Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

LITTERATURLISTE

Agro Arkitektur Prisen 00 – begrundelse for udpegning

af Kås Hovedgård og Vrejlev Kloster som prismodtagere

i 005.

Henrik Bygholm, Hans Gregersen og Palle Kirkegaard:

Stygge Krumpen – den sidste Børglumbisp, Thisted 1979

Peter Carelli, Lars Hermanson og Hanne Sanders: Ett

annat 00-tal – individ, kollektiv och kulturella mönster i

medeltidens Danmark, Riga 2004

Erik Horskjær (red.), De danske kirker, Vendsyssel, bind 9,

København 1967

Per H. Jacobsen: Kort og godt om danske klostre, København

2000

Gert Jensen, Børglum Kloster, Børglum 2006

Hugo Johanssen: Om vore tidlige teglstenskirkers oprindelse,

artikel i festskrift til Olaf Olsen, København 1988.

Jens Anker Jørgensen og Bente Thomsen: Gyldendals

bog om danske klostre, København 2004

Vilh. la Cour og Hans Stiesdal: Danske voldsteder fra

oldtid og middelalder, Hjørring Amt, København 1963

Niels-Knud Liebgott: Danmark i Middelalderen, Viborg

1998

Vilhelm Lorenzen: De danske præmonstratenserklostres

bygningshistorie, København 1925

Nordjyllands Amt, Regionplan 2005 og udkast til Kulturmiljøbeskrivelser

2006-07

Peter Riemann: Børglum Klosters historie, Hjørring 1941

Peter Riemann: Vrejlev Klosters historie, Hjørring 1947-48

0

Aage Roussell: Børglum Kloster, Nationalmuseets blå

bøger 1958

Benito Scocozza og Grethe Jensen: Danmarkshistoriens

hvem, hvad og hvornår, Politikens etbinds Danmarkshistorie,

København 1999

Niels Peter Stilling: Danmarks slotte og herregårde,

København 2002

J.P. Trap: Danmark: Hjørring Amt, 5. udgave, København

1960

Navne i Danmarkshistorien – 1000 kvinder og mænd fra

Danmarkshistorien, Gyldendals leksikon, København

2004

Gyldendal og Politiken: Danmarkshistorie, bind 4 (hovedforfatter

Ole Fenger), København 2002

En række institutioners hjemmeside bør også nævnes:

Præmonstratenser-ordenens hjemmeside www.premontre.org

(sprog: engelsk og latin).

Den danske katolske kirkes hjemmeside www.catholicweb.dk

og www.katolsk.dk

www.jmmarcussen.dk/historie er en hjemmeside

skrevet i forbindelse med undervisning på Folkeuniversitetet.http://www.jmarcussen.dk/historie/Religion/arkitekt/bygdel4.html

handler specielt om den bygningsmæssige

indretning og strukturplan for klostre.

En del hjemmesider bygger på afskrift af andre uden

kildekritik; og ofte vil man støde på oplysninger, der

bruger misvisende referencer eller årstal.

Det bliver således op til brugeren af data fra hjemmesider

er skabe sin egen fortælling og med den kronologi i

fremstillingen, som giver en mening i situationen.

Kulturen mellem kyst og land

FOTOS

Michael Jensen, side 4, 5, 6, 10, 11, 12 tv., 14, 16, 18 midt,

19 nederst, 20, 23, 24, 33 th., 34, 35, 39,

Per Lysdahl, side 18 th., 19 øverst, 27, 28 nederst, 29, 30,

31, 32, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Jørgen Stubgaard, side 37, 42

Susanne Smed, side 33 tv., 41,

Nordjyllands amt - billeddatabase, side 8, 28 øverst,

Vendsyssel Historiske Museum, side 21

Ole Brønden, side 12 th., 21

© Kort & Matrikelstyrelsen ( 179 )

More magazines by this user
Similar magazines