hent den her... - Aarhus Jazzklub

aarhusjazzklub.dk

hent den her... - Aarhus Jazzklub

w w w . a a r h u s j a z z k l u b . d k

2. 1. årgang – nr. 21 December Januar 2005 2004

Formandens nytårstale - side 2-3

Fastelavn i ”Hulen” - side 6

Fessor modtager jazzpris - side 8

Generalforsamling - side 11

Koncertprogram - side 12-13

Whisky-kalkun - side 20

d e n l i l l e

d e n l i l l e

Jazz Jazz

AA VV I S

G R A T I S !


2

Den lille Jazz Avis udgives af Aarhus

Jazzklub i 2.000 eksemplarer hvert

kvartal, eller så længe vi har råd.

Avisen tilrettelægges af Jazzklubbens

medlemmer.

Opsætning:

kildall.dk

v/Jørn Kildall.

Tryk: Hornslet Bogtrykkeri A/S

Tingvej 36

8543 Hornslet

Ansvarshavende: Jørn Okbo

Redaktion: Jørn Okbo, Jørgen Nielsen

og Jørn Kildall

Kontakt:

Jazzavisen@aarhusjazzklub.dk

Avisen udsendes til medlemmer af

Aarhus Jazzklub, og forefindes relevante

steder gratis.

Avisen kan også findes i elektronisk

udgave på foreningens hjemmeside:

www.aarhusjazzklub.dk

Forsidefoto: Svenne Lundbeck

Fotograf: Jørn Kildall

den lille JAZZ AVIS

Godt Nytår

Aarhus Jazzklub ønsker alle

medlemmer og øvrige jazzvenner

et Godt Nytår og tak for

det gamle, som man siger.

Året 2004 gik godt. 166 musikere

har optrådt for os i 33

arrangementer. Små 2000

mennesker er gået igennem

tælleapparaterne inden jul,

og jazzfællesskabet i Aarhus

Jazzklub har rundet 500

medlemmer, og vi har penge i

kassen til at tage hul på jazzen

2005. Det nye år tegner godt.

Begejstringen for Den

Traditionelle Jazzmusik, som

vi formidler denden lille

scene i Hulen på Cafe Felis er

til at mærke. Entusiasmen for

jazzens A-B-C er en ubestridelig

kendsgerning. Det kan man

konstatere ved at absorbere

stemningen en fredag aften,

og forsøge at tælle smilende

publikummer ved ellevetiden,

hvis man kan koncentrere sig.

Man vil lynhurtigt erfare, at

der ingen grænser er for folks

Indhold

Godt Nytår – side 2

East Coast Jazzband – side 4

Ole Kirk med Orkester – side 5

Lake City Jazzband – side 5

Fat Tuesday – side 6

VestreJazzværk – side 7

Ole “Fessor” Lindgren modtager Danmarks

størstejazzpris – side 8

Bourbon StreetJazzband – side 9

TuxedoJazzband – side 10

Creoler-aften – side 10

SaratogaHot Five – side 11

Indkaldelse til generalforsamling – side 11

Vinterens program 2005 – side 12

Finney’s Jazzmen – side 14

www.aarhusjazzklub.dk

generelle opstemthed, humoristiske

tilbøjeligheder og

snakkesalighed. ”Har vi det

ikke dejligt” synes at være en

spørgende konstatering og fællesnævner

der omfatter hjertelighed,

velvære, samklang og

samhørighed.

Jazzmusikken er livets eliksir.

Og som en berømt Århus-jazzmand

sagde, og som det står

skrevet i klubben. ”Her er det

svært at holde det gode humør

nede.” Jeg tilføjer: ”Det bør

spredes”

Da formanden i sine helt unge

dage var kludekræmmer,

ønskede han sig bukseforretninger

i de fire verdenshjørner

i Århus. Smart og lukrativt,

fordi det er forbudt at gå rundt

uden bukser. Formanden er

blevet ældre. Nu ønsker han

sig jazzklubber i storbyens

hjørner og et par stykker i

midtbyen. Smart,- fordi det

er sundt med en jazzklub i

nærheden, uanset hvor man

befinder sig.

Pesto Dip – side 14

Copenhagen Washboard Five – side 15

Trompetister, pas på! – side 16

Tapenade – side 16

Riverside City Band – side 17

Hot Club de Suede – side 18

Kims Bacons Jubilæumsband med Ole “Fessor”

Lindgren – side 19

Whiskykalkun – side 20

Neanders Jazzband – side 21

Dix Mix Washboard Band – side 22

Den levende jazzklub – side 22

Jazz-nødderne – side 23

Ja, jeg vil være medlem – side 24

Vi kan ikke finde dig – side 24


Et nærsamfund uden jazzklub

bør være utænkelig. Vi, i vores

demokratiske samfund, dyrker

på mange områder nærhedsprincippet.

Det bør være en

grundlovssikret ret, at have en

jazzklub indenfor rollatorrækkevidde.

Jeg tænker sommetider på, at

der bør etableres jazzklubber

rundt i Århus-området for den

meget lokale voksenbefolkning

i Åbyhøj, Viby, Risskov,

Trøjborg, Frederiksbjerg osv.

Hvorfor dog det, spørger læseren?

Fordi, nogle af vore medborgere

modvilligt er begyndt

at skrante. En sand jazzentusiast

med år på bagen, hos

hvem motorikken begynder at

skrante, kan kureres med en

jazzklub i lokalområdet.

Den glæde som musikken og

samværet bringer, virker helsebringende.

Virkelysten stimuleres

til deltagelse og giver mangfoldige

udenomsgevinster. Det

bør glæde Sundhedsministeren.

Han kan så give nogle sundhedspenge

til kulturministeren,

der så kan give nogle penge til

jazzklubfilialer, som prævention

mod dårligdomme blandt

byens seniorer. Musikere kan

få spillet noget mere jazzmusik,

så ældre medborgere kan blive

stimuleret helbredsfremmende

og opmuntret til raskhed. Og

så behøver Skejby ikke at fylde

ligeså meget i landskabet som

en international industrivirksomhed..

Manglen på læger vil

forsvinde og ventetider elimineres

for de isærtrængende.

Manglen på sygeplejersker

forsvinder, arbejdstiden forkortes,

og så kan de få mere tid til

at komme i jazzklub. De er jo

også rare at have i nærheden,

- just in case.

den lille JAZZ AVIS

En århusiansk undersøgelse

foretaget af autoriteter på

ældreområdet, har fundet en

abnorm høj dødelighed blandt

jazzelskende pensionister på

nutidens plejehjem bemærkelsesværdig.

Det viste sig, at den

hyppigste årsag var mangel på

jazz i hverdagen.

Den for længst afdøde amerikanske

jazzpianist Eubie

Blake, sagde til sin 100 års

fødselsdagsfest:

”Havde jeg vidst at jeg blev så

gammel, havde jeg nok passet

lidt bedre på mig selv.”

Efterhånden som vore medlemmer

bliver voksne og begynder

den tredje alder, indfinder

tiden sig til at finde logi på

byens plejehjem indenfor de

næste 25 år. Allerede nu må

vi derfor insistere på, at der

bliver draget omsorg for, at

hver dag festligholdes med

jazzmusik. Ja, jazzfolket må

trumfe igennem uden bævrende

stemmebånd, at der

bliver etableret plejehjem for

jazzelskere. Mindste krav

må være at personalet kan

vende en jazzplade i tilfælde af

Parkinson eller anden rystesyge.

”Dansktoppen” skal være

bandlyst i fællesstuen.

Jeg mindes her den aldrende

jazzmusiker, der før en banal

operation blev spurgt om han

var allergisk overfor noget? ”Ja”

kom det kvikt:” Dansktoppen.”

Som en magnet vil jazzklubfilialer

og jazzplejehjem tiltrække

seniorer med livsgnist

i øregangene. Jazzelskere af

begge køn vil dyrke ikke alene

jazzen, men også de fornøjelser

der følger med. Såsom

kontakter til det modsatte køn

www.aarhusjazzklub.dk

3

med samme lidenskab. Mange

jazzelskere med mange års

erfaring fortæller mig, at netop

samvær i jazzens tegn kan

resultere i moden hanky-panky.

Og bagefter er der kaffe og

kage i fællesstuen, en smøg og

måske ”en lille en” til halsen.

Der er nemlig servering på et

jazzplejehjem. Og så på med en

jazzplade.

Når livslysten er intakt, som

den er hos medlemmer i

Aarhus Jazzklub, er der basis

for et langt og lykkeligt liv.

Vi kan uden tvivl takke den

livsbekræftende, fornøjelige

traditionelle jazzmusik.

Vi, der lytter og nyder, lever

længere. Derfor er der al mulig

grund til at ønske alle ”Et rigtigt

glædeligt og lykkebringende

godt nytår”

Med venlig hilsen

Formanden

Jørn Okbo

Aarhus Jazzklub

31. december 2004


4

East Coast Jazzband

East Coast

Jazzband

Fredag 7. januar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Østkysten af Jylland er hjemsted

for et jazzband, som siden

starten i 1991 har haft høje

ambitioner. Trommeslageren

Paul Engberg besluttede at

danne et orkester, hvor det

ikke var snævre stilbegreber,

men kærlighed til god musik,

der var den bærende kraft. Og

det må siges at være lykkedes.

den lille JAZZ AVIS

Foreløbig er det blevet til to

Cd-indspilninger, som præsenterer

orkestret, og ikke

mindst dets sangerinde

Birgitte Laugesen på bedste

vis. Velskrevne og gennemarbejdede

arrangementer præger

orkesterlyden, og selv om

Århus Jazzklub ikke råder

over en stor scene, kan man

alligevel præsentere musik,

som lyder som et bigband.

East Coast Jazzband er garant

for en musikoplevelse ud over

det sædvanlige. Vi får det

bedste fra det traditionelle

www.aarhusjazzklub.dk

jazz-repertoire, blandet med

evergreens, swing og blues

i smukke og indlevede fortolkninger

fra orkestrets fine

instrumentalister, og så er der

jo Birgitte Laugesen.

Det århusianske jazzpublikum

skal være taknemmeligt for at

dette store talent er forblevet

tro mod sin baggrund, og ikke

endnu er fløjet ud i verden, for

vingerne kan sagtens bære.

jn


Ole Kirk med

Orkester

The sound of New Orleans

Fredag 14. januar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Orkesterets musikere har rødder

sammen tilbage I begyndelsen

af halvfjerdserne

Orkesteret spiller i den traditionelle

New Orleans-style.

Vægten ligger på rytmen og

dynamikken fra det såkaldte

streetbeat, krydret med den

funky puls, som opleves i den

nye brassbandstil.

Lake City Jazzband

Lake City

Jazzband

Fredag 21. januar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Søernes by, Søhøjlandets perle,

i daglig tale blot Silkeborg.

Byen har fostret adskillige

gode jazzorkestre.

den lille JAZZ AVIS

Orkesterleder Ole ”Don” Kirk

er kendt og afholdt for sit altid

veloplagte, kraftfulde spil på

trompeten. Ligesom i hans

tidligere orkester Don Kirk All

Stars, spiller dette orkester

uden brug af bas eller sousafon.

Svenne Topgaards sikre

venstrehånd lægger bunden

med stor autoritet. De øvrige

medlemmer er ligeledes kendte

ansigter indenfor New Orleans-

stilen, og borger for kvalitetsmusik

med den helt rigtige

sound.

Repertoiret spænder over

evergreens, blues, boogies og

I 1986 dannedes Lake City

Jazzband af en flok unge,

entusiastiske musikere. Nu er

orkestret og dets medlemmer

blevet voksne, og har i efterhånden

en del år spillet deres

entusiastiske udgaver af glade,

swingende New Orleans og

Dixielandnumre.

www.aarhusjazzklub.dk

Ole Kirk

5

jazzstandards bl.a. fra Louis

Armstrong, George Lewis, King

Oliver, Kid Ory, med mange

flere.

jn

Det har de gjort på festivaler

i ind- og udland, overalt med

stor succes. Publikum i Århus

Jazzklub har tidligere oplevet

dette spille- og sangglade

orkester, hvis specialitet er de

flotte, flerstemmige vokalarrangementer.

Diskografien er overskuelig,

eftersom orkestret først i

1994 opdagede, at jazzmusik

kunne indspilles. Bandet

udgav i 1994 cd’en “Lake City

Jazzband” og i 1997 kom opfølgningen

“We’ll meet again”.

Kom ned i Hulen og bliv godt

underholdt af disse udadvendte,

muntre herrer, og straks vil

vinteren falde mindre lang og

mørk.

jn


6

Knud Mortensen,

Fat Tuesday

Fat Tuesday

Fastelavn i Hulen

Fredag 29. januar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Fed tirsdag, javel. Hvad er det

for en dag? Oversæt til fransk,

så ringer der måske en klokke.

den lille JAZZ AVIS

Mardi Gras er den dag, hvor

det traditionsrige karneval

begynder. I New Orleans

eksploderer byen i fest, farver

og heftige rytmer, medens de

store optog promenerer gennem

gaderne.

Den københavnske trio Fat

Tuesday er inspireret af tonerne

fra New Orleans, rytmerne

på gaderne og barernes

www.aarhusjazzklub.dk

forrygende tangentspillere. Et

miljø, som har fostret stjerner

som Fats Domino, Professor

Longhair og Dr. John.

Pianisten og sangeren Knud

Mortensen vil sammen med

trommeslageren Esben Duus,

og bassisten Rune Holberg

berige Århus Jazzklub med

råswingende shuffle, funky

New Orleans og Rock´n Roll.

En sammenligning med den

succesrige trio SP Just Frost

er ikke helt ved siden af, og i

lighed med dette meget populære

orkester, vil Fat Tuesday

gerne spille deres glade musik

for alle, unge som ældre.

Det er musik, der tager udgangspunkt

i traditionen, og

som med spilleglæde, entusiasme

og godt humør fører den

videre. Århus Jazzklub opfordrer

derfor alle musikelskere til

at begive sig ned i Løvens Hule

og opleve, at ånden fra New

Orleans lever og skyder knopper,

også hos en ny generation

af musikere. De tre medlemmer

i Fat Tuesday er kendt

fra mange forskellige sammenhænge

som brassbandet

Wonderbrazz, Etta Cameron og

Kenn Lending.

jn

Har du lyst til jazz af nyere dato, anbefaler

vi et besøg på den legendariske

Jazzbar Bent J,

Nørre Alle 66, 8000 Århus C.

Åbner mandag-lørdag kl. 15.30

Koncert hver mandag

Jamsession hver fredag

www.jazzbarbentj.dk


Vestre

Jazzværk

Dansk trad-band blev

æresborgere i New Orleans

Fredag 4. marts, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Århus Jazzklub har fornøjelsen

at præsentere Vestre

Jazzværk, som siden midten

af 70’erne været et af de mest

velspillende danske trad-jazzbands.

Orkestret læner sig ikke op ad

bestemte forbilleder og stilarter.

Inspirationen hentes fra

flere forskellige kilder i den

klassiske jazz.

Jazzklassikerne tilsættes en

god portion af de seks musikeres

personlighed og erfaring

gennem 30-40 år som aktive

jazzmusikere, og det kommer

der pågående, veltilberedt og

swingende traditionel jazz ud

af, som man både kan lytte og

danse til.

Deres internationale gennembrud

kom i 1982, da Vestre

den lille JAZZ AVIS

Vestre Jazzværk

Jazzværk vandt både orkesterprisen

og solistprisen i en

konkurrence for amatørjazzorkestre

i Dunkerque, Frankrig.

4. maj 1989 opnåede Vestre

Jazzværk den store anerkendelse

at blive udnævnt til

æresborgere i jazzens fødeby,

New Orleans, efter en koncert

i Storyville Jazz Hall i New

Orleans og på Mississippis

eneste dampdrevne hjuldamper,

Natchez.

www.aarhusjazzklub.dk

Siden har Vestre Jazzværk

bl.a. fået førsteprisen i

”Swedish Open i Gladjazz” og

Femø Jazz Prisen i 1997.

7

Sætter man pris på traditionel

jazzmusik af højeste klasse,

bør man ikke snyde sig selv for

et besøg i Århus Jazzklub.

jn


8

Ole ”Fessor” Lindgren

Ole “Fessor”

Lindgren

modtager

Danmarks

største

jazzpris

Af Jørgen Nielsen

Da Århus Jazzklub engagerede

Fessor til at komme og

spille for os sammen med

Kims Bacon, var der ingen af

parterne, der anede, at han

kort tid efter skulle komme i

fokus på en helt anden måde.

Jazzpris Silkeborg, som består

af et beløb på 50.000,- og en

statuette udført af kunstneren

Peter Hesk, blev 6. november

den lille JAZZ AVIS

uddelt for anden gang, og den

glade modtager var såmænd

den kendte basunist.

Klassisk jazz i focus

Jazzpris Silkeborg er stiftet

af Riverboat Jazz Festival og

Frokostjazzen Silkeborg - som

samarbejder med Jyske Bank

- for på denne måde at sætte

fokus på jazz som en gammel,

men levende og væsentlig

kulturfaktor, der igennem

årene har skabt respekt og

omtale både internationalt og

i Danmark, hvor Silkeborg

- med sit frodige jazzmiljø

- både har leveret fremragende

musikere, men også har bidraget

til den klassiske jazz’s

profil gennem bl.a. den årlige

Riverboat Jazz Festival samt

via små og store arrangementer

året igennem - herunder

frokostjazz hver lørdag i vinterhalvåret

på Rampelys. Efter

www.aarhusjazzklub.dk

at Jazzpar-prisen ikke længere

bliver uddelt, er denne pris

nu Danmarks største jazzpris,

og samtidig den første, som

specielt er rettet mod udøvere

af den klassiske jazz.

I fundatsen for Jazzpris

Silkeborg hedder det:

Prisen tildeles som hæderspris

til et dansk navn/gruppe,

der har gjort sig bemærket og

fortjent – primært - indenfor

klassisk jazz. Prisen tildeles

som anerkendelse og respekt

for en stor indsats indenfor

jazzmiljøet – i kraft af f.eks.

nytænkning, initiativ eller

talent.

Ude på det løse marked

Ole Lindgren ledede som bekendt

sit eget “Fessors Big City

Band” fra 1968 til 2003, hvor

han opløste det for at prøve

nye ting: “Jeg har ikke opløst

Big City-bandet med lumske

bagtanker. I princippet står

jeg helt på det løse marked,

og det har jeg ikke noget

imod. Jeg vil lade mig inspirere

af, hvad der passer mig,

og så tager jeg tingene, som

de kommer. Jeg har bestemt

ikke tænkt mig at holde op

med at spille...” fortæller Ole

Lindgren.

Samtidig langer han en pote

ud efter det danske jazzmiljø,

som han har været en del af i

flere menneskealdre: “ Vi voksede

op med et publikum, der

i den grad var med på, at man

eksperimenterede med musikken,

man havde lov til at gøre

alt muligt ved den traditio-

Fortsættes side 9…


Bourbon

Street

Jazzband

Fredag 11. februar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Om to år kan Bourbon Street

Jazzband fejre halvtreds års

jubilæum. Så længe er det siden,

at to halv-voksne knægte

med jazzbacillen i blodet sad i

en kælder i Herning og øvede

sig på banjo og kornet. De er

blevet et par voksne herrer nu,

og de kan se tilbage på en lang

karriere indenfor dansk og international

jazz. De har besøgt

de fleste verdensdele, de har

spillet med store internationale

solister, og har en stribe udgivelser

bag sig.

Orkestrets sammenspillede

rytmegruppe er den ”motor”,

som skubber den velarrangerede

musik fremad, og giver de

fremragende solister frihed til

at boltre sig. Den musikalske

variation er stor, lige fra traditionel

jazz til swing og boogiewoogie.

Bourbon Street Jazzband er

kendt som orkestret, der altid

gi´r sig fuldt ud, og det er måske

hemmeligheden bag den

langvarige succes, som også i

nelle jazz. Det kan du ikke i

dag i det traditionelle danske

jazzmiljø. Og det har jeg taget

konsekvensen af, siger Ole

Lindgreen, som understreger,

at det bestemt er uden bitterhed,

at han nu vælger at

stoppe med orkestret. Når han

ser tilbage på de mange år, er

den største glæde ikke enkeltpræstationer

eller oplevelserne

den lille JAZZ AVIS

Bourbon Street Jazzband

denne sæson har ført orkestret

rundt til mange jazzklubber og

festivaller. Orkestrets kvalitet

har aftvunget respekt hos de

gæster, som har optrådt sammen

med det. Den engelske

verdens-basunist Roy Williams

gæstede Riverboat Festival

2004 i selskab med Bourbon

Street Jazzband, og sluttede

sig til New Orleans- trompetisten

Leroy Jones i sin uforbeholdne

glæde ved samarbejdet.

En anden New Orleans-musiker

Jacques Gauthé inviterede i

2002 Bourbon Street Jazzband

til at komme og spille tre dage

med de mange berømtheder,

som har lagt vejen forbi som

gæstesolister.

Min største oplevelse er faktisk

en rent intern ting. Det er

den store vilje, alle musikere

har lagt i, at musikken skulle

lyde personlig. Vi har ikke

villet kopiere andre - vi har

altid villet prøve at lave noget

www.aarhusjazzklub.dk

på hans faste klub i netop

Bourbon Street midt i French

Quarter, New Orleans.

9

”One More Bourbon” udkom

i 2004 med fine anmeldelser

fra pressen: ” ”Bedre kan det

næppe gøres. Der er nerve,

entusiasme og begejstring i

musikken”

jn

selv, og det er forklaringen på

fravalget af ordet “jazz” i vores

navn.

Udover sin status som fri fugl,

arbejder Fessor også sammen

med Elith “Nulle” Nykjær i

kvintetten “Gran Danois”..


10

Poul Christensen, Tuxedo Jazzband

Tuxedo

Jazzband

Fredag 18. februar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Tuxedo Jazzband har valgt at

invitere den fremragende engelske

basunist Mike Owen med

til koncerten i Århus Jazzklub.

Mike Owen har valgt at følge

sit hjerte og slå sig ned i Århus,

efter en del år i New Orleans.

Og byens jazzfans kan være

glade for at have en sådan kapacitet

lige ved hånden!

Tuxedo Jazzband er et orkester,

som spiller musikken fra

de brølende tyvere og depres-

den lille JAZZ AVIS

sionens tredivere. Til at løse

denne opgave har kapelmester

Poul Christensen håndplukket

et hold musikere, hvis hjerter

banker for den traditionelle

jazz, og som kan spille det

gamle repertoire med dybfølt

ærlighed og respekt.

jn

Har du lyst til ung og moderne jazz,

anbefaler vi Sun Ship

Læs mere på hjemmesiden

www.sunship.dk

www.aarhusjazzklub.dk

Creoler-

aften

Nyt spændende tiltag på cafe

Felis

Af Ernst Hornslet

Der sker flere og flere

spændende ting i jazzmæssig

henseende på caféen

på Pustervig. Ud over at

den er hjemsted for Aarhus

Jazzklub, har ejerne Hanne

og Jørgen Dreier de sidste tre

år kørt med frokost-jazz den

første søndag i måneden i

hele vinterhalvåret.

Nu kommer de så med en

nyhed, som vi er sikre på, vil

interessere mange af vore læsere.

Fra den 12. jan. starter

hvad de kalder “New Orleans

Creole evening”.

Fra kl. 18.30 serveres der

dagen creole/cajun-ret til kr.

60,- pr. portion.

Samtidig vil der der være

levende jazzmusik, og man

håber på, at disse aftener vil

udvikle sig til at det bliver

stedet, hvor de århusianske

musikere mødes til jam session.

Dette er er hermed en opfordring.

Arrangementerne vil køre

hver onsdag fra oktober til og

med april.


Saratoga

Hot Five

Fredag 25. februar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Saratoga Hot Five spiller hot

New Orleans- og Swing-musik,

både den meget kendte, men

også den mere sjældent spillede.

Bandet lægger vægt på at fremhæve

de enkelte instrumenters

særpræg, den særligt smukke

samklang mellem de to blæseinstrumenter

samt et meget

levende akkompagnement og

de solistiske muligheder for

rytmeinstrumenterne, som den

relativt lille besætning giver.

Samtidigt dyrkes såvel den

gamle, hæderkronede som en

mere nutidig spillestil, hvor

den rytmiske og dynamiske

egenart i de enkelte numre bliver

bedst muligt tilgodeset.

Kendetegnende for bandet er

en umiddelbar spilleglæde,

der sammen med et tæt sam-

den lille JAZZ AVIS

Saratoga Hot Five

menspil og en ypperlig teknisk

beherskelse af instrumenterne

hos alle mand appellerer til såvel

et bredt som et mere smalt

publikum.

Bandet præsenterer ikke det

store, vilde sceneshow – kræfterne

og evnerne bruges i

stedet på at levere jazzmusik af

høj kvalitet.

jn

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aarhus Jazzklub

Onsdag 23. februar kl. 19 i Hulen, Cafe Felis, Pustervig.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vedtægterne kan læses på foreningens hjemmeside

www.aarhusjazzklub.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.aarhusjazzklub.dk

H a r d u h ø r t ?

11

Ord som enhver musiker

har hørt fra restauratøren:

Kommer der kunder, er

det madens skyld og den

gode service.

Kommer der ingen, er det

musikkens skyld.


12

Praktiske oplysninger

Pr i s e r o g m e d l e m s ka b

den lille JAZZ AVIS

Vinterens program 2005

J A N U A R

7. jan. 20.30 - 23.30

East Coast Jazzband

Folkene fra East Coast Jazzband praler ikke. Så det gør vi på deres vegne. De har

Danmarks bedste jazz- og bluessangerinde i Birgitte Laugesen, og de krydrer deres

musik med de bedste arrangementer nord for Alperne. Vi glæder os til et genhør!

Birgitte Laugesen (sang), Gunnar Lautrup (trompet og flygelhorn), Niels

Barfod (alt- og sopransax), Storm K. Nielsen (basun), Uffe Kristensen

(piano), Paul Engberg Pedersen (trommer), Poul Nyholm (kontrabas)

Menu: Skipperlabskovs kr. 60,- (kl. 19.00)

14. jan. 20.30 - 23.30

Ole Kirk m/ orkester

Ole Kirk med en ny konstellation af gamle musikalske venner. Når man nu ikke lige

kan smutte over Atlanten, er Ole Kirk Jazzband ”The Sound of New Orleans” den

absolut bedste løsning.

Ole Kirk (trompet), Lars Dalsgaard (klarinet, tenorsax), Bjarne Juul

(banjo, guitar, sang), Svenne Topgaard (klaver), Uffe Dalsgaard Hansen

(trommer)

Menu: Hamburgerryg a la René, kr. 60,- (kl. 19.00)

21. jan. 20.30 - 23.30

Lake City Jazzband

Kom ned i Hulen og bliv godt underholdt af disse udadvendte, muntre herrer,

og straks vil vinteren falde mindre lang og mørk. Swingende Dixieland, New

Orleansjazz, og lidt blues, såmænd. Og garneret med flotte vokalarrangementer.

Prima orkester fra Silkeborg!

Ole Rosendal (trompet & sang), Jens Ove Retz (klarinet, sax & sang),

Poul Christensen (trombone & sang), Freddy Dencker ( kontrabas &

sang), Stig Fisker (banjo, guitar & sang) og Klaudiusz Horowic (trommer)

Menu: Forloren hare, kr. 60,- (kl. 19.00)

28. jan. 20.30 - 23.30

Fat Tuesday

Karnevals-sæsonen begynder i Århus Jazzklub. Den forrygende pianist Knud

Mortensen og hans trio Fat Tuesday spiller rytmer fra New Orleans. Sidst de var her,

væltede de hytten! Kan du lide musik henad SP Just Frost er du gået rigtigt i byen!

Knud Mortensen (piano & sang), Esben Duus (trommer)og Rune

Holberg (bas)

Menu: Ribbenssteg, kr. 60,- (kl. 19.00)

F E B R U A R

4. feb. 20.30 - 23.30

Vestre Jazzværk

Vi importerer gerne musik fra fjerne egne, når der er tale om et produkt af høj,

prisbelønnet kvalitet. Vestre Jazzværk er en veletableret institution i ind- og udland.

Poul Erik Pedersen (banjo), Aage Jespersen (trompet), Hans Rømer

(trommer), Poul Schmidt (basun og sang), Ole Weibel (klarinet), Kim

Holst (kontrabas)

Menu: Vikingbøf, kr. 60,- (kl. 19.00)

11. feb. 20.30 - 23.30

Bourbon Street Jazzband

Bourbon Street Jazzband har fyldt Århus Jazzklub til bristepunktet flere gange

det seneste år, og vi har ingen betænkeligheder ved at invitere dette fremragende

orkester endnu en gang. Forvent sveddryppende boogie, cool swing og dampende

varm New Orleans-jazz, garneret med humor og sarkasme.

Gerhard Ellerbæk (kornet), Finn Odderskov (klarinet og sax), Per

Jegbjerg (basun og arrangør), Kurt Heegaard Jacobsen (banjo, guitar

og vokal), Kim Nedergaard (piano og vokal), Jørgen Nielsen (kontrabas),

Heine “Hot” Poulsen (trommer)

Menu: Hakkebøf à la Holmen, kr. 60,- (kl. 19.00)

18. feb. 20.30 - 23.30

Tuxedo Jazzband

Mike Owen med et hold af de mest rutinerede musikere i ryggen: Tuxedo Jazzband

spiller det gamle repertoire med ærlighed og respekt.

Poul Christensen (Sousafon), Mike Owen (trækbasun), Jørgen Nielsen

(kornet), Leif Bjørnø (klarinet), Hauke Bahnsen (trommer), Stig Fisker

(banjo, sang)

Menu: Koteletter med grønsager, kr. 60,- (kl. 19.00)

25. februar. 20.30 - 23.30

Saratoga Hot Five

Saratoga, jamen er det ikke? Jo, navnet er velkendt i Århusiansk jazz, men bandet

stiller op i ny opstilling, og agter at generobre sin gamle placering.

John René Jørgensen (Sopransax), Aage Hjortshøj (Trombone), Polle

Flaunø (Banjo, guitar, sang), Knud Randrup (Kontrabas), Jørgen

Muldbjerg (Trommer)

Menu: Gammeldaws oksesteg, kr. 60,- (kl. 19.00)

under Cafe Felis, Pustervig i hjertet af Århus.

S p i s n i n g o g b o r d b e s t i l l i n g

Før hvert jazzarrangement serverer Cafe Felis en såkaldt Jazz-menu.

Prisen for koncerterne er kr. 50,- for medlemmer af Aarhus Jazzklub Serveringstidspunktet er altid 1½ time før arrangementets start.

og kr. 75,- for ikke-medlemmer. Fra 1. januar 2005 til 30. september

koster medlemkr. 100,- Koncerterne holdes i de hyggelige lokaler Der skal bestilles bord senest kl. 12.00 samme dag på 86 13 00 45.

www.aarhusjazzklub.dk


den lille JAZZ AVIS

Forårets program 2005

M A R T S

4. mar. 20.30 - 23.30

Finney’s Jazzmen

Finney´s Jazzmen er et nyt bekendtskab i byen, men rygterne om et særdeles

underholdende og velspillende orkester er løbet i forvejen. Forårets bud på

sjællandsk traditionel jazz, når det er bedst.

Finn Frøsig (trombone, vocal), Arne Mathiesen (trompet, vocal), Jesper

Koch (klarinet, altsax, vocal), Jørgen Juncker (banjo), Holden Fogh

(bas), Poul Erik Waltz (trommer).

Menu: Stuvet hvidkål med frikadeller, kr. 60,- (kl. 19.00)

11. mar. 20.30 - 23.30

Copenhagen Washboard Five

Der er sat vand over til en gang kogevask, når Copenhagen Washboard Five gør

deres entre i Løvens Hule. Den legendariske sound fra Chicago´s klubber vil skylle

ind over dig, og de fem musikere med deres Hot Vintage Jazz vil gøre rent bord.

Men lad hellere snavsetøjet blive hjemme.

Menu: Cutlet New Orleans (Koteletter i fad à la cajun), kr. 60,- (kl. 19.00)

18. mar. 13.00 - 19.00

Riverside City Band

En eventyrlig god gang jazz, leveret af Riverside City Band. Fra bredderne af Odense

Å kommer et veloplagt orkester med masser af international erfaring i bagagen.

Ove Larsen (trompet, vokal), Erland Larsen (sopran- og altsax), Thorlai

Ishøy (trombone), Tom Nissen (banjo, vokal), Povl Erik Philipsen

kontrabas, vokal), Per Andersson (trommer)

Menu: Kalvefricasé, kr. 60,-

25. mar.

Lang Fredag

Ingen musik

A P R I L

1. apr. 20.30 - 23.30

Hot Club de Suede

Musikken fra Django Reinhard storhedstid genskabes i Århus Jazzklub af tre

blændende, unge svenskere. En serviceoplysning til vore kvindelige medlemmer: De

ser også ret godt ud i Hot Club de Suede. Vi glæder os til en varm aften i “Hot Club

de Århus”

Gustav Lundgren (guitar), Hampus Lundgren (kontrabas), Andreas

Öberg (guitar)

Menu: Stegt flæsk og persillesovs, kr. 60,-

www.aarhusjazzklub.dk

13

8. apr. 20.30 - 23.30

Kims Bacons Jubilæumsband med

Ole “Fessor” Lindgren

“Pragtfuldt og medrivende” skrev anmelderne om Kims Bacon. Nu får vi dem igen, i

en “super de luxe”- udgave med Fessor på basun og Jesper Bjarnesen på vokal. Var

der nogen, der sagde “Kims Big City Band”?

Jesper Bjarnesen (vokal, guitar), Verner Worck (trompet, cornet,

flygelhorn, mundharpe), Ole “Fessor” Lindgren (basun), Hans Jørgen

“Hanse” Jensen (tenorsax), Kim Nedergaard (piano, vokal), Jørgen

Nielsen (kontrabas), Heine “Hot” Poulsen (trommer)

Menu: Brunkål, kr. 60,-

15. apr. 20.30 - 23.30

Neanders Jazzband

Et længe ventet genhør med et af de mest succesrige orkestre på den danske

jazzscene. Et orkester, som kender traditionen til bunds, men som ikke er bange for

at prøve nye veje.

Per Neander (trompet), H.C. Rosendal (klarinet), Jens Agerholm

(trombone), Chris Vagn-Hansen (banjo, guitar), Claus Christensen

(trommer), Henrik Bay Møller (bas)

Menu: Oksebryst med sur/sød sovs, kr. 60,-

22. apr. 20.30 - 23.30

Dix Mix Washboard Band

Vi siger såmænd bare: de er gode, så her er de igen. Gode kort på hånden, når det

drejer sig om jazz fra storhedstiden i tyverne.

Verner Bramsen (banjo), Poul Christensen (sousafon), Mogens

Langberg (vaskebræt), Mike Owen (trombone), Jørgen M. Nielsen

(kornet), John “Dix” Lindhardt (klarinet).

Menu: Kyllingebryst med orangesovs, kr. 60,-

29. apr. 20.30 - 23.30

Jazznødderne

Hele 8 såkaldte musikere er på scenen denne aften for at levere et frontal-angreb på

den gode musiksmag. Jazznødderne er i Århus Jazzklub for første gang. Bliver det

mon også den sidste?

Taus Houmøller (trompet, sang, kapelmester), Bjarne Stenum

(trækbasun, tenorsax, klarinet), Kenny Jensen (klarinet, altsax,

guitar), Jens Henrik Eriksen (banjo, fløjte, trompet), Lasse Holy (klaver,

harmonika, sang), Lars Ole Gotfredsen (bas), Kim “Bimmer” Nielsen

(trommer)

Menu: Karbonader, kr. 60,-


14

Finney’s Jazzmen

Finney’s

Jazzmen

Fredag 4. februar, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Århus Jazzklub har i dette

halvårsprogram valgt at præsentere

et af de nyere sjællandske

jazzorkestre, Finney´s

Jazzmen. Et orkester, som

kender publikums krav til underholdning,

og som kan levere

varen.

Finney’s Jazzmen blev samlet

i efteråret 1999 og har meget

hurtigt formået at markere

sig tydeligt på den danske og

udenlandske jazzscene med

stor og positiv respons.

den lille JAZZ AVIS

Trombonisten Finn Frøsig stod

bag dannelsen af orkestret, og

Finney´s Jazzmen spiller en

blanding af evergreens fra den

traditionelle jazz og 20´ernes

tidlige swingmusik, tilsat lidt

blues, lidt gospel og dixielandmusik.

De seks jazzmænd

har rutinen fra mange år på

den danske og udenlandske

jazzscene. Tre af musikerne er

sågar udnævnt til æresborgere

i New Orleans.

Finney´s Jazzmen har to år i

træk spillet på Guiness Jazz

Festival, Irland, i Sverige og

Tyskland, samt i jazzklubber

og på festivals i Danmark. For

første gang i Århus!

jn

H a r d u h ø r t ?

Et jazzorkester skal bestå

af mindst en musiker, en

sælger og en klovn

www.aarhusjazzklub.dk

Pesto Dip

Af Jørn Kildall

Ingredienser

• 1½ dl olivenolie

• 2.5 dl frisk basilikum

• 1 dl persille

• 100 g. reven Parmesanost

• 75 g. pinjekerner

• 2 fed hvidløg

• 1 tsk reven citronskal

• 1/4 tsk peber

• 2 dl Miracle Whip Light

• 2 tsk citronsaft

• 1/2 tsk salt

Fremgangsmåde

Kom olivenolie, basilikum,

persille, Parmesanost, pinjekerner,

hvidløg, citronskal og

peber i en food processor.

Blend indtil massen er lind.

Tilsæt resten af ingredienderne

og bland dem sammen.

Stil Pesto dippen i køleskabet

et par timer eller natten

over.

Servér pesto dippen sammen

med rå grøntsager. Også

dejligt på brød.

Frokostjazz på Cafe

Felis

Vinteren sætter ind, det samme gør den månedlige

frokostjazz matine. Efter nytår begynder første

arrangement søndag 9. januar kl. 13. Som altid er der

rift om pladserne, derfor bliver du nød til at reservere

plads til mad og den efterfølgende musik. Du kan

besøge cafeen eller ringe på telefon 86 13 00 45.

Prisen for frokosten er kr. 60,- for en overdådig buffet

med hjemmelavede lækkerier.

Se programmet på www.cafefelis.dk


Copenhagen Washboard Five

Copenhagen

Washboard

Five

Fredag 11. marts, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Copenhagen Washboard Five

gengiver lyden fra de brølende

20-ere. Det er jazz, som den

lød i Chicago og New York,

dengang filmene var stumme

og i sort/hvid, og alle bilerne

havde et trinbræt. De fem

københavnere har optrådt

den lille JAZZ AVIS

sammen siden 1987, og ambitionen

er at komme helt til

tops i Europa indenfor genren

Hot Vintage Jazz, og foreløbig

er det blevet til optrædener i

hele Scandinavien, Tyskland,

Holland, Belgien, Frankrig og

England og fire udgivelser.

For de uindviede kommer her

forklaringen på orkesternavnet:

trommesættet er erstattet

af et vaskebræt, en forløber

for moderne hårde hvidevarer.

Dets rillede overflade bearbejdes

med fingerspidserne, som

er iklædt fingerbøl. Resten af

www.aarhusjazzklub.dk

15

rytmegruppen består af sousafon

og banjo, og det er altså noget,

der skubber! I front har vi

kornet og sopransax/klarinet.

Luk øjnene og hør lydsporet fra

dengang forrige århundrede

endnu var ungt, og de største

stjerner var King Oliver, Sidney

Bechet, Louis Armstrong og

Johnny Dodds. Kom med på

en rejse i tiden med Århus

Jazzklub, som endnu engang

skal vise sig at være det bedste

sted at opholde sig en fredag

aften!

jn


16

Trompetister,

pas på!

Trækbasun dræber musiker

Af Randy Jeffries/Weekly World News

Oversat af Jørn Kildall

Bocholt, Tyskland — Et orkestermedlem

døde af hjerneskade

da en trombonist bag

ham, ramte ham I baghovedet

med “glideren” på sit instrument.

Politiet udtaler at tragedien

skete da Gratzfeld College

Band var ved at øve jazzklassikeren

“When the Saints Go

Marching In”.

Ifølge de andre orkestermedlemmer

blev trombonist

Peter Niemeyer, 19, “grebet

af musikken”. Han hoppede

og dansede rundt medens

han spillede. På et tidspunkt

skød han “glideren” frem og

den lille JAZZ AVIS

ramte trompetspiller Dolph

Mohr, 20, som faldt død om

på gulvet

“Niemeyer har pumpet meget

hårdt”, udtaler læge Max

Krause. “Men det var ikke

kun kraften i slaget som

dræbte Mohr.

Glideren ramte ham det

værst tænkelige sted – den

sårbare plet lige bagved og

under venstre øre. Splinter af

kraniet gennemborede hans

hjerne og slog ham ihjel omgående”.

Hændelsen startede

en kontrovers om hvor vidt

Amerikansk jazzmusik skal

spilles på tyske universiteter.

“Jeg tror musikken bærer

skylden”, udtaler lederen

af Gratzfeld College Band,

Heinrich Sommer. “Jeg blev

presset af universitetsbestyrelsen

til, at spille netop det

nummer.

Jeg har altid haft den mening,

at jazz er farlig musik. Vores

musikere kan ikke styre sig

når de spiller den. De svinger

og svajer – frem og tilbage, og

skaber kaos. Hvis jeg fik det

som jeg ville, blev Amerikansk

Dixieland forbudt i Tyskland.

Jeg har ledet orkestre i 30 år

og jeg har aldrig hørt om nogen

som er blevet slået ihjel,

medens de spillede en Tysk

march.”

Artikel bragt i

www.trombone-usa.com

www.aarhusjazzklub.dk

H a r d u h ø r t ?

En jazzmusikeres motto:

Hellere spille for sent, end

for dårligt

Tapenade

Af Jørn Kildall

Ingredienser

• 1 dåse (200 g) tun i vand

• 1 dåse (75 g) ansjosfileter

• 2½ dl sorte oliven u/ sten

• 75 g kapers

• 2 spk oliven olie

• 2 spk mayonnaise (Miracle

• Whip/Hellman’s)

• 1 tsk cognac

• 1/4 tsk Tabasco

• Citron og persille som pynt

Fremgangsmåde

Hæld væsken fra tun, ansjoser,

oliven og kapers og

kom dem i en blender/food

processor. Kør med 3-4 sekunders

intervaller, indtil du

har grynet masse.

Hæld massen over i en skål.

Bland olivenolie, mayonnaise,

cognac og Tabasco i.

Pynt med citronbåde og persille

ovenpå.

Smager godt på kiks (ikke

søde) og ristet brød.

H a r d u h ø r t ?

Vigtige ting bliver sagt

over en øl og aldrig gjort


Riverside City Band

Riverside

City Band

Fredag 18. marts, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Her i H.C. Andersen-året skal

vi selvfølgelig også have et

orkester fra Odense i Århus

Jazzklub. Riverside City

Jazzband har dog aldrig haft

brug for eventyrdigterens

hjælp, når de skulle sælge sig

selv. Siden 1978 har orkestret

den lille JAZZ AVIS

stået for en høj kvalitet af

jazzmusik, og har været meget

efterspurgt i både ind- og

udland, bl. a. med årlige besøg

i den førende traditionelle jazzklub

i Paris.

I front finder vi brødrene

Erland og Ove Larsen på

henholdsvis sax og trompet.

Heraf orkestrets kælenavn

”Larsenbanden”. Ove Larsen vil

være kendt af mange århusianere

fra diverse bigbands

og samarbejdet med Finn

www.aarhusjazzklub.dk

17

Odderskov. Gennem årene er

det blevet til samarbejde med

adskillige fremragende solister

som Ole Stolle, Theis Jensen,

Pete Allen, Jørgen Svare og

Jacques Gauthé. Tildelingen

af publikums 1. pris i Swedish

Open i Happy Jazz i 2002, burde

sige noget om, at Riverside

City Band kommer for at levere

os en rigtig god aften.

jn


18

Hot Club du Suede

Hot Club de

Suede

Fredag 1. april, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Det er med stolthed og stor

forventning, at Århus Jazzklub

præsenterer denne svenske

gruppe.

Med en gennemsnitsalder på

26 er den svenske sigøjnerjazz-

trio Hot Club de Suede et spillevende

bevis på, at nutidens

dygtige, unge musikere også

kan finde næring og inspiration

i en musik, som er fra

deres bedsteforældres tid. Med

blændende virtuositet og følelsesmæssig

indlevelse genskaber

Hot Club de Suede lyden af

et svunden Europa.

den lille JAZZ AVIS

Musikken, som den lød på

cafeerne i Paris i mellemkrigstiden.

Fyldt med vemod, men

også brusende og overdådig.

Trioen består af brødrene

Gustav og Hampus Lundgren

(guitar og kontrabas) og

Andreas Öberg (guitar)

Det har regnet ned over de

unge musikere med priser

og legater, bl.a. har Andreas

Öberg modtaget Hagström-

legatet 2003 og Swedish

Trad Jazz Society´s Louis

Armstrong-legat. De to guitarister

har desuden begge fået

guitarer opkaldt efter sig, såkaldte

signatur-guitarer, bygget

af det prestigefyldte finske

guitarværksted AJL.

Trioen har på kort tid skabt sig

et navn indenfor Gypsyjazzen,

og har således optrådt på

www.aarhusjazzklub.dk

Django Reinhard Festivalen i

Samois, Frankrig. De har desuden

indspillet og optrådt med

så forskellige svenske stjerner

som Lisa Nilsson og Putte

Wickmann.

jn


Kim’s Bacon

Kims Bacons

Jubilæumsband

med

Ole “Fessor”

Lindgren

Fredag 8. april, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

“Man kan så absolut kun håbe,

at dette udvidede Kims Bacon

vil bestå i mange år efter jubilæet,

for sjældent har man hørt

et orkester swinge så pragtfuldt

og medrivende, som det er

tilfælde på CDén her”.

Så venlig var en anmelder efter

udgivelsen af “Kims Bacon Live

2002”.

den lille JAZZ AVIS

Og der er ikke noget, der tyder

på at dette fine østjydske orkester

har slækket på kravene

siden.

I 2004 opfyldtes et længe næret

ønske, nemlig at føre Fessor og

Verner Worck sammen igen i de

rette omgivelser.

I et orkester med den rigtige

lyd af swingende blues og jazz.

Den lyd har Kims Bacon, og

efter det første forsøg under

Randers-ugen 2004 var der

ingen tvivl: det her må prøves

igen.

Århus Jazzklub åbner dørene

for gentagelsen af det lykkelige

møde. Oven i hatten får publikum

lejlighed til at nyde den

fantastiske sanger og guitarist

Jesper Bjarnesen. Af mange

kendt som solist med Klüvers

www.aarhusjazzklub.dk

19

Big Band, en bragende god fortolker

med sin let hæse, varme

stemme.

jn

H a r d u h ø r t ?

Der er ikke genialt at

spille jazzmusik. Det er

genialt at undvige hårdt

arbejde.


20

Whisky

kalkun

Opskrift af Ulrik Steen Møller

Ulrik Steen Møller, har indsendt

denne alternative juleret,

som han mener egner sig

meget fint i et jazzmiljø.

Ingredienser

5 kg. kalkun, 3 fl. god

whisky, Spækstrimler,

Mayonnaise, Olivenolie, Salt

og peber

Man køber en kalkun på

fem kilo og en flaske whisky.

Dertil salt, peber, olivenolie

og spækstrimler. Kalkunen

belægges med spækstrimler,

den snøres, saltes og pebres

og overhældes med lidt

olivenolie. Sæt ovnen på 200

grader. Skænk så et glas

whisky og drik en skål for det

kommende gode resultat.

Læg kalkunen i en bradepande

og skub den ind i ovnen.

Skænk to hurtige glas whisky

og drik igen for det kommende

gode resultat.

Indstil termostaten efter 20

minutter på 250 grader, så

den får et ordentligt pulver.

Skænk, yderligere tre glas

whisky op og drik dem.

Efter en hal tsims tid vænner

du fulen og blir ved mæ

den lille JAZZ AVIS

at hllde øje med stajninngn.

Griw vissskyflaschken å tsa

en lill EN.

Eftr ennu en hal tsims tschid

schlændrr du laaaaangshomtr

hæn til åvnnnn å vænnnr

kaaahaaalkunnn.

PASCH PÅ att du hik brændr

håndenden schkide

åvvvn.

Å sschhå tsar vi ænnnu

fæææhææm-schyw sjisskkywusser

mænns piiihiiipfuglen

schtajer widre iæææn

trææhææ tsimer (schhirka

åp i røwn mæ det!) Huuschk

å piss vær tiiihiiinde minut!

Kaaahaan de overhOOOvedt

la saj gør schå kryw hæn til

åvvvn å prøvv å riwwwe kaahhhallkunnn

UD!.

Tsa så ænnnnu en schlllurrrk

og prøvvv nåkkkkngang

å få kræææet UD! Samml

den satansforbanddde

piiihhhiipfuuul op fra døøøhøøørkn

og smid den påå et

faahhad. PASCH på a du ikkk

gliiiiiiiiiiiiiiiiiderr på det skidefedtede

køøøøkngål! Kann

du ikkkk uuundddgå de, schå

prøvvv igen åopppogssccchtådengikscchkuikkk-tihihihaihischkuåssspissslimajet.

Tag en lur.

Spis næste dag kalkunen kold

med mayonnaise og aspirin.

God fornøjelse med madlavningen!

PS: Kan også forsøgs med

Whisky og kylling eller

Bourbon og Kalkun.

www.aarhusjazzklub.dk

H a r d u h ø r t ?

Det manglende led mellem

dyret og det civiliserede

menneske er jazzmusikeren

Hjemmesider med

Jazz i

www.aarhusjazzklub.dk

Aarhus Jazzklubs sider med kalender, nyheder og

debatforum.

www.okbo.dk

Masser af billeder, historier, og Swing Streets

hjemmeside.

www.aarhusjazz.dk

Jazzportalen for Østjylland. Kalendere, artikler, links,

musikere og orkestre, og meget, meget mere.

www.jazzportalen.dk

Næsten komplet samling af jazzrelaterede enmer i

hele Danmark.

www.jazzbarbentj.dk

Bent J, det hyggelige spillested i Århus.

www.jazzselskabet.dk

Byens ældste jazzforening.

www.sunship

Ny moderne jazz

www.jazztilfesten.dk

“SwingStreet” trio, kvartet. Tlf. 8617 7782

Aarhus Jazzklub

anbefaler...

Hvis du ikke kender Aarhusjazz.dk, gør du dig selv en

tjeneste ved, at kigge forbi deres hjemmeside på

www.aarhusjazz.dk

Hjemmesiden udemærker sig ved, at have Århus Amts

største jazz-kalender, musiker- og orkesterkatalog.

Siderne indeholder også dugfriske førstehåndsindtryk

fra jazz’ens verden, en række reportere skriver til den

faste kolonne ”Jazz Around The Clock” som tager,

og gengiver ”jazzpulsen” i Århus, Østjylland, samt

nærmeste opland.

Du kan finde hjemmesiden på: www.aarhusjazz.dk


Neanders Jazzband

Neanders

Jazzband

Fredag 15. april, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Det er længe siden, dette

populære orkester har optrådt

i Århus. Så hvad kunne

være mere naturligt end at

Århus Jazzklub fejrer forårets

komme med et længe ventet

genhør!

Neanders Jazzband blev

startet i Sønderjylland i 1978

af H.C. Rosendal. Stilen var

fra starten den ældre jazzmusik,

og der blev hentet

megen inspiration fra bl.a.

Kid Ory, George Louis, Louis

Armstrong og Sidney Bechet.

I løbet af årene er repertoiret

blevet udvidet med mange

den lille JAZZ AVIS

forskellige genrer, men hovedvægten

bliver stadig lagt på

den gode gamle jazz.

Neanders Jazzband har spillet

i de fleste egne af landet, hvor

et bredt udsnit af de danske

jazzklubber og festivaler er

blevet besøgt. Her kan nævnes:

Tønder Festival, Tunø

Festival, Riverboat Festival,

Femø Jazzfestival, Gøteborg

Jazzfestival, Livø Jazzfestival,

Haderslev Jazzfestival, Rømø

Jazzfestival samt Esbjerg

Jazzfestival.

Her udover er det blevet til adskillige

optrædener i Tyskland

og England.

Neanders Jazzband har endvidere

samarbejdet gennem 7

år med den kendte amerikanske

jazz– og gospelsangerinde

Lillian Boutté. Samarbejdet

www.aarhusjazzklub.dk

21

udmøntede sig i en årlig gospelturné,

hvor en lang række

af landets kirke samt jazzklubber

blev besøgt.

I 2003 kunne Neanders

Jazzband fejre 25 års jubilæum

- vel og mærke med blot

én udskiftning gennem årene,

hvilket må siges at være

usædvanligt af dansk jazzorkester.

I den forbindelse har bandet

været i studiet i november

2002, hvor vi indspillede en

lang række nye numre, som

alle viser bandets musikalske

bredde.Den nye CD “Gumbo”

udkom august 2003.

jn


22

John ”Dix” Lindhardt

Dix Mix

Washboard

Band

Fredag 22. april, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Århus Jazzklub har også i

forårssæsonen valgt at præsentere

dette orkester. Hvorfor, vil

nogen spørge, de har jo næsten

lige været her. Svaret er, at de

altid skaber en rigtig god stemning,

og udviser en smittende

spilleglæde. Ja deres spilleglæde

er så stor, at flertallet af

dem under dække af et andet

orkesternavn har sneget sig

ind i programmet andetsteds.

Det må vi så tilgive dem, for de

gør det jo godt.

den lille JAZZ AVIS

John “Dix” Lindhardt har givet

navn til dette ensemble, og da

han meget af tiden opholder sig

i nærheden af Århus Jazzklub,

kan han jo lige så godt foretage

sig noget fornuftigt, såsom at

spille klarinet for gæsterne.

Det gør han med kraftig inspiration

fra Johnny Dodds, som

allerede i tyverne var ret god til

at spille klarinet. Det er i hele

taget musikken fra den tid,

som Dix Mix Washboard Band

gengiver med stor kærlighed.

Nærer du selv blot en gnist

af den kærlighed, så mød op

i Løvens Hule og bliv rigtig

forelsket!

jn

www.aarhusjazzklub.dk

Den levende

jazzklub

Af Jørgen Nielsen

Jørgen Bruun, som arbejder

i bestyrelsen for Vejle

Jazzklub, er gået ind i

klubarbejdet, fordi han elsker

god jazz.

Men det selskabelige liv i

klubben er mindst lige så

vigtigt, og for mange af

medlemmerne er det måske

endda vigtigere end selve

musikken.

Han er ofte at finde som

gæst i andre jazzklubber, og

har observeret de forskellige

måder, tingene gribes an på.

Han siger, at de klubber, som

kører bedst, er dem, hvor der

er et rigtigt klubliv.

Hvor de frivillige nærmest

står i kø for at give en hånd

med ved koncerterne, og

hvor man kan møde gamle

venner og finde nye.

En klub, hvis højeste prioritet

er at præsentere musik

af bedste kvalitet, er ikke

nødvendigvis den, som lever

længst. Men hvis et godt

musikprogram er kombineret

med et levende klubliv, ser

det straks lysere ud.

Yngelpleje inden for

jazzverdenen

Når det unge norske orkester

”Jazzin´ Babies” skal spille i

Vejle Jazzklub til foråret, er

der lavet aftaler med byens

Fortsættes side 24…


Jazz-

nødderne

Fredag 29. april, kl. 20:30,

Løvens Hule (Cafe Felis)

Selvom de påstår, at de er

inspireret af den amerikanske

crazy musiker Spike Jones,

så virker Kapelmester Taus

Houmøller og hans musikere i

Jazznøderne lige uinspirerede,

hvad enten de spiller på store

musikscener, i små jazzklubber

eller på jazzfestivals. Derfor er

det med den største betænkelighed,

at Århus Jazzklub lader

dette ensemble slutte forårssæsonen.

Deres ligegyldige optræden,

anstrengte humor og egoistiske

fremtræden vækker helt klart

afsky blandt flertallet af det

danske jazzpublikum. Hvilket

selvfølgelig forklarer hvorfor

orkesteret, efter 13 års utrættelig

angreb på god smag og god

tone, stadig overhovedet ingen

fans har.

Orkesterets overvægtige

smørtenor Lasse Holy, der sin

størrelse til trods har et meget

lille talent, som han misbruger

i den kommercielle reklames

tjeneste, er et kapitel for sig.

Hans hæse stemme og brovtende

opførsel rammer publikum

lige der hvor det gør mest ondt

og han modtager forståeligt

nok det største bifald når han

holder kæft og drikker en øl i

stedet.

Helt så let er det ikke at lukke

munden på orkesterets trommeslager,

der er akkurat ligeså

skør som hans navn lyder:

Bimmer og han lader ofte

sine platheder hagle ned over

den lille JAZZ AVIS

Jazznødderne

Grauballemanden Jens Henrik

der desværre ikke nøjes med at

spille Banjo.

Til sidst skal vi vel for retfærdighedens

skyld også lige

nævne trækbasunisten Bjarne,

der ofte viser sine klokker frem

iklædt dametøj, klarinettisten

Kenny der som den eneste rent

faktisk kan spille, men aldrig

får lov og bassisten Lars Ole

der nu i 5 år kun har været

med på prøve.

Dette sammenrend af spildte

talenter har i galskabens navn

indspillet to CD’er med de indfaldsløse

titler: “Absolut Bent

nr. 1 – Hvor ligger Føvling?” og

“Bent skal leve”. Titler der dog

tydeligt afspejler orkesterets

forkærlighed for den danske

www.aarhusjazzklub.dk

23

komponist Bent Fabricius

Bjerre, en kærlighed der under

ingen omstændigheder er gengældt.

Jazznødderne er et orkester der

kort sagt står for jazz når den

er værst og humor når den er

lavest. Så det er absolut jeres

eget ansvar hvis I sammen

med alle de andre tåber møder

op i Løvens Hule for at overvære

Jazznøddernes vanvittige

jazzshow. Det kan blive nødvendigt

med en lang pause fra

jazzmusikken oven på dette, så

vi siger på gensyn til efteråret!

jn


”Bagsiden

Ja, jeg vil være medlem

Klip kuponen ud og send den til adressen der står nederst, i en

lukket kuvert, eller giv den til et bestyrelsesmedlem, så får du

tilsendt et girokort, som du betaler inden den første. Du kan

også betale kontant til et bestyrelsesmedlem eller ved døren,

SÅ ER DU MEDLEM AF AARHUS JAZZKLUB

Navn:

Adresse:

(Så får du tilsendt programmet)

e-mail:

(Så får du e-mail nyheder)

Dato:

KLIP UD OG SEND TIL: Aarhus Jazzklub

v/Kasserer Lone Andersen, Guldsmedgade 42 II , 8000 Århus C.

Eller brug hjemmesiden: www.aarhusjazzklub.dk

…fortsat fra side 22

to gymnasier om at orkestret

kommer på besøg på skolerne

for at vise, at jazz ikke kun er

noget for de halvgamle.

Man håber, at flere unge fatter

interesse for den klassiske

jazz, og dukker op til koncerterne

i byen. Nyt blod blandt

publikum og større jazzinteresse

hos de unge er én af

vejene frem.

Hvordan man får fuldt hus

Ja, man kan selvfølgelig

engagere et populært, lokalt

orkester hver gang. Men det

giver trods alt for lidt variati-

on, og hvis man -som de fleste

klubber- modtager offentligt

tilskud, er man forpligtet til at

præsentere et bredt program.

Så hvad med at skrive på plakaten

”Hvornår har du sidst

været ude at danse med din

kone?”, foreslår Jørgen Bruun

fra Vejle Jazzklub Og hvis

problemet er, at folk ikke kan

finde ud af at danse, kan man

jo hyre en god instruktør og

lave en rigtig danseaften.

Vi kan ikke

finde dig

Af Jørn Kildall

Mange af vores medlemmer

har e-mail, som står i vores

medlemskartotek.

Desværre viser det sig, at

mange af dem ikke længere

eksisterer eller at postkassen

er løbet fuld.

Det er i grunden en skam når

Klubben gerne vil i kontakt

med medlemmerne. Det praktiske

ved e-mail er, at Klubben

sparer mange penge til porto

og kuverter, når vi kan sende

informationer elektronisk.

Derfor vil Klubben opfordre

medlemmerne til, at tage

kontakt med kassereren Lone

Andersen. Dette kan gøres via

hjemmesiden:

www.aarhusjazzklub.dk.

Vælg punktet ”Meld flytning”

og klik på ordet ”Kasserer”.

Lone Andersen kan også kontaktes

på telefon 86130603.

Du kan også skrive et gammeldags

brev og sende det til Lone

Andersen, Guldsmedgade 42

II, 8000 Århus C.

H a r d u h ø r t ?

Mennesker har store ambitioner

og små projekter

More magazines by this user
Similar magazines