Kommunikativ adfærd på internettet - Julies grafiske portfolio

julievn.dk

Kommunikativ adfærd på internettet - Julies grafiske portfolio

Bacheloropgave i Sprog og International Virksomhedskommunikation AAU maj 2008

Julie Vestergaard Nissen (fransk, kommunikation/it) - 070985

____________________________________________________________________________________________

1 Indledning – refleksioner og baggrund

Internettets udvikling mod web 2.0 er sket rekordtid, og allerede i 1997 blev det første sociale

netværk Sixdegrees.com lanceret (se bilag 1). Siden 1997 har adskillige sociale netværk inter-

nettet set dagens lys, og i dag kan fænomenet betragtes som et modefænomen, som alle ønsker at

deltage i, fordi alle deltager i det. Tendensen har spredt sig som en epidemi blandt venner, fami-

lie og kolleger og i 2008 er social networking uden tvivl blevet en integreret del af rigtig mange

menneskers hverdag 1 . Et af de helt store og banebrydende sociale netværk, Myspace, blev lance-

ret i 2003. Der var dømt lynhurtig succes pga. dets funktion som platform for ukendte kunstnere,

der fik helt nye muligheder for at promovere deres musik/kunst.

I takt med internettets udvikling har vores samfund udviklet sig hen imod det, vi kalder det post-

moderne eller senmoderne samfund, hvilket naturligvis indebærer, at det enkelte individ må

tilpasse sig det, som udviklingen fører med sig. Det menneskelige behov for anerkendelse og

bekræftelse kan opfattes som et led i en senmoderne identitetsdannelse, hvor det senmoderne

individ automatisk søger det, som kan give bekræftelse og anerkendelse.

I dag er den mest almindelige måde at problematisere selvet , at spørge sig selv: ”hvem er

jeg?”. For at kunne svare dette spørgsmål, bliver man nødt til at kende sig selv, hvilket man

kan komme til ved at fortælle historier om sig selv (Hammershøj 2003:10). Hermed kan individ-

ets rolle i det senmoderne samfund sættes i relation til de sociale netværk internettet, idet de

netop giver individet mulighed for at fortælle om sig selv. På denne måde kan modefænomenet

social networking betragtes som et led i en senmoderne identitetsdannelse.

Identitet skabes ifølge en socialkonstruktivistisk overbevisning løbende gennem livet i det soci-

ale samspil med andre mennesker. Med de nye online interaktionsmuligheder er vi sammen

en ny måde, idet den sociale interaktion, der præger vores hverdag, ikke længere foregår i hjem-

met samme tid og sted men i højere grad via medier så som mobiltelefon, tv og computer

(Fausing 2002:122). Meyrowitz 2 fremhæver i denne sammenhæng, at forskellen mellem medie-

rede og ikke-medierede ansigt-til-ansigt møder er ved at udlignes (Fausing 2002:120), hvilket

kan forklare den stigende tendens til interaktion de sociale netværk internettet. Den pri-

mære forskel medieret og ikke-medieret interaktion er, at internettet kan vi tilrettelægge

vores visuelle udtryk i højere grad end nogensinde før, hvilket giver os mulighed for at optimere

den måde, vi gerne vil fremstå . Spørgsmålet er altså ikke bare, hvordan personer kommunike-

rer med andre via mediet internet, men ligeledes hvad de kommunikerer om sig selv. Myspace

1 Tendensen er beskrevet af journalisten Malcom Gladwell i bogen Det magiske vendepunk, hvori han behandler,

hvordan kulturelle fænomener får epidemisk karakter.

2 Joshua Meyrowitz er professor i kommunikation ved University of New Hampshire i Durham

1

More magazines by this user
Similar magazines