Brochure: Grøn strøm fra havn til skib - Schneider Electric

schneider.electric.dk

Brochure: Grøn strøm fra havn til skib - Schneider Electric

Bedre kort på hånden

Landestrøm er løsningen som både

myndighederne og miljøet vil elske

Havneoperatører står over for en række udfordringer

i fremtidens drift.

Først og fremmest er miljømyndigheder verden

over i fuld gang med at skærpe miljøkravene til

både rederier og havne.

Dertil kommer voksende forventninger og krav

fra havnenes naboer og kommunale og regionale

myndigheder. Det er i stigende grad et krav, at

havneoperatører kan måle og dokumentere deres

indsats for en miljømæssigt bæredygtig drift.

Og endelig betyder øget konkurrence at hver

havn skal udvikle sig og, populært sagt, gøre

sig attraktiv for at fastholde og udvikle trakken.

Det kræver, at havnen kan tilbyde de services,

skibsfarten kræver.

Sammen med EMCS (Energy Management and

Control System) giver Schneider Electrics løsninger

til landestrøm havne bedre kort på hånden

til at tiltrække ere skibe i fremtiden. EMCS gør

det muligt at levere detaljerede rapporter til hvert

skib, der anløber havnen. Foruden afregning for

strøm kan rapporter fx vise information om opnået

besparelse på brændstof - og hvor meget

udledning af SOx, NOx og CO2 man har sparet

miljøet for.

Schneider Electric er din

partner hele vejen fra plan

til færdig installation

Allerede nu er der vedtaget entydige, internationale

standarder for landestrøm: IEC80005

og IEC60364. Standarderne fjerner enhver tvivl

om bl.a. kabling, kommunikation og stik så alle

følger de samme spilleregler. ShoreBrick og

Compact ShoreBoX fra Schneider Electric efterlever

standarderne til fulde.

Det giver mening for både havne og skibsejere

at planlægge investeringer i landestrøm nu,

inden det er for sent.

Voksende behov for

brændstof med lavt indhold

af svovl kan betyde

store prisstigninger i de

kommende år

El fra forsyningsnettet forurener

mindre end strøm som bliver

produceret på skibet. Landestrøm

giver det bedste forhold mellem pris,

energieffektivitet og forurening

More magazines by this user
Similar magazines