hent samlet køreplan her - BAT

bat.dk

hent samlet køreplan her - BAT

Takster pr. 01.01.2013

Voksne

Kontantbilletter Klippekort Månedskort Skoleårskort

Antal zoner Gyldighed kr. 10 klip kr. kr. kr.

1 30 13 80 270 2.350

2 45 26 150 510 4.700

3 60 39 215 750 7.050

4 75 52 270 990 9.400

5 90 65 310 1.230 11.750

eller flere

alle zoner 24 timer 150 1-dageskort - -

alle zoner ugekort 500 7-dageskort - -

Gruppebillet pr. voksen pr. zone (min. 15 personer) = 8,00 kr.

Børn under 16 år

samt pensionister, blinde med evt. ledsagere, samt indehavere af ID kort til BAT

Kontantbilletter Klippekort Månedskort Skoleårskort

Antal zoner Gyldighed kr. 10 klip kr. kr. kr.

1 30 6,50 40 145 1.175

2 45 13 80 255 2.350

3 60 19,50 - 375 3.525

4 75 26 150 495 4.700

5 90 32,50 - 615 5.875

eller flere

alle zoner 24 timer 75 1-dageskort - -

alle zoner ugekort 250 7-dageskort - -

Ø-KORT - gældende 12

måneder i alle zoner

Gruppebillet pr. barn pr. zone (min. 15 personer) = 4,00 kr.

Pris i kr.

Rejsegods

(med passagerledsagelse)

Pris i kr.

Privatpersoner over 18 år 7.000,- Barnevogn/klapvogn gratis

Folkepensionister 3.500,- Kørestol gratis

Kan kun købes ved henvendelse til BAT Cykel 24,-

Kontrolafgift kr. 600,00

-Hver betalende voksen* kan medtage op til to børn under 12 år gratis.

-Hvert betalende barn/pensionist* kan medtage ét barn under 12 år gratis.

*Gælder dog ikke for passagerer, der rejser på skoleårskort, uddannelseskort, HyperCard,

børnehavekort, og gruppebilletter.

I tvivlstilfælde kan chaufføren bede om legitimation/dokumentation for oplyst alder.

-Der skal betales børnetakst for hunde, bortset fra når de transporteres i taske der

opbevares på skødet.

-Transport af barne/klapvogn sker på kundens eget ansvar.

-Der medtages ikke knallerter, tandemcykler, cykelanhængere og bagagevogne.

Similar magazines