Paradigmestrid om kunst og kultur, i

vodsgaard.dk

Paradigmestrid om kunst og kultur, i

Kunsten i os alle

Forfattere: Bente Schindel (red.) m.fl .

Udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark

Farvergade 27D, 3., 1463 København K

www.kulturellesamraad.dk

kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk

© 2010 Kulturelle Samråd i Danmark og forfatterne

Kopiering og gengivelse af denne bog er kun tilladt ifølge aftale

med forfatterne og Kulturelle Samråd i Danmark. Bogen kan

citeres med kildeangivelse

Grafi sk tilrettelæggelse og layout: Signe Thur

Tryk: ????

1. udgave. 1.oplag 2010

ISBN 87-990715-0-9

Bogen er udgivet med støtte fra

??????

Bogen kan købes ved henvendelse til

Kulturelle Samråd i Danmark

Farvergade 27D, 3., 1463 København K

www.kulturellesamraad.dk

T: 3393 1326

F: 3393 1321

More magazines by this user
Similar magazines