Paradigmestrid om kunst og kultur, i

vodsgaard.dk

Paradigmestrid om kunst og kultur, i

grupperne fra forskellige amatørorkestre, undervist på weekendkurser og sommerkurser

- de sidste 18 år på det samme kammermusikkursus for amatører på

først Vestbirk senere Askov Højskole. Det er et kursus, jeg glæder mig overordentligt

til hvert år, og hvor de samme glade mennesker kommer år ud og

år ind.

Jeg har ofte tænkt på, hvorfor disse mennesker kontinuerligt bruger en uge

af deres sommerferie – og i øvrigt også resten af året det meste af deres fritid

– på at spille musik. Men når jeg erindrer den tvingende nødvendighed, det var

(og er) for mig at spille, gætter jeg mig til, at det samme er gældende for disse

mennesker: Kunsten (her musikken) er simpelthen en del af deres liv, og den

er lige så nødvendig som at trække vejret.

Men hvorfor har de så ikke valgt det professionelle musikerliv, kunne man

spørge. Ja, her ville svarene sikkert være forskellig fra person til person. Der

kan være livsomstændigheder såsom aktuelle muligheder, stedet, tiden, økonomien

m.v., der har gjort, at de har valgt en anden livsbane. Men så har amatørmusiklivet

heldigvis været svaret på nødvendigheden.

To sider af samme sag

I Danmark er vi begavet med en stor og dynamisk amatørbevægelse, hvor

entusiastiske mennesker og ildsjæle arbejder for at skabe gode rammer for

amatørgrupperinger af enhver art, det være sig klassiske orkestre, kammermusik,

kor, rytmisk musik osv.

På lokalt plan er der endda mulighed for at deltage med økonomisk støtte

fra Folkeoplysningsloven (selv om den ikke er optimal, har jeg ladet mig fortælle),

og på landsplan bliver de store amatørmusikorganisationer støttet af

Statens Kunstråd. Og alle steder går den største del af støtten til lønninger af

de professionelle, der indgår som instruktører, dirigenter m.v.

På denne måde bliver amatører og professionelle to sider af sammen sag og

dermed også hinandens forudsætning. For der er ingen tvivl om, at en aktiv og

lærerig fritid er en afgørende del af det gode liv. Sagt med et citat af idéhistorikeren

Hans Jørgen Vodsgaard ”Det er … kendetegnende for en rig livsverden,

at dets borgere har mulighed for til stadighed at lære og udvikle sig, ikke kun

for arbejdslivets skyld ved erhvervsrettet voksenuddannelse, men nok så meget

for menneskelivets skyld gennem folkeoplysning og foreningsliv”.

For selv om argumenterne fra samfundets side til at støtte amatøraktiviteter

i dag ofte er instrumentelle, såsom at samfundet sparer medicin og hospitals-

42

More magazines by this user
Similar magazines