Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

Tornby Kirke Tversted Kirke

Tornby Kirke. Apsis, kor og skib er i romansk stil og

den ældste del af kirken. Denne del er opført af granitkvadre.

Apsis og kor har skråkantet, mens skibet er

med profileret sokkel. I den lille apsis ses indvendig et

tilmuret rundbuevindue, som nu er indrettet som skab.

Dens ribbehvælv er næppe oprindeligt. Skibets syddør

ses udvendig tilmuret. Norddøren er i brug. Den er på

et tidspunkt udvidet. Den runde korbue er bevaret. I

forbindelse med restaurering er det tidligere bjælkeloft

igen blevet synligt.

Det gotiske vesttårn, der har ansats til hvælv i underrummet,

bliver bedømt som yderst forfaldent; og i 1949

nedtages det. Det erstattes af et nyt, der i den ydre

form svarer til det gamle.

Våbenhuset mod nord er fra 1800-tallet.

Tversted Kirke er en langstrakt kirke. Den består af romansk

kor og skib, som er opført af granitkvadre på en

skråkantsokkel hvor skråkanten nogle steder ledes af en

indhugget rille. Kvadermurene er omsat til forskellig tid.

I korets østside ses overliggeren fra et rundbuevindue.

Norddøren, der er udvidet, sidder på sin oprindelige

plads. Indvendig står den oprindelige korbue med

svære kragsten. Både skib og kor har bjælkelofter.

Den formentlig sengotiske forlængelses sydmur har

en billedkvader med et katteagtigt dyrehoved, der er

anbragt omvendt. Skibet er forlænget mod vest med

anvendelse af gamle kvadre og munkesten.

Formentlig i 1787 får gavlen svungne kamme.

Uggerby Kirke har et romansk kor med en moderne

tilbygning bestående af sideskib mod syd og tårn i vest.

Den romanske bygning kor og skib, er opført af granitkvadre

på svagt hulet skråkantsokkel. Den sokkelbrydende,

retkantede norddør er bevaret tilmuret; og

i korets sydmur ses et tilmuret rundbue vindue med

monolitoverligger. Indvendig står den runde korbue

Uggerby Kirke

Kulturen mellem kyst og land

Ugilt Kirke

med hulkantede kragsten.

Et sengotisk tårn bliver fjernet i 1820´erne.

Kirken er gennemgribende ombygget og udvidet i

1923-25. Sydmuret bliver fjernet; og der bygges et sideskib

af mursten og gamle kvadre. Sideskibet ser udefra

ud som tre kapeller med hver sin spidsgavl. I vest tilføjes

et tårn med sadeltag øst-vest. Indvendig opsættes

overalt krydshvælv – og i koret indbygges en falsk apsis.

Ugilt Kirke består af romansk kor og skib. Kirken er i

middelalderen viet til Vor Frue.

Den romanske bygning, kor og skib, er opført af granitkvadre

på profileret sokkel, rundstav under skråkant.

Begge de oprindelige, retkantet afsluttede døre er

bevaret. Dog er syddøren tilmuret. De oprindelige

rundbuevinduer med nord i skibet er genåbnet og i

koret tilmuret.

I det indre er korbuen bevaret med hulkelprofilerede

kragsten og karnis-sokkel. Både kor og skib ahr flade

bræddelofter.

I gotisk tid er der af udflyttede kvadre og munskesten

mod vest tilføjet et nu nedbrudt tårn. Underdelen hertil

er bevaret. Mod vest er der i forbindelse med en istand

More magazines by this user
Similar magazines