Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

INDLEDNING

Børglum Kloster står som et af de mest centrale og

indlysende kulturmiljøer i Hjørring Kommune hvad

angår symbolværdi, identitet og oplevelse af fælleseje.

Titlen på dette delprojekt om middelalderens kulturspor

er: ”I Stygge Krumpens fodspor”. Stygge Krumpen

skal i denne forbindelse mere billedligt opfattes som

symbol på middelalderens kulturhistorie med Børglum

Kloster som et magtcentrum i middelalderen med stor

indflydelse, ikke alene i Vendsyssel. Ofte var bispen for

Børglum Stift centralt placeret som medlem af Rigets

råd, og derved med til at præge landets udvikling og

historie.

Middelalderen er tiden, hvor Danmark får del i de

kulturelle strømninger i Europa. Det tager især fart efter

begyndelsen af 1200-årene, da unge danske adelsfolk

begynder at studere i Paris.

I rapporten lægges vægt på de to klostre som udvalgte

kulturmiljøer, en beskrivelse af disse samt en beskrivelse

af kirkerne og voldstederne som nogle af de meget

synlige og fortællende spor fra middelalderen.

En stor udfordring i forbindelse med at inddrage middelalderens

kulturarv i formidling, som støttepunkter

for turisme og friluftsliv og i henseende til identitet

og oplevelsesøkonomi mv., er den ofte reducerede

adgang til disse kulturmiljøer. Dette gælder ikke mindst

kirkerne. Derfor bliver formidlingen af historierne

ekstra vigtige. Med det anlagte fokus lægges der og

op til, at der i et senere arbejde kan bygges videre mht.

beskrivelsen af kulturmiljøer og den fortælleværdi, der

knyttes hertil.

Læsevejledning

I delprojekt 2 fokuseres på middelalderens kulturarv

og spor samt de fortællinger, der kan gøre middelalderen

levende. I delprojektet gives et bud på forskellige

kulturmiljøer, der bør være opmærksomhed omkring

i den kommunale planlægning. Disse kulturmiljøer

kan bruges som afsæt for produktudvikling inden for

oplevelsesøkonomi: Fortællinger fra kulturhistorien på

besøgsmål, støttepunkter i landskabet, beskrivelse af

ture, brochurer med stiforløb som forbinder lokaliteter

med relation til ”den fælles historie” om middelalderen.

Delprojekt 2 må ikke læses som en historisk afhandling.

Vægtningen i projektet er fortællingen, myten og

overleveringerne fra en svunden tid - disse giver os et

interessant billede af menneskers liv og tro i middelalderens

Vendsyssel.

Kulturen mellem kyst og land

Kalkmaleri fra Vrå kirke.

En biskop med en nøgen kvinde på vej til helvede

More magazines by this user
Similar magazines