RC 14.11

sigmasport.v02.pagecon.ath.cx

RC 14.11

5 INDSTILLINGSmODUS

5.5.18 LOGINTERVAL

For træningsanalyse i DATA CeNTeR 2-softwaren gemmer RC 14.11

hastigheden og hjertefrekvensen i bestemte tidsintervaller, de såkaldte

logintervaller. Du kan afstemme logintervallet efter dine behov.

For at registrere mange og lange træningsenheder vælger du et langt

loginterval. Skal registrering ske så detaljeret som muligt, vælges et

kort loginterval.

Du kan indstille følgende logintervaller:

5 sek., 10 sek., 20 sek. og 30 sek.

Afhængigt af lagrings-/logintervallet gælder følgende

maksimale lagringstider:

k 5 sekunder ca. 15 timer

k 10 sekunder ca. 30 timer

k 20 sekunder ca. 60 timer

k 30 sekunder ca. 90 timer (Indstillet fra fabrikken)

en træningsenheds maksimale varighed er 99:59:59 t.

Tip: I træningsmenuen til RC 14.11 finder du funktionen „Rest. log“.

Denne angiver den aktuelle logkapacitet i timer.

Lagringsintervallet indstilles som beskrevet i kapitel 5.4 „Kort

vejledning til computerindstillinger“.

Hvordan du overfører din logbog, er beskrevet i kapitel 9 „Dataoverførsel“.

72 www.sigmasport.com

More magazines by this user
Similar magazines