Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

. Perspektivering

Voldstederne er synlige anlæg i landskabet og er

fredede fortidsminder ifølge Naturbeskyttelsesloven.

Dertil kommer, at flere af dem er tinglyst fredede, men

ikke desto mindre må anlæggene generelt set anses

for at være truede af landbrug, skovbrug eller af en naturlig

vegetation. Voldstederne rummer en stor værdi

i landskabet som synlige spor på en ganske bestemt

periode i historien.

Ved og på mange anlæg er det tilladt at lade kvæg og/

eller får afgræsse områderne. Skønt dette ikke umiddelbart

lyder som en voldsom trussel mod voldstederne,

indebærer afgræsningen og dyrenes færdsel en nedslidning

af de enkelte anlæg. Jordoverfladen blotlægges

på bankernes skråninger og topflader, og der åbnes

derved for erosion. Ved andre voldsteder dyrkes jorden

forholdsvis tæt på selve anlægget, og denne dyrkning

kan være ødelæggende for især de arkæologiske levn,

der måtte ligge skjult under terræn.

Bevoksning af træer og/eller buskads på voldstederne

slører i mange tilfælde oplevelsen af anlægget, og

f.eks. rodvæltede træer kan være ødelæggende for de

arkæologiske levn under terræn.

Det kan derfor generelt anbefales, at voldstederne i

fremtiden plejes mere omhyggeligt, end det er tilfældet

i dag, f.eks. ved fældning af træer, rydning af buskadser

og slåning af græs.

Adgangen til at lade dyr afgræsse voldstederne bør

nøje vurderes i hvert enkelt tilfælde, og ved de mest

nedslidte anlæg bør det ikke tillades. Myndigheder bør

opnå frivillige aftaler med lodsejere om begrænsninger

i dyrs færdsel på voldstederne, og dyrkning tæt på

voldstederne bør undgås, gerne ved frivillige aftaler

med lodsejere.

Det kan derfor generelt anbefales, at voldstederne i

fremtiden plejes mere omhyggeligt, end det er tilfældet

i dag, f.eks. ved fældning af træer, rydning af buskadser

og slåning af græs.

Voldstedet ved Asdal

Hjørring Kommune

HELLIGKILDER

I Stygge Krumpens fodspor

Før der blev bygget kirker, var det ved helligkilderne

man døbte folk. Det foregik i store kar hvori de personer

der skulle døbes kunne få hele kroppen under

vand. Helligkilderne havde stor betydning som valfartssteder

i Middelalderen, og gav et betydeligt økonomisk

afkast til Kirken. I denne oversigt er der medtaget de

helligkilder, hvortil der knytter sig et kristent helgennavn,

samt de mere usikre unavngivne helligkilder i

Hjørring Kommune.

Navngivne Helligkilder

Sankt Bodils Kilde, Børglum

Findes ved Børglum Kloster, på nordsiden af Bodilshøj,

hvorpå Møllen står.

Det er mest tænkeligt, at der er tale om Erik Ejegods

dronning Bodil, der i en periode i middelalderen har

været dyrket som lokalhelgen ved Børglum. Sammen

med sin mand drager dronning Bodil 1103 på korstog

til Det Hellige Land. Kong Erik dør på Cypern, men Bodil

fortsætter sammen med hæren til Jerusalem, hvor hun

1104 dør på Oliebjerget. Hun får en usædvanlig flot

begravelse i den kirke, hvor selveste Jomfru Maria er

begravet. Hun får en så glorværdig død, at det sagtens

kan have givet anledning til, at hendes slægtninge,

biskopperne på Børglum, har fejret hende som lokalhelgen.

Sankt Bodils Kilde, Børglum - kilden ses til højre i billedet

More magazines by this user
Similar magazines