Brochure: Grøn strøm fra havn til skib - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Brochure: Grøn strøm fra havn til skib - Schneider Electric

Grøn strøm

fra havn til skib

Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm

- fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning


Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav

med landestrøm til havne og skibe


Tænk på fremtidens

forsyning nu

Verdens havne er uundværlige knudepunkter for transport

af mennesker og gods, for handel og økonomisk vækst.

Men uanset hvor vigtig skibsfarten og dens infrastruktur er

for verdensøkonomien, bliver der i stigende grad set kritisk

skibes og havnes miljøpåvirkning.

Fokus er især på forureningen fra skibe mens de ligger i

havn og producerer strøm fra deres egne maskiner. Der er

nye, skærpede krav på vej fra myndigheder verden over,

og derfor er det på høje tid til at tænke på fremtidens

forsyning til skibe.

Løsningen er landestrøm - en energieffektiv og miljøvenlig

løsning, hvor alle vinder. Både havnene, rederierne og miljøet.

Skibsfart tegner sig for

90 %

af al kommerciel

transport af gods

15 %

af den globale

udledning af

nitrogenoxid (NOx)

6 %

af den globale

udledning af

svovloxid (SOx)

2 %

af den globale

udledning af CO 2


Compact ShoreBoX

og ShoreBrick

Færdige løsninger til havne og skibe

Schneider Electric er global specialist i energioptimering

og -styring. Vi er også global specialist

i at levere landestrøm til havne og skibe.

Vi har erfaringer fra hele verden, og vi leverer

færdige totalløsninger til både større og mindre

havne med vidt forskellige behov: Compact

ShoreBoX og ShoreBrick

Compact ShoreBoX er en komplet og kompakt

løsning med kapacitet fra 1,5 til 3 MVA, hvor alt

udstyr til installationen er bygget ind i en enkelt

container. Compact ShoreBoX kan yttes efter

behov og udvides med ere containere, når der

er behov for mere kapacitet.

ShoreBrick er løsningen til havne med behov for

mere kapacitet i forsyningen - typisk fra ca. 5 til

20 MVA. Her etableres installationen i en ny eller

eksisterende bygning på havnen.

Compact ShoreBoX og ShoreBrick-løsninger fra

Schneider Electric leveres klar til brug dvs. testet,

valideret og med alle nødvendige godkendelser.

Med andre ord: Komplette plug & play-løsninger

til distribution, styring og overvågning af strømmen

fra transformerstation til skib.

RORO/ROPAX

1 til 3 MVA

MVA

Kontante fordele

> Fleksibel, fremtidssikre og skalerbare

løsninger

> Mobilitet i forsyningen

> Eksperthjælp i hele projektfasen

> Testet og valideret teknologi

> Markedets mest sikre og energieffektive

løsning

Schneider Electric hjælper med

> Projektering

> Ansøgning om E-støtte til nansiering

(Marco Polo)

> Design

> Installation

> Idriftssættelse

> Service

> Hjælp til beregning af ROI

Containerskib

Krydstogtskib

3 til 6 6 til 20 MVA


ShoreBrick

Compact ShoreBoX

Logout About

Electrical energy consumption - Containers

Electrical energy breakdown Electrical thermal energy consumption - Cruise ship

Shore Port Gadget

Add + Architecture Utility 2 connection Shore 1 connection

Efficiency

Energy

04/04/2011

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

3

4

04/04/2011

5

Total: 621MWh/d

6

04/04/2011

10 11 12 13 14 15

9 8 7 6 5 4 3 2 1 30 29 28 27 26 25 24 23 22

10

12

14

16

18

20

22

Other

Electrical Trends

Lighting

18%

Hybrid Trucks

9% 53%

Electric Vehicles

8%

Shore Connection

8%

4%

MVA

MVA

Logout About

Energy Efficiency

Port Sh o re connection 1 Shore connection 2 Utility Architecture + Add Gadget

Electrical energy breakdown Electrical thermal energy consumption - Cruise ship

MVA

22

20

4%

18

8%

Shore Connection

16

8%

Electric Vehicles

14

9% 53%

12

Hybrid Trucks

18%

10

Lighting

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04/04/2011

Electrical Trends

Other

Electrical energy consumption - Containers

MVA

6

Total: 621MWh/d

5

04/04/2011

4

3

2

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

04/04/2011


Bedre kort på hånden

Landestrøm er løsningen som både

myndighederne og miljøet vil elske

Havneoperatører står over for en række udfordringer

i fremtidens drift.

Først og fremmest er miljømyndigheder verden

over i fuld gang med at skærpe miljøkravene til

både rederier og havne.

Dertil kommer voksende forventninger og krav

fra havnenes naboer og kommunale og regionale

myndigheder. Det er i stigende grad et krav, at

havneoperatører kan måle og dokumentere deres

indsats for en miljømæssigt bæredygtig drift.

Og endelig betyder øget konkurrence at hver

havn skal udvikle sig og, populært sagt, gøre

sig attraktiv for at fastholde og udvikle trakken.

Det kræver, at havnen kan tilbyde de services,

skibsfarten kræver.

Sammen med EMCS (Energy Management and

Control System) giver Schneider Electrics løsninger

til landestrøm havne bedre kort på hånden

til at tiltrække ere skibe i fremtiden. EMCS gør

det muligt at levere detaljerede rapporter til hvert

skib, der anløber havnen. Foruden afregning for

strøm kan rapporter fx vise information om opnået

besparelse på brændstof - og hvor meget

udledning af SOx, NOx og CO2 man har sparet

miljøet for.

Schneider Electric er din

partner hele vejen fra plan

til færdig installation

Allerede nu er der vedtaget entydige, internationale

standarder for landestrøm: IEC80005

og IEC60364. Standarderne fjerner enhver tvivl

om bl.a. kabling, kommunikation og stik så alle

følger de samme spilleregler. ShoreBrick og

Compact ShoreBoX fra Schneider Electric efterlever

standarderne til fulde.

Det giver mening for både havne og skibsejere

at planlægge investeringer i landestrøm nu,

inden det er for sent.

Voksende behov for

brændstof med lavt indhold

af svovl kan betyde

store prisstigninger i de

kommende år

El fra forsyningsnettet forurener

mindre end strøm som bliver

produceret på skibet. Landestrøm

giver det bedste forhold mellem pris,

energieffektivitet og forurening


10 % af verdens container- og

krydstogtsskibe er allerede udstyret med

udstyr til landestrøm

> 70 % af nybyggede skibe er forberedt til

landestrøm

> Landestrøm er ofcielt anerkendt som

teknologi til efterlevelse af MARPOL 73/78

regler for skibes udledning af SOx og NOx

> EU-grænse på højst 0,1 % svovl i alle

brændstoffer brugt af skibe, som ligger i en

EU-havn mere end to timer

> Prisen på brændstof med lavt svovlindhold er

stigende

> Mulighed for økonomisk støtte til havneprojekter

med landestrøm (Marco Polo, EU)

> EU-direktiv anbefaler lavere el-afgift på strøm

til skibe i havn

> Rederier vil i fremtiden vælge at anløbe

havne med landestrøm - og fravælge havne

uden

> Flere end 100 havne verden over har allerede

landestrøm

Vores erfaring

- din fordel

Havne verden over

vælger ShoreBoX

fra Schneider Electric

Her er nogle af de seneste eksempler fra vores

2012/2013-kundeliste:

> Helsinki, Finland: 2 anlæg på hver 2 MVA

> Tanger, Marokko: 1,5 MVA

> Jakarta, Indonesien: 9 anlæg på hver

6 MVA (og plan om yderligere 10

ShoreBoX á 6 MVA) – verdens hidtil største

landestrømsanlæg

> Californien, USAs største containerhavn:

Samlet mere end 100 MVA

Udstyr fra Schneider Electric indgår desuden i

landestrømsinstallationerne ombord på fem af

Stena Lines færger.

Tænd for

en grøn dialog

Schneider Electric er klar til at hjælpe.

Kontakt René Andersen på 60 21 78 20

eller rene.andersen@schneider-electric.

com og få en helt uforpligtende snak om

hvordan du sikrer at din havn lever op til

fremtidens krav.


Få mere at vide om landestrøm og

ShoreBoX fra Schneider Electric

www.schneider-electric.com/marine/dk

Schneider Electric Danmark A/S

Industriparken 32

2750 Ballerup

Tlf.: 44 20 70 00

www.schneider-electric.com/marine/dk

www.lk.dk

Da standarder og produkter er under kontinuerlige ændringer, kan oplysninger i denne brochure

ændres og er derfor ikke bindende, før rigtigheden er bekræftet af os.

SE1050DK_v1 © Schneider Electric - All rights reserved

06- 2013

More magazines by this user
Similar magazines