Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

Kulturarvsstyrelsens udpegning af kulturarvsareal Børglum Kloster

ligger skjult under jordoverfladen. Det drejer sig om

spor af huse, begravelser, handelspladser, hellige offermoser

oma. Et kulturarvsareal må ikke forveksles med

et kulturmiljø.

Et ca. 2 km² stort område omkring Børglum Kloster er af

Kulturarvsstyrelsen i 2004 udlagt som kulturarvsareal af

national betydning 5 .

En af de fundne genstande tiltrækker sig speciel opmæsomhed,

da det opfattes som et bindeled mellem

kongsgård og bispegård/kloster. På lokalitet 74 (Mariegårdssiden

af skellet mellem ejerlavene Børglum Kloster

Hovedgård og Mariegårde) er fundet en billedsten

med et ansigt med en kongekrone og i baggrunden en

miniaturebygning med hvælvet tagryg og tilspidsede

gavle med konvekse sider. Et stort kors er markeret på

den ene gavl.

5. På www.dkconline.dk er der adgang til en database med de

48 vigtigste arealer med kulturarv. Desuden findes beskrivelse

af steder, hvor der tidligere er gjort arkæologiske fund.

18

Kulturmiljø nr. 9: Børglum Kloster

Udsigtsfredningen og kulturarvsarealet overlapper til

dels hinanden, hvilket fremgår af ovenstående kort.

Kulturmiljø – Regionplan 00

Nordjyllands Amt har i regionplan 2005 udlagt et

område nr. 29 ved Børglum Kloster ud fra følgende

Skuespil om Knud den Hellige, Børglum 996

Kulturen mellem kyst og land

elementer: Kloster, kirke, herregårdslandskab og mølle.

Området er afgrænset som vist på ovenstående kort.

Det ses umiddelbart, at der ikke er sammenfald mellem

det af Nordjyllands Amt udlagte kulturmiljøområde og

hhv. fredning og kulturarvsareal.

Præmonstratensere på besøg i Børglum Klosterkirke i august 004

- Anne Rottbøll fortæller om klostrets historie

More magazines by this user
Similar magazines