RC 14.11

sigmasport.v02.pagecon.ath.cx

RC 14.11

6 KALIBRERING & KORREKTIONSFAKTOR

6.4.2 GENNEmFøRELSE AF KALIBRERINGSFORLøB

1 Start altid 20 meter før den opmålte stræknings startlinje

(flyvende start).

2 Når du passerer startlinjen, trykker du på knappen START/STOP.

målingen for det langsomme kalibreringsløb begynder.

3 Når du har tilbagelagt den opmålte strækning,

trykker du på knappen START/STOP igen.

4 Ïndjuster nu den viste værdi med knappen PULSe (-)

eller SPeeD (+) til den faktisk tilbagelagte strækning.

5 Tryk på knappen SeT. Det langsomme kalibreringsløb er gemt.

6 På displayet ser du nu skiftevist anmodningen „løb (gå) hurtigt/

tryk start“. Udfør trin 1– 5 igen, for at kalibrere til hurtigt løb.

Bemærk: Når du har gennemført den første kalibrering, ændrer

kalibreringsmenuen sig. Når du kalder den frem igen, kan du i

begyndelsen vælge mellem følgende muligheder: ON, OFF og NY.

Vælger du ON, løber du i træningsmodus med kalibrerede værdier.

Vælger du OFF, løber du med en ukalibreret RC 14.11. Vælger du NY,

genkalibrerer du RC 14.11.

78 www.sigmasport.com

More magazines by this user
Similar magazines