Høj sikkerhed og optimale processer

eg.dk

Høj sikkerhed og optimale processer

It-løsning til fødevareindustrien

Høj sikkerhed og optimale processer

EG www.eg.dk


2

Hvor trykker skoen

egentlig?

Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens

sammensætning er stigende fra både dine kunder, myndigheder

og forbrugerne. Kvaliteten skal være i orden, men

samtidig er der et stærkt pres på prisen.

Handel med underleverandører er en kritisk faktor, og det er

ikke nok, at du har tillid til dine underleverandører – du skal

have dokumentation. En brist et sted i din forsyningskæde

kan betyde, at du sætter din troværdighed over styr.

Samtidig skal egenkontrollen være i top og overblikket totalt.

Der er ikke plads til, at produktionsapparatet står stille, og

skal der tjenes penge, skal produktion og frigivelse af varer

køre optimalt.

Vend udfordringer til styrker!

Du har mulighed for at adskille dig fra konkurrenterne

og sikre din troværdighed ved at være et

skridt foran. Din branches udfordringer er samtidig

din mulighed for at skabe en stærk konkurrencefordel.

Genkender du nogle

af udfordringerne?


Hvordan undgår jeg at

sende et dårligt produkt

på markedet?

Er kvaliteten veldokumenteret?

Følger vi vores vedtagne

procedurer?

Er testresultaterne retvisende?

Har vi fuld sporbarhed, så vi

hurtigt kan tilbagekalde varer?

Kan jeg stole på min

underleverandør?

Er min underleverandørs

kontrol effektiv?

Får jeg tilstrækkelig dokumentation?

Advares jeg om udsving

i tide?

Hvordan minimerer jeg

produktionsstop?

Hvordan optimerer jeg stop

for omstilling?

Planlægger jeg vedligehold

effektivt nok?

Hvordan bliver vi mere fleksible?

Kan jeg udnytte min

kapacitet bedre?

Hvordan bliver min sekvens-

planlægning bedre?

Hvor er mine flaskehalse?

Hvordan minimerer jeg afhæn-

gighed af batchstørrelser?

Kan jeg nedbringe gennem-

løbstiden?

Er mine målepunkter

klart nok formuleret?

Er mine KPI’er afstemt med

forretningsmæssige mål?

Styrer jeg min forretning

baseret på fakta?

Hvor tjener/taber jeg penge?

Udnytter jeg mit markeds-

potentiale?

3


4

Skab forandring der, hvor det giver værdi

Optimering er en mulighed hele vejen igennem virksomhedens flow af processer.

Selv den mest effektive drift rummer et potentiale.

Hvor skaber du værdi? Jo mere præcist du ved, hvor du skaber værdi, jo stærkere står du. Er det din helt unikke udvikling

og styring af recepter, der gør dig til noget særligt? Eller er det din systematiske og ufejlbarlige kvalitetskontrol, der giver

dine kunder garanti for et produkt uden sidestykke? Eller er det din just-in-time-produktion med høj omstillingsevne og

fleksibilitet til at producere de nødvendige varer på de korrekte tidspunkter, der giver dine kunder lige præcis den leverancesikkerhed,

som er vigtig for dem?

Udstik en retning

Klare målsætninger og definerede målepunkter – KPI’er – giver overblik og mulighed for at optimere på lige præcis de

områder, der giver dine kunder værdi og styrker din konkurrenceevne. Ved du, hvor du skal optimere?

>>

”Konkurrenterne på de globale markeder bliver dygtigere til at

håndtere de grundlæggende discipliner for moderne fødevareproduktion,

og danske fødevarevirksomheder må være klar til

at opdyrke nye forretningsmodeller og finde veje til at sikre en

øget værdiskabelse i produktionen.”

April 2013, Vækstteam for Fødevarer nedsat af Erhvervs- og Vækstministeriet


Hvor i processen skaber du størst værdi?

Salg

Salg

• Rammeaftaler

• Private label

• Tæt samarbejde

Produktspecifikation

Har vi kontrol

over recepter

og dokumentation?

Produktspecifikation

• Udvikling

• Stamrecepter

• Styklister

• Forskrifter

Indkøb

Råvarelager

Råvarer

Produktion

Bulklager

Færdigvarer

Kvalitetskontrol

Prøveudtagning, analyse, SPC, sporbarhed

Receptstyring

Inkl. versionering af godkendte recepter

Indkøb og

råvarelager

• Leverandørstyring

• JIT-planlægning

• Indgangskontrol

• Holdbarhedsstyring

Er kvaliteten i orden?

Produktion

Produkter

• Emballering

• Labelstyring

• Intermediate- og

co- og biprodukter

Udstyr

• Forebyggende

vedligehold

• Sekvensplanlægning

• Omstillingstid

Lager

Forsendelse

Lager og

forsendelse

• Frigivelse

• Intelligent pluk

• Holdbarhedsstyring

Levering

Levering

• Dokumentation

• Certifikater

• Kontrol

Hverdagen i en virksomhed,

der producerer fødevarer og

ingredienser, er kompleks. Når

du ved, hvor du skaber værdi,

ved du også, hvor potentialet er

størst. Hvor kan du styrke din

konkurrencefordel?

5


6

NY KØDSKANDALE... SVINEKØD

FUNDET I HALAL-MÆRKET SALAMI

Levnedsmiddelsty

MILLIONBØDE TIL SAFTE-

VANDSFIRMA FOR FUSK

IHFA

TRÆKKER

10 TON

TILBAGE

Mælkeskandale

ryster Kina

NU IGEN?

MISTILLIDEN BREDER

SIG I DET TYSKE

MARKED


EG’s Dynamics AX-løsning til producenter af fødevarer og ingredienser

En it-løsning, der giver værdi

Med EG’s brancheløsning til fødevareindustrien får du en it-løsning, der understøtter dit arbejde med at efterleve høje

krav til fødevarekvalitet og -sikkerhed. Du sikrer dig mod brist i din forsynings- og produktionskæde og kan dokumentere

kvaliteten af dine produkter over for myndigheder og dine kunder. Det styrker din troværdighed, hvilket er forudsætningen

for, at dine kunder har tillid til dig, og at du også er i markedet i morgen.

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX er et markedsledende

virksomhedssystem målrettet behovene i mellemstore

virksomheder og internationale koncerner.

Løsningen hjælper dig med at strømline dine

processer og bidrager til, at du realiserer strategier

og mål.

• Stærk standardløsning

• Fleksibel og brugervenlig

• Dækker på tværs af tidszoner, landegrænser

og sprog

• Globalt tilpasset koncernløsning, der efterlever

lokal lovgivning.

EG’s løsning til

fødevareindustrien

EG’s fødevareløsning til standard Dynamics AX er

udviklet med henblik på at understøtte særlige

behov inden for produktion af fødevarer og ingredienser

til fødevarer. Med få individuelle tilpasninger

er du effektivt og sikkert kørende med en

it-løsning, der matcher dine behov.

• Prøvehåndtering og kvalitetsstyring

• Målstyring efter relevante KPI’er

• Prækonfigureret til fødevarebranchen

• Sikker, gennemprøvet it-løsning

• Effektiv implementering.

360 graders it

EG er Skandinaviens stærkeste it-servicevirksomhed,

som dækker alle behov inden for it. Du får én

leverandør, der hjælper med alt fra forretningsudvikling

over implementering og drift til servicering

og support.

• Hjælp samlet ét sted

• Sparring om nye initiativer

• Fuld integration til tredjepart.

7


8

LEVERANDØR-

PERFORMANCE

DOKUMENT-

STYRING

LEDELSES-

INFORMATION

KPI

BATCH-

JOURNAL

FRIGIVELSE PÅ

PALLENIVEAU

LOGISTIK

OG LAGER

INDKØB

PRODUKT-

UDVIKLING

Din virksomhed

PRØVE-

HÅNDTERING

DATABLADE

SALG

KVALITET

ØKONOMI

FOREBYGGENDE

VEDLIGEHOLD

PROCES-

PRODUKTION

HOLDBARHEDS-

TEST

Med en it-løsning til fødevareindustrien får du

værktøjer, der understøtter de dele af din forret-

ning, som du har allermest behov for at effektivi-

sere for at styrke din konkurrenceevne.

Standard

Microsoft

Dynamics AX

Elementerne

i EG’s it-løsning

til fødevare-

industrien


Microsoft Dynamics AX i kernen af EG’s it-løsning til fødevareindustrien

Med Dynamics AX effektiviserer du processerne i din virksomhed med en fleksibel standardløsning.

EG’s brancheløsning til fødevareindustrien supplerer standard Dynamics AX med branchespecifikke

moduler. Blandt standardfunktionerne i Dynamics AX finder du:

Kvalitet

Optimering af procedurer vedrørende kvalitetsstyring

og -kontrol i produktionen og forsyningskæden.

• Automatisk oprettelse af kvalitetsordrer

• Kontroller tilpasset virksomhedens vareflow

• Sikkerhed for ønsket kvalitetsniveau.

Procesproduktion

Dynamics AX understøtter de arbejdsgange, der

kendetegner en procesproduktionsvirksomhed,

herunder receptstyring, catch weight og co- og

biprodukter.

• Håndtering af bulklager

• Sikring af fuld sporbarhed

• Recepter og formularer

• Fleksibel proces fra halvfabrikata til færdig-

vare baseret på efterspørgsel.

Økonomi

Dynamics AX har en omfattende funktionalitet

inden for finansstyring – herunder styring af flere

juridiske enheder, både nationalt og internationalt,

og konsolidering af regnskaber.

• Fælles kontoplan for flere selskaber

• Automatisk periodisering af omkostninger

• Intercompany-bogføring af omkostninger

• Integration til Excel.

Salg

Dynamics AX har indbygget basis CRM-funktionalitet,

og du kan også vælge fuld integration

til Microsofts CRM.

• Intercompany

• Struktureret tilgang til salgsarbejdet

• Opfølgning på kunder og emner

• Historik og information om kunder og emner.

Indkøb

Dynamics AX indeholder bred funktionalitet inden

for både indkøb og varedisponering.

• Pålidelig planlægning, der kan styre tilgang af

varer og materialer

• Avanceret disponering af råvarer for maksimal

udnyttelse af produktionsapparatet – herunder

holdbarhedsstyring

• Håndtering af godkendte leverandører.

Logistik og lager

Effektiv styring af lager- og logistikfunktionerne

er centralt i styringen af en virksomhed med

letfordærvelige ingredienser og færdigvarer.

• Holdbarhedsstyring – først ind, først ud

• Håndtering af intermediate-produkter

• Effektiv modtagelse, pluk og forsendelse.

Produktudvikling

Dynamics AX har avanceret projektstyring, som

er en forudsætning for at kunne strukturere

og strømline udviklingsarbejdet og modne nye

produkter til markedet.

• Overblik over udviklingsomkostninger og -tid

• Planlægning og styring af udviklingsprojekter

• Allokering af tid og ressourcer til projektet.

9


10

EG’s løsning til fødevareindustrien

Du får maksimal fødevaresikkerhed og strømlinede processer med en it-løsning udviklet specielt til virksomheder,

der producerer fødevarer og ingredienser til fødevarer. Optimale arbejdsgange i fødevareindustrien er løsningens

DNA, og standardprocesserne sikrer, at du kommer sikkert og effektivt i gang og får dækket centrale behov fra

dag et. Elementerne i EG’s løsning til fødevareindustrien er:

Prøvehåndtering

Kvalitetsstyring i Dynamics AX, der giver overblik

i laboratoriet

• Udtagning af prøver

• Behandling af prøver og analyser

• Håndtering af analysemetoder og -procedurer.

Batchjournal

Alle data, prøver og hændelser vedrørende den

pågældende batch er samlet ét sted

• Livsforløb

• Hurtigt overblik

• Batchcertifikat og dokumentation.

Dokumentstyring

Enkel metode til at systematisere og dele viden

• Overblik over udviklingsdokumenter

• Hurtig adgang til procedurebeskrivelser

• Viden om ændringer.

Leverandørperformance

Systematisk opfølgning på samarbejdet med

leverandører

• Løbende kontrol

• Benchmark af leverandører

• Viden om udsving i tide.

Ledelsesinformation / KPI

Overblik til ledere og nøglemedarbejdere i form af

grafiske paneler og rapporteringsværktøjer

• Benchmarke internt time for time

• Lagerorienterede KPI-tal

• Kapacitetsstyring og maskinudnyttelse.

Frigivelse på palleniveau

Større fleksibilitet og øget leverancesikkerhed

ved 24/7-produktion

• Batchuafhængig produktfrigivelse

• Fleksibelt leveranceflow

• Minimering af dokumentationsbyrden.

Datablade

Fyldestgørende dokumentation med produktets

egenskaber samlet ét sted

• Modtagerspecifikke datablade

• Styring af info på etiketter

• Dokumentation ved import og eksport.

Forebyggende vedligehold

Systematiseret vedligehold af produktionsudstyr

• Periodisk eftersyn

• Fejlregistrering, tællere og tilstandsvurdering

• Tjeklister for eftersyn.

Holdbarhedstest

Automatisk planlægning og styring af test for

sikring af prøver og analyser

• Dokumentation af egenskaber for holdbarhed

• Stabilitetstest i prædefinerede sekvenser

• Systematisk opfølgning.


EG gør en forskel

EG gør en forskel inden for produktion af

fødevarer og ingredienser

Til produktionsvirksomheder i fødevareindustrien har vi

løsninger, der dækker hele flowet – fra en vare defineres,

til slutproduktet leveres hos kunden. Vi leverer ERP, hardware,

it-infrastruktur og hosting.

Kræfter til store projekter

EG’s position som en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

bygger på en tæt relation til vores kunder,

brancheviden og solide it-kompetencer. Vi har størrelsen

og kompetencerne til at løfte de helt store projekter, fx

store ERP-implementeringer i nationale, nordiske eller

globale virksomheder.

Vi kan følge dig hele vejen med:

• Branchespecifikke løsninger og konsulenter, der matcher

din forretning.

• Managementkonsulenter, der, sammen med jer, arbejder

på at optimere jeres processer.

• Business intelligence, der giver jer optimal beslutnings-

støtte.

• Infrastrukturløsninger, der understøtter de forretnings-

kritiske løsninger.

• Drift og service, der holder jeres løsning kørende,

uanset om den står hos os eller jer.

Korte facts

Flere end 1.300 kompetente medarbejdere arbejder

på vores kontorer i Skandinavien efter visionen

’Adding value to business’.

Kontakt os

Tel.: +45 7013 2211

e-mail: eg@eg.dk

www.eg.dk

More magazines by this user