Brochure: Grøn strøm fra havn til skib - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Brochure: Grøn strøm fra havn til skib - Schneider Electric

Tænk på fremtidens

forsyning nu

Verdens havne er uundværlige knudepunkter for transport

af mennesker og gods, for handel og økonomisk vækst.

Men uanset hvor vigtig skibsfarten og dens infrastruktur er

for verdensøkonomien, bliver der i stigende grad set kritisk

skibes og havnes miljøpåvirkning.

Fokus er især på forureningen fra skibe mens de ligger i

havn og producerer strøm fra deres egne maskiner. Der er

nye, skærpede krav på vej fra myndigheder verden over,

og derfor er det på høje tid til at tænke på fremtidens

forsyning til skibe.

Løsningen er landestrøm - en energieffektiv og miljøvenlig

løsning, hvor alle vinder. Både havnene, rederierne og miljøet.

Skibsfart tegner sig for

90 %

af al kommerciel

transport af gods

15 %

af den globale

udledning af

nitrogenoxid (NOx)

6 %

af den globale

udledning af

svovloxid (SOx)

2 %

af den globale

udledning af CO 2

More magazines by this user
Similar magazines