RC 14.11

sigmasport.v02.pagecon.ath.cx

RC 14.11

5 INDSTILLINGSmODUS

5.5.11 INDSTILLING AF TRæNINGSzONE

Du kan vælge mellem tre træningszoner. Hermed fastlægges over- og

undergrænserne for zonealarmen.

Eksempel: Du vil træne fedtforbrændingsløb. Det vil sige,

at „Fedtforbrændingszone“ skal indstilles.

Forudsætning: Running Computer viser indstillingsmodus.

Tryk på knappen SPeeD (+) flere gange, indtil

„Træningszone“ (Train. Zone) kommer frem på

displayet.

Tryk på knappen SeT. Den indstillede træningszone

vises.

med knappen SPeeD (+) bladrer du frem til

„Fedtforbrændingszone“ (Fat Burn).

Tryk på knappen SeT. Træningszonen er indstillet

for alle yderligere træningspas.

Tip: Du kommer tilbage til træningsmodus ved at trykke på knappen

SeT og holde trykket.

67

DK

More magazines by this user
Similar magazines