eller primærsektor Bevilliget fra Region Hovedstaden, Region Midt og Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. Starter juni 2009


Formidling OPUS skole (Støtte fra Sundhedsministeriet) Er nu blevet et permanent tilbud i Region Hovedstaden OPUS bog (Støtte fra Sundhedsministeriet) Specialiseret behandling af unge med psykose Udgives af PsykiatriFonden maj 2009


The Danish OPUS Trial Funding: Danish Ministry of Health, Danish Ministry of Social Affairs, Danish Medical Research Council, University of Copenhagen, Copenhagen Hospital Corporation, Danish Medical Research Council, Aarhus County, Copenhagen Municipality, The Stanley Medical Research Institute Slagtermester Wørzners Foundation. I alt ca 40 millioner


1110020 1110030 1110033 1110035 1110040 1110041 1110042 1110050 1110059 1110060 1110067 1110069 1110084 1110086 1110098 1110106 1110110 1110125 1110128 1110129 1110135 1110139 1110143 1110146 1110149 1110150 1110151 1110181 1110187 1110195 1110199 1110210 1120005 1120010 1120055 1120102 1120116 1130004 1130009 1130014 1130018 1130024 1130025 1130026 1130031 1130047 1130049 1130051 1130064 1130066 1130068 1130074 1130077 1130079 1130088 1130092 1130096 1130097 1130101 1130107 1130111 1130112 1130113 1130117 1130122 1130124 1130136 1130141 1130152 1130153 1130166 1140158 1140161 1140167 1140168 1140171 1140172 1140173 1140174 1140182 1140184 1140193 1140197 1140201 1140205 1140206 1140211 1140212 1140213 1140214 1140217 1140219 1140222 1140223 1140227 1140228 1140234 1140236 1140240 1140244 1140245 1140247 1140250 1140252 1140253 1140257 1140258 1140262 1140269 1140270 1140271 1140274 1140276 1140277 1210006 1210015 1210023 1210032 1210034 1210044 1210048 1210056 1210057 1210061 1210063 1210070 1210076 1210078 1210080 1210083 1210091 1210093 1210103 1210115 1210123 1210130 1210132 1210133 1210137 1210145 1210148 1210156 1210162 1210163 1210169 1210170 1210176 1210177 1210178 1210179 1210180 1210186 1210191 1210194 1210196 1210202 1210203 1210204 1220001 1220016 1220027 1220073 1220081 1220108 1220142 1230003 1230007 1230011 1230012 1230019 1230021 1230037 1230045 1230071 1230072 1230082 1230089 1230095 1230100 1230105 1230109 1230114 1230118 1230119 1230121 1230126 1230127 1230134 1230138 1230147 1230160 1230164 1240154 1240155 1240157 1240185 1240188 1240192 1240200 1240209 1240215 1240216 1240218 1240220 1240221 1240224 1240225 1240229 1240230 1240231 1240235 1240238 1240241 1240242 1240248 1240251 1240254 1240256 1240260 1240261 1240263 1240265 1240267 1240268 1240272 1240273 2140001 2140002 2140004 2140005 2140008 2140010 2140012 2140019 2140021 2140026 2140027 2140031 2140032 2140038 2140040 2140043 2140045 2140049 2140052 2140053 2140054 2140059 2140062 2140063 2140064 2140067 2140071 2150002 2150004 2150006 2150007 2150013 2150014 2150015 2150016 2150018 2150024 2150033 2150036 2150039 2150042 2150043 2150047 2150050 2150052 2150053 2150055 2150056 2150059 2150062 2150064 2150066 2150070 2150072 2150074 2150077 2150079 2150080 2150081 2160001 2160006 2160008 2160011 2160020 2160021 2160022 2160027 2160028 2170006 2170009 2170013 2170014 2170016 2170028 2170029 2170035 2170038 2170043 2170047 2170052 2180010 2180014 2180015 2180017 2180023 2180026 2180032 2190005 2190006 2190008 2190012 2190015 2190017 2190018 2190020 2190022 2190023 2190025 2190026 2190032 2190037 2190040 2190044 2190045 2240006 2240009 2240011 2240013 2240020 2240025 2240029 2240030 2240033 2240042 2240044 2240048 2240056 2240058 2240060 2240068 2240069 2240075 2240076 2240077 2250003 2250005 2250008 2250010 2250011 2250012 2250019 2250020 2250021 2250026 2250027 2250031 2250032 2250037 2250040 2250041 2250044 2250045 2250048 2250051 2250054 2250057 2250060 2250063 2250065 2250067 2250069 2250071 2250073 2250075 2250076 2260002 2260003 2260004 2260005 2260013 2260014 2260015 2260017 2260018 2260023 2260024 2260026 2270004 2270008 2270011 2270015 2270021 2270022 2270024 2270025 2270030 2270036 2270037 2270039 2270042 2270048 2270049 2280001 2280002 2280006 2280007 2280009 2280011 2280020 2280022 2280025 2280028 2280035 2290002 2290004 2290007 2290011 2290014 2290019 2290028 2290031 2290033 2290041 2290047 2540007 2540018 2540041 2540051 2540057 2550009 2550025 2550038 2550068 2560007 2560010 2560012 2560025 2570005 2570023 2570026 2570032 2570033 2570046 2570050 2570051 2580018 2590009 2590010 2590013 2590038 2590049 The Danish OPUS trial


Funktionsniveau Faser i udviklingen af psykose Primær forebyggelse Præmorbid fase Prodromal fase Ubehandlet psykose Tertiær forebyggelse Sekundær forebyggelse Behandling Psykose Remission Tilbagefal d, måske kronisk fase


Varighed af ubehandlet psykose Marshall, 2006 Short dup worse Long dup worse


Varighed af ubehandlet psykose og outcome Varighed af ubehandlet psykose og outcome Univariate analyser Tid Psykotiske Negative Socialt symptomer symptomer netværk (N, familie (SAPS) (SANS) og venner) 1 år 0.28*** 0.11* -0.19** 2 år 0.22*** 0.07 -0.19** Spearman’s correlation coefficient. *P


Præmorbid Pr morbid tilpasning og outcome Univariate analyser Tid Psykotiske Negative Socialt symptomer symptomer netværk (N, familie (SAPS) (SANS) og venner) Dårlig social tilpasning før sygdomsudbrud Start 0.03 0.26*** -0.37*** 1 år 0.10 0.25*** -0.27** 2 år 0.09 0.15** -0.23** Spearman’s correlation coefficient*P


Varighed af ubehandlet psykose forkortes • TIPS-projektet, Oslo, Stavanger, Roskilde


Varighed af ubehandlet psykose kan forkortes • Varighed af ubehandlet psykose – Early detection area: 5 uger (median) – Non early detection area: 21 uger (median)


TIPS – Oplysende kampagne • Skoler • TV-spots • Kuglepenne, foldere • Annoncer –aviser, busser •Undervisning af samarbejdspartnere


TIPS - Afstigmatiserende og oplysende kampagne Fordomme og tabuer om psykiatrien og psykisk sygdom aflives Behandling er ikke så slemt


TIPS – Detection team •Mulighed for direkte henvendelse •Mor ringer og siger: min søns opførsel har ændret sig meget på det sidste •Mon også de pakistanske mødre ringer?


Funktionsniveau Faser i udviklingen af psykose Primær forebyggelse Præmorbid fase Prodromal fase Ubehandlet psykose Tertiær forebyggelse Sekundær forebyggelse Behandling Psykose Remission Tilbagefal d, måske kronisk fase


Skizofreni og psykose Symptomspektret - hørehallucinationer • Tankemylder • Tankeekko • Indre dialog • Som om man kan høre tanker • Tankehørlighed • Hører stemmer i hovedet • Hører stemmer uden for hovedet


Skizofreni og psykose Symptomspektret forfølgelsesforestillinger • Socialt ubehag ved samvær med fremmede • Tanker om at andre kigger skævt • Forestillinger om at bagtalelse • Forestillinger om sammenrotning/komplot • Forestillinger om overvågning • Forestillinger om overvågningsudstyr • Forestillinger om at andre vil gøre skade • Frygt for forgiftning/ mordforsøg • Handlinger der sigter mod at fjerne overvågningsudstyr, undgå/flygte fra forestillede farlige emner og situationer, uskadeliggøre fjender


Number of peer-reviewed articles published on the prodrome to psychosis, 1976-2005 Addington, J. et al. Schizophr Bull 2007 Copyright restrictions may apply. 33:665-672; doi:10.1093/schbul/sbl075


Transition from at risk mental state to psychosis Percent 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EDIE, Morrison, 2004 N=58 PACE, McGorry, 2002 N=59 N=60 PRIME, McGlashan, 2006 OPUS, Nordentoft, 2006 N=62 N=128 FETZ, Bechdolf, 2007 Experimental condition Usual treatment


NEURAPRO multicentre trial 450 patienter med psykosesuspekte symptomer (9 sites) randomiseres 225 patienter: Case management i 6 måneder Opfylder ikke længere inklusionskriterier Overgang til psykose 225 patienter: Case management og fiskeolie (neuroprotektivt (?)) i 6 måneder Opfylder stadig at risk -kriterier

More magazines by this user
Similar magazines