Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

. Perspektivering

Børglum Kloster rummer som historisk element og

monument en stor og vigtig kilde til fælles identitet og

historiefortælling i Hjørring kommune. Koblingen til

den markante personlighed Stygge Krumpen og hele

den farverige historie om magtspil og intriger giver

historien liv og potentiale til formidling.

Børglum Kloster tilfører yderligere som markant

landskabeligt element egnen et vartegn af format, der

kan bruges i mange sammenhænge. Set i lyset af de

muligheder som Børglum Kloster rummer som landskabselement,

som baggrund for historiefortællere,

som oplevelses- og besøgsattraktion – både tæt på og

på afstand – så er de nuværende beskyttende tiltag

sandsynligvis ikke tilstrækkelige. I relation til den fysiske

planlægning bør det også overvejes, om den eksisterende

fredning yder Børglum Kloster den beskyttelse

og omgivelsessituation, som på sigt er nødvendigt for

at fastholde dets karakter – dvs. der er både tale om

indsigts- og udsigtshensyn. Desuden kan der ses på udpegningen

af kulturarvsareal i forhold til de lokaliteter,

der allerede gennem fund er knyttet op på kulturarv,

og de lokaliteter, som forventes at rumme fund – specielt

syd for det nuværende bygningskompleks.

Flere af de mindre lokaliteter inden for en beskeden

radius har en høj fortælleværdi som f.eks. Bålhøj, Bodils

Kilde og Børglum Kloster Mølle. Dette kunne i en langsigtet

indsats forstærkes til en højere fortælleværdi og

med mulighed for øget egenoplevelse.

Ligesom en mere samlet formidling af Børglum Kloster,

dets sammenhæng til flere af egnens hovedgårde, kirkerne,

de øvrige middelalderspor og fortællingerne om

Stygge Krumpen rummer et meget stort og uudnyttet

potentiale i turistmæssig og egnshistorisk sammenhæng.

Dette gælder også de sporadiske stielementer,

der i en videreudvikling under respekt for de forskellige

ejerforhold og adgangsforhold kan knyttes mere

sammen og netop gennem en sammenbinding kan

give identitet og kulturhistorie nye dimensioner, som

er synlige for turister og områdets besøgende. Hjørring

Kommune kan spille en mere aktiv rolle i en større

sikring af Børglum Kloster som element og historiefortæller

i landskabet samt i forhold til den formidling, der

sker af klostret og dets sammenhæng til omgivelserne

samt den formidling, der sker fra klostret udstillinger.

Vendsyssel Historiske Museum har udstillet en stor del

af sin vogn- og kanesamling i den gamle hestestald.

Skuespil om Stygge Krumpen, Børglum Kloster 998

Koncert i Børglum Klosterkirke en aften i august 004

I Stygge Krumpens fodspor

Hjørring Kommune 19

More magazines by this user
Similar magazines