Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

sættelse i 1867 opmuret en taggavl af små mursten

med svejfede kamme. På samme tidspunkt stammer

våbenhuset fra.

Vejby Kirke er i middelalderen viet til Skt. Villads. Den

består af romansk kor og skib, som er opført af granitkvadre

på hulet skråkantsokkel. Det meste af murværket

er i tidens løb omsat.

Begge de retkantede døre spores – dog tilmurede. I

det indre er der bjælkelofter; og korbuen synes at være

udvidet.

Adgangen til kirken sker i dag ad det våbenhus mod

vest, som er opført i 1879.

Vennebjerg Kirke er viet til Skt. Andreas. Den består

af romansk kor og skib, som er opført af granitkvadre

på skråkantsokkel. Den tilmurede norddør spores kun

svagt. Den tilmurede syddør står velbevaret. Kortet har

mod øst et rundbue vindue – og et andet ses tilmuret i

nordmuren. Skib og kor har bjælkelofter.

I sengotisk tid er tilføjet det krydshvælvede sakristi,

der nu er adskilt fra koret og fungerer som ligkapel.

Ligeledes er det markante tårn i vest fra sengotisk tid.

Det er opført af udflyttede kvadre og munkesten. Dets

Vejby Kirke

Vennebjerg Kirke Vidstrup Kirke

underrum, der har otteribbet krydshvælv og en ny dør

mod syd, fungerer som våbenhus. Tårnets øvre dele er

stærkt skalmuret; og glamhullerne er lukket.

Våbenhuset af store mursten benyttes som depot og

fyrrum.

Vidstrup Kirke er med romansk kor og skib, som er

opført af granitkvadre på en skråkantet og nogle steder

hulet sokkel. Den retkantet afdækkede norddør er i

brug. Syddøren bryder ikke sokler; og spores kun svagt.

Indvendig på korets østmur ses et stort tilmuret rundbuevindue,

mens alle øvrige vinduer er omdannet i

nyeste tid. Vestmurens gavlspids er helt ommuret med

små mursten.

Indvendig er den runde korbue bevaret med hulkantprofilerede

kragsten og uden synlig sokkel.

Skib og kor har bræddelofter. De fladrundbuede vinduer

stammer fra 1800-tallet.

Våbenhuset er en sengotisk bygning fra reformationstiden.

Dets fladbuede dør omfattes af en høj blænding

med tvillingrundbuer i kamtakgavlen.

Vrejlev Kirke er beskrevet i kapitlet om Vrejlev Kloster.

Hjørring Kommune

I Stygge Krumpens fodspor

Vrensted Kirke har været viet til Skt. Thøger, en helgen

fra Nordjylland. Den romanske granitkvaderbygning

består oprindeligt af kor og skib. Kirken er gennemgribende

ombygget i gotisk tid. Korpartiet omdannes til et

langhuskor. Mod vest tilføjes et kompakt tårn og mod

syd et våbenhus.

Skibet står uden synlig sokkel. I det ombyggede kor-

Vrensted Kirke

More magazines by this user
Similar magazines