Flet let kurve - Hobby-Nyt

hobbynyt.dk

Flet let kurve - Hobby-Nyt

Bakker

Det er altid dejligt med en bakke til at bære ting på eller til opbevaring.

Flet selv en rund eller afl nag bakke. Husk peddigrør skal blødgøres

i vand indtil de kan bøjes i 90 grader.

Du skal bruge

Bakkebund med 4 mm huller, Peddigrør til stager 3,5 - 4 mm. peddigrør

2,5 mm til krydsfl etning, papirsnor eller søgræs 4 - 5 mm.

Bestil nemt, hvad du mangler:

www.tempa.dk

Hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk

eller på tlf. 9776 9009

Sådan gør du

1. Tæl hullerne i bakkebunden og klip stager i 3,25 mm ped dig rør.Krydderibakke,

30 cm: Stagelængde 30 cm. Serveringsbakker, 40 cm: Stagelængde35

cm. Blød sta ger ne godt op i vand. Stik stagerne igennem hullerne

i bunden. Start ved en tilfældig stage og bøj den foran den næste stage

og bagved nr. 2. Lås stagerne under bunden på denne måde hele vejen

rundt.

2. Skub den første bue lidt op og stik den sidste stage ind og bagved nr. 2,

så alle stager er låst ens hele vejen rundt.

3. Flet en-to omgang krydsfl etning med 2,5 mm peddigrør.

4. Slut omkring den første stage. Lås en der ne ind un der peddigrøret ved

hver deres sta ge.

5. Flet krydsfl etning med papirsnor eller søgræsn. Læg snoren dobbelt og

start et tilfældigt sted. Krydderibakke: 3 omgange krydsfl etning. Serveringsbakke:

4 omgange krydsfl etning. Afmål 11 gange omkredsen af papirsnor

eller søgræs

6. Hæft enderne på snoren ned i vævningen på indersiden ved hjælp af en

syl.

7. Flet 3 omgange (krydderibakke) 4 omgange (serveringsbakke) krydsfeltning

med 2,5 mm peddigrør. På de to sidste omgange går kryds fl et nin gen

op i en bue i den højde man ønsker hankene.

8. Krydderibakke, hankehøjde højest 1, 5 - 2 cm. Serveringsbakke, hankehøjde

højest 2, 5 - 3 cm. Hæft enderne ind under peddigrøret bag hver

deres sta ge.

9. Enkelt krydskant: Blød stageenderne godt op og lav kant. Bøj stagerne

bagved stagen lige foran hele vejen rundt.

10. Stik den sidste stage ud under buen fra den første og stagerne er låst.

11. Tag en tilfældig stageende og stik den ind under den anden bue rundt

langs kanten.

12. De to sidste stager stikkes ned oppefra.

13. Klip stageenderne til på in der si den af kurven så de hviler op ad en stage.

Kurvefl etning 4

More magazines by this user
Similar magazines