Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

VREJLEV KLOSTER

Vrejlev Kloster udgør sammen med Børglum Kloster

Hjørring Kommunes mest centrale kulturmiljøer for

formidlingen af middelalderens historie. I det følgende

beskrives Klostrets fysiske kulturarv og dets sammenhæng

til omgivelserne.

Vrejlev Kloster ligger i Vrejlev Sogn, Hjørring Kommune,

ca. ti km syd for Hjørring og omtrent to km nord - nordøst

for stationsbyen Vrå.

Undergrunden består af moræne- og smeltevandssand,

vest og syd for Vrejlev Kloster findes kløfter med smeltevandstørv.

Rakkeby Å danner sogneskel mod vest

(mod Vrå sogn), Uggerby Å løber i sogneskellet mod

øst (mod Tårs sogn) og Vrejlev Bæk mod syd. Jordbunden

er de fleste steder i sognets sydlige del af lettere

beskaffenhed, sandet muld.

Vrejlev Kloster og Børglum Kloster må ses som en præmonstratensisk

enhed. Foruden Vrejlev, fra begyndelsen

af 1200-tallet, husede ordenens eneste danske non-

0

nekloster, var det også her Børglum havde sin vigtigste

”curia”, det vil sige produktionsgård. En synsforretning

fra 1574 giver et godt billede af gårdens størrelse:

1: Nonnefløjen, i meget dårlig stand.

2: Toetagers stenhus i borggården.

3: Fire andre huse, muret mellem stænger, stråtækt,

måler 34 fag.

4: Lade 10 sul lang, muret mellem stænger, stråtækt og

med udhus i begge ender.

5: Endnu en gammel lade, 19 fag lang, ellers som førnævnte

lade.

6: Lerslagen fælade, 44 fag lang, stråtækt.

7: Stald, fæhus, lerslagen mellem stænger, 25 fag lang.

8: Endnu en gammel stald i ladegården, lerslagen mellem

stænger, stråtækt. 15 fag lang.

9: Smedje udenfor gården, muret mellem stænger,

tegltag, 4 fag lang.

10: To andre stuehuse uden tag og spær.

11: Et mindre stenhus med stentag i klostergården.

12: Kirken, tækt med bly.

Kulturen mellem kyst og land

.1 Stednavn

I 1253 skrives navnet: Wreeluft cloesteer, i 1268 Wrælefh

claustro og i 1335 Wrechløøf. Stednavneordbogen

fortæller om Vrejlev: Vrej- dvs. 1. led i Vrejlev er måske

afledt af mandsnavnet i gammeldansk Wræki, og 2. led

–lev betegner hovedgård. Før 1268 kendes det og

som Wrælehf. En variant lyder: Wrækis Lev = ”det, som

Wræki efterlod sig”. Under alle omstændigheder tyder

navnet på, at der helt tilbage i jernalderen har boet en

fornem stormand her.

. Bygningshistorie før reformationen

Hvornår Vrejlev Kloster er grundlagt, vides ikke med

sikkerhed. Den nuværende kirke er påbegyndt ca. 1160.

Traditionen foreskriver, at kirken er det første, der bygges

i et klosteranlæg. Ofte er det dog også kirken, det

trækker længst ud med at færdiggøre. Kirken er indviet

til Sankt Nikolaus, der er skytshelgen for søfolk, handelsrejsende,

købmænd og børn. Præmonstratenserordenen

anfører selv 1215 som det år, hvor nonneklostret

grundlægges.

Vrejlev Kloster, set fra klostergården

More magazines by this user
Similar magazines