Medier Terror - Radikale Venstre

radikale.dk

Medier Terror - Radikale Venstre

Debat: Der er ingen rationelle grunde til ikke at tro Af Marie Helene Mikkelsen, Valby Christian Holm Donatzky (CHD) skrev I sidste nummer af Radikal Dialog kommentaren ”Religion er en hån mod Gud”. Heri skriver han nogle faktuelle fejl, men ikke mindst begår han nogle rationelle fejl, der for mig som radikal og kristen ikke kan står uimodsagt. Først det faktuelle hvor CHD skriver, at alle andre (ikke døbte) er syndere og fortabte. Det kristne budskab lyder at alle mennesker er syndere, og at vi ikke selv kan gøre noget for at blive frelst – det kan alene Gud. (Har du brug for en reference, er du velkommen.) Substansen i CHD kommentar er imidlertig at slå fast, at ritualer som dåben er som skabt til at så mangel på respekt og forståelse. Og at gennem tiderne har mange måttet lade livet for denne indvielse / eksklusion. Dette er at springe et par Min kommentar handler ikke om rationelle eller irrationelle grunde til at have en tro, men om det irrationelle i at påstå, at en bestemt religion leverer den rigtige version frem for en anden. "Mange mennesker har en eller anden form for tro, og denne personlige tro er Gud sikkert fint tilfreds med, og det er også fint, at man har bygninger og rum til at dyrke fordybelse, til at sige farvel til de døde, osv." Dette er et citat fra min kommentar, som du går i rette med. Det blot for at understrege, at det ikke er menneskers egen personlige tro, men institutionaliseringen af tro – religioner, kommentaren handlede om. Jeg synes ikke, du i min kommentar har belæg for at skrive, at jeg ikke respekterer troende. Tværtimod – den troende respekterer jeg. mellemregninger over på det groveste. Dåben kan ses som en nøgle, der viser der vej ind i kærlighed, ærbødighed og at overholde regler såsom, at du ikke må slå ihjel, begære din næstes ejendom og at du skal elske din næste. Dette var den første mellemregning. At kirkelige og politiske interesser har været smeltet sammen gennem tiderne i et magtpolitisk spil er mellemregning nummer to, der ikke har noget at gøre med nådegaven, der gives det enkelte barn ved den kristne dåb. Sidst men ikke mindst overser CHD, at religioner ikke har givet anledning til at blive betragtet som mere voldelige end ideologier. At de sår mindre respekt er ikke simpelthen ikke rationelt. Nazisme, kommunisme, maoisme var aldrig mere skånsomme end religionskrige. Det skal fra min side tilføjes at både religion og ideologi er blevet misbrugt til at bekrige og nedgøre andre mennesker. Der er ingen ufejlbarlige i dette spil. Problemet er, at religionerne og deres tilhængere ofte definerer sig selv i modsætning til de uindviede, og det fører til mangel på respekt. Mange kristne respekterer ikke muslimer, muslimer ikke kristne, hinduer ikke muslimer, osv., på grund af deres tro. Og det er altså ikke mindst indvielsesritualer som den kristne dåb, der indeholder et element af eksklusion. Det er fuldstændigt rigtigt, at i en protestantisk optik er vi alle syndere, men det ændrer ikke på, at ved dåben bliver disse synder forladt for de døbte (’som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse’) i modsætning til de udøbte. Jeg har svært ved at se, at dåben skulle være den ’nøgle, der viser vej ind i kærlighed, ærbødighed,’ osv. Man behøver ikke at være døbt for at have etik og moral – det har heldigvis både ikke-troende, kristne, muslimer, hinduer, osv. Som politisk aktiv er jeg tilhænger af demokratiet. Det er vores ideologi og ikke en given faktor. Om nødvendigt vil jeg kæmpe for den. Som radikal tror jeg også på rigtigheden af menneskerettigheder og respekten for andre individer. Det sidste praktiserer CHD langt fra i sin kommentar ”Religion er en hån mod Gud”, hvor han langer ud efter både muslimer, budhister og kristne, fordi de hver især tror på en absolut sandhed. Også mennesker med tro skal man have respekt for. Ikke af frygt, for da er man blind for sin egen tro på et ideologisk livssyn, men af medmenneskelighed. Uanset om man finder styrke i en religion eller en ideologi gælder Grundtvigs ord: ”Menneske først...”. I min optik har CHD skrevet en artikel, der i al tydelighed udtrykker tvivl og kun finder udvej ved at omsætte tvivlen til spot. Det er under lavmålet i et parti, der hylder respekt og rationalitet. Folkekirkens bekendelse: "Om dåben lærer de, at den er nødvendig til frelse, og at Guds nåde tilbydes gennem dåben, og at børn skal døbes, for at de ved at frembæres ved dåben for Gud kan blive taget til nåde af Gud." (Den Augsburske Bekendelse, artikel 9 'Om dåben') Respekt både for tro og rationalitet - replik Af Christian Holm Donatzky Dine argumenter, der vil så tvivl om min påstand om, at denne mangel på respekt religionerne imellem har kostet menneskeliv, holder ikke. Det svarer til at hævde, at briternes bombardement af København i 807 ikke var slemt, fordi det amerikanske bombardement af Hiroshima var værre. Til sidst en kommentar til dine bemærkninger om radikale traditioner. De radikale fædre og forfædre var rationalister og, i modsætning til Grundtvig, der intet havde at gøre med den radikale dannelse, flere af dem erklærede ateister. Det er tankevækkende, hvor lidt der er sket i den offentlige debat, siden det blev anset som en hån mod den dominerende religion, at ateisten Edvard Brandes aflagde grundlovseden i 880 – ’så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord’. Religion springer glædeligt ind på både den politiske, rationelle, og sågar naturvidenskabelige scene, men det omvendte bliver set som mangel på respekt.

More magazines by this user
Similar magazines