Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

Hæstrup Kirke

grundplan og opført hovedsagelig af munkesten. På

sydsiden består murfoden af granitkvadre med karnisprofil;

og på korets østside af glatte kvadre. Syddøren

er i brug; og norddøren er tilmuret. Indvendig står den

runde korbue.

I sengotisk tid bliver skibet forlænget mod vest; og

denne forlængelse har som resten af bygningen fladt

bjælkeloft.

Våbenhuset mod nord er fra 1800-tallet.

Hørmested Kirke

Hørmested Kirke ligger på en lille delvis bevokset

højning – måske er det på placeringen for et tidligere

gudehus. Kirken udgøres af et romansk kor og skib, som

er opført af granitkvadre på en skråkantet sokkel. Den

smalle, retkantede norddør er endnu i brug; og syddøren

er tilmuret. Den ses tydeligt både ind- og udvendig.

Af de oprindelige vinduer er der kun bevaret et enkelt

– nemlig i korets nordmur. Til gengæld er dets overligger

ret usædvanlig, det der er indhugget figurer, nogle

kors og en hest i den.

I sengotisk tid forlænges skibet mod vest. Byggematerialet

er genanvendte kvadre fra den gamle vestgavl

og suppleret med munkesten. Vestforlængelsen har en

kamtak-gavl, men ingen blændinger.

Våbenhuset er oprindeligt bygget i 1703 som gravkapel

for ejerne af Høgholt. Det han indvendig en høj

krydshvælving. Det erstatter som våbenhus i midten af

1800-tallet et nedrevet våbenhus ved skibets vestende.

Korets gavlspids er formentlig fornyet på samme tid,

hvilket typen af mursten indikerer.

Jelstrup Kirke

Jelstrup Kirke har romansk kor og skib, der er opført af

veltilhugne granitkvadre på en enkelt profileret sokkel,

som har skråkant over en rundstav. En del krumhugne

kvadre tyder på, at bygningen oprindeligt er opført

med et nu nedrevet apsis. Begge døre er bevaret, selv

om norddøren i dag er tilmuret. På norddørens overlig-

I Stygge Krumpens fodspor

ger er der indhugget et ornamenteret korts og en ørn

samt med majuskler indskriften IOHANNES. Over syddøren

er der hugget et kors i et cirkelfelt; og overliggeren

har på undersiden en rundstav. Den runde korbue

med rundstavprofilerede kragtsten står bevaret. Både

kor og skib har bjælkelofter.

Den sengotiske forlængelse mod vest har båret et tårn;

og der bliver i samme forbindelse bygget et våbenhus

ved sydsiden. Tårnet bliver bygget af genbrugte kvadre

og munkesten; og det kan eftervises, da den nederste

del fortsat kan ses. Tårnet er revet ned i slutningen af

1700-tallet (formentlig 1781).

Lendum Kirke har tilhørt Lengsholm. Den er i al væsentlighed

en renæssancebygning fra omkring 1635-40.

Der er enkelte granitkvadre på steder; og det tyder på,

at der tidligere har ligget en anden kirke på stedet.

Kirken udgøres af kor og skib opført af store, røde munkesten.

Foran vestgavlen er der et våbenhus.

Kirken er ombygget og så indgående repareret, at de

oprindelige enkeltheder er vanskelige at få øje på. Den

tilmurede norddør er synlig som en niche.

Våbenhuset har tidligere haft en indgangsdør i nordsiden,

men 1938 er den gamle indgang fra vest blevet

Lendum Kirke

Hjørring Kommune 9

More magazines by this user
Similar magazines