26.07.2013 Views

Flet let kurve - Hobby-Nyt

Flet let kurve - Hobby-Nyt

Flet let kurve - Hobby-Nyt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kurvefl etning


Før du starter<br />

Kantfylder<br />

Kant<br />

Bund<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tematerialer:<br />

Grundmateria<strong>let</strong> peddigrør<br />

findes i forskellige dimensioner<br />

til at f<strong>let</strong>te med.<br />

Rund peddigrør<br />

Flad/oval peddigrør<br />

Flade sjener<br />

Hank<br />

Det er praktisk at vide, hvad<br />

tingene hedder, så er det<br />

nemmere at forstå f<strong>let</strong>tevejledningen.<br />

Desuden anvendes ofte en<br />

kraftig snor af søgræs eller<br />

papir.<br />

Iblødsætning<br />

Stage<br />

Væver<br />

Alle typer f<strong>let</strong>temateriale af<br />

peddigrør skal lægges i blød<br />

inden de kan anvendes til<br />

<strong>kurve</strong>f<strong>let</strong>ning. Materia<strong>let</strong> skal<br />

kunne bøjes i mindst 90 grader.<br />

Det tager 5 - 10 minutter i en<br />

balje vand alt efter tykkelse.<br />

Husk tørre tynde peddigrør<br />

knækker nemt.<br />

Hvis man ikke bliver færdig<br />

med sin kurv, kan den blot<br />

blødgøres igen senere. Husk<br />

snor skal ikke blødgøres.<br />

Husk, flade sjener har en<br />

for- og en bagside. På de<br />

flade sjener er forsiden glat og<br />

bagsiden vil flosse op, når man<br />

bøjer den i våd tilstand. Sørg<br />

altid for at den glatte retside<br />

kommer udaf på <strong>kurve</strong>n.<br />

På flade/ovale sjener er den<br />

buede side retsiden.<br />

Bøj altid peddigrør langsomt i<br />

en jævn bevægelse, så fibrene<br />

i naturmateria<strong>let</strong> kan følge<br />

med.<br />

Væve- og f<strong>let</strong>teformer<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning:<br />

Start med at lægge peddigrøret<br />

dobbelt og start omkring<br />

en stage. Kryds peddigrørene<br />

imellem stagerne, så det rør<br />

som lå bagved kommer foran<br />

og modsat.<br />

Slut omgangen omkring den<br />

første stage og hæft enderne<br />

ind under krydsf<strong>let</strong>ningen ved<br />

hver deres stage. Brug en syl<br />

eller strikkepind. Klip af i 1 cm<br />

længde.<br />

Lærredsvævning:<br />

Almindelig lærredsvævning,<br />

hvor væveren går over en<br />

og under en. Næste række<br />

modsat. Husk at skubbe væverækkerne<br />

så tæt sammen som<br />

muligt.<br />

Kippersvævning:<br />

Ved kippervævning bliver hver<br />

væverække forskudt en stage<br />

til højre eller venstre, så der<br />

opstår et skråt mønster i vævningen.<br />

Den mest almindelige<br />

kippervævning er over to under<br />

en.<br />

Isætning af ny væver:<br />

Peddigrør øges blot ved at<br />

enderne krydser hinanden bag<br />

en stage.<br />

Flade sjener og flade/ovale<br />

sjener øges over 4 stager, så<br />

begge ender er skjult imellem<br />

vævesjenen og en stage.<br />

Slutning<br />

Ny vævesjene<br />

Hæftekroge:<br />

Der bruges aldrig lim ved<br />

<strong>kurve</strong>f<strong>let</strong>ning. Ender på sjener<br />

som bruges til bevikling og<br />

snøring af hanke og kanter<br />

hæftes altid med en krog omkring<br />

en væverække.<br />

Hæftekrog ved bevikling af<br />

hank.<br />

Hæftekrog ved starten på en<br />

kantsnøring. Snøresjenen<br />

sidder som en krog omkring<br />

<strong>kurve</strong>ns kant under kantsjenerne.<br />

Hæftekrog ved afslutningen på<br />

en kantsnøring. Snøresjenen<br />

ligger som en krog omkring en<br />

tværgående sjene indvendigt i<br />

sidevævningen.<br />

Kantsjener:<br />

Overlap udvendig<br />

kantsjene<br />

Snørestart<br />

Overlap indvendig<br />

kantsjene<br />

Overlapsstederne på kantsjenerne<br />

må ikke ligge lige<br />

ud for hinanden, men efter<br />

hinanden. Start kantsnøringen<br />

foran begge overlapssteder,<br />

så er det nemt at regulere kantsjenernes<br />

længde til sidst.<br />

Sådan startes en ny sjene<br />

på undersiden af hanken.<br />

Ende på gammel<br />

snøresjene<br />

Start på ny snøresjene.<br />

Efterbehandling:<br />

På den færdige kurv vil der<br />

være en masse små trevler.<br />

De største klippes af, de små<br />

svides af med en lighter.<br />

Giv den tørre kurv 2 -3 gange<br />

fed sæbespånevand eller giv<br />

en gang olie (linolie eller vindruekerneolie).<br />

Lyse <strong>kurve</strong> kan indfarves med<br />

bejdse eller fortyndet hobbyfarve.<br />

HUSK!<br />

Læs altid hele opskriften grun digt igennem inden start.


Peddigrør<br />

Hvad er peddigrør egentlig og<br />

hvor kommer det fra ?<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tematerialer som kan købes i Danmark<br />

bliver færdigforarbejdet i Kina af råmaterialer<br />

fra Malaysia.<br />

På en simpel maskine opskæres<br />

alle tykkelser og bredder af peddigrør<br />

og flade sjener gennem<br />

en slags dyse. Herefter bliver<br />

materialerne bundtet i runde<br />

bundter klar til afsendelse til<br />

Danmark.<br />

Bagved, foran, ind kant<br />

Peddigrør er stængelkernen fra en klatrende spanskrørspalme også kendt som<br />

palmevin.<br />

Palmenvinen tilhører en stor familie af klatrende palmer som gror i troperne,<br />

fortrinsvis i Syd Øst Asien og er ved siden af tømmer Indonesiens vigtigste skovprodukt.<br />

Palmevinen har lange fleksible ranker som kan blive helt op til 160 meter i regnskoven<br />

med en diameter op til 3,5 cm. Palmen har blade med kraftige torne som<br />

griber fast i træerne, når vinen klatrer rundt i skovens trækroner. Disse torne gør<br />

at indsamling af rankerne er meget vanskelig. De høstes efter 7 - 15 år af samlerne<br />

dybt inde i regnskoven som trækker rankerne ned fra trækronerne og fjerner de<br />

tornede blade. De rå stængler bliver solgt til mellemhandlere, som derefter transporterer<br />

store ladninger ind til større byer, hvor den videre forarbejdning foretages.<br />

Stængler med en lille diameter bliver tørret i solen og røget over brændende<br />

svovl. Tykkere ranker bliver kogt i en blanding af diesel- og palmeolie for at fjerne<br />

overskydende fugtighed og harpiks samt forhindre at træbiller angriber rankerne.<br />

De færdigråmaterile sælges herfra til færdigforarbejdning på små fabrikker.<br />

Peddigrør bruges til en lang række produkter, specielt møbler og <strong>kurve</strong>. Yderbarken<br />

bruges til at f<strong>let</strong>te møbler, stolesæder og <strong>kurve</strong> af. Stængelkernen som vi kender<br />

som peddigrør bruges til <strong>kurve</strong>fremstilling. Da de tropiske regnskove bliver mindre<br />

og mindre er man begyndt at dyrke palmevinen på store plantager.


Bakker<br />

Det er altid dejligt med en bakke til at bære ting på eller til opbevaring.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> selv en rund eller afl nag bakke. Husk peddigrør skal blødgøres<br />

i vand indtil de kan bøjes i 90 grader.<br />

Du skal bruge<br />

Bakkebund med 4 mm huller, Peddigrør til stager 3,5 - 4 mm. peddigrør<br />

2,5 mm til krydsfl etning, papirsnor eller søgræs 4 - 5 mm.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Tæl hullerne i bakkebunden og klip stager i 3,25 mm ped dig rør.Krydderibakke,<br />

30 cm: Stagelængde 30 cm. Serveringsbakker, 40 cm: Stagelængde35<br />

cm. Blød sta ger ne godt op i vand. Stik stagerne igennem hullerne<br />

i bunden. Start ved en tilfældig stage og bøj den foran den næste stage<br />

og bagved nr. 2. Lås stagerne under bunden på denne måde hele vejen<br />

rundt.<br />

2. Skub den første bue lidt op og stik den sidste stage ind og bagved nr. 2,<br />

så alle stager er låst ens hele vejen rundt.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> en-to omgang krydsfl etning med 2,5 mm peddigrør.<br />

4. Slut omkring den første stage. Lås en der ne ind un der peddigrøret ved<br />

hver deres sta ge.<br />

5. <strong>F<strong>let</strong></strong> krydsfl etning med papirsnor eller søgræsn. Læg snoren dobbelt og<br />

start et tilfældigt sted. Krydderibakke: 3 omgange krydsfl etning. Serveringsbakke:<br />

4 omgange krydsfl etning. Afmål 11 gange omkredsen af papirsnor<br />

eller søgræs<br />

6. Hæft enderne på snoren ned i vævningen på indersiden ved hjælp af en<br />

syl.<br />

7. <strong>F<strong>let</strong></strong> 3 omgange (krydderibakke) 4 omgange (serveringsbakke) krydsfeltning<br />

med 2,5 mm peddigrør. På de to sidste omgange går kryds fl et nin gen<br />

op i en bue i den højde man ønsker hankene.<br />

8. Krydderibakke, hankehøjde højest 1, 5 - 2 cm. Serveringsbakke, hankehøjde<br />

højest 2, 5 - 3 cm. Hæft enderne ind under peddigrøret bag hver<br />

deres sta ge.<br />

9. Enkelt krydskant: Blød stageenderne godt op og lav kant. Bøj stagerne<br />

bagved stagen lige foran hele vejen rundt.<br />

10. Stik den sidste stage ud under buen fra den første og stagerne er låst.<br />

11. Tag en tilfældig stageende og stik den ind under den anden bue rundt<br />

langs kanten.<br />

12. De to sidste stager stikkes ned oppefra.<br />

13. Klip stageenderne til på in der si den af <strong>kurve</strong>n så de hviler op ad en stage.<br />

Kurvefl etning 4


Bakker<br />

Klip dem skrå så de følger bakkesiden.<br />

14. Polsk kant (3 ned foran 2): Bøj 3 stager bagved den<br />

stage lige foran. Sørg for at den første bue er så høj,<br />

at der kan komme 2 peddigrør under den.<br />

15. Lad den første stage som ligger ned gå foran 2 opretstående<br />

stager og ind i bakken. Klip stagen af<br />

imellem den 3. og 4. stage.<br />

16. Bøj den næste opretstående stage ned bag ved , så<br />

der igen er 3 stager som ligger ned. Gentag punkt<br />

15. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Klip<br />

stageenderne til på indersiden af <strong>kurve</strong>n så de hviler<br />

op ad en stage. Klip dem skrå så de følger bakkesiden.<br />

Giv den færdige bakke olie eller lak.<br />

Kurvef<strong>let</strong>ning 5


Væg- eller cykelkurv<br />

Sommer er cykelvejr så fl et en væg- eller cykelkurv i fl otte farver.<br />

Du skal bruge<br />

Peddigrør 3,25 - 4 mm til stager, peddigrør 2,5 - 3 mm, peddigrør 8 mm til<br />

hank, fl ettesnor 4 mm. (Lille kurv 2x125 g. - stor kurv 3x125 g.), træbund<br />

til cykelkurv.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip stager i 3 - 4 mm mm peddigrør. Lille cykelkurv med enkelt<br />

krydskant: 29 stager á 45 cm. Lille cykelkurv med dobbelt krydskant: 29<br />

stager á 55 cm. Stor cykelkurv med enkelt kryds kant: 35 stager á 45 cm.<br />

Stor cykelkurv med dobbelt krydskant: 35 stager á 55 cm. Til alle <strong>kurve</strong><br />

klippes desuden 2 hankestager á 94 cm samt 2 ekstra stager på 25 cm.<br />

Blød stagerne godt op, de skal kunne bøjes i 90 grader. Blødgør stager<br />

ekstra i den ene ende ca. 10 cm ved at bøje dem frem og tilbage mellem<br />

fi ngrene Stik stagerne igennem hullerne i bunden. Start ved en tilfældig<br />

stage og bøj den foran den næste stage og bagved nr. Lås stagerne<br />

under bunden på denne måde hele vejen rundt. Skub den første bue<br />

lidt op og stik den sidste stage ind og bagved nr. 2, så alle stager er låst<br />

ens hele vejen rundt. De 2 hankestager sættes ind i hvert af de bagerste<br />

hjørner. Se grundteknik side 37.<br />

2. Form det tykke 8 mm peddigrør til hank og hold det fast med klemmer<br />

lige inden for hanke stagerne i hver side. Hanke stagerne går op over hanken<br />

og ned på modsatte side af hanken.<br />

3. Start en kimning (foran 2 bagved en) med 3 rør (2,5-3 mm) i bunden.<br />

Start de 3 rør bag ved hver deres stage og lad dem gå foran to bagved<br />

en. Det giver en fl ot tyk kant.<br />

4. Sørg for at komme rundt om hanken i hjørnerne, så den holdes på plads.<br />

5. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange kimning og forsæt med lærredsvævning. Lav evt. en bort<br />

midt på <strong>kurve</strong>n med kimning og krydsfl etning med 2 farver peddigrør.<br />

6. Afslut under kanten igen med 3 omgange kimning. Færdig højde lille<br />

kurv ca. 17 cm, stor kurv ca. 19 cm<br />

7. Stik en ekstra stage på 25 cm ned ved hanken i hver side.<br />

8. Blødgør stageenderne rigtig godt og fl et en enkelt- eller<br />

dobbeltkrydskant. Se fremgangs måden under grundteknik på side 37.<br />

9. Hank: Blødgør et langt pedigrør og stik det ned ved ved siden af hanken<br />

i den ene side.<br />

10. Vikkel peddigrøret omkring hanken med 2 - 3 cm mellem beviklingerne.<br />

Pas på at få lige stor afstand imellem beviklingerne.<br />

11. Stik i modsatte side peddigrøret ind i <strong>kurve</strong>n udefra under kanten.<br />

12. Gå bagom hanken og følg beviklingen den modsatte vej tilbage.<br />

13. I siden hvor beviklingen startede stikkes peddigrøret ud under kanten<br />

Cykelkurv 6


Væg- eller<br />

cykelkurv<br />

Cykelkurv 7<br />

14. Gå foran hanken og følg beviklingen den modsatte vej igen.<br />

15. Fortsæt sådan frem og tilbage indtil hanken er fyldt ud. Hæft enderne godt på indersiden af <strong>kurve</strong>n.<br />

Monter justerbare nylonremme 3-4 omgange nede i sidevævningen til cykelkurv.<br />

Efterbehandling: Kurve med sø græs og peddigrør kan efterbehandles med sæbespånevand eller en uden dørs træbeskyttelse. Kurve med<br />

f<strong>let</strong>tesnor er bedst og nemmest at give en gang mat spraylak eller kun give peddigrørene olie.


Smarte <strong>kurve</strong><br />

“<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong>” over skabeloner af plast giver solide og stabile <strong>kurve</strong> som<br />

kan anvendes til brød, frugt, chips, kager osv. Skabelonerne er fremstil<strong>let</strong> af<br />

1 mm kraftig mat plast, som er godkendt til madvarer.<br />

Kanten er fremstil<strong>let</strong> så smart at kantfl apperne låser sig selv fast bag ved<br />

hinanden. De færdige <strong>kurve</strong> bliver med en bund på 14 cm, en top på 22 cm i<br />

diameter og 8 cm høje. <strong>F<strong>let</strong></strong> med 2,5-3 mm peddigrør og få stabile <strong>kurve</strong> til<br />

at anvende i køkkenet. Kurve af peddigrør kan blot vaskes af under vandhanen<br />

og stilles til tørre. Det er en god idé at gnide dem over med lidt<br />

vindrue kerneolie 3-4 gange om året.<br />

Du skal bruge:<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> af plast, farvede peddigrør 2,5 mm<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

1.<br />

Krydsfl etning<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Farvede peddigrør fåes i mange farver. Fremstil en stak praktiske <strong>kurve</strong><br />

til køkkenet<br />

2. Bøj stagerne op så kanten peger mod højre. Blødgør peddigrørene i<br />

lunkent vand ca. 5 mm. Sæt start enden fast bag ved en stage med<br />

en lille træklemme.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> lærredsvævning foran en bagved en ca. 2 cm. Slut ud for starten<br />

og sæt en anden farve peddigrør bagved den næste stage.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> nu krydsfl etning med de to farver. Ved en krydsfl etning går det<br />

peddigrør som ligger foran stagen altid bag ved den næste stage.<br />

5. Stram peddigrørene så meget at fl apperne for oven når ca. 5 mm ind<br />

over hinanden.<br />

6. Afslut med en ensfarvet kant øverst.<br />

7. Fold til sidst kantfl apperne ind bagved næste stage hele vejen rundt<br />

så kanten låses fast.<br />

8. Enderne på peddigrørene ligger blot bag ved stagerne og går lidt forbi hinanden.<br />

Kurven kan også fl ettes med lærredvævning hele vejen op kun i<br />

en farve.<br />

Bund Stage<br />

Kantfl ap<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> 8


<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> 9<br />

Smarte <strong>kurve</strong><br />

til hverdagsbrug


Sommerhat<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> din egen sommerhat af tynde peddigrør 1,5 mm tykke. <strong>F<strong>let</strong></strong> evt.<br />

en bort på pullen af fl ade/ovale sjener. Hatten er dejlig luftig og vejer<br />

ingenting.<br />

Du skal bruge<br />

Peddigrør 1,5 mm, 5 mm fl ade/ovale sjener,<br />

hatteform i polystyren, blomstervæv, gjordbånd.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 48 stager á 75 cm i 1,5 mm peddigrør. Læg stageren i blød ca. 5<br />

min. Læg toppen af pullen op med bundter af 6 stager, 5 bundter den<br />

ene vej og 3 den anden i en lærredsvævning over en under en. Sørg<br />

for at stagerne ligger pænt ved siden af hianden og at der er ca. 5<br />

mm luft imellem bundterne. Sørg for at alle stageender ud til siderne<br />

er lige lange.<br />

2. Tag et blødgjort peddigrør og start bag ved det første eller det andet<br />

hold stager fra venstre side. Dette stagepar er fra nu af altid starten<br />

på omgangene. <strong>F<strong>let</strong></strong> i lærredsvævning over et stagebundt under det<br />

næste stagebundt osv. rundt om starten.<br />

3. Fortsæt rundt 2 omgange. Skift i næste omgang ved at lade peddigrøret<br />

gå under det første peddigrør i stagebundtet og over den næste.<br />

4. Fortsæt i lærredsvævning 2 omgange rundt. I den anden omgang går<br />

peddigrøret over alle peddigrør i stagebundtet ved omgangens begyndelse.<br />

5. Fortsæt 6 dobbelte omgange. Skift hele tiden lærredsvævningen ved<br />

den samme stage. Peddigrørrene forlænges blot ved at lade de to ender<br />

ligge dobbelt forbi 2 stagepar.<br />

6. I næste omgang deles stagebundterne 3 og 3 fortsæt i lærredsvævning.<br />

Ved enden af omgangen stikkes et stagebundt på 3 ned i vævningen<br />

ved siden af det første stagebundt ved omgangsstarten. Derved<br />

får man et ulige antal stager.<br />

7. Fortsæt rundt i lærredvævning og sørg for at afstanden imellem stagebundterne<br />

bliver fordelt jævnt.<br />

8. Læg vævningen oven på hatteformen efter ca. 6 omgange og form<br />

helen tiden hattepullen efter formen imens lærredsvævningen fortsættes.<br />

9. Fortsæt og stram vævningen så hattepullen følger faconen på hatteformen.<br />

Sommerhat 10


Sommerhat 11<br />

Sommerhat<br />

10. Væv evt. en bort af 5 mm fl ad/oval sjene ind på siden af pullen. Klip enden skrå ca. 6 cm og start bag<br />

ved det stagebundt hvor peddigrøret sluttede.<br />

11. Væv det ønskde antal omgange og tjek at hatten stadig passer til hatteformen.<br />

12. Afslut borten ud for starten og klip slutenden skrå igen. Fortsæt lærredsvævningen med peddigrør til<br />

pullen har den ønskede højde<br />

13. Blød stageenderne godt op. Tag det peddigrør i stageparrene længst mod venstre og læg det bagved<br />

stageparret på højre side. Blødgør stageenderne godt og del nu stagebundterne så de kommer til at<br />

ligge 2 og 2 på næste omgang. ved slutningen af omgangen sættes 2 ekstra stager ned i vævning-en,<br />

så vævningen går op med et ulige antal stager der ligger 2 og 2 sammen. Fortsæt 2 omgange i lærredsvævningen<br />

hvor stagerne bukkes ned i 90 grader til pullen og afstanden imellem dem fordeles<br />

jævnt. Slut med peddigrøret bagved en stage. Fortsæt nu vævningen den modsatte vej rundt på indersiden<br />

af hatten. Start hvor vævningen sluttede og klem skyggen ned i 90 grader hele tiden imens der<br />

væves.<br />

14. Fortsæt indtil skyggen har den ønskede bredde. Læg en<br />

“bagved, foran, ind kant”. Start et tilfældigt sted og læg det<br />

første stagepar bagved det næste, foran og ind bagved det<br />

tredje. Klip af ca. 3 mm efter det tredje stagepar. Husk at den<br />

første bue i kanten skal være stor for at kanten kan afsluttes<br />

til sidst.<br />

15. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt og afslut med at stikke<br />

de sidste stagepar ind i kanten, så den er ens hele vejen<br />

rundt.<br />

16. Sy eller lim et bånd fast rundt langs kanten indvendig i pullen,<br />

så hatten er behagelig at have på. Dekorer evt. hatten udvendigt<br />

med et bånd og en blomst lavet på blomstervæven af de<br />

tynde peddigrør. Se grundteknik blomstervæv side 33.


Taske med bambushanke<br />

Alle typer tasker er populære. <strong>F<strong>let</strong></strong> selv en smart taske af smalle<br />

peddigsjener med dekorative bambushanke. Tasken kan fl ettes i en<br />

stor eller lille udgave.<br />

Du skal bruge<br />

Flade sjener 6 mm, fl ade sjener 13 mm, peddigrør 2 mm, bambushanke.<br />

Tasken fås som fl ettesæt.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Krydsfl etning<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip stager i 6 mm fl ade sjener. Husk at tage de tykkeste af sjenerne<br />

som stager. Find midten på 2 lange og 2 korte stager. Sæt et lille<br />

blyantsmærke på bagsiden, den mest ru side. Læg stageren i blød 5<br />

min. Start midten på bunden med disse 4 stager i en lærredsvævning<br />

over en under en. Husk bagsiden opad på alle stagerne.<br />

2. Væv nu resten af bunden i denne lærredsvævning, idet der hele tiden<br />

væves en ny stage i på alle fi re sider med ca. 7 mm imellem stagerne.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> en om gang krydsvævning omkring bunden med 2 mm blødgjortpeddigrør.<br />

4. Læg peddigrøret dobbelt og start krydsfl etningen midt på en af langsiderne.<br />

5. Afslut krydsfl etningen ved at stikke enderne ind ved hver deres stage.<br />

Klip af i ca. 1 cm længde.<br />

6. Klip 7 bundfyldsstager á 40 cm i 6 mm fl ade sjener. Væv bundfyldsstagerne<br />

i bunden på den lange led. Følg vævningen på den samme<br />

side af alle bundstagerne fra ret si den, så væverækkerne ligger ens 2<br />

og 2.<br />

7. Bøj enderne om på bagsiden indenfor krydsfl etningen og ind under en<br />

væverække. Klip evt. overskydende sjene af.<br />

8. Læg taskebunden med bagsiden opad og bøj stagerne op i 90 grader.<br />

9. Start en kibbervævning (over 2 under 1) på en af langsiderne. Udtynd<br />

vævesjenen ved starten. Det vil sige sjenen klippes skrå ca. 10 cm i siden<br />

som vender ned mod taskens bund. Husk altid retsiden udaf på<br />

sjenen og husk lige stor afstand imellem stagerne hele vejen op. Der<br />

må aldrig blive under 6 mm imellem stagerne.<br />

10. Fortsæt kibbervævningen til den ønskede højde, der skal være mindst<br />

6 cm tilbage af stagerne. Øg til en ny vævesjene over 4 vævninger, så<br />

begge ender bliver skjult.<br />

11. Sæt en 13 mm sjene fast med klemmer på indersiden af tasken lige<br />

over den øverste væverække og bøj alle stager ned og ind under en<br />

væverække på indersiden. Husk ca. 2 mm luft imellem den øverste<br />

væverække og 13 mm sjenen. Brug en fl ad syl eller strikkepind.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tet taske 12


Vælg en stor eller lille taske<br />

Lille taske:<br />

• 5 stager á 75 cm i 6 mm fl ade<br />

sjener.<br />

• 18 stager á 55 cm i 6 mm fl ade sjener.<br />

Bund: 6 x 25 cm. Højde: 17 cm.<br />

Stor taske:<br />

• 8 stager á 95 cm i 6 mm fl ade sjener.<br />

• 21 stk. á 75 cm i 6 mm fl ade sjener.<br />

Bund: 11 x 30 cm. Højde: 25 cm.<br />

12. Start en kantsnøring med<br />

en 6 mm sjene midt på en<br />

af de korte sider. Stik enden<br />

ind imellem 2 stager,<br />

rundt om kanten og ind<br />

under en stage.<br />

13. Snør nu rundt om kanten<br />

og ud imellem stagerne.<br />

Stram sjenen rigtig godt og<br />

sørg for at retsiden er ud af<br />

hele tiden.<br />

14. Snør hanken med midt på<br />

hver af de lange sider. Tæl<br />

ud fra hjørnestagerne, så<br />

hanken kommer til at sidde<br />

lige midt på hver side.<br />

15. Afslut snøringen ved at<br />

stikke sjenen op under den<br />

sidste snøring og stram<br />

godt til.<br />

16. Stik sjenen ned under en<br />

snøring på bagsiden og op<br />

under en tværgående væverække,<br />

så der dannes en<br />

hæftekrog. Brug en fl ad syl<br />

og klip enden af.<br />

17. Lad tasken tørre og klip/<br />

svid alle trevler af. Giv tasken<br />

rå koldpresset linolie<br />

eller fed sæbespånevand.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tet taske 13<br />

Taske med<br />

bambushanke


Flutesbakke<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> smarte brød-og fl utesbakker med stave kombineret med peddigrør.<br />

nemt og sjovt for alle aldersgrupper.<br />

Du skal bruge<br />

Flade/ovale stave 12x480 mm, peddigrør 2 mm.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Krydsfl etning<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Læg et langt peddigrør 2 mm i blød. Tag 10 stave i den ønskede<br />

længde og læg dem lodret på bordet ved siden af hinanden. Læg<br />

peddigrøret dobbelt og start en krydsfl etning i venstre side på<br />

stavene ca. 5 cm fra enden.<br />

2. <strong>F<strong>let</strong></strong> krydsfl etningen på tværs af 10 stave så stramt og tæt som<br />

muligt.<br />

3. Bøj det peddigrør som ligger oven på den sidste stav rundt om<br />

staven og op i mellemrummet mellem de to første stave.<br />

4. Bøj det peddigrør som ligger under staven rundt foran staven ned<br />

i mellemrummet mellem de to første stave og under stav nr. to og<br />

op i mellemrummet mellem nr. to og tre.<br />

5. Fortsæt nu med krydsfl etning tilbage over alle stavene og der opstår<br />

en fl ot kædefl etning. Stram godt til.<br />

6. Bøj til afslutning af kædefl etningen det peddigrør som ligger under<br />

den sidste stav rundt foran og ned imellem de to første stave.<br />

7. Bøj det peddigrør som lå oven på staven på forsiden om på bagsiden<br />

og hæft begge ender ned under fl etningen ved hjælp af en<br />

fl ad syl eller en strikkepind. Klip enderne af i ca. 1 cm længde.<br />

8. Fortsæt med kædefl etninger over stavene med ca. 4,5 cm imellem.<br />

Start skiftevis i højre og venstre side.<br />

9. <strong>F<strong>let</strong></strong> ialt 8 kædefl etninger.<br />

10. Lav en afmærkning på bagsiden med en blyant, så enderne er lige<br />

lange i begge ender.<br />

11. Klip af med en beskærersaks fra bagsiden.<br />

12. Læg en stav i blød til hanken så den kan bøjes i facon. Bestem<br />

hankens længde og klip evt. af den. Tag et langt blødgjort peddigrør<br />

og læg hanken med den fl ade side mod bagsiden af bakken.<br />

Læg enden af peddigrøret skråt over hanken og lad det gå bagom<br />

forsiden på den første tværgående stav. Dernæst skråt over hanken<br />

og bagom den øverste stav i den modsatte side.<br />

Flutesbakke 14


Flutesbakke 15<br />

Flutesbakke<br />

13. Fortsæt på denne måde fra side til side<br />

14. Indtil der er 3 omgange på hver side af hanken<br />

på retsiden af bakken. Hold peddigrøret<br />

fast med en klemme til senere brug.<br />

15. Sæt hanken fast på samme måde på den<br />

modsatte side af bakken så bakken runder.<br />

Fortsæt med peddigrøret i en bevikling omkring<br />

hanken med ca. 1 cm imellem beviklingerne.<br />

16. I modsatte side hæftes peddigrøret ved at<br />

lave en ekstra omgang omkring hanken og<br />

den øverste stav. Vikkel den modsatte vej<br />

over hanken med peddigrøret fra denne side<br />

som har ventet med en klemme på. Beviklinger<br />

skal ligge imellem de første hele vejen.<br />

17. Peddigrøret hæftes igen ved at lave en ekstra<br />

omgang omkring hanken og den øverste stav.<br />

18. Svid evt. alle trevler af den færdige bakke<br />

med en lighter. Giv bakken vindruekerneolie<br />

eller mal den en farve med fortyndet hobbyfarve.<br />

Giv evt. lak.


Stav<strong>kurve</strong><br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> smarte brød-og fl utesbakker med stave kombineret med peddigrør.<br />

nemt og sjovt for alle aldersgrupper.<br />

Du skal bruge<br />

Flade/ovale stave 12x480 mm 2,5 - 3 mm peddigrør til stager 2 mm<br />

peddigrør til krydsfl etning, træbunde.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Læg et langt peddigrør 2 mm i blød. Vælg en træbund og tæl hvor<br />

mange huller der er. Bestem hvor høj <strong>kurve</strong>n skal være og klip stavene<br />

i den længde. Klip nu stager i peddigrør 2,5 - 3 mm tykkelse i <strong>kurve</strong>ns<br />

højde + 25 cm. Stik stagerne igennem hullerne i bunden. Start ved en<br />

tilfældig stage og bøj den foran den næste stage og bagved nr. 2. Lås<br />

stagerne under bunden på denne måde hele vejen rundt. Skub den<br />

første bue lidt op og stik den sidste stage ind og bagved nr. 2, så alle<br />

stager er låst ens hele vejen rundt.<br />

2. Alle stager sat fast på træbunden.<br />

3. Start nu med at sætte en stav på ud for alle stagerne med en krydsfl<br />

etning. Læg et langt blødgjort peddigrør (2 mm) dobbelt og start<br />

ved en tilfældig stage. Sørg for at krydsfl etningen går bagom peddigrørsstagerne.<br />

Stram krydsfl etning godt og lad stavene gå ca. 0,5 cm<br />

nedenfor træbunden, så den færdige kurv komme til at stå på stavene<br />

i siden.<br />

4. Fortsæt hele vejen rundt og fortsæt videre rundt med krydsfl etning.<br />

Sæt <strong>kurve</strong>n på bordet ind imellem og pres krydsfl etningen ned imellem<br />

stavene med en syl. <strong>F<strong>let</strong></strong> 3 omgange krydsfl etning og hæft enderne<br />

ned under vævningen på bagsiden.<br />

5. Som dekoration og for at stabilisere <strong>kurve</strong>n kan der fl ettes to omgange<br />

krydsfl etning midt på siden.<br />

6. Brug krydsfl etningen midt på siden til at få stavene til at stå præcist<br />

hele vejen rundt.<br />

7. Start krydsfl etning langs kanten foroven ca. 1 cm fra kanten.<br />

8. <strong>F<strong>let</strong></strong> 3 omgange krydsfl etning.<br />

9. Hæft enderne ned under vævningen på bagsiden.<br />

10. Blød stageenderne godt op og lav en dobbelt krydskant. Bøj stagerne<br />

bagved stagen lige foran hele vejen rundt. Stik den sidste stage ud<br />

under buen fra den første og stagerne er låst.<br />

11. Tag en tilfældig stageende og stik den ind under den tredie bue rundt<br />

Stav<strong>kurve</strong> 16


Stav<strong>kurve</strong><br />

langs kanten og stram til. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.<br />

12. Den sidste stage stikkes ned ovenfra, så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

13. Tag stagerne indvendig og lad dem gå over to stager og ned bagved de<br />

næste. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Stik den sidste ned,<br />

så den også går over en eller to og ned, så kanten bliver ens hele vejen<br />

rundt.<br />

14. Klip stageenderne til på indersiden af <strong>kurve</strong>n, så de hviler op ad en stage.<br />

Efterbehandling: På den færdige kurv vil der være en masse små<br />

trevler. De største klippes af, de små svides af med en lighter. Giv den<br />

tørre kurv 2 -3 gange fed sæbespånevand eller giv en gang olie (vindruekerneolie).<br />

Lyse <strong>kurve</strong> kan indfarves med bejdse eller fortyndet<br />

Krydsfl etning<br />

Stav<strong>kurve</strong> 17


lanterner<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> omkring glas med låg til fl otte udendørs lanterne til terrassen.<br />

Anvend glas med låg så er det både nemt at slukke<br />

lyset og glasset fyldes ikke med vand i regnvejr.<br />

Du skal bruge<br />

55-981 Glaskrukke m. låg, h: 13,5 cm, 6 stk., 69-838 Clay beads, 8x15 mm, 400 g,<br />

(bestilles på cchobby.dk)<br />

Peddigrør 2,75 mm og 1,75 mm (bestilles hos Tempa Håndværk). Elastikker, lille<br />

beskærersaks, træbeskyttelse, syl eller strikkepind.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 24 stager á 35 cm (til glas 14 cm høj) og læg dem i blød ca. 10 min i<br />

lunkent vand. Sæt en elastik omkring glasset og sæt stagerne fast under<br />

elastikken med lige stor afstand imellem.<br />

2. Læg 1,75 mm peddigrør i blød. Start en krydsfl etning omkring en tilfældig<br />

stage ca. 2 cm fra glassets bund.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> 4 - 5 omgange krydsfl etning. Peddigrørene forlænges blot ved at<br />

lade enderne krydse hinanden bag en stage. Afslut krydsfl etningen ved<br />

at hæfte enderne ind under fl etningen på indersiden.<br />

4. Sørg for at stagerne er blødt godt op og lav en ”bagved foran ind kant”.<br />

Sørg for at den første bue er ekstra stor. Start ved en tilfældig stage og<br />

bøj stagen bagved den første, foran den anden og klip den af bagved den<br />

tredie stage. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt og stik de sidste<br />

stager ind så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

5. Sæt lerperler på alle stagerne, stor eller fl ere små.<br />

6. <strong>F<strong>let</strong></strong> igen 2 - 3 omgange krydsfl etning med 1,75 mm peddigrør.<br />

7. Kryds stagerne og fl et igen 2 omgange krydsfl etningen ca. 5 cm længere<br />

oppe.<br />

8. Sæt perler på igen og fl et 2 omgange krydsfl etning.<br />

9. Sørg for at stagerne er blødt godt op og afslut med en ”bagved, foran ind<br />

kant” Klipplastkanten af glaslåget, så det er nemt at lægge på lanternen.<br />

Giv de tørre peddigrør undendørs træbeskyttelse, hvis lanterne skal stå<br />

udendørs ellers kan de blot få vindrue kerneolie.<br />

Kurvefl etning 18


Krydsfl etning<br />

Bagved, foran ind kant<br />

Kurvefl etning 19<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tede<br />

Puslekurv 19<br />

lanterner


Opbevaringsbøtter<br />

Bind smarte opbevaringsbøtter af søgræs med jutegarn på træbunde<br />

i forskellige størrelser. Bøtterne kan laves i alle størrelser og er<br />

praktiske til opbevaring af blyanter, pensler, sakse eller til bestik i<br />

køkkenet.<br />

Du skal bruge<br />

Peddigrør 6 mm, 3 mm, og 2,50 mm i tykkelse. <strong>F<strong>let</strong></strong>tesnor af papir i 4 mm<br />

tykkelse.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Mal træbunden med den ønskede farve. Lad bunden tørre godt og laker<br />

med en blank akryllak. Afmål bindesnore af jutegarn. Grundregel<br />

er at snorene skal være ca. 6 x højden på <strong>kurve</strong>n. Sæt snorene igennem<br />

hullerne og bind et halvt råbåndsknob (enkelt knude). Husk midten<br />

af snoren ved bunden.<br />

2. Lav en takling (se side 50) omkring enden af sjælen med bindetråden<br />

og klip af. Tynd sjælen lidt ud ved at tvinne snoren op og klippe nogle<br />

af fi brene af inde i sjælen. Den færdige takling skal helst være lidt<br />

tyndere end selve sjælen.<br />

3. Start et tilfældigt sted og læg sjælen ovenpå bunden og bind en enkelt<br />

knude oven på.<br />

4. Fortsæt rundt og form sjælen efter træbunden. Husk at binde knuden<br />

samme vej hver gang. Start altid udvendigt fra et bundt søgræs eller<br />

sørush og bind med uret rundt på træbunden.<br />

5. Fortsæt på den måde rundt i en spiral til <strong>kurve</strong>n har den ønskede højde<br />

og facon. Afslut ud for starten og tynd sjælen ud, så den langsomt<br />

bliver tyndere og bind den fast.<br />

6. Sæt en lang tråd i en stor nål og start en bevikling omkring kanten.<br />

Sørg for at enderne bliver gemt under beviklingen. Klip dem af efterhånden<br />

når de er hæftet 3 - 4 cm under beviklingen. Start og slutenden<br />

på beviklingstråden bliver hæftet ind under beviklingen.<br />

7. Giv slutenden en lille klat lim. Giv evt. hele bøtten et tyndt lag akryllak<br />

alt efter hvad den skal anvendes til.<br />

Bundet løb 20


Bundet løb 21<br />

Opbevaringsbøtter


Puslekurv<br />

Denne kurv kan anvndes til mange ting. Indkøbskurv, aviskurv og<br />

som her monteres med foer til en puslekurv.<br />

Du skal bruge<br />

Hank 26x36 cm, 2,75 mm peddigrør, 26 mm flade sjener, 13 mm flade<br />

sjener, 5 - 6 mm flade/ovale sjener, 16 mm flade/ovale kantsjener, søgræs,<br />

evt. hobbyfarve<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 6 stager á 85 cm og 6 stager á 95 cm i 26 mm flade sjener.<br />

Læg stagerne i blød ca. 10 min og væv en rektangulær bund (26<br />

x 30 cm) i lærredsvævning, hvor hanken går ind som en stage på<br />

den lange led. Husk bagsiden (den ru side) opad på alle stagerne.<br />

2. <strong>F<strong>let</strong></strong> en omgang krydsf<strong>let</strong>ning omkring bunden med 2,75 mm<br />

peddigrør. Start omkring en stage midt på en af siderne. Slut<br />

krydsf<strong>let</strong>ningen omkring den stage den startede ved. Hæft<br />

enderne ind under krydsf<strong>let</strong>ningen.<br />

Kurvef<strong>let</strong>ning 22<br />

3. Fugt stagerne ekstra godt og bøj dem op i 90 grader. Sæt<br />

klemmer på de 4 stager omkring hjørnerne. Væv nu siderne<br />

med rækkevis vævning skiftevis med 26 mm sjener og 5 -<br />

6 mm flade/ovale sjener. Hver omgang lukkes over 4 stager, så<br />

begge ender er skjult.<br />

4. Væv til ca. 28 cm i højde og slut af med en omgang med en 13<br />

mm sjene. Fugt stageenderne meget godt og bøj de stager som<br />

sidder yderst på <strong>kurve</strong>n ind i <strong>kurve</strong>n og ned under sidevævningen<br />

indvendigt. Klip stagerne til i længder, så enderne er gemt<br />

bag en væverække. Klip de resterende stager (de som sidder<br />

indvendigt i <strong>kurve</strong>n) af i <strong>kurve</strong>ns højde.<br />

5. Sæt en 16 mm kantsjene udvendigt og indvendigt med søgræs<br />

imellem som kantfylder. Hold det hele fast med store træklemmer.<br />

Kantsjenerne klippes i længde, så de kan nå rundt<br />

om <strong>kurve</strong>n samt ca. 6 -8 cm til overlap. Kantsjenen snittes til<br />

i enderne, så den ikke fylder mere end en sjene, der hvor den<br />

overlapper. Snør nu kanten med en flad/oval 5 - 6 mm sjene.<br />

Stik ud imellem hver stage under den øverste væverække. Start<br />

med at hæfte sjenen med en krog og lav et kryds ved hanken.<br />

Afslut snøringen med en krog igen.<br />

6. Væv til sidst bundfyld i bunden med 13 mm sjener. Sjenerne<br />

væves i diagonalt i lærredsvævning over og under krydsene<br />

i bundvævningen. Enderne gemmes imellem krydsene yderst<br />

i bundvævningen.<br />

7. Hvis <strong>kurve</strong>n skal stå i naturfarven er det godt at give den en<br />

gang træolie, så sjenerne ikke udtørrer. Hvis <strong>kurve</strong>n skal farves<br />

så fortynd Plus Color hobbyfarve med vand så det er ligesom<br />

en bejdse og mal <strong>kurve</strong>n. Giv evt. en lak til sidst, hvilket<br />

gør <strong>kurve</strong>n meget holdbar.


Kurvefl etning 23<br />

Puslekurv


Stubbefad<br />

Smart rustikt fad fl ettes på en træstub som base i midten.<br />

Fadet kan fl ettes i alle størrelser.<br />

Du skal bruge<br />

Peddigrør 4,25 mm, og 2,5 - 3 mm, abacasnor i natur.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

www.tempa.dk<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Sav et stykke træstamme i den ønskede størrelse. Vi har anvendt træstykker<br />

på ca. 10 cm i diameter. Udgået træ er meget velegnet, så<br />

træet er nogenlunde tørt. Afmærk huller 1 cm fra kanten med ca. 2<br />

cm mellemrum og bor huller som passer til stagernes tykkelse. Bor et<br />

lige antal huller. Klip stager på 40 cm i 4,5 mm peddigrør og stik en<br />

stage i alle hullerne.<br />

2. Saml stagerne ca. 25 cm fra bunden med en kraftig elastik hvis ender<br />

sættes omkring en en lille pind. Tjek alle stagerne buer ens hele vejen<br />

rundt og at samlingen af stagerne er lige over midten af træstubben.<br />

3. Tag et 2,5 eller 3 mm peddigrør, her sort i blød og læg det dobbelt.<br />

Start en krydsfl etning omkring en tilfældig stage. Peddigrørerne forlænges<br />

blot ved at lade enderne krydse forbi hinanden bag en stage.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> ca. 3 cm krydsfl etning og tag elastikken af foroven på stagerne.<br />

5. Klip et hold ekstra stager i samme længde som de andre stager og<br />

læg dem i blød. Stik nu en ekstra stage ind på samme side af de første<br />

stager. Anvend en syl og stik stager helt ind til stubbebunden.<br />

Fortsæt nu krydsfl etningen 3 omgange hvor stageren kommer til at<br />

ligge med samme afstand hele vejen rundt.<br />

6. Hæft det ene peddigrør ned under vævningen på bagsiden. Afmål 6<br />

meter abacasnor. Læg det i vand ca. 5 min. inden det anvendes. Start<br />

en to efter hinanden lærredsvævning, hvor peddigrøret og abacasnoren<br />

løber efter hinanden i en lærredsvævning over en under en. Husk<br />

de må aldrig krydse hinanden. Abacasnoren starter blot bag en stage.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> 6 omgange. Fordi der er et lige antal stager vil der opstå en<br />

stribe effekt. Afslut abacasnoren bag en stage og fortsæt med 2 - 6<br />

cm krydsfl etning med peddigrør.<br />

Stubbefad 24<br />

Perlevævning


Stubbefad 25<br />

Stubbefad<br />

7. Dobbelt krydskant: Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran<br />

hele vejen rundt, hvor stagerne bøjes ind mod midten af fadet. Lås den sidste stage bagved<br />

den første.<br />

8. Stik stageenderne ind under den tredje bue og stram til.<br />

9. Gentag hele vejen rundt.<br />

10. Den sidste stage stikkes ned ovenfra, så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

11. Tag nu stagerne udvendigt og lad dem gå over to stager og bagved de næste, alt efter hvor<br />

lange de er.<br />

12. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Stik den sidste ned, så den også går over en eller<br />

to og ned, så kanten bliver ens hele vejen rundt. Klip stageenderne til på ydersiden af fadet,<br />

så de hviler op ad en stage. Lim enderne på abacasnoren fast, når fadet er helt tør og giv det<br />

evt. vindruekerneolie.


Papir- eller aviskurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en stabil og dekorativ kurv til papir- eller aviskurv af fl ade sjener<br />

som vil holde i årevis.<br />

Du skal bruge<br />

Flade 13 mm lyse sjener, fl ade 13 mm brune sjener, rund lyst peddigrør,<br />

2,25 mm, 16 mm fl ad/oval brun sjene, 5 mm fl ad/oval brun sjene, søgræs<br />

4 - 5 mm, balje til vand, fl ad syl, klemmer, snittekniv, målebånd.<br />

Komp<strong>let</strong> fl ettesæt kan købes.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du -<br />

se grundteknik om <strong>kurve</strong>fl etning på side 2<br />

1. Klip 20 stager á 100 cm i 13 mm lysefl ade sjener. Sæt et lille blyantsmærke<br />

midt på 4 stager på bagsiden (den ru side). Læg stagerne<br />

i blød 10 min. og læg dem op til bund. Start med at ligge de 4 afmærkede<br />

stager op til starten på en lærredsvævning.<br />

2. Væv resten af stagerne ind på alle 4 sider af midten i lærredsvævning.<br />

Fordel afstanden imellem stagerne, så bunden måler<br />

22 x 22 cm.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> en omgang krydsfl etning omkring bunden med et blødgjort 2,25<br />

mm peddigrør. <strong>F<strong>let</strong></strong> rundt om hjørnerne som langs siden. Hæft og<br />

klip af.<br />

4. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne<br />

sammen med en klemme.<br />

5. Start en kippervævning med en 13 mm brun fl ad sjene over to under<br />

en bag ved en stage. Klip startenden skrå ca. 10 cm, så vævningen<br />

starter jævnt. Fortsæt kibbervævningen rundt om <strong>kurve</strong>n. Tag klemmerne<br />

af ved hjørnet og sæt dem i igen, når vævesjenen er forbi.<br />

Husk retsiden udad på vævesjenen hele tiden. Klemmerne kan undværes<br />

efter 3 omgange. Efter en onmgang fortsættes videre på næste<br />

omgang. Vævningen forskydes nu mod venstre. Fortsæt på denne<br />

måde ca. 30 cm. Pas på, at der er den samme afstand imellem stagerne<br />

hele vejen op og klem væverækkerne tæt sammen.<br />

6. Forlæng hele tiden vævesjenen over 4 stager, så begge ender bliver<br />

gemt imellem en stage og vævesjenen.<br />

7. Afslut vævningen bag ved den samme stage som starten. Klip enden<br />

skrå ca. 10 cm, så vævningen afsluttes jævnt.<br />

8. <strong>F<strong>let</strong></strong> to omgange krydsfl etning med 2,25 mm peddigrør. Skub de 2<br />

omgange krydsfl etning ca. 2 mm op fra den øverste væverække. Bøj<br />

alle stageenderne ned under en tværgående væverække indvendigt.<br />

Brug en syl eller strikkepind til hjælp.<br />

Papir- eller aviskurv 26


Papir- eller aviskurv 27<br />

Papir-<br />

eller<br />

aviskurv<br />

9. Sæt en 16 mm fl ad/oval brun sjene udvendigt og indvendigt langs kanten. Lad enderne gå over hinanden ca.<br />

6 cm. Snit den fl ade/ovale sjene til i enderne, så den ikke fylder mere en en sjene. På den ene ende snittes den<br />

ovale del af, på den anden snittes den fl ade del af. Hold på plads med klemmer. Husk den runde side udad på<br />

sjenerne. Læg søgræssnoren ned som kantfylder imellem de to kantsjener.<br />

10. Snit de 16 mm fl ade/ovale kantsjenerne til i enderne, så den ikke fylder mere end en sjene med en snittekniv.<br />

Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm. På den ene ende snittes den ovale del af, på den anden snittes den<br />

fl ade del af.<br />

11. Snør kanten med en fl ad/oval sjene. Stik sjenen ind i <strong>kurve</strong>n med den fl ade side opad lige under krydsfl etningen.<br />

Lad den gå op på indersiden af <strong>kurve</strong>n og ned på ydersiden under søgræsset og kantsjenerne og stram til<br />

som<br />

en hæftekrog.<br />

12. Snør nu rundt om hele <strong>kurve</strong>kanten imellem hver stage og stram godt til. Klip søgræsset til så enderne gemmes<br />

under en snøring.<br />

13. Stik snøresjenen ned ved siden af den første snøring og ned under en tværgående væverække på indersiden.<br />

Brug en syl eller strikkepind. Stik sylen ned igen og lad snøresjenen gå op under den indvendige kantsjene<br />

igen og stram til som en hæftekrog. Klip enderne af.<br />

14. Væv bundfyld i diagonalt i bunden med 13 mm sjener. Stik sjenerne imellem hvert andet kryds og skjul enderne<br />

ved krydsene i siderne. Lad <strong>kurve</strong>n tørre med en tung genstand i bunden. Giv den tørre kurv olie eller fed<br />

sæbe spånevand som efterbehandling.


Lækker forårskurv<br />

med fast hank<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> denne lækre stabile kurv i fl ade sjener sammen i blå og<br />

naturfarvet papirsnor. Kurven har en fast hank og er utrolig<br />

slidstærk. Kurven kan laves i andre farver efter ønske.<br />

Du skal bruge<br />

Flade sjener i 13 og 26 mm (ca. 400 g), peddigrør 2,25 mm, fl ad/oval<br />

sjene i 5 mm og 16 mm, hesteskoformet hank 18 x 34 cm, fl ettesnor i<br />

papir i blå og naturfarvet (ca. 250 natur og 125 g farvet). Der kan købes<br />

fl ettesæt til denne kurv.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

Grundteknik fi rkantet kurv på fast hank<br />

str. 18x40x16 cm.<br />

1. Klip 10 stager á 65 cm og 5 stager á 80 cm i 26 mm peddigsjener.<br />

Sæt et lille blyantsmærke midt på alle stagerne på bagsiden (den ru<br />

side). Blød stagerne op. Læg de blødgjorte stager op til bund. Start<br />

med hanken og læg de 5 lange stager op på tværs af hanken (18 x<br />

34 cm). Hveranden går over hanken hver anden under. Husk midtermærkerne<br />

midt på hanken og bagsiden opad på stagerne.<br />

2. Væv stager ind på hver side af hanken i lærredsvævning. Fordel afstanden<br />

mellem stagerne så bunden måler 18 x 40 cm.<br />

3. Læg peddigrøret (2,25 mm) dobbelt og fl et en omgang krydsfl etning<br />

omkring bunden. Husk hanken er en stage. <strong>F<strong>let</strong></strong> rundt om hjørnerne<br />

som langs siden. Hæft peddigrøret og klip af.<br />

4. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne<br />

sammen med en klemme.<br />

5. Væv en omgang rækkevis lærredsvævning med 26 mm sjene. Sæt<br />

enden fast med en klemme bag en stage. Tag klemmerne af ved hjørnet<br />

og sæt dem i igen, når vævsjenen er forbi. Klemmerne kan undværes<br />

efter 2 omgange. Stram vævningen, så der er lige stor afstand<br />

mellem stagerne hele tiden.<br />

6. Klip stagen af midt for den fjerde stage fra starten.<br />

7. Lås omgangen over 4 stager, så enderne er skjult imellem stagerne og<br />

vævesjenen. Sæt en klemme på samlingen.<br />

Forårskurv 28


Forårskurv<br />

med fast hank<br />

8. <strong>F<strong>let</strong></strong> 6 omgange 2 efter hinanden lærredsvævning med naturfarvet<br />

4 mm f<strong>let</strong>tesnor. Læg snoren dobbelt og start omkring en tilfældig<br />

stage og f<strong>let</strong> lærredsvævning med de to snore, hvor de løber efter<br />

hinanden. Husk at snorene aldrig må krydse hinanden.<br />

9. Fortsæt med 14 omgange 2 efter hinanden lærredsvævning med naturfarvet<br />

og en farvet 4 mm f<strong>let</strong>tesnor og derefter 6 omgange kun<br />

med naturfarvet. En omgang rækkevis lærredsvævning med 26 mm<br />

Forårskurv 29<br />

sjene. To omgange krydsf<strong>let</strong>ning med 2,25 mm peddigrør. Alle ender<br />

på f<strong>let</strong>tesnoren hæftes ned under væverækker på indersiden.<br />

10. Skub de 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning ca. 2 mm op fra den øverste væverække.<br />

Klip 1/3 af alle stagerne i bredden og blød dem godt op.<br />

Bøj alle stageenderne ned under de tværgående væverækker af<br />

f<strong>let</strong>te snoren indvendigt. Brug en flad syl eller en strikkepind til<br />

hjælp.


1. Hæft en fl ad/oval sjene (5 - 6 mm) til at bevikle hanken med.<br />

Se under »Sådan gør du«. og bevikkel hanken stramt. Hæft i begge<br />

ender med en krog under krydsfl etningen.<br />

2. Sæt en 16 mm fl ad/oval sjene udvendig og indvendig langs kanten.<br />

Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm. Snit den fl ade/ovale sjene til<br />

i enderne, så den ikke fylder mere end en sjene. På den ene ende snittes<br />

den ovale del af, på den anden snittes den fl ade del af. Hold på<br />

plads med klemmer. Husk den runde side udad på sjenen. Lav altid<br />

kantsjenerne ekstra lange og klip dem endelig til, når der snøres forbi<br />

samlingen. Læg et stykke fl ettesnor ned som kantfylder imellem de to<br />

kantsjener. Lad snoren starte og slutte ved hanken.<br />

3. Snør kanten med en farvet fl ettesnor (afmål mindst 3 x omkredsen).<br />

Stik snoren ind i <strong>kurve</strong>n lige under krydsfl etningen. Lad den gå op på<br />

indersiden af <strong>kurve</strong>n og ned på ydersiden under kantfylderen og kantsjenerne<br />

og stram til som en hæftekrog.<br />

4. Snør nu rundt om hele <strong>kurve</strong>kanten imellem hver stage og stram godt<br />

til. Kantsnøringen kan også laves med en fl ad/oval sjene.<br />

5. Snør et kryds ved hanken og snør videre. Slut i samme hul som starten.<br />

6. Stik snøresnoren op ved siden af den første snøring på indersiden af<br />

kantfylderen.<br />

7. Stik sylen ned igen og lad snøresnoren gå ned på indersiden af<br />

<strong>kurve</strong>n, bag ved kantsjenen og stram til som en hæftekrog. Klip enderne<br />

af.<br />

8. Væv bundfyld i diagonalt i bunden med 5 - 6 mm fl ade/ovale sjener<br />

og 13 mm sjener. Stik sjenerne imellem hvert andet kryds og skjul enderne<br />

ved krydsene i siderne.<br />

9. Lad <strong>kurve</strong>n tørre med en tung genstand i bunden. Giv den tørre kurv<br />

vindruekerneolie, dog ikke på snoren.<br />

Kurvefl etning 30


Før du starter<br />

Kantfylder<br />

Kant<br />

Bund<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tematerialer:<br />

Grundmateria<strong>let</strong> peddigrør<br />

findes i forskellige dimensioner<br />

til at f<strong>let</strong>te med.<br />

Rund peddigrør<br />

Flad/oval<br />

peddigrør<br />

Hank<br />

Det er praktisk at vide, hvad tingene<br />

hedder, så er det nemmere<br />

at forstå f<strong>let</strong>tevejledningen.<br />

Flade sjener<br />

Desuden anvendes ofte en<br />

kraftig snor af søgræs eller<br />

papir.<br />

Iblødsætning<br />

Stage<br />

Væver<br />

Alle typer f<strong>let</strong>temateriale af peddigrør<br />

skal lægges i blød inden<br />

de kan anvendes til <strong>kurve</strong>f<strong>let</strong>ning.<br />

Materia<strong>let</strong> skal kunne<br />

bøjes i mindst 90 grader. Det<br />

tager 5 - 10 minutter i en balje<br />

vand alt efter tykkelse.<br />

Husk tørre tynde peddigrør<br />

knækker nemt.<br />

Hvis man ikke bliver færdig med<br />

sin kurv, kan den blot blødgøres<br />

igen senere. Husk snor skal<br />

ikke blødgøres. Kun søgræs,<br />

hvis det anvendes til besvikling<br />

af hanke.<br />

Husk, flade sjener har en for-<br />

og en bagside. På de flade sjener<br />

er forsiden glat og bagsiden<br />

vil flosse op, når man bøjer den<br />

i våd tilstand. Sørg altid for at<br />

den glatte retside kommer udaf<br />

på <strong>kurve</strong>n. På flade/ovale sjener<br />

er den buede side retsiden.<br />

Bøj altid peddigrør langsomt i<br />

en jævn bevægelse, så fibrene<br />

i naturmateria<strong>let</strong> kan følge<br />

med.<br />

Væve- og f<strong>let</strong>teformer<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning:<br />

Start med at lægge peddigrøret<br />

dobbelt og start omkring<br />

en stage. Kryds peddigrørene<br />

imellem stagerne, så det rør<br />

som lå bagved kommer foran<br />

og modsat.<br />

Slut omgangen omkring den<br />

første stage og hæft enderne<br />

ind under krydsf<strong>let</strong>ningen ved<br />

hver deres stage. Brug en syl<br />

eller strikkepind. Klip af i 1 cm<br />

længde.<br />

Lærredsvævning:<br />

Almindelig lærredsvævning,<br />

hvor væveren går over en<br />

og under en. Næste række<br />

modsat. Husk at skubbe væverækkerne<br />

så tæt sammen som<br />

muligt.<br />

Kippervævning:<br />

Ved kippervævning bliver hver<br />

væverække forskudt en stage<br />

til højre eller venstre, så der<br />

opstår et skråt mønster i vævningen.<br />

Den mest almindelige<br />

kippervævning er over to under<br />

en.<br />

Isætning af ny væver:<br />

Peddigrør øges blot ved at<br />

enderne krydser hinanden bag<br />

en stage.<br />

Flade sjener og flade/ovale<br />

sjener øges over 4 stager, så<br />

begge ender er skjult imellem<br />

vævesjenen og en stage.<br />

Slutning<br />

Ny vævesjene<br />

Hæftekroge:<br />

Der bruges aldrig lim ved <strong>kurve</strong>f<strong>let</strong>ning.<br />

Ender på sjener som<br />

bruges til bevikling og snøring<br />

af hanke og kanter hæftes<br />

altid med en krog omkring en<br />

væverække.<br />

Hæftekrog ved bevikling af<br />

hank.<br />

Hæftekrog ved starten på en<br />

kantsnøring. Snøresjenen sidder<br />

som en krog omkring <strong>kurve</strong>ns<br />

kant under kantsjenerne.<br />

Kurvef<strong>let</strong>ning 31<br />

Hæftekrog ved afslutningen på<br />

en kantsnøring. Snøresjenen<br />

ligger som en krog omkring en<br />

tværgående sjene indvendigt i<br />

sidevævningen.<br />

Kantsjener:<br />

Overlap<br />

udvendig<br />

kantsjene<br />

Snørestart<br />

Overlap<br />

indvendig<br />

kantsjene<br />

Overlapsstederne på kantsjenerne<br />

må ikke ligge lige ud for<br />

hinanden, men efter hinanden.<br />

Start kantsnøringen foran<br />

begge overlapssteder, så er<br />

det nemt at regulere kantsjenernes<br />

længde til sidst.<br />

Sådan startes en ny<br />

sjene på undersiden af<br />

hanken.<br />

Ende på<br />

gammel<br />

snøresjene<br />

Start på ny<br />

snøresjene.<br />

Efterbehandling:<br />

På den færdige kurv vil der<br />

være en masse små trevler.<br />

De største klippes af, de små<br />

svides af med en lighter.<br />

Giv den tørre kurv 2 -3 gange<br />

fed sæbespånevand eller giv<br />

en gang olie (linolie eller vindruekerneolie).<br />

Lyse <strong>kurve</strong> kan indfarves med<br />

bejdse eller fortyndet hobbyfarve.<br />

HUSK!<br />

Læs altid hele opskriften grundigt igennem inden start.


Kræmmerhuse<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> kræmmerhuse af peddigrør og søgræs. Kræmmerhusene kan laves<br />

i alle størrelser og anvendes hele året. Giv dem evt. udendørs<br />

træolie og hæng dem op udendørs.<br />

Model af Else Marie Pedersen<br />

Du skal bruge:<br />

3,25 mm peddigrør, 2,25 mm peddigrør,<br />

søgræs 2 - 3 mm (12 m), flad syl,<br />

saks og vindruekerneolie.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

1.<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 5 stager á 40 cm og 4 stager á 30 cm i 3,25 mm peddigrør. Sæt<br />

stagerne i blød 5-0 min. Afmål 10 meter søgræs 2-3 mm. Dyp søgræsset<br />

i vand og læg det på et håndkæde, så det kan suge vandet. Hold de 5<br />

stager på 40 cm sammen og læg 5 cm af enden på søgræsset på siden af<br />

stagerne.<br />

2. Vikkel omkring enden 6 - 8 gange.<br />

3. Spred stagerne fra hinanden og fortsæt i en lærredsvævning (over en<br />

under en). Sørg for at klemme væverækkerne tæt sammen.<br />

4. Fortsæt ca. 8 cm. Sørg for at stagerne står skråt udefter,<br />

så kræmmerhuset får facon.<br />

Stik 4 nye stager på 30 cm ned ved hver stage på nær en (ulige antal til<br />

lærredsvævning).<br />

5. Fortsæt i lærredsvævning hvor de nye stager går med. Der vil opstå en<br />

fejl i første omgang.<br />

6. Fortsæt indtil der er ca. 65 cm tilbage af søgræsset. Hæft enden ned<br />

under væverækkerne indvendigt ved hjælp af en flad syl. Gem resten af<br />

søgræsset til ophæng.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med 2,25 mm peddigrør. Læg peddigrøret<br />

dobbelt og start omkring en vilkårlig stage. Hæft enderne på peddigrøret<br />

ind ved hver deres stage og klip af.<br />

7. Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran<br />

hele vejen rundt. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

1<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

Kræmmerhuse 32<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10


Kræmmerhuse<br />

8. Stik stageenderne ind under den anden<br />

bue langs kanten og stram til. Gentag hele<br />

vejen rundt.<br />

9. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt.<br />

Den sidste stage stikkes ned ovenfra,<br />

så kanten er ens hele vejen rundt. Klip<br />

stagerne skrå af på bagsiden, så de hviler<br />

op ad en stage. Giv det tørre kræmmerhus<br />

en gang vindruekerneolie med en pensel.<br />

10. Sæt en ophængssnor tværs igennem<br />

kræmmerhuset foroven.<br />

Kræmmerhuse 33


Små jule<strong>kurve</strong> og lampeskærme<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> små jule<strong>kurve</strong> til ju<strong>let</strong>ræet eller fl et små<br />

lampeskærme til den elektriske minilyskæde efter<br />

ninsen<strong>kurve</strong>princippet. Kurvene kan fl ettes i lyse<br />

naturfarvede peddigrør eller brune røgede. de fædrige<br />

tørre <strong>kurve</strong> kan også indfarves med træbejdse,<br />

fortyndet hobbyfarve eller silkefarve.<br />

Du skal bruge<br />

Træplade eller tykt pap med huller, Peddigrør 1,75 mm, elastik, fl ad<br />

syl, skarp saks.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Se fl etteanvisning på side 16 - 17<br />

Skabelon til hjælpeplade<br />

Små <strong>kurve</strong> 34


Mini<strong>kurve</strong><br />

eller -skærme<br />

Små <strong>kurve</strong> 35


Sådan gør du<br />

1. Husk peddigrørene skal ligge i blød ca. 5 - 10 min inden brug. Lav<br />

en træplade, plastik eller papplade med 3 mm huller efter skabelonen.<br />

Med de to rækker huller kan man lave mini<strong>kurve</strong> samt lidt<br />

større <strong>kurve</strong> og lampeskærme på den samme hjælpeplade. Klip 13<br />

stager i peddigrør på 25 cm (mini<strong>kurve</strong>), 30 cm (lampeskærme og<br />

store mini<strong>kurve</strong>). Sæt blødgjorte peddigrør i den inderste række til<br />

lampeskærme og mini<strong>kurve</strong> og i den yderste til store mini<strong>kurve</strong> og<br />

saml dem med en elastik forneden. Lidt under halvdelen af stageren<br />

skal være under pladen.<br />

2. Væv nu med blødgjorte peddigrør over pladen i lærredsvævning<br />

foran en bagved en. Til <strong>kurve</strong> lige op 3 - 4 cm, til lampeskærne<br />

først lidt skråt udad dernæst indad 6 - 7 cm.<br />

3. Dobbelt krydskant: Bøj stagerne bagved den stage som er lige foran<br />

hele vejen rundt. den sidste går bagved den første så omgangen<br />

er låst.<br />

4. Stik nu stagerne ned og ind under den anden bue hele vejen rundt.<br />

5. Klip overskydende stage af indvendigt i ca. 1 cm længde.<br />

6. Ninsensbund: Tag elastikken af og træk hjælpepladen af stagerne.<br />

Placer <strong>kurve</strong>n eller skærmen på bordet. Tag fat i en stage og tæl<br />

6 stager frem mod uret. Læg stagen ned i mellemrummet mellem<br />

den 6. og 7. stage. Tag den næste stage mod uret og læg den ned i<br />

det næste mellemrum.<br />

7. Fortsæt på denne måde.<br />

8. Når der ikke er fl ere opretstående stager med mellemrum imellem<br />

stikkes næste stage ned i hul<strong>let</strong> i midten og op/ud i det næste mellemrum.<br />

9. Fortsæt på denne måde med resten af stagerne. Ned i hul<strong>let</strong> i midten<br />

og op/ud i det næste mellemrum. Der stikker nu en stage ud<br />

mellem alle sidestagerne.<br />

10. Bøj stagerne bagved den som ligger foran i urets retning. Lås den<br />

sidste stage under den første.<br />

11. Tag en stageende i hånden. Løft stageenden som ligger foran i<br />

urets retning og stik stageenden ned/ind i <strong>kurve</strong>n her. Gentag hele<br />

vejen rundt.<br />

12. Klip enderne i ca. 1 cm længde inde i <strong>kurve</strong>n. Hvis det er til en<br />

lampeskærm er den færdig. Er det til en kurv mangler hanken.<br />

13. Den lille fatning med pæren på lyskæden stikkes ned i hul<strong>let</strong> i toppen<br />

af lampeskærmen.<br />

14. Hank: Lad et langt peddigrør (1,5 m) danne hanken på tværs af<br />

<strong>kurve</strong>n, så der er 3 lag peddigrør i hanken og begge ender er inde i<br />

<strong>kurve</strong>n. Enderne skal være ca. lige lange.<br />

15. 1Sno den ene ende omkring hanken med ca. et peddigrørs bredde<br />

imellem snoningerne. Stik peddigrøret ud på ydersiden af <strong>kurve</strong>n<br />

i modsatte side.<br />

16. Tag den anden ende og sno den modsatte vej, hvor snoning-en ligger<br />

præcist imellem de første. Stik igen enden ud på ydersiden af<br />

<strong>kurve</strong>n.<br />

17. Stik enden under hanken i siden og<br />

18. Klip enden af.<br />

Små <strong>kurve</strong> 36


Små <strong>kurve</strong> 37


Vægkræmmerhus<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> kræmmerhuset af fl ade sjener og peddigrør .<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> af lyse naturfarvede sjener eller brune røgede. De lyse sjener<br />

kan indfarves. Pynt kræmmerhuset med mos, kogler og røde æbler<br />

og hæng det op udendørs.<br />

Du skal bruge:<br />

Flade 13 mm sjener, 1,75 mm peddigrør.<br />

saks, udendørs træolie, evt. jutegarn.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

1.<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Krydsfl etning<br />

Sådan gør du<br />

1. Kræmmerhuset fl ettes af 13 mm fl ade sjener samt 1,75 mm peddigrør.<br />

Klip 20 stager på 35 cm i 13 mm sjener. Mærk sjenerne op på<br />

midten med en lille blyantstreg og læg dem i blød sammen med et<br />

langt peddigrør.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en bund med 10 stager på hver led i en lærredsvævning med ca.<br />

0,5 cm imellem stagerne. Der skal være 6 cm tilbage af enderne på<br />

alle stagerne<br />

2. <strong>F<strong>let</strong></strong> en omgang krydsfl etning omkring bunden med 1,75 mm peddigrør<br />

og hæft enderne ind under krydsfl etningen og klip af.<br />

3. Bøj nu alle stageenderne om og ind under vævningen. Hveranden bøjes<br />

den ene vej, hveranden den anden vej. Enderne gemmes under en<br />

væverække. Stagenderne danner små buer hele vejen rundt om vævningen.<br />

4. Bøj nu den fl ettede fi rkant sammen til et kræmmerhus og bind sammen<br />

ned midt foran som på et par sko med peddigrør eller jutegarn.<br />

Bind evt. en sløjfe på peddigrør eller snor.<br />

Vægkræmmerhus 38


Vægkræmmerhus 39<br />

Vægkræmmerhus


Papirkurv<br />

”Bundet løb” er en type løbbinding som er meget enkel og nem at<br />

lave. Fremstil en fl ot papirkurv med perledekoration. her er anvendt<br />

3 bambusringe, men papir<strong>kurve</strong>n kan nemt laves kun med 2 ringe.<br />

den nederste ring ved bunden kan undværes.<br />

Du skal bruge<br />

Træbund 30 cm, bambusring 30 cm, sørush 10 - 12 cm elelr søgræs 7 mm,<br />

jutegarn eller papirgarn 2,5 cm til bindetråd, lerperler<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 9776 9009<br />

Sådan gør du<br />

1. Mal evt. bund og bambusringe med hobby akrylfarve. Lad det tørre<br />

godt og laker begge dele med en vandbaseret lak.<br />

2. Afmål snore enten af jutegarn eller papirgarn 2,5 mm. Afmål 31 stk.<br />

á 170 cm. Grundregel er at snorene skal være 6 x højden på <strong>kurve</strong>n.<br />

Sæt snorene igennem hullerne og bind et halvt råbåndsknob (enkelt<br />

knude). Husk midten af snoren ved bunden.<br />

3. Bind en bambus ring fast med en enkelt knude.<br />

Husk knuden skal vende samme vej hele vejen op op <strong>kurve</strong>n.<br />

4. Lav en takling omkring enden af sjælen med bindetråden og klip af.<br />

Tynd sjælen lidt ud ved at tvinne snoren op og klippe nogle af fi brene<br />

af inde i sjælen. Den færdige takling skal helst være være lidt tyndere<br />

end selve sjælen. Start et tilfældigt sted og læg sjælen ovenpå<br />

ring/ bund og bind en enkelt knude oven på. Fortsæt rundt og form<br />

sjælen efter træbunden. Husk at binde knuden samme vej hver gang.<br />

Start altid udvendigt fra et bundt søgræs eller sørush og bind med<br />

uret rundt på træbunden.<br />

5. Fortsæt på den måde rundt i en spiral til <strong>kurve</strong>n har den ønskede højde<br />

hvor en bambusring sættes ind for at stabilisere og som dekoration.<br />

6. Afslut og start med en takling før og efter ringen eller lad blot sørushen<br />

går bag op indvendig i <strong>kurve</strong>n og fortsæt uden af klippe den<br />

over. Hvis det er en stor kurv kan det være godt med plaster på de<br />

fi ngre som strammer snorene til.<br />

7. Bind bambusringen fast og fortsæt.<br />

8. Fortsæt til den ønskede højde eller til sørushen er brugt op.<br />

9. Afslut ud for starten og tynd sjælen ud, så den langsomt bliver tyndere<br />

og lav en takling omkring enden og klip af. Tips. Anvend en<br />

klemme til at holde sjælen på plads under knytningen af <strong>kurve</strong>n. Bind<br />

bambusringen fast som kant.<br />

Bundet løb 40


10. Sæt den tråd som peger indad mod indersiden af <strong>kurve</strong>n i<br />

en stor nål og stik den ud under kantringen til ydersiden.<br />

11. Bind en knude med begge trådender. Sæt en perle på begge<br />

tråde og slå en knude med begge trådender sam<strong>let</strong>.<br />

12. Klip af i ca. 1 cm længde.<br />

Bundet løb 41<br />

Papirkurv<br />

med perler


Juledekoration<br />

for børn<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en sød fl et <strong>let</strong> kurv i karton med papirgarn og anvend den til en<br />

sød juledekoration.<br />

Du skal bruge<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> skabelon i karton, papirgarn (2,5 mm), bånd (10 mm),<br />

træskive, limpistol, ler, mos, gran, kogler.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Afmål ca. 10 meter blødt papirgarn (2,5 mm). Fold stagerne på<br />

kartonskabelonen op i 90 grader, så kantfl apperne peger mod højre,<br />

når man ser på <strong>kurve</strong>n udefra. Væv <strong>kurve</strong>n med lærredsvævning foran<br />

en og bagved en. Fold fl apperne øverst ind så kanten låses.<br />

2. Kom lim på kanten.<br />

3. Sæt et bånd på rundt langs kanten.<br />

4. Kom lim under bunden.<br />

5. Lim <strong>kurve</strong>n fast på en træskive.<br />

6. Læg staniol i bunden af <strong>kurve</strong>n og kom<br />

en klump ler i. Sæt lyset fast og<br />

pynt med mos og kogler.<br />

Juledekoration 42


Juledekoration 43<br />

Juledekoration for børn


tor garnkurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en stor dejlig kurv til opbevaring af garn, stof eller lignende.<br />

Kurven kan også anvendes som indkøbskurv.<br />

Du skal bruge<br />

Flade sjener 13 mm, peddigrør 2,25 mm, 4 mm f<strong>let</strong>tesnor 200 g., flade/<br />

ovale sjener 5/6 mm, flade/ovale sjener, 16 mm, søgræs 4 - 5 mm, hank i<br />

egetræ 30 x 42 cm, målebånd, saks, syl eller strikkepind, lille plastbalje.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 20 stager á 100 cm i 13 mm flade lyse sjener og 4 stager á 100<br />

cm i 13 mm flade brune sjener. Klip 12 bundfyldstager á 48 cm i 13<br />

mm flade brune sjener. Sæt et lille blyantsmærke midt på alle stagerne<br />

på bag siden (den ru side). Blød stagerne op. Læg de blødgjorte<br />

stager op til bund. Start med hanken og læg 10 lyse stager + 2 brune<br />

skiftevis over og under hanken med de 2 brune yderst. Husk midtermærkerne<br />

midt på hanken og bagsiden opad på stagerne. Fordel afstanden.<br />

2. Væv 5 lyse og 1 mørk stage ind på hver side af hanken i lærredsvævning.<br />

Fordel afstanden mellem stagerne så bunden måler 30 x 38<br />

cm.<br />

3. Væv bundfyldstagerne ind på tværs i bunden med bagsiden opad.<br />

De følger vævningen på samme side af bundstagerne ind mod hanken.<br />

Pres de to stager tæt sammen og sørg for at enderne stikker lige<br />

langt ud i begge sider.<br />

4. Læg peddigrøret (2,25 mm) dobbelt og f<strong>let</strong> en omgang krydsf<strong>let</strong>ning<br />

omkring bunden. Husk hanken er en stage. <strong>F<strong>let</strong></strong> rundt om hjørnerne<br />

som langs siden. De 2 stager som ligger tæt sammen betragtes<br />

som en i krydsf<strong>let</strong>ningen. Hæft peddigrøret ind ved hver sin stage<br />

og klip af.<br />

5. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne<br />

sammen med en klemme. Bundfyldstagerne ligger fladt ned.<br />

6. Væv 4 omgange rækkevis lærredsvævning med 13 mm flade brune<br />

sjener. Start bag en sjene og lås sjenerne over 4 stager, så begge<br />

ender er skjult. Husk retsiden udad på sjenerne. Bundfyldstagerne<br />

skal ikke med i vævningen. Efter 3 omgange kan klemmerne i hjørnerne<br />

undværes. Sørg for at der er den samme afstand imellem stagerne<br />

hele tiden.<br />

Stor garnkurv 44


Stor garnkurv 45<br />

Stor garnkurv


1. Læg 15 meter f<strong>let</strong>tesnor dobbelt og start en krydsf<strong>let</strong>ning. Efter<br />

1 omgang stikkes bundfyldstagerne op under krydsf<strong>let</strong>ningen.<br />

Bundfyldstagerne mødes 2 og 2 over en stage.<br />

2. <strong>F<strong>let</strong></strong> 4 omgange krydsf<strong>let</strong>ning og hæft enderne ned under vævningen<br />

på indersiden af <strong>kurve</strong>n. Evt. overskydende af bundfyldstagerne over<br />

krydsf<strong>let</strong>ningen klippes af.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong>: 2 omgange med 13 mm brune sjener. 4 omgange krydsf<strong>let</strong>ning<br />

med f<strong>let</strong>tesnor. 4 omgange med 13 mm brune sjene.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med 2,25 mm peddigrør. Skub de 2 omgange<br />

krydsf<strong>let</strong>ning ca. 2 mm op fra den øverste væverække.<br />

5. Bøj alle stageenderne ned under de tværgående væverækker<br />

indvendigt. Brug en flad syl eller en strikkepind til hjælp.<br />

Klip dem til i længde.<br />

6. Sæt en 16 mm flad/oval sjene udvendig og en 13 mm flad sjene<br />

indvendig langs kanten. Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm.<br />

Snit den flade/ovale sjene til i enderne, så den ikke fylder mere end<br />

en sjene. På den ene ende snittes den ovale del af, på den anden<br />

snittes den flade del af. Hold på plads med klemmer. Husk den runde<br />

side udad på den ovale sjene. Lad den flade/ovale sjene være lidt for<br />

lang og klip den i længden når snøringen kommer forbi samlingen.<br />

Læg 5 mm søgræs ned imellem som kantfylder. Samlingerne sættes<br />

på hver side af hanken og søgræsset samles ved hanken. Se under<br />

”Før du starter.”<br />

7. Snør kanten med en flad/oval sjene. Stik sjenen ind i <strong>kurve</strong>n med den<br />

flade side opad lige under krydsf<strong>let</strong>ningen. Lad den gå op på indersiden<br />

af <strong>kurve</strong>n og ned på ydersiden under peddigrøret og kantsjenerne<br />

og stram til som en hæftekrog. Snør nu rundt om hele <strong>kurve</strong>kanten<br />

imellem hver stage og stram godt til.<br />

8. Snør et kryds ved hanken og snør videre. Slut i samme hul som starten.<br />

Stik snøresjenen ned ved siden af den første snøring og ned under<br />

en tvær gående væverække på inder siden. Stik sylen ned igen og<br />

lad snøresjenen gå op under den indvendige kantsjene igen og stram<br />

til som en hæftekrog. Klip enderne af.<br />

9. Den færdige kurv med runde hjørner.<br />

10. Form hjørnerne på den våde kurv, så <strong>kurve</strong>n får den ønskede facon.<br />

Giv den færdige kurv sæbe spånevand eller vindruekerneolie som efterbehandling<br />

på f<strong>let</strong>tesnoren.<br />

Stor garnkurv 46


Skabeloner<br />

Skabelon til Kulørte <strong>kurve</strong>lamper<br />

på side 49 - 49.<br />

Husk at printe i 100% (Under printerindstillingen<br />

”Side skalering” - vælg Ingen)<br />

12<br />

16<br />

Skabeloner 47


Kulørte<br />

<strong>kurve</strong>lamper<br />

Lamperne kan fl ettes i alle størrelser og faconer alt efter hvilken<br />

størrelse hjælpeplade man starter med. Hjælpepladen kan<br />

fremstilles i stift pap men en træplade er mere stabil.<br />

Du skal bruge<br />

Metalstænger, 1,4 mm (50 cm lange), 2,25 - 2,5 mm peddigrør, hjælpeplade<br />

med 3 mm huller (12 cm med 15 huller eller 16 cm med 21 huller),<br />

bidetang, rundtang, saks, elastik<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

Tøndeformet lampe - ca. 22 cm i højde<br />

1. Stik metalstagene igennem hullerne i en 12 cm hjælpeplade og saml<br />

dem med en elastik under bunden. Der skal være ca. 15 cm af stagerne<br />

under pladen.<br />

2. Læg peddigrørene i blød ca. 5 min og start en kimning med 3 peddigrør.<br />

Læg 3 peddigrør bag ved hver deres stage lige efter hinanden. Tag<br />

det første rør og gå foran to stager og bagved en. Tag det næste og<br />

gå foran to, bagved en og ligesådan med det tredie. Fortsæt på denne<br />

måde med hele tiden at tage det rør som ligger længst til venstre.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> 3 omgange kimning og slut ud for starten. Klip de to peddigrør<br />

af bagved den stage de er startet ved og fortsæt i en lærredsvævning<br />

med det sidste peddigrør.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> ca. 8 cm i lærredsvævning over en under en. Pas på ikke at bøje<br />

metalstagerne.<br />

5. Peddigrørene forlænges blot ved at de krydser hinanden bagved en<br />

stage.<br />

6. Efter ca. 8 cm lærredsvævning fl ettes igen 3 omgange kimning med<br />

3 peddigrør. Klip igen de 2 peddigrør af og fortsæt med det tredie.<br />

7. Bøj stagerne skråt indefter, så de danner den samme vinkel indefter<br />

som de gjorde udefter ved starten.<br />

8. <strong>F<strong>let</strong></strong> igen ca. 8 cm lærredsvævning og afslut med 3 omgange kimning.<br />

Alle peddigrør klippes blot af så de hviler opad en stage indvendig<br />

i lampen.<br />

Fortsættes på næste side<br />

Kulørte <strong>kurve</strong>lamper 48


Kulørte <strong>kurve</strong>lamper 49<br />

Kulørte <strong>kurve</strong>lamper


Kulørte<br />

<strong>kurve</strong>lamper<br />

Fortsat fra forrige side<br />

Sådan gør du<br />

Kant<br />

1. Sæt rundtangen omkring stagen lige over kimningen og bøj stagen<br />

ned vandret bag ved stagen til højre og ud. Bøj alle stagerne ned på<br />

denne måde.<br />

2. Den sidste stage skal ud under den første. Dette gøres nemmest ved<br />

først at bøje stagen ned i vandret. Dernæst bøje enden i 90 grader, så<br />

den lige passer ud under den første stage.<br />

3. Bøj alle stager ud i 90 grader. Klip alle stageender i ca. 1,5 cm længde<br />

med en bidetang.<br />

4. Bøj alle stageender rundt i et øje med en rundtang. Tag fat omkring<br />

enden af stagen med rundtangen og bøj øjet rundt. Øjet ligger vandret.<br />

Husk at enden skal bøjes helt ind til midten af kimningen, så der<br />

ingen ender er, man kan rive sig på.<br />

5. Træk hjælpepladen af stagerne.<br />

Ninsenbund som lampeskærmetop<br />

6. Tag en tilfældig stage, tæl 6 stager frem og bøj stagen ned i mellemrummet<br />

efter den 6. stage. Anvend en rundtang til at bøje stagerne<br />

med. Tag den næste stage (mod urets retning) og bøj den ned i<br />

mellemrummet mellem de to næste stager. Fortsæt på denne måde<br />

til der ikke er fl ere opretstående stager at lægge stagerne imellem.<br />

Anvendes en hjælpeplade på 16 cm med 21 huller skal der være 8<br />

stager imellem.<br />

7. Lad den næste stage gå ned i midten og op imellem de to næste<br />

stager, så stagerne låses. Metalstagen bøjes og rettes ud igen. Fortsæt<br />

på denne måde med de efterfølgende stager til der er en stage i<br />

alle mellemrum.<br />

8. Bøj alle stageender ned langs lampen ved stagen på venstre side.<br />

9. Klip alle stageender i 1,5 cm længde med en bidetang.<br />

10. Bøj alle stageender rundt i et øje med en rundtang. Tag fat omkring<br />

enden af stagen med rundtangen og bøj øjet rundt. Øjet ligger skråt<br />

så enden går ind under den øverste række kimning.<br />

Cylinderformede lampe<br />

11. Sæt metalstængerne i hjælpepladen og lad ca. 12 cm være ovenfor<br />

pladen. Saml enderne med en elastik under pladen.<br />

12. Start med en lærredsvævning over en under en over hjælpepladen og<br />

fortsæt 2- 3 cm. Bøj stagerne ud i den vinkel som ønskes forneden<br />

på lampen. <strong>F<strong>let</strong></strong> rækker med kimning som dekoration og afslut langs<br />

kanten med mindst 2 rækker kimning. Husk der skal være 5 - 6 cm<br />

tilbage af stagerne til kanten. Lav kanten som beskrevet under tøndeformet<br />

lampe.<br />

13. Træk hjælpepladen af stagerne og sørg for at stagerne står lodrette.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> nu videre med lærredsvævning og rækker med kimning til den<br />

ønskede højde. Afslut med ninsenbund til lampetop.<br />

Lamperne kan efterbehandles med sæbespånevand, vindruekerneolie<br />

eller gives en gang mat spraylak. Lampen kan hænge i selv Monter<br />

lampen med ledning og lampe fatning. Lampen kan også stå omvendt<br />

på et bord med en lyskæde inden i. Stik hanstikket igennem bunden<br />

og vend lampen.<br />

Kulørte <strong>kurve</strong>lamper 50


Kulørte <strong>kurve</strong>lamper 51<br />

Skærmen kan nemt anvendes omvendt<br />

som en smart bordlampe med en lyskæde ned i,<br />

det giver et rigtigt hyggeligt lys.


Svampe- og<br />

blomsterkurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> denne herlige svampe- eller blomsterkurv af fl ade sjener og<br />

sørush. Kurvens størrelse er: bund: 36 x 38 cm. højde: 12 cm. Kurven<br />

fåes som et fl ettesæt med vejledning.<br />

Du skal bruge<br />

Flade sjener (26 mm), peddigrør (2,25 mm), sørush (5 mm) 450 g.<br />

fl ade/ovale sjener (5/6 mm), fl ade/ovale sjener (16 mm), søgræs 4 - 5 mm<br />

hank i egetræ 36 x 26 cm, målebånd, saks, syl eller strikkepind, lille<br />

plastbalje.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 9 stager á 75 cm og 8 stager á 70 i 26 mm fl ade sjener Sæt et<br />

lille blyantsmærke midt på alle stagerne på bagsiden (den ru side).<br />

Blød stagerne op. Læg de blødgjorte stager op til bund. Start med<br />

hanken og læg længste stager på tværs af hanken, skiftevis over og<br />

under hanken. Husk midtermærkerne midt på hanken og bagsiden<br />

opad på stagerne. Fordel afstanden. Væv 4 korte stager ind på hver<br />

side af hanken i lærreds vævning. Fordel afstanden mellem stagerne<br />

så bunden måler 36 x 38 cm.<br />

2. Læg peddigrøret (2,25 mm) dobbelt og fl et en omgang krydsfl etning<br />

omkring bunden. Husk hanken er en stage. <strong>F<strong>let</strong></strong> rundt om hjørnerne<br />

som langs siden. Hæft peddigrøret ind ved hver sin stage og klip af.<br />

3. Væv sørush 5 mm i som bundfyld. Dyp sørushen i vand ca. 1 min. Tag<br />

det op og læg det på et gammelt håndklæde i ca. 10 min. det er nu<br />

dejligt blødt at arbejde med. Klip 8 stk. sørush á 135 cm og væv dem<br />

i hvert mellemrum i bunden på langs. Lad ca. 8 cm ende stikke ud og<br />

væv 3 gange frem og tilbag i lærredsvævning i mellemrummene.<br />

Svampe- og blomsterkurv 52


Svampe- og<br />

blomsterkurv<br />

4. I enderne går sørushen rundt om krydsf<strong>let</strong>ningen og videre modsat<br />

vej.<br />

5. Hæft enderne ved at væve lidt tilbage og ind under vævningen.<br />

6. Gentag i alle mellemrum og bunden er tæt og stærk.<br />

7. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne<br />

sammen med en klemme.<br />

8. Læg resten af sørushen dobbelt og start en to efter hinanden lærredsvævning<br />

omkring en tilfældig stage. De to snore løber efter<br />

hinanden i en lærreds vævning men de krydser aldrig hinanden. Væv<br />

9 omgange og lad sørushsnoren hvile ind i midten af <strong>kurve</strong>n.<br />

9. <strong>F<strong>let</strong></strong> 1 omgang gitterf<strong>let</strong>ning. Læg en 13 mm flad sjene bag gende<br />

sjene. Det er nemmest at lade sjenen ligge foran stagen, snør skråt<br />

over og derefter flytte sjenen om bagved den næste stage. Hæft<br />

snøresjenen godt på bagsiden og 13 mm sjenen ligge dobbelt hvor<br />

enderne mødes. Væv igen 9 omgange to efter hianden lærredsvævning<br />

med sørushen. Lad sørushsnorene går skråt op på indersiden<br />

af <strong>kurve</strong>n. Hæft slutenderne ned bag vævningen på indersiden.<br />

10. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med 2,25 mm peddigrør. Skub de 2<br />

omgange krydsf<strong>let</strong>ning ca. 2 mm op fra den øverste væverække.<br />

Klip 1/3 af alle stagerne i bredden og blød dem godt op.<br />

11. Bøj alle stageenderne ned under de tværgående væverækker indvendigt.<br />

Brug en flad syl eller en strikkepind til hjælp. Klip dem til<br />

i længde.<br />

Svampe- og blomsterkurv 53<br />

12. Sæt en 16 mm flad/oval sjene udvendig og indvendig langs kanten.<br />

Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm. Snit den flade/ovale sjene<br />

til i enderne, så den ikke fylder mere end en sjene. På den ene ende<br />

snittes den ovale del af, på den anden snittes den flade del af. Hold<br />

på plads med klemmer. Husk den runde side udad på den ovale sjene.<br />

Lad den flade/ovale sjene være lidt for lang og klip den i længde<br />

når snøringen kommer forbi samlingen. Læg 5 mm søgræs ned<br />

imellem som kantfylder. Samlingerne sættes på hver side af hanken<br />

og søgræsset samles ved hanken.<br />

13. Snør kanten med en flad/oval sjene. Stik sjenen ind i <strong>kurve</strong>n med<br />

den flade side opad lige under krydsf<strong>let</strong>ningen. Lad den gå op på<br />

indersiden af <strong>kurve</strong>n og ned på ydersiden under peddigrøret og<br />

kantsjenerne og stram til som en hæftekrog. Snør nu rundt om hele<br />

<strong>kurve</strong>kanten imellem hver stage og stram godt til.<br />

14. Snør et kryds ved hanken og snør videre. Slut i samme hul som<br />

starten. Stik snøresjenen ned ved siden af den første snøring og<br />

ned under en tvær gående væverække på inder siden. Stik sylen ned<br />

igen og lad snøresjenen gå op under den indvendige kantsjene igen<br />

og stram til som en hæftekrog. Klip enderne af.<br />

15. Form hjørnerne på den våde kurv, så <strong>kurve</strong>n får den ønskede facon.<br />

16. Giv den færdige kurv sæbe spåne vand eller vindruekerneolie som efterbehandling.


Firkantet kurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> et par herlige <strong>kurve</strong> til vinterens frugter i den nye farvede<br />

vf<strong>let</strong>tesnor. Kurvene bliver utrolig stabile og er nemme at f<strong>let</strong>te.<br />

Vælg lyse eller brune sjener som stager og f<strong>let</strong> med eller uden hank.<br />

Design: Else Marie Pedersen<br />

Du skal bruge:<br />

Flade sjener 13 mm, flade/ovale sjener 5-6 mm, flade/ovale sjener 16 mm,<br />

peddigrør 2,25 mm, f<strong>let</strong>tesnor, 4 mm i 2 farver á 125 gram (15 meter),<br />

evt. hesteskoformet hank 14x24 cm, flad syl, målebånd og saks, plastbalje,<br />

store træklemmer, vindruekerneolie<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Grundteknik firkantet kurv på flade sjener<br />

med hank 14 x 22 x 12 cm<br />

Sådan gør du:<br />

1. Klip 6 stager á 60 cm og 8 stager á 50 cm i 13 mm peddigsjener. Sæt et<br />

lille blyantsmærke midt på alle stagerne på bagsiden (den ru side). Blød<br />

stagerne op. Læg de blødgjorte stager op til bund. Start med hanken og<br />

læg de 6 lange stager op på tværs af hanken (14 x 24 cm). Hveranden<br />

går over hanken hver anden under. Husk midtermærkerne midt på hanken<br />

og bagsiden opad på stagerne.<br />

2. Læg peddigrøret (2,25 mm) dobbelt og f<strong>let</strong> en omgang krydsf<strong>let</strong>ning omkring<br />

bunden. Husk hanken er en stage. <strong>F<strong>let</strong></strong> rundt om hjørnerne som<br />

langs siden. Hæft peddigrøret og klip af.<br />

3. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne sammen<br />

med en klemme.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> ca. 10 cm 2 efter hinanden lærredsvævning med naturfarvet samt<br />

en farvet 4 mm f<strong>let</strong>tesnor. Start bag to tilfældige stager og f<strong>let</strong> lærredsvævning<br />

med de to snore, hvor de løber efter hinanden. Husk at snorene<br />

aldrig må krydse hinanden. Der vil opstå en stribevirkning, da der<br />

er et lige antal stager. Efter 4 - 6 omgange kan klemmerne på hjørnerne<br />

undværes. Alle ender på f<strong>let</strong>tesnoren hæftes ned under væverækker<br />

på indersiden. Afslut ud for starten, så siderne bliver lige høje. Husk at<br />

gemme ca. 1,5 m af snorene.<br />

5. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med 2,25 mm peddigrør.<br />

6. Skub de 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning ca. 2 mm op fra den øverste<br />

væverække.<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

Æblekurv 54<br />

4<br />

6<br />

7 8<br />

9 10


<strong>F<strong>let</strong></strong> en mandarin-<br />

eller æblekurv<br />

7. Blød stageenderne godt op og bøj dem ned under de tværgående<br />

væverækker af fl ettesnoren indvendigt. Brug en fl ad syl eller en<br />

strikkepind til hjælp.<br />

8. Stik et stykke farvet fl ettesnor ned under væverækkerne oven på<br />

hanken i siderne. Lad snoren gå over hanken og ned på den anden<br />

side. Hæft en fl ad/oval sjene (5 mm) til at bevikle hanken med. Se<br />

under »Grundteknikker« på mønsterarket. Bevikkel hanken hvor sjenen<br />

går under snoren i et mønster. Hæft med en krog i modsatte<br />

side.<br />

9. Sæt en 16 mm fl ad/oval sjene udvendig og indvendig langs kanten.<br />

Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm. Snit den fl ade/ovale sjene<br />

til i enderne, så den ikke fylder mere end en sjene. På den ene ende<br />

snittes den ovale del af, på den anden snittes den fl ade del af. Hold<br />

på plads med klemmer. Husk den runde side udad på sjenen. Lav altid<br />

kantsjenerne ekstra lange og klip dem endelig til, når der snøres<br />

forbi samlingen. Læg et stykke fl ettesnor ned som kantfylder imellem<br />

de to kantsjener. Lad snoren starte og slutte ved hanken.<br />

10. Snør kanten med en fl ad/oval sjene (afmål mindst 3 x omkredsen).<br />

Stik sjenen ind i <strong>kurve</strong>n lige under krydsfl etningen. Lad den gå op<br />

på indersiden af <strong>kurve</strong>n og ned på ydersiden under kantfylderen og<br />

kantsjenerne og stram til som en hæftekrog. Snør nu rundt om hele<br />

<strong>kurve</strong>kanten imellem hver stage og stram godt til.<br />

Snør et kryds ved hanken og snør videre. Slut i samme hul som<br />

starten. Stik snøresjenen ned ved siden af den første snøring og<br />

ned under en tværgående væverække på indersiden. Stik sylen ned<br />

igen og lad snøresjenen gå op under den indvendige kantsjene igen<br />

og stram til som en hæftekrog. Klip enderne af. Se under ”Før du<br />

starter”.<br />

Æblekurv 55<br />

Firkantet kurv uden hank<br />

Firkantet kurv: 18 stager á 50 cm<br />

Færdig mål 20 x 20 x 12 cm.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> efter grundteknikken som beskrevet blot<br />

uden hank.<br />

11<br />

11. Væv bundfyld diagonalt i bunden<br />

med 5 - 6 mm fl ade/ovale<br />

sjener. Stik sjenerne imellem<br />

hvert andet kryds og skjul enderne<br />

ved krydsene i siderne.<br />

Lad <strong>kurve</strong>n tørre med en tung<br />

genstand i bunden.<br />

Giv den tørre kurv vindruekerneolie,<br />

dog ikke på siderne med<br />

fl ettesnoren.


<strong>F<strong>let</strong></strong> omkring glas<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> med tynde peddigrør og papirgarn omkring alle typer glas. Et<br />

cylinderformet glas med fyrfadsholder bliver endnu mere dekorativt<br />

og rustikt med et enkelt f<strong>let</strong>temønster omkring. Lad børnene f<strong>let</strong>te<br />

omkring tomme konservesglas til flotte vaser eller blyantskrus.<br />

Forny en cylindervase med et elegant f<strong>let</strong> omkring.<br />

Du skal bruge:<br />

Cylinderglas med fyrfadsholder, tomme konservesglas, cylinderformede<br />

vaser, peddigrør, 2,25 og 1,75 mm i natur eller brun, peddigrør 2,75 til<br />

store vaser, papirgarn<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1) Klip stager i 2,25 mm peddigrør. Der skal være et lige antal stager<br />

med 1 - 1,5 cm imellem. Stagerne skal være 20 cm længere end højden<br />

på glasset. Læg stagerne i blød ca. 10 min. Sæt 2 elastikker rundt<br />

om glasset, så de markerer hvor åbningen i f<strong>let</strong>tet skal være. Sæt<br />

stagerne ind under elastikkerne en efter en og fordel afstanden.<br />

2) Vend bunden i vejret på glasset og start en krydsf<strong>let</strong>ning med<br />

1,75 mm blødgjort peddigrør lige under den nederste elastik. Læg<br />

peddigrøret dobbelt og kryds hele tiden det forreste peddigrør bag<br />

ved den næste stage. Krydsf<strong>let</strong>ningen må ikke være strammere end<br />

glasset lige kan skubbes frem og tilbage indeni.<br />

3) Øg peddigrørene ved at lade enderne krydse bag ved en stage.<br />

Fortsæt krydsf<strong>let</strong>ningen til den har samme højde som bunden på<br />

glasset. Klip peddigrørene af bag ved en stage.<br />

4) Fugt stageenderne godt og start et tilfældigt sted med at bøje<br />

stagerne bagved stagen til højre. Den sidste stage låses ind under den<br />

første.<br />

5) Skub glasset lidt ned. Tag en tilfældig stage og stik den ind under nr.<br />

to bue oppe fra og ned. Fortsæt med at stikke stagerne ind under nr.<br />

to bue hele vejen rundt.<br />

6) Klip alle stageender af indvendigt, så de hviler op ad en stage og<br />

skub glasset på plads igen.<br />

7) Vend glasset om og kryds stagerne 2 og 2 imellem elastikkerne.<br />

Kryds samme vej hele vejen rundt.<br />

8) Start en krydsf<strong>let</strong>ning lige over den øverste elastik. Krydsf<strong>let</strong>ningen<br />

skal nå underkanten af fyrfadsholderen udvendigt. Skub glasset<br />

ned og lav kant som forneden og skub glasset på plads.<br />

9) <strong>F<strong>let</strong></strong> omkring konservesglas med papirgarn, startes på samme<br />

måde. Sæt de blødgjorde stager fast under 2 elastikker.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> omkring glas 56<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12


10) Lodrette striber (lige antal stager): <strong>F<strong>let</strong></strong> med 2 farver papirgarn<br />

samtidigt med en lærredsvævning (over en under en) efter hinanden.<br />

Husk garnet krydser ikke hinanden. Start midt på glasset. Forsæt<br />

på denne måde rundt og rundt, herved opstår de lodrette striber.<br />

Forlæng blot ved at lade garnet krydse bagved en stage.<br />

11) Prøv også at lave spindelsvævsfl et, hvor garnet går rundt om<br />

stagen over den næste osv. Afslut med kant som på lysglasset. Vend<br />

glasset om og fl et omkring den anden halvdel af glasset.<br />

12) Vandrette striber (ulige antal stager): Væv over en under en<br />

rundt med en snor i den bredde striberne ønskes. Skift farve og<br />

fortsæt.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> omkring glas 57<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> omkring glas


Løgkurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en praktisk og dekorativ kurv til løgene. Den er både god til at<br />

tørre løgene i om efteråret når de tages op og til opbevaring igennem<br />

vinteren. <strong>F<strong>let</strong></strong> i lyse eller brune peddigrør.<br />

Du skal bruge<br />

Peddigrør 3,25 mm, peddigrør 2,75 mm, fl ad syl, lille beskærersaks, lille<br />

plastbalje, målebånd.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 8 stager á 100 cm. Blødgør stagerne i vand til de kan bukkes i<br />

90 grader (ca. 10 min). Blødgør også et langt 2,75 mm peddigrør.<br />

Læg stager op i et kryds 4 hver vej. Sørg for at krydset er på midten.<br />

Læg peddigrøret på 2,75 mm dobbelt og forskyd enderne ca. 30 cm.<br />

Start en krydsfl etning omkring det nederste bundt peddigrør.<br />

2. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsfl etning og stram godt til.<br />

3. Start nu en spiral med krydsfl etning. Først 2 omgange, hvor stagerne<br />

er sammen to og to, dernæst hvor stagerne skilles af en og en.<br />

4. Efter 3 - 4 omgange vendes bunden og stagerne bøjes opad imens<br />

krydsfl etningen i spiralen fortsættes.<br />

5. Stram krydsfl etningen mere og mere, så opstår den kuglerunde form.<br />

Forlæng peddigrørene ved at de er dobbelte et lille stykke.<br />

6. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 - 3 omgange krydsfl etning lige ovenover hinanden, når der er<br />

20 cm tilbage af stagerne. Lad enderne hænge på ydersiden af <strong>kurve</strong>n<br />

til at bevikle hanken med.<br />

7. Bøj 2 stager rundt til hank. 2 stager imellem og lad dem gå ned ved<br />

siden af stagen i den modsatte side. Hankehøjde ca. 7 cm.<br />

8. Sæt en ekstra stage ned ved hver side af hanken. Længde som de andre<br />

stageender.<br />

9. Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran<br />

hele vejen rundt.<br />

10. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

11. Stik stageenderne ind under den anden bue og stram til. Gentag hele<br />

vejen rundt.<br />

12. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Den sidste stage stikkes<br />

ned ovenfra, så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

13. Tag nu stagerne indvendig og lad dem gå over en stage og bagved de<br />

næste. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Stik den sidste ned,<br />

så den også går over en, så kanten bliver ens hele vejen rundt.<br />

Løgkurv 58


Løgkurv 59<br />

L gkurv<br />

14. Klip stageenderne til på indersiden af <strong>kurve</strong>n, så de hviler op<br />

ad en stage.<br />

15. Vikkel stramt omkring hanken fra den ene side med 2 - 3<br />

peddigrørs mellemrum. Stik peddigrøret ind under kanten og<br />

op igen<br />

16. Vikkel den modsatte vej, så beviklingen kommer til at ligge<br />

ved siden af den første.<br />

17. Fortsæt fra side til side indtil hanken er dækket. Hæft begge<br />

peddigrørsender godt. Giv den færdige tørre løgkurv fed<br />

sæbe spånevand 2 - 3 gange eller vindruekerneolie. Hvis den<br />

skal hænge udendørs er det en god idé at give den rå koldpresset<br />

linolie.


Kalabaslampe<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en hyggelig kalabaslampe på en træbund med peddigrør. Lampens<br />

facon bestemmer man helt selv. Her er lampen vist i brun, men den kan<br />

også laves i naturfarvet.<br />

Du skal bruge<br />

Træbund, 16 cm med 4 mm huller, peddigrør, 3,25 til stager (100 g),<br />

peddigrør 2,25 (150 g), lyskæde, O-ringe (10 mm), evt. maling til bunden,<br />

vindrue kerneolie, balje, fl ad syl.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Mal evt. bunden på begge sider og lad den tørre godt. Fortynd evt.<br />

malingen med vand ca. 1 gang maling til 2 gange vand. Klip 21<br />

stager á 60 cm i 3,25 mm peddigrør. Blødgør stagerne og stik en stage<br />

igennem hvert hul i træpladen. Stageenderne skal være 6-7 cm<br />

lange. Start ved en tilfældig stage og bøj den foran den næste stage<br />

og bagved nr. 2. Lås stagerne under bunden på denne måde hele vejen<br />

rundt. Skub den første bue lidt op og stik den sidste stage ind og<br />

bagved nr. 2, så alle stager er låst ens hele vejen rundt.<br />

2. Læg lyskæden ind i lampen og lad elstikket gå ud mellem to stager.<br />

Det er bedst med en lyskæde hvor alle pærer stadig virker selvom en<br />

går i stykker.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> krydsfl etning med 2,25 mm peddigrør. Læg peddigrøret dobbelt<br />

og start omkring en tilfældig stage.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> ca. 3 omgange og begynd nu at lave huller i lampen ved at lade<br />

krydsfl etningen gå op i en lille bue og ned igen.<br />

5. Fortsæt med at lave buer forskellige steder på lampen. Samtidig<br />

tvinges stagerne lidt ud af, så lampen får en buttet facon.<br />

6. Fortsæt med at lade lampen gå udaf ca. 15 cm.<br />

7. Stram nu krydsfl etningen lidt, så lampen går skråt indad igen.<br />

8. Imens hul<strong>let</strong> foroven i lampen er så stor at man kan få en hånd<br />

ned i den skal lyskæden pakkes helt ud.<br />

9. Lyskæden hæftes fast jævnt fordelt op igennem lampen med 10 mm<br />

O-ringe. Anvend evt. tænger til at vride ringene sammen med.<br />

10. Fortsæt krydsfl etningen og form lampens top evt. lidt skråt til den<br />

ene side. De sidste 5-6 cm fl ettes uden huller. Sørg for hele tiden at<br />

hæfte lyskæden fast indvendigt, så den kommer med op helt til toppen<br />

jævnt fordelt. Der skal være ca. 12 cm tilbage af stagerne til<br />

kant.<br />

11. Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran<br />

hele vejen rundt. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

Kalabaslampe 60


Kalabaslampe<br />

12. Tag en tilfældig stageende og stik<br />

den ind under den første eller anden<br />

bue og stram til.<br />

13. Fortsæt på denne måde hele vejen<br />

rundt. Den sidste stage stikkes ned<br />

ovenfra, så kanten er ens hele vejen<br />

rundt.<br />

14. Stageenderne kan nu klippes af<br />

indvendigt, så de hviler op ad en<br />

stage. Giv den tørre lampe en<br />

gang vindruekerneolie med en<br />

pensel.<br />

Kalabaslampe 61


Kurve af savsnor<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> små <strong>kurve</strong> af savsnor på lakerede metalstager. Kurvene bliver<br />

solide og er fl otte som et rustikt element i badeværelset til børster,<br />

hårbånd, sæbe og lignende.<br />

Du skal bruge<br />

Blomsterstænger sort lakerede 1,4 mm i 50 cm længde, savsnor<br />

4 mm eller søræs, natursnor 3 mm, bidetang, rundtang, paverpol<br />

samt pensel.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. <strong>F<strong>let</strong></strong> en stjernebund med 16 stager á 50 cm. Læg 16 stager op i et kryds<br />

med 8 stager i hvert stagebundt. Tag 5 m naturgarn, 3 mm og start en<br />

krydsfl etning. Læg naturgarnet dobbelt og start på tværs af krydset i<br />

midten. Lad den øverste ende gå bagom stagebundtet til højre samtidig<br />

med at den anden ende går foran stagebundtet til højre. Fortsæt krydsfl<br />

etningen på denne måde 4 omgange, hvor stagerne er sammen 8 og 8.<br />

2. Del stagerne så de ligger 4 og 4 og fortsæt med 4 omgange kryds fl etning.<br />

Del stagerne så de ligger 2 og 2 og fl et 4-6 omgange krydsfl etning. Hæft<br />

enderne ved hver deres stage ved hjælp af en strikkepind og en stor nål<br />

og klip af.<br />

3. Klip 1 ekstra stage i samme længde som de øvrige og stik den ca. 2 cm<br />

ind i vævningen for at få et ulige antal stager.<br />

4. Start en lærredsvævning med savsnoren over en under en og væv 8 omgange,<br />

hvor stagerne ligger dobbelt på nær den ekstra. Tag enden med<br />

ind i vævningen, så den ligger langs en stage og bliver hæftet. Del nu<br />

stagerne så de ligger 1 og 1 og fortsæt lærredsvævning 2 omgange.<br />

5. Vend bunden og bøj stagerne op i den vinkel som <strong>kurve</strong>ns sider ønskes<br />

og fortsæt lærredsvævningen op ad siderne. Tjek efter et par omgange at<br />

stagerne har den samme vinkel hele vejen rundt.<br />

6. Når der er ca. 5 cm tilbage af stagerne hæftes enden på savsnoren ned<br />

ved siden af en stage ved at stikke enden ud og ind i <strong>kurve</strong>n imellem<br />

væve rækkerne, på denne måde kommer enden til at følge vævningen<br />

langs en stage.<br />

7. Sæt rundtangen omkring stagen lige over sidevævningen og bøj stagen<br />

ned vandret bag ved stagen til højre og ud. Bøj alle stagerne ned på denne<br />

måde. Den sidste stage skal ud under den første. Dette gøres nemmest<br />

ved først at bøje stagen ned i vandret. Dernæst bøje enden i 90 grader, så<br />

den lige passer ud under den første stage.<br />

Kurve af savsnor 62


Krydsfl etning<br />

8. Bøj nu alle stageender ud i 90 grader vandret.<br />

9. Klip alle stageender i ca. 1 cm længde med en bidetang. Bøj alle<br />

stageender rundt i et øje med en rundtang. Tag fat omkring enden af<br />

stagen med rundtangen og bøj øjet rundt. Øjet ligger vandret. Husk at<br />

enden skal bøjes helt<br />

Kurve af savsnor 63<br />

Kurve af<br />

savsnor<br />

ind til vævningen, så der ingen ender er, man kan rive sig på.<br />

10. Hæft evt. snorender ned langs en stage. Giv <strong>kurve</strong>n en gang fortyndet<br />

paverpol (2 dele paverpol til 1 del vand) med en bred pensel både<br />

udvendig og indvendig. Dette gør <strong>kurve</strong>n helt stiv og giver en stærk<br />

overfl ade.


Frugtkurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en solid frugtkurv på en træbund med lyse naturfarvede peddigrør<br />

og søgræs. Kurven er også velegnet som en lille bakke til termokanden<br />

og nogle krus.<br />

Kurv af Else Marie Pedersen<br />

Du skal bruge:<br />

1 stk. 30 cm træbund med 31 huller, peddigrør 3,25 mm og 2,75<br />

mm, peddigrør 2,75 mm, farvet f<strong>let</strong>tesnor 4 mm eller søgræs 4-5<br />

mm ca. 12 meter, hankefylder 20 mm<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk<br />

på www.tempa.dk eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 29 stager á 40 cm og 2 hankestager á 85 cm. Blødgør stagerne og<br />

lås dem under bunden. Der er henholdsvis 14 og 15 stager imellem<br />

hanke stagerne. Lad hver stage gå foran den første og bagved den næste.<br />

Den sidste stikkes ind under den første.<br />

2. Sæt hankefylderen fast bag hankestagerne og lad hankestagerne gå over<br />

<strong>kurve</strong>n og ned på den anden side. Hold de tre rør sammen med snor eller<br />

klemme.<br />

3. <strong>F<strong>let</strong></strong> to omgange kimning med 3 med 2,75 mm peddigrør.<br />

Kimning med 3 rør: Tag 3 peddigrør og lad dem starte bag ved hver deres<br />

stage. Lad det første rør gå foran to og bagved en stage. Fortsæt på denne<br />

måde. Slut peddigrørene bag ved hver deres stage og klip af.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> ca. 5 cm lærredsvævning over en under en med søgræs 4-5 mm.<br />

Hæft snoren ned bag 2-3 væverækker. <strong>F<strong>let</strong></strong> igen 2 omgange kimning.<br />

4. Lav dobbelt krydskant. Start med at sætte en ekstra blødgjort stage ned<br />

på højre side af hanken i begge sider.<br />

5. Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran<br />

hele vejen rundt. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

6. Stik stageenderne ind under den anden eller tredje bue og stram til.<br />

Gentag hele vejen rundt.<br />

7. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Den sidste stage stikkes ned<br />

ovenfra, så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

8. Tag nu stagerne indvendig og lad dem gå over en eller to stager og bagved<br />

de næste, alt efter hvor lange de er. Fortsæt på denne måde hele<br />

vejen rundt. Stik den sidste ned, så den også går over en eller to og ned,<br />

Frugtkurv 64<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10


Frugtkurv<br />

så kanten bliver ens hele vejen rundt. Klip stage enderne til på<br />

indersiden af <strong>kurve</strong>n, så de hviler op ad en stage.<br />

9. Bevikkel hanken med en 5 - 6 mm flad/oval sjene.<br />

Læg et stykke søgræs ned imellem de 2 hankestager.<br />

10. Hæft med en krog i begge sider. På den færdige kurv vil der<br />

være en masse små trevler. De største klippes af, de små<br />

svides af med en lighter. Giv den tørre kurv 2 -3 gange<br />

fed sæbespånevand eller giv en gang olie (linolie eller<br />

vindruekerneolie). Husk snor skal ikke have olie.<br />

Frugtkurv 65


Picnictallerken<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> smarte picnictallerkener til sommeren. Sæt nemt en<br />

engangs-tallerken eller serviet oven på og man har et solidt<br />

underlag til frokosten i det fri.<br />

Model af Else Marie Pedersen<br />

Du skal bruge:<br />

3,25 mm peddigrør, 1,75 mm peddigrør,<br />

2,75 mm peddigrør søgræs 2-3 mm (12 m),<br />

fl ad syl, saks og vindruekerneolie.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Krydsfl etning<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip 10 stager á 60 cm i 3,25 mm peddigrør. Blødgør dem i lunkent vand<br />

til de kan bøjes i 90 grader. Læg dem op i en fi rkant (gitter) med 5 stager<br />

den ene vej og 5 den anden vej oven på de første 5. Der skal være ca.<br />

1 cm imellem stagerne. Sørg for at stageenderne er lige lange til alle<br />

4 sider. Læg et langt blødgjort 1,75 mm peddigrør dobbelt og start en<br />

krydsfl etning omkring en tilfældig stage. <strong>F<strong>let</strong></strong> 5 omgange krydsfl etning<br />

omkring fi rkanten. Sørg for lige stor afstand imellem alle stagerne. Hæft<br />

enderne ind i fl etningen ved hjælp af en fl ad syl. Sæt en ekstra blødgjort<br />

stage på 25 cm ind i en af hjørnerne (ulige antal).<br />

2. Afmål 12 meter søgræs og dyb det i vand. Lad det ligge ca. 5 min på et<br />

håndkklæde og suge vandet, så er det klar til brug. Start en lærredsvævning<br />

over en under en. Væv 10 omgange. Startenden tages med i vævningen<br />

efterhånden og slutenden hæftes ind i vævningen.<br />

3. Klip 20 ekstra stager på 22 cm og sæt den ind ved alle stager på nær den<br />

ekstra stage i hjørnet.<br />

4. Tag en lang 2,75 mm peddigrør og læg den dobbelt. <strong>F<strong>let</strong></strong> 3 omgange<br />

krydsfl etning, hvor peddigrørene efter den første omgang går skråt op og<br />

videre 2 omgange. Der skal være ca. 2 cm luft imellem 1. og 2. omgang.<br />

Klip enderne af bag ved hver sin stage. Stagerne er dobbelte hele tiden på<br />

nær den ene.<br />

5. 5. Lad enderne på søgræsset hænge udvendigt på <strong>kurve</strong>n. Fortsæt med 8<br />

omgange lærredsvævning med søgræsset, hvor stagerne skilles ad, så de<br />

ligger en og en. Hæft begge ender ind i vævningen.<br />

6. Slut med en omgang krydsfl etning med 2,75 mm peddigrør.<br />

Picnictallerken 66<br />

1<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10


Picnictallerken<br />

7. Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran hele<br />

vejen rundt. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

8. Stik stageenderne ind under den tredje bue og stram til. Gentag hele vejen<br />

rundt.<br />

9. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Den sidste stage stikkes ned<br />

ovenfra, så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

10. Klip stagernene skrå af på bagsiden, så de hviler op ad en stage.<br />

Giv den tørre tallerken en gang vindruekerneolie med en pensel.<br />

Picnictallerken 67


<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong><br />

Med “<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong>” skabelonen er det nemt for alle aldersgruppe at<br />

f<strong>let</strong>te små <strong>kurve</strong> til godter, dekorationer, smykker eller andet. Væv siderne<br />

med lærredsvævning eller krydsf<strong>let</strong>ning. Anvend jute- eller<br />

papirgarn.<br />

Kurve af redaktionen.<br />

Du skal bruge:<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> skabeloner, jutegarn<br />

eller papirgarn, nål uden spids, evt. limpistol<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Bøj stagerne op så kanten peger mod højre, og start en lærredsvævning<br />

over en under en med jutegarn eller andet f. eks. papirgarn.<br />

Lad startenden gå tilbage og sno omkring to vævninger på indersiden af<br />

<strong>kurve</strong>n. Startenden kan også limes fast med limpistol.<br />

2. Ved anden omgang vil vævningerne ligger over de modsatte stager, da der<br />

er et ulige antal stager på <strong>kurve</strong>skabelonen. Væv 8 - 10 omgange og slut<br />

ud for starten.<br />

3. Tag nu en anden farve garn og fortsæt i en krydsf<strong>let</strong>ning, hvor den snor<br />

som ligger forrest altid krydser over den anden og bagved den næste<br />

stage.<br />

4. Fortsæt med krydsf<strong>let</strong>ningen ca. 10 omgange.<br />

5. Fortsæt med en lærredsvævning. Inden de sidste omgange på <strong>kurve</strong>n<br />

væves foldes kantflapperne ind bagved næste stage hele vejen rundt så<br />

kanten låses fast. Gem snoren til at bevikle hanken med.<br />

6. Lim en hank på i den ene side. Se om den er lang nok ellers lim et stykke<br />

på i den ønskede længde.<br />

7. Bevikkel hanken stramt og jævnt.<br />

8. Slut beviklingen ca. 1,5 cm fra enden og lim hanken fast i den anden side.<br />

9. Afmål 6 gange omkredsen på <strong>kurve</strong>n i garnet og start en krydssnøringen<br />

af kanten. Sæt garnet i en nål uden spids og sy kryds over kanten. Stik ud<br />

igennem hvert hul mellem stagerne.<br />

10. Sy den anden vej når omgangen er færdig, så der dannes kryds over<br />

kanten. Hæft enden godt. Lim den evt. fast med limpistolen.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> 68<br />

1<br />

3<br />

5<br />

7<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

9 10


<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong><br />

<strong>kurve</strong><br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>let</strong> <strong>kurve</strong> 69


<strong>F<strong>let</strong></strong>tet blomsterholder<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> nemme holdere til blomster eller lys med søgræs og tynde pil<br />

på metalstager. Holderne er sat på en pind i ca. 1,5 cm tykkelse ved<br />

hjælp af en hæftepistol.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> alene af søgræs eller pil eller kombiner de to materialer.<br />

Holderne kan placeres frit på græsplænen eller sættes ned ved en<br />

krukke med planter, enten med en lille urtepotte med husløg eller en<br />

pyntekål i.<br />

Du skal bruge:<br />

Blomsterstænger, 1,4 mm, søgræs, tynde pil, rundtang, bidetang,<br />

rund træ- eller papplade med et ulige antal huller , hæftepistol,<br />

træpind (f. eks tyk pilegren) ca. 1,5 mm i diam.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Lav en rund plade af træ eller tykt pap efter skabelonen på til højre og<br />

bor/lav 3 mm huller. Klip 20 cm lange stager. Sæt stager i huller og saml<br />

dem under pladen med en snor eller elastik. Lad 6 - 7 cm af stagerne<br />

være ovenfor pladen.<br />

Væv nu ovenfor pladen med søgræs eller pil eller en kombination, brug<br />

en lærredsvævning foran en, bagved en til der er ca. 1 cm tilbage af<br />

stagerne.<br />

Bøj stageenderne henholdsvis ind og ud over den øverste væverække med<br />

en rundtang, så de låser den øverste række. Sørg for at enderne er bøjet<br />

helt ind til vævningen.<br />

2. Træk pladen af stagerne og bøj dem ind over midten ved hjælp af en<br />

rundtang.<br />

3. Bøj den op i 90 grader så der opstår et hul med ca. den samme diameter<br />

som pinden til holderen.<br />

4. Spids den ende på pinden som skal sættes i jorden. Stik pinden ned<br />

igennem hul<strong>let</strong> imellem stagerne, så toppen af pinden flugter bunden på<br />

den lille kurv. Hold stagerne sammen omkring pinden og sno et stykke<br />

blomsterstang stramt omkring.<br />

5. Hold pinden yderligere fast ved at skyde nogle klammer i med en<br />

hæftepistol 3 - 4 steder.<br />

Blomsterholder 70<br />

1 2<br />

3 4


Blomsterholder 71<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tet<br />

blomsterholder


Ninsenkurv<br />

Ninsenskurv med rosedekoration<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> <strong>kurve</strong>n og bind/lim en troldhasselgren fast på tværs af <strong>kurve</strong>n.<br />

Fyld tørre blade i bunden sammen med nogle stykker bark. Placer<br />

tre rødløg med tynde blomsterglasrør i <strong>kurve</strong>n. Sæt en frisk rose i<br />

hvert rør. Bind/lim et stykke bark fast ved <strong>kurve</strong>ns udvendige kant<br />

forneden.<br />

Du skal bruge:<br />

Peddigrør, 3,25 mm i natur eller brun, peddigrør, 2,25 mm i natur<br />

eller brun, kraftigt pap.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du<br />

1. Klip en hjælpeplade på 16 cm i diameter i kraftigt pap med 21 huller. Klip<br />

21 stager på 45 cm i 3, 25 mm peddigrør og læg dem i blød ca. 10 min.<br />

Sæt stagerne igennem hullerne i hjælpepladen og sæt en elastik omkring<br />

enderne under pladen. Pappladen skal sidde ca. midt på stagerne.<br />

2. Væv lærredsvævning med blødgjorde 2,25 mm peddigrør ca. 5 cm, hvor<br />

væveren går over en og under en. Næste række modsat. Husk at skubbe<br />

væverækkerne så tæt sammen som muligt. Peddigrør øges blot ved at enderne<br />

krydser hinanden bag en stage eller lægger dobbelt forbi 2 stager.<br />

3. Dobbelt krydskant: Blød stageenderne godt op. Bøj stagerne bagved<br />

stagen lige foran hele vejen rundt.<br />

4. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

5. Stik stageenderne ind under den anden bue.<br />

6. Gentag hele vejen rundt. Pas på at få den sidste stage stukket ned oppefra<br />

i den anden bue og stram kanten godt.<br />

7. Klip stageenderne til på indersiden af <strong>kurve</strong>n så de hviler op ad en stage.<br />

Klip dem skrå så de følger <strong>kurve</strong>siden. Træk pappladen af stagerne og blød<br />

stageenderne godt op.<br />

8. Ninsenbund: Tag en tilfældig stage, tæl 8 stager frem og bøj stagen ned<br />

i mellemrummet efter den 8. stage. Tag den næste stage (mod urets<br />

retning) og bøj den ned i mellemrummet mellem de to næste stager.<br />

Fortsæt på denne måde til der ikke er flere opretstående stager at lægge<br />

stagerne imellem.<br />

9. Lad den næste stage gå ned i midten og op imellem de to næste stager.<br />

Fortsæt på denne måde til der er en stage i alle mellemrum.<br />

10. Bøj alle stageender bag ved den stage som ligger lige foran. Lås den<br />

sidste stageende bagved den første.<br />

11. Stik stageenden ind i <strong>kurve</strong>n foran den næste stage.<br />

12. Klip stageenden skrå af indvendig i <strong>kurve</strong>n.<br />

Ninsenkurv 72<br />

1<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

11<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

12


Ninsenkurv<br />

Ninsenkurv 73


Grønsagskurv<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en dejlig kurv til grønsager eller frugt og sy en praktisk måtte til<br />

<strong>kurve</strong>ns bund i patchwork. Kurven f<strong>let</strong>tes af flade peddigsjener med<br />

en fast hank af bambus.<br />

Du skal bruge:<br />

Naturfarvede sjener, 13 mm, brune sjener, 13 mm, peddigrør, 2,25<br />

mm, flade/ovale sjener 5/6 mm, flade/ovale sjener 16 mm, 2 m<br />

søgræs 4- 5 mm , 10 m søgræs 3 - 3,5 mm, hank 21x26 cm, saks,<br />

flad syl, målebånd<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Klip 12 stager á 60 cm i lyse 13 mm peddigsjener og 5 stager á 60 cm i brune<br />

13 mm sjener. Sæt et lille blyantsmærke midt på alle stagerne på bagsiden<br />

(den ru side). Blød stagerne op.<br />

Læg de blødgjorte stager op til bund. Start med hanken og læg 9 stager<br />

(3 mørke i midten) op på tværs af hanken. Hveranden går over hanken hver<br />

anden under. Husk midtermærkerne midt på hanken og bagsiden opad på<br />

stagerne.<br />

2. Væv stager ind på hver side af hanken i lærredsvævning, med 1 mørke på hver<br />

side af hanken. Fordel afstanden mellem stagerne så bunden måler 21 x 21<br />

cm.<br />

3. Læg peddigrøret (2,25 mm) dobbelt og f<strong>let</strong> en omgang krydsf<strong>let</strong>ning omkring<br />

bunden. Husk hanken er en stage. <strong>F<strong>let</strong></strong> rundt om hjørnerne som langs siden.<br />

4. Hæft peddigrøret og klip af.<br />

5. Bøj alle stager op i 90 grader og hold de 4 omkring hvert hjørne sammen med<br />

en klemme.<br />

6. Væv en omgang med 13 mm sjene. Sæt enden fast med en klemme bag en<br />

stage. Tag klemmerne af ved hjørnet og sæt dem i igen, når vævsjenen er<br />

forbi. Klemmerne kan undværes efter 2 omgange. Stram vævningen, så der er<br />

lige stor afstand imellem stagerne hele tiden.<br />

7. Lås omgangen over 4 stager, så enderne er skjult imellem stagerne og vævesjenen.<br />

Sæt en klemme på samlingen, drej <strong>kurve</strong>n 1/4 omgang og start næste<br />

omgang bag en sjene. Drej <strong>kurve</strong>n for hver række, så samlingerne ikke kommer<br />

lige over hinanden. Klem væverækkerne tæt sammen. Husk retsiden udaf på<br />

sjenerne. Væv 3 omgange.<br />

8. <strong>F<strong>let</strong></strong> 5 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med 3-3,5 mm søgræs, læg snoren dobbelt og<br />

start. Hæft enderne ned på indersiden af <strong>kurve</strong>n under 3-4 væverækker.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Grønsagskurv 74<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16


Grønsagskurv<br />

9. Væv 4 omgange lærredsvævning med 13 mm sjener. Skub den<br />

sidste væverække 2-3 mm op og blød stageenderne godt op. Bøj de<br />

stageender (hver anden) som sidder udvendigt på <strong>kurve</strong>n ned under<br />

den første tværgående væverække indvendigt. Brug en syl eller<br />

strikke pind til hjælp.<br />

10. Klip de stageender (hver anden) som sidder indvendigt i <strong>kurve</strong>n af i<br />

<strong>kurve</strong>ns højde.<br />

11. Stik et stykke søgræs 4 - 5 mm ned under væverækkerne oven på<br />

hanken i siderne. Lad snoren gå over hanken og ned på den anden<br />

side. Hæft en fl ad/oval sjene (5 mm) til at bevikle hanken med.<br />

Bevikkel hanken stramt og lad sjenen gå under søgræsset i et<br />

mønster.<br />

12. Hæft i begge ender med en krog under krydsfl etningen.<br />

13. Sæt en 16 mm fl ad/oval sjene udvendig og en 13 mm fl ad sjene<br />

indvendig langs kanten. Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm. Snit<br />

den fl ade/ovale sjene til i enderne, så den ikke fylder mere end en<br />

sjene. På den ene ende snittes den ovale del af, på den anden snittes<br />

Grønsagskurv 75<br />

den fl ade del af. Hold på plads med klemmer. Husk den runde side<br />

udad på sjenen. Læg søgræssnoren ned som kantfylder imellem de to<br />

kantsjener. Lad søgræsset starte og slutte ved hanken.<br />

Snør kanten med en fl ad/oval sjene. Stik sjenen ind i <strong>kurve</strong>n med den<br />

fl ade side opad lige under krydsfl etningen. Lad den gå op på indersiden<br />

af <strong>kurve</strong>n og ned på ydersiden under søgræsset og kantsjenerne<br />

og stram til som en hæftekrog.<br />

14. Snør nu rundt om hele <strong>kurve</strong>kanten imellem hver stage og stram<br />

godt til. Snør et kryds ved hanken og snør videre. Slut i samme hul<br />

som starten.<br />

15. Stik snøresjenen ned ved siden af den første snøring og ned under<br />

en tværgående væverække på indersiden. Stik sylen ned igen og lad<br />

snøre sjenen gå op under den indvendige kantsjene igen og stram til<br />

som en hæftekrog. Klip enderne af.<br />

16. Væv bundfyld diagonalt i bunden med 5 - 6 mm fl ade/ovale sjener.<br />

Stik sjenerne imellem hvert andet kryds og skjul enderne ved krydsene<br />

i siderne. Lad <strong>kurve</strong>n tørre med en tung genstand i bunden.


Japanske fade<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> japansk inspirerede fade af søgræs eller papirsnor kombineret<br />

med brune peddigrør. Fadene kan f<strong>let</strong>tes i alle størrelser og afsluttes<br />

i enderne på forskellige måder. Der anvendes kun 2 f<strong>let</strong>temåder,<br />

l ærredsvævning og krydsf<strong>let</strong>ning, til fadene, så her kan alle aldersgrupper<br />

nemt deltage i f<strong>let</strong>tearbejdet. Disse fade er dejlige at anvende<br />

udendørs hele sommeren, når der grilles og laves mad over bål.<br />

Japanske fade af Else Marie Pedersen.<br />

Du skal bruge:<br />

Brune peddigrør 6 mm, brune peddigrør<br />

2,25-2,75 mm, søgræs 4-4,5 mm, 3-3,5 og<br />

2-3 mm, papirsnor 4 m, hjælpeplade i træ<br />

med 7-8 mm huller, skruetvinger, flad syl, skarp beskærersaks<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning<br />

Sådan gør du:<br />

1. Lav en hjælpeplade i 5-6 mm krydsfiner efter skabelonen på mønster arket<br />

på næste side og bor 7,5 mm huller i pladen.<br />

Klip 10 stager á 55 cm i 6 mm brune peddigrør og læg dem i blød ca. 10<br />

min. Sæt hjælpepladen fast på bordet med en skruetvinge og sæt<br />

stagerne i de midterste huller med 22 cm af stagerne under pladen.<br />

2. <strong>F<strong>let</strong></strong> en kæderække lige ovenover pladen med 2,25-2,75 mm peddigrør.<br />

Sørg for at peddigrørene er blødt godt op. Kæden er en krydsf<strong>let</strong>ning først<br />

den ende vej og så den anden vej. <strong>F<strong>let</strong></strong> først en almindelig krydsf<strong>let</strong>ning<br />

fra venstre mod højre.<br />

3. Bøj peddigrørret som ligger bag ved den yderste stage rundt og ind<br />

mellem de to yderste stager og frem mellem de to næste.<br />

4. Bøj peddigrørret som ligger foran den yderste stage rundt bagom og frem<br />

mellem de to yderste stager.<br />

5. Fortsæt nu krydsf<strong>let</strong>ningen den modsatte vej fra højre mod venstre og<br />

f<strong>let</strong>ningen vil ligge som en kæde.<br />

6. Bøj enderne rundt om den yderste stage og hæft dem ned bag ved<br />

f<strong>let</strong>ningen ved nr. to stage fra kanten. Klip enderne af i 2 cm længde.<br />

7. Afmål 5 m søgræs (4-4,5 mm) og væv 5,5 cm (ca. 13-14 rækker)<br />

lærredsvævning. Pas på at der hele tiden er den samme afstand<br />

mellem stagerne.<br />

8. Klem væverækkerne tæt sammen. Start og slut søgræsset to stager inde.<br />

9. <strong>F<strong>let</strong></strong> en kæderække igen..<br />

10. Væv igen 5,5 cm lærredsvævning med søgræs (4-4,5 mm) og en kæderække<br />

med peddigrør. Ved den tredie omgang lærredsvævning med søgræs<br />

strammes vævningen lidt indad så bredden på fadet bliver ca. 19 cm. Pas<br />

på ikke kun at stramme ind i siden, men jævnt over hele bredden. Afslut<br />

med en kæderække.<br />

1 2<br />

4<br />

Japansk fad 76<br />

3<br />

5<br />

6 7<br />

8<br />

9<br />

10


<strong>F<strong>let</strong></strong> japanske fade<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

Japansk fad 77<br />

11. Tag nu søgræs 3-3,5 mm og væv 4-5 cm<br />

lærredsvævning. Stram igen vævningen<br />

jævnt indad, så fadet bliver ca. 14 cm i<br />

bredde.<br />

12. Afslut med en kæderække med peddigrør.<br />

Stram kæden rigtig godt.<br />

13. Træk nu fadet af hjælpepladen.<br />

14. Midten på fadet er hvor sylen ligger på billedet.<br />

Væv nu 5,5 cm lærredsvævning med<br />

søgræs (4- 4,5 mm) hvor vævningen strammes<br />

jævnt ind til 19 cm.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> en kæderække og væv 4-5 cm med<br />

3-3,5 mm søgræs, hvor vævningen<br />

strammes ind til ca. 14 cm. i bredde.<br />

Afslut som i den anden ende med en meget<br />

stram kæderække.


15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

15. Klip alle peddigrørsenderne skråt af, så tæt på fadet<br />

som muligt. Hæft alle søgræsender ind langs en stage<br />

på bagsiden af fadet. Brug en fl ad syl til hjælp.<br />

16. Klip stageenderne lige lange. Klip lige eller skrå.<br />

17. Fadet kan også væves udelukkende med søgræs. Start<br />

med den tykkeste søgræs på midten og brug en tyndere<br />

ud efter mod hver side. Afslut stageenderne forskudt,<br />

så fadet kan strammes helt sammen over de<br />

midterste stager.<br />

18. Afslut evt. fadet i enderne med et åbent stykke, hvor<br />

stagerne står frit.<br />

19. Fadet kan også fl ettes som et langt lige stykke, hvor<br />

stageenderne står frit et langt stykke i hver ende.<br />

Ønskes et større og dybere fad anvendes blot fl ere og<br />

længere stager. Det er også fl ot at fl ette fadet med<br />

papirsnor (4 mm).


Hjælpeplade Japansk fad


Tærtefad<br />

Brænd aldrig mere fingrene når tærten skal serveres. <strong>F<strong>let</strong></strong> en flad<br />

kurv som passer til tærteformen af søgræs og brune peddigrør. Fadet<br />

kan f<strong>let</strong>tes efter den samme opskrift til forskellige størrelser tærtefade<br />

op til 26 cm i diameter. Design: Else Marie Pedersen<br />

Du skal bruge:<br />

Rund brunt peddigrør, 1,75 mm<br />

Rund brunt peddigrør, 2,25 mm<br />

Rund brunt peddigrør, 3,25 mm<br />

20 meter søgræssnor 4 - 4,5 mm<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Klip 8 stager á 65 cm og 17 stager á 25 cm i 3,25 mm peddigrør (det<br />

tykkeste). Læg stagerne i blød. Læg de 8 lange stager op til en stjernebund<br />

med 4 stager i hvert bundt i et kryds.<br />

2. Læg et peddigrør ,1,75 mm dobbelt og start en krydsf<strong>let</strong>ning omkring<br />

de nederste 4 stager. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning.<br />

3. Del nu stagerne i par med 2 og f<strong>let</strong> 4 omgange krydsf<strong>let</strong>ning.<br />

4. Del igen, så stagerne ligger enkeltvis og f<strong>let</strong> 4 omgange krydsf<strong>let</strong>ning.<br />

5. Sæt en ekstra kort stage på 25 cm ind ved siden af en stage, så der er<br />

et ulige antal stager. <strong>F<strong>let</strong></strong> yderligere 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning og hæft<br />

peddigrørene ind ved hver deres stage.<br />

6. Vend bunden og start en lærredsvævning med søgræsset. Lad 5 cm<br />

ende være på undersiden. Væv 8 omgange lærredsvævning.<br />

7. Stik en ny kort stage ind ved hver af stagerne på nær den ekstra. Stik<br />

ind på samme side hele vejen rundt og fortsæt 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning,<br />

hvor stagerne følges ad 2 og 2, på nær den ekstra som er alene.<br />

8. Del nu stagerne så de ligger enkeltvis og fortsæt vævningen til bunden<br />

har samme størrelse som tærteformens bund.<br />

9. Afslut vævningen ud for starten og lad søgræsset vente på undersiden.<br />

Start en krydsf<strong>let</strong>ning og f<strong>let</strong> 1 omgang. Vend bunden og læg en stor<br />

sten eller andet tungt på midten. Bøj nu alle stager op i ca. 85 grader<br />

og f<strong>let</strong> en omgang krydsf<strong>let</strong>ning mere. Hæft peddigrørene ind ved hver<br />

deres stage.<br />

Tærtefad 80<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14


Tærtefad<br />

10. Fortsæt med en lærredsvævning med søgræsset. Stram sø græsset så<br />

stagerne står opad af sig selv. Sæt efter ca. 4 omgange tærteformen<br />

ned i den fl ettede bund og fortsæt stramt omkring fadet indtil kanten<br />

er lige under tærte formens kant. Slut ud for starten. Hæft begge<br />

ender på søgræsset ind under vævningen. Brug en fl ad syl.<br />

11. <strong>F<strong>let</strong></strong> en omgang krydsfl etning med 2,25 mm peddigrør og hæft begge<br />

ender ind under<br />

kryds fl etningen på indersiden.<br />

12. Blødgør stageenderne godt i vand ned til søgræsset og start et tilfældigt<br />

sted med at bøje en stage ned bagved den stage lige foran.<br />

Bøj denne stage ned bagved den næste osv. hele vejen rundt. Stik<br />

den sidste stage ud under buen fra den første og stagerne er låst.<br />

13. Tag en tilfældig stageende og stik den ind under den anden bue<br />

rundt langs kanten. Tag den næste stageende og stik den ind under<br />

den næste bue.<br />

14. De to sidste stageender stikkes ned under nr. 2 bue oppe fra. Klip<br />

stageenderne af indvendigt i <strong>kurve</strong>n i ca. 1 cm længde. Giv evt. kanten<br />

på fadet en gang vindruekerneolie når peddigrørene er tørre.<br />

Tærtefad 81


Udendørs blomsterholder<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> blomsterholdere og hæng nogle stykker på væggen udendørs<br />

med flotte blomster i. Holderen er meget enkel at f<strong>let</strong>te, så de store<br />

børn kan nemt f<strong>let</strong>te nogle stykker til mor.<br />

Du skal bruge:<br />

Peddigrør, 3, 25 m, peddigrør, 2, 25 mm, træplade 8 cm, lak eller<br />

træbeskyttelse<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Der skal bruges en træplade på 12 cm i diam. med 15,4 mm huller.<br />

Skabelon findes på forgående side. Klip 7 stager á 50 cm og 8 stager á<br />

20 cm i 3,25 mm peddigrør. Læg stagerne i blød 5-10 min. og lås dem<br />

på pladen, Stik stagerne i pladen og lad dem gå foran den første og<br />

bagved den næste stage. Den sidste stage låses ind under den første.<br />

De 7 lange stager sættes i først, dernæst de 8 korte.<br />

2. Væv lærredsvævning med 2,25 mm peddigrør. ca. 4 cm. Hvis der<br />

f<strong>let</strong>tes af et sæt brug 2 stk. á 3 meter 2,25 mm peddigrør.<br />

3. Luk de korte stager af ved at tage stagen længst til venstre.<br />

Gå bagved en, foran en, bagved en og klip stagen af.<br />

4. Fortsæt på samme måde med alle de korte stager. De sidste går ind<br />

bagved de lange.<br />

5. Væv nu lærredsvævning frem og tilbage over de korte stager med<br />

2,25 mm peddigrør ca. 13 cm. Bøj forsigtigt peddigrørene rundt i<br />

kanten når der vendes. Vævningen må godt gå lidt skråt indad. Hvis<br />

der f<strong>let</strong>tes af et sæt brug 2 1/2 stk. á 3 meter 2,25 mm peddigrør.<br />

Hæft enden ned bagved vævningen.<br />

6. Saml enderne foroven med et japansk øje. Giv den tørre blomsterholder<br />

lak eller udendørs træbeskyttelse. Sæt en sød blomst i holderen<br />

og hæng den op på muren. Husk en underskål under urtepotten, hvis<br />

der er hul i bunden.<br />

Blomsterholder 82<br />

1<br />

3<br />

5<br />

2<br />

4<br />

6


Udendørs<br />

blomsterholder<br />

Blomsterholder 83


Blomsteholder og fakkel<br />

Skabelon blomsterholder


Smørbakker<br />

Kærgården<br />

Bakkedal


Smørbakker<br />

Smørret skal på bordet, enten Kærgården eller Bakkedal, så det er<br />

rigtig praktisk med en flot f<strong>let</strong>tet smørbakke som smørpakningen<br />

lige passer ned i. Sav bunden ud i 5 mm krydsfiner med en løvsav og<br />

bor 3 mm huller. Brug peddigrør som stager og f<strong>let</strong> med peddigrør<br />

eller tyndt søgræs. En rigtig god opgave for børn fra 7 års alderen.<br />

Smørbakker af Else Marie Pedersen.<br />

Du skal bruge:<br />

Krydsfiner, 5 mm, løvsav eller dekupørsav, peddigrør, 2,25 m, peddigrør,<br />

2,75 mm, peddigrør, 1,75 mm, søgræs, 2-3 mm, tomt smørbæger, krealit<br />

eller gips<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Gem den tomme smørbakke, vask den og fyld den op med krealit<br />

eller gips, så den står godt fast til at f<strong>let</strong>te omkring.<br />

2. Sav bunden ud i krydsfiner, puds kanterne godt og bor huller med et<br />

3 mm bor.<br />

3. Klip 25 stager á 18 cm i peddigrør (brune eller natur). Anvend 2,25<br />

mm peddigrør til stager, hvis siderne væves med 1,75 mm peddigrør<br />

og 2,75 mm peddigrør til stager, hvis siderne væves med 2-3 mm<br />

søgræs.<br />

Blød stagerne op ca. 5 min. i lunkent vand og stik en stage igennem<br />

hvert hul i træpladen. Stageenderne skal være ca. 4 cm lange. Start<br />

ved en tilfældig stage og bøj den foran den næste stage og bagved<br />

nr. 2. Lås stagerne under bunden på denne måde hele vejen rundt.<br />

4. Skub den første bue lidt op og stik den sidste stage ind og bagved<br />

nr. 2, så alle stager er låst ens hele vejen rundt.<br />

5. Sæt smørbægeret oven på pladen og start en lærredsvævning (foran<br />

en bagved en) med 1,75 mm peddigrør (blødgjort) eller 2-3 mm<br />

søgræs (6 m). Startenden lægges blot bagved en stage. Peddigrør<br />

forlænges blot ved at stagenderne krydser hinanden bag en stage.<br />

Væv 16- 18 omgange med peddigrør eller 12-13 omgange med<br />

søgræs. Husk kanten på smørbakken skal kunne være under bægeret<br />

kant.<br />

Smørbakke 86<br />

1<br />

3<br />

5<br />

7<br />

9<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10


<strong>F<strong>let</strong></strong> en<br />

smørbakke<br />

6. Blødgør stageenderne godt i vand og start et tilfældigt sted med at bøje<br />

en stage ned bagved den stage lige foran. Bøj denne stage ned bagved<br />

den næste osv. hele vejen rundt. Stram godt til. Stik den sidste stage ud<br />

under buen fra den første og stagerne er låst.<br />

7. Tag en tilfældig stageende og stik den ind under den anden eller tredie<br />

bue rundt langs kanten.<br />

8. Tag den næste stageende og stik den ind under den næste bue osv. hele<br />

vejen rundt.<br />

9. De to sidste stageender stikkes ned under buerne oppe fra, så kanten bliver<br />

ens hele vejen rundt.<br />

10. Klip stageenderne af indvendigt i <strong>kurve</strong>n i ca. 1 cm længde. Klip dem skrå<br />

så de følger <strong>kurve</strong>siden. Giv den tørre smørbakke en gang vindruekerneolie<br />

eller en gang fed sæbespånevand som efterbehandling.<br />

Smørbakke 87


Flaskekurv på træbund<br />

Denne smukke flaskekurv er f<strong>let</strong>tet på en træbund, hvorpå en fast<br />

hank er limet, så <strong>kurve</strong>n bliver ekstra stabil. Kurven f<strong>let</strong>tes af brune<br />

peddigrør og søgræs i forskellige tykkelser med eller uden den snoede<br />

bort på siden. Anvend <strong>kurve</strong>n til flasker eller som kaffekurv. Den<br />

er nemlig også god til at bære eftermiddagskaffen ud i haven i, hvis<br />

man evt. ikke kan balancere med en bakke. <strong>F<strong>let</strong></strong> evt. <strong>kurve</strong>n med andre<br />

materialer f. eks. papirbånd eller papirsnor.<br />

Kurveopskrift af Else Marie Pedersen.<br />

Du skal bruge:<br />

3,25-4,25 mm brune peddigrør, 2,25-2,75 mm brune peddigrør, søgræs,<br />

4-4,5 mm og 3 - 3,5 mm, 5-6 mm flad/oval sjene, træbund med huller i<br />

5-6 mm krydsfiner, fast hank i egetræ 26x36 cm, flad syl, beskærersaks<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Krydsf<strong>let</strong>ning<br />

Sådan gør du:<br />

1. Husk at vælge materialer som passer sammen. Til stager af 4,25 mm<br />

peddigrør, anvendes 2,75 mm peddigrør til krydsf<strong>let</strong>ning. Til stager<br />

af 3,25 mm peddigrør, anvendes 2,25 mm peddigrør til krydsf<strong>let</strong>ning.<br />

Kraftigere materialer giver en mere fast kurv, men er også hårdere<br />

at arbejde med. Sav en træbund i 5-6 mm krydsfiner efter<br />

skabelonen på næste opslag. Bor huller som passer til de valgte stager.<br />

Bor altid hullerne 0,5 mm større end stagerne i diameter. Lim<br />

bunden fast til hanken med vandfast lim, så hanken passer præcist,<br />

hvor der ingen huller er i bunden.<br />

2. Klip 16 stager á 90 cm og blød dem rigtig godt op i lunkent vand.<br />

Træk en stage igennem det første hul ved siden af hanken og op i<br />

det næste hul. Sørg for at stageenderne er lige lange. Fortsæt med<br />

at sætte resten af stagerne i på denne måde.<br />

3. Kurven set fra bunden, hvor stagerne ligger i buer under bunden.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> 3 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med brune peddigrør. Læg peddigrøret<br />

dobbelt og start et tilfældigt sted. Forlæng peddigrøret ved at<br />

lade enderne krydse hinanden på indersiden af <strong>kurve</strong>n. Hæft slutenderne<br />

ned bag ved hver deres stage. Husk krydsf<strong>let</strong>ningen skal også<br />

rundt om hanken.<br />

5. Afmål 2 x 15 m søgræs (3-3,5 mm). Læg det ene stykke dobbelt og<br />

start en lærredsvævning med 2 snore omkring hanken i den ene<br />

side.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Flaskekurv 88<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12


Flaskekurv 89<br />

Flaskekurv<br />

med træbund


13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

Flaskekurv 90<br />

6. Væv først en omgang med den ene snor, derefter med den anden. Husk snorene<br />

må aldrig krydse hinanden. Fortsæt til snorene slipper op. Hæft enderne ned bag<br />

vævningen på indersiden.<br />

7. <strong>F<strong>let</strong></strong> igen 3 omgange krydsf<strong>let</strong>ning med peddigrør. Afmål 10 meter søgræs (4-4,5<br />

mm) og væv 3 omgange lærredsvævning, hvor rækkerne ligger lige over hinanden<br />

til borten. Start ved hanken i den ene side.<br />

8. Fortsæt i næste omgang med at lade søgræsset gå skiftevis bagved en stage, krydse<br />

foran den næste og bagved igen skiftevis ovenover de 3 omgange og nedenunder<br />

de 3 omgange. Næste omgang går søgræsset modsat, så der dannes kryds udvendigt<br />

på <strong>kurve</strong>n.<br />

9. De næste 2 omgange følger de første, så der er 2 rækker snore på alle kryds.<br />

Start- og slutenden hæftes ned bag vævningen ved hanken. Borten klemmes tæt<br />

sammen. <strong>F<strong>let</strong></strong> igen 3 omgange krydsf<strong>let</strong>ning og væv igen med 15 m søgræs (3-3,5<br />

mm). Slut med 3 omgange krydsf<strong>let</strong>ning øverst på <strong>kurve</strong>n.<br />

10. Blød stageenderne godt op. Klip 4 ekstra stager i samme længde som stageenderne<br />

og stik en ned på hver side af hanken.<br />

11. Bøj stagerne bagved stagen lige foran hele vejen rundt. Stik den sidste stage ud<br />

under buen fra den første og stagerne er låst.<br />

12. Tag en tilfældig stageende og stik den ind under den 3. eller 4. bue rundt langs<br />

kanten.<br />

13. Fortsæt hele vejen rundt. De to sidste stager stikkes ned oppefra.<br />

14. Klip stageenderne til på indersiden af <strong>kurve</strong>n, så de hviler op ad en stage. Klip dem<br />

skrå så de følger <strong>kurve</strong>siden.<br />

15. Stik et stykke søgræs 4 - 5 mm ned under væverækkerne oven på hanken i siderne.<br />

Lad snoren gå over hanken og ned på den anden side. Hæft en flad/oval sjene<br />

(5 mm) til at bevikle hanken med under krydsf<strong>let</strong>ningen.<br />

16. Bevikkel hanken stramt og lad sjenen gå under søgræsset i et mønster. Hæft i<br />

begge ender med en krog under krydsf<strong>let</strong>ningen. Giv den færdige kurv sæbespånevand<br />

eller rå linolie.


Skabelon til halv bund<br />

Flaskekurv 91


Flaskekurv <strong>F<strong>let</strong></strong>tet dørhjerte på træbund<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> et dekorativt dørhjerte i flade sjener. Pynt med mospuder, gran og friske<br />

blade. Ønskes dørhjertet i en anden farve kan det farves med hobbyfarve eller<br />

træbejdse. Det kan være en god idé at give hjertet en udendørs træolie,<br />

hvis det skal hænge udendørs. Materialer til hjertet fås som sæt, hvor der er<br />

materialer til 2 hjerter.<br />

Design: Else Marie Pedersen.<br />

Du skal bruge:<br />

Flade sjener 6 mm, peddigrør 1,75 mm, målebånd, saks, syl eller strikkepind,<br />

et stykke pap, plastbalje<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Klip 20 stager á 60 cm i 6 mm flade sjener. Blød dem op ca. 5 min.<br />

sammen med et peddigrør (1,75 mm). Læg peddigrøret dobbelt og start<br />

en krydsf<strong>let</strong>ning på midten af stagerne (bagside opad). Der skal være<br />

ca. 1 cm imellem stagerne.<br />

2. Fortsæt med krydsf<strong>let</strong>ningen til alle stager er med.<br />

Færdig bredde ca. 30 cm.<br />

3. Vend arbejdet med den modsatte side opad og fortsæt krydsf<strong>let</strong>ningen<br />

tilbage igen.<br />

4. Vend igen arbejdet og hæft enderne på peddigrøret ind i krydsf<strong>let</strong>ningen<br />

ved hjælp af en syl.<br />

5. Bøj stagerne på midten lige imellem de to rækker krydsf<strong>let</strong>ning.<br />

6. Klip et stykke pap 15 x 15 cm. Lav et knæk på 90 grader på midten af<br />

arbejdet. Læg pappet imellem de to lag og væv stagerne sammen i en<br />

lærredsvævning over en under en på den ene side af pappet.<br />

7. Vend arbejdet og væv en lærredsvævning med stagerne på den anden<br />

side af pappet.<br />

8. Tag et blødgjort peddigrør (1,75 mm) og start en krydsf<strong>let</strong>ning rundt om<br />

hjertets ene halvdel.<br />

9. Sørg for at der er samme afstand imellem stagerne også rundt om<br />

enderne.<br />

10. <strong>F<strong>let</strong></strong> 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning og hæft enderne ind på bagsiden ved hjælp<br />

af en syl.<br />

11. <strong>F<strong>let</strong></strong> også 2 omgange krydsf<strong>let</strong>ning på den anden halvdel af hjertet.<br />

12. Klip en flad sjene skrå i enden ca. 6 cm og start en kibbervævning foran 2<br />

bagved 1.<br />

13. Fortsæt kibbervævningen 6 omgange. Vævningen bliver forskudt en stage<br />

mod højre for hver omgang.<br />

14. Afslut med at klippe vævesjenen skrå i enden ud for starten og slut<br />

bagved en stage.<br />

1<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tet dørhjerte<br />

8<br />

92<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15


16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tet<br />

dørhjerte<br />

15. Væv 6 rækker kibbervævning på den anden halvdel<br />

af hjertet.<br />

16. Foldet kant: Blød stageenderne godt op. Læg<br />

en fl ad 6 mm kantsjene bag stagerne hele vejen<br />

rundt. Hold evt. på plads med klemmer. Start et<br />

tilfældigt sted og bøj 2 stager rundt om kantsjenen<br />

og ud på retsiden<br />

17. Tag den første af de nedbøjede stager og bøj den<br />

op og hen bag 2 opretstående stager. Den ligger<br />

imellem kantsjenen og stagerne. Klip den af efter<br />

nr. 2 stage.<br />

18. Tag den næste opretstående stage og bøj den<br />

rundt om kantsjenen og ud på retsiden. Tag den<br />

første af de stager som ligger ned og bøj den op<br />

bagved stagerne og klip af efter nr. 2.<br />

19. Fortsæt på denne måde hele vejen rundt. Slut<br />

omgangen ved at bøje de sidste 2 stager op og<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong>tet dørhjerte 93<br />

skubbe dem ind under det rigtige sted i kanten. Lav<br />

kant på begge halvdele af hjertet.<br />

20. Hank: Tag et langt peddigrør (1,75 mm) og stik det<br />

igennem hjertet lige under kanten, hvor hanken skal<br />

starte. Midten af peddigrøret skal være ved kanten.<br />

Tag den anden ende af peddigrøret og stik det igennem<br />

lige under kanten, hvor hanken skal slutte. Gå<br />

tilbage til den modsatte side med hver ende af peddigrøret,<br />

så der er 3 lag i hanken. Sørg for at de 3<br />

peddigrør er lige lange.<br />

21. Vikkel stramt omkring hanken fra den ene side med<br />

et peddigrørs mellemrum. Stik peddigrøret ind under<br />

kanten.<br />

22. Vikkel den modsatte vej med den anden ende af<br />

peddigrøret, så beviklingen kommer til at ligge<br />

imellem den første.<br />

23. Hæft enderne ind under på indersiden og klip af.


<strong>F<strong>let</strong></strong> dekorationsophæng<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> årets adventskrans omkring en styroporkarns med flade 6 mm<br />

sjener. Eller f<strong>let</strong> et ophæng til en flot dekoration ude eller inde. Vælg<br />

mellem naturfarvede eller brune materialer.<br />

Modeller af Else Marie Pedersen..<br />

Du skal bruge:<br />

Styroporkrans 21 cm, peddigrør 4,25 mm, flade sjener 6 mm, lille beskærersaks,<br />

vindseltråd, bidetang, lysholdere m. spyd, evt. guldspray<br />

eller hobbyfarve<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Hvis man gerne vil undgå at den hvide styroporkrans kan ses igennem<br />

vævningen så giv kransen en gang farve som matcher naturmateria<strong>let</strong>.<br />

Klip 3 ribber af 4-5 mm peddigrør. En rib passer til kransen yderereomkreds.<br />

En til kransen inder omkreds og den sidste passer midt foroven<br />

på kransen. Alle 3 ribber skal overlappe i enderne ca. 2 cm.<br />

2. Hold ribberne fast med små hårnåle klippet af vindseltråd eller bind elastik<br />

tråd omkring kransen 4-5 steder og stik peddigrørene herunder.<br />

Overlappene placeres samme sted på kransen.<br />

3. Dyp en 6 mm flad sjene i vand og start vævningen omkring kransen.<br />

Start under midterribben, gå over yderste rib, rundt om undersiden og<br />

under inderste rib. Næste række bliver modsat.<br />

4. Læg den flade sjene halvt ind over den foregående på indersiden af<br />

kransen.<br />

5. Forny vævesjenen ved at lægge den dobbelt, så enderne sidder<br />

fast under en rib. Fortsæt til hele kransen er dækket.<br />

Tag hårnålene af efter hånden, og klip enderne<br />

på ribberne skrå så de lige mødes under en sjene.<br />

6. Stik lysholderne i kransen og pynt med grønt<br />

og evt. en sløjfe. På det store billede er lysholderne<br />

bundet fast til bambuspinde for at give<br />

kransen højde.<br />

7. Kransen er også velegnet til at pynte som en<br />

dørkrans.<br />

Krans 94<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

7<br />

4<br />

6


<strong>F<strong>let</strong></strong> til jul<br />

Krans 95


<strong>F<strong>let</strong></strong> dekorationsophæng<br />

1 2<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> nemt et smart ophæng til en flot dekoration som kan hænge frit<br />

eller på en væg. Ophænget f<strong>let</strong>tes over flade bambusringe sammen<br />

med 5 - 6 mm peddigrør og flade 6 mm sjener. Vælg materialer i<br />

naturfarvet eller brun. Ophænget kan også anvendes som en hylde<br />

til en urtepotte.<br />

Ophæng Ophæng af af Else Else Marie Marie Pedersen. Pedersen.<br />

Du skal bruge:<br />

Flade bambusringe 20-31 cm, peddigrør, peddigrør 5-6 mm, flade sjener sjener, 6 mm, lille<br />

beskærersaks<br />

beskærersaks.<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Tag to flade ringe og hold dem ved siden af hinanden. Dyp en flad 6 mm<br />

sjene i vand og start med midten af sjenen, hvor ringene holdes sammen.<br />

Væv over og under ringene ud til begge sider fra midten ca. 8 omgange<br />

på hver ring. Skub ringene lidt skråt fra hinanden.<br />

2. Klip et stykke 5 - 6 mm peddigrør skrå i den ene ende og stik den ind<br />

under vævningen i den ene side.<br />

3. Fortsæt vævningen og tag den nye rib med 2-3 omgange. Afpas<br />

længden på peddigrørret, så det har nøjagtig samme længde som<br />

de to flade ringe og stik den ind i vævningen i den modsatte<br />

side.<br />

4. Væv videre i begge sider og skub ringene mere og mere fra<br />

hinanden.<br />

5. Sæt yderlige to nye ribber i på samme måde som den første,<br />

når der er ca. 5 cm imellem de flade ringe .<br />

6. Fortsæt vævningen fra begge sider. Forny vævesjenen ved at<br />

lade sjenen ligge dobbelt så begge ender sidder i klemme bag<br />

en ribbe. Giv ophænget en gang vindruekerneolie eller sæbespånevand<br />

som efterbehandling. Hvis det skal hænge udendørs er en<br />

gang træbeskyttelse godt.<br />

Dekorationsophæng 96<br />

3<br />

5<br />

4<br />

6


Dekorationsophæng 97<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong><br />

dekorationsophæng


Katterør til væggen<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> et katterør til at hænge på væggen. Katten vil ret hurtigt elske<br />

at ligge lidt højt, hvor den rigtigt kan holde øje med hvad der sker.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> røret i kraftige peddigrør eller pil. Sy en pude, så katten kan<br />

ligge blødt. Skru røret op på væggen med kraftige skruer.<br />

Model af Else Marie Pedersen..<br />

Du skal bruge:<br />

9-10 mm krydsfiner, peddigrør 5 - 6 mm (ca. 300 g), peddigrør, 3,25 mm<br />

(ca. 600 g), vindruekerneolie, skumgummi og stof til pude<br />

Bestil nemt, hvad du mangler:<br />

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk<br />

eller på tlf. 97769009<br />

Sådan gør du:<br />

1. Sav en bund ud efter skabelonen på mønsterarket i 9-10 mm krydsfiner.<br />

Bor huller som er 1/2 mm større end peddigrørets tykkelse. Klip 41 stager<br />

á 70 cm i 5-6 mm peddigrør og blød dem godt op. Stik stagerne igennem<br />

hullerne. Bøj den første stage foran den næste stage og bagved nr. to. Lås<br />

stagerne under bunden på denne måde hele vejen rundt. Afslut omgangen<br />

ved at skubbe den første bue lidt op og stik den sidste stage ind og bagved<br />

nr. to, så alle stager er låst ens hele vejen rundt.<br />

2. Start en kimning med 3,25 mm peddigrør. Læg tre peddigrør bag ved hver<br />

deres stage. Lad den første gå foran to stager og bagved en, fortsæt på<br />

denne måde tre omgange.<br />

3. Klip de to peddigrør af bag ved hver deres stage og fortsæt i lærredvævning<br />

(foran en - bagved en) med det sidste peddigrør. <strong>F<strong>let</strong></strong>/væv 12 cm lærredsvævning.<br />

4. <strong>F<strong>let</strong></strong> igen tre omgange kimning. Start med at stikke 3 peddigrør ned ved<br />

hver deres stage og bag ved den næste stage. Start kimningen foran to<br />

bagved en.<br />

5. Forlæng peddigrørerne ved at klippe af bag ved en stage. Stik det nye ned<br />

ved stagen før og bagved næste stage.<br />

6. Fortsæt kimningen og den nye holder enden på den gamle på plads.<br />

<strong>F<strong>let</strong></strong> igen 12 cm lærredsvævning og 3 omgange kimning.<br />

Færdig højde inden kant ca. 32 cm. Dobbelt kant<br />

7. Blødgør alle stageender godt og bøj stagerne bagved stagen lige foran<br />

hele vejen rundt. Lås den sidste stage bagved den første.<br />

8. Stik stageenderne ind under den tredie bue og stram til. Gentag hele vejen<br />

rundt. . Den sidste stikkes ned ovenfra, så kanten er ens hele vejen rundt.<br />

1 2<br />

3<br />

5<br />

Katterør 98<br />

4<br />

6<br />

7 8<br />

9 10


Katterør til væggen<br />

9. Tag nu stagerne indvendigt<br />

og lad en gå over to og<br />

bagved de næste. Fortsæt<br />

på denne måde hele vejen<br />

rundt.<br />

10. Stik de sidste ned så de<br />

også går over to og ned, så<br />

kanten bliver ens dobbelt<br />

hele vejen rundt. Klip stageenderne<br />

til på indersiden af<br />

<strong>kurve</strong>n så de hviler op ad<br />

en stage. Katterøret efterbehandles<br />

med olie eller lak.<br />

Hynde til katterør<br />

Klip skumgummiet, så det<br />

passer til røret. (ca. 27 x<br />

40cm) rund i hjørnerne.<br />

Klip lidt af i siderne på undersiden,<br />

så den kommer bedre til<br />

at passe til rørets form.<br />

Sy betræk til hynden og sæt<br />

det på.<br />

Katterør 99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!