Informationsbrochure til kommende frivillige på Masanga hospital i ...

masanga.dk

Informationsbrochure til kommende frivillige på Masanga hospital i ...

Informationsbrochure til

kommende frivillige Masanga

hospital i Sierra Leone

1


Indholdsfortegnelse

Kort – Afrika – Sierra Leone - Masanga

- Sierra Leones historie

Masanga – Forskellige verdner mødes

Hospitalets bestyrelse

Organisationen Masangas venner

- frivillige i DK

Retningslinjer for god opførsel

Praktiske informationer

- Visa

- Forsikring

- Vaccinationer

- Lægetjek efter hjemkomst

- Post

- Pris for rejsen

- Udgifter i Sierra Leone

- Penge

- Medlemskab

- Udflugter

- Brug af biler

- Sprog

- Billeder

- Sponsorater

At være frivillige Masanga

- Eget projekt

- Overlevering af projekt

- Ankomst/hjemkomst

- Frivillige igen, igen

Gode råd fra tidligere frivillige

Pakkeliste

2


Historie

3

Afrika

Sierra Leone

Hospitalsområdet i

Masanga

Det er vigtigt at sætte sig ind i Sierra Leones historie inden afrejse, da landet gennem 90’erne

led under en borgerkrig, der resulterede i titusindvis af døde og mere end to millioner

fordrevne. Da det kun er 8 år siden krigen sluttede, har stort set alle I kommer til at møde,

mærket dette tæt hold.


Det kan anbefales at læse ”Den lange vandring” og se filmen ”Blood diamant” samt ”Cry

Freetown”.

Masanga – Forskellige verdener mødes

Taskerne er pakket, flybilletten printet ud, mange måneders malariapiller fylder i håndbagagen

imens tankerne langsomt flyver af sted mod det ukendte varme Sierra Leone. De trygge danske

rammer bliver i løbet af en flyvetur udskiftet med udfordrende, grænseoverskridende, fremmede og

spændende omgivelser. Tankerne får frit løb: Hvilke mennesker møder jeg? Hvordan er maden?

Hvad med krigen? Hvordan mon det er at være hvid? Er det virkelig verdens fattigste land? Og

hvad vil det sige? Jeg håber der kommer en og henter mig i Freetown lufthavn…

Når man som frivillig tager til Masanga står man pludselig ansigt til ansigt med en helt anden

virkelighed end den vi er vant til. Det er et land, der står overfor mange sociale, økonomiske og

sundhedsmæssige udfordringer, men det er også et land, der rummer en humoristisk og sejlivet

befolkning. Det er i disse rammer man som frivillig skal forsøge at skabe en sammenhængende og

meningsfyldt hverdag i et tæt samarbejde med mennesker man aldrig har mødt før. Det er et

samarbejde, der går tværs af religiøse, nationale og etniske forhold. Det kræver indsigt i og

forståelse for den kultur, man skal være en del, hvis man vil opnå tilfredsstillende resultater i løbet

af ens ophold.

På forberedelsesweekenden skal vi derfor snakke om kulturforståelse i almindelighed og hvordan vi

forstår samfundet i Masanga i særdeleshed. Vi skal blandt andet ind forståelsen af samfundet ud

fra dets egen logik - hvilket langt hen ad vejen indebærer, at man som frivillig kan sætte sig ud over

ens egen ’vestlige’ verdensanskuelse. Dette er nødvendigt, hvis projekterne i Masanga skal være

bærerdygtige i fremtiden. Gennem oplæg, Masanga-cases og lege vil vi komme ind forskellige

diskussioner vedrørende kulturen i Masanga. Formålet er at I som frivillige forhåbentlig får nogle

nyttige redskaber med i rygsækken, når faktorer som kommunikation, traditioner, værdier og moral

bliver udfordret.

4


Hospitalets bestyrelse

Vores forening Masangas Venner (AFOM, Associations Friends Of Masanga) arbejder sammen

med en engelsk velgørenheds organisation SLAA (Sierra Leonean Adventist Abroad) om

driften af sygehuset og har sammen indgået en kontrakt med regeringen i Sierra Leone, om at

rehabilitere og drive hospitalet over en 10-årig periode. Der sidder 3 SLAA repræsentanter, 3

AFOM repræsentanter og en observatør fra ministeriet i Sierra Leone i bestyrelsen.

Hospitalsbestyrelsen samarbejder med den lokale Tamrahne, der består af de ældre der ejer

landstykker og er stammehøvdinge. Vigtige beslutninger vedrørende hospitalet og dets

omgivelser, bliver drøftet et månedligt møde mellem den daglige ledelse hospitalet og

Tamrahne.

På billedet ses Thomas Fortune i den prikkede hvide skjorte, han er hospitalets daglige leder.

Organisationen Masangas Venner

Masangas Venner har til formål, at medvirke til at rehabilitere og drive hospitalet i samspil

med de nationale og regionale sundheds-myndigheder.

Bestyrelsen består af:

5


Peter Bo Jørgensen er opstarter af projektet. Han er uddannet kirurgisk læge og arbejder til

dagligt sin privatklinik Saganordic. Peter rejser flere gange årligt til Masanga, hvor han

både opererer og tilser diverse projekter, samt videreudvikler disse.

Else Iversen er uddannet læge. Hendes medvirke i organisationen er dels at foretage

operationer Masanga og dels at varetage den medicinske vinkel dette projekt. Hun har

stor indsigt i udviklingsarbejde fra et andet projekt i Kenya. Else er næstformand i Masangas

Venner.

Peter S. Adamsen er indvalgt til organisationen fra generalforsamlingen i 2009 og besidder

posten som den hårde kassér.

Knud Anker har været med fra starten til genetableringen af Masanga hospital. Han arbejder

Miljø og energicenteret i Høje Tåstrup.

Inge Hass er medlem af bestyrelsen og gør et stort arbejde i forhold til diverse kontrakter og

samarbejdsaftaler.

Urd Steendahl Grandorf og Morten Jess Nielsen blev valgt ind som suppleanter til

generalforsamling i 2009 og er begge aktive i frivilliggruppen i DK samt været udsendt som

frivillige Masanga.

6


Frivillige i DK

Der er mange mere eller mindre aktive frivillige i Danmark, der dagligt arbejder med

udviklingen af Masanga. Dette frivillige arbejde har hjem i flere mere eller mindre

veldefinerede grupper. Erhvervsgruppen knokler med at skaffe penge til driften af hospitalet.

De har gode forbindelser i erhvervslivet.

En anden frivillig gruppe består primært af folk som vender hjem fra Masanga efter et ophold

som stadig ønsker at hjælpe projektet vej. Denne gruppe tager sig af at sende nye frivillige

afsted samt andre forfaldende opgaver, som PR og foredrag. Gruppen har et ugentligt møde

Masanga-kontoret Nørrebrogade 68B 3. sal.

Derudover er der arbejdsgrupper i UK, New York og Norge.

Kontakt info nogle af de frivillige:

Anna Alt muligt hvadskalmankaldesinmail@sol.dk

Søren Alt mulig steendahl@kadaver.dk

Urd Frivillig koordinator masanga@gmail.com

Morten Alt muligt mortenjess@gmail.com

Rikke Sponsorbarnsprojektansvarlig rikkebennesen@hotmail.com

Mogens Containeransvarlig moholm@get2net.dk

Simon Fotoansvarlig simon.clement@gmail.com

Lars Psykolog lars@psyc.dk

Sussi Ernæringsprojektkoordinator sussiogbuhl@hotmail.com

Sabine Containerindholdsansvarlig lea_sbine@hotmail.com

Knud Anker Alt muligt mec@mec-ht.dk

Rikke Adamsen Hjemmeside ra@saganordic.dk

Marianne Alt muligt mrknop@hotmail.com

Peter Adamsen Økonomi psa@efoqus.dk

Peter Bo Jørgensen Alt pbj@saganordic.dk

Mette Projektvejleder mette@coconut.dk

40703032

7


Retningslinjer for god opførsel

1. De lokale er arbejdsgiveren, du er gæsten og derfor er det vigtigt at du udviser

ydmyghed og respekt.

2. Seksuelle forhold med de lokale er ikke acceptabelt. Der kan hurtig opstå problemer,

hvis Masanga, blandt de lokale, får et ry for at være et nemt sted at finde en hvid

partner og dermed en lysere fremtid. Samtidig kan projektet udadtil virke yderst

uprofessionelt.

3. Masangas Hostel er kun for de frivillige og ansatte der har et formål med opholdet

Masanga, idet hostellet er et fristed for de frivillige. Gæster der skal overnatte

Hostellet, ses derfor meget nødigt!! Hvis du alligevel ønsker at få besøg, skal Frivillig

koordinatoren kontaktes forud for besøget (masanga.dk@gmail.com).

4. Det er ikke tilladt at efterlade eller udlevere sine ejendele til enkeltpersoner trods af

tiggeri eller gode venskaber. Du må tænke , at arbejdet du udfører som frivillig er

nok i sig selv samt at der kan opstå problemer, hvis de lokale begynder at forvente

materielle goder, hver gang der kommer nye frivillige.

5. Fotografering skal gøres en hensynsfuld måde. Spørg evt. først om det er i orden at

du tager billeder.

Hvis du forlader Masanga:

6. Bo altid et sikkert sted.

7. Fortæl hvor du tager hen og hvilke aftaler du har om tilbagekomst osv. Og husk at

medbringe en mobil der virker.

8. Du rejser aldrig alene.

9. Det er kun tilladt at køre motorcykel med godkendt førerbevis og der anvendes altid

hjelm.

10. Vær opmærksom dit fysiske og psykiske velbefindende.

11. Tag ingen chancer med dit helbred. Du kan sætte dig selv og dine medfrivillige i en

meget svær situation.

12. For en sikkerhedsskyld skal du altid have penge lommen.

Rejs til Masanga med omtanke og ansvarlighed overfor dig selv, dine medfrivillige og ikke

mindst over for de lokale.

8


Praktiske informationer

Visa: Mindst en uge før afrejse skal I have

søgt et visum Sierra Leone Konsulatet i

Danmark.

I skal have et turistvisum som koster 500 kr.

På visumformularen vil de have oplysninger

om adresse i Sierra Leone, her skrives

Masanga hospital, Masanga og ved

kontaktperson skrives Peter Bo Jørgensen.

Sierra Leones konsulat

Strandboulevarden 33, 2100 København Ø

Mandag-fredag 09.00-12.00

Tlf. 35 26 55 26.

Husk: penge i kontanter, pas og pasfoto.

Forsikring: Du sørger selv for forsikring under hele rejsen. Husk at printe police og

telefonnumre ud.

Vaccinationer:

Følgende vaccinationer er nødvendige: Man kan evt. vælge at få:

- Gul feber (195kr)

- Hepatitis A og B (465kr)

- Difteri/Stivkrampe (130kr)

- Tyfus (240kr)

Vaccinationer kan fås hos:

Speciallægernes sundhedscenter

Rosenørns Alle 68 st.

Frederiksberg C

39633738

9

- Kolera (215kr)

- Meningitis (210kr)

- Rabies (595kr)

- Tuberkulose (155kr)


Priserne i skemaet gælder for dette sted og er billigere end mange andre steder.

Husk desuden at medbringe dit internationale vaccinations kort rejsen, da du ellers

kan risikere at blive nægtet indrejse.

Vi råder det kraftigste at tage malaria-piller under hele opholdet. MALARONE kan

anbefales, selvom det bliver den dyreste løsning, men da Masanga er et område med høj risiko

for malaria, er det vigtig at være beskyttet. Snak med din læge om det bedste valg for dig.

Lægecheck efter hjemkomst: Sørg for at få en generel helbredsundersøgelse hos din

egen læge efter hjemkomst, selvom du føler dig rask. Følgende skal undersøges:

- orm

- bilharzia

vær yderligere opmærksom hvis du får influenzalignende symptomer, da dette sagtens kan

være malaria.

Post: Hospitalet har en postboks i Magburaka, hvor vi også kan modtage post. Det varierer

lidt hvor mange af brevene og pakkerne der når frem, men I er velkomne til at forsøge:

Masanga Hospital

c/o dit navn

P.M.B 44

Magburaka

Sierra Leone

10


Pris for rejsen hjemmefra:

UNITAS-flybillet mellem 7.000 -10.000 kr

Prisen varierer alt efter hvilke tid året rejsen finder sted.

Hjemrejsedatoen kan ændres for 300 kr.

Kost og logi 30 kr/dag

Et 5½ måneders ophold vil derfor koste 4950kr.

De 30 kr. om dagen dækker 3 måltider samt løn til

køkkenpersonalet, husalfen Josef og sikkerhedsvagten.

Standart Transport 500 kr

Dette beløb samles i en pulje, der dækker poster som

- reparation af alle biler der anvendes i forbindelse

med hospitalet og dit ophold, dvs. generelt slid.

- Afbetaling af ny bil der kun anvendes af de frivillige.

Forberedelsesweekend 300 kr

11


Prisen dækker udgifter til mad, underholdning og leje af hytte.

Frivilligpakken betales til:

Bank: Nordea

Konto nr. 4380297200

Reg. Nr. 2191

IBAN DK3220004380297200

BIC/SWIFT-adresse NDEADKKK

1000 kr. af det indbetalte beløb fungerer som depositum og vil ikke blive betalt tilbage, hvis

du beslutter at annullere dit ophold.

Udgifter i Sierra Leone:

Overnatning ankomst dag

Da I ankommer med fly kl. cirka 20.00 og endnu har lang vej til Masanga,

vil I overnatte et sikkert hotel nær Lungi Airport.

Et enkeltværelse koster 55$, et topersonersværelse koster 65$.

Transport

Turen til og fra lufthavnen samt andre turer man frivilligt tager , betales direkte til

chaufføren efter kørsel. Businessvoluntøren står for den daglige administration af at pengene

bliver betalt.

F.eks. koster en tur til Freetown fra Masanga 600 danske kr., som dækker benzin og

chaufførens løn. Jo flere der skal med bilen, jo flere er man om at betale de 600 kr. – og jo

billigere bliver det.

Internet

Internettet betales af de frivillige der er interesseret i at bruge det.

Jo flere der er med, jo billigere vil det blive.

Hvis man f.eks. er 10 personer til at betale, så er prisen 40 kr.

En af de frivillige bliver udnævnt som internetansvarlige Masanga.

Denne person betales kontant hver måned.

12


Derudover skal man forvente at der bliver udgifter i forbindelse med udflugter og

lommepenge.

Penge: I Sierra Leone, veksles der mellem USD og Leoner. Dog er tiltroen til dollaren lav, og

derfor bør dine sedler være fra efter 2002 og desuden i 100 dollar sedler. På denne måde

får du også mest ud af dine penge.

Husk at bestille pengene i god tid i din bank. Hver person må max. medbringe 5000 dollars.

Medlemskab: Det er i bestyrelsen vedtaget at alle frivillige også skal være medlem af

Masangas venner. Tilmeld dig hjemmesiden www.masanga.dk under ’Bliv medlem’.

Tidsforskel: De er i Sierra Leone en time efter dansk tid om vinteren og to timer efter om

sommeren. (pga. sommer- og vintertid).

Udflugter: Der ligger en sort kinabog hostellet over turer, som frivillige tidligere har

været under deres ophold i Sierra Leone. Skriv gerne selv om egne erfaringer.

Brug af biler:

Hospitalets biler står primært til rådighed for hospitalet. Der skal hele tiden være en køreklar

bil, hvis der skulle opstå en nødsituation, derfor prioriteres både nødsituation og ærinder for

13


hospitalet højere end weekendture for de frivillige. Hvis de frivillige allerede har arrangeret

en tur, og der af en eller anden årsag kun er en funktionel bil hele Masanga, bliver denne

tur aflyst.

Når man som frivillige arrangerer en tur der involverer en bil, skal der gives tilladelse af en af

følgende personer:

En tur med et lægeligt formål:

- Af den læge der er vagt, og hvis han ikke står til rådighed, forhører man sig hos en

anden læge

En tur uden lægeligt formål:

- Af hospitalets manager eller projekt manageren. Hvis disse ikke er til rådighed

forhører man sig med en læge.

Hver bil har en logbog, som man skal udfylde hver gang man har været ude at kører. Recepten

for købt brændstof skal afleveres til hospitalets manager eller projekt manageren for at kunne

godtgøres.

De personer der har tilladelse til at kører hospitalets biler, betingelse af at de har kørekort,

er hospitalets chauffører, hospitalets manager, lægerne og hospitalets forstander.

Ture med lægeligt formål betaler hospitalet selv. Ture for de frivillige betales af dem der tager

med den specifikke tur.

Prisen beregnes således:

Det koster 650 Leones pr. kilometer

Der lægges 30 % oven i de ture, hvor hovedparten foregår dårlige veje.

Denne pris er eksklusiv chaufførens løn. Hvis han skal overnatte koster 20.000Leones pr. nat.

Priserne kan ændre sig lidt, idet brændstofprisen variere – nuværende pris er 12.500 Leones

pr. gallon (3,8-4,5L).

Restriktioner:

- Bilerne må ikke krydse grænsen

- En chauffør må ikke forlange flere penge og tage ekstra passagerer med. Der er kun

plads til det antal der er sikkerhedsseler til.

- Ture om aftenen skal så vidt muligt undgås.

14


Sprog:

Da hovedsproget i Sierra Leone er engelsk, bør der tales mest muligt engelsk og ikke dansk.

Selv de frivilliges terrasse, hvor der muligvis er få der ikke forstår dansk. Derudover er det

vigtigt at mest muligt materiale og mail bliver udarbejdet engelsk, da frivilliggruppen

Masanga ofte bruger meget tid at oversætte fra dansk til engelsk. Tillige ønskes det at

organisationen skal være international hvad angår frivillige.

Billeder:

Vi vil gerne benytte os af alle de fantastiske billeder I tager Masanga, idet de beskriver et

led i udviklingen af projektet. Derfor er der oprettet et fælles sted, hvor alle kan oploade og

downloade billeder. For at arkivet ikke bliver uoverskueligt og rodet, beder vi dig kun at

lægge 10-50 af dine bedste billeder op, og gerne dem der beskriver dit projekt.

OBS: Adgang til billederne er KUN givet til dem som har været afsted! Så giv ikke kode ordet

videre til andre!

For at oploade billeder skal man bruge programmet Picasa, som kan

hentes her .

Derefter skal man gå ind gmail.com og log med:

Mailen: MasangasVenner@gmail.com

Koden: GeorgeFawundu

Der er en guide til at bruge programmet

her .

Er der spørgsmål eller problemer med uploadningen så kontakt Simon fra frivilliggruppen i

DK.

At være frivillig Masanga

Forberedelsesweekend

Det er obligatorisk at have deltaget i en

forberedelsesweekend inden afrejse til Masanga. Denne

weekend er altid rigtig hyggelig, hvor du møder de andre der

skal til Masanga i samme periode som dig.

15


Programmet lørdag:

Vi ”uddanner” dig kort i kulturforskelle og om vores indflydelse lokalsamfundet. Samtidig

opstiller vi problemstillinger, der bliver diskuteret. Der vil være små sjove lege, gåture og

lækker mad.

Programmet søndag:

Vi får besøg af Peter Bo (formand) og Mette Andreassen (projektvejleder), og der bliver sat

fokus dit projekt og problemstillinger omkring dette.

Eget projekt

Det er vigtigt at gøre sig klar hjemmefra, at man Masanga må udføre projektet egen

hånd. Derfor skal du have lavet en gennemarbejdet projektbeskrivelse forhånd. Der er i

organisationen udarbejdet en formular hvori du kan konstruere din egen projektbeskrivelse.

Denne bliver tilsendt mail tre måneder før afrejse. Det kan være vanskeligt og tungt at lave

denne egen hånd, derfor kan du hente alt den hjælp du har brug for gennem Mette

Andreassen, der har stor erfaring med udarbejdelsen af projektbeskrivelser. Samtidigt er det

oplagt at spørge den tidligere frivillige, der netop har været dit projekt, til råds.

Mette kan kontaktes pr. mail eller telefon (se kontakt infoer under ”frivillige i DK”).

Tidligere og nuværende frivillige kan du komme i kontakt med gennem Masanga.

Skriv til masanga.dk@gmail.com

Når man er Masanga har alle travlt med eget projekt. Derfor kræver det selvstændighed at

få sine egne problemer løst. Ofte er det ikke nødvendigt at involvere hele frivilliggruppen,

hospitalets ledelse og DK-gruppen, hvis man blot afklarer hjemmefra, hvem der skal kontaktes

med hvilke problemer.

16


Overlevering af projekt

Det at man får overleveret sit projekt ordentligt, er meget vigtigt for hele opholdet og

projektets bæredygtighed. Som ny frivillig er det af meget stor betydning, at man bliver sat

godt ind i tingene, så man sikrer at oplysninger og erfaringer ikke går tabt. Jo mere man kan

hjælpe hinanden videre, jo mere får vi udrettet Masanga. Når man selv er færdig

Masanga og ankommer til DK, skal den nye frivillig have mulighed for at kontakte dig

angående spørgsmål til projektet.

I fællesrummet/stuen hostellet ligger der en bog, som indeholder alt om projektet. Den

skal helst opdateres løbende, men minimum udfyldes ved afrejse, så alle erfaringer bliver

videreført. Denne bog er speciel vigtig, hvis der bliver en periode uden frivillige projektet.

(Dette opstartes ved årsskiftet 2009/2010).

Ankomst/hjemkomst

Vi har fra tidligere erfaringer oplevet, at nyankomne frivillige til Masanga har mødt

unødvendigt meget modstand. Dels fra lokale og dels fra frivillige der allerede er midt i et

ophold Masanga. Dette kan skyldes mange ting. Det er i lang udstrækning pga., at alle

parter Masanga ikke er blevet tilstrækkeligt involveret i nye frivilligopgaver og ikke er

blevet informeret om nyankomnes rolle.

Denne kommunikation er blevet rettet op med flere tiltag. Et af disse er, at man som ny

frivillig, et par uger før ankomst, sender en hilsen til folket Masanga, med hvem du er og

hvilken rolle du skal udfylde. Denne hilsen sendes med en Update (skriv din hilsen og send

den til steendahl@kadaver.dk lige før du rejser).

Det er også meget vigtigt at man som etableret frivillig Masanga, tager rigtig godt imod

nyankomne frivillige. Det er jo også det man ønsker for sig selv, når man er ny.

Rejsen til Masanga er helt fantastisk, men ligeså fantastisk det er, lige så svært kan det være at

komme hjem. Det er svært at forberede sig hjemkosten. Det er vigtigt at få snakket med

folk om, hvad man har oplevet og måske specielt folk som selv har været af sted. Derfor er du

selvfølgelig velkommen til at kontakte os…. Men samtidig er det utroligt vigtigt, at du har en

samtale med Lars som tilbydes, det er et krav. Det er selvfølgelig fortroligt og bedst af alt, har

han selv været Masanga.

17


PR - mens du er frivillig

Din frivilligrolle skal munde ud i tre ting:

- at du har haft en god oplevelse af dit ophold Masanga.

- at hospitalet Masanga har oplevet dit ophold som givende og bidragende til

udviklingen.

- at budskabet om Masanga bliver formidlet videre, at din, hospitalet og projektets

historie bliver viderefortalt.

Derfor skal du (helst) før, under og efter dit ophold formidle historien til medierne. Eller i

hvert fald prøve at få budskabet ud.

Det kan gøres via billeder, tekst, lyd, video, foredrag, interview, osv.

Gode råd er at få dette område, fra vores hjælpende hånd – Jakob der er journalist ved

Politiken. Skriv til masanga.dk@gmail.com for at få dette dokument.

Frivillig igen, igen

I Masanga ønsker vi, at du som frivillig bliver en del af Masanga. At du efter dit ophold måske

er ”brændt fast” i projektet og har lyst til at arbejde videre i DK med problemstillinger,

koordinering og beslutninger. Men vi ønsker samtidig også at give dig muligheden for at tage

af sted igen, hvis det er dit ønske. Når du en gang har været Masanga, giver dit næste

ophold helt andre muligheder, idet du kender alle ansatte, strukturen, kulturen og den daglige

rytme. Så du er altid velkommen igen og igen. I DK og Masanga!

Gode råd fra tidligere frivillige!!

- Vær open-minded og opstillingsparat.

- Lad være med at have for travlt op til rejsen og indstil dig mentalt til opgaven i

Masanga.

- Det er godt at have en stor portion gåmod og tålmodighed.

- ”Det kunne være rart at komme væk fra rollen, som den der bestemmer. Så jeg tror

løsningen er hele tiden at inddrage de lokale. De arbejder her jo hele tiden, vi er her

kun midlertidigt. Du må have har respekt for at det er dem, der skal være her hele

tiden, så det er dem der skal være med til at bestemme.”

- ”Nogen gange skal man ikke være bange for at man gør det galt eller at det kunne have

været gjort bedre, så skal man bare tage beslutningerne, så sker der da noget.”

- ”Der skal ti positive mennesker til at skabe god stemning, der skal én til at skabe dårlig

stemning!”

18


- Det er en god ide, at medbringe sig bærbare computer, da der sagtens kan arbejdes

”moderne vis” midt i junglen. Der er internet Masanga ca. 3 timer hver aften.

- Husk at opdatere dit virusprogram hjemmefra.

- Der kan i perioder være mange mennesker hostellet i Masanga, som hurtigt kan

fører til rodede og beskidte fællesområder. Find en god løsning, hvor alle hjælper med

at rydde op. På husmøderne kan man evt. lave aftaler om fælles oprydningsordninger –

det er vigtigt, at vi er et godt eksempel for resten af Masanga.

- På de ugentlige husmøder er der forbindelse til en frivillig i DK. Det er her vigtigt, at

man er forberedt, da det ofte er gennem disse samtaler problemer løses og svar kan

gives.

- Projektbeskrivelsen kan godt give én præstationsangst, - men bare rolig, den er der for

at hjælpe dig, når du står med problemer og spørgsmål i Sierra Leone, for der er langt

til Danmark.

- Medbring udtjent elektronik fra SL til DK, da de i Sierra Leone ikke har et optimalt

Pakkeliste:

affaldssystem.

Her er gode råd fra tidligere frivillige om hvad de har nydt godt af eller savnet. Den er ikke

fyldest gørende.

Mobiltelefon (simkort og taletid kan købes i Masanga)

Opladelige batterier og oplader Forlængerledning med stikdåse

Omformer stik engelsk til dansk Musik via. Højtalere, batterier!

Højtalere til ipod/mp3 Bærbar computer

Musik og podcast Film

Kamera

Lagenpose Myggenet

Bøger Dagbog

Kørekort Lommelygte

Badetøj Regntøj

Lange bukser og lange trøjer En varm trøje

Klipklapper/ behagelige sandaler Tyndt tøj til at sove i

19


Løbesko varme støvler

Solcreme Propiden og diarre medicin

Håndsprit Vaske/gnubbe handske (badehandske)

Førstehjælpsudstyr til dig selv

OBS!! På de fleste flyrejser må man kun medbringe 20 kg.

Tandpasta, slik, colaer, øl, tandbørster, shampoo, sæbe, cigaretter osv. kan købes stedet

eller i Magburaka, men det er nu meget godt at have lidt med hjemmefra.

Rigtig god tur!!!

Mange hilsner fra Masangas venner

Masanga.dk@gmail.com

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkomme til at kontakte os.

20

More magazines by this user
Similar magazines