Mere end 12 millioner tons gods over kajerne - Århus Havn

aarhushavn.dk

Mere end 12 millioner tons gods over kajerne - Århus Havn

Mere end 12 millioner

tons gods over kajerne

Også i 2006 blev der sat ny omsætningsrekord

med hele 12 mio. tons gods over kajerne

i Århus. Det svarer til 1 mio. tons pr. måned

i gennemsnit. Det er første gang, at omsætningen

set over en 12 måneders periode har

nået dette niveau. Sammenlignet med 2005

er der sket en stigning på 86 .000 tons eller

7,6 %. Denne stigning er på niveau med stigningen

fra 2004 til 2005, men dobbelt så stor

som fra 200 til 2004. Set over de tre sidste

år, har der således været en fremgang på

2 mio. tons eller 20 %

Den største procentvise fremgang er i flydende

produkter, der omfatter mineralske og

vegetabilske olier. Specielt omsætningen af

de mineralske olier har bidraget til den posi-

tive udvikling. Omsætningen er steget med

18 % for denne varegruppe.

bulkvarerne overstiger nu mio. tons efter

en fremgang på 229.000 tons. fremgangen

fordeler sig jævnt på alle grupperne som

foderstoffer, kul, sten og grus mm.

Stykgods omfatter traditionelt stykgods og

enhedslast. Det traditionelle stykgods fylder

ikke meget i tons, men meget i volumen, da

det er vindmøller og avispapir i ruller. Der blev

noteret en stigning på 1 % eller .000 tons.

Varegruppen enhedslast omfatter containere,

trailere og lastbiler. for de containere, der løftes

med havnens kraner (lo-lo) er der sket en

stigning på 0.000 Teus eller 7,5 %. Heraf er

22.000 Teus fyldte containere. udviklingen

fra de seneste år er fortsat med en stigning på

10 % for importen og 5 % for eksporten.

aKTueLT fra ÅrHuS HaVN

februar 2007

15


februar 2007

16

for ro-ro enhederne fordeler fremgangen

sig på alle ruterne: Mols-Linien til Sjælland,

finnlines til Helsingfors og Skt. Petersborg

samt Scandlines til Klaipeda. endelig har

godsbaneselskabet railion Danmark a/S bidraget

til, at omsætningen af de landværts

enheder er steget med 1 ,8 %.

Hermed blev den samlede enhedsomsætning

9 9.000 Teus mod 877.000 Teus i

aKTueLT fra ÅrHuS HaVN

2005, svarende til en stigning på 62.000

Teus eller 7,1 %.

Containere, trailere og lastbiler i 2005 – 2006

i 1.000 TEUs

2005 2006 Ændring Ændring i %

Lo­lo 397 427 30 7,5

Ro­ro 407 429 22 5,4

Landværts 73 83 10 13,8

Total 877 939 62 7,1

Godsomsætning Århus havn i 2005 – 2006

Godsomsætning

i 1.000 tons 2005 2006 Ændring Ændring i %

Stykgods 6.712 7.161 449 6,7 %

Bulkvarer 2.846 3.075 229 8,0 %

Flydende varer 1.729 1.914 185 10,7%

Total 11.287 12.150 863 7,6 %

More magazines by this user
Similar magazines