Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

I april 1533 dør kong Frederik 1. Ved rigsrådets samling i

sommeren 1533 er Stygge Krumpen et af dets 50 medlemmer.

Han ønsker at genoprette den gamle kirkes

magt og glans. Resultatet af forhandlingerne bliver, at

den danske katolske kirke fortsætter som uafhængig af

pavemagten i Rom, at kirken underlægges et fornyet og

øget bispestyre, og at valget af ny konge udsættes til

sommeren 1534. Dette sidste er for at undgå at vælge

hertug Christian, Frederik 1.s ældste søn, som konge, da

han er overbevist lutheraner.

Stygge Krumpen blev den sidste biskop af Børglum.

Ved Reformationen blev han, som landets øvrige

biskopper, fængslet af den lutheranske Christian 3. Ret-

8

Skipper Clement og Grevens Fejde

Grevens Fejde er navnet på borgerkrigen i Danmark

i 1534-36. Den ledes af grev Christoffer af

Oldenburg. Han bliver støttet af danske borgere og

bønder, som ønsker Christian 2. genindsat. Adelen

vælger derimod Christian 3. til ny konge.

Skipper Clement skal efter sigende være født i Åbo

Sogn (Vendsyssel). Han sejler som kaper i Nordsøen

1525-32 i Christian 2.’s tjeneste. Efter grev Christoffers

indtog i Malmø i juni 1534 bliver han sendt til

Aalborg for at sprede budskabet om oprøret og

samle tilslutning. Det lykkes i løbet af september.

Som oprørsleder tager han magten i 49 nordvestjyske

herreder. Han driver adelige og bisper fra gods

og hjem. Den 16. oktober bliver adelshæren slået af

bondehæren ved Svenstrup syd for Aalborg. Dog

bliver sejrens sødme kort. Hans bondehær bliver

slået ved Randers af den holstenske feltherre Johan

Rantzau ca. 1. november. Aalborg generobres den

18. december 1534. Skipper Clement bliver henrettet

i Viborg i 1536.

Borgerkrigen varer således kun ca. 1½ måned i

Nordjylland. Efter et års belejring overgiver København

sig i 1536 til Christian 3. Vejen er nu banet for

Reformationen.

færdigvis må vi sige, at det stort set er kongens anklageskrift,

der har dannet grundlag for Stygges eftermæle

– hele forsvarsdelen er fjernet fra retsarkiverne. Der

er næsten ikke den ting, Stygge ikke bliver anklaget for;

blandt andet hor og blodskam i et påstået forhold til

Elsebeth Gyldenstjerne, som var hans slægtning. Hele

sandheden kender vi ikke, men vi ved, at Elsebeth 1518

lod sig skille fra Bonde Due, der efterfølgende chikanerede

hende på alle mulige måder. Om Elsebeth var

Stygges elskerinde, eller han blot hjalp hende mod den

voldelige eksmand, vides ikke.

I august 1536 fængsles de danske biskopper. Stygge

Krumpen bliver indhentet af nemesis, da han anbrin-

Børglum Kloster 899

Kulturen mellem kyst og land

ges på det Sønderborg Slot, hvor også Christian 2. er i

fængsel. Han er nu en simpel fange, der har god tid til

at overveje sin situation. Han bider i 1542 sin stolthed i

sig og underskriver et forpligtelsesbrev, hvori han anerkender

det skete (kongens overtagelse af den katolske

kirkes gods) og den nye læres indførelse (reformationen).

Elleve herremænd må underskrive en kaution, før

Stygge Krumpen kan forlade Sønderborg Slot.

Januar 1543 udnævner Christian 3. Stygge Krumpen til

lensmand på Asmild Kloster og dets tilliggende jorder.

Han lever ensomt, knækket og ydmyget, men alligevel

er han fortsat stridbar og egenrådighed. Han dør den

21. januar 1551 og bliver begravet i Mariager klosterkirke,

hvor slægten Krumpen har sin familiebegravelse.

More magazines by this user
Similar magazines