C8Kantine. Vejledning i kantinesystemer. Fylder 2,3 KB - BUANCO

buanco.dk

C8Kantine. Vejledning i kantinesystemer. Fylder 2,3 KB - BUANCO

Betjeningsvejledning for kantinesystem

BUANCO SYSTEM A/S

Agerhatten 25 • 5220 Odense • Tlf. 64 73 14 07 • Support 72 17 07 24 • www.BUANCO.dk • BUANCO@ BUANCO.dk


CARD8-system Kantinesystem

Indholdsfortegnelse

Vejlednings hensigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Generel betjening. . . . . . . . . . . . . . . 4

Skærmbilleder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Funktionsbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Styring af kantinesystemet. . . . . . . . . . . . . 9

Programstart.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Login. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Opsætning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Brugere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Opsætning af kantinesegmenter.. . 13

Varegrupper. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Varer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Vareliste. . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vareleverandører. . . . . . . . . . 18

Varetaster på en kantineterminal. . 19

Indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Eksportfunktionen. . . . . . . . . 21

Automatisk eksport. . . . 21

Selvbetjeningsdrift. . . . . . . . . 22

Bonlayout. . . . . . . . . . . . . . . . 23

Vis transaktioner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Vis flere kolonner. . . . . . . . . . . . . . 26

Avanceret gruppering. . . . . . . . . . . 27

Filtrering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ind-/udbetaling på kantinekonto. . . . . . . . 30

Opvaluering i mønt-/seddelautomat.30

Ind-/udbetaling hos systemoperatør.30

Indbetaling ved touch terminal. . . . 32

Eksport af kantinesalg. . . . . . . . . . . . . . . 33

Mønter og sedler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Udskrift af rapporter. . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Udskriv periodesalg.. . . . . . . . . . . . 37

Udskriv brugeres saldi.. . . . . . . . . . 40

Visning/udskrift af brugerstatistik. . 41

Kantineterminaler/Salgsenheder. . . . . . . 43

Kantineterminalernes beløbsvisning.45

Logninger fra kantineterminalerne. 46

Operatørbetjening af “touch” terminal. . . 47

Programstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ekspedition af bruger. . . . . . . . . . . 48

Ekspedition af jobsalg. . . . . . . . . . . 51

Udskrift/Afregning af jobsalg. 53

Varetaster med fed skrift.. . . . . . . . 53

Salgsopgørelse m/u nulstilling. . . . 54

Udskrift af bonstrimmel. . . . . . . . . . 54

Afslutning af kantinesystem. . . . . . 54

Selvbetjening af “touch” terminal. . . . . . . 55

Programstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Ekspedition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Afslutning af ekspedition. . . . . . . . . 57

Varetaster med fed skrift.. . . . . . . . 58

Kvitteringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Nedlukning af touch terminal. . . . . 59

UB8 salgsterminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Opsætning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

CARD8 kantine-terminal.. . . . . . . . . . . . . 64

Opsætning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Automater.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Opvalueringsterminal (CTV8).. . . . . . . . . 67

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 2


CARD8-system Kantinesystem

Kontantbeholdning i opvalueringsterminalen.

. . . . . . . . . . . . . . . . 68

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 3


CARD8-system Kantinesystem

Vejlednings hensigt

At orientere om CARD8 systemets kantinemodul. I vejledningen gennemgås opsætning og drift

af kantinesystemet inkl. tilhørende kantineterminaler (touchskærmterminaler, UB8 salgsterminaler,

CARD8 kantine-terminaler, automater samt opvalueringsterminaler).

Indholdet er tilpasset pc-operatører, som skal administrere kantinedrift og -opsætning.

Generelt

De grundlæggende funktioner vedr. brugere er beskrevet i vejledningen Administration af

brugere i CARD8 systemet, som dækker oprettelse og vedligehold af brugere samt relaterede

muligheder.

Efterfølgende forudsættes det, at læseren har det nødvendige kendskab til denne vejledning.

Alle øvrige funktioner i CARD8 systemet med hensyn til dagsmodeller, sikkerhedsniveauer,

terminalopsætning, flextidsregistrering m.m. fremgår af de relevante beskrivelser om brugeradministration

og systemdrift inden for AdgangsKontrol, TidsRegistrering, TyveriAlarm, NøgleBank

og ParkeringsSystem.

Generel betjening

Menuerne gennemgås i den rækkefølge, som pc-operatøren bør benytte dem i et nyt system.

Hvis ikke andet er nævnt, forklarer menuerne og tasterne sig selv.

Elementært betjeningskendskab til W indows er en forudsætning for at forstå denne vejledning.

Når du har forvisset dig om, at de valgte punkter har korrekt indhold, skal menuen afsluttes med

et tryk på OK eller Luk.

Hvis du ikke vil ændre på noget, afsluttes med Fortryd.

Mange vinduer i kantineprogrammet giver mulighed for med musen at ændre på bredden af de

kolonner, hvori der vises data. Du skal anbringe musemarkøren over højrekanten af den aktuelle

kolonnes overskriftsfelt, og enten dobbeltklikke for at få kolonnebredden tilpasset eller holde

venstre musetast nede og trække, indtil kolonnen har den ønskede bredde.

I øvrigt er der forskellige muligheder for at udvælge data og tilpasse visningen af data i mange af

programvinduerne:

I. Tilvalg/fravalg af hele kolonner kan foretages, hvor følgende knap er vist:

Ved klik på knappen fremkommer en liste over de kolonner, som kan vælges i det aktuelle

vindue.

II. Kolonnerne kan flyttes mellem hinanden ved at anbringe musemarkøren over overskriftsfeltet,

trykke musetasten ned og trække til den ønskede placering.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 4


CARD8-system Kantinesystem

III. Gruppering af data på baggrund af værdierne i en eller flere kolonner, hvilket f.eks.

kan benyttes til at få transaktioner fordelt på salgsenheder. Denne knap skal være vist:

IV. Dataene kan sorteres efter en kolonnes alfabetiske rækkefølge ved at du klikker én gang

(stigende rækkefølge) eller to gange (aftagende rækkefølge) på kolonnens overskriftsfelt.

V. Filtrering på en sådan måde, at kun rækker med bestemte værdier i en eller flere

bestemte kolonner medtages. Hvis knappen til højre herfor er vist, kan du få adgang til at

definere filtreringskriterier ved at trykke på knappen.

I afsnittet Vis transaktioner kan man se konkrete eksempler på anvendelse af redskaberne til

tilvalg/fravalg af kolonner, gruppering samt filtrering i vinduet Bevægelser på kantinekonti.

Hvis der findes en udskriftsknap i det aktuelle vindue, kan du som hovedregel få dataene vist og

udskrevet med de tilpasninger, som du har foretaget siden vinduet blev åbnet.

Skærmbilleder

Alle eksempler er vist i W indows95/98/2000/NT.

De menuknapper, hvor teksten er nedtonet, er menuer som du ikke har adgang til at bruge.

Det kan skyldes, at de ikke er understøttet af den

aktuelle programversion, eller at du ikke har ret til

at benytte menuen. I CARD8 systemet kan hver

enkelt operatør have sit eget rettighedsmønster til

systemets funktioner.

OBS. Skærmbilledet på touchskærmterminalen

(også kaldet “kasseterminalen”) fylder hele pcskærmen

ud, når skærmområdet er indstillet til at

fylde 800 gange 600 pixels. Den allernederste del

af skærmbilledet kommer dermed i W indows98 til

at ligge inde bag proceslinjen, som normalt ligger

nederst på skærmen (på proceslinjen vises bl.a.

de programmer, der p.t. er aktive).

Både af denne grund og fordi proceslinje og startbjælke

ikke skal bruges under normal drift af

touch-terminalen, er det en fordel at benytte automatisk

skjul af proceslinjen: Højreklik på proceslinjen

og vælg egenskaber, hvor Skjul automatisk

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 5


CARD8-system Kantinesystem

afklikkes på fanebladet Indstillinger for proceslinjen.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 6


CARD8-system Kantinesystem

Funktionsbeskrivelse

I Buancos kantinesystem kan medarbejderne anvende CARD8 systemets ID-kort til køb i

virksomhedens kantine. Køb registreres af en ekspedient eller - i visse tilfælde - af

medarbejderen/brugeren selv.

En bruger i kantinesystemet kan få tildelt en kreditramme for køb i kantinen. Brugernes kreditrammer

kan være forskellige eller ens for alle brugere. Kreditrammen kan ikke overskrides

ved kantinekøb.

Hvis en bruger eller en gruppe af brugere ikke skal kunne købe på kredit i virksomhedens

kantine, vælges et kreditmaksimum på 0 kr. Det er herefter op til den enkelte bruger at foretage

en indbetaling, for at brugerens ID-medier (Magnetkort eller berøringsfri kort) kan bruges som

betalingsmiddel i kantinen.

Kantinesystemet giver mulighed for, at brugerne kan foretage indbetalinger ved en opvalueringsterminal

(som er en mønt- og seddelautomat), hos en systemoperatør eller hos en operatør/ekspedient

ved en touch-skærm terminal.

For kreditbrugere (dvs. brugere hvis kreditmaksimum er større end 0 kr.) kan afregning af

varekøb foregå ved, at varesalgsdata jævnligt eksporteres fra kantinesystemet med henblik på

modregning i lønudbetalingerne. Der er mulighed for at eksportere enten de negative kantinesaldi

eller samtlige varetransaktioner, som kreditbrugerne har foretaget.

Ved registrering af varesalg som “jobsalg” på en touch-skærm terminal eller evt. direkte fra

kantinestyringsprogrammet, kræver kantinesystemet ikke noget ID-medium. Jobsalget registreres

simpelthen under en frit valgt overskrift, og det kan markeres som afregnet af operatøren,

når varekøbet betales.

Varekøb med kort kan registreres ved følgende salgsenheder i kantinen:

Touch-skærm terminal med operatørbetjening

Touch-skærm terminal med selvbetjening

UB8 salgsterminal

CARD8 kantineterminal

Kantine-automater

Touch-skærm terminalen har 32 forskellige tastefelter, som man ved opsætningen af systemet

kan knytte hver for sig til en bestemt vare med en foruddefineret pris. Dermed opretter man en

profil, der definerer de aktuelle varetasters udseende.

Hvis der skal registreres salg af flere forskellige varesortimenter, som sælges fra hver sin touchskærm

terminal i det samme kantinesegment, håndteres det gennem oprettelse af op til 4

forskellige profiler. Den samme vare kan knyttes til mere end én profil.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 7


CARD8-system Kantinesystem

Hvis en vare er defineret med en pris på 0 kr., kan en operatør indtaste det nøjagtige beløb vha.

skærmens taltaster. Dermed kan en sådan nulpris-varetast anvendes til, hvad man kan kalde

“Diverse”-varer, hvilket typisk er varer, som ikke har fået reserveret en selvstændig tast.

En UB8 salgsterminal har 22 “menutaster”, hvortil man knytter varer ved at benytte den første af

de nævnte 4 profiler. Hvis man ønsker at kunne vælge flere end 22 bestemte varer på salgsterminalens

taster, kan man vælge varer ved at benytte PLU-numrene.

Man kan også knytte en nulprisvare til en menutast på UB8 salgsterminalen, hvorved ekspedienten

kan indtaste en pris for varen under ekspeditionen

CARD8 kantineterminalen har 9 vare-/menutaster, som kan benyttes af en kantinebruger til enkel

registrering af køb af de dertil knyttede kantinevarer.

Fra en kantine-automat kan en kantinebruger købe de varer, som er oprettet i automatens egen

software, ved anvendelse af ID-kort og altså igen uden at anvende kontanter.

Når en varetransaktion er registreret, trækker systemet straks det aktuelle beløb fra saldoen på

brugerens kantine-konto, og det beløb som vises ved brugerens næste transaktion ved en

salgsenhed i kantinen, vil således under normale driftsforhold være det aktuelle, opdaterede

beløb.

En systemoperatør kan danne sig et overblik over salget i kantinen på forskellige måder. Bl.a.

vises alle kontobevægelser (varekøb samt ind-/udbetalinger på kantinekonti) løbende. Derudover

kan operatøren få vist og udskrevet rapporter med brugernes kantine-saldi, samt rapporter over

kantinens periodesalg med større eller mindre detaljeringsgrad.

Kantinen kan opsætningsmæssigt inddeles i segmenter, hvilket giver bedre muligheder for at

anvende forskellige varesortimenter samt for at få udskrevet rapporter for salget i forskellige

afdelinger af den samlede kantine.

Brugerne kan benytte de samme ID-kort i de forskellige kantinesegmenter, som godt kan være

geografisk adskilte og f.eks. være beliggende i forskellige byer.

Hvis kantinen ikke skal inddeles i segmenter, anvender man i praksis blot et enkelt segment,

hvor alle varegrupper, varer, varetaster samt kantineterminaler m.v. oprettes.

Hvis et ID-kort ødelægges, overflyttes resterende kredit automatisk til erstatningskort.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 8


CARD8-system Kantinesystem

Styring af kantinesystemet

Opsætningen af kantineterminalerne m.m. styres med CARD8 programmets undermenu

Kantine, hvorfra operatøren også kan vælge at få forskellige statistiske oversigter/rapporter over

salget vist på skærmen, ligesom visse rapporter kan udskrives.

Programstart

Login

Programmet startes vha. den

valgte ikon eller på anden måde,

som det er normalt for dine

W indows brugerflader.

I tvivlstilfælde - se i din W indows

håndbog eller spørg din

W indows instruktør.

Card8 programmet er almindeligvis

anbragt i folderen

Buanco sammen med øvrige

programdele og hedder

C8win32.exe.

C8win32 starter med at vise

CARD8 W in32 billedet.

Dit valgte eller udleverede operatørnavn og

password indtastes. Husk i Operatør feltet at

skifte linie med tabulator tasten eller musen.

Enter tasten (eller OK ) benyttes først, når begge

felter er udfyldt korrekt.

Er det indtastede korrekt, fremkommer

programstart billede, hvor det øverste felt er

standardlinien for W indows vinduer med

versions- og system nummer. Undersøg at disse

er som aftalt eller som de plejer.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 9


CARD8-system Kantinesystem

I forbindelse med visse systemer er det ikke nødvendigt at foretage login, da CARD8 systemet

accepterer en fælles login på pc’en (Trusted logon).

Benyttes en MS-

Access database

eller tilsvarende, bliver

databasen testet

inden benyttelsen

som vist.

Opstår der en fejlmeddelelse

her eller

senere, skal meddelelsen

gives til den

systemansvarlige.

Fejlen skyldes ofte, at

basen er “usynlig“

eller på anden måde

utilgængelig, fordi en

server er ude af drift

eller forbindelsen på

anden måde afbrudt.

Feltet under standardlinien er menulinien, som ruller ned, når du klikker på et menufelt.

De enkelte menupunkters funktioner fremgår af de afsnit, som har menufeltnavnet.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 10


CARD8-system Kantinesystem

Opsætning

Brugere

Generelt oprettes brugere i CARD8 systemet ved indtastning og valg af oplysninger i vinduet

Bruger. De kort (og evt. andre ID-medier), som den aktuelle bruger kan benytte i systemet, vises

på listen Udleverede medier med tilhørende ID’er. Kortene vises i en træstruktur, hvor hvert

kortnavn kan have en eller flere underliggende ID’er, dvs. kodninger. Et korts/medies kodninger

vises ved klik på plustegnet ud for kortnavnet.

En stjerne i paranteser efter kortnavnet angiver, at det pågældende kort vises som “primært

medie” for brugeren i diverse brugeroversigter.

Hvis et nyt kort skal allokeres til brugeren, kan knappen Udlevér medie benyttes.

Tilknytning af en bruger til CARD8 systemets kantinemodul sker ved at sætte et flueben i det

nederste afmærkningsfelt i vinduet Bruger.

Hvis den aktuelle bruger må købe på kredit i kantinen, indtastes derefter den tildelte kreditramme

i feltet Max. kredit.

Hvis man lader beløbet i feltet Max. kredit være 0.00 kr., skal brugeren indbetale et beløb på sin

kantinekonto, før der kan foretages kantinekøb med kort eller andet ID-medie. (Se afsnittet om

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 11


CARD8-system Kantinesystem

ind- og udbetalinger på kantinekonti).

Skal flere brugere tilknyttes kantinemodulet samtidigt, kan CARD8 systemets faciliteter til

redigering af flere brugere på en gang benyttes (se evt. betjeningsvejledningen vedr. brugeradministration).

Hvis man fjerner markeringen i feltet Tilknyttet kantine modul, trækkes brugeren dermed ud af de

oversigter, som vises i kantinesystemet.

Men en bruger kan ikke slettes fra CARD8 systemet, så længe vedkommende har en uafregnet

kantinekonto. Dette gælder uanset om kontoens saldo er negativ eller positiv.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 12


CARD8-system Kantinesystem

Opsætning af kantinesegmenter

Hvis kantinesystemet inddeles i forskellige segmenter, kan hvert segment administreres for sig,

hvad angår visning af transaktioner og udskrifter af periodesalg.

Endvidere får man bedre muligheder for at sælge forskellige varesortimenter fra forskellige

salgsenheder. Specielt kan man oprette forskellige vare-/menutaster på UB8 salgsterminaler og

CARD8 kantineterminaler, når disse salgsenheder er oprettet i hvert sit kantinesegment, og

kantinesystemet i øvrigt har en C8C concentrator pr. kantinesegment.

De forskellige salgsenheder i kantinesystemet beskrives nærmere i den sidste del af denne

betjeningsvejledning.

Kantinesystemet har fra starten ét kantinesegment, som bærer betegnelsen Kantine 1. Hvis du

vil benytte flere kantinesegmenter, skal de oprettes i vinduet Kantinesegmenter. Du vælger selv

et beskrivende navn til hvert segment.

Oprettelse af salgsenhederne (dvs. terminaler og automater) i kantinesegmenterne beskrives

senere.

Varegrupper, varer og varetaster (se de følgende afsnit) defineres specifikt for hvert kantineseg-

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 13


CARD8-system Kantinesystem

ment, og du skal derfor vælge det aktuelle kantinesegment fra en undermenu som indeholder de

oprettede navne på segmenter, inden du går i gang med at definere varer mv.

Navnet på det aktuelle kantinesegment vises i programmets statuslinie nederst på skærmen.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 14


CARD8-system Kantinesystem

Varegrupper

Det første trin i at definere varesortimentet for et kantinesegment er oprettelse af relevante

varegrupper.

Når du senere opretter varerne, kan disse hver især knyttes til en varegruppe, hvilket giver

mulighed for at få en overskuelig rapportering af salget i kantinesegmentet.

En varegruppe oprettes ved klikke på Opret og indtaste et beskrivende navn for varegruppen i

den boks, som fremkommer.

Ændring af en varegruppes navn foretages ved at markere den aktuelle varegruppe og klikke på

Ændre, hvorefter boksen Ændre varegruppe fremkommer. Ændring af en varegruppes navn kan

få virkning på allerede foretagne registreringer af varesalg.

Ved klik på Udskriv vises listen over oprettede varegrupper i det aktuelle kantinesegment på

skærmen som et printeksempel.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 15


CARD8-system Kantinesystem

Varer

Varer/menuer oprettes i vinduet Varer. Når en vare er oprettet, kan den senere knyttes til en tast

på en kantineterminal i det aktuelle kantinesegment.

Når du klikker på knappen Opret, åbnes vinduet Opret vare. Systemet foreslår som varenummer

det første nummer efter det højeste allerede eksisterende varenummer, og det samme nummer

foreslås som PLU-nummer. Hvis noget andet ønskes valgt i de to felter, indtastes det ønskede.

Bemærk at varenummeret kun

har betydning for rækkefølgen

af de viste varer i vinduet Varer,

medens det valgte PLUnummer

kan benyttes af en

ekspedient til at udvælge

varen på en touch-skærm ter-

minal eller en UB8

salgsterminal, også selvom varen ikke er tilknyttet nogen varetast. For varer som har stregkodecifre

trykt på emballagen, kan man til anvendelse på touch-skærm terminaler vælge at indtaste

stregkodecifrene som varens PLU-nummer. (M.h.t. anvendelse på UB8 salgsterminaler kræves

det, at PLU-numrene ligger i intervallet fra 1 til 499).

PLU-numrene vises i en ekstra kolonne i vinduet Varer, hvis man tilvælger dette vha. den tredie

af knapperne i øverste venstre hjørne (de to første knapper benyttes til henholdsvis gruppering

og filtrering, se evt. eksempler på brugen af disse redskaber i afsnittet Vis transaktioner).

Varens navn og pris indtastes i felterne Beskrivelse og Pris.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 16


CARD8-system Kantinesystem

Hvis du indstiller prisen til 0 kr., vil det være muligt for en kantine-ekspedient at indtaste en pris

for varen, før der trykkes på varens tast. En sådan nulpris-vare kan derved fungere som en

“diverse-kategori”, der anvendes ved køb af varer, som af en eller anden grund ikke er oprettet

enkeltvist i kantinesystemet.

Denne funktion kan ikke benyttes på en touch-skærm terminal under selvbetjeningsdrift, hvor

skærmbilledet hverken indeholder taster for “diverse-kategorier” eller numeriske taster, og

funktionen kan heller ikke benyttes på en CARD8 kantine-terminal.

I feltet Varegruppe vælges fra listen over de oprettede varegrupper i det aktuelle kantinesegment.

Man kan vælge , hvis man ikke vil knytte den aktuelle vare til en af de eksisterende

varegrupper.

I feltet Leverandør vælges fra den liste over leverandører, som forinden er oprettet fra varevinduet

(se afsnittet Vareleverandører herunder). Man kan vælge , hvis man ikke ønsker at

have en leverandør af varen anført.

Til højre ses et eksempel på vinduet Ændre vare.

Ligesom i vareoprettelsesvinduet er der i bunden af dette

vindue en knap, der viser, hvordan en varetast på en touchskærm

for den aktuelle vare vil se ud.

Den indtastede tekst i feltet Beskrivelse vises i alle tilfælde

på knappen, men derudover kan et billede i W indows

Bitmap-format indsættes. Man skal selv tilvejebringe billedet,

som hentes ind fra den aktuelle placering på computeren.

Man angiver billedets placering efter et klik på knappen.

Et indsat billede fjernes straks igen ved et nyt klik på knappen.

(I afsnittene om touch-skærm terminalen senere i denne

vejledning ses eksempler på terminalens skærmbillede).

Til slut benyttes OK, og de foretagne ændringer gemmes dermed.

Vareliste

Hvis du vil have en liste i hånden over de varer, som er oprettet i det aktuelle kantinesegment,

skal du benytte knappen Udskriv liste. Der vises et printeksempel på pc-skærmen. Printeksemplet

indeholder de data, som er vist i vinduet Varer - inklusive eventuelle tilpasninger, hvis du har

foretaget sådanne (mulighederne for tilpasning af datavisningen er opregnet forrest i denne

vejledning i afsnittet Generel betjening).

Når du klikker på Udskriv, bliver listen udskrevet på den printer som er valgt under Indstil printer i

driftsmenuen.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 17


CARD8-system Kantinesystem

Vareleverandører

Ved klik på knappen Leverandører åbnes det vindue, som er eksemplificeret herunder. Leverandørbeskrivelser

oprettes, redigeres, udskrives eller slettes vha. knapperne nederst i vinduet.

TO SMÅ TIPS:

Hvis man ønsker varerne vist på en sådan måde i vinduet Varer, at alle varer fra én leverandør

står i ubrudt rækkefølge, kan man klikke i overskriftsfeltet for kolonnen Leverandør og få sorteret

alfabetisk efter leverandørnavnene.

Er det kun varer fra en bestemt leverandør, der skal vises, kan man klikke på filtreringsknappen i

øverste venstre hjørne af vinduet Varer, hvorved der kommer små sorte trekanter til syne i alle

kolonners overskriftsfelter. Når man klikker på trekanten i kolonnen Leverandør, ruller en liste

ned, hvorfra man udvælger en leverandør. Der vises derefter kun varer fra den valgte leverandør.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 18


CARD8-system Kantinesystem

Varetaster på en kantineterminal

Når en vare er oprettet,

kan den i vinduet Opsætning

af kantineterminal

knyttes til én ud af 32

varetaster, som er det

antal varetaster der findes

i en touch-terminals

skærmbillede.

I vinduet som fremkommer

markerer du linien

for en tast, hvorefter Tilknyt

vare til tast benyttes.

Tast nr. 1-8 vises på den

øverste række i skærmbilledet

på kantineterminalen,

tast nr. 9-16 på

den næste række osv..

Ud fra dette kan du vælge

passende placeringer

til de forskellige varer.

(Opsætningseksemplet

svarer til skærmbillederne

i afsnittet om operatørbetjening).

Et tips: Hvis du hurtigt vil

finde ud af, om en bestemt

vare er blevet

knyttet til en varetast,

kan du få linierne sorteret

efter eksempelvis

varenavnenes alfabetiske rækkefølge ved at klikke i

kolonneoverskriftsfeltet Varebeskrivelse.

Det er muligt at arbejde med fire mere eller mindre

forskellige profiler for varetasternes udseende, hvilket

anvendes til at sælge varierende varesortimenter fra

forskellige kasseterminaler. Valget af profil for en

bestemt kasseterminal sker i grundopsætningen af

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 19


CARD8-system Kantinesystem

kantinesystemet.

Som det ses af feltet i øverste højre hjørne af vinduet på foregående side, hedder profilen i

eksemplet Profil 2. Hvis man vil se en anden profil end den viste og evt. foretage ændringer, skal

man klikke på trekanten i feltet og vælge den ønskede profil fra listen som fremkommer.

Den samme vare kan i øvrigt sagtens knyttes til flere forskellige profiler.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 20


CARD8-system Kantinesystem

Indstillinger

I vinduet Opsætning af kantine kan der laves indstillinger af eksportfunktionen, af touch-skærm

terminalernes selvbetjeningsdrift, samt af layoutet af de boner som udskrives på bonprinter ved

ekspedition på en touch-skærm terminal.

Eksportfunktionen

Varesalgsdataene kan eksporteres fra kantinesystemet med det formål at få kreditbrugeres

varekøb modregnet i brugernes lønudbetalinger.

For eksporten vælges type og feltsepareringsmåde på fanebladet Eksport af kantinesalg.

Systemet benytter de valgte indstillinger ved såvel manuel som automatisk eksport. Udførelse af

en manuel eksport beskrives i afsnittet Eksportering af kantinesalg lidt senere i denne vejledning,

hvor du desuden kan se en nærmere beskrivelse af indstillingsmulighederne vedr. eksporttype

og eksportfilens feltseparering.

Automatisk eksport

Hvis du vil være fri for at eksportere

varesalgsdataene

manuelt, kan du i stedet indstille

systemet til at eksportere

automatisk på et bestemt

tidspunkt i hver måned.

Først klikker du fluebensmarkeringen

til ud for teksten

Aktivér automatisk eksport.

Angiv derefter den tekstfil,

som eksportdataene skal

gemmes i. Du kan indtaste sti

og filnavn direkte, eller du

kan klikke dig frem til placeringen

på computeren ved

at benytte Vælg.

Hvis du ønsker, at dato og

klokkeslæt for den aktuelle

eksport automatisk bliver

hæftet til eksportfilens navn,

vælges dette.

Dernæst kan tidspunktet for

en månedligt tilbagevendende

eksportering vælges. Bemærk

at det er tidspunktet i

den nederste linie, som afgør

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 21


CARD8-system Kantinesystem

hvornår der faktisk finder en eksportering sted. Det betyder, at du skal vælge tidspunktet for den

førstkommende eksportering i begge indstillingslinier (Er indstillingerne i den nederste linie ikke

tilgængelige for ændring, benyttes knappen Ret).

Umiddelbart efter eksportering på det tidspunkt, som er specificeret i den nederste indstillingslinie,

skriver systemet - ud fra indstillingen i den øverste linie - tidspunktet for den næste eksport i

den nederste indstillingslinie.

Selvbetjeningsdrift

I feltet Timeout (sek.) vælges

ved direkte indtastning eller

vha. piltasterne den tid i sekunder,

der under selvbetjeningsdrift

må gå indtil en (ny)

transaktion eller godkendelse

af ekspeditionen. Standardindstillingen

af timeout-tiden

er 20 sekunder, hvilket systemet

anvender hvis ikke andet

vælges.

Hvis tidsgrænsen overskrides

under en igangværende ekspedition,

bliver ekspeditionen

afbrudt og eventuelle

valgte varer betragtes som

købt af kunden. Bon udskrives

hvis optionen Udskriv

bon er valgt, mens kunden

ikke får mulighed for at få en

bonudskrift efter timeout, hvis

optionen Udskriv hvis ønsket

er valgt.

Under selvbetjeningsdrift kan

touch-terminalens program

ikke afsluttes uden videre.

Der skal nemlig indtastes en

4-cifret pinkode, for at man kan lukke kantinesystemet ned. Denne pinkode indstilles ved

indtastning i feltet Pinkode for afslutning. Pinkoden er også nødvendig for at få adgang til udskrift

af kasseopgørelsesboner (X- og Z-boner).

Pinkodens standardindstilling er cifrene 0000, som anvendes hvis ikke andet er valgt.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 22


CARD8-system Kantinesystem

I feltet Udskrivning af bon vælges den option, som skal være gældende under selvbetjeningsdrift.

Ved markering i feltet Udskriv hvis ønsket bliver kunden efter godkendelse af en ekspedition

spurgt hvorvidt bon skal udskrives, mens markering i feltet Udskriv bon medfører at der automatisk

udskrives bon efter hver godkendelse af en ekspedition. Hvis udskrivning af bon generelt

ikke ønskes ved selvbetjening, markeres i feltet Udskriv ikke bon.

Bonlayout

På fanebladet Bonlayout kan

der oprettes forskellige tekster,

som bonprinteren vil

udskrive øverst på hver bon,

sådan at de er justeret ind

omkring midten af bonen.

De ønskede tekster indtastes

i de respektive felter i

opsætningsvinduet. Overskriften

vil blive udskrevet

med store typer, underoverskriften

med lidt mindre

typer, mens den længere

brugerdefinerede tekst udskrives

med den samme

skriftstørrelse som den følgende

bontekst, som vedrører

den aktuelle ekspedition.

På næste side vises på

grønfarvet baggrund et

udsnit af en bonudskrift, som

indeholder de tekster, der er

valgt i opsætningsvinduet.

Den bortskårne del af bonen

indeholder de data om den

aktuelle ekspedition, som

også vises i touch terminalens skærmbillede under ekspeditionen (se eksempler på skærmbilledet

senere i denne vejledning).

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 23


CARD8-system Kantinesystem

Det viste bonudsnit er i naturlig størrelse.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 24


CARD8-system Kantinesystem

Vis transaktioner

Salgstransaktioner, som registreres på en terminal/salgsenhed i et CARD8 kantinesystem, vises

i vinduet Bevægelser på kantinekonti (Det gælder dog ikke det såkaldte jobsalg på en touchterminal

- se senere). De forskellige typer salgsenheder beskrives indgående i den sidste del af

denne vejledning.

Udover salgstransaktioner kan man i dette vindue få vist indbetalinger, som kan være enten ind-

/udbetalinger på bestemte brugeres kantinekonti (se næste afsnit) eller afregninger af køb via

eksportering af salgsdata fra kantinesystemet. Nogle typer indbetalinger knyttes ikke til et

bestemt kantinesegment og kan derfor kun ses, når data for alle kantinesegmenter vises.

Baggrunden i vinduet veksler mellem grå og hvid, idet baggrundsfarven skifter hver gang

bonnummeret skifter.

For hver enkelt transaktion vises varens navn, det købte antal stykker af varen, varens stykpris,

den samlede bevægelse på den aktuelle brugers konto for varekøb (beregnet ud fra varepris

gange antal), samt navnene på det kantinesegment og den salgsenhed i kantinesystemet, hvor

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 25


CARD8-system Kantinesystem

transaktionen er blevet registreret.

Som udgangspunkt vises de transaktioner, som er foretaget på dags dato. Hvis du ønsker at se

transaktioner, som er registreret på en salgsenhed i kantinesystemet, siden vinduet Bevægelser

på kantinekonti blev åbnet, skal du klikke på Opdatér.

Du kan ændre den viste dag til henholdsvis en forudgående eller en følgende dag vha. knapperne

Forrige dag og Næste dag. Du kan dog også vælge en vilkårlig dato ved at klikke på 12tasten

i feltet Dato. Der fremkommer en kalender, hvorfra den ønskede dato vælges.

Hvis du vil se transaktioner for flere dage ad gangen, kan du udvælge en periode ved at benytte

knappen Udsøg periode. Herefter vælges periodens startdato og slutdato fra hver sin kalender.

Bemærk at feltet Dato er tomt, når der vises transaktioner for en periode.

Vis flere kolonner

Linier i vinduet Bevægelser på kantinekonti kan ud over

de data, der som udgangspunkt vises, indeholde følgende

oplysninger vedrørende de aktuelle transaktioner:

• Kundens medarbejdernummer og navn

• Den aktuelle dato

• Den købte vares varegruppe

• Ekspeditionens afslutningsmåde

• Kassenavn

• Afregning (For en transaktion fra touch-skærm

terminal viser en markering i kolonnen, at terminalens

varesalgsopgørelse er blevet nulstillet

siden transaktionen)

• Eksportering (For en varetransaktion viser markering

i kolonnen, at transaktionen har været

omfattet af en kantineeksport)

• Operatørnavn

• Kundens kantinesaldo efter transaktionen

• Kundens afdeling

Den ønskede datavisning vælges i vinduet Vælg flere

kolonner, som fremkommer ved klik på gitterknappen

øverst til venstre i transaktionsvinduet. Man klikker “flueben”

til (eller fra) i felterne ud for de aktuelle kolonnenavne.

Efter klik på OK fremtræder vinduet Bevægelser på kantinekonti

med de valgte kolonner.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 26


CARD8-system Kantinesystem

Avanceret gruppering

Du har mulighed for at gruppere de viste transaktioner efter dataværdierne i en eller flere af

kolonnerne i vinduet Bevægelser på kantinekonti. For visse grupperinger af transaktioner kan det

totale salg for hver gruppe blive vist.

Til dette formål benyttes grupperingspanelet, der fremkaldes med et klik på grupperingspanelknappen,

som er den anden knap i det øverste venstre hjørne af vinduet. En linie med vejledningstekst

kommer frem under knappen.

Klik derefter på et kolonneoverskriftsfelt, som f.eks. overskriftsfeltet Salgsenhed, og træk det

med musen op i det grå grupperingsfelt. Nu kollapser hele listen, så der vises en oversigt over

salgsenhederne, hvoraf det totale salg for hver salgsenhed fremgår.

Hvis du klikker på en af + knapperne ude i vinduets venstre side, ekspanderes listen for den

pågældende salgsenhed, så alle transaktioner fra salgsenheden vises.

Der kan også laves gruppering ud fra en kombination af kolonner. Hvis du i fortsættelse af det

ovenstående trækker overskriftsfeltet for kolonnen Bon nr. op i grupperingsfeltet, kan du bl.a. se

det totale salg på hver bon på touch-skærm terminalerne i kantinesystemet - jævnfør det viste

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 27


CARD8-system Kantinesystem

eksempel.

Der er naturligvis mange forskellige muligheder for at kombinere et antal kolonner, når man vil

forbedre sit overblik ved at etablere en gruppering af transaktionerne.

Filtrering

Hvis du vil udsøge transaktioner, som er karakteriseret ved bestemte værdier i en bestemt

kolonne, kan du benytte filtrering. Dette redskab bliver tilgængeligt, hvis du klikker på den tredie

knap i det øverste venstre hjørne af vinduet Bevægelser på kantinekonti. Derved fremkommer

små sorte trekanter i alle kolonneoverskriftsfelter.

Ved klik på en trekant vises en liste over de værdier, som forekommer i den aktuelle kolonne. Og

hvis du derefter klikker på en bestemt værdi, vises netop de transaktioner, hvor denne værdi er

registreret, mens den aktuelle periodes resterende transaktioner er udeladt. Trekanten i

kolonneoverskriftsfeltet vises nu med blå farve for at angive, at der er filtreret ud fra den aktuelle

kolonne.

F.eks. kan du nøjes med at se transaktioner fra en bestemt salgsenhed.

Hvis du har brug for at etablere en filtrering ud fra mere raffinerede kriterier, kan du fra listen i

den aktuelle kolonne vælge punktet (Brugerdefineret...) . Dermed fremkommer boksen Brugerdefineret

filter, hvor du kan fastlægge op til to kriterier, hvoraf det ene eller begge skal være

opfyldt.

Eksemplet herunder demonstrerer en filtrering efter indholdet i kolonnen Tidspunkt. Der

udvælges hermed transaktioner, som er sket på de(n) aktuelle dag(e) mellem kl. 11 og kl. 13,

idet transaktioner med time- og minuttallet 11.00 medtages, mens transaktioner med time- og

minuttallet 13.00 udelades.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 28


CARD8-system Kantinesystem

Bemærk at de anvendte filtreringskriterier vises i bunden af vinduet Bevægelser på katinekonti.

Foran filtreringskriterierne ses et kryds, som man kan klikke på, hvis man hurtigt vil ophæve den

aktuelle filtrering, sådan at samtlige transaktioner på de aktuelle dage vises.

Transaktionerne er i eksemplet ordnet efter bonnummer. Hvis man ønsker at få transaktionerne

sorteret efter en anden kolonnes data, skal man blot klikke på den aktuelle kolonneoverskrift.

F.eks. bliver transaktionerne sorteret efter varenavnenes stigende alfabetiske rækkefølge, hvis

man klikker i overskriftsfeltet Vare. Ønsker man sortering i den omvendte rækkefølge, skal man

klikke en gang mere i overskriftsfeltet.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 29


CARD8-system Kantinesystem

Ind-/udbetaling på kantinekonto

En bruger som er tilknyttet Buancos kantinesystem kan indbetale et kontant beløb på sin

kantinekonto. Registrering af indbetaling kan rent praktisk ske på forskellige måder, som

beskrives herunder.

At foretage indbetalinger er mest relevant for debet-brugere, altså for de brugere, der har et

kreditmaksimum på 0 kr., og følgelig ikke kan købe på kredit i kantinen. Det kan f.eks. dreje sig

om håndværkere, som meget kortvarigt benytter en virksomheds kantine. Efter endt brug af IDkortet

i kantinen kan en operatør registrere udbetaling af kantine-kontoens resterende saldo og

dermed nulstilling af kontoen.

Opvaluering i mønt-/seddelautomat

Hvis kantinesystemet er leveret med en såkaldt CTV8 opvalueringsterminal, kan en bruger

forøge saldoen på sin kantinekonto ved at indføre mønter og sedler i denne terminal/automat.

Først identificerer brugeren sig ved indføre sit ID-kort i automatens kortlæser. I automatens

display vises brugerens initialer og aktuelle kantinesaldo. Ved at indføre mønter i møntindkastet

og/eller sedler i seddellæseren kan brugeren nu forøge den viste kantinesaldo.

I øvrigt henvises til det afsnit om opvalueringsterminalen, som findes sidst i denne vejledning.

Ind-/udbetaling hos systemoperatør

En indbetaling kan registreres af en operatør med adgang til punktet Ind-/udbetaling på kantinesystemets

hovedmenu. Når du vælger dette punkt, åbnes vinduet Ind-/udbetaling på kantinekonto.

For at udvælge den aktuelle bruger benyttes knappen Vælg bruger. Brugeren markeres

på en liste over de brugere, som er tilknyttet til kantinesystemet, og der klikkes på Vælg. Derefter

vises brugerens navn, afdeling og aktuelle kantine-saldo, som det ses øverst på næste side.

Indbetalingsbeløbet indtastes direkte i indbetalingsfeltet, eller beløbet vælges ved at klikke på en

eller flere af beløbsknapperne. Når beløbets størrelse er som ønsket, benyttes knappen Indbetal.

Systemet viser en meddelelse om, at indbetalingen er udført, og den viste saldo forhøjes straks

med det indbetalte beløb. Brugeren kan nu med sit ID-kort (eller andet ID-medium) købe for

saldoen (samt evt. for den tildelte maksimumskredit, hvis kunden er kreditbruger). Vinduet

lukkes med klik på Luk.

Hvis en positiv saldo på en kantinekonto ikke skal bruges til yderligere køb, kan saldoen udbetales

ved, at kontoen nulstilles. Til dette formål vælger man fanebladet Nulstilling af konto, og

den aktuelle bruger udvælges som beskrevet ovenfor. Efter klik på knappen Nulstil konto (se

næste side) bliver man spurgt, om det aktuelle beløb på kontoen (dvs. saldoen) ønskes udbetalt.

Ved bekræftelse vises en meddelelse om, at udbetalingen er udført, og saldoen ændres straks til

0 kr.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 30


CARD8-system Kantinesystem

Alternativt kan der udbetales et beløb fra en kantinekonto ved, at operatøren registrerer en

indbetaling med negativt fortegn, altså med et minus indtastet foran beløbet. Ved denne

fremgangsmåde kan man nøjes med at udbetale en mindre del af saldoen, idet størrelsen af

udbetalingen vælges frit.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 31


CARD8-system Kantinesystem

Endelig kan nulstilling også anvendes, hvis en kreditbrugers køb skal afregnes kontant i stedet

for over brugerens/medarbejderens løn, som det kan ske efter eksportering. Når man nulstiller

en kantinekonto med en negativ saldo, spørger systemet om det aktuelle beløb skal indbetales.

Ved bekræftelse vises en meddelelse om, at indbetalingen er udført, og saldoen ændres straks

til 0 kr.

Indbetaling ved touch-skærm terminal

En operatør/ekspedient ved en touch-skærm terminal kan registrere indbetalinger fra kantinebrugere

på en måde, der svarer til fremgangsmåden ved registrering af varesalg. Indbetalte beløb

kan umiddelbart anvendes til køb.

Hvis indbetalinger foretages på denne måde, kan ekspedienten i parantes bemærket komme til

at ligge inde med pengebeløb, hvilket ellers ikke er nødvendigt ved kortsalg i kantinesystemet.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 32


CARD8-system Kantinesystem

Eksport af kantinesalg

Kantinens salgsdata kan eksporteres til en tekstfil med det formål at få den enkelte medarbejders

kantineindkøb modregnet i medarbejderens lønudbetaling.

Der eksporteres kun data for kreditbrugere, dvs. brugere som har fået mulighed for med deres

ID-kort at købe på kredit i kantinen.

Detaljeringsgrad, indhold og format for eksportdataene kan varieres med de indstillingsmuligheder,

som findes i vinduet Opsætning af kantine (se afsnittet Indstillinger i denne betjeningsvejledning).

Hvis alle salgstransaktioner eksporteres, modposterer kantinesystemet de aktuelle varekøb på

brugernes konti. Medmindre der efterlades ikke-eksporterede transaktioner (hvilket afhænger af

dit valg af afregningsdato - se senere i dette afsnit), kan brugernes individuelle maksimumskreditter

derefter udnyttes “fra bar bund”.

Hvis man kun eksporterer brugernes saldi, modregnes de negative saldi på de respektive

brugeres kantinekonti, som derved nulstilles. Eventuelle positive saldi (som kan fremkomme via

indbetalinger fra brugerne) kommer med i eksportdataene uden modregning på brugernes

kantine-konti.

Vedrørende eksportdataenes format skal man desuden vælge separeringsmåde, idet hvert

enkelt datafelt kan få en fast afsat bredde i eksportfilen, eller datafelterne kan adskilles med

kommaer.

Derudover skal anføres, at der laves tilpasninger af eksportdataenes indhold og format. Det

anbefales derfor at kontakte Buanco for at få de aktuelle muligheder !

En manuel kantine-eksport aktiveres fra vinduet Eksportering af kantinesalg (se næste side).

Når du åbner vinduet, viser datofeltet øverst i vinduet den aktuelle dato som afregningsdato. Det

er “endnu ikke eksporterede” transaktioner for perioden fra den foregående eksporteringsdato til

den aktuelle “afregningsdato”, som vises i vinduet, og som vil blive eksporteret ved tryk på

knappen Eksportér.

Hvis en anden afregningsdato ønskes valgt, benyttes 12-knappen i datofeltet.

Hvis du klikker på Vis udskrift, vises eksportdataene i et printeksempel, hvoraf det fremgår at for

hver salgstransaktion kommer også kantinesegmentets navn og salgsenhedens navn med i

kantineeksporten (se det beskårne eksempel på næste side). En kantineeksport omfatter i øvrigt

altid alle kantinesegmenter.

Når du har aktiveret knappen Eksportér, skal du angive hvor tekstfilen med eksportdataene skal

placeres. Efter klik på Gem fremkommer en meddelelse, der fortæller, at kantine-eksporten er

udført, samt hvor filen med eksportdata er placeret.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 33


CARD8-system Kantinesystem

(Kun den øverste del af printeksemplet vises her).

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 34


CARD8-system Kantinesystem

Den tekstfil, som oprettes ved eksportering af transaktioner, kan evt. åbnes med bl.a. et

regnearksprogram.

Tidligere eksportfiler og eksporteringstidspunkter kan ses på den liste, der ved klik på trekanten i

feltet øverst til højre i vinduet Eksportering af kantinesalg ruller ned fra dette felt. Hvis du klikker

på et af filnavnene, vises dataene fra den aktuelle eksport i vinduet.

Transaktionerne kan ikke eksporteres med modpostering til følge mere end én gang, men

allerede eksporterede data kan evt. gemmes i eksportfiler i andre mapper.

Størrelsen af de modposteringer, som systemet foretager ved eksporteringen, kan også ses i

vinduet Bevægelser på kantinekonti, hvis man klikker i feltet Vis indbetalinger. Som varetekst

anføres Afregning via løn. Systemet opretter for hver bruger en indbetaling, som modsvarer

værdien af de eksporterede salgstransaktioner (eller de negative kantinesaldi, hvis du har valgt

blot at eksportere kantine-saldiene).

Herunder vises, hvordan eksportdataene kan se ud, når man har valgt at eksportere kreditbrugernes

kantinesaldi med kommaseparering af datafelterne.

Det er størrelsen af kantinesaldiene på den aktuelle afregningsdato, som bliver eksporteret.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 35


CARD8-system Kantinesystem

Mønter og sedler

I vinduet Opsætning af mønt-/seddeltyper indtastes værdierne for de forskellige typer mønter og

pengesedler, som kan indføres i en CTV8 opvalueringsterminal i kantinen.

Brugerne kan benytte opvalueringsterminalen til at indbetale penge på deres kantine-konti,

hvorefter de indbetalte beløb kan udnyttes til indkøb i kantinen med ID-kort.

Opvaluering af ID-kort er primært relevant for brugere, der ikke har fået tildelt en kantinekredit.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 36


CARD8-system Kantinesystem

Udskrift af rapporter

Udskriv periodesalg

Dette menupunkt benyttes, når en rapport over kantinens varesalg i en bestemt udvalgt periode

skal udskrives.

Ud over periodens start- og slutdato kan du definere forskellige andre kriterier for udsøgningen af

periodesalgsdata i kantinesystemet. Dermed kan den udsøgte mængde af salgsdata udvides

eller indsnævres, og detaljeringsgraden kan gøres større eller mindre.

Eksemplet herunder viser de udgangsindstillinger, som findes i vinduet Periodesalg straks efter

åbning af vinduet.

Når du har tilpasset udsøgningskriterierne, så de er som ønsket, benyttes Vis udskrift. De

ønskede data fås derefter på pc-skærmen i et printeksempel, der viser hvordan udskriften vil se

ud på en almindelig W indows printer.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 37


CARD8-system Kantinesystem

Hvis du klikker på Udskriv, startes udskrivning på den printer du har valgt i CARD8 systemets

driftsmenu.

Er der oprettet flere kantinesegmenter, skal du i boksen Kantinesegment vælge Alle kantinesegmenter

for at få vist kantinens samlede salg i den aktuelle periode (Bemærk at den samme vare

evt. kan optræde med forskellige varenumre, hvis den er oprettet forskelligt i kantinesegmenterne).

Teksterne, som er knyttet til indstillingsfelterne i vinduet Periodesalg, er i vidt omfang selvforklarende,

og der skal derfor ikke bruges meget plads her på at omtale indstillingsmulighederne

og kombinationer heraf. Dog skal også det følgende nævnes specifikt.

Som det beskrives senere i denne betjeningsvejledning (i afsnittet Operatørbetjening af touch

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 38


CARD8-system Kantinesystem

terminal), knyttes et jobsalg ikke til noget kort. Jobsalg registreres derimod under et frit defineret

jobnavn. Af denne grund kan man ikke udsøge jobsalgsdata, når man har udvalgt en enkelt

bruger eller en afdeling. Tilsvarende kan man ikke udvælge en bruger eller en afdeling, når man

har valgt, at der udelukkende skal udskrives jobsalgsdata (se eksemplet herunder).

Når feltet Alle operatører er valgt, kan der “vinges af” i feltet Operatør grupperet, hvilket bevirker

at varesalgsdataene bliver opdelt efter, hvilken operatør der har ekspederet. Hvis man kombinerer

dette med udvælgelse af en bestemt touch-skærm terminal i et bestemt kantinesegment, -

vil man kunne se hvor meget hver enkelt operatør har solgt på denne terminal i den udsøgte

periode. (Den liste, som fremkommer ved klik på trekanten i boksen Salgsenhed, indeholder kun

navne på de salgsenheder, som findes i det aktuelt valgte kantinesegment).

Endelig skal det tilføjes, at alt salg fra en automat i kantinesystemet medtages under varebetegnelsen

Automatsalg i en udskrift af periodesalg.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 39


CARD8-system Kantinesystem

Udskriv brugeres saldi

Menupunktet Udskriv saldi benyttes for at få rapporteret den aktuelle størrelse af brugernes

kantine-saldi.

Saldoen på en brugers kantinekonto er påvirket af, hvor meget den aktuelle bruger har købt for i

kantinen ud over de eksporterede varekøbsposter. Desuden er henholdsvis ind- og udbetalinger

fra/til brugeren indregnet i kantinekontoens saldo.

(Den nederste del af printeksemplet er bortskåret).

Du kan vælge at få en samlet liste over brugernes saldi (for

de brugere som har foretaget den første transaktion i

kantinen), eller du kan vælge at se blot en enkelt udvalgt

brugers saldo.

Ved at benytte Vis udskrift fås de ønskede data først på pcskærmen

i et printeksempel, der viser hvordan udskriften

vil se ud på en almindelig W indows printer. Hvis du derefter

klikker på Udskriv, startes udskrivning på den printer du har

valgt i CARD8 systemets driftsmenu.

Hvis man fjerner en brugers tilknytning til kantinesystemet ved brugerredigering, udelades

brugeren fra den totale saldoliste.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 40


CARD8-system Kantinesystem

Visning/udskrift af brugerstatistik

Dette menupunkt giver mulighed for at få en grafisk præsentation på pc-skærmen af statistik for

udvalgte kantinebrugere samt for at få en liste med de viste tal udskrevet.

Man udvælger brugere til brugerstatistikken ved at dobbeltklikke på deres navne, som derefter

skrives med blåt.

En bruger fjernes fra brugerstatistikken ved at dobbeltklikke på brugerens navn igen.

Der kan vælges mellem to typer statistiske oversigter, hvoraf den ene viser brugernes saldi på

den valgte periodes slutdato (se eksemplet herover), og den anden viser det samlede kantinesalg

til hver bruger i den valgte periode (se eksemplet på næste side med det tilhørende

udskriftseksempel (i beskåret form), som fremkommer ved klik på Vis udskrift).

I den grafiske præsentation illustreres negative tal med en liggende rød søjle, mens positive tal

illustreres med en liggende blå søjle.

Hvis man vil ændre intervallerne på beløbs-aksen ovenover navnene, skal man indtaste den

ønskede interval længde i feltet Interval.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 41


CARD8-system Kantinesystem

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 42


CARD8-system Kantinesystem

Kantineterminaler/Salgsenheder

Når kantinens salgsenheder er oprettet som terminaler i CARD8 systemet, kan de oprettes i

kantinesystemet i deres respektive kantinesegmenter. For at udføre dette åbnes vinduet

Kantinesegmenter. Derefter åbner man opsætningsvinduet for et enkelt kantinesegment ved at

markere ikonen for segmentet og klikke på knappen Detaljer (man kan også simpelthen

højreklikke på segment-ikonen).

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 43


CARD8-system Kantinesystem

En ny salgsenhed

i det viste

kantinesegment

oprettes

ved at klikke

på Ny salgsenhed

og vælge

den aktuelle

type salgsenhed

(se næste

side).

For en touchskærmterminal

indtastes

det anvendte

pc-navn, og

desuden vælges

den aktuelle

kortlæser

og COM-port.

For UB8 salgsterminaler, CARD8 kantineterminaler, kantine-automater og opvalueringsterminaler

vælges terminalens navn/placering i CARD8 systemet fra en liste i feltet Terminal.

Endelig kan du efter eget valg indtaste/ændre det beskrivende navn for salgsenheden i feltet

Beskrivelse. Dette navn anvendes af kantinesystemet i bl.a. oversigten over transaktioner.

I vinduet Kantinesegmenter vises alle salgsenheder i kantinesystemet, hvis du klikker i feltet

Salgsenheder.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 44


CARD8-system Kantinesystem

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 45


CARD8-system Kantinesystem

Kantineterminalernes beløbsvisning

I det følgende skema kan du se en oversigt over beløbsinformationer, som den enkelte kantineterminal

viser under ekspeditioner mv., altså mens der finder et køb eller en indbetaling sted for

en bruger.

Beløb

Terminaltype

Touch-skærm terminal UB8

salgs-

Salg på kort Jobsalg

terminal

CARD8

kantineterminal

Automat

CTV8

opvalueringsterminal

c

Aktuel kantine-saldo Ja Nej Ja Ja Nej Ja

Total for den aktuelle

ekspedition

Kreditramme

(“Max. kredit”)

Aktuelt disponibelt

beløb

d d

Ja Ja Ja Ja Nej Nej

a a, b

Ja Ja Nej Nej Nej Nej

a a, b

Ja Ja Nej Nej Ja Nej

NOTER

a: Visning kan slås fra i systemets grundopsætning.

b: Kreditrammen er altid 0 ved jobsalg. Men der kan ske salg alligevel, og det “disponible” beløb får derfor

negativt fortegn, når der registreres et salg.

c: Den samlede købssaldo for et job kan fås via vinduet Jobsalg.

d: Der kan kun købes én vare pr. “ekspedition” ved automater og på CARD8 kantine-terminaler.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 46


CARD8-system Kantinesystem

Logninger fra kantineterminalerne

CARD8 systemets generelle hændelseslog viser blandt andet registreringer af salg og indbetalinger

fra kantineterminaler, som kan være tilsluttet en C8C concentrator, hvilket vil sige fra alle

kantineterminaler undtagen touch-skærm terminaler.

Hvis forbindelsen afbrydes mellem systemets master-pc og en concentrator, som har en kantineterminal

tilsluttet, gemmer concentratoren registreringerne fra kantineterminalen.

Ved genetablering af forbindelsen til master-pc’en vil man se, at salg eller indbetalinger, som er

sket, mens forbindelsen var væk, automatisk dukker op som logninger i hændelsesloggen og

som transaktioner i vinduet Bevægelser på kantinekonti.

Men der er naturligvis en grænse for, hvor meget concentratoren kan gemme. For at undgå at

“gamle” salgs- og indbetalingsregistreringer fra kantineterminalerne kan blive overskrevet og

dermed slettet fra concentratorens log-buffer, hvis denne på et tidspunkt løber fuld, kan man i

CARD8 programmet vælge indstillingen Log buffer blokerer når denne er fuld for de(n) concentrator(er),

som kantineterminalerne er sluttet til.

Dette medfører, at systemet blokerer kantineterminalerne, hvis der laves så mange logninger i

systemet, at concentratorens log-buffer fyldes helt op. F.eks. vil UB8 salgsterminalens display vil

i så fald vise firmanavn, dato og klokkeslæt, men det vil - udover måske én enkelt ekspedition -

være umuligt at registrere nyt salg, idet der ikke startes nogen ekspedition, når man på almindelig

vis prøver at få kortlæseren til at læse et kort.

På denne måde bevares registreringer af salg og indbetalinger, som er gennemført på kantineterminalerne.

Når forbindelsen til pc’en genetableres, overføres gemte logninger fra concentratoren til pc’en,

og kantineterminalerne kan igen benyttes som normalt.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 47


CARD8-system Kantinesystem

Operatørbetjening af “touch” terminal

Programstart

Touch-skærm terminalens program startes ved hjælp af kortlæser-ikonen eller på anden måde,

som det er normalt for dine W indows brugerflader.

I vinduet Login vælger man sit operatørnavn som en operatør, der har adgang til at betjene touch

terminalen uden de begrænsninger, som gælder under selvbetjeningsdrift. Hvis der til

operatørnavnet er knyttet et password, indtastes dette i feltet Password ved brug af de numeriske

taster i vinduet eller på pc-tastaturet. (Et password til brug i kantinesystemet SKAL bestå af

tal, men der er intet krav til antallet af cifre).

Derefter benyttes OK.

Er det angivne password ikke korrekt, meldes

dette tilbage af systemet.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 48


CARD8-system Kantinesystem

Hvis det angivne password er korrekt, får man adgang til touch-terminalens skærmbillede.

Ekspedition af bruger

En ekspedition indledes ved, at kundens/brugerens kort læses af touch-terminalens kortlæser.

Ved en berøringsfri kortlæser holdes det berøringsfri kort hen til kortlæseren. I en kortlæser til magnetkort indføres

magnetkortet med en glidende bevægelse.

Hvis kunden som bruger i CARD8 systemet er tilknyttet kantinemodulet, vises kundens medarbejdernr.

og navn nederst til venstre i skærmbilledet. Desuden vises kundens aktuelle akkumulerede

kantine-saldo (Saldoen vil være 0 kr., indtil kunden enten køber varer i kantinen eller

foretager en indbetaling. Det samme kan f.eks. gælde for en kreditbruger, når der netop er

eksporteret oplysninger om transaktioner eller saldi fra kantinesystemet - se evt. afsnittet i

denne betjeningsvejledning om eksportering).

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 49


CARD8-system Kantinesystem

Hvis det er valgt i systemets grundopsætning, vises også kundens/brugerens tildelte kreditramme

samt det disponible beløb, som resterer når kundens aktuelle kantine-saldo er medregnet.

Hvis CARD8 systemet er leveret med billedmodul, ses kundens billede oven over kortnummeret.

Hvis brugeren ikke er tilknyttet kantinemodulet,

vises denne fejlmeddelelse:

(Meddelelsen kan evt. betyde, at brugerens kort

slet ikke hører hjemme i det aktuelle CARD8

system).

Når den aktuelle bruger er accepteret af systemet som værende tilknyttet kantinemodulet, registreres

varesalg ganske enkelt ved tryk på varetasterne. Hvis brugeren/kunden køber flere stk. af

den samme vare, registreres det ved at trykke flere gange på den aktuelle varetast eller ved i

nederste højre hjørne af skærmbilledet at taste det aktuelle antal samt X, efterfulgt af et tryk på

varetasten.

I øvrigt kan taster i touch-terminalens skærmbillede, hvorpå der er et tegn med understregning,

alternativt vælges ved at man taster det pågældende tegn på pc’ens tastatur.

Hvis varen ikke er oprettet i det aktuelle kantinesegment, kan operatøren registrere varekøbet

ved at taste beløbet og trykke på “Diverse”-tasten. Hvis varen er oprettet, men ikke har fået en

varetast, kan varen evt. vælges ved at taste varens PLU-nummer og trykke på knappen PLU.

Hvis brugeren ønsker at foretage en indbetaling på sin kantine-konto, indtaster operatøren

beløbet, hvorefter knappen Indbetaling benyttes.

Har man trykket forkert, eller skal en enkelt transaktion i ekspeditionen af en anden grund

annulleres, benyttes Slet bonlinie eller Refundér.

Med knappen Slet bonlinie slettes den markerede eller den seneste transaktion i den igangværende

ekspedition.

Med knappen Refundér oprettes i stedet en “modposteret” transaktion, som kan ophæve

virkningen af én af de transaktioner, som er foretaget i den igangværende eller i en tidligere

ekspedition. Der trykkes på knappen Refundér, og derefter på den aktuelle varetast.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 50


CARD8-system Kantinesystem

Hvis hele den igangværende ekspedition skal annulleres, benyttes Annullér ekspedition. Det

aktuelle bonnr. kommer dermed til at tilhøre en annulleret bon, og bliver således udeladt fra oversigten

over transaktioner.

Hvis operatøren under en ekspedition forsøger at registrere

et varekøb, hvis gennemførelse vil medføre at

kundens samlede kreditramme overskrides, vises dette

skilt:

Når kundens varekøb vises korrekt på skærmen, afsluttes

ekspeditionen med et tryk på Godkend ekspedition.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 51


CARD8-system Kantinesystem

Ekspedition af jobsalg

I stedet for at sælge til en bestemt bruger i kantinesystemet kan operatøren registrere et såkaldt

jobsalg, hvor det aktuelle varesalg registreres under et jobnavn, som man har defineret i

forvejen. Et job kan eksempelvis være et bestemt møde eller en arbejdsgruppe - der er frit slag

med hensyn til anvendelsen af begrebet.

Hvis et varesalg er registreret som jobsalg, skal det ikke eksporteres fra kantinesystemet, idet

efterfølgende afregning af køb markeres for hver enkelt ekspedition (se herunder).

Man kan få udskrevet en liste vedrørende varesalget på et job ved at trykke på Udskriv bon. Listen

viser alle enkelt-transaktioner på de boner, som man har udvalgt til udskriften.

Endelig kan der udskrives en samlet liste over ikke-afregnede boner på alle job ved tryk på

knappen Udskriv udestående.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 52


CARD8-system Kantinesystem

Når man vil oprette et jobnavn og/eller ekspedere et jobsalg, skal man benytte knappen

Funktioner i touch terminalens skærmbillede. Der vises et skilt med funktionsknapper, hvor man

trykker på den øverste knap - Jobsalg.

Derefter fremkommer vinduet Jobsalg (se foregående side), hvor de tre øverste knapper tjener til

at oprette, redigere og slette beskrivelser af jobs.

Når et job er oprettet med nr. og navn, kan der registreres varesalg på jobbet. Man trykker på

linien med jobnavnet, så linien bliver markeret med blåt. Dernæst benyttes Tilføj salg til job,

hvorved en ekspedition indledes. Her vil operatøren bemærke, at der ud for ledeteksterne

Medarb nr. og Navn ikke er anført kundedata, men i stedet blot teksten JOBSALG.

De enkelte varer vælges på samme måde, som når en bruger med kort ekspederes. Ekspeditionen

afsluttes med tryk på Godkend ekspedition, hvorefter oplysninger fra den aktuelle bon straks

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 53


CARD8-system Kantinesystem

vises i et printeksempel på skærmen, som det vil se ud på en tilsluttet printer, der understøtter

W indows standarden. Printeksemplet indeholder bl.a. de enkelte varekøb samt det aktuelle jobs

nummer og navn. Hvis udskriften ønskes, vælges tasten Udskriv. Ellers vælges tasten Luk med

det samme.

Kasseterminalen er derefter klar til ny ekspedition af enten en bruger med kort eller et jobsalg.

Udskrift/Afregning af jobsalg

Ligesom man umiddelbart efter ekspedition af et jobsalg kan få udskrevet et ark med oplysninger

om den aktuelle ekspedition, kan man senere vælge at få en udskrift der indeholder udvalgte

boner fra et bestemt job. Til dette formål åbnes vinduet Jobsalg igen ved at benytte knappen

Funktioner.

Når linien for et job er markeret med blåt, ser man i vinduets nederste panel en oversigt over de

boner, som er registreret på det aktuelle job. Hvis kun et mindre udvalg af bonerne skal med på

udskriften, markeres disse boner ved at benytte Shift-tasten og/eller Ctrl-tasten på pc’ens

tastatur. Hvis alle boner skal medtages, kan man evt. højreklikke på en bonlinie og vælge

punktet Markér alle på den menu, der fremkommer.

Når markeringen af bonlinierne er som ønsket, trykker man på knappen Udskriv bon, hvorefter et

printeksempel vises på skærmen.

Ved afregning (f.eks. efterfølgende kontant betaling) af en bon, der er registreret under et

jobnavn, markeres afregningen med flueben i feltet Afregnet, hvilket udføres ved at højreklikke

på bonlinien og vælge menupunktet Markér som afregnet.

Når du har bekræftet, at markering af afregning ønskes, forsvinder bonlinien umiddelbart fra

vinduet, såfremt afregnede boner ikke skal vises. Men hvis du derefter klikker i feltet Vis

afregnede, vises både afregnede og ikke-afregnede boner på det aktuelle job.

Hvis flere ekspeditioner på et job skal stå som afregnede, markerer man de aktuelle bonlinier

med blåt på samme måde, som det gøres i forbindelse med udskrivning af boner. Derefter

højreklikker man på en af de markerede linier og vælger Markér som afregnet.

Hvis ALLE boner på et eller evt. flere job afregnes på en gang, kan man markere det (eller de)

aktuelle job i det øverste panel i vinduet Jobsalg og få alle omfattede boner vinget af som afregnede

ved at benytte knappen Afregn job.

Vil man have et overblik over kantinens samlede udestående i forbindelse med jobsalg, benyttes

knappen Udskriv udestående. Derefter vises et printeksempel, der indeholder alle ikke-afregnede

boner og en sammentælling af bontotalerne for hvert job og samlet. Udskrift fås ved tryk på

Udskriv.

Varetaster med fed skrift

For at gøre teksterne på varetasterne lettere at læse kan teksterne skrives med fed skrifttype.

Dette vælges ikke i programmet, men i forbindelse med den grundlæggende opsætning af

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 54


CARD8-system Kantinesystem

systemet.

Også på den “testknap”, som man ved oprettelse af en vare benytter til at kontrollere udseendet

af en varetast for den pågældende vare, vises teksterne med fed skrifttype. Dermed kan man

sikre sig, at man har valgt et varenavn, der ikke bliver beskåret, fordi det fylder mere end den

faste bredde for en varetast.

Salgsopgørelse m/u nulstilling

Hvis man vil have bonprinteren til at udskrive en bon, der viser salget af varer - fordelt på varegrupper

- på den aktuelle touch-skærm terminal siden sidste nulstilling, skal man trykke på knappen

Funktioner. Der fremkommer en boks som den, der er vist nederst på denne side.

Hvis systemets optælling af varesalget ønskes fortsat fra de niveauer, som fremgår af bonudskriften,

vælges udskrift af en X-bon.

Hvis optællingstotalerne i stedet skal nulstilles, så optællingen af varesalget efter udskrivning af

bonen starter forfra, vælges udskrift af en Z-bon.

Når salgsopgørelsen på en touch-skærm terminal nulstilles, får alle kortsalgstransaktioner som

er registreret på den pågældende terminal siden den foregående nulstilling status som afregnede.

Dette kan man se i kolonnen Afregnet i vinduet Transaktioner. Man får kolonnen føjet til

visningen i vinduet ved at benytte knappen med gitteret.

Udskrift af bonstrimmel

De opstillinger, som ekspedienten ser på “bonstrimmelen”

i touch-terminalens skærmbillede, kan udskrives

på den printer, som er valgt i CARD8 systemets driftsmenu.

Hvis man trykker på knappen Funktioner og dernæst

på Udskriv bonstrimmel, vises på skærmen et antal

printsider som indeholder de ekspeditioner, der er sket

siden seneste opstart af touch-skærm terminalen. Man

kan herefter bladre i siderne vha. knapperne øverst på

skærmen, eller vælge at udskrive en enkelt side eller

alle sider på den tilsluttede printer.

Afslutning af kantinesystem

Hvis kantineterminalen ønskes lukket, skal man trykke

på knappen Funktioner.

Derefter vælges Afslut kantinesystem.

Selvbetjening af “touch” terminal

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 55


CARD8-system Kantinesystem

Programstart

Touch-skærm terminalens program startes ved hjælp af kortlæser-ikonen eller på anden måde,

som det er normalt for dine W indows brugerflader.

Først fremkommer vinduet Login. Her skal man markere en operatør, hvis rettighedsopsætning

passer til selvbetjeningsdrift. Hvis der i opsætningen af operatørerne er defineret et password for

den aktuelle operatør, indtastes password’et i feltet Password ved brug af vinduets numeriske

taster. (Et password til brug i kantinesystemet SKAL bestå af tal. Der er intet krav til antallet af

cifre).

Derefter trykkes på OK.

Er det angivne password ikke korrekt, meldes dette tilbage af systemet.

Er det angivne password derimod korrekt, får man

adgang til kantineterminalens skærmbillede.

Ekspedition

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 56


CARD8-system Kantinesystem

En ekspedition indledes, når kundens/brugerens kort læses af touch-terminalens kortlæser.

Ved en berøringsfri kortlæser holder kunden det berøringsfri kort hen til kortlæseren. I en kortlæser til magnetkort

indføres magnetkortet med en glidende bevægelse.

Hvis kunden som bruger i CARD8 systemet er tilknyttet kantinemodulet, vises kundens medarbejdernr.

og navn nederst til venstre i skærmbilledet. Desuden vises kundens aktuelle akkumulerede

købssaldo Desuden vises kundens aktuelle akkumulerede kantine-saldo (Saldoen vil

være 0 kr., indtil kunden enten køber varer i kantinen eller foretager en indbetaling. Desuden kan

saldoen være 0 kr. for en kreditbruger, når der netop er eksporteret data vedr. transaktioner eller

saldi fra kantinesystemet - se afsnittet om eksportering i denne betjeningsvejledning).

Hvis det er valgt i systemets grundopsætning, vises også kundens/brugerens tildelte kreditramme

samt det disponible beløb, som resterer når kundens aktuelle kantine-saldo er

medregnet.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 57


CARD8-system Kantinesystem

Når den aktuelle bruger er accepteret af systemet som værende tilknyttet kantinemodulet, er en

ekspedition dermed påbegyndt, og varesalg registreres ganske enkelt ved tryk på varetasterne.

Hvis brugeren/kunden køber flere stk. af den samme vare, registreres det ved at trykke flere

gange på den aktuelle varetast.

Hvis kunden har trykket forkert, benyttes knappen Slet bonlinie til at slette de(n) senest foretagne

transaktion(er). Hvis kunden evt. vil slette en transaktion, som ikke er den senest foretagne,

markeres den aktuelle bonlinie ved at trykke på den, hvorefter knappen Slet bonlinie benyttes.

Hvis hele den igangværende ekspedition skal annulleres, benyttes Annullér ekspedition. Det

aktuelle bonnr. kommer dermed til at tilhøre en annulleret bon, og bliver således udeladt fra oversigten

Bevægelser på kantinekonti.

Taster i kasseterminalens skærmbillede, hvorpå der er et tegn med understregning, kan også

vælges ved at man taster det pågældende tegn på pc’ens tastatur.

Hvis kunden under en ekspedition forsøger at

registrere et varekøb, som ikke kan dækkes af

kundens disponible beløb, vises dette skilt:

Når kundens varekøb vises korrekt på skærmen, afsluttes ekspeditionen med et tryk på

Godkend ekspedition.

Bonoplysningerne vedrørende ekspeditionen bliver ikke som under drift med operatørbetjening

stående på skærmen, men forsvinder derimod efter tryk på Godkend ekspedition (hvis kunden

ifølge den valgte opsætning skal svare på, om bonudskrift ønskes, forsvinder bonoplysningerne

dog først efter, at boksen med dette spørgsmål er lukket med tryk på Ja eller Nej).

Der er også andre måder, hvorpå en ekspedition afsluttes under selvbetjeningsdrift, se følgende

afsnit.

Afslutning af ekspedition

Der kan fastsættes en tidsgrænse for, hvor længe der må gå indtil et nyt valg sker under en

ekspedition med selvbetjening. Denne grænse indstilles i feltet Timeout, som findes på fanebladet

Selvbetjening i vinduet Opsætning af kantine (Vælg punktet Indstillinger i menuen Kantine).

Hvis timeout tiden når at løbe ud, efter at kunden har valgt én eller flere varer, har det samme

virkning, som hvis der var blevet trykket på Godkend ekspedition. Kunden anses altså for at have

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 58


CARD8-system Kantinesystem

fået de varer, som er valgt. Der bliver ikke mulighed for at få udskrevet bon.

Hvis kunden ønsker at fortryde valget af en enkelt vare, benyttes som tidligere nævnt Slet

bonlinie. Hvis man vil fortryde alle varevalg under den igangværende ekspedition og samtidigt

afbryde ekspeditionen, benyttes Annullér ekspedition. Men disse knapper skal benyttes inden

udløbet af timeout tiden.

Hvis en ekspedition afbrydes ved, at kortlæseren læser et ID-kort - det være sig en ny kundes

kort eller den aktuelle kundes kort - anses de netop valgte varer for købt.

Alle købsregistreringer kan ses i kantinestyringsprogrammets vindue Bevægelser på kantinekonti,

hvor en transaktionslinie viser købet af en bestemt vare i en bestemt ekspedition. Hvis man i

dette vindue udvider datavisningen med kolonnen Afsluttet af, kan man se hvordan hver enkelt

transaktion/ekspedition er blevet afsluttet, jævnfør de ovennævnte alternativer.

Varetaster med fed skrift

For at gøre teksterne på varetasterne lettere at læse kan teksterne skrives med fed skrifttype.

Denne indstilling vælges ikke i programmet, men ved den grundlæggende opsætning af

kantinesystemet.

Bemærk at et varenavn, der fylder varetasten helt i dens bredde skrevet med normal skrift, vil nå

ud over tastens kanter, når det skrives med fed skrift, hvorfor varenavnet bliver beskåret en

smule.

Kvitteringer

Bon/kvittering kan udskrives fra bonprinteren efter en ekspedition, som er afsluttet med et tryk på

tasten Godkend ekspedition.

Øverst på bonen/kvitteringen ses de tekster, som man har defineret under punktet Indstillinger i

CARD8 programmets menu Kantine.

Endvidere indeholder bonen et bonnr., dato og tidspunkt for ekspeditionens påbegyndelse,

ekspedientnavn (under selvbetjeningsdrift benyttes Selvbetjening som ekspedientnavn) samt

kassenavn. Derefter vises for hver transaktion i ekspeditionen hvilken vare der er købt, antal stk.

af varen, og det samlede beløb for varen.

Nederst på bonen vises det totale beløb for ekspeditionen samt den aktuelle brugers totale

kantine-saldo efter dette varekøb.

Nedlukning af touch terminal

For at få udskrift af varesalgsbon m/u nulstilling af varesalgsopgørelsen eller for at lukke touchskærm

terminalen ned, skal man klikke på knappen Funktioner nederst til venstre i touch

terminalens skærmbillede.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 59


CARD8-system Kantinesystem

Under selvbetjeningsdrift får man dog kun adgang til disse

funktioner, hvis man også indtaster en speciel pinkode.

Der skal benyttes den pinkode, som er valgt under punktet

Indstillinger i CARD8 programmets menu Kantine.

Pinkoden indtastes ved at trykke på tasterne i boksen

Tast pinkode.

Derefter fremkommer en boks med funktionstaster.

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 60


CARD8-system Kantinesystem

UB8 salgsterminal

Opsætning

Varerne oprettes i det aktuelle kantinesegment i vinduet Varer, sådan som det er beskrevet

tidligere i denne betjeningsvejledning (Man får kolonnen med PLU-numre vist ved at benytte

knappen med gitteret på).

Op til 22 varer kan knyttes direkte til en menutast på UB8 salgsterminalen. Derudover kan salg af

specifikke varer/menuer registreres ved at anvende PLU-numrene.

Omkring vareoprettelse set i forhold til UB8 salgsterminalens funktion skal dog fremhæves, at

PLU-numrene skal være i området 1-499, hvis de skal kunne vælges på salgsterminalen. Man

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 61


CARD8-system Kantinesystem

kan godt indtaste

højere PLU-numre

på salgsterminalen,

men de

accepteres ikke,

og salgsterminalen

svarer med

den samme tekst

som hvis et ikke

oprettet PLU-nr.

mellem 1 og 499

indtastes. Denne

tekst vises i øvrigt

også, hvis en

menutast uden

en tilknyttet vare

benyttes.

Specielle nulprisvarer,

som er

oprettet med en

pris på 0,00 kr.

med det formål,

at man kan indtaste

en pris under

ekspeditionen,

kan også bruges

til salg på UB8

salgsterminalen.

Af de oprettede varer kan - som nævnt - op til 22 varer knyttes direkte til hver sin menutast på

UB8 salgsterminalen.

Til dette formål benyttes de første 22 taster i Profil 0 i vinduet Opsætning af kantineterminal.

(Tilknytning af varer til taster på en touch-skærm terminal i det samme kantinesegment udføres

ligeså i dette vindue. Man kan evt. vælge at benytte en af vinduets andre tre profiler til touchskærm

terminalen).

Varerne som er knyttet til tast nr. 1-11 i Profil 0, kan vælges ved tryk på de 11 menutaster i den

første række taster på salgsterminalen, og de varer som er knyttet til tast nr. 12-22 kan vælges

ved tryk på de 11 menutaster i den anden række taster på salgsterminalen.

Hvis en af de første 22 taster i Profil 0 ikke har fået tilknyttet en vare, registreres der ikke noget

BUANCO SYSTEM A/S WWW.BUANCO.DK 62


CARD8-system Kantinesystem

salg ved tryk på den tilsvarende menutast på salgsterminalen.

Vil man registrere salg af flere end 22 forskellige varer, kan man som nævnt ovenfor benytte de

PLU-numre, som er defineret ved oprettelsen af varerne.

En nulpris-vare skal dog være knyttet til en menutast, for at man kan vælge varen på salgsterminalen

med fri indtastning af varens pris. Man kan altså ikke benytte et PLU-nr. i denne

situation.

OBS. Hvis man ændrer i tilknytningen af varer til salgsterminalens menutaster, vil det tage systemet lidt tid (evt. omkring

1 minut) at opdatere terminalens indstillinger.

Man bør afvente dette, inden man benytter salgsterminalens menutaster. Hold evt. øje med systemets status mht.

opdateringen i vinduet Opdateringer på vej til concentrator(er), som findes i CARD8 programmets startbillede.

Betjening

I salgsterminalens display vises fra start bl.a. firmanavn samt dato og klokkeslæt.

En ekspedition indledes, når kundens/brugerens kort læses af salgsterminalens kortlæser.

I en kortlæser til magnetkort indføres magnetkortet med magnetstriben vendt ind mod salgsterminalens display. Ved en

berøringsfri kortlæser holdes det berøringsfri kort blot hen til kortlæseren.

Hvis kortet genkendes som udleveret til en kantinebruger, vises denne brugers initialer og

aktuelle kantinesaldo umiddelbart i displayet.

Hvis kortet ikke er udleveret til en bruger i CARD8 systemet, vises teksten IKKE OK i displayet.

Når et kort er genkendt af systemet, kan der registreres salg af varer, hvor den aktuelle brugers

kreditmaksimum ikke må overskrides.

Salg registreres ganske enkelt ved tryk på de menutaster, som repræsenterer de ønskede varer.

Imens vil displayets nederste linie vise antal stk. af den valgte vare samt varens navn og pris,

mens den øverste linie viser brugerens samlede kantinesaldo og summen af varekøbene under

den igangværende ekspedition.

Hvis der ønskes mere end et stk. af en vare, kan man trykke flere gange på den aktuelle

menutast eller benytte X-tasten som gangetast. Købes der f.eks. 4 kopper kaffe, kan man taste 4

X (Menutasten for en kop kaffe).

Del-tasten kan benyttes til sletning af en indtastning, hvor der endnu ikke er foretaget et varevalg,

som f.eks. en indtastning af et stykantal.

Minus-tasten benyttes for at annullere en salgsregistrering helt eller delvist. Hvis man netop har

tastet 4 X (Menutasten for en kop kaffe), hvor der alligevel kun købes 3 kopper kaffe, kan man

annullere den ene kop kaffe ved simpelthen at trykke på minustasten én gang. Skal alle 4 kopper

kaffe annulleres, må man taste “minus” 4 gange.

Buanco System A/S www.buanco.dk 63


CARD8-system Kantinesystem

Tidligere transaktioner inden for den igangværende ekspedition kan annulleres med minustasten,

hvis man først vælger en vare mere af samme slags som den vare, der skal annulleres

fra ekspeditionen. Trækker man ekspeditionen ud, så timeout-grænsen overskrides, bliver de

registrerede varer betragtet som købt.

Til registrering af salg af en vare, som ikke er knyttet til en menutast, men som er oprettet i det

aktuelle kantinesegment med et PLU-nr., benyttes W -tasten. Man indtaster først PLU-nummeret

og trykker derefter på W .

Hvis man vil vælge flere stk. af den pågældende vare, kan der kombineres med X-tasten. Skal

der f.eks. registreres salg af 3 stk. af varen, kan man taste 3 X (varens PLU-nummer) W .

Som nævnt i afsnittet om opsætning af UB8 terminalen kan man også registrere salg af en

nulpris-vare, hvor prisen frit kan indtastes. Dertil benyttes en menutast, som har fået en nulprisvare

tilknyttet. Man indtaster først prisen på salgsterminalens tastatur, hvorefter nulprisvarens

menutast benyttes.

Det er muligt at knytte flere forskellige nulpris-varer til hver sin menutast.

Der kan - på almindelig vis - vælges flere stk. af en nulpris-vare. F.eks. kan man taste 4 X

(Prisen på den aktuelle vare) (Nulpris-menutast) .

Hvis man under en ekspedition vælger en vare (eller vha. X-tasten et antal stk. af en vare), som

brugeren ikke kan købe, uden at brugerens kreditmaksimum bliver overskredet, vises en

meddelelse herom i displayet, og det aktuelle varevalg annulleres.

Man kan herefter vælge en billigere vare (eller færre stk. af den valgte vare), sådan at varekøbet

ikke medfører overskridelse af den maksimale kredit, eller man kan vælge at afslutte ekspeditionen.

For at afslutte den igangværende ekspedition trykkes på Enter-tasten (Den aflange tast med

pilen).

Hvis ekspeditionen afbrydes ved, at en anden brugers kort eller den aktuelle brugers kort (igen)

læses af kortlæseren, betragtes de valgte varer også som købt.

Buanco System A/S www.buanco.dk 64


CARD8-system Kantinesystem

CARD8 kantine-terminal

På CARD8 kantine-terminalen kan en kantine-bruger på enkel måde selv registrere køb af op til

9 forskellige menuer/varer.

Opsætning

Varerne oprettes for det aktuelle kantinesegment i vinduet Varer, sådan som det er beskrevet

tidligere i denne betjeningsvejledning. Når dette er gjort, knyttes de ønskede varer til tasterne 1-9

på CARD8 kantine-terminalen i vinduet Opsætning af varetaster.

Bemærk at du skal anvende Profil 0 for at knytte varer til CARD8 kantine-terminalens menutaster.

Den valgte opsætning vil være gældende for CARD8 kantine-terminaler i det aktuelle

kantine-segment. Hvis en liste over tasterne og de tilknyttede varer/menuer ønskes udskrevet,

kan knappen Vis udskrift benyttes. Forinden kan man tilpasse udskriftsbilledets indhold til det

Buanco System A/S www.buanco.dk 65


CARD8-system Kantinesystem

aktuelle formål ved at udvælge de første 9 taster, og ved at fravælge en eller to kolonner som

f.eks. Varegruppe (brug henholdsvis filter- og gitterknappen !)

Betjening

Når en kantinebruger indfører sit kort i CARD8 kantine-terminalens kortlæser, vises brugerens

initialer og kantine-saldo i terminalens display.

Ved at trykke på en af de 9 menutaster, hvor tallene fra 1 til 9 er påtrykt, vælger brugeren den

vare/menu, som er knyttet til den pågældende tast. Varens navn og pris vises i terminalens

display. Varekøbet er dermed foretaget og kan ikke annulleres.

Hvis brugeren vil købe flere forskellige varer eller mere end ét stk. af den samme vare, benyttes

den beskrevne fremgangsmåde igen.

Hvis brugerens maksimale kredit ville blive overskredet ved det ønskede køb, viser displayet ikke

varenavn og -pris, men i stedet vises teksten IKKE PENGE NOK. Det ønskede køb kan altså

ikke foretages inden for brugerens aktuelle kreditramme.

Hvis en bruger lige netop har købt så meget, at kreditrammen er udnyttet fuldt ud, viser displayet

teksten INGEN KREDIT, når brugeren næste gang indfører kortet i terminalens kortlæser.

Samme tekst vises, hvis brugeren findes i CARD8 systemet, men ikke er tilknyttet kantinemodulet.

Hvis man i terminalens kortlæser indfører et kort, som ikke er udleveret til en bruger i systemet,

vises teksten UKENDT KORT.

Er der mere end én kodning på et kort, kan man få teksten UKENDT KORT vist, selvom kortet er

udleveret, nemlig hvis den læste kodning på kortet mangler at blive allokeret til kortet i CARD8

systemet.

Skal en kantinebrugers købsmuligheder ved anvendelse af ID-kortet udvides, kan en systemoperatør

forøge brugerens maksimale kredit, eller brugeren kan alternativt foretage en indbetaling på

sin kantine-konto ved en opvalueringsterminal eller på anden måde.

Buanco System A/S www.buanco.dk 66


CARD8-system Kantinesystem

Automater

Følgende typer automater kan indgå i Buancos kantinesystem:

En varmdriksautomat, hvor brugeren selv skal placere en kop eller en kande i automaten for at

få den friskbryggede drik.

En fødevare-/snackautomat med tromleopbygning.

Brugerens ID-kort skal registreres af automatens kortlæser (f.eks. en indstikslæser), for hver

gang en vare ønskes købt.

Når et kort er læst af kortlæseren, og den aktuelle bruger har adgang til at købe varer fra

automaten samt et disponibelt beløb ( = kreditmaksimum + saldo ) til rådighed i kantinesystemet,

viser automaten det disponible beløb i displayet. Brugeren kan derefter frit vælge en vare fra

automaten, blot varens pris ikke overstiger det disponible beløb.

Bemærk dog, at det højeste disponible beløb som automaten kan vise er 655.25 kr., hvorfor

visning af nøjagtigt dette beløb betyder, at brugerens faktiske disponible beløb er 655.25 kr. eller

mere.

Ønsker brugeren alligevel ikke at købe noget fra automaten, skal kortet læses igen af kortlæseren

for annullering. Sker dette ikke, vil det disponible beløb på kortet - indtil udløbet af

automatens indstillede operationstid - kunne anvendes af den næste kunde til et køb.

Operationstid og alarmtid for en automat indstilles under CARD8 systemets terminalopsætning.

For en varmdriksautomat er alarmtiden den tid, som kan gå med fremstilling af en drik efter

brugerens valg af drikken. Hvis fremstillingstiden overskrider alarmtiden, kommer der en

meddelelse herom i CARD8 systemets hændelseslog.

OBS. Varenavne og -priser for snacks, drikke o.a. fra automater indstilles på den aktuelle

automat i automatens egen software og altså ikke i C8W IN32-programmet.

Også salg fra automater vises blandt salgstransaktionerne i kantinestyringsprogrammets vindue

Bevægelser på kantinekonti. De specifikke varenavne vises dog ikke, idet feltet Vare indeholder

teksten Automatsalg ved alle automat-transaktioner. I feltet Stk. pris ser man ved automatsalg -

som ved øvrigt salg - den specifikke varepris.

På en periodesalgsudskrift, som viser varesalget fordelt på varer (og hvor salget altså ikke er delt

op på enkelttransaktioner), anføres salg af forskellige automatvarer under ét som Automatsalg,

og størrelsen af det samlede automatsalg vises.

Buanco System A/S www.buanco.dk 67


CARD8-system Kantinesystem

Opvalueringsterminal (CTV8)

Kantinesystemets CTV8 opvalueringsterminal er en seddel- og møntautomat, hvor en kantinebruger

kan indbetale et beløb på sin kantinekonto. Beløbet kan derefter udnyttes til køb med kort

i alle de kantinesegmenter, som findes i det aktuelle kantinesystem.

De mønt- og seddelværdier som kan benyttes i opvalueringsterminalen skal være indtastet i

vinduet Opsætning af mønt-/seddeltyper, se også afsnittet Mønter og sedler i denne betjeningsvejledning.

Når brugeren indfører sit magnetkort i opvalueringsterminalens kortslids og trækker magnetkortet

ned gennem slidsen, vises brugerens initialer og saldo i terminalens display. Brugeren kan nu

indføre sedler i seddellæseren og/eller mønter i møntindkastet. For hver indført seddel/mønt

skifter displayet til den nye saldo.

Også indbetalinger via opvalueringsterminalen kan vises i oversigten over transaktioner i vinduet

Bevægelser på kantinekonti, se eksemplet.

Buanco System A/S www.buanco.dk 68


CARD8-system Kantinesystem

Kontantbeholdning i opvalueringsterminalen

Værdien af tilladte mønter og sedler, som er indført korrekt i en opvalueringsterminal siden sidste

afregning, dvs. siden seneste nulstilling af terminalens kontantbeholdning, vises i kantinestyringsprogrammets

vindue Status for opvalueringsenheder.

Umiddelbart vises kun opvalueringsterminaler i det aktuelt valgte kantinesegment (navnet på

segmentet fremgår af programmets statuslinie). Men hvis man klikker i feltet øverst i vinduet,

vises alle opvalueringsterminaler i kantinesystemet med angivelse af den enkelte terminals

segment.

Man nulstiller systemets opgørelse af opvalueringsterminalens kassebeholdning ved at klikke på

linien for den aktuelle terminal, så den markeres

med gråt, og dernæst klikke på nulstillingsknappen

nederst i vinduet. Derved fremkommer skiltet

til højre:

Ved klik på Ja ændres den opgjorte kontantbeholdning

til 0 kr. og systemet indsætter i feltet

Sidst afregnet det aktuelle tidspunkt.

Buanco System A/S www.buanco.dk 69

More magazines by this user
Similar magazines